Daily Archives: 1 septembrie 2014

Mama Mîntuirii: Nici un om nu are autorizarea de a răni un alt om în Numele lui Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

 Joi, 21 august 2014

Avemaria

            Copiii mei dragi, cînd un om persecută un alt om şi-i provoacă suferinţă, Duhul lui Dumnezeu nu poate rămîne în acel suflet, pentru că răul este cel care locuieşte în el. Cînd un om persecută un alt om şi îi provoacă rău spiritual sau fizic şi apoi îşi justifică acţiunile spunînd că el apără Cuvîntul lui Dumnezeu, să ştiţi că acesta este cel mai mare păcat pentru că el insultă Divinitatea lui Dumnezeu.

Nici un om nu are autorizarea de a răni un alt om în Numele lui Dumnezeu, pentru că acest lucru nu va fi niciodată tolerat sau permis de Fiul meu, Isus Cristos. Pe măsură ce calamităţile se înmulţesc în lume, fiecare act rău va fi aprobat de către cei vinovaţi de păcate teribile împotriva lui Hristos. Ei vor găsi orice scuză pentru a-şi justifica acţiunile rele şi nici unul dintre ei nu va scăpa de pedeapsa care face parte din Planul de Mîntuire al lui Dumnezeu. Cel ce aduce răul asupra unui alt suflet va trebui să răspundă pentru păcatele sale împotriva lui Dumnezeu, a creaţiei Sale şi a fiecărui copil al Său.

În aceste vremuri de mare înşelăciune, cînd este dificil pentru păcătoşi să discearnă între bine şi rău, este important să vă amintiţi cuvintele Fiului Meu, Isus Cristos. Cine este fără păcat, să arunce prima piatră. Persoana care provoacă suferinţă teribilă altora va fi judecată după faptele sale.

Trebuie, în aceste timpuri, să vă rugaţi pentru umanitate şi pentru harurile de a putea discerne între păcatele săvîrşite împotriva omenirii şi păcatele săvîrşite împotriva lui Dumnezeu. Păcatul este păcat, dar cînd faptele rele sunt săvîrşite în numele Sfînt al lui Dumnezeu, consecinţele îi vor urma şi dincolo de mormînt. Precum se răspîndeşte ura, la fel se va răspîndi şi Iubirea lui Dumnezeu prin intermediul sufletelor celor blînzi şi smeriţi, căci ei poartă torţa Mîntuirii pe un fundal de întuneric. Omul poate fi mîntuit de păcat numai prin Harul lui Dumnezeu şi numai prin sufletele care Îl iubesc necondiţionat pe Dumnezeu vor putea fi răscumpărate acele suflete care au greșit.

Trebuie să vă rugaţi, să vă rugaţi, să vă rugaţi pentru păcătoşii de pretutindeni, pentru că întunericul îi orbeşte în faţa Adevărului. Fără Adevăr, lumea va cădea într-un întuneric total. Rugaţi-vă ca voi, copiii mei dragi, să puteţi rezista urîţeniei pe care păcatul o aduce în vieţile voastre. Rugaţi-vă pentru cei care îi persecută pe copiii lui Dumnezeu astfel încît aceştia să poată găsi în inima lor iubirea şi compasiunea faţă de alţii.

Rugaţi-vă pentru salvarea sufletelor şi, mai ales, pentru cei care au permis urii să le întunece inimile şi care au cea mai mare nevoie de Milostivirea lui Dumnezeu.

Mama voastră Preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-09-01-7