Monthly Archives: august 2014

Lumea este în pragul unor mari schimbări

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Luni, 18 august 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, atunci cînd copiii lui Dumnezeu văd în lume conflicte și atrocități îngrozitoare comise în numele dreptății, să știe aceasta. Din rău se naște rău. Ceea ce faceți altora, vi se va face vouă. Dreptatea Mea este inevitabilă și, deși Milostivirea Mea este abundentă, Pedeapsa Mea, care va cădea peste oamenii răi și nerecunoscători, este de temut.

Eu nu produc rău nici unui om, pentru că nu aceasta este ceea ce vine de la Mine. Dar cînd răul este pricinuit copiilor lui Dumnezeu, iar răutatea se răspîndește, Eu voi revărsa Dreptatea Mea peste voi; nici un om să nu se îndoiască, aceste timpuri sunt asupra voastră. Răutatea se trage din păcat. Sufletele care au căzut pradă păcatului trebuie întotdeauna să încerce rapid să se răscumpere în Ochii Mei. Dacă nu, păcatul va începe să macine și, dacă vă îndoiți de puterea cu care satana încleștează sufletele care sunt pline de ură și violență, atunci trebuie să știți că este extrem de greu să eliberezi asemenea suflete de sub controlul lui.

Odată ce satana infestează un suflet, el îl va chinui permanent pînă ce mintea, faptele și acțiunile acelei persoane ajung în uniune cu cel rău. În cele din urmă, sufletul infestat devine posedat și numai Eu, Isus Cristos, pot să eliberez acel suflet, prin exorcism. Un suflet poate deveni posedat foarte repede, însă poate dura ani de zile pînă să fie eliberat de strînsoarea șarpelui. Așadar, cînd va fi simțită Pedeapsa Mea, va fi pentru a eradica răul și pentru a-i pedepsi pe făptuitori, pe cei care fură viața altora. Eu îi voi pedepsi pe cei care iau viața trupului ca și viața sufletului. Nici o persoană care face rău nu va rămîne invizibilă, căci Ochii Mei sunt atotvăzători.

Știți atît de multe despre Iubirea Mea. Nu aveți nici o îndoială despre cît de mare este Milostivirea Mea. Dar omul cel muritor nu este conștient de Mînia lui Dumnezeu pentru că este ceva despre care nu vi s-a vorbit. Mînia lui Dumnezeu este reală. Credeți oare că i-ar permite satanei să îi distrugă pe copiii Săi, în timp ce El ar sta liniștit și ar privi? Ați crezut oare că El nu va pedepsi sufletele care cedează poftelor și capriciilor satanei? Sufletele bune poate că vor dispărea, însă ele vor avea viață. Sufletele rele poate că vor trăi, însă ele nu vor avea viață.

Lumea este în pragul unor mari schimbări și tot ceea ce a prezis Dumnezeu se va petrece. Tot ceea ce El a spus că se va întîmpla, se va întîmpla. Și cu toate că Eu v-am dat profeți care să vă avertizeze, voi tot nu ați ascultat. Ați respins multele revelații particulare care au fost date lumii pentru a o pregăti. Totuși nu ați ascultat.

Trebuie să vă rugați ca dimensiunea distrugerii lumii să se poată reduce, căci dacă ați putea vedea ce vă așteaptă în viitor ați cădea la Picioarele Mele implorînd Îndurare. Cei care nu au putut menține viu Cuvîntul lui Dumnezeu în Bisericile Mele de pe pămînt vor fi responsabili de pierderea multor milioane de suflete care altfel ar fi putut fi salvate.

Rușine să vă fie vouă, cei care pe de o parte Mă numiți al vostru atunci cînd proclamați o parte a Adevărului, iar pe de altă parte Mă huliți. Durerea și tristețea suferite de Mine din cauza păcatului și a separării omului de Creatorul Său, ajung acum la un sfîrșit, căci Timpul Meu este acum. În bătălia finală pentru suflete, să știți că pe măsură ce răul crește, Pedeapsa lui Dumnezeu va fi de zece ori mai mare decît cea pe care omul nelegiuit o cauzează fraților și surorilor sale.

Să nu vă temeți de Iubirea Mea, ci de Dreptatea Mea.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-28-7

 

 

Aveți mai întîi grijă de sufletul vostru, apoi rugați-vă pentru alții

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică, 17 august 2014

Jesus

            Multiubita Mea fiică, să nu fie nici o diviziune între Discipolii Mei în această misiune pentru salvarea sufletelor, pentru că aceea ar fi dorința celui care Mă urăște. Atunci cînd iubiții Mei discipoli Creștini se despart și cînd se luptă unii cu alții în Numele Meu, aceasta Îmi provoacă o mare tristețe. Durerea mea este sporită atunci cînd aceia care proclamă Cuvîntul Meu îl neagă apoi, făcînd rău altora, cu cruzime, pentru a împroșca venin.

Toți copiii lui Dumnezeu sunt egali în Ochii Mei. Să știți că nici cei buni dintre voi nu sunt imuni la ispitele satanei, așa cum nici aceia care au disperare și ură în sufletele lor nu sunt imuni la Darurile Mele. Fiecare dintre voi este păcătos. Să nu veniți niciodată înaintea Mea să Îmi spuneți că un suflet nu este vrednic de Mine. Să nu denunțați o altă persoană în fața Mea sau să declarați că este rea; căci ce sunteți voi decît niște păcătoși în Ochii Mei?

Lumea este plină de dragoste. Dar este, de asemenea, plină de ură și de indiferență față de Mine, Isus Cristos, din cauza existenței păcatului. Numai atunci cînd păcatul va fi eradicat, lumea va deveni completă. De aceea voi trebuie să aveți mai întîi grijă de sufletul vostru și apoi să vă rugați pentru alții. Cînd veți face aceasta Eu voi revărsa Milostivirea Mea asupra voastră a tuturor. Omul care se înalță pe sine înaintea Mea și vorbește rău despre un alt om, va veni înaintea Tronului Judecății Mele ultimul, în timp ce omul care se smerește înaintea Mea va veni primul.

Cînd veți accepta cu adevărat Învățăturile Mele? De ce spuneți că sunteți ai Mei cînd arătați ură pentru alții? Niciodată nu veți deveni demni de Împărăția Mea pînă cînd nu veți arunca mantia justificării de sine și armura mîndriei.

 

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-26-7

 

Mama Mîntuirii: Poate că nu-L veți întîlni în mod fizic pe Fiul meu, însă veți ajunge să-L cunoașteți sub toate aspectele

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 16 august 2014

Sainte Marie

            Draga mea copilă, mulți oameni Îl caută pe Fiul meu, Isus Cristos, la un moment dat, pe parcursul vieții lor. Cînd un suflet Îl descoperă pe Fiul meu, acest fapt presupune o călătorie cu diverse căi și diferite etape care trebuie parcurse. Este un efort pentru a ajunge aproape de Fiul meu, și voi trebuie să vă așteptați la asta. Pe măsură ce vă apropiați de El, veți deveni din ce în ce mai asemănători cu El, iar Caracteristicile Lui vă vor deveni familiare. Poate că nu-L veți întîlni în mod fizic pe Fiul meu, însă veți ajunge să-L cunoașteți sub toate aspectele. Veți simți Iubirea Sa. Durerea Sa va deveni a voastră. Veți împărtăși blîndețea Sa, iar bucuria pe care o simte El datorită Iubirii Sale necondiționate pentru omenire, va deveni și a voastră. Răbdarea Sa vă va fi inoculată în suflet, iar Cuvîntul Său va fi înrădăcinat în voi împreună cu capacitatea de înțelegere dată vouă de Duhul Sfînt.

Cînd Îl iubiți cu adevărat pe Fiul meu voi veți deveni smeriți ca El și cu o dorință arzătoare de a-L sluji cu orice preț. Unele suflete găsesc, în timp, calea spirituală a perfecțiunii, însă ele nu vor termina această călătorie dacă nu-și pun toată încrederea în Dumnezeu. Dacă un suflet șovăie pe parcursul drumului, i se vor da harurile pentru a se ridica și a-și continua călătoria. Însă dacă un suflet intră în competiție cu Fiul Meu și se consideră vrednic de a înfrunta Cuvîntul Întrupat, atunci el se va separa de Dumnezeu.

Persoana care, în această viață de pe pămînt, Îl găsește pe Isus și Îi slujește Lui cu credință, va avea pace. Nimic altceva din această lume nu-l va mai mulțumi. Dacă un suflet care a devenit apropiat de Fiul meu se va separa ulterior de El, va îndura o durere îngrozitoare. Durerea separării de Fiul Meu, în cazul celor care L-au cunoscut și au trăit în Inima Sa, este cea mai groaznică durere cunoscută de om.

Atunci cînd voi sunteți ispitiți să contestați Învățăturile lui Cristos sau cînd sunteți siliți să Îl respingeți într-un fel sau altul, să știți că nimic din lumea acesta nu vă va aduce pacea, iubirea sau bucuria care vin de la El.

Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-26-7

Aceia care intervin în Voința lui Dumnezeu, în Planul Său de salvare a sufletelor, vor atrage Mînia Tatălui Meu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 14 august 2014

jesus-misericordieux

          Fiica Mea preaiubită doresc să fac cunoscut că aceia care intervin în Voința lui Dumnezeu, în Planul Său de salvare a sufletelor, vor atrage Mînia Tatălui Meu.

Cînd omului i se dă un mare dar, prin Voința Divină a Tatălui Meu, iar omul îl refuză, Tatăl Meu plînge. Dar cînd un om încearcă să oprească, să prejudicieze sau să intervină în Planul Meu de a îndeplini Legămîntul Tatălui Meu de a aduce mîntuire lumii, atunci el va suferi foarte mult pentru aceasta. Cînd un om se încrede în propriile sale puteri mai presus decît în Dumnezeu, el va fi lăsat fără putere. Și cînd un om Mă îmbrățișează, așa cum a făcut Iuda, spunîndu-Mi că Mă iubește, Mă sărută pe obraz și apoi Mă trădează, atunci el nu este cu nimic mai bun decît cel care M-a predat călăilor Mei.

Eu aduc omenirii mari haruri în aceste timpuri. Aduc omului mari Daruri prin această misiune, iar omul ce face? Mă scuipă în Față, atît este el de plin de gelozie, răutate și ură în sufletul său. Cei care fac astfel, vor fi copleșiți de o durere adîncă, iscată dintr-o singurătate foarte mare, așa cum niciodată înainte nu au mai simțit. Ei vor suferi durerea separării de Dumnezeu în această viață de pe pămînt, iar cînd aceasta se va întîmpla, ei vor ști că aceasta are loc din cauza trădării lor față de Mine, Isus Cristos, unicul și singurul lor Mîntuitor. Totodată, ei vor înțelege și dimensiunea Marii Mele Milostiviri, deoarece, dîndu-le lor această suferință pe pămînt, Eu le dau șansa de a se căi și de a deveni din nou întregi. Cînd ei acceptă Voia Mea cu demnitate, Eu le voi da viață în Noua Mea Împărăție.

Treziți-vă, voi toți și înțelegeți că singura Mea dorință este de a vă răpi în Brațele Mele Iubitoare. Eu nu sunt dușmanul vostru – Eu vă iubesc și tînjesc după voi cu o dorință dincolo de înțelegerea voastră. Vă trimit profeți nu pentru a vă înspăimînta, ci pentru a vă revela Adevărul, astfel încît să vă pot aduce Mîntuirea Veșnică vouă tuturor și mai ales acelora dintre voi care merită cel mai puțin.

Veniți. Ascultați chemarea Mea – Planul Meu va fi îndeplinit, indiferent cît de mult vă opuneți voi. În curînd va fi revelat întregul Adevăr despre ceea ce vă este necesar pentru ca să vă revendicați dreptul dat de Dumnezeu asupra moștenirii voastre. Cînd Eu vă aduc această veste, voi trebuie să o primiți cu bucurie, sau vă veți pierde sufletul.

Preaiubitul vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-26-7

 

 

Să fiți mereu precauți față de diviziunea din lume, căreia îi veți fi martori

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Miercuri, 13 august 2014

jesus-misericordieux

            Multiubita mea fiică, furia satanei nu a fost niciodată atît de intensă ca acum cînd el răspîndește suferințe de toate felurile asupra copiilor lui Dumnezeu, în fiecare colț al lumii. Cu cît este mai mare tulburarea, cu atît e mai puternică prezența și influența lui. Însă el în sine este neputincios și poate provoca asemenea persecuții diabolice numai prin influența pe care o manifestă asupra celor care se deschid în fața lui. Cu cît el acaparează mai multe suflete, cu atît mai grele sunt persecuția și chinurile pe care el le provoacă. Cînd oamenii care Îmi sunt loiali Mie îi permit să creeze confuzie și disperare în inima lor, veninul care este împroșcat este de soiul cel mai rău. Atunci ei se întorc unul împotriva celuilalt, se luptă și se divizează pînă cînd se distrug reciproc.

Să fiți mereu precauți față de diviziunea din lume, căreia îi veți fi martori, indiferent dacă ea are loc în politică, religie sau între discipolii Mei, pentru că întotdeauna ea își va avea rădăcinile în adăpostul bestiei, a cărei domnie asupra omenirii a ajuns la final. Totuși, ea(bestia) nu se va opri nici o clipă din planul ei de a distruge toată devoțiunea față de Mine, Isus Cristos.

Doar dacă acceptați Cuvîntul Meu, așa cum vi-l dau Eu acum, veți găsi harul de a Mă ruga să vă ghidez prin acest diabolic cîmp minat. Nici unul dintre voi nu este suficient de puternic în credința sa ca să lupte cu influența răului. Fără rugăciunea zilnică, în care să implorați Ajutorul Meu, voi nu veți fi în stare să rămîneți aproape de Mine. Însă, atunci cînd Eu revărs astfel de haruri asupra voastră, voi veți deveni curajoși și veți avea tăria de a-Mi rămîne loiali Mie. Numai atunci Adevărul vă va susține.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-26-7

Dan Hăulică

Dan Haulica

           De cîteva zile, am aflat cu tristeţe că eseistul şi criticul de artă Dan Hăulică (7 februarie 1932-17 august 2014)  ne-a părăsit.

Redactor-şef al revistei „Secolul XX“ din 1971, Dan Hăulică a creat, prin intermediul acesteia, o punte de legătură cu cultura occidentală contemporană, în condiţiile în care, în acea perioadă, cenzura era omniprezentă.

Apariţia fiecărui număr al revistei a constituit pentru mine un adevărat eveniment.

Om de o înaltă ţinută intelectuală, a fost ales în 1981 preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă, iar între 1999 şi 2002 a fost ambasador al României la UNESCO.

Dan Hăulică a fost cunoscut şi pentru activitatea sa de disidenţă. În 1989, împreună cu Geo Bogza, Ştefan Augustin Doinaş, Octavian Paler, Mihail Şora, Al. Paleologu şi Andrei Pleşu a semnat o scrisoare de protest faţă de măsurile luate împotriva lui Mircea Dinescu, care fusese exclus din redacţia „României Literare“.

Anunţul morţii a trecut aproape neobservat. Un singur reportaj de la înmormîntarea sa a fost difuzat la TVR, în cadrul emisiunii „Universul credinţei“.

Trebuie să recunosc că sînt de acord cu afirmaţia conform căreia  acest popor nu-şi preţuieşte valorile.

Presa scrisă a devenit „ maculatură“, televiziunile sînt invadate de vulgaritate, incultură, fuga pentru aşa-zisul „ senzaţional“. Din mass-media au dispărut aproape cu totul bunul simţ, rafinamentul, eleganţa, cultura.

Surse: http://www.gandul.info/stiri/criticul-de-arta-dan-haulica-a-murit-13104213

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Criticul+de+arta+DAN+HAULICA+DECES

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Mama Mîntuirii: timpul ca profețiile de la La Salette și Fatima să se împlinească este foarte aproape

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

 Miercuri, 13 august 2014

Marie reine

             Dragii mei copii, timpul ca profețiile de la La Salette și Fatima să se împlinească este foarte aproape. Nu trebuie să vă temeți de aceste timpuri, ci mai degrabă să le primți cu bucurie, pentru că trebuie să știți că Legămîntul Tatălui Meu va fi în cele din urmă împlinit, așa cum a fost menit să fie. Anticristul se va întrona în cele din urmă în Biserica Fiului meu pe pămînt și nimic nu va împiedica acest lucru să se întîmple. Mulți vor nega profețiile pe care eu le revelez lumii și astfel se vor pune în pericol. Aceia care refuză să accepte avertismentele date lumii și cei care îi urmează pe dușmanii lui Dumnezeu își vor pune sufletele în pericol și pentru aceste suflete înșelate vă rog să vă rugați fierbinte.

Bătălia pentru rasa umană și pentru salvarea tuturor copiilor lui Dumnezeu se dă în prezent și mult rău este făcut tuturor acelora care rămîn credincioși față de Adevărul a tot ceea ce Fiul meu a revelat lumii. Nu puteți lua o parte din Cuvîntul Său ori din Sfînta Biblie și apoi să o îndepărtați în favoarea a ceva ce vi se pare mai confortabil. Adevărul nu este niciodată ușor de acceptat pentru că el poate produce teamă chiar și în inimile celor mai neînfricați și curajoși creștini. Adevărul a fost întotdeauna respins și cînd spinii au fost puși pe Sfîntul Cap al Fiului meu, Isus Cristos, preoții și înțelepții din acea vreme se rugau în templu dînd slavă lui Dumnezeu în timp ce cohortele lor Îl blestemau cînd El murea pe Cruce. Așa a fost atunci și tot așa va fi cînd lumea se va întoarce împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu și îl va întoarce pe dos și îl va răsturna cu capul în jos. Vă îndemn, dragi copii, să acceptați Adevărul pentru că acesta va fi modul în care voi veți înainta mai ușor către Împărăția Noii Ere. Fără acceptarea a ceea ce vi se spune acum, multe suflete vor cădea în eroare și vor îmbrățișa bestia. Ele vor renunța la toate drepturile și libertățile civile atunci cînd îi vor idolatriza pe dușmanii Fiului meu pînă cînd, în final, își vor preda sufletele celui rău.

Teama de Adevăr poate duce la resentiment pentru că Adevărul poate fi foarte dificil de acceptat. Resentimentul duce la mînie și mînia duce la ură. Ura împotriva acestei misiuni și a tuturor misiunilor dinaintea ei se va intensifica și cei care mă iubesc pe mine, Mama lui Dumnezeu, vor fi încurajați să denunțe misiunea. Cît de mult mă întristează cînd numele meu este folosit pentru a insulta Cuvîntul lui Isus Cristos, unicul Salvator al omenirii. Confuzia se va instala în grupurile mele mariane astfel încît ele vor începe să se îndoiască de avertismentele pe care am fost trimisă să le dau lumii la La Salette și Fatima. Oamenii vor ignora ce am spus și vor crede că profețiile date se referă la un alt timp, în viitorul îndepărtat.

În timp ce frămîntările vor erupe și cînd Doctrina cuprinsă în Cartea Tatălui meu va fi rescrisă și prezentată lumii ca fiind autentică, numai aceia care au adevăratul discernămînt vor înțelege Adevărul. Trebuie să vă rugați foarte mult pentru supraviețuirea Bisericii Fiului meu, Trupul Său pe pămînt, pentru ca El să nu fie îndepărtat și azvîrlit afară, la cîini. Cînd această zi va veni, Dreptatea lui Dumnezeu va interveni și omenirea va înțelege, în cele din urmă, cum este să fii cufundat în întuneric. Ziua cînd Lumina lui Dumnezeu se va stinge este ziua cînd toate lucrurile se vor împlini, așa cum a fost prezis.

 Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-14-7

 

Creştinismul va fi detestat deoarece va fi văzut ca un obstacol în calea libertăţii personale

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 11 august 2014

Isus

            Multiubita mea fiică, lumea este inundată de o nouă formă de spiritualitate incluzînd credinţa într-o fiinţă superioară – pe care ei o numesc cristos – dar nu sunt Eu, Isus Cristos, cel la care se referă această denumire. Satana, sub forma lui Lucifer, numit Regele Luminii, este idolatrizat nu ca o entitate diabolică, ci ca una care face lucrarea lui Dumnezeu. Această ideologie este susţinută de către secte secrete, al căror scop este să distrugă Creştinismul. Mulţi vor fi atraşi în aceste practici oculte şi magice, deoarece ei tînjesc după dezmierdări. Odată atraşi, ei vor deveni niște marionete şi, în timp, vor fi posedaţi de către cel rău.

Mulţi oameni sunt înfometaţi după satisfacţii spirituale şi tînjesc după pace. Orice ideologie care pretinde să le aducă mulţumire de sine, pace, linişte şi o mai profundă înţelegere a umanităţii lor, va fi atrăgătoare pentru ei. În orice caz, multora le va fi silă să Mă urmeze pe Mine, Isus Cristos, deoarece societatea M-a condamnat în fel și chip. Mai mult, ei se vor linişti cînd li se va servi falsa doctrină cum că toate drumurile duc la Dumnezeu. Aceasta este o minciună, deoarece nu puteţi veni la Dumnezeu decît prin Mine, Fiul Său Unul-născut, Isus Cristos.

Eu Sunt Cel prin Care El a creat toate lucrurile. Este un singur Dumnezeu şi Eu, Isus Cristos, Sunt Cuvîntul făcut trup pentru ca omenirea să devină din nou un întreg. Fără Mine nu puteţi fi niciodată deplini, nici în această viaţă, nici în următoarea.

Lumii i se va spune că cel mai important obiectiv la care trebuie să aspire este libertatea – libertatea cu orice preţ. Dar, a-L sluji cu adevărat pe Dumnezeu înseamnă a renunţa la abilitatea de a-ți urmări doar propriul interes şi, astfel, Creştinismul va fi detestat deoarece va fi văzut ca un obstacol în calea libertăţii personale. A-L servi pe Dumnezeu, oricare ar fi acel Dumnezeu, va deveni scopul multor oameni aflaţi în căutarea Adevărului. Dar, cînd satana este considerat de către om ca fiind divin, Dumnezeu – în Dreptatea Sa infinită – îi va distruge pe cei care onorează bestia. Bestia, care se ascunde printre elite şi printre cei puternici, dăruieşte mari puteri celor care răspîndesc minciuna că Eu, Isus Cristos, nu exist. Aceasta este cea mai mare hulă cu care se confruntă omenirea din partea satanei şi, din cauza slăbiciunii sale, omul cade ca urmare a  minciunilor care se scurg din gurile celor nelegiuiţi.

Există un singur Dumnezeu. Există o singură cale către Dumnezeu. Nici o altă cale, indiferent cît de strălucitor ar fi modul în care vă va fi prezentată, nu vă poate conduce către Tatăl, decît cea care trece prin Mine, Isus Cristos, Mîntuitorul Lumii.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/

 

Cereţi şi veţi primi. Dacă rămîneţi tăcuţi, cu buzele pecetluite, atunci Eu nu vă pot răspunde

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Duminică, 10 august 2014

jesus-misericordieux

           Multiubita Mea fiică, vremurile devin tulburi şi ca urmare vor veni multe schimbări, precum a fost prezis. Nu vă fie teamă, căci de atîtea ori v-am dat Cuvîntul Meu că toate se vor sfîrşi cu Marea Mea Milostivire, care va cuprinde fiecare suflet în Lumina Iubirii şi Compasiunii Mele. Temeţi-vă doar de Dreptatea Mea, însă atunci cînd ea se va dezlănțui să ştiţi că aceasta se va întîmpla spre binele celorlalţi şi pentru mîntuirea lumii. Eu aplic pedepse doar pentru a opri răspîndirea urii şi pentru a trezi, în sufletele înnegrite de murdăria păcatului, orice urmă de iubire care a mai rămas în acestea, astfel încît ele să vină la Mine.

De ce crede omul că ştie mai multe decît Mine şi în special omul evlavios? Este el mult mai inteligent decît Acela care l-a creat? Poate această evaluare raţională a lui asupra tuturor lucrurilor care vin de la Mine să elimine Prezenţa Mea? Aroganţa şi mîndria omului legat de propriile lui puteri vor determina căderea lui. Omul nu are nici o putere, înafară de cea care se află în sufletul lui. Credinţa, cînd este curată, este ceva puternic, iar prin credinţă şi numai prin credinţă Eu, Isus Cristos, vă aduc speranţa, iubirea şi bucuria. Numai Eu pot împuternici omul cu daruri mari, însă dacă el nu Mi le cere Eu nu i le pot impune trecînd peste libera sa voinţă.

Cereţi şi veţi primi. Dacă rămîneţi tăcuţi, cu buzele pecetluite, atunci Eu nu vă pot răspunde, căci nu veniţi la Mine. Să apelați întotdeauna la Mine şi să-Mi cereţi orice favoare, căci Eu voi răspunde cererii voastre de fiecare dată. Să nu Îmi întoarceţi spatele spunînd că totul va fi bine, viaţa îşi va purta singură de grijă. Viaţa trebuie cîştigată. Veşnicia este un Dar de la Dumnezeu şi este dăruită acelora care o cer. Din nefericire, mulţi își vor irosi şansa la Viaţa Veşnică, deoarece ei cred că umanitatea este mult mai puternică decît orice Dumnezeu care ar putea sau nu să existe. Astfel ei vor dicta propriei lor credinţe şi vor întoarce spatele Vieţii Veşnice din cauza păcatului mîndriei, atît sunt ei de îndărătnici.

Ei Mă neagă în viaţa lor de pe pămînt şi Mă vor nega şi atunci cînd Voi sta înaintea lor cu braţele întinse, în Ziua Cea Mare. Ei se vor îndepărta şi vor păşi în groapa cu lei, unde niciodată nu vor găsi o clipă de pace.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-14-7

Nu vă tulburați inimile, nu vă certați din pricina Mea și nu încercați să vă măsurați inteligența cu a Mea, pentru că acestea nu vor fi de nici un folos

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Sîmbătă, 9 august 2014

Isus

            Multiubita Mea fiică, în timp ce furtunile se dezlănțuie și pacea sare în aer, să știi că se apropie timpul pentru ca Intervenția Mea să lovească. Omul va vedea neorînduială oriunde privește și unii vor spune că timpul este aproape. Atunci cînd veți vedea războaie izbucnind în diferite părți ale lumii și cînd doctrine noi vor fi pregătite și răspîndite printre cei însetați spiritual, care vor fi primii ce și le vor însuși, ca albinele mierea, doar atunci veți putea fi siguri de marile schimbări care vor grăbi A Doua Venire.

Norii se vor aduna înainte de furtună și furtunile se vor dezlănțui înainte ca ultimul trăznet să se prăvălească din cer. Semnele devin mai clare pentru aceia ai căror ochi văd, dar restul vor crede pur și simplu că există puțină dreptate în lume – tulburări ca și înainte – așa cum au fost dintotdeauna. Dar să știți că profețiile făcute vor avea loc și mulți le vor fi martori înainte de Măreața Zi.

Nu vă tulburați inimile, nu vă certați din pricina Mea și nu încercați să vă măsurați inteligența cu a Mea, pentru că aceste lucruri nu vor face decît să încolțească frica în inimile voastre. Mă întristează să văd diviziunea care există în lume; Mă doare să văd răutatea, care duce la uciderea celor nevinovați și suferințele de care au parte cei slabi. Mă doare să văd atît de mulți oameni în întuneric, care plîng cu lacrimi de durere, pentru că nu cred într-un viitor. Ei nu cred în Promisiunea Mea de a-Mi redobîndi Împărăția și de a aduce glorie omenirii. O, cît Mă doare și cît de mult tînjesc să aduc acelor suflete mîngîierea Iubirii Mele și pacea pe care doresc să o aduc în adîncul sufletelor lor.

Atunci cînd tulburările care afectează lumea vor crește în intensitate trebuie să depuneți toate armele și să renunțați la orice acțiune defensivă față de Mine, pentru a vă proteja și apoi să Mă chemați cu această rugăciune.

Rugăciunea (163) a Cruciadei: Salvează-mă de persecuție

 O, Isuse, ocrotește-mă de durerea persecuției în Numele Tău.

Ajută-mă să fiu drag Inimii Tale.

Scapă-mă de mîndria, lăcomia, răutatea, orgoliul și ura din sufletul meu.

Ajută-mă să mă predau cu adevărat Milostivirii Tale.

Alungă temerile mele.

Ajută-mă să scap de povara durerii și îndepărtează întreaga persecuție de la mine, pentru ca eu să Te pot urma ca un copil, știind că toate lucrurile sunt sub Controlul Tău.

Eliberează-mă de ura arătată de cei care proclamă că sunt ai Tăi, dar care de fapt Te reneagă.

Nu lăsa limbile lor tăioase să mă biciuiască sau acțiunile lor pline de răutate să mă îndepărteze de la Calea Adevărului.

Ajută-mă să mă concentrez numai asupra Împărăției Tale ce va veni și să perseverez cu demnitate împotriva oricăror insulte pe care le-aș putea îndura pentru Tine.

Adu-mi pacea minții, pacea inimii, pacea sufletului. Amin.

Vă rog să rămîneți calmi în timp ce furtunile se intensifică, pentru că, dacă nu aveți completă încredere în Mine, vă veți clătina și durerea voastră atunci cînd veți vedea răul purtînd masca binelui va deveni insuportabilă. Aveți încredere în Mine. Să nu deviați niciodată de la Învățăturile Mele și să vă rugați cu totală deschidere a sufletului, fără răutate, ceea ce se așteaptă de la voi, ca discipoli ai Mei. Dacă veți face asta, veți fi eliberați și nimic nu vă va mai tulbura din nou.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-14-7

Mama Mîntuirii: Umanismul va deveni substitutul Creștinismului și nu va cuprinde nici o mențiune despre Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Vineri, 8 august 2014

Blessed_Virgin_Mary

           Copila mea, în timp ce Creștinii din lumea întreagă continuă să fie persecutați, batjocoriți și disprețuiți, să iei aminte la faptul că se vor diviza. Fiecare separat: fiecare după dorința sa și fiecare după propria sa interpretare a ceea ce înseamnă de fapt a-L sluji pe preaiubitul meu Fiu.

Deși oamenii sunt înspăimîntați de teroarea în care Creștinii trebuie să-și trăiască viața de zi cu zi, fiind la mîna oamenilor nelegiuiți, ei trebuie să știe că aceasta nu e decît o formă de suferință pe care trebuie s-o îndure cei care proclamă Cuvîntul lui Isus. Guvernele, organizații ale drepturilor omului și alte puteri care pretind să promoveze bunăstarea umanității fac tot ce le stă în putință pentru a submina Creștinismul. Umanismul va deveni substitutul Creștinismului și nu va cuprinde nici o mențiune despre Dumnezeu.

Umanismul, raționalismul folosit de cel rău ca să-i încurajeze pe oameni să folosească știința pentru a submina Divinitatea Tatălui meu Veșnic, va devora lumea. Blîndețea aparentă a tonului său îl va convinge pe orice om care nu are în inima sa iubire față de Dumnezeu că este mai dezirabil decît Adevărul. Ținta finală a dușmanilor Fiului meu este să convingă omul că umanismul este superior Cuvîntului lui Dumnezeu. Umanismul le oferă un pretext viclean trădătorilor din Biserica Fiului meu, care vor să fie văzuți ca fiind iubitori, preocupați și luînd atitudine față de nevoile celorlalți. Ei vor predica umanismul cu toate promisiunile lui goale din amvoanele Bisericilor Creștine pînă cînd practic nu se va mai face nicio mențiune la importanța salvării sufletelor voastre. Păcatul va fi considerat o cale de a evita conflictul în lume, dar nu va fi recunoscut ca fiind ceva real.

Cea mai mare înșelăciune a tuturor timpurilor se așterne și în curînd tuturor vă va fi dificil să rămîneți loiali Adevărului. Adevărul aduce înțelegerea și conștientizarea a ceea ce este necesar pentru a obține pacea adevărată și iubirea în sufletele voastre. Aceasta înseamnă că voi veți cunoaște Iubirea precum și Dreptatea lui Dumnezeu. Mai înseamnă de asemenea că voi veți fi conștienți de Milostivirea lui Dumnezeu.

Cînd orice mențiune a păcatului va fi eradicată și cînd Biserica Fiului meu nu se va mai referi la importanța salvării sufletelor voastre, voi veți ști atunci că vremurile sunt asupra voastră și că Timpul Fiului meu este aproape.

 

Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/

 

 

Cuvîntul Meu, vor spune ei, ofensează prea mult şi va fi considerat a fi incorect politic

Mesajul lui  Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 7 august 2014

Jesus

           Preaiubita Mea fiică, dacă nu ar fi Răbdarea Mea, Pedeapsa Mea s-ar abate acum asupra nedrepţilor care flagelează Biserica Mea de pe Pămînt.

Ura împotriva creştinătăţii se abate asupra voastră din trei direcţii. Prima este apostazia generală, care este inţiată de către rivalii Mei, care păcălesc lumea să respingă tot ceea ce vine de la Mine, azvîrlindu-Mă în pustiul uitării. A doua direcţie vine din partea raţionalismului şi a intervenţiei omului asupra Cuvîntului Meu, răspîndit de către exegeții Cuvîntului Meu care nu sunt plini de spiritul Adevărului ci, în schimb, sunt îmbuibați cu siguranţă de sine, care este alimentată de către mîndrie. Atît de versaţi se cred ei în interpretarea Învăţăturilor Mele, încît vor adăuga noi codicile şi vor adapta ceea ce Eu v-am învățat pentru a-și satisface propriile dorinţe egoiste. Apoi, sunt cei ale căror inimi sunt de piatră – reci, nesimţitori şi plini de o profundă ură faţă de Mine şi faţă de oricine practică creştinismul în mod public.

Influenţa diavolului se manifestă în atît de multe moduri încît omul, de unul singur, va fi incapabil să reziste presiunii exercitate asupra lui de către toate aceste trei grupuri care vor încerca să-l împiedice să proclame Adevărul lui Dumnezeu. Cuvîntul Meu, vor spune ei, ofensează prea mult şi va fi considerat a fi incorect politic, iar acesta va deveni principalul motiv pentru a schimba în mod radical înfăţişarea Creştinismului. Doar cei simpli, doar cei a căror dragoste faţă de Mine este precum cea a unui copil, vor fi loiali faţă de Mine fiindcă ceilalţi vor fi prea ocupaţi să implementeze schimbările legate de interpretarea Cuvîntului Meu. Şi, în toată această perioadă, preoţii pe care i-am chemat să dea mărturie despre Adevăr se vor pregăti să păstreze Adevărul.

Ascunderea Adevărului, va aduce un întuneric teribil. Modificarea lui, este o insultă adusă Crucificării Mele. Prezentarea unui substitut al Adevărului, înseamnă a Mă nega complet. Totuşi, cei mai mari vinovați vor fi cei care se vor lăuda cu cunoştinţele lor despre Mine – sfinţenia lor ascunde falsitatea, iar cuvintele şi acţiunile lor nu vă vor atrage niciodată la Mine pentru că Duhul Sfînt nu va fi prezent în sufletele lor. Cînd Duhul Sfînt nu este prezent, ei – aceşti trădători ai Cuvîntului Meu – vor atrage întunericul în cei care îmbrăţişează cu entuziasm minciunile lor. Toată această falsitate va purta semnul celui rău – păcatul mîndriei – poarta către pustiu. Odată ce această poartă se deschide, toate celelalte nenorociri vor ţîşni prin ea, iar sufletele tuturor celor care cedează ereziilor vor deveni sterpe.

Fără Adevăr, veţi trăi într-o lume în care nimic din ceea ce auziţi nu vă va aduce pace. Fără Lumina Prezenţei Mele, soarele nu va mai străluci – va deveni tern şi vlăguit, iar apoi se va transforma într-o negură pînă cînd, prin mîna omului muritor, nu va mai reuşi să lumineze și astfel cei care au ochi, dar refuză să vadă, nu vor mai vedea, în timp ce aceia care văd şi acceptă Duhului lui Dumnezeu, vor vedea.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-14-7

MAMA MÎNTUIRII: FIUL MEU NU A TRIMIS PE NIMENI SĂ VĂ DISTRAGĂ ATENȚIA DE LA ACESTE MESAJE

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 6 august 2014

Blessed_Virgin_Mary

          Dragii Mei copii, fiți atenți la cei care vă persecută în Numele Fiului Meu, Isus Cristos, căci ei se vor ascunde cu atenție sub o imagine de sfințenie. Cel rău nu se va prezenta niciodată așa cum este el în realitate, deoarece este mult prea viclean. În schimb, el, prin sufletele pe care le influențează, se apropie de voi cu o mască de iubire și mulți vor cădea în plasa acestei înșelăciuni. Cuvintele pe care el le folosește pot părea liniștitoare și ademenitoare, dar ele vor lăsa în sufletul vostru un sentiment de neliniște.

Mesajele care sunt date lumii prin porunca Tatălui Meu Veșnic nu vă vor ridica nici un semn de întrebare. Ele niciodată nu vor da putere unui om asupra voastră, pentru a vă încuraja să depuneți un jurămînt față de vreo persoană în viață. Toată slava trebuie să fie a lui Dumnezeu. Nici un om nu vă poate promite mîntuire, căci aceasta poate veni doar de la Dumnezeu. Trebuie să vă pregătiți sufletele așa cum ați fost învățați de Fiul Meu, Isus Cristos  și să primiți Sacramentele. Puteți accepta Darurile pline de Haruri date vouă, prin mine, Neprihănita Fecioară Maria, dar nu vă trebuie permisiunea nimănui ca vă facă vrednici de a-l sluji pe Fiul Meu, în această misiune sau în oricare alta care a fost consfințită în Ceruri.

Fiți precauți în ceea ce îi privește pe dușmanii Fiului meu, care sunt peste tot, făcând tot ce le stă în putință pentru a orbi omenirea de la Adevărul Promisiunii Fiului Meu de a veni din nou. El se va întoarce curînd și atunci Adevărul va fi făcut cunoscut , iar tot ceea ce El a promis va ieși la lumină. Pînă în Ziua cea mare a Domnului trebuie să vă concentrați doar asupra Fiului meu și să vă puneți toată încrederea în El. Fiul Meu nu a trimis pe nimeni să vă distragă atenția de la aceste Mesaje, ultimele de acest fel și oricine care pretinde altfel nu vine de la El.

Credeți, credeți, credeți în Milostivirea Fiului Meu. Ascultați ceea ce El v-a învățat – totul este conținut în Sfînta Scriptură. Cuvîntul Său este simplu. Nu este complicat. Doar urmați Învățăturile Sale, care rezistă de peste 2000 de ani și atunci veți găsi pacea.

Mama voastră Preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-14-7

 

Mulți oameni se declară a fi creștini, însă ei nu Mă iubesc

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Marți, 5 august 2014

Isus

          Multiubita Mea fiică, acum cînd se răspîndește Adevărul despre cele ce vor veni, convertirea îmi urmează pretutindeni unde sunt recitate Rugăciunile Mele pentru omenire. Rămășița Armatei Mele va crește și se va înmulți, ca și dușmanii Mei. Cînd Armata Mea înaintează, dușmanii acestei Misiuni o vor urmări neobosit. Luptîndu-se, lovind și scuipînd venin, îi veți cunoaște pe ei prin răul care se revarsă din gurile lor. Îi veți cunoaște pe ai Mei prin felul în care ei vor fi defăimați în Numele Meu.

Să nu vă pierdeți niciodată curajul în fața urii. Trebuie să înțelegeți cine lucrează în aceste cazuri și să nu îi dați satisfacție, pentru că atunci pur și simplu îi dați putere. Influența celui rău asupra copiilor lui Dumnezeu se manifestă și se poate vedea în divizările care separă națiunile; crime; persecuții și încercări de a distruge creștinismul.

Mulți oameni se declară a fi creștini, însă ei nu Mă iubesc. Ei Mă insultă și Îmi provoacă o mare rușine. Ei îi judecă pe alții cu asprime și nu simt nici o vină sau remușcare cînd îi calomniază pe alții – ci numai o dorință arzătoare de a răspîndi ura. Sunt lași, toți cei care se ascund în spatele vălului pietății religioase și îndrăznesc să declare că o altă ființă omenească este potrivită sau nu pentru a Mă sluji pe Mine. Ei îndrăznesc să dicteze altora cunoașterea lor despre ceea ce ei cred că înseamnă a fi creștin, cînd însă ei sunt plini de ură față de Mine. Să nu vă angajați niciodată într-o discuție cu cineva care are ură în inima sa, atunci cînd el spune că vorbește în Numele Meu. Ignorați-l. Rugați-vă pentru el. Pentru că dacă Mă iubiți cu adevărat veți arăta compasiune pentru toată lumea. Nu îl veți judeca pe altul; nu îl veți calomnia; nu veți răspîndi minciuni despre el și apoi să îndrăzniți să spuneți că sunteți de la Mine. Depărtați-vă de Mine. În curînd veți veni înaintea Mea și vi se va cere să dați socoteală pentru acțiunile voastre.

Creștinismul este forța vieții, care susține lumea. Eu Sunt Lumina, care a creat noaptea și ziua și fără Mine voi ați orbecăi prin întuneric. Veniți cu Mine, așa cum v-am chemat Eu sau nu veniți deloc.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-12-7

MESAJELE SE ADEVERESC

Rafael

             În mesajul din 20 iulie 2012, adresat Mariei Îndurării Divine şi intitulat „În curînd lumii îi va fi prezentată cea mai perfidă minciună, care va fi imposibil de înţeles de către omenire în stadiul în care se află“, Mîntuitorul afirmă: „Anticristul şi falsul profet, împreună au terminat deja planurile domniei lor nelegiuite şi prima lor realizare va fi amplificarea războiului în Orientul Mijlociu. Anticristul va fi principalul om care va trage sforile în culise. Apoi va veni în faţă şi va fi văzut ca un negociator al păcii. Atunci va fi momentul în care lumea va cădea sub vraja lui. Între timp, falsul profet va acapara puterea în interiorul Bisericii Catolice. Foarte repede, ea va fi absorbită în Noua Religie a Lumii, ce va fi o manifestare a cultului satanic.Cultul persoanei va fi obiectivul fundamental al acestei grozăvii, precum şi introducerea unor legi care se referă la două lucruri: eliminarea sacramentelor şi desfiinţarea păcatelor.“

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/load/mesajele_anului_2012/1-1-0-50

Mulți sunt chemați, însă puțini sunt aleși să-Mi rămînă fideli Mie

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Sîmbătă, 2 august 2014

Isus

           Multiubita Mea fiică, a Mă urma pe Mine în această ultimă călătorie a Mea pentru a împlini Legămîntul Tatălui Meu se poate asemăna cu ascensiunea pe un munte a unui grup de alpiniști. Să știți că este un munte înalt, un traseu dificil, cu multe obstacole, care va pune probleme chiar și celor mai experimentați alpiniști, pentru că va prezenta surprinzătoare și neașteptate răsturnări de situație la fiecare nivel și la fiecare curbă. Celor care se încred în ceea ce am spus Eu și care Mă urmează cu o inimă deschisă și dornică, această călătorie li se va părea mai ușoară decît celorlalți. Cu toate acestea, mulți dintre cei care vor fi încrezători la începutul acestei călătorii s-ar putea să meargă prea repede și să facă salturi mari încercînd să ajungă în vîrf. Însă aceștia sunt oamenii care vor cădea cel mai rău și coborîrea lor la vale va fi cea mai dureroasă.

Alții, care nu sunt experimentați în ascensiuni, însă care urmează instrucțiunile clare care le sunt date lor către Cel Care îi conduce, vor ajunge, în multe cazuri, primii în vîrf. Încrederea lor, răbdarea lor și dorința lor de a ajunge pe culme cu orice preț, le va da energia și entuziasmul care îi va susține în ascensiunea lor spre vîrf. Aceia care nu se opresc cu regularitate și nu beau ca să-și potolească setea vor deveni deshidratați, iar celor care au uitat să-și aducă hrană cu ei le va fi imposibil să își păstreze puterile.

Fiecare pas al acestei călătorii prezintă noi provocări, curbe periculoase și obstacole aproape imposibil de depășit. O persoană trebuie să fie foarte puternică în suflet, minte și trup ca să poată rămîne în șir în ascensiunea către vîrf. Ei se vor pomeni că sunt distrași de către aceia care și-au pierdut credința în propriile abilități de a-și găsi calea ce urcă pe munte și care vor încerca în mod constant să îi îndepărteze de la obiectivul lor.

Apoi vor fi alții, invidioși pe cei care înaintează cu pași mari și care vor încerca să-i împiedice pe alpiniști așezînd capcane și alte obstacole în calea lor pentru a-i încetini. Aceste suflete dezamăgite și invidioase vor face tot ce le stă în putință să-i oprească pe alpiniștii hotărîți și determinați să ajungă în vîrf. Ei vor născoci minciuni încercînd să-i convingă pe cei care urcă pe calea lor să se oprească – să se îndepărteze, de frica marilor pericole care le-ar putea sta înainte. Le vor spune că alpiniștii sunt conduși de cineva incapabil să îi ducă pînă pe culme și că din această cauză vor fi într-un mare pericol, dacă vor fi atît de nesocotiți încît să continue ceea ce ei vor spune că e o călătorie foarte periculoasă și dificilă.

Și tot așa va continua acest parcurs către Mine, pînă în Ziua în care Eu voi Veni din nou. Mulți sunt chemați, însă puțini sunt aleși să-Mi rămînă fideli Mie. Unii sunt chemați și Mă și urmează. Apoi Mă trădează. Ura lor față de Mine este cea mai rea dintre toate, pentru că ei sunt cei care Mi-au adus suflete pe parcursul aceste călătorii spre Mîntuire. Însă atunci cînd vor ceda la ispita satanei, care le plantează în suflet minciuni îngrozitoare, ei vor fi cei care vor îndepărta sufletele de Mine.

Numai cei cu suflet smerit și inima blîndă – lipsită de răutate, mîndrie și egoism, vor reuși să ajungă pînă în vîrful muntelui. Cînd acea zi va veni, cei care s-au îndepărtat de Mine și M-au trădat nu vor avea unde să se ducă, deoarece calea care ducea pe culme nu va mai exista.

 Al vostru  Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-10-7

 

Eu nu Mă schimb niciodată. Nu Mă adaptez noilor direcţii, pentru că Eu sunt așa cum am fost şi cum voi fi întotdeauna. Eu sunt Veşnic

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 31 Iulie 2014

206-christ-roi

           Multiubita Mea fiică, orice vizionar, văzător cu duhul sau profet care vine de la Mine, se va confrunta în curînd cu mari încercări, pe care nu a mai fost nevoit să le îndure pînă acum. Mulţi, care le recunosc autenticitatea şi care le-au fost loiali, le vor întoarce spatele şi îi vor da la o parte, pe măsură ce duhul întunericului învăluie naţiune după naţiune, iar iubirea şi caritatea vor dispărea. Om împotriva omului, ţări împotriva altor ţări, om împotriva lui Dumnezeu.

Aceste timpuri de tulburare vor fi dureroase pentru mulţi şi singura voastră sursă de mîngîiere şi de putere va veni de la Mine, dar numai dacă Mă căutaţi. Eu sunt Stînca voastră; o Stîncă impenetrabilă; Stînca ce nu se poate nărui; Stînca pe care o veţi îmbrăţişa atunci cînd nimic solid nu va mai fi la locul lui în casele care adăpostesc Duhul Meu. Edificiile care au fost construite pentru a Mă onora, se vor prăbuşi. Unele vor fi transformate în alte clădiri, care vor fi utilizate în alte scopuri, nu pentru a Mă onora pe Mine.

     Eu sunt Stînca pe care a fost construită Biserica şi Voi rămîne în loc pentru veșnicie. Mulţi M-au căutat şi Eu le-am dat viaţă. Alţii au venit, însă nu M-au putut găsi, deoarece inimile lor încăpăţînate au fost lipsite de iubire şi de generozitatea spiritului. Şi acum, cînd tot ceea ce Eu v-am învăţat va fi contestat, iar temelia pe care s-a construit Biserica Mea se va clătina dincolo de înţelegerea voastră, Eu tot voi rămîne de neclintit. Eu sunt tare precum Stînca, iar voi veţi veni la Mine căutînd consolare, putere şi curaj. Eu voi răspunde fiecăruia dintre voi prin revărsarea Harurilor mari care au fost rezervate pentru voi, pentru timpurile care urmează. Eu sunt Biserica. Eu Sunt Prezent în Biserică. Clădirea este făcută din piatră, dar Eu sunt Stînca pe care a fost construită temelia Bisericii Mele. Eu nu Mă schimb niciodată. Nu Mă adaptez noilor direcţii, pentru că Eu sunt așa cum am fost şi cum voi fi întotdeauna. Eu sunt Veşnic.

Biserica Mea va rămîne în picioare, pentru că Biserica Sunt Eu, pînă la sfîrşitul timpului.

Iubitul vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-09-7

Am fost batjocorit, defăimat și acuzat de a fi imoral, mincinos și eretic

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 28 iulie 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, atunci cînd mă uit la copiii lui Dumnezeu, Inima Mea tresaltă de o iubire la fel de tandră față de copilul nou-născut ca și față de omul care e în al 100-lea an al vieții sale. Ea nu face nici o diferență. Fiecare dintre voi este un copil al lui Dumnezeu, plăsmuit cu grijă în pîntecele mamei sale în acord cu Voia Sfîntă a Tatălui Meu. Vedeți voi, tot ce a fost creat, de la începuturi pînă la sfîrșit, a fost și va fi întotdeauna în conformitate cu Voia Sfîntă a lui Dumnezeu. Deci, indiferent cine sunteți și indiferent de suferințele pe care le îndurați, indiferent de umilințele pe care trebuie să le suportați atunci cînd sunteți respinși de societate din cauza rasei, credinței, sexului sau culorii voastre – să știți că voi sunteți cu toții prețioși în ochii lui Dumnezeu. Păcatul este singurul lucru care vă separă de El.

Dintre voi, aceia care invocă Iubirea Mea și Suferința Mea sunt cei persecutați. Suferința voastră este a Mea. Eu îi caut pe cei singuri și pe cei suferinzi, care îndură o discriminare îngrozitoare – proscrișii societăților voastre – iar pe aceștia îi atrag primii la Mine. Ei sunt cei asupra cărora revărs mai întîi Marea Mea Milostivire. Dacă sunteți respinși de ceilalți și tratați cu dispreț nemilos în această viață, atunci să știți că Eu sunt cu voi. Vouă v-a fost dată Crucea de pe Golgota și sunteți binecuvîntați, în ciuda a ceea ce ați putea crede voi. Soarta voastră este și soarta Mea. Eu am îndurat discriminare în timpul Vieții Mele pe Pămînt. Am fost batjocorit, defăimat și acuzat de a fi imoral, mincinos și eretic.

Nu vă temeți, pentru că atunci cînd sunteți acuzați pe nedrept de astfel de infracțiuni, voi sunteți ai Mei – cu totul ai Mei. Iar Eu sunt al vostru.

Iubitul vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-09-7

O lume perfectă va înlocui tot ceea ce este pătat și corupt

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Duminică, 27 iulie 2014

jesus-misericordieux

           Multiubita Mea fiică, Pacea Mea va fi în curînd a voastră și a tuturor celor care Mă slujesc pe Mine, Isus Cristos, în această viață dată lumii de Puterea Preaiubitului Meu Tată.

Vă binecuvîntez pe voi toți cei care încercați să rămîneți loiali Cuvîntului Meu și mai ales pe toți cei care sunteți înfometați după el. Dacă ați crede că sunt pierduți oamenii de alte religii, incluzîndu-i aici și pe cei care nu cred în Tatăl Meu Veșnic sau pe cei care nu Mă acceptă pe Mine, Isus Cristos, Mîntuitorul omenirii, acest lucru ar fi incorect. Fiecare suflet care încearcă să atingă perfecțiunea spirituală și care poate că e ignorant față de Adevăr, este iubit de Tatăl Meu, care este Atotiubitor, Atotputernic și Perfect în tot ceea ce face.

Rasa umană este imperfectă din cauza păcatului și totuși fiecare om este creat după Chipul Celui care i-a dat viață. Astfel, fiecare bărbat, femeie și copil va deveni din nou perfect, atît în trup cît și în suflet, odată ce blestemul păcatului va fi eradicat. Atunci cînd dușmanii lui Dumnezeu vor fi izgoniți și cînd imperfecțiunile trupului și ale sufletului nu vor mai crea obstacole între om și Dumnezeu, totul va fi Una cu Tatăl Meu. Noua Împărăție, formată din Cer și Pămînt, va deveni Una. Omul va deveni Una cu Dumnezeu prin Mine, Fiul Său Unul Născut, iar Planul Său pentru lume va fi împlinit.

Niciodată nu vă puteți simți întregi, căci păcatul, odată ce există, provoacă separarea de Dumnezeu. Însă va veni vremea cînd toată tristețea care năpăstuiește Pămîntul va fi stîrpită. Iubirea și bucuria vor înghiți Pămîntul și o lume perfectă va înlocui tot ceea ce este pătat și corupt.

Numai atunci toată Creația lui Dumnezeu va deveni din nou întreagă.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-06-7

Astăzi, 5 august 2014, Sfînta Fecioară Maria împlineşte 2030 de ani

murillo-immaculee-conception-1665-70

LA MULŢI ANI MĂMICA NOASTRĂ!

Cînd încrederea este înșelată, acest lucru se întîmplă pentru că vinovatul a lăsat mîndria să dicteze gîndurilor sale

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Sîmbătă, 26 iulie 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, Eu am venit ca Rege, dar acum, astăzi, vă chem ca un cerșetor, pentru că nu am nici un grăunte de mîndrie, acest lucru fiind imposibil.

Îi strig pe toți copiii lui Dumnezeu cu dor, ca să trezesc în inimile lor împietrite o scînteie de iubire – o iubire izvorîtă de la Tatăl Meu Veșnic, dar care stă adormită și uitată. Și Eu, Isus Cristos, Sunt uitat, deși nu există nici o persoană în lume care să nu fi auzit de Mine. Ei Mă știu, dar uită Cine Sunt Eu. Unii cunosc Numele Meu, care însă nu înseamnă nimic pentru ei. Unii Mă iubesc, dar sunt prea ocupați ca să vorbească cu Mine și nu Îmi adresează decît o înclinare a capului din cînd în cînd ca semn de recunoaștere față de Mine. Alții au auzit despre Mine, dar Eu Sunt pur și simplu o icoană în ochii lor, ceva ce ține de vremuri apuse – un profet, poate, care e posibil să fi fost sau nu autentic. Cît despre celelalte suflete, care nu au decît puțină înțelegere față de lucrurile spirituale, Eu nu Exist. Eu Sunt o plăsmuire a imaginației, o creație făurită de mințile credincioșilor devotați, care se agață de un pai în speranța că o nouă lume va exista după aceasta. Dați-Mi voie să vă asigur – Dumezeu este Dumnezeu. Omenirea a fost creată de Tatăl Meu Veșnic, pentru că ea a fost parte a Planului Său pentru universul etern. Totul A Fost, Este și va Fi prin Porunca și prin Voința Celui Care Este și Care va Fi. Toți se pleacă lui Dumnezeu, inclusiv dușmanii Săi, în lumea Creației Tatălui Meu.

Pe măsură ce omul devine din ce în ce mai înrobit de ceea ce vede, atinge și simte în eul său fizic, spiritualitatea lui secătuiește. Crezînd că totul începe și se sfîrșește cu această lume, voi de fapt spuneți că Eu nu Exist. Voi Mă negați pe Mine, Fiul omului, trimis pentru a vă salva de înșelăciunea diavolului. Eu Sunt de la Tatăl Meu. Eu am fost parte a Mărețului Său Plan Divin. Noi suntem cu toții una, dar voi, iubiții Mei copii, trăiți într-un deșert lipsit de viață, în ignoranță față de ceea ce înseamnă Divinitatea Mea. Împărăția Mea este perfectă și a fost creată de Tatăl Meu. Rasa umană a fost perfectă pînă cînd a fost distrusă de cel mai mare păcat în Ochii Tatălui Meu – păcatul mîndriei. Feriți-vă de păcatul mîndriei, pentru că el a izvorît din dragostea de sine a lui Lucifer. Lucifer, care era cel mai mare în Ierarhia Tatălui Meu, a crezut că, avînd voință liberă, va putea face orice dorește, dar nu a reușit să înțeleagă următorul lucru: Lui i s-a dat nu numai Darul voinței libere, ci și încrederea Tatălui Meu. Tatăl Meu a arătat încredere completă față de întreaga Sa Creație. Din păcate, nu I s-a răspuns în același mod.

Cînd încrederea este înșelată, acest lucru se întîmplă pentru că vinovatul a lăsat mîndria să dicteze gîndurilor, minții și faptelor sale. Odată ce mîndria se instalează în suflet, veți crea imediat o distanță între voi și Cel Care v-a creat din nimic altceva decît o mînă de lut. El v-a modelat și v-a acordat Daruri. Mîndria este cea mai mare amenințare pentru omenire, pentru că ea vă convinge că aveți mai multă cunoaștere decît Dumnezeu. Dacă voi credeți aceasta, atunci nu sunteți demni să vorbiți nici în Numele Său, nici altfel. Și cînd o veți face, veți crea un mediu în care toate păcatele vor fi acceptate ca fiind un lucru bun. Cînd aceasta se va întîmpla, voi nu numai că îi veți înșela pe alții, ci vă veți înșela chiar pe voi înșivă.

 Învățătorul vostru,

Iubitul vostru Isus

 Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-04-7

Mama Mîntuirii: Acela care nu arată respect pentru viața omenească nu Îl recunoaște pe Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Joi, 24 iulie 2014

Blessed_Virgin_Mary

           Dragii mei copii ai lui Dumnezeu, nu trebuie să uitați niciodată cît de speciali sunteți voi în Ochii lui Dumnezeu, pentru că El vă iubește pe toți necondiționat. Felul în care El vă iubește depășește puterea voastră de înțelegere. El zîmbește cînd voi zîmbiți. El rîde cînd voi rîdeți. El plînge cînd sunteți răniți de durere și suferință și se mînie atunci cînd aveți de îndurat persecuție din partea altora.

În acest moment al istoriei, cînd ura infestează națiunile de pretutindeni și cînd cei inocenți sunt torturați, asupriți și uciși, Mîna Sa se va coborî și-i va pedepsi pe cei răi. Cînd omenirea Îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind cu totul Legile lui Dumnezeu și, în special, respectul față de viața unei alte ființe umane, Pedeapsa Lui va cuprinde întreaga lume. Acela care nu arată respect pentru viaţa omenească nu Îl recunoaște pe Dumnezeu sau Divinitatea Sa.

Dumnezeu este Creatorul și Autorul Vieții – El o dăruiește și numai El are Autoritatea de a o lua. O, cît de multă suferință există în acest moment în Împărăția Sa cerească din cauza agresiunii alimentate de cel rău împotriva Creației Sale.

Voi trebuie să Îi cereți lui Dumnezeu să aline suferința care este cauzată în lume de către oamenii ale căror inimi sunt reci, pline de furie și ură. Cei care provoacă teroare altora au nevoie de rugăciunile voastre. Vă rog, recitați această Rugăciune pentru a-i proteja pe cei slabi și nevinovați și pentru a diminua ororile pe care omul trebuie să le îndure în aceste timpuri.

Rugăciunea (162) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a-i proteja pe cei slabi și nevinovați

O, Doamne, Tată Atotputernic, te rog, protejează-i pe cei slabi și nevinovați, care suferă din cauza celor care au ură în inimile lor. Ușurează suferința îndurată de bieții Tăi copii neajutorați.

Dăruiește-le toate Harurile de care au nevoie pentru a se proteja de dușmanii Tăi. Umple-i cu curaj, speranță și milă, ca să poată găsi în inimile lor puterea de a-i ierta pe aceia care îi chinuiesc.

Te rog, iubite Doamne, Tatăl meu Veșnic, să îi ierți pe aceia care sfidează Legea Vieții și să-i ajuți să vadă cît de mult Te rănesc acțiunile lor, astfel ca ei să își schimbe purtarea și să își caute liniștea în Brațele Tale. Amin.

Copii, rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru protejarea celor care suferă datorită credinței lor în Dumnezeu, Tatăl Veșnic și pentru aceia care sunt victimele războaielor crude și fără sens.

Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-04-7

 

 

Sfînta Fecioară a Echilibrului

Într-o zi a anului 1967, în timpul unei meditaţii, atenţia unui călugăr a fost distrasă prin repetarea continuă în sufletul lui a cuvîntului „echilibru“.

După meditaţie a trecut la îndeletnicirile sale obişnuite.

În timp ce aranja nişte obiecte vechi în pod, a găsit o placă de bronz cu dimensiunile de 37 centimetri pe 20 de centimetri, pe care era gravată silueta unei orante (figură simbolică, pictată sau sculptată în Evul Mediu şi în Renaştere, reprezentînd un personaj în general feminin, în picioare cu braţele întinse într-o atitudine de rugăciune). De jur împrejurul orantei erau gravate cuvintele: „ALMA AEQUILIBRII MATER, ORA PRO NOBIS !“ ( Sfîntă Fecioară a Echilibrului, roagă-te pentru noi!)

La puţin timp, un alt călugăr al aceleiaşi mănăstiri, Fratele Armand Panniello, a pictat tabloul Sfintei Fecioare a Echibrului, după modelul de pe placa de bronz, iar în partea de jos a pînzei, a reprezentat mănăstirea în care locuia.

La 19 septembrie 1968, călugării mănăstirii din Frattocchie i-au dăruit Papei Paul al VI-lea o reproducere în culori a tabloului. Acesta privind pictura, cu faţa radiind şi braţele deschise, a exclamat: „Sfînta Fecioară a Echilibrului…, ah, într-adevăr, Cea de care avem nevoie!“

N D Equilibre

FECIOARĂ, MAMA LUI DUMNEZEU ŞI A OAMENILOR, MARIA,

îţi cerem darul echilibrului creştin atît de necesar Bisericii şi lumii de astăzi. Apără-ne de rău şi de lipsa noastră de generozitate, păzeşte-ne de compromisuri şi conformism, îndepărtează de noi miturile şi iluziile, descurajarea şi orgoliul, timiditatea şi vanitatea, neştiinţa şi aroganţa, greşeala şi lipsa de sensibilitate.

Dăruieşte-ne perseverenţa în efort, calmul în eşec, curajul de a continua, umilinţa în succes.

Deschide-ne inimile sfinţeniei

Dăruieşte-ne darul simplităţii, o inimă curată, iubirea adevărului şi a esenţialului, curajul angajamentului dezinteresat, sinceritatea de a ne recunoaşte şi de a ne accepta limitele.

Dă-ne harul de a şti să primim cuvîntul lui Dumnezeu şi de a-l trăi. Dăruieşte-ne darul rugăciunii.

Deschide-ne inimile către Dumnezeu

Îţi cerem iubirea pentru Biserică aşa cum a dorit Fiul tău, pentru a participa, în ea şi cu ea, într-o comuniune fraternă a tuturor membrilor Poporului lui Dumnezeu – ierarhie şi credincioşi- la mîntuirea fraţilor noştri, oamenii.

Umple-ne deci, inimile noastre de înţelegere şi respect, de milă şi iubire.

Deschide-ne inimile către ceilalţi

Păstrează în noi voinţa de a trăi şi de a spori acest echilibru, care este credinţă şi speranţă, înţelepciune şi corectitudine, spirit de iniţiativă şi prudenţă, deschidere şi viaţă interioară, jertfă desăvîrşită, iubire.

Sfîntă Maria, ne încredinţăm iubirii tale. Amin.

Surse: http://dieumajoie.blogspot.ro/2011/09/notre-dame-de-lequilibre.html

http://www.cafe.rapidus.net/thplante/notredameequilibre.htm

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Cînd vă încredeți în Mine trebuie să nu puneți condiții

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 23 iulie 2014

Isus

Multiubita Mea fiică, atunci cînd este vorba de relația Mea cu voi, încrederea este un termen foarte puțin înțeles. A te încrede – nu este ușor, căci omul este un păcătos și în orice moment poate trăda încrederea, chiar și a celor pe care îi iubește.

Pentru a se încrede în Mine, sufletele trebuie să depună un mare efort. Cînd vă încredeți în Mine trebuie să nu puneți condiții și să nu stabiliți voi termenii. Cînd spuneți că Mă iubiți, acest lucru implică mai multe faze. Prima fază este cea a credinței și a iubirii față de ceea ce Eu v-am învățat și față de Cine Sunt Eu. A doua fază este inspirată de iubirea pentru Învățăturile Mele și de o compasiune adîncă pentru Mine. A treia fază are loc cînd voi sunteți în deplină uniune cu Mine, cînd voi simțiți Iubirea Mea, Durerea Mea, Tristețea Mea, și – fără să știți de ce – înțelegeți ce înseamnă să fii un adevărat copil al lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să recunoașteți că Eu sunt Începutul și Sfîrșitul, și că totul vine de la Mine.

Cînd Mă veți iubi cu inima deschisă, precum cea a unui copil, atunci Mă veți iubi necondiționat. Veți ști că Eu voi veni în ajutorul vostru atunci cînd totul pare fără speranță, veți ști că Iubirea Mea pentru om este fără margini, fără răutate, fără discriminare și că Eu nu voi respinge nici un păcătos – indiferent ce ar fi făcut el. Atunci deja nu veți mai avea nici un dubiu asupra Divinității Mele și vă veți preda cu totul Mie. Veți lăsa totul în seama Mea, deși – fără îndoială – veți suferi din cauza oamenilor, atunci cînd Mă veți iubi în acest mod.

Deoarece Lumina Mea va străluci în sufletul vostru, cei care Mă resping vor face tot ce pot ca să vă jignească, să își bată joc de voi, să vă provoace suferință și să vă facă viața un chin; căci, să nu vă înșelați, creștinii au fost întotdeauna disprețuiți și vor continua – așa cum am fost și Eu – să fie persecutați, pînă în Ultima Zi.

Încredeți-vă în Mine, iar Eu vă voi ușura povara și, atunci cînd poate veți suferi atacuri verbale din partea celor care vă urăsc din cauza Mea, voi veți fi liniștiți. Vă rog să recitați această rugăciune ori de cîte ori vă simțiți separați de Mine, iar Eu voi veni în ajutorul vostru. Vă voi umple cu Pacea pe care nu o puteți găsi și nici nu o veți găsi nicăieri în această lume.

Rugăciunea (161) a Cruciadei: Pentru încredere și pace

Isuse, eu mă încred în Tine. Ajută-mă să Te iubesc tot mai mult. Umple-mă cu încredere, ca să mă ofer Ție, în uniune deplină și definitivă cu Tine. Ajută-mă să-mi sporesc credința în Tine în vremurile grele. Umple-mă cu Pacea Ta.

Vin la Tine, Isuse drag, ca un copil, liber de toate legăturile lumești, fără să pun nicio condiție, și Îți predau Ție voința mea, ca să faci cu ea ceea ce știi Tu că e mai bine pentru mine și pentru celelalte suflete. Amin

Al vostru Isus

Sursa: : http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-07-26-7

 

Sărbătorile primei decade a lunii august 2014

Sărbătorile primei decade a lunii august 2014 sînt următoarele:

1 august – Prima vineri din lună și Sfîntul Alfons Maria de Liguori;

2 august – Prima sîmbătă din lună şi sărbătoarea Porţiunculei;

3 august sau 7 august  – TATĂL ÎNTREGII OMENIRI, sărbătoarea în cinstea lui Dumnezeu Tatăl;

4 august – Sfîntul Ioan Maria Vianney;

5 august – Ziua de naştere a Sfintei Fecioare Maria;

6 august – Schimbarea la faţă a Domnului nostru Isus Cristos;

9 august – Sfînta Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), patroană a Europei.

*

Portiuncula

Istoria indulgenţei plenare a Porţiunculei este legată de numele Sfîntului Francisc de Assisi, fondatorul ordinului franciscan.

Actuala bazilică „Sfînta Maria a Îngerilor“ din Porţiuncula, construită din ordinul papei Pius al V-lea, începînd cu anul 1569 şi care a fost ridicată la circa 4 kilometri depărtare de Assisi, cuprinde între zidurile sale vechea capelă numită Porţiuncula, în care sfîntul Francisc a avut inspiraţia să ceară papei indulgenţa.

„Iată cum i-a venit sfîntului Francisc această idee: într-o noapte din luna iulie a anului 1216, în timp ce se afla în genunchi în faţa altarului Porţiunculei cufundat în rugăciune, a văzut pe neaşteptate o lumină care strălucea pe zidurile capelei. Aşezaţi pe tron, înconjuraţi de o mulţime de îngeri, învăluiţi într-o lumină de nedescris, au apărut Isus şi sfînta Fecioară Maria. Mîntuitorul l-a întrebat pe sfîntul Francisc ce har ar dori pentru binele oamenilor. Sfîntul Francisc a răspuns umil: «Deoarece acela care îţi vorbeşte este un păcătos mizerabil, o, Dumnezeule îndurător, el îţi cere milă pentru fraţii săi păcătoşi; iar toţi cei care vor intra în această biserică să aibă de la tine, Doamne, care vezi chinurile lor, iertare pentru păcatele comise.»

«Ceea ce ceri tu, o, frate Francisc, este mare – îi spuse Domnul – dar de lucruri mai mari eşti demn şi vei obţine lucruri şi mai mari. Accept, deci, rugăciunea ta, dar cu condiţia ca tu să ceri vicarului meu de pe pămînt, din partea mea, această indulgenţă.» Era indulgenţa iertării.

Pe cînd abia mijeau zorile, sfîntul din Assisi, luînd cu sine numai pe fratele Masseu din Marignano, plecă spre Perugia, unde se afla papa în acele zile. Pe scaunul lui Petru şedea în acele zile, după moartea papei Inocenţiu al III-lea, papa Honoriu al III-lea, om în vîrstă, dar foarte bun şi pios, care dăduse tot ceea ce avea săracilor.

Pontiful, ascultînd povestea din gura lui Francisc, îl întrebă pentru cîţi ani cerea acea indulgenţă. Francisc răspunse că el nu cere ani, ci suflete, şi că voia ca oricine ar fi intrat în acea biserică, spovedit şi cu părere de rău, să fie dezlegat de toate păcatele sale, de vină şi de pedeapsă, în cer şi pe pămînt, din ziua botezului pînă în ziua şi ceasul în care va fi intrat în acea biserică. Era vorba de o cerere neobişnuită, pentru că o astfel de indulgenţă se acorda numai celor care luau crucea şi plecau să lupte pentru eliberarea Sfîntului Mormînt, devenind cruciaţi. Într-adevăr, papa îi spuse Sf. Francisc: «Nu este obiceiul curiei romane să acorde o astfel de indulgenţă». Francisc continuă: «Ceea ce eu cer, nu este din partea mea, ci din partea Celui care m-a trimis, adică din partea Domnului nostru Isus Cristos». În ciuda, deci, a reticenţei curiei, pontiful îi acordă cele cerute.“

http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=20100794

Papa a dat indulgenţa cerută de Francisc şi la 2 august 1216 s-a consacrat bisericuţa, publicîndu-se actul pontifical.

Indulgenţa s-a dat pentru ziua de 2 august, dar nu s-a făcut prea mare publicitate, pentru a nu stăvili vizitarea locurilor sfinte şi participarea la cruciade, singurele ocazii pentru care se oferea atunci această indulgenţă. Ulterior indulgenţa s-a extins la toate bisericile franciscane, apoi după al doilea război mondial s-a extins la toate bisericile parohiale, iar noua legislație canonică a Bisericii a extins-o la toate bisericile, însă numai o dată pe zi. (Pr.Iosif Gabor, Sfântul Francisc, Serafica, Roman, 2001, p.47)

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te Marie şi Credeul.

*

Dieu notre pere

           În 1932 Sora Eugenia Elisabetta Ravasio, membră a Congregaţiei „Sfintei Fecioare a Apostolilor“ a primit din partea Părintelui Ceresc mesajul pentru omenire, singura revelaţie făcută de Dumnezeu Tatăl personal şi recunoscută de biserică zece ani mai tîrziu. Mesajul i-a fost dictat în limba latină, limbă necunoscută ei.

„Pentru a fi cunoscut, iubit şi onorat cu un cult special, nu cer nimic extraordinar. Doresc numai acestea.

1. ca o zi, sau măcar o duminică, să fie consacrată preamăririi Mele într-un mod cu totul special sub numele de TATĂL ÎNTREGII OMENIRI.
Vreau pentru această sărbătoare o Liturghie şi un oficiu propriu. Nu e greu de găsit textele în Sfânta Scriptură. Dacă preferaţi să-Mi aduceţi acest cult special într-o duminică, Eu aleg prima duminică din august, dacă luaţi o zi din săptămână, prefer ca să fie ziua de 7 din aceeaşi lună.

2. Întregul cler să se implice la dezvoltarea acestui cult şi mai ales să Mă facă cunoscut oamenilor aşa cum sunt şi cum voi fi mereu cu ei, adică Tatăl cel mai duios şi mai iubitor dintre toţi taţii.

3. Doresc ca clerul să Mă introducă în toate familiile, în spitale, în laboratoare şi fabrici, în locurile de muncă, în cazărmi, în fine, oriunde se află creaturile Mele, chiar dacă ar fi numai una! Ca semnul palpabil al Prezenţei Mele invizibile să fie o imagine care să arate că Eu sunt realmente acolo, prezent. Astfel, toţi oamenii vor face toate activităţile sub Privirea Tatălui lor şi Eu Însumi voi avea sub ochii Mei creatura pe care am înfiat-o după ce am creat-o, astfel toţi fiii  Mei se vor simţi sub privirea Tatălui lor iubitor. Fără îndoială că şi acum sunt prezent pretutindeni, dar aş vrea să fiu reprezentat într-un mod vizibil!

TOŢI ACEIA CARE MĂ VOR CHEMA CU NUMELE DE TATĂ, FIE ŞI NUMAI O SINGURĂ DATĂ, NU VOR PIERI, CI VOR FI SIGURI DE VIAŢA LOR VEŞNICĂ, ÎN COMPANIA CELOR ALEŞI.

Rugăciunea Sorei Eugenia  către Tatăl

„Per Ipsum, cum Ipso et in Ipso“

Dumnezeu este Tatăl meu

     Tatăl meu care eşti în ceruri, cît de dulce şi de mîngîietor este să ştiu că Tu eşti Tatăl meu şi că eu sînt fiul Tău.

Cu cît este mai întunecat sufletul meu şi crucea mea mai grea, cu atît mai mult simt nevoia să-ţi repet: Tată, cred în dragostea Ta pentru mine!

Da, cred că Tu eşti pentru mine Tată în orice clipă a vieţii mele şi că eu sînt fiul Tău!

Cred că Tu mă iubeşti cu o iubire nesfîrşită!

Cred că Tu veghezi asupra mea zi şi noapte şi că nici un fir de păr nu cade din capul meu fără permisiunea Ta!

Cred că Atotştiutor fiind, ştii mai bine decît mine ceea ce-mi este folositor.

Cred că Atotputernic fiind, Tu poţi scoate binele din rău.

Cred că nesfîrşit de Bun fiind, faci să se întoarcă totul în folosul celor care Te iubesc; şi sub mîinile care lovesc eu sărut mîna Ta care vindecă!

Cred… dar sporeşte în mine Credinţa, Speranţa şi Caritatea!

Învaţă-mă să văd întotdeauna Iubirea Ta care mă călăuzeşte în toate momentele vieţii mele.

Învaţă-mă să mă abandonez Ţie, asemenea unui copil în braţele mamei.

Tată, Tu ştii totul, Tu vezi totul, Tu mă cunoşti mai bine decît mă cunosc eu: Tu poţi totul şi Tu mă iubeşti!

Tatăl meu, pentru că Tu vrei să apelăm întotdeauna la Tine, iată că eu, cu încredere Îţi cer, împreună cu Isus şi Maria, ca în curînd să se realizeze toate dorinţele Tale!

Pentru această intenţie, unindu-mă cu Preasfintele Lor Inimi Îţi ofer toate rugăciunile, sacrificiile şi mortificările mele, toate acţiunile şi o mai mare dăruire în îndeplinirea obligaţiilor mele.

Dă-mi Lumina, Harul şi Forţa Spiritului Sfînt.

Întăreşte-mă în acest Spirit astfel încît să nu-L mai pierd niciodată, să nu-L întristez, să nu-L alung de la mine.

Tatăl meu Îţi cer aceasta în numele lui Isus Fiul Tău! Şi Tu, o Isuse, deschide-ţi Inima Ta şi pune inima mea în ea şi cu Inima Mariei, oferă-le Divinului nostru Părinte!

( se cere harul dorit)…Obţine-mi harul de care am nevoie!

Tată Divin, cheamă-i la Tine pe toţi oamenii. Lumea întreagă să proclame Bunătatea Ta Părintească şi Îndurarea Ta Divină!

Fii pentru mine Tată blînd şi ocroteşte-mă pretutindeni ca pe pupila ochiului Tău. Fă să fiu mereu un fiu demn de Tine: ai milă de mine!

Tată Divin, dulcea speranţă a sufletelor noastre,

Fii cunoscut, onorat şi iubit de toţi oamenii!

Tată Divin, bunătatea infinită care se coboară asupra tuturor popoarelor,

Fii cunoscut, onorat şi iubit de toţi oamenii!

Tată Divin, roua binefăcătoare a omenirii,

Fii cunoscut, onorat şi iubit de toţi oamenii!

Indulgenţă parţială
† Mons. Girard                      † Jean Card. Verdier
Vicar Apostolic                      Arhiepiscop de Paris
Cairo -Egipt,9 oct. 1935     8 mai 1936

https://revelatiialecerului.wordpress.com/tag/parintele-ceresc/

*

În data de 5 august 2014 Sfînta Fecioară Maria, Mama Mîntuirii împlineşte 2030 de ani.

https://revelatiialecerului.wordpress.com/?s=Adevărata+zi+de+naştere+a+Sfintei+Fecioare+

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului