Daily Archives: 24 august 2014

Dan Hăulică

Dan Haulica

           De cîteva zile, am aflat cu tristeţe că eseistul şi criticul de artă Dan Hăulică (7 februarie 1932-17 august 2014)  ne-a părăsit.

Redactor-şef al revistei „Secolul XX“ din 1971, Dan Hăulică a creat, prin intermediul acesteia, o punte de legătură cu cultura occidentală contemporană, în condiţiile în care, în acea perioadă, cenzura era omniprezentă.

Apariţia fiecărui număr al revistei a constituit pentru mine un adevărat eveniment.

Om de o înaltă ţinută intelectuală, a fost ales în 1981 preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă, iar între 1999 şi 2002 a fost ambasador al României la UNESCO.

Dan Hăulică a fost cunoscut şi pentru activitatea sa de disidenţă. În 1989, împreună cu Geo Bogza, Ştefan Augustin Doinaş, Octavian Paler, Mihail Şora, Al. Paleologu şi Andrei Pleşu a semnat o scrisoare de protest faţă de măsurile luate împotriva lui Mircea Dinescu, care fusese exclus din redacţia „României Literare“.

Anunţul morţii a trecut aproape neobservat. Un singur reportaj de la înmormîntarea sa a fost difuzat la TVR, în cadrul emisiunii „Universul credinţei“.

Trebuie să recunosc că sînt de acord cu afirmaţia conform căreia  acest popor nu-şi preţuieşte valorile.

Presa scrisă a devenit „ maculatură“, televiziunile sînt invadate de vulgaritate, incultură, fuga pentru aşa-zisul „ senzaţional“. Din mass-media au dispărut aproape cu totul bunul simţ, rafinamentul, eleganţa, cultura.

Surse: http://www.gandul.info/stiri/criticul-de-arta-dan-haulica-a-murit-13104213

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Criticul+de+arta+DAN+HAULICA+DECES

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Mama Mîntuirii: timpul ca profețiile de la La Salette și Fatima să se împlinească este foarte aproape

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

 Miercuri, 13 august 2014

Marie reine

             Dragii mei copii, timpul ca profețiile de la La Salette și Fatima să se împlinească este foarte aproape. Nu trebuie să vă temeți de aceste timpuri, ci mai degrabă să le primți cu bucurie, pentru că trebuie să știți că Legămîntul Tatălui Meu va fi în cele din urmă împlinit, așa cum a fost menit să fie. Anticristul se va întrona în cele din urmă în Biserica Fiului meu pe pămînt și nimic nu va împiedica acest lucru să se întîmple. Mulți vor nega profețiile pe care eu le revelez lumii și astfel se vor pune în pericol. Aceia care refuză să accepte avertismentele date lumii și cei care îi urmează pe dușmanii lui Dumnezeu își vor pune sufletele în pericol și pentru aceste suflete înșelate vă rog să vă rugați fierbinte.

Bătălia pentru rasa umană și pentru salvarea tuturor copiilor lui Dumnezeu se dă în prezent și mult rău este făcut tuturor acelora care rămîn credincioși față de Adevărul a tot ceea ce Fiul meu a revelat lumii. Nu puteți lua o parte din Cuvîntul Său ori din Sfînta Biblie și apoi să o îndepărtați în favoarea a ceva ce vi se pare mai confortabil. Adevărul nu este niciodată ușor de acceptat pentru că el poate produce teamă chiar și în inimile celor mai neînfricați și curajoși creștini. Adevărul a fost întotdeauna respins și cînd spinii au fost puși pe Sfîntul Cap al Fiului meu, Isus Cristos, preoții și înțelepții din acea vreme se rugau în templu dînd slavă lui Dumnezeu în timp ce cohortele lor Îl blestemau cînd El murea pe Cruce. Așa a fost atunci și tot așa va fi cînd lumea se va întoarce împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu și îl va întoarce pe dos și îl va răsturna cu capul în jos. Vă îndemn, dragi copii, să acceptați Adevărul pentru că acesta va fi modul în care voi veți înainta mai ușor către Împărăția Noii Ere. Fără acceptarea a ceea ce vi se spune acum, multe suflete vor cădea în eroare și vor îmbrățișa bestia. Ele vor renunța la toate drepturile și libertățile civile atunci cînd îi vor idolatriza pe dușmanii Fiului meu pînă cînd, în final, își vor preda sufletele celui rău.

Teama de Adevăr poate duce la resentiment pentru că Adevărul poate fi foarte dificil de acceptat. Resentimentul duce la mînie și mînia duce la ură. Ura împotriva acestei misiuni și a tuturor misiunilor dinaintea ei se va intensifica și cei care mă iubesc pe mine, Mama lui Dumnezeu, vor fi încurajați să denunțe misiunea. Cît de mult mă întristează cînd numele meu este folosit pentru a insulta Cuvîntul lui Isus Cristos, unicul Salvator al omenirii. Confuzia se va instala în grupurile mele mariane astfel încît ele vor începe să se îndoiască de avertismentele pe care am fost trimisă să le dau lumii la La Salette și Fatima. Oamenii vor ignora ce am spus și vor crede că profețiile date se referă la un alt timp, în viitorul îndepărtat.

În timp ce frămîntările vor erupe și cînd Doctrina cuprinsă în Cartea Tatălui meu va fi rescrisă și prezentată lumii ca fiind autentică, numai aceia care au adevăratul discernămînt vor înțelege Adevărul. Trebuie să vă rugați foarte mult pentru supraviețuirea Bisericii Fiului meu, Trupul Său pe pămînt, pentru ca El să nu fie îndepărtat și azvîrlit afară, la cîini. Cînd această zi va veni, Dreptatea lui Dumnezeu va interveni și omenirea va înțelege, în cele din urmă, cum este să fii cufundat în întuneric. Ziua cînd Lumina lui Dumnezeu se va stinge este ziua cînd toate lucrurile se vor împlini, așa cum a fost prezis.

 Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-08-14-7