Daily Archives: 5 septembrie 2014

Cînd o persoană spune că Mă iubeşte va face totul conform Voinţei Mele Sfinte

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Luni, 25 august 2014

Isus

           Fiica Mea multiubită, cînd o persoană spune că Mă iubeşte va face totul conform Voinţei Mele Sfinte. Va pune totul în Mîinile Mele Sfinte şi îşi va uita propriile nevoi şi dorinţe. Apoi Îmi va spune: „Isuse, tot ceea ce spun şi fac este conform Voinţei Tale Sfinte – dispune de mine conform Voinţei lui Dumnezeu.”

Omul care trăieşte în Mine şi Eu în el va preda totul conform cu ceea ce aduce Glorie lui Dumnezeu. Nu va avea nici un motiv egoist, nici o dorinţă ascunsă de a se mulţumi pe sine şi va face tot ce îi stă în putinţă, în această viaţă, ca să fie în deplină uniune cu Mine. Îmi va abandona Mie fiecare gînd, fiecare mişcare, fiecare pas şi fiecare acţiune, pentru ca Eu să pot acţiona în sufletul său. Se va încrede în Mine în totalitate şi va şti că tot ceea ce Eu fac, tot ceea ce Eu permit şi tot ceea ce Eu duc la îndeplinire, pentru a purifica pămîntul, va avea doar un singur obiectiv, şi anume acela de a-i aduce Glorie lui Dumnezeu.

Omul, de unul singur, nu poate niciodată să-Mi facă un astfel de cadou dacă nu permite Spiritului Sfînt să locuiască în el. Doar atunci el poate accede la desăvîrşirea care îl va transforma, astfel încît inima şi sufletul său să se unească cu Mine. Atunci, prin Dumnezeirea Mea, Eu pot săvîrşi mari minuni în acel suflet care, avînd deplină încredere în Mine, îşi va păstra încă dreptul primit de la Dumnezeu – acela al voinţei sale libere.

Permiţîndu-Mi Mie, Isus Cristos, să locuiesc în voi, va presupune un mare sacrificiu din partea voastră. Trebuie să vă debarasaţi de orice gînd de mărire, de orice slăbiciune şi de orice gram de autocompătimire. Atunci cînd veniţi la Mine şi Mă rugaţi să vă conduc, orice suferinţă de care aţi avut parte înainte va fi înlăturată. Nimic nu vă va tulbura. Nu veţi mai fi în stare să simţiţi ură pentru alţii, inclusiv pentru cei vă pricinuiesc mult rău sau mîhnire. Veţi ierta cu uşurinţă, nu veţi ţine ranchiună în inimile voastre indiferent de circumstanţele dificile în care v-aţi afla, şi veţi vedea lucrurile aşa cum le văd Eu.

Pentru a vă pregăti pentru viaţa în Mine, trebuie să vă reamintiţi că tot ceea ce este bun vine de la Dumnezeu. Omul, prin propriul său intelect şi hotărîre, nu poate obține niciodată pacea pînă în ziua în care se oferă pe sine lui Dumnezeu în minte, trup şi suflet. Cînd Îmi va oferi Mie, Isus Cristos, darul încrederii sale depline, Eu voi locui în acel suflet iar el va face parte din toată Gloria Mea. Eu voi înălţa aceste suflete. Cîtă bucurie le va inunda inimile! Frica de necunoscut nu-i va mai tulbura. Astfel voi pregăti lumea pentru Marea Mea Glorie – Împărăţia Mea Glorioasă, în care viaţa va fi trăită potrivit Voinţei lui Dumnezeu, precum în Cer așa și pe pămînt .

Cînd Voinţa Mea se imprimă în sufletele celor care îşi trăiesc viaţa conform fiecărei dorinţe a Mea, ele nu vor mai experimenta niciodată ura, de nici un fel, în inimile lor. Căci acest lucru ar fi cu neputinţă. Eu Sunt incapabil de ură şi dacă Mi se permite să locuiesc în sufletul vostru, atunci nu poate rămîne în voi nimic din ceea ce nu vine de la Mine.

 Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-09-05-7

 

BerGOGlio, un straniu personaj (VI)

Vatican

            Cu prilejul audienței de azi, 4 septembrie 2014, cu Papa Francisc – calificată de Pr. Lombardi ca „neobișnuit de lungă“ – fostul președinte israelian Shimon Peres i-a făcut Suveranului Pontif o propunere ieșită din comun, relatează Vatican Insider și Catholic Herald.

După Peres, Organizația Națiunilor Unite și trupele ei de menținere a păcii „nu dispun de aceeași putere sau eficacitate ca predicile Papei, care pot atrage o jumătate de milion de oameni doar în Piața Sf. Petru.“

„Așadar, avînd în vedere că vremea Națiunilor Unite a trecut, avem nevoie [acum] de o organizație a Religiilor Unite, calea cea mai bună de a-i contracara pe acești teroriști care ucid în numele credinței lor.“

Peres i-a propus Papei să preia conducerea organizației Religiilor Unite.

„Cînd mă uit în jur, observ un lucru: probabil pentru prima dată în istorie, Sfîntul Părinte este un lider care se bucură de respectul multora și de cel al celor mai diverse religii și al reprezentanților acestora. El este probabil singurul lider pe care ei îl respectă cu adevărat. De aici și ideea pe care i-am propus-o lui Francisc.“

Pr. Lombardi a confirmat faptul că audiența de azi a avut loc la solicitarea lui Shimon Peres, că subiectul ei principal a fost ideea organizației „Religiilor Unite“și că discuția nu a inclus probleme politice curente.

Conform Pr. Lombardi, Papa l-a ascultat pe Peres, așa cum face întotdeauna cînd vine vorba despre vreo inițiativă pentru pace, „arătînd interes, atenție și încurajare“, dar „fără a-și lua vreun agajament personal“. Papa a reamintit că există două instituții „potrivite“ pentru a susține și urma astfel de inițiative: Consiliul Pontifical pentru Dialog Interreligios și cel pentru Dreptate și Pace.

Tot azi, Papa Francisc l-a primit în audiență și pe prințul iordanian El Hassan bin Talal, fondatorul unui centru interreligios pentru pace și drepturile omului. Prințul l-a informat pe Papă despre „activitățile [centrului] de combatere a violenței, în slujba demnității umane, a frăției și ajutorării săracilor într-o lume globalizată. Aceste activități sunt bazate pe valorile pe care le au în comun religiile.“

Unii dintre cititorii noștri sunt deja la curent cu preocupările Papei Francisc din domeniul dialogului inter-religios, care datează încă de pe vremea cînd se afla la cîrma Arhidiecezei de Buenos Aires, și despre legăturile lui de prietenie cu Inițiativa Religiilor Unite (URI – United Religions Initiative), despre care am mai relatat aici.

De asemenea, în luna iulie a.c., semnalam pe acest blog o propunere similară, de înființare a unei “autorități religioase globale”, avansată la vremea respectivă de fostul prim-ministru socialist al Spaniei, José Luis Rodríguez Zapatero.

Text integral preluat de pe situl:  http://www.resurrexitsicutdixit.com/