Daily Archives: 19 august 2014

Mama Mîntuirii: Umanismul va deveni substitutul Creștinismului și nu va cuprinde nici o mențiune despre Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Vineri, 8 august 2014

Blessed_Virgin_Mary

           Copila mea, în timp ce Creștinii din lumea întreagă continuă să fie persecutați, batjocoriți și disprețuiți, să iei aminte la faptul că se vor diviza. Fiecare separat: fiecare după dorința sa și fiecare după propria sa interpretare a ceea ce înseamnă de fapt a-L sluji pe preaiubitul meu Fiu.

Deși oamenii sunt înspăimîntați de teroarea în care Creștinii trebuie să-și trăiască viața de zi cu zi, fiind la mîna oamenilor nelegiuiți, ei trebuie să știe că aceasta nu e decît o formă de suferință pe care trebuie s-o îndure cei care proclamă Cuvîntul lui Isus. Guvernele, organizații ale drepturilor omului și alte puteri care pretind să promoveze bunăstarea umanității fac tot ce le stă în putință pentru a submina Creștinismul. Umanismul va deveni substitutul Creștinismului și nu va cuprinde nici o mențiune despre Dumnezeu.

Umanismul, raționalismul folosit de cel rău ca să-i încurajeze pe oameni să folosească știința pentru a submina Divinitatea Tatălui meu Veșnic, va devora lumea. Blîndețea aparentă a tonului său îl va convinge pe orice om care nu are în inima sa iubire față de Dumnezeu că este mai dezirabil decît Adevărul. Ținta finală a dușmanilor Fiului meu este să convingă omul că umanismul este superior Cuvîntului lui Dumnezeu. Umanismul le oferă un pretext viclean trădătorilor din Biserica Fiului meu, care vor să fie văzuți ca fiind iubitori, preocupați și luînd atitudine față de nevoile celorlalți. Ei vor predica umanismul cu toate promisiunile lui goale din amvoanele Bisericilor Creștine pînă cînd practic nu se va mai face nicio mențiune la importanța salvării sufletelor voastre. Păcatul va fi considerat o cale de a evita conflictul în lume, dar nu va fi recunoscut ca fiind ceva real.

Cea mai mare înșelăciune a tuturor timpurilor se așterne și în curînd tuturor vă va fi dificil să rămîneți loiali Adevărului. Adevărul aduce înțelegerea și conștientizarea a ceea ce este necesar pentru a obține pacea adevărată și iubirea în sufletele voastre. Aceasta înseamnă că voi veți cunoaște Iubirea precum și Dreptatea lui Dumnezeu. Mai înseamnă de asemenea că voi veți fi conștienți de Milostivirea lui Dumnezeu.

Cînd orice mențiune a păcatului va fi eradicată și cînd Biserica Fiului meu nu se va mai referi la importanța salvării sufletelor voastre, voi veți ști atunci că vremurile sunt asupra voastră și că Timpul Fiului meu este aproape.

 

Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/

 

 

Cuvîntul Meu, vor spune ei, ofensează prea mult şi va fi considerat a fi incorect politic

Mesajul lui  Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 7 august 2014

Jesus

           Preaiubita Mea fiică, dacă nu ar fi Răbdarea Mea, Pedeapsa Mea s-ar abate acum asupra nedrepţilor care flagelează Biserica Mea de pe Pămînt.

Ura împotriva creştinătăţii se abate asupra voastră din trei direcţii. Prima este apostazia generală, care este inţiată de către rivalii Mei, care păcălesc lumea să respingă tot ceea ce vine de la Mine, azvîrlindu-Mă în pustiul uitării. A doua direcţie vine din partea raţionalismului şi a intervenţiei omului asupra Cuvîntului Meu, răspîndit de către exegeții Cuvîntului Meu care nu sunt plini de spiritul Adevărului ci, în schimb, sunt îmbuibați cu siguranţă de sine, care este alimentată de către mîndrie. Atît de versaţi se cred ei în interpretarea Învăţăturilor Mele, încît vor adăuga noi codicile şi vor adapta ceea ce Eu v-am învățat pentru a-și satisface propriile dorinţe egoiste. Apoi, sunt cei ale căror inimi sunt de piatră – reci, nesimţitori şi plini de o profundă ură faţă de Mine şi faţă de oricine practică creştinismul în mod public.

Influenţa diavolului se manifestă în atît de multe moduri încît omul, de unul singur, va fi incapabil să reziste presiunii exercitate asupra lui de către toate aceste trei grupuri care vor încerca să-l împiedice să proclame Adevărul lui Dumnezeu. Cuvîntul Meu, vor spune ei, ofensează prea mult şi va fi considerat a fi incorect politic, iar acesta va deveni principalul motiv pentru a schimba în mod radical înfăţişarea Creştinismului. Doar cei simpli, doar cei a căror dragoste faţă de Mine este precum cea a unui copil, vor fi loiali faţă de Mine fiindcă ceilalţi vor fi prea ocupaţi să implementeze schimbările legate de interpretarea Cuvîntului Meu. Şi, în toată această perioadă, preoţii pe care i-am chemat să dea mărturie despre Adevăr se vor pregăti să păstreze Adevărul.

Ascunderea Adevărului, va aduce un întuneric teribil. Modificarea lui, este o insultă adusă Crucificării Mele. Prezentarea unui substitut al Adevărului, înseamnă a Mă nega complet. Totuşi, cei mai mari vinovați vor fi cei care se vor lăuda cu cunoştinţele lor despre Mine – sfinţenia lor ascunde falsitatea, iar cuvintele şi acţiunile lor nu vă vor atrage niciodată la Mine pentru că Duhul Sfînt nu va fi prezent în sufletele lor. Cînd Duhul Sfînt nu este prezent, ei – aceşti trădători ai Cuvîntului Meu – vor atrage întunericul în cei care îmbrăţişează cu entuziasm minciunile lor. Toată această falsitate va purta semnul celui rău – păcatul mîndriei – poarta către pustiu. Odată ce această poartă se deschide, toate celelalte nenorociri vor ţîşni prin ea, iar sufletele tuturor celor care cedează ereziilor vor deveni sterpe.

Fără Adevăr, veţi trăi într-o lume în care nimic din ceea ce auziţi nu vă va aduce pace. Fără Lumina Prezenţei Mele, soarele nu va mai străluci – va deveni tern şi vlăguit, iar apoi se va transforma într-o negură pînă cînd, prin mîna omului muritor, nu va mai reuşi să lumineze și astfel cei care au ochi, dar refuză să vadă, nu vor mai vedea, în timp ce aceia care văd şi acceptă Duhului lui Dumnezeu, vor vedea.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-14-7