Daily Archives: 22 august 2014

Creştinismul va fi detestat deoarece va fi văzut ca un obstacol în calea libertăţii personale

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 11 august 2014

Isus

            Multiubita mea fiică, lumea este inundată de o nouă formă de spiritualitate incluzînd credinţa într-o fiinţă superioară – pe care ei o numesc cristos – dar nu sunt Eu, Isus Cristos, cel la care se referă această denumire. Satana, sub forma lui Lucifer, numit Regele Luminii, este idolatrizat nu ca o entitate diabolică, ci ca una care face lucrarea lui Dumnezeu. Această ideologie este susţinută de către secte secrete, al căror scop este să distrugă Creştinismul. Mulţi vor fi atraşi în aceste practici oculte şi magice, deoarece ei tînjesc după dezmierdări. Odată atraşi, ei vor deveni niște marionete şi, în timp, vor fi posedaţi de către cel rău.

Mulţi oameni sunt înfometaţi după satisfacţii spirituale şi tînjesc după pace. Orice ideologie care pretinde să le aducă mulţumire de sine, pace, linişte şi o mai profundă înţelegere a umanităţii lor, va fi atrăgătoare pentru ei. În orice caz, multora le va fi silă să Mă urmeze pe Mine, Isus Cristos, deoarece societatea M-a condamnat în fel și chip. Mai mult, ei se vor linişti cînd li se va servi falsa doctrină cum că toate drumurile duc la Dumnezeu. Aceasta este o minciună, deoarece nu puteţi veni la Dumnezeu decît prin Mine, Fiul Său Unul-născut, Isus Cristos.

Eu Sunt Cel prin Care El a creat toate lucrurile. Este un singur Dumnezeu şi Eu, Isus Cristos, Sunt Cuvîntul făcut trup pentru ca omenirea să devină din nou un întreg. Fără Mine nu puteţi fi niciodată deplini, nici în această viaţă, nici în următoarea.

Lumii i se va spune că cel mai important obiectiv la care trebuie să aspire este libertatea – libertatea cu orice preţ. Dar, a-L sluji cu adevărat pe Dumnezeu înseamnă a renunţa la abilitatea de a-ți urmări doar propriul interes şi, astfel, Creştinismul va fi detestat deoarece va fi văzut ca un obstacol în calea libertăţii personale. A-L servi pe Dumnezeu, oricare ar fi acel Dumnezeu, va deveni scopul multor oameni aflaţi în căutarea Adevărului. Dar, cînd satana este considerat de către om ca fiind divin, Dumnezeu – în Dreptatea Sa infinită – îi va distruge pe cei care onorează bestia. Bestia, care se ascunde printre elite şi printre cei puternici, dăruieşte mari puteri celor care răspîndesc minciuna că Eu, Isus Cristos, nu exist. Aceasta este cea mai mare hulă cu care se confruntă omenirea din partea satanei şi, din cauza slăbiciunii sale, omul cade ca urmare a  minciunilor care se scurg din gurile celor nelegiuiţi.

Există un singur Dumnezeu. Există o singură cale către Dumnezeu. Nici o altă cale, indiferent cît de strălucitor ar fi modul în care vă va fi prezentată, nu vă poate conduce către Tatăl, decît cea care trece prin Mine, Isus Cristos, Mîntuitorul Lumii.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/