Daily Archives: 7 septembrie 2014

Mama Mîntuirii: Imaginaţi-vă viaţa ca pe o etapă între naştere şi Noua Împărăţie Glorioasă

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Vineri, 29 august 2014

Champaigne

            Dragii mei copii, nici unul dintre voi să nu se înspăimînte vreodată de această intervenţie Cerească cuprinsă în această Misiune de Mîntuire. Dimpotrivă, să fiţi recunoscători pentru Marea Milostivire a lui Dumnezeu şi pentru imensa Sa Iubire pentru specia umană. Trebuie să-i daţi Slavă lui Dumnezeu, ştiind că toate încep şi se termină cu El. Nu este cale de mijloc. Imaginaţi-vă viaţa ca pe o etapă între naştere şi Noua Împărăţie Glorioasă, care vă aşteaptă pe toţi dacă acceptaţi Promisiunea lui Dumnezeu că Unicul Său Fiu preaiubit, Isus Cristos, se va întoarce să-Şi revendice Împărăţia.

Atît de mulţi nu cred în Cel care i-a creat! Ei pot să fie martorii Iubirii Sale şi, totuşi, să nu creadă că Iubirea vine de la Dumnezeu, ori că Dumnezeu este Iubire. Cei care acceptă că răul există, nu cred în Iubirea lui Dumnezeu și nici nu acceptă existenţa diavolului. Doar cei care reuşesc să învingă răul, în toate formele sale, înţeleg cu adevărat puterea pe care o are cel rău asupra cuvintelor, faptelor şi acţiunilor oamenilor. Doar atunci cînd este dezlegat de influenţa celui rău, un suflet poate fi liber. Adevărata libertate poate fi obţinută numai atunci cînd acceptaţi Adevărul. Dacă nu acceptaţi Cuvîntul Făcut Trup, care este Fiul meu, Isus Cristos, nu veţi fi niciodată liberi.

Copii, trebuie să vă luptaţi cu răul în toate formele sale înşelătoare, dar nu este uşor să le identificaţi în mod limpede. Satana este Regele Minciunilor. El este înşelătorul care reuşeşte să convingă lumea că el nu există. El prezintă mereu Adevărul ca fiind un lucru rău şi îi va convinge pe cei slabi dintre voi că răul poate fi întotdeauna justificat. Niciodată nu trebuie să vă lăsaţi înşelaţi, pentru că Adevărul a fost dat lumii şi este conţinut în Cartea Tatălui Meu. Orice lucru care deviază de la Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu, trebuie evitat. Nu-i ascultaţi pe cei care vă spun că o faptă rea este un lucru bun, ori că trebuie acceptată din cauza vremurilor pe care le trăiţi.

Specia umană nu s-a schimbat. Păcatul nu s-a schimbat. Schimbarea constă doar în reticenţa omului de a-L accepta pe Dumnezeu ca şi Creator al său.

 Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-09-07-7

Eu voi interveni în moduri care vor uimi lumea întreagă

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Joi, 28 August 2014

jesus-misericordieux

         Fiica Mea preaiubită, Eu îi cunosc pe ai Mei și ei Mă cunosc pe Mine. De asemenea,  ei îi cunosc pe cei care sunt de la Mine, așa cum îi cunosc și pe cei care nu vin de la Mine. 

Cei care sunt ai Mei au o inimă duioasă, sunt plini de iubire pentru toți păcătoșii, inclusiv pentru dușmanii Mei și sunt plini de umilință căci ei știu că sunt nimic fără Mine. Sufletele lor sunt  fără răutate, dușmănie, ură și ei suferă din cauza acestora.  Strălucesc ca o făclie sufletele lor pline de Lumina lui Dumnezeu. Această Lumină este cea pe care satana și fiecare înger căzut o țintesc  cu orice tip de ispită. Acestea sunt sufletele cele mai căutate de cel rău și în aceste timpuri care urmează, ele vor fi clătinate de minciuni. Unii se vor îndepărta cu totul de Adevăr. Alții se vor agăța de el, dar se vor lupta pentru a face acest lucru, pe cînd cei care au în inimile lor  Harul Voinței Divine a lui Dumnezeu nu se vor lepăda niciodată de Adevăr.

Lumea se va transforma într-un mare cîmp de luptă, unde va domni confuzia, iar sufletele care îmi aparțin Mie se vor confrunta cu mari încercări. Dorința satanei este să-i ia de la Mine pe cei care Mă cunosc. Acestea sunt sufletele care sunt cel mai aproape de Inima Mea, căci ele reprezintă cea mai mare recompensă.  Dacă astfel de suflete vor cădea în eroare , ele vor defila prin fața Mea conduse de către cel mai mare dușman al Meu. Eu voi fi batjocorit din cauza trădării lor și voi vărsa lacrimi amare de remușcare pentru acești copii sărmani ai lui Dumnezeu. Dar să știți aceasta: Eu voi lupta pentru aceste suflete. Eu voi interveni în moduri care vor uimi lumea, astfel încît să-i pot smulge din ghearele înșelăciunii, iar ei vor ști cînd voi face Eu  acest lucru. În ziua aceea îi voi întreba din nou: ”sunteți ai Mei sau nu?” Apoi ei vor ști că sunt Eu și Eu îi voi revendica și îi voi lua în Noua Mea Împărăție.  Cei care rămîn tari, datorită credinței lor de nezdruncinat în Sfîntul Meu Cuvînt, îi vor conduce pe cei care sunt ai Mei. Datorită acestor suflete – Rămășița Mea – Milostivirea Mea se va răspîndi mult și dincolo de ceea ce ochiul poate vedea.

Acum mă adresez celor care Mă cunosc: Doresc ca voi să trăiți fiecare zi ca și cum nu ar mai fi ziua de mîine. Aveți încredere în Mine. Cereți-Mi protecţie și haruri speciale în călătoria voastră spre Noua Mea Eră a Păcii. Eu voi veni în ajutorul vostru de fiecare dată și voi revărsa peste voi Haruri extraordinare. Atunci nu vă va mai fi teamă de nimic căci veți ști că eu merg împreună cu voi. Eu vă voi lua de mînă și vă voi conduce către Refugiul Păcii Mele și către Marea Mea Slavă.

Veniți la Mine și nu vă temeți, pentru că Ziua cea Mare a Mea  va veni dintr-o dată și pe neașteptate și nici o lacrimă nu veți mai vărsa, căci veți fi uniți în veșnicie cu Voia Divină a lui Dumnezeu.

Acceptați Iubirea Mea, Binecuvîntările Mele și Marea Mea Milostivire și atunci cu adevărat puteți pretinde că sunteți ai Mei.

Al vostru Isus

Sursa: http://avertisment.ucoz.com/news/mesaje_recente/2014-09-05-7