Daily Archives: 29 septembrie 2014

Mama Mîntuirii: Imploraţi Milostivirea Fiului meu, pentru ca toată suferinţa să fie atenuată

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1220) din Cartea Adevărului

Joi, 18 septembrie 2014

Blessed_Virgin_Mary

 Iubita mea copilă, trebuie să ceri tuturor să implore Milostivirea lui Dumnezeu în toate acele aspecte care implică distrugerea omenirii. Mă refer la planurile josnice de declanşare a războaielor; planurile de a introduce o vaccinare globală – despre care aţi fost avertizaţi în mesajul din 26 noiembrie 2010 – la genocidul şi uciderea Creştinilor, ca şi a oamenilor de diferite religii, prin mîna oamenilor cruzi.

Cînd un suflet este infestat de satana, el este capabil de cea mai intensă ură pentru copiii lui Dumnezeu. Cînd grupurile de oameni lucrează împreună în completă subjugare faţă de cel rău, răutatea lor se manifestă în fiecare acţiune, pentru a cauza moartea şi distrugerea celor pe care ei îi controlează.

Trebuie să vă rugaţi cu toţii pentru a împiedica planurile celor răi care doresc să reducă populaţia lumii pentru cîştigul lor personal. Cei care sunt cruţaţi de acest rău se vor trezi controlaţi de un grup invizibil. Vă chem pe fiecare dintre voi să vă rugaţi la Fiul meu, Isus Cristos, pentru a ajuta la diminuarea acestor tragedii şi a acestei ticăloşii. Unele dintre aceste orori pot fi îmblînzite, dar nu toate. Rugăciunile voastre vor atenua totuşi impactul acestor fapte îngrozitoare, care sunt comise de către discipolii celui rău. Vă rog să recitaţi această Rugăciune a Cruciadei, pentru a ajuta la reducerea crimelor asupra celor nevinovaţi.

Rugăciunea (166) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a reduce crimele asupra celor nevinovaţi

 „Multiubită Mamă a Mîntuirii, te rugăm să duci în faţa Fiului tău iubit, Isus Cristos, această rugăciune a noastră pentru reducerea crimelor asupra celor nevinovaţi .

Ne rugăm ca El, în Milostivirea Sa, să îndepărteze ameninţarea oricărei forme de genocid, persecuţie şi teroare împotriva copiilor lui Dumnezeu.

Te rugăm, te implorăm, iubită Mamă a Mîntuirii, să auzi strigătele noastre pentru dragoste, unitate şi pace în această lume plină de durere.

Ne rugăm ca Isus Cristos, Fiul Omului, să ne protejeze pe noi toţi în timpul acestor vremuri de mare durere şi suferinţă pe pămînt. Amin.“

Copii, atunci cînd profeţiile prezise se vor împlini, este important să imploraţi Milostivirea Fiului meu, astfel ca toată suferinţa să poată fi atenuată şi faptele crude comise împotriva omenirii să fie îmblînzite.

Mergeţi în pace şi slujiţi-L cu dragoste pe Dumnezeu.

 Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1220/maica-mantuirii-implorati-milostivirea-fiului-meu-pentru-ca-toata-suferinta-sa-fie-atenuata/

Să spuneți că sunteți ai Mei este una, dar să fiți ai Mei este alta

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1219) din Cartea Adevărului

Marți, 16 septembrie 2014

 Isus

          Fiica Mea multiubită, cînd lumea pare că este în dezordine, să nu vă fie teamă niciodată, căci Dumnezeu comandă toate lucrurile.

El îi permite celui rău doar o putere limitată, și El va lupta pentru a se asigura că Duhul Sfînt rămîne viu astfel ca oamenii buni să fie victorioși luptînd în Planul Meu de Mîntuire. Răutatea, în toate formele sale este o trăsătură a diavolului. Pentru a evita să fiți infestați de satana, nu trebuie să vorbiți de rău, nu trebuie să ascultați răul spus de cineva și nu trebuie să faceți fapte rele împotriva unei persoane în viață. Să spuneți că sunteți ai Mei este una, dar să fiți ai Mei este alta.

Cînd sunt cu adevărat prezent într-un suflet, Eu voi face tot ce îmi stă în Putință pentru a opri aceste suflete de la săvîrșirea faptelor rele. Dacă sufletul se încrede total în Mine, atunci el va vedea că îi este mai ușor dacă este călăuzit de Mine. Dacă voința unei persoane este foarte puternică și dacă persoana este mîndră și încăpățînată, atunci va fi cu ușurință condusă de înșelător care o va prosti în multe feluri. El va convinge persoana că o faptă rea, o limbă ascuțită sau o faptă de blasfemie este acceptabilă în anumite cazuri. Și astfel, acel suflet va cădea în înșelăciune. Acelor suflete, Eu le spun acestea.

Nu vorbiți rău despre altul, nu cedați dorinței de a calomnia, nu vă faceți voi înșivă judecători peste alții și nu acuzați un alt suflet pentru Numele Meu Sfînt. Cînd comiteți asemenea ofense împotriva Mea, veți cădea, de la acest nivel de nelegiuire, într-un întuneric care va crea între noi o mare separare. Cînd această separare crește, și pe măsură ce vă îndepărtați mai mult de Mine, veți simți un vid îngrozitor, o senzație – care vă va măcina – de singurătate atît de adîncă, încît veți avea un sentiment de panică, pe care vă va fi greu să-l identificați. Apoi veți simți separarea de Dumnezeu, pe care o îndură sufletele din Purgator și cele din Iad. Dacă din aceasta puteți să învățați acum ceva, vi se va părea apoi mai ușor să vă apropiați de Mine.

Amintiți-vă, trebuie să izgoniți mai întîi din sufletul vostru toate gîndurile de ură. Eu nu pot să fiu prezent într-un suflet care e plin de ură, căci aceasta este imposibil.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1219/sa-spuneti-ca-sunteti-ai-mei-este-una-dar-sa-fiti-ai-mei-este-alta/

 

Mulţi laici vor fi ridicaţi de către duşmanii Mei şi învăţaţi cum să evanghelizeze

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1218) din Cartea Adevărului

Duminică, 14 septembrie 2014

Jesus

            Preaiubita Mea fiică, orice ar fi, Adevărul lui Dumnezeu va fi ţinut în viaţă, deşi va fi susţinut numai de rămăşiţa Bisericii Mele.

Falşii profeţi, după cum a fost prezis, vor răsări în număr mare pentru a răspîndi minciuni, printr-o formă înşelătoare de evanghelizare mondială. Ei vor primi autoritate de la cei care pretind că Mă reprezintă pe Mine, pentru a ademeni milioane în noua lor, aşa numită, versiune modernizată a Sfintei Mele Biserici de pe pămînt. Oh, cum îi vor înşela ei pe mulţi cu versiunea lor deformată a Cuvîntului Meu, care va ascunde multe erezii! Doar cei ageri vor recunoaşte aceste neadevăruri, pentru că ele vor fi ascunse cu grijă în falsa doctrină care va fi văzută ca o gură de aer proaspăt.

Multe laude vor fi revărsate asupra acelor duşmani ai Mei care s-au infiltrat în Biserica Mea pentru a o pregăti pentru sosirea lui anticrist. Ei vor crea mult zgomot în adunările lor publice şi, în timp ce Mă vor huli cu minciunile lor, vor prezenta revelaţii neadevărate despre Mine – despre Cine sunt Eu cu adevărat; despre Relaţia Mea cu Tatăl Meu Veşnic; despre Învăţăturile Mele şi despre Divinitatea Mea. Ei vor amesteca Adevărul cu minciuna, cu scopul de a-i înşela pe creştini, de frică ca aceştia să nu vadă cine sunt ei cu adevărat.

Mulţi laici vor fi ridicaţi de către duşmanii Mei şi învăţaţi cum să evanghelizeze. Mulţi vor deveni de bună voie vase ale bestiei, care îi va umple cu cuvinte aparţinînd doctrinei venite din Iad. Voi, iubiţii Mei ucenici, trebuie să cercetaţi fiecare lucru de care vi se spune să ascultaţi, și de care ei, duşmanii Mei, vă vor spune că este menit să dăruiască o nouă viaţă Cuvîntului conţinut în Sfînta Scriptură. Aceşti falşi profeţi vă vor da rugăciuni noi, care Mă insultă pe Mine şi blasfemiază Divinitatea Mea. Cum milioane se vor ridica să recite aceste noi rugăciuni, aşa vor face şi aceşti falşi profeţi. Ei îi vor învăţa pe copiii lui Dumnezeu cum să adore bestia, prin noua formă a ceremoniilor religioase. Aceste noi ceremonii îi vor conduce pe cei care se vor ridica și îi vor urma pe aceşti falşi profeţi în noua biserică mondială care va onora bestia.

Acei slujitori sfinţiţi ai Mei care vor înţelege destul de repede planul perfid pus la cale pentru a-i înşela pe ucenicii Mei, se vor simţi neputincioşi. Mulţi vor ceda înşelăciunii, deorece vor avea atît de puţină credinţă încît abia dacă se vor sinchisi să citească noua doctrină falsă şi astfel, aceasta va fi adoptată în Biserici fără multă opoziţie.

Cînd Cuvîntul Meu va fi profanat, nimic bun nu va ieşi de aici iar răul va prospera. Vă dau acest avertisment pentru binele sufletelor voastre și pentru a vă pregăti pentru cea mai mare apostazie din istoria omenirii, care va devora Cuvîntul lui Dumnezeu.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1218/multi-laici-vor-fi-ridicati-de-catre-dusmanii-mei-si-invatati-cum-sa-evanghelizeze/

 

Mulți falși profeți se vor ridica dintre evangheliști

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1217) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 13 septembrie 2014

Jesus

             Multiubita Mea fiică, în curînd vor apărea schimbările pe care vi le-am anunțat cu privire la Biserica Mea de pe pămînt. Sectele seculare vor încerca, în scurt timp, să îndepărteze tot ceea ce discipolii Mei prețuiesc ca fiind sfînt și să introducă în Biserică o nouă mișcare modernistă. Acest modernism, vor spune ei, va fi menit să ajute la recrutarea de noi slujitori sfințiți și să introducă forme mai acceptabile de a-L Slăvi pe Dumnezeu, astfel încît o nouă generație mai tînără să poată fi atrasă din nou în Bisericile lui Dumnezeu. Toate aceste noi ritualuri, rugăciuni și adunări – pe care ei le vor prezenta ca fiind o nouă și modernă interpretare a Cuvîntului Meu Sfînt – vor masca o doctrină goală care nu va veni de la Mine.

Noua mișcare va fi promovată ca parte a evanghelizării globale în care falsa doctrină, formulată cu grijă astfel încît să fie percepută ca fiind perfectă din punct de vedere teologic, va ademeni milioane de oameni. Foarte mulți vor fi atrași de această formă de modernism și din această cauză ei se vor îndepărta de Dreapta Credință. În ceea ce va fi văzut drept o renaștere radicală a credinței Creștine, de fapt se va denunța Adevărul.

Mulți vor fi înșelați și mulți profeți falși se vor ridica dintre evangheliști. Acești profeți falși vor promova Creștinismul fals, care va înlocui Preasfintele Evanghelii lăsate de Mine prin Apostolii Mei. Pe măsură ce vocile apostaziei vor fi auzite în fiecare țară, în diferite limbi și diferite națiuni, Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu va fi uitat. Și, de pe buzele acestor falși profeți și autoproclamați predicatori ai credinței, multe minciuni se vor revărsa. Scriptura Mea va fi declarată ca neavînd nicio legătură cu nevoile omenirii și cu dorințele oamenilor care trăiesc în secolul 21.

Pentru mulți oameni, lipsa lor de credință în Mine a însemnat pierderea interesului față de Sfîntul Meu Cuvînt pînă acum. În curînd, ei se vor întoarce și vor îmbrățișa cu entuziasm cea mai mare înșelăciune cunoscută vreodată. Și în timp ce mulți vor accepta ceea ce ei vor crede că este o renaștere revigoratoare a Creștinismului, tot ceea ce li se va servi va fi dictat de către dușmanii lui Dumnezeu.

Să fie știut că omul nu poate niciodată să trăiască conform unei doctrine false, fapt ce va aduce cu sine distrugerea totală, atunci cînd sufletele vor fi devorate de blasfemie. Cel care nu vine de la Mine, va conduce un grup global care va fi aplaudat de către oamenii de pretutindeni. Atunci va fi sosit timpul ca Noua Religie Mondială să fie anunțată și primită cu brațele deschise în Biserica Mea. Acest fapt va conduce apoi la preluarea de către anticrist a scaunului său de onoare în Biserica Mea, așa cum a fost prezis, cînd el va fi invitat să intre ca oaspete de onoare de către cei care lucrează în completă supunere față de satana.

Pe aceia dintre voi care vor fi tentați să se complacă în această falsă doctrină vă avertizez că omul nu poate trăi numai cu pîine, ci doar cu Cuvîntul care vine din Gura lui Dumnezeu.

 Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1217/multi-falsi-profeti-se-vor-ridica-dintre-evanghelisti/

 

Să nu vă temeţi de aceste evenimente, căci ele vor trece repede

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1216) din Cartea Adevărului

Joi, 11 septembrie 2014

jesus-misericordieux

           Multiubita Mea fiică, multe fapte nelegiuite împotriva umanităţii sunt gata să fie dezlănţuite de acele secte secrete despre care Eu Mi-am avertizat discipolii.

Voi trebuie să rămîneţi vigilenţi tot timpul şi să vă puneţi întrebări despre tot ce pare neobişnuit. Amintiţi-vă ce v-am spus Eu şi ţineţi-vă ochii aţintiţi asupra Mea tot timpul.Petreceţi cel puţin o oră pe zi în rugăciune ca astfel să poată fi redus impactul acestor încercări, iar în anumite cazuri ele să fie chiar înlăturate. În curînd Eu voi veni să pun capăt tuturor suferinţelor.

Multiubiţii Mei discipoli, vă rog fiţi atenţi la Avertismentele Mele. Nu le ignoraţi. Atunci cînd sunteţi pregătiţi pentru astfel de evenimente şi cînd vă puneţi toată încrederea în Milostivirea Mea, Eu vă voi aduce mîngîiere şi vă voi elibera de suferinţă. Totul va fi bine, însă să ştiţi aceasta: În timpul marii bătălii, acele suflete pe care Eu le-am chemat să Mă asiste se vor zbuciuma. Fiecare dintre aceste suflete va avea dificultăţi în a se încrede în Mine, în această Misiune sau în tine, multiubita Mea fiică. Nici măcar pentru o clipă, regele minciunilor, cel rău, nu se va opri din strădania lui de a distruge această Misiune a Mea. Toate minciunile josnice vor fi răspîndite pentru a descuraja sufletele de la ascultarea Glasului Meu. Mulţi vor permite îndoielilor să îi oprească de la îndeplinirea Instrucţiunilor Mele, însă nimic din ce fac ei nu va împiedica Intervenția lui Dumnezeu, Tatăl Veşnic, de a-i salva pe copiii Săi.

Fiecare dintre voi trebuie să înţeleagă clar că sunt Eu, Isus al vostru, Cel care e Mîna Călăuzitoare în tot ce se face pentru a răspîndi Cuvîntul Meu şi pentru a împărți Darurile pe care Cerul le dă lumii în aceste vremuri dificile. Puterea omului este mare atunci cînd e folosită pentru a răspîndi răul şi a sfida Cuvîntul lui Dumnezeu. Însă puterea omului, cînd Dumnezeu îl înzestrează cu Darul Duhului Sfînt, nu poate fi întrecută. Nu permiteți ca Munca Mea să fie mînjită, profanată de zvonuri josnice sau bîrfă răutăcioasă, pentru că Eu, Isus al vostru, sunt Cel care e trădat, şi nu sufletele pe care Eu le-am ales ca să proclame Sfîntul Meu Cuvînt.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1216/sa-nu-va-temeti-de-aceste-evenimente-caci-ele-vor-trece-repede/

 

Dumnezeu Tatăl: Iubiți-Mă așa cum vă iubesc Eu

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1215) din Cartea Adevărului

Miercuri, 10 septembrie 2014

Dio Padre

             Multiubita Mea fiică, să se știe că de fiecare dată cînd un om păcătuiește față de Mine, Eu îl voi ierta. Poate că păcatul îl separă de Mine, dar Eu tot îl iubesc pe păcătos. Să se știe că Eu îi iubesc și pe cei care M-au uitat. Vreau ca toți cei care poate simt că Eu nu exist, să Mă asculte acum.

Eu sunt ușor de găsit. Vă rog, chemați-Mă. Vă doresc. Vă iubesc. Am nevoie de voi, căci voi sunteți carne din carnea Mea. Pentru că sunteți parte din Trupul Meu, Mă simt pierdut atunci cînd nu-Mi răspundeți. Precum un părinte care a dat viață unui copil, Eu aștept răspunsul vostru. Un bebeluș îi răspunde în mod natural părintelui său. Un părinte își iubește în mod natural copilul, căci aceasta face parte din Harul pe care Eu îl revărs peste omenire.

Eu sunt Tatăl vostru. Eu sunt Creatorul vostru. Eu sunt Cel care Sunt. Nu știți că Eu vă iubesc pe toți cu un dor pe care îl cunosc doar cei care sunt la rîndul lor părinți? Eu plîng cu lacrimi amare cînd voi nu știți Cine sunt Eu. Inima Mea este grea acum cînd vă chem. Iubiți-Mă așa cum vă iubesc Eu.

 

Tatăl vostru Veșnic,

Dumnezeu cel PreaÎnalt

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1215/dumnezeu-tatal-iubiti-ma-asa-cum-va-iubesc-eu/

Cei care îi înjură pe Profeţii Mei, Mă înjură pe Mine

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1214) din Cartea Adevărului

Marți, 9 septembrie 2014

Jesus

           Multiubita Mea fiică, în aceste vremuri Inima Mea se îneacă de atîta amărăciune. Sunt unii dintre voi care, după ce au acceptat Cuvîntul Meu dat prin aceste Mesaje sfinte datorită Iubirii şi Compasiunii Mele, M-au trădat în cel mai crud mod. Această trădare nu se deosebeşte de cea pe care am îndurat-o cît am fost pe pămînt.

Seminţele îndoielii sunt plantate în ceilalţi de către cei care au fost induşi în eroare din cauza minciunilor şi urii pe care cel rău a pus-o în inimile lor. El, cel care Mă urăşte, va continua să incite la ură împotriva Mea infestîndu-i pe unii dintre cei care sunt implicaţi în această Misiune sau în alte misiuni din Cer, date pentru a salva sufletele. El va minţi şi îi va discredita pe aleşii Mei, pentru ca să poată îndepărta sufletele de la Mine. Cei care Îmi întoarceţi spatele, să ştiţi că trădarea voastră Îmi sfîşie Inima în două. Să ştiţi că ceea ce faceţi voi împotriva Mea e problema voastră, pentru că voința voastră liberă vă aparţine. Însă atunci cînd vă folosiţi influenţa pentru a îndepărta sufletele de Mine, Eu vă voi considera personal răspunzători pentru fiecare suflet pe care aţi reușit să-l îndepărtaţi de Marea Mea Milostivire. Vai de omul care incită la ură împotriva Mea, Isus Cristos, cînd unica mea dorinţa este să-l iau cu Mine pe fiecare copil al lui Dumnezeu.

Eu vin să învălui sufletele în Milostivirea Mea iar dacă voi puneţi piedici, răspîndiţi minciuni şi îi provocaţi pe ceilalţi să-i dispreţuiască pe profeţii Mei, atunci Eu vă voi pedepsi sever, pentru că acesta este unul dintre cele mai mari păcate împotriva lui Dumnezeu. Cînd voi, în mod deliberat, încercaţi să interveniţi în Planul Meu de Salvare, Eu vă voi chema înaintea Mea în ultima zi şi veţi avea de dat socoteală pentru păcatul de a Mă fi lipsit de sufletele care au fost pierdute în favoarea celui rău din cauza faptelor voastre. Iar cînd voi declaraţi Cuvîntul lui Dumnezeu ca provenind de la spiritul rău, Eu nu vă voi ierta niciodată pentru această ticăloşie. Tăceţi. Nu comiteţi această gravă ofensă împotriva lui Dumnezeu. Dacă nu mai acceptaţi Misiunea Mea, atunci daţi-vă la o parte cu demnitate şi nu scoateţi nici un cuvînt. Tăcerea voastră vă va salva. Dacă rostiți ticăloşii împotriva Mea, Eu vă voi azvîrli în pustiu şi nu veţi fi niciodată parte din Împărăţia Mea.

Inima Mea e frîntă, dar nu și Hotărîrea Mea. Nu de greşeala voastră să vă temeţi, ci de Mînia lui Dumnezeu, căci cei care îi înjură pe Profeţii Mei, Mă înjură pe Mine.

 

Isus Cristos,

Fiul Omului

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1214/cei-care-ii-injura-pe-profetii-mei-ma-injura-pe-mine/