Monthly Archives: septembrie 2014

Mama Mîntuirii: Feriți-vă de omul care declară că el este Fiul Omului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1221) din Cartea Adevărului

Vineri, 19 septembrie 2014

Blessed_Virgin_Mary

 Iubita mea copilă, a fost prezis că în aceste vremuri se vor ridica mulți profeți falși și vor răspîndi neadevăruri despre Cuvîntul lui Dumnezeu.

Ei se vor ridica cu sutele de mii și vor fi susținuți de cei care pretind că îi reprezintă pe slujitorii Fiului meu. Ei vor predica și în grupuri mici și în grupuri mari, iar voi îi veți recunoaște după profețiile false pe care ei le vor revela lumii. Ei vor fi văzuți ca persoane foarte sfinte și unii dintre ei vor spune că au mari puteri de vindecare a trupului și a sufletului. Unii vor purta veșminte de oameni sfinți și vor promova o nouă carte liturgică, ce se va abate de la Adevăr. Mulți oameni vor fi derutați de învățăturile lor, căci ei vor amesteca afirmațiile lor false cu părți din Adevăr. Unul dintre obiectivele lor va fi să fie văzuți că pregătesc lumea pentru A Doua Venire a lui Cristos și ei vor crea printre discipolii Fiului meu o mare așteptare a acestui eveniment. Dar nu va fi Fiul meu, Isus Cristos, cel pentru care îi vor pregăti ei pe copiii lui Dumnezeu. Nu. Ci va fi anticristul.

Ei vor revela erori grave legate de Cartea Revelației, căci vor răstălmăci conținutul acestei cărți sfinte. Doar puțini vor ști că le sunt servite minciuni și cel mai mare neadevăr pe care ei îl vor proclama va fi acesta: Ei vor spune că Isus Cristos, Fiul Omului, se va face curînd cunoscut în lume. Că El va veni în trup. Că El va umbla printre oamenii Săi pe care îi va ridica în ziua de pe urmă. Aceasta nu se va întîmpla niciodată, pentru că Fiul meu, care a venit deja prima dată în trup prin Nașterea Sa, nu va mai veni în trup la A Doua Sa Venire.

Feriți-vă de omul care declară că el este Fiul Omului, care vă cheamă la el, căci el nu va fi de la Dumnezeu. Fiul meu va veni pe norii cerului; exact cum a părăsit pămîntul în timpul Ridicării Sale la Ceruri, așa va fi și în ultima zi.

 Mama voastră iubitoare,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1221/mama-mantuirii-feriti-va-de-omul-care-declara-ca-el-este-fiul-omului/

Mama Mîntuirii: Imploraţi Milostivirea Fiului meu, pentru ca toată suferinţa să fie atenuată

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1220) din Cartea Adevărului

Joi, 18 septembrie 2014

Blessed_Virgin_Mary

 Iubita mea copilă, trebuie să ceri tuturor să implore Milostivirea lui Dumnezeu în toate acele aspecte care implică distrugerea omenirii. Mă refer la planurile josnice de declanşare a războaielor; planurile de a introduce o vaccinare globală – despre care aţi fost avertizaţi în mesajul din 26 noiembrie 2010 – la genocidul şi uciderea Creştinilor, ca şi a oamenilor de diferite religii, prin mîna oamenilor cruzi.

Cînd un suflet este infestat de satana, el este capabil de cea mai intensă ură pentru copiii lui Dumnezeu. Cînd grupurile de oameni lucrează împreună în completă subjugare faţă de cel rău, răutatea lor se manifestă în fiecare acţiune, pentru a cauza moartea şi distrugerea celor pe care ei îi controlează.

Trebuie să vă rugaţi cu toţii pentru a împiedica planurile celor răi care doresc să reducă populaţia lumii pentru cîştigul lor personal. Cei care sunt cruţaţi de acest rău se vor trezi controlaţi de un grup invizibil. Vă chem pe fiecare dintre voi să vă rugaţi la Fiul meu, Isus Cristos, pentru a ajuta la diminuarea acestor tragedii şi a acestei ticăloşii. Unele dintre aceste orori pot fi îmblînzite, dar nu toate. Rugăciunile voastre vor atenua totuşi impactul acestor fapte îngrozitoare, care sunt comise de către discipolii celui rău. Vă rog să recitaţi această Rugăciune a Cruciadei, pentru a ajuta la reducerea crimelor asupra celor nevinovaţi.

Rugăciunea (166) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a reduce crimele asupra celor nevinovaţi

 „Multiubită Mamă a Mîntuirii, te rugăm să duci în faţa Fiului tău iubit, Isus Cristos, această rugăciune a noastră pentru reducerea crimelor asupra celor nevinovaţi .

Ne rugăm ca El, în Milostivirea Sa, să îndepărteze ameninţarea oricărei forme de genocid, persecuţie şi teroare împotriva copiilor lui Dumnezeu.

Te rugăm, te implorăm, iubită Mamă a Mîntuirii, să auzi strigătele noastre pentru dragoste, unitate şi pace în această lume plină de durere.

Ne rugăm ca Isus Cristos, Fiul Omului, să ne protejeze pe noi toţi în timpul acestor vremuri de mare durere şi suferinţă pe pămînt. Amin.“

Copii, atunci cînd profeţiile prezise se vor împlini, este important să imploraţi Milostivirea Fiului meu, astfel ca toată suferinţa să poată fi atenuată şi faptele crude comise împotriva omenirii să fie îmblînzite.

Mergeţi în pace şi slujiţi-L cu dragoste pe Dumnezeu.

 Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1220/maica-mantuirii-implorati-milostivirea-fiului-meu-pentru-ca-toata-suferinta-sa-fie-atenuata/

Să spuneți că sunteți ai Mei este una, dar să fiți ai Mei este alta

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1219) din Cartea Adevărului

Marți, 16 septembrie 2014

 Isus

          Fiica Mea multiubită, cînd lumea pare că este în dezordine, să nu vă fie teamă niciodată, căci Dumnezeu comandă toate lucrurile.

El îi permite celui rău doar o putere limitată, și El va lupta pentru a se asigura că Duhul Sfînt rămîne viu astfel ca oamenii buni să fie victorioși luptînd în Planul Meu de Mîntuire. Răutatea, în toate formele sale este o trăsătură a diavolului. Pentru a evita să fiți infestați de satana, nu trebuie să vorbiți de rău, nu trebuie să ascultați răul spus de cineva și nu trebuie să faceți fapte rele împotriva unei persoane în viață. Să spuneți că sunteți ai Mei este una, dar să fiți ai Mei este alta.

Cînd sunt cu adevărat prezent într-un suflet, Eu voi face tot ce îmi stă în Putință pentru a opri aceste suflete de la săvîrșirea faptelor rele. Dacă sufletul se încrede total în Mine, atunci el va vedea că îi este mai ușor dacă este călăuzit de Mine. Dacă voința unei persoane este foarte puternică și dacă persoana este mîndră și încăpățînată, atunci va fi cu ușurință condusă de înșelător care o va prosti în multe feluri. El va convinge persoana că o faptă rea, o limbă ascuțită sau o faptă de blasfemie este acceptabilă în anumite cazuri. Și astfel, acel suflet va cădea în înșelăciune. Acelor suflete, Eu le spun acestea.

Nu vorbiți rău despre altul, nu cedați dorinței de a calomnia, nu vă faceți voi înșivă judecători peste alții și nu acuzați un alt suflet pentru Numele Meu Sfînt. Cînd comiteți asemenea ofense împotriva Mea, veți cădea, de la acest nivel de nelegiuire, într-un întuneric care va crea între noi o mare separare. Cînd această separare crește, și pe măsură ce vă îndepărtați mai mult de Mine, veți simți un vid îngrozitor, o senzație – care vă va măcina – de singurătate atît de adîncă, încît veți avea un sentiment de panică, pe care vă va fi greu să-l identificați. Apoi veți simți separarea de Dumnezeu, pe care o îndură sufletele din Purgator și cele din Iad. Dacă din aceasta puteți să învățați acum ceva, vi se va părea apoi mai ușor să vă apropiați de Mine.

Amintiți-vă, trebuie să izgoniți mai întîi din sufletul vostru toate gîndurile de ură. Eu nu pot să fiu prezent într-un suflet care e plin de ură, căci aceasta este imposibil.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1219/sa-spuneti-ca-sunteti-ai-mei-este-una-dar-sa-fiti-ai-mei-este-alta/

 

Mulţi laici vor fi ridicaţi de către duşmanii Mei şi învăţaţi cum să evanghelizeze

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1218) din Cartea Adevărului

Duminică, 14 septembrie 2014

Jesus

            Preaiubita Mea fiică, orice ar fi, Adevărul lui Dumnezeu va fi ţinut în viaţă, deşi va fi susţinut numai de rămăşiţa Bisericii Mele.

Falşii profeţi, după cum a fost prezis, vor răsări în număr mare pentru a răspîndi minciuni, printr-o formă înşelătoare de evanghelizare mondială. Ei vor primi autoritate de la cei care pretind că Mă reprezintă pe Mine, pentru a ademeni milioane în noua lor, aşa numită, versiune modernizată a Sfintei Mele Biserici de pe pămînt. Oh, cum îi vor înşela ei pe mulţi cu versiunea lor deformată a Cuvîntului Meu, care va ascunde multe erezii! Doar cei ageri vor recunoaşte aceste neadevăruri, pentru că ele vor fi ascunse cu grijă în falsa doctrină care va fi văzută ca o gură de aer proaspăt.

Multe laude vor fi revărsate asupra acelor duşmani ai Mei care s-au infiltrat în Biserica Mea pentru a o pregăti pentru sosirea lui anticrist. Ei vor crea mult zgomot în adunările lor publice şi, în timp ce Mă vor huli cu minciunile lor, vor prezenta revelaţii neadevărate despre Mine – despre Cine sunt Eu cu adevărat; despre Relaţia Mea cu Tatăl Meu Veşnic; despre Învăţăturile Mele şi despre Divinitatea Mea. Ei vor amesteca Adevărul cu minciuna, cu scopul de a-i înşela pe creştini, de frică ca aceştia să nu vadă cine sunt ei cu adevărat.

Mulţi laici vor fi ridicaţi de către duşmanii Mei şi învăţaţi cum să evanghelizeze. Mulţi vor deveni de bună voie vase ale bestiei, care îi va umple cu cuvinte aparţinînd doctrinei venite din Iad. Voi, iubiţii Mei ucenici, trebuie să cercetaţi fiecare lucru de care vi se spune să ascultaţi, și de care ei, duşmanii Mei, vă vor spune că este menit să dăruiască o nouă viaţă Cuvîntului conţinut în Sfînta Scriptură. Aceşti falşi profeţi vă vor da rugăciuni noi, care Mă insultă pe Mine şi blasfemiază Divinitatea Mea. Cum milioane se vor ridica să recite aceste noi rugăciuni, aşa vor face şi aceşti falşi profeţi. Ei îi vor învăţa pe copiii lui Dumnezeu cum să adore bestia, prin noua formă a ceremoniilor religioase. Aceste noi ceremonii îi vor conduce pe cei care se vor ridica și îi vor urma pe aceşti falşi profeţi în noua biserică mondială care va onora bestia.

Acei slujitori sfinţiţi ai Mei care vor înţelege destul de repede planul perfid pus la cale pentru a-i înşela pe ucenicii Mei, se vor simţi neputincioşi. Mulţi vor ceda înşelăciunii, deorece vor avea atît de puţină credinţă încît abia dacă se vor sinchisi să citească noua doctrină falsă şi astfel, aceasta va fi adoptată în Biserici fără multă opoziţie.

Cînd Cuvîntul Meu va fi profanat, nimic bun nu va ieşi de aici iar răul va prospera. Vă dau acest avertisment pentru binele sufletelor voastre și pentru a vă pregăti pentru cea mai mare apostazie din istoria omenirii, care va devora Cuvîntul lui Dumnezeu.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1218/multi-laici-vor-fi-ridicati-de-catre-dusmanii-mei-si-invatati-cum-sa-evanghelizeze/

 

Mulți falși profeți se vor ridica dintre evangheliști

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1217) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 13 septembrie 2014

Jesus

             Multiubita Mea fiică, în curînd vor apărea schimbările pe care vi le-am anunțat cu privire la Biserica Mea de pe pămînt. Sectele seculare vor încerca, în scurt timp, să îndepărteze tot ceea ce discipolii Mei prețuiesc ca fiind sfînt și să introducă în Biserică o nouă mișcare modernistă. Acest modernism, vor spune ei, va fi menit să ajute la recrutarea de noi slujitori sfințiți și să introducă forme mai acceptabile de a-L Slăvi pe Dumnezeu, astfel încît o nouă generație mai tînără să poată fi atrasă din nou în Bisericile lui Dumnezeu. Toate aceste noi ritualuri, rugăciuni și adunări – pe care ei le vor prezenta ca fiind o nouă și modernă interpretare a Cuvîntului Meu Sfînt – vor masca o doctrină goală care nu va veni de la Mine.

Noua mișcare va fi promovată ca parte a evanghelizării globale în care falsa doctrină, formulată cu grijă astfel încît să fie percepută ca fiind perfectă din punct de vedere teologic, va ademeni milioane de oameni. Foarte mulți vor fi atrași de această formă de modernism și din această cauză ei se vor îndepărta de Dreapta Credință. În ceea ce va fi văzut drept o renaștere radicală a credinței Creștine, de fapt se va denunța Adevărul.

Mulți vor fi înșelați și mulți profeți falși se vor ridica dintre evangheliști. Acești profeți falși vor promova Creștinismul fals, care va înlocui Preasfintele Evanghelii lăsate de Mine prin Apostolii Mei. Pe măsură ce vocile apostaziei vor fi auzite în fiecare țară, în diferite limbi și diferite națiuni, Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu va fi uitat. Și, de pe buzele acestor falși profeți și autoproclamați predicatori ai credinței, multe minciuni se vor revărsa. Scriptura Mea va fi declarată ca neavînd nicio legătură cu nevoile omenirii și cu dorințele oamenilor care trăiesc în secolul 21.

Pentru mulți oameni, lipsa lor de credință în Mine a însemnat pierderea interesului față de Sfîntul Meu Cuvînt pînă acum. În curînd, ei se vor întoarce și vor îmbrățișa cu entuziasm cea mai mare înșelăciune cunoscută vreodată. Și în timp ce mulți vor accepta ceea ce ei vor crede că este o renaștere revigoratoare a Creștinismului, tot ceea ce li se va servi va fi dictat de către dușmanii lui Dumnezeu.

Să fie știut că omul nu poate niciodată să trăiască conform unei doctrine false, fapt ce va aduce cu sine distrugerea totală, atunci cînd sufletele vor fi devorate de blasfemie. Cel care nu vine de la Mine, va conduce un grup global care va fi aplaudat de către oamenii de pretutindeni. Atunci va fi sosit timpul ca Noua Religie Mondială să fie anunțată și primită cu brațele deschise în Biserica Mea. Acest fapt va conduce apoi la preluarea de către anticrist a scaunului său de onoare în Biserica Mea, așa cum a fost prezis, cînd el va fi invitat să intre ca oaspete de onoare de către cei care lucrează în completă supunere față de satana.

Pe aceia dintre voi care vor fi tentați să se complacă în această falsă doctrină vă avertizez că omul nu poate trăi numai cu pîine, ci doar cu Cuvîntul care vine din Gura lui Dumnezeu.

 Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1217/multi-falsi-profeti-se-vor-ridica-dintre-evanghelisti/

 

Să nu vă temeţi de aceste evenimente, căci ele vor trece repede

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1216) din Cartea Adevărului

Joi, 11 septembrie 2014

jesus-misericordieux

           Multiubita Mea fiică, multe fapte nelegiuite împotriva umanităţii sunt gata să fie dezlănţuite de acele secte secrete despre care Eu Mi-am avertizat discipolii.

Voi trebuie să rămîneţi vigilenţi tot timpul şi să vă puneţi întrebări despre tot ce pare neobişnuit. Amintiţi-vă ce v-am spus Eu şi ţineţi-vă ochii aţintiţi asupra Mea tot timpul.Petreceţi cel puţin o oră pe zi în rugăciune ca astfel să poată fi redus impactul acestor încercări, iar în anumite cazuri ele să fie chiar înlăturate. În curînd Eu voi veni să pun capăt tuturor suferinţelor.

Multiubiţii Mei discipoli, vă rog fiţi atenţi la Avertismentele Mele. Nu le ignoraţi. Atunci cînd sunteţi pregătiţi pentru astfel de evenimente şi cînd vă puneţi toată încrederea în Milostivirea Mea, Eu vă voi aduce mîngîiere şi vă voi elibera de suferinţă. Totul va fi bine, însă să ştiţi aceasta: În timpul marii bătălii, acele suflete pe care Eu le-am chemat să Mă asiste se vor zbuciuma. Fiecare dintre aceste suflete va avea dificultăţi în a se încrede în Mine, în această Misiune sau în tine, multiubita Mea fiică. Nici măcar pentru o clipă, regele minciunilor, cel rău, nu se va opri din strădania lui de a distruge această Misiune a Mea. Toate minciunile josnice vor fi răspîndite pentru a descuraja sufletele de la ascultarea Glasului Meu. Mulţi vor permite îndoielilor să îi oprească de la îndeplinirea Instrucţiunilor Mele, însă nimic din ce fac ei nu va împiedica Intervenția lui Dumnezeu, Tatăl Veşnic, de a-i salva pe copiii Săi.

Fiecare dintre voi trebuie să înţeleagă clar că sunt Eu, Isus al vostru, Cel care e Mîna Călăuzitoare în tot ce se face pentru a răspîndi Cuvîntul Meu şi pentru a împărți Darurile pe care Cerul le dă lumii în aceste vremuri dificile. Puterea omului este mare atunci cînd e folosită pentru a răspîndi răul şi a sfida Cuvîntul lui Dumnezeu. Însă puterea omului, cînd Dumnezeu îl înzestrează cu Darul Duhului Sfînt, nu poate fi întrecută. Nu permiteți ca Munca Mea să fie mînjită, profanată de zvonuri josnice sau bîrfă răutăcioasă, pentru că Eu, Isus al vostru, sunt Cel care e trădat, şi nu sufletele pe care Eu le-am ales ca să proclame Sfîntul Meu Cuvînt.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1216/sa-nu-va-temeti-de-aceste-evenimente-caci-ele-vor-trece-repede/

 

Dumnezeu Tatăl: Iubiți-Mă așa cum vă iubesc Eu

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1215) din Cartea Adevărului

Miercuri, 10 septembrie 2014

Dio Padre

             Multiubita Mea fiică, să se știe că de fiecare dată cînd un om păcătuiește față de Mine, Eu îl voi ierta. Poate că păcatul îl separă de Mine, dar Eu tot îl iubesc pe păcătos. Să se știe că Eu îi iubesc și pe cei care M-au uitat. Vreau ca toți cei care poate simt că Eu nu exist, să Mă asculte acum.

Eu sunt ușor de găsit. Vă rog, chemați-Mă. Vă doresc. Vă iubesc. Am nevoie de voi, căci voi sunteți carne din carnea Mea. Pentru că sunteți parte din Trupul Meu, Mă simt pierdut atunci cînd nu-Mi răspundeți. Precum un părinte care a dat viață unui copil, Eu aștept răspunsul vostru. Un bebeluș îi răspunde în mod natural părintelui său. Un părinte își iubește în mod natural copilul, căci aceasta face parte din Harul pe care Eu îl revărs peste omenire.

Eu sunt Tatăl vostru. Eu sunt Creatorul vostru. Eu sunt Cel care Sunt. Nu știți că Eu vă iubesc pe toți cu un dor pe care îl cunosc doar cei care sunt la rîndul lor părinți? Eu plîng cu lacrimi amare cînd voi nu știți Cine sunt Eu. Inima Mea este grea acum cînd vă chem. Iubiți-Mă așa cum vă iubesc Eu.

 

Tatăl vostru Veșnic,

Dumnezeu cel PreaÎnalt

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1215/dumnezeu-tatal-iubiti-ma-asa-cum-va-iubesc-eu/

Cei care îi înjură pe Profeţii Mei, Mă înjură pe Mine

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1214) din Cartea Adevărului

Marți, 9 septembrie 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, în aceste vremuri Inima Mea se îneacă de atîta amărăciune. Sunt unii dintre voi care, după ce au acceptat Cuvîntul Meu dat prin aceste Mesaje sfinte datorită Iubirii şi Compasiunii Mele, M-au trădat în cel mai crud mod. Această trădare nu se deosebeşte de cea pe care am îndurat-o cît am fost pe pămînt.

Seminţele îndoielii sunt plantate în ceilalţi de către cei care au fost induşi în eroare din cauza minciunilor şi urii pe care cel rău a pus-o în inimile lor. El, cel care Mă urăşte, va continua să incite la ură împotriva Mea infestîndu-i pe unii dintre cei care sunt implicaţi în această Misiune sau în alte misiuni din Cer, date pentru a salva sufletele. El va minţi şi îi va discredita pe aleşii Mei, pentru ca să poată îndepărta sufletele de la Mine. Cei care Îmi întoarceţi spatele, să ştiţi că trădarea voastră Îmi sfîşie Inima în două. Să ştiţi că ceea ce faceţi voi împotriva Mea e problema voastră, pentru că voința voastră liberă vă aparţine. Însă atunci cînd vă folosiţi influenţa pentru a îndepărta sufletele de Mine, Eu vă voi considera personal răspunzători pentru fiecare suflet pe care aţi reușit să-l îndepărtaţi de Marea Mea Milostivire. Vai de omul care incită la ură împotriva Mea, Isus Cristos, cînd unica mea dorinţa este să-l iau cu Mine pe fiecare copil al lui Dumnezeu.

Eu vin să învălui sufletele în Milostivirea Mea iar dacă voi puneţi piedici, răspîndiţi minciuni şi îi provocaţi pe ceilalţi să-i dispreţuiască pe profeţii Mei, atunci Eu vă voi pedepsi sever, pentru că acesta este unul dintre cele mai mari păcate împotriva lui Dumnezeu. Cînd voi, în mod deliberat, încercaţi să interveniţi în Planul Meu de Salvare, Eu vă voi chema înaintea Mea în ultima zi şi veţi avea de dat socoteală pentru păcatul de a Mă fi lipsit de sufletele care au fost pierdute în favoarea celui rău din cauza faptelor voastre. Iar cînd voi declaraţi Cuvîntul lui Dumnezeu ca provenind de la spiritul rău, Eu nu vă voi ierta niciodată pentru această ticăloşie. Tăceţi. Nu comiteţi această gravă ofensă împotriva lui Dumnezeu. Dacă nu mai acceptaţi Misiunea Mea, atunci daţi-vă la o parte cu demnitate şi nu scoateţi nici un cuvînt. Tăcerea voastră vă va salva. Dacă rostiți ticăloşii împotriva Mea, Eu vă voi azvîrli în pustiu şi nu veţi fi niciodată parte din Împărăţia Mea.

Inima Mea e frîntă, dar nu și Hotărîrea Mea. Nu de greşeala voastră să vă temeţi, ci de Mînia lui Dumnezeu, căci cei care îi înjură pe Profeţii Mei, Mă înjură pe Mine.

 

Isus Cristos,

Fiul Omului

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1214/cei-care-ii-injura-pe-profetii-mei-ma-injura-pe-mine/

 

Anticristul va prelua conducerea pentru că va fi invitat să facă aceasta

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1213) din Cartea Adevărului

Duminică, 7 septembrie 2014

Marie reine

 Dragii mei copii, fiți atenți la semnele timpurilor, cînd anticristul își va lua locul în Biserica Fiului meu pe pămînt, ca să vedeți aceasta în mod clar.

Să nu credeți nici un moment că anticrist va păși mîndru în Biserica Fiului meu și o va cuceri în mod agresiv, prin forță. Inspirat și condus de înșelătorul însuși, anticristul va prelua conducerea pentru că va fi invitat să facă aceasta.

Toate modificările în cărțile liturgice ale Bisericii vor fi făcute curînd cunoscute și motivul dat va fi că ele reflectă o lume modernă, astfel încît să devină atotcuprinzătoare, pentru a se potrivi și altor credințe și religii. Odată ce Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu și Învățăturile Fiului meu, Isus Cristos, vor fi schimbate, ele vor deveni goale, pentru că nu vor reflecta Adevărul dat lumii de Fiul meu.

Anticristul va deveni popular mai întîi datorită abilităților sale politice. Apoi el își va întoarce atenția asupra diferitelor religii, dar se va concentra asupra Creștinismului. Cristos este cel mai mare dușman al său și este ținta urii sale și asftel, țelul său ultim este să distrugă Biserica Fiului meu. Biserica va fi demolată în mai multe feluri înainte ca el, anticristul, să fie rugat să se implice. El va fi implicat în decizia de a elabora planul pentru lansarea noii religii unice mondiale. Toate aceste schimbări – în care Biserica a chemat în mod public la unificarea tuturor religiilor – vor avea loc înainte ca anticristul să se înscăuneze pe Tronul Fiului meu de pe pămînt. Atunci va fi deschisă calea pentru ca fiara să intre nestigherită în Biserica Fiului meu unde i se va acorda un loc de onoare. În cele din urmă se va anunța că el va deveni conducătorul noii ordini unice mondiale și va avea loc o încoronare plină de fast. Acest eveniment va fi vizionat peste tot în lume, vor fi prezenți politicieni, demnitari și celebrități și , cînd coroana va fi pusă pe capul său va fi ca atunci cînd ultimul cui a străpuns Trupul Fiului meu. În acea zi Biserica Catolică va fi profanată și mulți episcopi și preoți vor fugi, pentru că ei își vor fi dat seama pînă atunci că profețiile făcute s-au desfășurat în fața ochilor lor.

Începînd din acea zi în care Scaunul lui Dumnezeu va fi cedat anticristului, el va arăta mari semne fizice care îi vor convinge pe oameni de sfințenia sa. Anticristul, vor spune ei, va avea semnele stigmatelor și va fi văzut vindecînd bolnavi și pe cei în stadiu terminal. Mari miracole îi vor fi atribuite și, cu timpul, el îi va convinge pe mulți că el este Isus Cristos și că numirea sa în fruntea falsei biserici este un semn al Celei de-A Doua Veniri. Și, deși pînă atunci credincioșii au fost cei care au stabilit nucleul rămășiței bisericii – ceea ce va rămîne din Biserica formată de Fiul Meu pe pămînt – din acel moment încolo preoții vor fi cei care o vor conduce. Duhul Sfînt va susține Adevărata Biserică în timpul domniei anticristului și acesta din urmă și toți dușmanii Fiului meu nu o vor înfrînge niciodată.

Adevărul nu va muri niciodată. Cuvîntul lui Dumnezeu, deși va fi profanat, nu va muri niciodată. Biserica nu poate muri, deși va fi aruncată în pustiu. Chiar și în cel mai întunecat ceas ea va rămîne în viață și indiferent cît de atacată va fi Biserica Fiului meu, Dumnezeu nu va permite niciodată să fie distrusă.

În timpul acelor zile care vor veni nu trebuie să cedați și să acceptați o astfel de înșelăciune. Veți fi seduși de către anticrist și el va fi sprijinit de către dușmanii Bisericii Fiului meu. El va fi îmbrățișat de falși lideri ai bisericilor și aclamat în toată lumea pentru faptele sale caritabile. El va primi mari onoruri în multe țări și oamenii vor pune tablouri cu chipul lui în casele lor. El, anticristul, va fi idolatrizat mai presus de Dumnezeu, dar Mîna lui Dumnezeu va fi cea care îl va arunca în abis împreună cu aceia care au furat sufletele copiilor lui Dumnezeu atunci cînd au participat la încercarea de distrugere a Bisericii Fiului meu.

Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1213/anticristul-va-prelua-conducerea-pentru-ca-va-fi-invitat-sa-faca-aceasta/

În curînd va veni un om care vă va spune că vă dezvăluie Adevărul Existenţei Mele

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1212) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 6 septembrie 2014

Isus

 Fiica Mea preaiubită, Înțelepciunea Mea este de Origine Divină și omul este incapabil să înțeleagă pe deplin Cine sunt Eu.

Eu dăruiesc suficientă cunoaștere, prin Darul Duhului Sfînt, omenirii. Învățăturile Mele au fost date lumii într-un mod simplu astfel încît orice om să poată să înțeleagă Adevărul. Înțelepciunea ce vine de la Dumnezeu nu este niciodată complicată și aceasta este dată pentru ca omul să primească claritatea de care are nevoie pentru a-și pregăti sufletul pentru Împărăția Mea. Iubirea este curată. Iubirea este simplă. Iubirea adevărată este reciprocă. Singura Mea dorință este ca sufletele să răspundă Iubirii Mele astfel încît, prin puterea Duhului Sfînt, să înțeleagă, într-o clipă, ce se așteaptă de la ele astfel încît să poată fi parte a Împărăției Mele.

Eu v-am trimis mesageri ca să vi se dea claritatea de a înțelege. Oricum, Adevărul nu este ușor de acceptat în viețile voastre de zi cu zi din cauza confuziei care există. Cuvîntul Meu este în mod continuu contrazis, reexaminat, reanalizat, reevaluat și înțeles greșit, iar aceasta creează dificultatea de a adera la Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu. Cînd declarați deschis că voi credeți în Cuvîntul Meu, în Învățăturile Mele și în Sacramentele Mele atunci veți fi batjocoriți în curînd din această cauză.

Mulți oameni instruiți ai bisericii autoproclamate se vor întreba în curînd despre Adevărata Mea identitate și despre Existența Preasfintei Treimi. Ei vor folosi argumente elaborate pentru a vă orbi față de Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu, și vor folosi orice tip de argument teologic pentru a dovedi că toate religiile sunt la fel. Curînd vor respinge Adevărul – Cuvîntul lui Dumnezeu. Vor profana Cuvîntul lui Dumnezeu cu doctrine complicate și contradictorii, și printre enoriașii de pretutindeni , nu va fi nici unul mai înțelept pentru a înțelege că sunt hrăniți cu prostii. Cuvîntul Meu va fi ascuns și peste el se va așterne praful. Amintiți-vă mereu că trebuie să înțelegeți Cuvîntul Meu așa cum El a fost dat. Detalii legate de Divinitatea Mea și de Misterul lui Dumnezeu nu au fost revelate omenirii, căci ele nu sunt de revelat pînă cînd nu începe Noua Eră de Pace. Curînd, un om va veni și vă va spune că vă dezvăluie Adevărul Existenței Mele și detalii despre A Doua Mea Venire. El va înrobi lumea. Apoi va pretinde că el sunt Eu. Mulți îl vor crede deoarece ei nu au reușit să înțeleagă Cuvîntul așa cum a fost așternut în PreaSfînta Biblie.

Eu, Isus Cristos, voi veni din nou să-i judec pe cei vii și pe cei morți și aceasta nu se va întîmpla și nici nu se poate întîmpla pe acest pămînt.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1212/in-curand-va-veni-un-om-care-va-va-spune-ca-va-dezvaluie-adevarul-existentei-mele/

Să nu vă rupeți de Mine. Căci dacă o faceți va fi plînset amarnic

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Vineri, 5 septembrie 2014

Jesus

 

Multiubita Mea fiică, să se știe că moartea nu are putere asupra celor care sunt ai Mei, asupra celor pe care credința i-a susținut pînă la ultima lor suflare. Aceste suflete nu au teamă de moartea fizică, deoarece ele știu că Viața Veșnică începe chiar din acel moment. Eu aștept asemenea suflete cu brațele deschise, iar ele aleargă ca niște copilași spre Lumina Iubirii Mele. Eu le îmbrățișez și le duc în Împărăția Mea, așteptînd fiecare dintre aceste suflete în prezența Ierarhiei Îngerilor și a tuturor sfinților – și apoi este mare bucurie.

Eu îi reunesc cu familiile lor și este multă fericire, iubire și încîntare. Nu mai sunt lacrimi. Nu mai rămîne nici urmă de amintirile suferințelor îndurate pe pămînt. Toate grijile, supărările și disperarea sunt șterse și uitate într-o clipă. Pentru cei care au murit în starea de Har, moartea le deschide poarta spre noua viață care tocmai începe. Pentru fiecare suflet care e primit în Împărăția Mea există diferite niveluri și fiecare își primește răsplata în funcție de Slava pe care i-a adus-o lui Dumnezeu.

Sufletele care mor în starea de păcat să știe că Eu sunt Atotmilostiv și, după purificarea lor, ele vor fi primite în Împărăția Mea. Să vă rugați mereu pentru astfel de suflete pentru că ele nu se pot ruga pentru ele însele în acel stadiu. Rugăciunile voastre vor fi ascultate și Eu voi aștepta aceste suflete cu brațe deschise și iubitoare. E important ca fiecare copil al lui Dumnezeu să înțeleagă un lucru important despre viața de după moarte. Trebuie să Mă rugați pe Mine, Isus al vostru, să vă iert pe voi și greșelile voastre, slăbiciunile și fărădelegile voastre, înainte de a muri – căci astfel Milostivirea Mea este cea mai mare. Dacă nu credeți în Dumnezeu, voi refuzați Viața Veșnică. Fără iubirea față de Dumnezeu, voi nu puteți avea parte de iubire după moarte. Eu sunt Iubire și fără Mine, voi nu veți simți decît durere. Separarea de Dumnezeu e înfricoșătoare. Dacă sunteți confuzi asupra Existenței Mele, atunci pur și simplu cereți-Mi să vă arăt un semn al Iubirii Mele, și Eu vă voi răspunde.

Să nu vă rupeți de Mine. Căci dacă o faceți va fi plînset amarnic și niciodată nu veți putea fi mîngîiați, pentru că Eu nu voi putea să vă ajut. Împărăția Mea vă va da Viața Veșnică, însă voi trebuie să-Mi cereți Ajutorul recitînd această rugăciune.

 Rugăciunea (165) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Darul Vieții Veșnice

 „Isuse, ajută-mă să cred în Existența Ta.

Dă-mi un semn, astfel încît inima mea să poată să Îți răspundă.

Umple sufletul meu gol cu Harul de care am nevoie ca să-mi deschid mintea și inima către Iubirea Ta.

Ai milă de mine și curăță sufletul meu de toate fărădelegile pe care le-am comis în viața mea.

Iartă-mă pentru că Te-am respins și umple-mă cu iubirea de care am nevoie ca să mă fac vrednic de Viața Veșnică.

Ajută-mă să Te cunosc, să văd Prezența Ta în ceilalți oameni și umple-mă cu Harul de a recunoaște Semnul lui Dumnezeu în fiecare Dar minunat pe care Tu l-ai dat rasei umane.

Ajută-mă să înțeleg Căile Tale și scapă-mă de izolarea și de durerea întunericului pe care-l simt în sufletul meu. Amin.“

Nu permiteți mîndriei omenești, părerilor și interpretărilor intelectuale să vă devieze de la Adevăr. Copii ai lui Dumnezeu fiind, voi sunteți neprețuiți pentru Mine. Nu permiteți să vă pierd. Veniți. Eu Sunt Aici. Eu Sunt Real. Lăsați-Mă să vă umplu sufletul cu Prezența Mea. Odată ce acesta se va întîmpla, vă va fi greu să Mă ignorați.

Eu vă iubesc pe toți. Vă binecuvîntez. Aștept răspunsul vostru.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1211/sa-nu-va-rupeti-de-mine-caci-daca-o-faceti-va-fi-pl

Satana tînjeşte după suflete; apetitul său este de nesăturat şi voinţa lui este necruţătoare

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Joi, 4 septembrie 2014

 Isus

             Multiubita Mea fiică, toate profeţiile prezise încă de demult şi date profeţilor, văzătorilor cu duhul şi vizionarilor lui Dumnezeu prin revelaţii publice dar şi private, se vor desfăşura acum.

Omul, sceptic, va pune la îndoială autenticitatea Cuvîntului lui Dumnezeu, însă cînd va fi martorul tuturor celor profeţite în Cartea Revelaţiei el va deveni tăcut, deoarece, cînd aceste evenimente vor acapara omenirea, singura mîngîiere pe care el o va găsi va fi doar dacă Mă caută pe Mine. Cînd inima vă va fi plină de durere din cauza actelor nelegiuite înfăptuite de către oamenii răi împotriva copiilor lui Dumnezeu, veţi plînge cu lacrimi amare. Apoi veţi înţelege cît de mult se răspîndeşte satana în sufletele celor cu inima de piatră. Cînd veţi vedea ce puţin respect şi consideraţie au aceşti duşmani ai lui Dumnezeu pentru viaţa omului, veţi înţelege în sfîrşit ce mare putere exercită cel rău asupra omenirii. În ultimele lui ore, satana, care se manifestă în sufletele celor pe care îi umple cu duhoarea sa, va arăta lumii cît de intensă este ura lui pentru specia umană.

Odată cu fiecare argument pe care îl vor găsi ca să justifice răul, făptaşii acelor acţiuni nelegiuite îşi vor expune ura pe care o poartă, în inima lor, pentru copiii lui Dumnezeu. Ei vor înfăptui atrocităţi în Numele lui Dumnezeu şi nu vor avea nici pic de iubire în sufletele lor. Ei hrănesc ura, şi mulţi dintre ei nici măcar nu înţeleg de ce ura lor faţă de ceilalţi este atît de intensă. Deşi mulţi oameni nu cred în existenţa celui rău, aflaţi acum că el este incapabil să reziste plăcerii de a se arăta pe sine în cei pe care îi infestează. Duhoarea sa se răspîndeşte pînă va devora fiecare naţiune, fiecare suflet slab şi pe liderii puternici a căror ambiţie nemăsurată îi va face să devină deschişi influenţei lui.

Curînd veţi vedea acte nelegiuite care vor avea loc în fiecare parte a societăţii voastre, în multe naţiuni şi în diverse moduri. Satana tînjeşte după suflete; apetitul său este de nesăturat şi voinţa lui este necruţătoare. Cînd ura lui se manifestă cu adevărat în suflete, aceşti oameni vor fi incapabili să îşi ascundă acţiunile. Numai în situaţii de acest gen vor putea mulţi dintre voi să îl vadă pe cel rău drept ceea ce este el cu adevărat – prin acţiunile acelor sărmane suflete care s-au predat voinţei lui.

Niciodată nu trebuie să rămîneți inactivi cînd în lume izbucnesc acte şi acţiuni nelegiuite, inclusiv războaie şi tulburări. Acelea sunt timpurile în care este cea mai mare nevoie de rugăciunile voastre.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/pagina/2/

 

Mama Mîntuirii: Dumnezeu niciodată nu-i va părăsi pe ai Săi

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Marţi, 2 septembrie 2014

Blessed_Virgin_Mary

Copila mea dragă, trebuie să le spui copiilor mei că Dumnezeu niciodată nu-i va părăsi pe ai Săi, căci asta niciodată nu se poate întîmpla. El îi iubeşte pe toţi copiii Săi, indiferent cîtă durere îi provoacă ei Fiului Său Unic, Isus Cristos.

Protecţia mea va acoperi fiecare suflet care proclamă Cuvîntul lui Dumnezeu şi, prin Puterea lui Dumnezeu, eu voi strivi capul şarpelui indiferent ce înfățișare ar lua el. Eu voi fi mijlocitoarea care dezvăluie minciunile ce se revarsă din gura bestiei şi lumea va fi martora minciunilor fără sens pe care fiara le răspîndește printre cei care devin de bunăvoie recipientele ei, în totală subjugare față de căile sale nelegiuite. Regele minciunilor va continua să îndepărteze sufletele de la Adevăr și el, înșelătorul, nu se va potoli pînă în ceasul din urmă.

Atunci cînd minciunile sunt folosite pentru a distrage atenţia oamenilor de la Adevăratul Cuvînt al Lui Dumnezeu, Eu voi interveni pentru a dezvălui Adevărul. Omenirea va avea două posibilităţi: să rămînă loială Adevărului sau să accepte minciunile ca pe un substitut al acestuia. Confuzia va năpădi inimile celor vulnerabili, ale celor slabi și ale celor care nu au Duhul lui Dumnezeu în sufletele lor. Astfel se va duce bătălia pentru suflete, în care oamenii vor crede fie în minciuni fie în Adevăr.

Eu aduc măreața veste despre Milostivirea Fiului meu și sunt instrumentul Său în salvarea sufletelor. Nici un suflet nu va fi exclus din această Misiune de Mîntuire. Voi trebuie să vă rugaţi ca oamenii să descifreze minciunile răspîndite de vrăjmaşii Fiului meu ca să-i distragă pe ei de la Adevărul, Lumina şi Iubirea Fiului meu. Aveţi încredere în Fiul meu şi vi se va arăta Marea Sa Milostivire. Credeţi în Promisiunea Fiului meu de a veni din nou şi veţi avea Viaţă Veşnică. Nu permiteţi minciunii să vă înşele, pentru că altfel vă va fi foarte greu să rămîneți credincioşi Fiului meu.

 

Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1209/mama-mantuirii-dumnezeu-niciodata-nu-i-va-parasi-pe-ai-sai/

Ei niciodată nu vor birui Biserica Mea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 1 septembrie 2014

206-christ-roi

             Multiubita Mea fiică, Duhul Meu este foarte prezent în Biserica Mea de pe pămînt în aceste vremuri în care vrăjmaşii Mei se ridică feroce împotriva ei. Ei pot biciui Trupul Meu care este Biserica Mea; pot vărsa dispreț asupra adevăratului Cuvînt al lui Dumnezeu; pot batjocori căile Domnului – dar ei niciodată nu vor birui Biserica Mea. Biserica Mea este formată din cei care proclamă Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu şi oferă Sfintele Taine poporului lui Dumnezeu, aşa cum a fost rînduit de către Apostolii Mei. Doar cei ce rămîn fideli Învăţăturilor Mele, Cuvîntului Meu, Trupului Meu şi Sfintei Jertfe a Liturghiei, aşa cum a fost lăsat de către Mine, pot spune că fac parte din Biserica Mea. Biserica Mea în forma actuală va fi zdrobită – clădirile sale vor fi doborîte şi preluate, slujitorii Mei sfințiți vor fi aruncați în stradă, unde vor fi nevoiți să cerşească, iar practica Jertfei Sfintei Liturghii va fi eliminată. Cu toate acestea, Biserica Mea va rămîne intactă, deşi va deveni doar o mică rămăşiţă a ceea ce a fost odată.

Duhul Sfînt al lui Dumnezeu va ghida Biserica Mea prin turbulenţele pe care va trebui să le înfrunte şi astfel Adevărul va supravieţui. Fiecare vrăjmaş al Meu va încerca să distrugă Adevărata Mea Biserică. Apoi, o vor înlocui cu una falsă. Ei vor crea noi scripturi, noi taine şi multe alte blasfemii în Numele Meu Sfînt. Dar Biserica Mea, care este Trupul Meu şi adevăraţii Mei discipoli vor rămîne una, în Sfîntă Uniune cu Mine. Apoi, cînd va părea că a fost distrusă, arsă din temelii, jăraticul Bisericii Mele va pîlpîi în continuare pînă în ziua în care Eu voi veni din nou. În acea zi, cînd va învia Biserica Mea, reînnoită şi strălucind în mare slavă şi cînd toată lumea o va proclama ca fiind cu adevărat singura Biserică Adevărată – Noul Ierusalim – fiecare om de bunăcredință va bea din cupa ei. Tot ce a fost la început va fi și la sfîrșit. Toată viața creată de Dumnezeu va fi reînnoită, exact așa cum era atunci cînd Paradisul a fost creat pentru rasa umană.

Duhul Meu este viu şi nu poate muri, căci Eu Sunt Viaţa Veşnică – dătătorul a tot ce omul are nevoie pentru a trăi o viaţă în care moartea nu există. Întotdeauna să vă încredeți în Puterea lui Dumnezeu, atunci cînd tot ceea ce vedeţi în lume vă pare nedrept, crud, inechitabil şi, uneori, terifiant. Puterea Mea va învălui lumea şi Iubirea Mea îi va uni pe toţi cei ce au iubire în inimile lor. Eu voi alunga tot răul şi, atunci cînd Răbdarea Mea se va fi epuizat, Îi voi arunca departe pe toţi vrăjmaşii Mei. Eu sunt aici. Nu am plecat. Eu vă ghidez acum pe acest drum spinos spre Împărăția Mea Glorioasă. Odată ce va veni acea zi în care Eu voi anunța A Doua Mea Venire, toate lacrimile vor fi sterse. Toată durerea va ajunge la un sfîrşit brusc şi în locul ei va fi dragostea, pacea şi bucuria pe care numai Eu, Isus Cristos, v-o pot aduce.

Perseveraţi, micuţii Mei. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă ca iubirea să poată supravieţui în lume şi ca pacea să fie adusă tuturor acelor sărmani nevinovaţi care suferă şi care sunt împrăştiaţi în toate colţurile lumii în ţările devastate de război. Toţi copiii lui Dumnezeu Îmi aparţin Mie, şi Eu iubesc fiecare suflet, fiecare naţiune şi pe fiecare păcătos. Eu vă aduc Darul Cruciadelor Mele de Rugăciune, astfel ca prin recitarea lor voi să Mă ajutați să salvez cît mai multe suflete cu putinţă.

Mergeţi în pace şi iubire.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-09-10-7

Nu dați atenție vuietului de opoziție, pentru că părerile omenești nu înseamnă nimic în Împărăția Mea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Sîmbătă, 30 august 2014

206-christ-roi

             Multiubita Mea fiică, perseverența în suferință aduce un suflet mai aproape de Mine și datorită ei eu răsplătesc aceste încercări. Să nu credeți niciodată că Prezența Mea într-un suflet trece neobservată de cel rău, care este atras rapid de acele suflete unde Prezența Mea este cea mai puternică. Acceptați suferința în Numele Meu și înțelegeți că motivul ei sunt Eu. Dacă nu aș fi prezent, cel rău v-ar ignora.

Printre Harurile pe care Eu le revărs asupra celor care Mă iubesc cel mai mult și care au îndepărtat de la ei orice formă de iubire de sine și de mîndrie se numără Darul discernămîntului. Acesta este un Dar foarte special din Ceruri și sunt binecuvîntați cei care au harul de a discerne Adevărul, pentru că ei sunt cei care nu vor fi niciodată influențați de minciuni. Aceia dintre voi care primesc acest Dar Îmi vor aduce suflete. Dar pentru fiecare suflet pe care Mi-l veți aduce și datorită rugăciunilor și suferinței voastre, cel rău va încerca să vă oprească. Să știți că Gloria lui Dumnezeu, care este prezentă în jurul vostru, va atrage un teribil venin și veți fi blestemați în Numele Meu de către acele suflete slabe care sunt hrană pentru satana și pentru toți demonii pe care el i-a eliberat pentru a distruge sufletele de pe pămînt.

Păstrați-vă liniștea și să știți că, atunci cînd susțineți Adevărul – Cuvîntul lui Dumnezeu – în fața celor ce i se opun, toată Puterea Mea este canalizată către salvarea sufletelor. Pentru fiecare suflet pe care Mi-l aduceți, Eu vă voi copleși cu și mai multe Haruri și acest lucru va continua tot așa. Nu dați atenție vuietului de opoziție, pentru că părerile omenești nu înseamnă nimic în Împărăția Mea. Trebuie să vă vedeți întotdeauna unul pe altul ca prin Ochii Mei. Nu v-am mai spus aceasta? Nu înțelegeți lecția cea mai importantă pe care v-am dat-o în timpul pe care l-am petrecut Eu pe pămînt? Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit Eu. Dacă nu vă puteți iubi dușmanii atunci vă va fi mai greu să vă apropiați de Mine. Dacă vă așezați pe voi înaintea altora atunci nu puteți spune că Mă iubiți necondiționat, pentru că dacă ați face-o Mi-ați spune așa:

Isuse, eu nu sunt demn să stau înaintea Ta, dar fă cu mine ceea ce Tu voiești pentru că eu voi face așa precum dorești Tu.

Mergeți cu toții și reamintiți-vă Cine Sunt Eu. Numai cînd vă veți trăi viața în acord cu Învățăturile Mele puteți spune cu adevărat că sunteți ai Mei. Nu puteți lua o parte a Cuvîntului Meu și să o proclamați cu tărie și apoi să negați alte părți. Celor care își declară superioritatea asupra altora și care prezintă propriile lor versiuni denaturate ale Cuvîntului Meu, îndepărtînd astfel sufletele de la Mine, le spun aceasta: În ziua în care voi retrage Prezența Mea din lume, cei puternici și mîndri vor plînge lacrimi de furie și apoi de disperare, pentru că atunci vor vedea cum înșelăciunea lor a dus multe suflete la cădere și mînia lui Dumnezeu îi va face să tremure. Atunci va fi plînsul și scrîșnirea dinților. Dar atunci nu vor mai avea un punct de sprijin. Ei nu vor avea de dat socoteală nimănui, pentru că nu vor vedea niciodată Fața Mea.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-09-09-7

 

Mama Mîntuirii: Imaginaţi-vă viaţa ca pe o etapă între naştere şi Noua Împărăţie Glorioasă

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Vineri, 29 august 2014

Champaigne

            Dragii mei copii, nici unul dintre voi să nu se înspăimînte vreodată de această intervenţie Cerească cuprinsă în această Misiune de Mîntuire. Dimpotrivă, să fiţi recunoscători pentru Marea Milostivire a lui Dumnezeu şi pentru imensa Sa Iubire pentru specia umană. Trebuie să-i daţi Slavă lui Dumnezeu, ştiind că toate încep şi se termină cu El. Nu este cale de mijloc. Imaginaţi-vă viaţa ca pe o etapă între naştere şi Noua Împărăţie Glorioasă, care vă aşteaptă pe toţi dacă acceptaţi Promisiunea lui Dumnezeu că Unicul Său Fiu preaiubit, Isus Cristos, se va întoarce să-Şi revendice Împărăţia.

Atît de mulţi nu cred în Cel care i-a creat! Ei pot să fie martorii Iubirii Sale şi, totuşi, să nu creadă că Iubirea vine de la Dumnezeu, ori că Dumnezeu este Iubire. Cei care acceptă că răul există, nu cred în Iubirea lui Dumnezeu și nici nu acceptă existenţa diavolului. Doar cei care reuşesc să învingă răul, în toate formele sale, înţeleg cu adevărat puterea pe care o are cel rău asupra cuvintelor, faptelor şi acţiunilor oamenilor. Doar atunci cînd este dezlegat de influenţa celui rău, un suflet poate fi liber. Adevărata libertate poate fi obţinută numai atunci cînd acceptaţi Adevărul. Dacă nu acceptaţi Cuvîntul Făcut Trup, care este Fiul meu, Isus Cristos, nu veţi fi niciodată liberi.

Copii, trebuie să vă luptaţi cu răul în toate formele sale înşelătoare, dar nu este uşor să le identificaţi în mod limpede. Satana este Regele Minciunilor. El este înşelătorul care reuşeşte să convingă lumea că el nu există. El prezintă mereu Adevărul ca fiind un lucru rău şi îi va convinge pe cei slabi dintre voi că răul poate fi întotdeauna justificat. Niciodată nu trebuie să vă lăsaţi înşelaţi, pentru că Adevărul a fost dat lumii şi este conţinut în Cartea Tatălui Meu. Orice lucru care deviază de la Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu, trebuie evitat. Nu-i ascultaţi pe cei care vă spun că o faptă rea este un lucru bun, ori că trebuie acceptată din cauza vremurilor pe care le trăiţi.

Specia umană nu s-a schimbat. Păcatul nu s-a schimbat. Schimbarea constă doar în reticenţa omului de a-L accepta pe Dumnezeu ca şi Creator al său.

 Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-09-07-7

Eu voi interveni în moduri care vor uimi lumea întreagă

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 28 August 2014

jesus-misericordieux

         Fiica Mea preaiubită, Eu îi cunosc pe ai Mei și ei Mă cunosc pe Mine. De asemenea,  ei îi cunosc pe cei care sunt de la Mine, așa cum îi cunosc și pe cei care nu vin de la Mine. 

Cei care sunt ai Mei au o inimă duioasă, sunt plini de iubire pentru toți păcătoșii, inclusiv pentru dușmanii Mei și sunt plini de umilință căci ei știu că sunt nimic fără Mine. Sufletele lor sunt  fără răutate, dușmănie, ură și ei suferă din cauza acestora.  Strălucesc ca o făclie sufletele lor pline de Lumina lui Dumnezeu. Această Lumină este cea pe care satana și fiecare înger căzut o țintesc  cu orice tip de ispită. Acestea sunt sufletele cele mai căutate de cel rău și în aceste timpuri care urmează, ele vor fi clătinate de minciuni. Unii se vor îndepărta cu totul de Adevăr. Alții se vor agăța de el, dar se vor lupta pentru a face acest lucru, pe cînd cei care au în inimile lor  Harul Voinței Divine a lui Dumnezeu nu se vor lepăda niciodată de Adevăr.

Lumea se va transforma într-un mare cîmp de luptă, unde va domni confuzia, iar sufletele care îmi aparțin Mie se vor confrunta cu mari încercări. Dorința satanei este să-i ia de la Mine pe cei care Mă cunosc. Acestea sunt sufletele care sunt cel mai aproape de Inima Mea, căci ele reprezintă cea mai mare recompensă.  Dacă astfel de suflete vor cădea în eroare , ele vor defila prin fața Mea conduse de către cel mai mare dușman al Meu. Eu voi fi batjocorit din cauza trădării lor și voi vărsa lacrimi amare de remușcare pentru acești copii sărmani ai lui Dumnezeu. Dar să știți aceasta: Eu voi lupta pentru aceste suflete. Eu voi interveni în moduri care vor uimi lumea, astfel încît să-i pot smulge din ghearele înșelăciunii, iar ei vor ști cînd voi face Eu  acest lucru. În ziua aceea îi voi întreba din nou: ”sunteți ai Mei sau nu?” Apoi ei vor ști că sunt Eu și Eu îi voi revendica și îi voi lua în Noua Mea Împărăție.  Cei care rămîn tari, datorită credinței lor de nezdruncinat în Sfîntul Meu Cuvînt, îi vor conduce pe cei care sunt ai Mei. Datorită acestor suflete – Rămășița Mea – Milostivirea Mea se va răspîndi mult și dincolo de ceea ce ochiul poate vedea.

Acum mă adresez celor care Mă cunosc: Doresc ca voi să trăiți fiecare zi ca și cum nu ar mai fi ziua de mîine. Aveți încredere în Mine. Cereți-Mi protecţie și haruri speciale în călătoria voastră spre Noua Mea Eră a Păcii. Eu voi veni în ajutorul vostru de fiecare dată și voi revărsa peste voi Haruri extraordinare. Atunci nu vă va mai fi teamă de nimic căci veți ști că eu merg împreună cu voi. Eu vă voi lua de mînă și vă voi conduce către Refugiul Păcii Mele și către Marea Mea Slavă.

Veniți la Mine și nu vă temeți, pentru că Ziua cea Mare a Mea  va veni dintr-o dată și pe neașteptate și nici o lacrimă nu veți mai vărsa, căci veți fi uniți în veșnicie cu Voia Divină a lui Dumnezeu.

Acceptați Iubirea Mea, Binecuvîntările Mele și Marea Mea Milostivire și atunci cu adevărat puteți pretinde că sunteți ai Mei.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-09-05-7

 

Cînd o persoană spune că Mă iubeşte va face totul conform Voinţei Mele Sfinte

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 25 august 2014

Isus

           Fiica Mea multiubită, cînd o persoană spune că Mă iubeşte va face totul conform Voinţei Mele Sfinte. Va pune totul în Mîinile Mele Sfinte şi îşi va uita propriile nevoi şi dorinţe. Apoi Îmi va spune: „Isuse, tot ceea ce spun şi fac este conform Voinţei Tale Sfinte – dispune de mine conform Voinţei lui Dumnezeu.”

Omul care trăieşte în Mine şi Eu în el va preda totul conform cu ceea ce aduce Glorie lui Dumnezeu. Nu va avea nici un motiv egoist, nici o dorinţă ascunsă de a se mulţumi pe sine şi va face tot ce îi stă în putinţă, în această viaţă, ca să fie în deplină uniune cu Mine. Îmi va abandona Mie fiecare gînd, fiecare mişcare, fiecare pas şi fiecare acţiune, pentru ca Eu să pot acţiona în sufletul său. Se va încrede în Mine în totalitate şi va şti că tot ceea ce Eu fac, tot ceea ce Eu permit şi tot ceea ce Eu duc la îndeplinire, pentru a purifica pămîntul, va avea doar un singur obiectiv, şi anume acela de a-i aduce Glorie lui Dumnezeu.

Omul, de unul singur, nu poate niciodată să-Mi facă un astfel de cadou dacă nu permite Spiritului Sfînt să locuiască în el. Doar atunci el poate accede la desăvîrşirea care îl va transforma, astfel încît inima şi sufletul său să se unească cu Mine. Atunci, prin Dumnezeirea Mea, Eu pot săvîrşi mari minuni în acel suflet care, avînd deplină încredere în Mine, îşi va păstra încă dreptul primit de la Dumnezeu – acela al voinţei sale libere.

Permiţîndu-Mi Mie, Isus Cristos, să locuiesc în voi, va presupune un mare sacrificiu din partea voastră. Trebuie să vă debarasaţi de orice gînd de mărire, de orice slăbiciune şi de orice gram de autocompătimire. Atunci cînd veniţi la Mine şi Mă rugaţi să vă conduc, orice suferinţă de care aţi avut parte înainte va fi înlăturată. Nimic nu vă va tulbura. Nu veţi mai fi în stare să simţiţi ură pentru alţii, inclusiv pentru cei vă pricinuiesc mult rău sau mîhnire. Veţi ierta cu uşurinţă, nu veţi ţine ranchiună în inimile voastre indiferent de circumstanţele dificile în care v-aţi afla, şi veţi vedea lucrurile aşa cum le văd Eu.

Pentru a vă pregăti pentru viaţa în Mine, trebuie să vă reamintiţi că tot ceea ce este bun vine de la Dumnezeu. Omul, prin propriul său intelect şi hotărîre, nu poate obține niciodată pacea pînă în ziua în care se oferă pe sine lui Dumnezeu în minte, trup şi suflet. Cînd Îmi va oferi Mie, Isus Cristos, darul încrederii sale depline, Eu voi locui în acel suflet iar el va face parte din toată Gloria Mea. Eu voi înălţa aceste suflete. Cîtă bucurie le va inunda inimile! Frica de necunoscut nu-i va mai tulbura. Astfel voi pregăti lumea pentru Marea Mea Glorie – Împărăţia Mea Glorioasă, în care viaţa va fi trăită potrivit Voinţei lui Dumnezeu, precum în Cer așa și pe pămînt .

Cînd Voinţa Mea se imprimă în sufletele celor care îşi trăiesc viaţa conform fiecărei dorinţe a Mea, ele nu vor mai experimenta niciodată ura, de nici un fel, în inimile lor. Căci acest lucru ar fi cu neputinţă. Eu Sunt incapabil de ură şi dacă Mi se permite să locuiesc în sufletul vostru, atunci nu poate rămîne în voi nimic din ceea ce nu vine de la Mine.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-09-05-7

 

BerGOGlio, un straniu personaj (VI)

Vatican

            Cu prilejul audienței de azi, 4 septembrie 2014, cu Papa Francisc – calificată de Pr. Lombardi ca „neobișnuit de lungă“ – fostul președinte israelian Shimon Peres i-a făcut Suveranului Pontif o propunere ieșită din comun, relatează Vatican Insider și Catholic Herald.

După Peres, Organizația Națiunilor Unite și trupele ei de menținere a păcii „nu dispun de aceeași putere sau eficacitate ca predicile Papei, care pot atrage o jumătate de milion de oameni doar în Piața Sf. Petru.“

„Așadar, avînd în vedere că vremea Națiunilor Unite a trecut, avem nevoie [acum] de o organizație a Religiilor Unite, calea cea mai bună de a-i contracara pe acești teroriști care ucid în numele credinței lor.“

Peres i-a propus Papei să preia conducerea organizației Religiilor Unite.

„Cînd mă uit în jur, observ un lucru: probabil pentru prima dată în istorie, Sfîntul Părinte este un lider care se bucură de respectul multora și de cel al celor mai diverse religii și al reprezentanților acestora. El este probabil singurul lider pe care ei îl respectă cu adevărat. De aici și ideea pe care i-am propus-o lui Francisc.“

Pr. Lombardi a confirmat faptul că audiența de azi a avut loc la solicitarea lui Shimon Peres, că subiectul ei principal a fost ideea organizației „Religiilor Unite“și că discuția nu a inclus probleme politice curente.

Conform Pr. Lombardi, Papa l-a ascultat pe Peres, așa cum face întotdeauna cînd vine vorba despre vreo inițiativă pentru pace, „arătînd interes, atenție și încurajare“, dar „fără a-și lua vreun agajament personal“. Papa a reamintit că există două instituții „potrivite“ pentru a susține și urma astfel de inițiative: Consiliul Pontifical pentru Dialog Interreligios și cel pentru Dreptate și Pace.

Tot azi, Papa Francisc l-a primit în audiență și pe prințul iordanian El Hassan bin Talal, fondatorul unui centru interreligios pentru pace și drepturile omului. Prințul l-a informat pe Papă despre „activitățile [centrului] de combatere a violenței, în slujba demnității umane, a frăției și ajutorării săracilor într-o lume globalizată. Aceste activități sunt bazate pe valorile pe care le au în comun religiile.“

Unii dintre cititorii noștri sunt deja la curent cu preocupările Papei Francisc din domeniul dialogului inter-religios, care datează încă de pe vremea cînd se afla la cîrma Arhidiecezei de Buenos Aires, și despre legăturile lui de prietenie cu Inițiativa Religiilor Unite (URI – United Religions Initiative), despre care am mai relatat aici.

De asemenea, în luna iulie a.c., semnalam pe acest blog o propunere similară, de înființare a unei “autorități religioase globale”, avansată la vremea respectivă de fostul prim-ministru socialist al Spaniei, José Luis Rodríguez Zapatero.

Text integral preluat de pe situl:  http://www.resurrexitsicutdixit.com/

 

Dumnezeu Tatăl: Eu vă voi șterge lacrimile, voi uni lumea și voi aduce pace

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Duminică, 24 august 2014

Dio Padre

            Multiubita Mea fiică, oare omul cunoaște cu adevărat dimensiunea Iubirii Mele pentru copiii Mei? Oare știe el că odată cu iubirea poate veni și o îngrozitoare suferință? Iubirea care este pură poate produce o mare durere atunci cînd este refuzată.

Eu Îi iubesc pe copiii Mei, Creația Mea, Carnea și Sîngele Meu. Din această cauză Eu simt o mare durere din cauza modului în care păcatul a creat o separare între copiii Mei și Mine, Tatăl lor Veșnic. Eu plîng cînd văd ura pentru ceilalți, care le poate  infesta inimile. Eu plîng cînd văd păcatul poftelor, al geloziei, lăcomiei și al dorinței lor de a îi întrece pe ceilalți, ca și rănile și teroarea pe care ei le produc altora.

Cînd ei iau Viața pe care Eu i-am dăruit-o omului, Durerea Mea este atît de mare și plîng cu o asemenea suferință încît tot Cerul varsă lacrimi de tristețe odată cu Mine. Timpul Meu vine curînd, iar cînd auziți despre războaie, boli, foamete și cutremure care sunt din ce în ce mai frecvente, să știți că după aceea va veni ceasul în care Eu voi spune – Destul!

Eu vă voi șterge lacrimile, voi uni lumea și voi aduce pace, îi voi șterge de pe fața pămîntului pe toți cei care i-au persecutat pe copiii Mei și îi voi aduce în Lumina Împărăției Mele pe toți cei care au suferit pentru Numele Meu, căci ei vor fi slăviți în Noua Mea Împărăție de pe pămînt.

Pregătiți-vă, copiii Mei, căci viața plină de bucurie în Noul Meu Paradis va fi a voastră în curînd. Suferința de pe acest pămînt va dispărea și lacrimile de durere vor fi înlocuite cu lacrimi de bucurie. Aceasta este Promisiunea Mea. Așadar, cînd simțiți că nu mai puteți îndura, atunci să știți că timpul ca să răsară Noua Eră este aproape.

Tatăl vostru Veșnic,

Dumnezeu Cel PreaÎnalt

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/

 

Miles Davis

miles Davis

            Deși au trecut atîția ani de la lansare, albumul lui Miles Davis, apărut în 1986 și intitulat „Tutu“, reprezintă pentru mine  o veritabilă lecție de jazz fusion și de fiecare dată, îl ascult cu mare plăcere.

https://www.youtube.com/watch?v=_dq1dv6xY6w – Tutu

https://www.youtube.com/watch?v=RAhUpfB3oJM – Tomaas

https://www.youtube.com/watch?v=0nuNfDYhq6Y – Portia

https://www.youtube.com/watch?v=iYBRzn2I5u4    – Splatch

https://www.youtube.com/watch?v=3-Pj0XtEz4c     – Backyard Rituals

https://www.youtube.com/watch?v=E5IkLhDyTtI    – Perfect day

https://www.youtube.com/watch?v=jq8pVreJ_7E    – Don`t lose your mind

https://www.youtube.com/watch?v=M2-ufBNFFlc   -Full Nelson

Cruciada specială de rugăciune din 7 septembrie 2014

Crucea

           În ziua de 7 septembrie 2014, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: Iertare şi Ocrotire

Se vor recita:

1. Rozarul Sfintei Fecioare;

2. Rozarul Îndurării Divine;

3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96 11, 14, 24, 25, 52, 68, 78, 80, 107, 113, 122, 124, 126, 132, 133, 138, 140, 141, 143, 146, 153, 154, 155, 156, 96.

4. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;

5. Rugăciunea către Arhanghelul Mihai;

6. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea nr.132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr.96)

„Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/news/invitation-pour-le-jour-de-pri%C3%A8re-mensuel-du-7-ao%C3%BBt-2014/

Mama Mîntuirii: Rugaţi-vă pentru pacea în lume

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Duminică, 24 august 2014

Blessed_Virgin_Mary

            Dragii mei copii, vă îndemn să vă rugaţi pentru pace în lume, pentru că în curînd multe ţări vor fi implicate în războiul care va fi dificil de oprit şi multe vieţi nevinovate vor fi distruse.

Pacea, pe care vă rog să o imploraţi de la Iubitul Meu Fiu, este necesară pentru a reduce impactul urii sădite în inimile celor înşelaţi şi care provoacă teroare asupra celorlalţi. Atunci cînd este revărsată asupra pămîntului prin Puterea lui Dumnezeu, pacea va oferi o înțelegere legat de cum trebuie să-i trataţi pe ceilalţi cu iubire şi respect indiferent de diferenţele dintre voi.

Vă cer să recitaţi pentru naţiunea voastră, în fiecare zi, această Rugăciune a Cruciadei, Rugăciunea Păcii.

 Rugăciunea (164) a Cruciadei: Rugăciunea Păcii pentru naţiuni (n. trad Rugăciunea Păcii pentru România)

 O, Isuse, adu-mi pacea.

Adu pacea naţiunii mele şi tuturor acelor ţări sfîşiate în bucăţi din cauza războiului şi a divizării.

Sădeşte seminţele păcii printre cei cu inimile împietrite, care provoacă suferinţă celorlaţi în numele dreptăţii.

Dă tuturor copiilor lui Dumnezeu Harurile de a primi Pacea Ta, pentru ca iubirea şi armonia să înflorească; pentru ca iubirea pentru Dumnezeu să triumfe asupra răului şi pentru ca sufletele să poată fi salvate de putregaiul minciunilor, cruzimii și ambițiilor diabolice.

Fie ca pacea să domnească şi asupra tuturor celor care şi-au dedicat viaţa Adevărului Sfîntului Tău Cuvînt, şi asupra celor care nu Te cunosc deloc. Amin.

 Pacea fie cu voi, dragi copii şi amintiţi-vă că, fără iubirea faţă de Dumnezeu, voi niciodată nu puteţi găsi adevărata pace.

 Mama voastră Preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-09-02-7

Califatul din Levant (I)

          Levantul este una dintre cele mai fascinante regiuni ale lumii, un ţinut îndepărtat, plin de mister şi exotism, dar şi un teritoriu al cărui trecut tumultuos se vrea a fi, astăzi, reînviat.

„Levant“ este la origine un cuvînt care provine din franceza medievală şi înseamnă „orient“ sau „răsărit“. El desemna la început toate teritoriile mediteraneene din estul Italiei, adică nu numai Levantul actual, ci şi regiunile Imperiului Bizantin. Acest sens s-a păstrat pentru a indica teritoriile care depindeau de Imperiul Otoman. Locuitorii imperiului se numeau „levantini“.

Levantul cuprindea în mod tradiţional ţările coastei răsăritene a Mării Mediterane, în primul rînd Libanul şi Siria (Statele Levantului). Însă regiunea includea şi Israelul, Palestina, Iordania şi Egiptul (una din direcţiile Ministerului Francez al Afacerilor Externe s-a numit mult timp „Africa-Levant“ şi includea Palestina şi Egiptul).

Pentru istoricii şi politicienii secolului al XIX-lea, Levantul reprezenta regiunea cuprinsă între oraşul Tars şi Marea Roşie.

Astăzi el este cunoscut sub numele de „Orientul Apropiat“ sau „Orientul Mijlociu“, în engleză „Middle East“. El corespunde denumirii arabe Machrek (المشرِق) care derivă din rădăcinile consonantice ch-r-k, „est“sau „răsărit“, regiune care include şi Irakul.

Un alt termen arab utilizat pentru acest teritoriu este „ash-Sham“ (الشام), care cuprinde în versiunea sa lărgită Siria, Libanul, Iordania, Palestina şi o parte a sudului Turciei.

levantmap

Zonă de interes geopolitic major, Levantul a devenit cu atît mai interesant, cu cît în ultimii ani, în estul Mării Mediterane au fost descoperite imense zăcăminte de gaze naturale.

(vezi: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/08/25/gazul-natural-miza-noilor-conflicte-ii-6/)

De curînd, pe scena politică a regiunii şi-a făcut apariţia o puternică organizaţie jihadistă, sprijinită de CIA (vezi: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2014/06/20/divizarea-irakului/)care s-a autointitulat: „Statul Islamic din Irak şi Siria“, „Statul Islamic din Irak şi Marea Sirie“, „Statul Islamic din Irak şi Levant“, sau „Statul Islamic din Irak şi al-Sham“.

În articolul său „Why Do Iraq’s Rebels Have So Many Different Names?“ („De ce rebelii irakieni au nume atît de diferite?“) jurnalistul şi eseistul american Paul Berman a explicat succint semnificaţia utilizării denumirilor.

El a afirmat că a numi insurgenţa „Statul Islamic din Irak şi Siria“ sugerează că, la un anumit nivel, jihadiştii operează în parametrii normali ai statelor actuale.

Numele de „Marea Sirie“ şi „Levant“ sugerează că anumite obiective din programul jihadist se întind dincolo de graniţele actuale ale statului.

„Sham“ este o denumire arabă . În secolele de început ale islamului, „sham“ însemna Damascul şi teritoriile înconjurătoare, de unde, unii dintre primii califi au condus marele lor imperiu islamic.Titulatura de „Statul Islamic al Irakului şi al-Sham“-ului aduce aminte de doctrina jihadistă de reînviere a vremurilor de mult apuse.

Utilizarea termenului de Marea Sirie aminteşte de Califatul Arab al Bilad-al-Sham-ului, care cuprindea estul Mediteranei sau Levantul şi vestul Mesopotamiei în perioada de glorie a civilizaţiei musulmane arabe, fiind totodată o idee naţionalistă siriană de la mijlocul secolului al XX-lea.

Iniţial, această grupare a avut statut de organizaţie, dar în scurt timp şi-a luat titulatura de stat.

Ea fost creată în 2006 de către Consiliul Consultativ al Mujahedinilor din Irak, o alianţă de grupări armate jihadiste din care făcea parte Al-Qaida din Irak, împreună cu alte cinci grupări jihadiste irakiene şi cu treizeci de triburi sunite, care reprezintă 70% din populaţia provinciei al-Anbar (din vestul Irakului).

La 13 octombrie 2006, acest consiliu a proclamat Statul Islamic din Irak, care, din acel moment s-a considerat adevăratul Stat al Irakului şi apoi din 2013, al Siriei.

Iniţial legat de al-Qaida, Statul Islamic din Irak s-a eliberat progresiv de aceasta.

În data de 9 aprilie 2013, ca urmare a extinderii teritoriului controlat de organizaţia jihadistă, care pe lîngă cele 16 provincii irakiene a ocupat şi guvernoratele siriene Hassaké, Deir ez-Zor, Racca, Homs, Alep, Idleb, Hama, Damas şi Lattaquié, devine Statul Islamic din Irak şi Levant, în arabă الدولة الاسلامية في العراق والشام (ad-dawla al-islāmiyya fi-l-ʿirāq wa-š-šām) cunoscut sub acronimele român de SIIL, francez de EIIL, englez de ISIL sau ISIS.

În toată această perioadă, relaţiile SIIL cu al-Qaida şi alte organizaţii jihadiste au fost tensionate. Al-Qaida consideră că jihadul trebuie dus în primul rînd împotriva SUA, Israelului, statelor occidentale şi aliaţilor regionali, în timp ce SIIL consideră că, după plecarea trupelor americane din Irak, Iranul şi şiiţii reprezintă duşmanul principal.

În 2014, ele au intrat într-un conflict direct: rebelii sirieni s-au revoltat împotriva SIIL şi Frontul al-Nosra, ramura siriană a al-Qaida a luat parte la ofensivă în principal la Racca, unde Statul Islamic a executat 99 de prizonieri, membri ai Frontului al-Nosra şi ai Ahrar al-Sham.

     În prima zi a lunii ramadanului (a noua lună a anului musulman, considerată sfîntă, în care lui Mahomed i s-a revelat Coranul; postul cel mare, cu durata de o lună, în timpul căruia musulmanii practică o abstinență totală de la răsăritul pînă la apusul soarelui) din anul 1435 al hegirei (data plecării lui Mahomed de la Mecca la Medina, 16 iulie 622, considerată ca începutul erei musulmane), adică în 29 iunie 2014, Statul Islamic din Irak şi Levant a revendicat reinstaurarea califatului, proclamîndu-l pe emirul Abu Bakr al Baghdadi al Husseini al Qurashi calif sub numele de Ibrahim.

Statul Islamic din Irak şi Levant şi-a luat denumirea oficială de Statul Islamic, revendicîndu-se ca succesor al califatelor precedente, ultimul dispărînd odată cu dezmembrarea Imperiului Otoman în 1924.

Flag_of_the_Islamic_State.svg

Drapelul Statului Islamic

 Charles Lister, cercetător asociat al Brookings Doha Center afirma :„Din punct de vedere geografic, Statul Islamic este deja perfect operaţional în Irak şi Siria. Este de altfel prezent, dar în secret în sudul Turciei, pare a-şi face simţită prezenţa în Liban şi are partizani în Iordania, Gaza, Sinai, în Indonezia, Arabia Saudită şi aiurea.“

Prin această proclamaţie Statul Islamic ţine să-şi arate puterea şi să-l ameninţe pe liderul al-Qaida asupra mişcărilor armate jihadiste salafiste.

Etimologic, „salafism“ (în arabă : السلفية as-salafiyya), provine din cuvîntul salaf „predecesor“ sau „strămoş“ şi-i desemnează pe însoţitorii profetului Mahomed şi cele două generaţii care i-au urmat.

Salafismul este o mişcare sunită care revendică întoarcerea la originile islamului, avînd la bază Coranul şi Sunna. Astăzi termenul desemnează o mişcare compozită fundamentalistă, constituită în particular din mişcările chietistă (concepție etico-religioasă care recomandă contemplația mistică, negînd importanța practicii rituale), politică şi jihadistă. Curentul „chietist“, semnificativ mai important, este centrat pe propovăduire, iar curentul „revoluţionar“ elogiază jihadul armat. Fiecare din acestea pretinde că este personificarea adevăratului salafism, critică celelalte curente de o manieră virulentă şi afirmă că ele constituie continuarea fără modificare a islamului primelor secole.

Pentru Charles Lister „toate grupările legate de al-Qaida şi mişcările jihadiste independente vor trebui să se decidă dacă susţin Statul Islamic sau i se opun.“

Statul islamic este un stat teocratic (formă de guvernămînt în care puterea religioasă și laică era exercitată de cler; stat cu o astfel de formă de guvernămînt) care instaurează un regim bazat pe interpretarea riguroasă a legii islamice a şariei. Conform acesteia faptele oamenilor se împart în mai multe categorii, și anume: obligatorii (mărturisirea credinței, rugăciunea, milostenia rituală, postul Ramadan și pelerinajul la Mecca), recomandate, îngăduite (indiferente din punct de vedere moral), condamnabile și interzise. La faptele obligatorii, unii mai adaugă și „războiul sfânt”.

Utilizat în sens religios, acest termen înseamnă „calea spre Dumnezeu“, întrucît scopul vieţii unui musulman este Alah. Şaria este calea care duce, pentru un credincios, la fericire în viaţa de pe pămînt şi în cea de dincolo. Ea a fost sistematizată şi reunită într-o carte de legi bazată pe izvoarele clasice ale islamului care sînt Coranul, hadisele şi Sunna.

La 11 iunie 2014 la Mosul SIIL a făcut publică o cartă care cuprinde 16 articole care trebuie respectate în interiorul oraşului. Printre aceste puncte, opozanţii sînt ameninţaţi cu „executarea, crucificarea, amputarea de braţe sau (şi) picioare sau exilul“ (articolul 5)

Alcoolul, tutunul şi drogurile sînt interzise. (articolul 8)

Toate manifestările publice considerate împotriva islamului sînt interzise.(articolul 10)

SIIL promite de asemenea distrugerea statuilor construite înaintea venirii Islamului (articolul 13).

Femeile nu pot ieşi decît îmbrăcate în nicab şi însoţite de un membru al familiei lor (articolul 14).

În plus SIIL stabileşte de asemenea statutul cetăţenilor nemusulmani, aşa-numiţii dhimmi: creştinii, evreii şi zoroastrienii. Dhimm-ul este un cetăţean nemusulman al unui stat musulman legat de acesta printr-un „pact“ de protecţie. Dhimma (în arabă imma, ذمة, „angajament“, „pact“, „obligaţie“) desemnează regimul juridic la care sînt supuşi dhimmii, termen tradus din franceză prin „pactizanţii“, „aliaţii“, „protejaţii“ sau „tributarii“, care determină drepturile şi obligaţiile lor.

La Mosul, minoritatea creştină trebuie să plătească jizia, un impozit special echivalent a 250 de dolari pe lună şi persoană. Conform patriarhului caldeean Louis Raphael I Sako, populaţia creştină din Mosul era, la începutul lunii iulie 2014, de 25.000 de persoane.

 

Surse: http://en.wikipedia.org/wiki/Levant

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_islamique_(organisation)

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_islamique_(califat)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charia

http://ro.wikipedia.org/wiki/Jizia

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Îi voi înarma pe Îngerii Mei şi pe cei aleşi, ca să se lupte cu cei care Mă acuză în mod public

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

 Sîmbătă, 23 august 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, două semne vor deveni evidente pe măsură ce mulţimea de suflete alese se va ridica pentru a Mă ajuta în redobîndirea Împărăţiei Mele pe pămînt. Primul semn se referă la semeţirea sufletelor din Biserica Mea de pe pămînt, unde raţiunea omenească, inteligenţa şi ambiţia vor distruge adevărata credinţă a slujitorilor Mei sfinţiţi. Mîndria şi aroganţa, combinate cu o dorinţă înnăscută de a experimenta profunzimea credinţei – care însă va fi întotdeauna imposibil de atins – , vor duce la crearea unei biserici false, a întunericului. Ea va genera o ierarhie trufaşă, care va propaga neadevăruri şi o credinţă goală.

Al doilea semn se referă la degradarea trupurilor, atunci cînd corpul omenesc – un Dar sacru de la Dumnezeu – va fi redus la un simplu vehicul folosit pentru împodobire în ochii lumii şi nu i se va arăta nici un pic de respect. Lipsa de moralitate va duce la o lipsă de respect pentru trupul omenesc, inclusiv la abuzarea trupului care va fi folosit ca un mijloc de participare la grave păcate trupeşti. Lipsa de respect pentru viaţa omenească va însemna de asemenea că crima va deveni atît de răspîndită încît, în cele din urmă, mulţi vor deveni imuni la oroarea morţii fizice provocată de oameni cruzi.

Purificarea omului continuă, căci fără suferinţa sufletelor ispăşitoare, mulţi oameni ar fi pierduţi. Numai atunci cînd toate vor părea insuportabile, cei care au Pecetea Dumnezeului Celui Viu vor primi uşurare de suferinţele care vor distruge omenirea, incluzînd păcatul, războiul, foametea şi boala. Să nu ignoraţi niciodată războaiele – oricît de mici ar fi ele – pentru că ele se vor răspîndi. Să nu ignoraţi niciodată lipsa de credinţă adevărată din Biserica Mea, pentru că şi aceasta se va răspîndi. Să nu ignoraţi niciodată ura dintre naţiuni, care folosesc religia ca mijloc pentru a aduce teroare printre duşmanii lor, pentru că şi aceasta se va răspîndi pentru a devora sufletele celor care Mă iubesc. Să nu ignoraţi niciodată ura faţă de vizionarii lui Dumnezeu sau faţă de profeţii aleşi pentru că aceia care urăsc aceste suflete Mă urăsc pe Mine. Să nu permiteţi gurilor rele să vă ispitească să vă alăturaţi lor, în încercările lor viclene de a înăbuşi sunetul Glasului Meu. Dacă o veţi face, atunci şi voi veţi deveni infestaţi ca şi ei.

Şi, în timp ce toate aceste tulburări vor avea loc, Eu îi voi înarma pe Îngerii Mei şi pe cei aleşi, ca să se lupte cu cei care Mă acuză în mod public. Apoi, chiar cînd lumea va pierde orice grăunte de demnitate cunoscută omului, fiara va deschide abisul şi atunci toţi duşmanii lui Dumnezeu se vor infiltra în Biserica Mea. Dar va depinde de voinţa omului dacă va fi pregătit sau nu să accepte astfel de nedreptăţi.

Aceia care se vor ridica şi vor apăra Voinţa lui Dumnezeu vor fi copleşiţi cu mari Haruri şi, prin credinţa lor, vor ispăşi pentru păcatele celor care sunt prea îndărătnici sau prea temători ca să se opună la ceea ce contrazice Cuvîntul lui Dumnezeu. Cînd toate atrocităţile teribile vor creşte şi omul îşi va da seama că nu are capacitatea de a lupta sau de a controla o astfel de teroare, atunci el trebuie să se întoarcă la Mine şi să spună:

”Isuse, izbăveşte-ne pe noi, sărmanii păcătoşi neajutorați, de duşmanii Tăi.”

Numai atunci voi putea interveni Eu pentru a atenua impactul violenţei, crimei, urii şi războaielor cauzate de păcatul omului. Întoarceţi-vă către Mine în fiecare zi şi imploraţi Milostivirea Mea. Eu nu îi voi părăsi niciodată pe aceia care Mă cheamă.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-09-01-7

 

Mama Mîntuirii: Nici un om nu are autorizarea de a răni un alt om în Numele lui Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

 Joi, 21 august 2014

Avemaria

            Copiii mei dragi, cînd un om persecută un alt om şi-i provoacă suferinţă, Duhul lui Dumnezeu nu poate rămîne în acel suflet, pentru că răul este cel care locuieşte în el. Cînd un om persecută un alt om şi îi provoacă rău spiritual sau fizic şi apoi îşi justifică acţiunile spunînd că el apără Cuvîntul lui Dumnezeu, să ştiţi că acesta este cel mai mare păcat pentru că el insultă Divinitatea lui Dumnezeu.

Nici un om nu are autorizarea de a răni un alt om în Numele lui Dumnezeu, pentru că acest lucru nu va fi niciodată tolerat sau permis de Fiul meu, Isus Cristos. Pe măsură ce calamităţile se înmulţesc în lume, fiecare act rău va fi aprobat de către cei vinovaţi de păcate teribile împotriva lui Hristos. Ei vor găsi orice scuză pentru a-şi justifica acţiunile rele şi nici unul dintre ei nu va scăpa de pedeapsa care face parte din Planul de Mîntuire al lui Dumnezeu. Cel ce aduce răul asupra unui alt suflet va trebui să răspundă pentru păcatele sale împotriva lui Dumnezeu, a creaţiei Sale şi a fiecărui copil al Său.

În aceste vremuri de mare înşelăciune, cînd este dificil pentru păcătoşi să discearnă între bine şi rău, este important să vă amintiţi cuvintele Fiului Meu, Isus Cristos. Cine este fără păcat, să arunce prima piatră. Persoana care provoacă suferinţă teribilă altora va fi judecată după faptele sale.

Trebuie, în aceste timpuri, să vă rugaţi pentru umanitate şi pentru harurile de a putea discerne între păcatele săvîrşite împotriva omenirii şi păcatele săvîrşite împotriva lui Dumnezeu. Păcatul este păcat, dar cînd faptele rele sunt săvîrşite în numele Sfînt al lui Dumnezeu, consecinţele îi vor urma şi dincolo de mormînt. Precum se răspîndeşte ura, la fel se va răspîndi şi Iubirea lui Dumnezeu prin intermediul sufletelor celor blînzi şi smeriţi, căci ei poartă torţa Mîntuirii pe un fundal de întuneric. Omul poate fi mîntuit de păcat numai prin Harul lui Dumnezeu şi numai prin sufletele care Îl iubesc necondiţionat pe Dumnezeu vor putea fi răscumpărate acele suflete care au greșit.

Trebuie să vă rugaţi, să vă rugaţi, să vă rugaţi pentru păcătoşii de pretutindeni, pentru că întunericul îi orbeşte în faţa Adevărului. Fără Adevăr, lumea va cădea într-un întuneric total. Rugaţi-vă ca voi, copiii mei dragi, să puteţi rezista urîţeniei pe care păcatul o aduce în vieţile voastre. Rugaţi-vă pentru cei care îi persecută pe copiii lui Dumnezeu astfel încît aceştia să poată găsi în inima lor iubirea şi compasiunea faţă de alţii.

Rugaţi-vă pentru salvarea sufletelor şi, mai ales, pentru cei care au permis urii să le întunece inimile şi care au cea mai mare nevoie de Milostivirea lui Dumnezeu.

Mama voastră Preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-09-01-7