Daily Archives: 26 iulie 2014

Doctrina făurită de om nu vă va hrăni sufletul

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Duminică, 20 iulie 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, atunci cînd lumea se află sub spiritul întunericului devine foarte greu pentru aceia care cred în Mine, Isus Cristos, să rămînă credincioși Cuvîntului Meu. Cînd Biserica Mea se va clătina, credincioșii se vor simți deziluzionați de tot ce i-am învățat și vor fi frămîntați în credința lor.

Eu nu doresc ca voi să pierdeți din vedere Cuvîntul lui Dumnezeu, căci atunci cînd o veți face nu veți mai găsi Prezența Mea. Cînd nu veți mai rămîne credincioși Cuvîntului Meu și cînd vă veți lăsa înșelați de un fals sentiment de siguranță – cînd păcatul va fi dat la o parte ca fiind lipsit de importanță – atunci vă va fi greu să rămîneți credincioși Învățăturilor Mele.

Ridicați-vă cu toții și auziți Glasul Meu acum cînd vă spun aceasta. Tot ceea ce Eu v-am învățat că este Sacru va fi desființat. Mulți dintre voi nu veți ști ce să credeți atunci cînd atît de multe Învățături date de Mine Bisericii Mele vor fi desființate ca fiind nepotrivite pentru aceste vremuri. Timpurile care vă stau înainte vor aduce multă neliniște, pentru că nu veți mai putea urma direcția pe care Biserica Mea a fost clădită. Edificiul se va prăbuși, credinţa slujitorilor Mei sfinţiţi va fi slăbită dincolo de capacitatea voastră de înţelegere și întregul Adevăr va fi demolat. Doctrina făurită de om nu vă va hrăni sufletul. Numai Eu, Isus Cristos, pot să vă hrănesc cu Credința care vă va face capabili să Mă urmați. Orice vi se va spune, voi trebuie să-Mi rămîneți mereu credincioși Mie, pentru că Eu vă voi rămîne mereu credincios.

Atunci cînd vă separați de Mine, Eu voi rămîne mereu alături de voi, încercînd să vă trag înapoi spre Mine. Și, deși poate veți rătăci departe de Mine și vă veți adapta viețile acceptînd minciuni, Eu nu vă voi părăsi niciodată. Iar cînd veți fi total rătăciți, Eu vă voi găsi și vă voi aduce înapoi în Împărăția Mea. Eu nu vă voi părăsi, deși voi Mă veți părăsi pe Mine.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-26-7