Monthly Archives: octombrie 2014

Cruciada specială de rugăciune din 7 noiembrie 2014

 jesus-misericordieux

           În ziua de 7 noiembrie 2014, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii noiembrie: Ajută-mă – eliberează-mă – pregătire

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele 3 Mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 10, 12, 36, 39, 44, 45, 46, 47, 50, 62, 63, 74, 76, 89, 116, 127,128, 129, 134, 136, 137 139, 142, 148, 149, 151,152, 159, 160, 161, 163, 96.
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihai;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea nr.132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr.96)

„Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/news/croisade-de-pri%C3%A8re-du-7-novembre-2014/

Blestemați sunt cei care Mă blestemă

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1245) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 18 octombrie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, cel rău a pus stăpînire pe inimile multora dintre cei care cred în Mine, pentru că ei îl lasă cu ușurință să intre în sufletele lor.

Satana ispitește sufletele atît prin simțuri, cît și prin păcatul mîndriei. Cei care cred că inteligența lor și cunoașterea Cuvîntului Sfînt al lui Dumnezeu le dă dreptul de a judeca pe alții în Numele Meu, Mă jignesc profund. Plini de mîndrie, narcisismul lor înseamnă faptul că ei cred că au dreptul de a disprețui pe alții și a împrăștia venin în Numele Meu. Feriți-vă de cei care îi blestemă pe alții și apoi spun că sunt ai Mei, pentru că ei vorbesc cu o limbă vicleană. În ziua cînd Eu voi veni, aceste suflete se vor chirci de frică și își vor feri ochii de Lumina Mea, care îi va orbi.

Întotdeauna să aveți încredere în Milostivirea Mea, pentru că eu îi iert întotdeauna pe cei care care M-au insultat și vin în fața Mea cu remușcare adevărată în sufletele lor pentru tot ce au spus și au făcut. Dar temeți-vă de Dreptatea Mea, pentru că ea va fi înfricoșătoare. Nu îmi cer iertare pentru aceasta. Să știți că cei mîndri și puternici, prin a căror influență răuvoitoare asupra altora am pierdut Eu sufletele pe care le doresc, vor avea de suferit. Ei vor tremura de frică înaintea Tronului Meu și cu toate acestea, ei Mi se vor împotrivi și își vor apăra obiceiurile rele, crezînd în mod greșit că Eu îi voi asculta.

Blestemați sunt cei care Mă blestemă. Binecuvîntați sunt cei care își trăiesc viața în dragoste pentru alții și care urmează Învățăturile Mele, chiar și atunci cînd acestea le provoacă durere. Eu îi voi înălța pe cei drepți, dar îi voi zdrobi pe cei răi care întorc spatele Cuvîntului lui Dumnezeu. Oricine provoacă suferință altora și în special în Numele Meu, va trebui să dea socoteală în fața Mea în Ziua de pe Urmă.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1245/blestemati-sunt-cei-care-ma-blestema/

La mulți ani Majestatea Voastră !

Regele Mihai

Sire,

Cu ocazia zilei Dumneavoastră de naștere vă doresc multă sănătate și pace sufletească.

La mulți ani Majestatea Voastră!

Mama Mîntuirii: Mulţi vor fi deposedați de titlurile lor

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1244) din Cartea Adevărului

Vineri, 17 octombrie 2014

Sfinta Fecioara

 Iubiții mei copiii, vă rog să vă rugați pentru slujitorii sfințiți loiali Fiului meu căci vor începe să se desfășoare evenimentele viitoare. Mulți vor fi deposedați de titlurile lor şi aruncați în pustie, în dizgrație. Tulburările şi confuzia se vor răspîndi în interiorul Bisericii Fiului Meu, însă trădătorii se vor ridica în număr mare şi mulţi îi vor urma. Alte Biserici Creștine se vor apropia de noua biserică adaptată, iar apoi totul va fi pus în scenă pentru a se înălța noua religie mondială. La început, această nouă formă a bisericii va părea ca o gură de aer proaspăt pentru mulţi dintre cei care doresc o schimbare. Apoi, va deveni clar că ea servește doar celor care vor ca Legile lui Dumnezeu să se modifice pentru a conveni vieţilor lor păcătoase. Această biserică își va pierde toată credinţa. Ea va avea toate aparențele unei biserici a lui Dumnezeu nouă și proaspătă, însă nici un simbol destinat să-L onoreze pe Fiul meu nu va mai fi nimic de felul acesta.

Apoi, pe măsură ce timpul se apropie, Noua Biserică Unică Mondială va fi anunţată și va fi văzută ca o măreață instituţie umanitară. Ea va fi strîns legată de lumea politică şi economică. Apoi i se vor alătura cei care nu au aparţinut niciodată vreunei credinţe. Cît de încîntaţi vor fi aceştia, deoarece toate păcatele vor fi scuzate şi mulți se vor simţi uşurați pentru că îşi vor putea trăi viața după bunul lor plac. Ei nu vor mai avea teama că-L ofensează pe Dumnezeu pentru că nu vor mai vedea păcatul ca pe ceva din cauza căruia să se îngrijoreze.

Pentru a arăta o fațadă meritorie, noua Biserică va promova activităţile umanitare și caritabile și întreaga lume o va aplauda. Curînd după aceea, nu se va mai putea face nicio deosebire între ea și alianțele politice mondiale sau organizațiile de afaceri dedicate filantropiei.

În acest timp, adevărata Biserică a Fiului meu, cea clădită de El, va rămîne în viață, deși mult slăbită. Biserica rămășiță, deși mică numeric, nu se va da bătută nici chiar cînd anticristul va prelua puterea.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca slujitorii sfințiți ai Fiului meu să-și învingă temerile și să se ridice ca să proclame Adevărul, chiar și cînd vocea lor este sugrumată de cei care Îl trădează pe Fiul meu.

Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1244/mama-mantuirii-multi-vor-fi-deposedati-de-titlurile-lor/

Foamea spirituală lasă sufletul golit, nefericit și pierdut

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1243) din Cartea Adevărului

Joi, 16 octombrie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, foamea de mîncarea care hrănește trupul este o suferință îngrozitoare. Dar foamea spirituală lasă sufletul golit, nefericit și pierdut. Cînd un suflet se depărtează de Mine, el va pribegi căutînd orice fel de satisfacție. El va merge pînă la capătul pămîntului căutînd calmul și ușurarea spirituală, însă nimic nu poate să umple acest gol, în afară de Mine. El poate va găsi ușurare vremelnică în încercările de relaxare lumești, dar niciodată nu va găsi pacea pe care i-o pot aduce doar Eu.

Cînd Eu hrănesc sufletul oamenilor cu Harul Meu, ei vor fi plini de Iubirea și Prezența Mea. Deși Prezența Mea într-un suflet va atrage asupra acestuia veninul spiritelor rele care vor face tot ce pot spre a-l tulbura, acelui suflet nu-i va păsa. Iubirea Mea este tot ceea ce vă este necesar pentru a vă simți împliniți, iar Pacea Mea, care vă umple, nu este din această lume. Ea aduce cu ea mari Binecuvîntări, iar sufletul care obține această pace nu va renunța la ea, odată ce a simțit-o.

Cînd cineva face eforturi extraordinare pentru a Mă respinge, el nu se păcălește decît pe sine însuși. A Mă respinge pe Mine este alegerea voastră. De ce arătați atunci ură pentru Mine, dacă nu credeți că Eu exist? Vă chem pe voi toți cei în care se duce o luptă spirituală, să ascultați Glasul Meu acum cînd Eu vă chem. Dacă Mă respingeți, atunci să rămîneți tăcuți. Nu Mă respingeți ca apoi să Mă blestemați, căci dacă faceți așa, vă contraziceți voi înșivă. Nu puteți urî ceva ce nu există. Cînd simțiți ură de orice fel, nu știți că ea vine dintr-o sursă, exact cum vine iubirea? Iubirea vine de la Dumnezeu. Ura vine de la satana. În ziua în care vă veți da seama că răul crește și puroiază pe măsură ce se descolăcește ca un șarpe, veți vedea că el este o entitate reală. Numai atunci veți accepta în sfîrșit că diavolul există. Motivul pentru care el, satana, este atît de viclean, este acela că nu e în avantajul lui să se facă cunoscut. Căci dacă s-ar întîmpla aceasta, vouă v-ar fi imposibil să nu credeți în Dumnezeu.

Deschideți-vă ochii și vedeți răul drept ceea ce este el. Să știți că dacă Mă respingeți, cel rău se va folosi de voi pentru a alimenta ura împotriva celor care Mă iubesc.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1243/foamea-spirituala-lasa-sufletul-golit-nefericit-si-pierdut/

Cheile Împărăției Mele, ale lumii care va veni, au fost pregătite

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1242) din Cartea Adevărului

Marți, 14 octombrie 2014

jesus-misericordieux

 Multiubita Mea fiică, tot ceea ce Eu am dezvăluit lumii prin aceste mesaje, se va împlini. Mulți dintre cei care cunosc aceste mesaje vor continua, din păcate, să desființeze Cuvîntul Meu. Alții, care nu au cunoștință de aceste mesaje, se vor opune Cuvîntului Meu care le-a fost dat prin Sfintele Evanghelii.

Îi chem pe toți cei care merg pe acest pămînt cu Mine și le cer să aibă încredere în Mine. Trăiți după Cuvîntul Meu și nu veți afla moartea. Trăiți-vă viața conform Adevărului, iar Eu voi revărsa mari Haruri peste voi și peste cei ale căror nume le puneți voi dinaintea Mea. Pe măsură ce lumea se scufundă în întuneric – cînd războaiele izbucnesc pretutindeni, iar bolile și foametea covîrșesc omenirea, veți fi martori ai Intervenției Mele. Eu îi protejez pe toți cei care se consacră pe ei înșiși Inimii Mele Sfinte. Eu îi înalț pe toți cei a căror inimă poate este grea. Eu aduc pace și liniște sufletească tuturor celor care Îmi cer aceste Daruri.

Numai Eu, Isus Cristos, pot să vă ușurez povara. Numai Eu îi pot învinge pe dușmanii voștri și pe cei care abuzează de puterea și de influența lor pentru a vă distruge, în folosul lor personal. Numai voi, discipolii Mei iubiți, puteți aduce la Mine sufletele celor care Mă resping, care Mă disprețuiesc și care Mă contestă. Mulți dintre ei nu vor veni niciodată la Mine deși Eu îi primesc în Milostivirea Mea.

Voi trebuie să continuați să vă folosiți de rugăciunile care v-au fost date. Stați aproape de Mine, pentru că, dacă faceți așa, vă va fi dată toată protecția împotriva răului. Trebuie să fiți puternici și curajoși și să rămîneți calmi, pentru că Eu nu voi pleca niciodată de lîngă voi. Eu voi merge împreună cu voi și vă voi susține. Vă voi consola. Vă voi șterge lacrimile și, curînd, vă voi cuprinde, pe voi și pe cei dragi vouă, în Brațele Mele iubitoare.

Cheile Împărăției Mele, ale lumii care va veni, au fost pregătite și făurite pe măsura fiecăruia dintre cei ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Dar Mila Mea este atît de mare încît îi voi primi cu bucurie în Noul Meu Paradis și pe cei ale căror nume nu sunt scrise, dacă voi Îmi aduceți, prin rugăciunile voastre, aceste suflete.

 Preaiubitul vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1242/cheile-imparatiei-mele-ale-lumii-care-va-veni-au-fost-pregatite/

 

 

Eu vin în primul rînd pentru cei care merită cel mai puțin Milostivirea Mea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1241) din Cartea Adevărului

Duminică, 12 octombrie 2014

jesus-misericordieux

 Multiubita Mea fiică, Eu sunt Protectorul tuturor copiilor lui Dumnezeu – al fiecăruia dintre voi – indiferent de sexul, vîrsta sau credința voastră. Eu sunt Protectorul Bisericii Mele de pe pămînt pe care nici un om nu o va învinge. Ea va rămîne intactă, deși mulți Mă vor fi părăsit.

Cei care Mă părăsesc, care schimbă Cuvîntul lui Dumnezeu, nu pot spune că ei sunt ai Bisericii Mele, căci Eu nu pot să protejez o biserică ce nu grăiește Adevărul. Adevăratul test al credinței voastre a început și, în curînd, veți fi confuzi și nu veți ști încotro să vă întoarceți. Fiți siguri că, deși Sunt milostiv, Eu niciodată nu voi sta deoparte ca să le permit trădătorilor să pîngărească Trupul Meu. Ei vor continua doar cît le va fi îngăduit, înainte ca forța de tunet a Mîinii lui Dumnezeu să fie auzită.

Trebuie să vă îndreptați toată atenția spre Mine și să acceptați faptul că Strîmtorarea s-a intensificat și că trebuie să se întîmple toate lucrurile prezise. Numai atunci cînd profețiile date Lumii la Începuturi vor deveni vizibile, omul va înțelege pe deplin că Timpul Meu este aproape peste voi. Nu trebuie să vă temeți niciodată de Mine, căci Iubirea și Milostivirea Mea sunt nemăsurate. Temeți-vă doar de cei care nu vin de la Mine, deoarece spiritul răului îi conduce ca să facă lucruri îngrozitoare. Numai prin rugăciune puteți să ajutați la ispășirea păcatelor lor și, printr-un astfel de act generos, puteți risipi fumul satanei. Aburii lui învăluie în aceste timpuri lumea, dar a fi în stare să-i recunoașteți prezența e mult mai dificil decît vă puteți imagina. Influența lui este întotdeauna ascunsă în spatele unei aparențe grijulii și a unor acte umanitare și este prezentată în cel mai neașteptat – deși respectuos – mod. Omul care este binecuvîntat cu Harul Discernămîntului va înțelege cum lucrează satana și îi va recunoaște acțiunile, indiferent cît de atent sunt ele camuflate cînd sunt prezentate lumii oarbe în fața Adevărului.

Curînd, Glasul Meu va trezi, în inima oamenilor, spiritualitatea lor, percepția a ceea ce sunt ei, cunoașterea celui căruia ei îi aparțin și conștientizarea vieții veșnice pe care Eu le-o voi aduce. Atunci cînd va începe această trezire, să știți că Puterea lui Dumnezeu va fi simțită cînd Dreptatea lui Dumnezeu se va înălța din cenușă și cînd un far de Lumină va aduce din nou viață pe cîmpurile sterpe care vor fi fost lăsate pîrjolite de către cel rău. Glasul Meu va fi auzit și mulți vor fi șocați cînd va începe acea zi. Glasul Meu va răsuna ca un tunet, și orice om drept își va pleca genunchiul, lăudînd pe Dumnezeu. Eu vin în primul rînd pentru cei care merită cel mai puțin Milostivirea Mea. Ei sunt cei care ar trebui să fie ultimii, din cauza modului în care M-au tratat. Și totuși, ei vor fi întîmpinați primii în Împărăția Mea. Apoi vor veni drepții. Cei răi vor fi lăsați în urmă.

Nici o piatră nu va rămîne neîntoarsă, pînă în ultima secundă, iar cei ce vor striga după Milostivirea Mea, o vor primi. Cei care Mă vor blestema, vor fi blestemați.

 Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1241/eu-vin-in-primul-rand-pentru-cei-care-merita-cel-mai-putin-milostivirea-mea/

 

BerGOGlio, un straniu personaj (VII)

Vatican

Sinodul Familiei s-a încheiat cu o zi mai devreme, adică în 18 octombrie, cu rezultate, nu tocmai pe măsura aşteptărilor, ba chiar am putea spune de-a dreptul surprinzătoare. Discursul de încheiere al Papei Francisc a fost adaptat acestei noi realităţi, abundînd, ca de obicei, în comparaţii distonante, un discurs total lipsit de sinceritate.

Vezi: http://www.magisteriu.ro/discursul-papei-la-incheierea-sinodului-extraordinar-dedicat-familiei-2014/

Părinţilor Sinodului le-a ajuns cuţitul la os

Vatican

De pe Rorate caeli, un raport proaspăt sosit de la Roma despre protestul episcopilor împotriva manipulării Sinodului:

Reacția împotriva Sinodului manipulat al lui Francisc – secvențe dintr-o Romă căreia nu-i vine să-și creadă ochilor, după 18 luni sub semnul fricii și presiunii

– O sursă din Roma –

“Sentimentul general este unul de enormă ușurare”, declară un profesor de la o universitate pontificală. „Joi, pe la ora amiezii, Ioan Paul II a făcut un miracol la Sinod.“

Aceasta a fost ora la care a început revolta împotriva omului pe care Francisc l-a ales cu grijă – a primului cardinal creat de el, Lorenzo Baldisseri – lăudat din greu de Bergoglio pentru inestimabilele lui servicii de dinainte și din timpul Conclavului din 2013 – om ales cu mai bine de un an înainte de începerea Sinodului pentru a orchestra ambele reuniuni, din 2014 și 2015, astfel încît ele să ajungă, fără disensiuni, la rezultatele dorite de Papă. Aceasta a fost o sarcină dificilă, căreia Baldisseri i s-a dedicat cu asiduitate, sarcină al cărei aspect esențial a fost operațiunea mediatică. Atîta vreme cît lucrările Sinodului s-au desfășurat în secret, operațiunea mediatică s-a derulat cu pași rapizi de faits accomplis (fapte împlinite-fr. Revelaţii ale Cerului), imposibil de oprit de vreo forță, astfel încît rezultatul să fie un relatio [raport – n.t.] final, care să rezulte într-o aclamație uriașă a Papei Francisc din partea episcopilor lumii, aclamație ca una adresată unui guru, unui lider glorios al cărui control asupra evenimentelor nu poate fi nici negat, și nici împiedicat.

În această serie de faits accomplisrelatio pe marginea primei săptămîni [a lucrărilor], scris de Arhiepiscopul Bruno Forte încă înainte de Sinod, ar fi urmat să fie un pas uluitor: iar aici, la Roma, toată lumea știe că Francisc a avut cunoștință [de conținutul raportului], l-a citit și a aprobat publicarea lui. În acest pontificat cum nu se poate mai personalist și egocentric, nimic de o asemenea anvergură nu se întîmplă fără cunoștința directă a Papei. Surpinzător, deși nu ar fi trebuit să fie, a fost faptul că, în ciuda presiunii intense, majoritatea a decis că este mai degrabă Wojtyliană decît Bergogliană.

Am vorbit în aceste zile cu un număr enorm de prelați, în marea lor majoritate Părinți ai Sinodului. Ei sunt cu toții furioși și indignați de Francisc. Președintele Conferinței Episcopale dintr-o mare țară africană l-a numit, în fața mea, un „agent al tulburării“. Cuvîntul potrivit să descrie atmosfera generală care domnește în Curia și în Sinod, după 18 luni de guvernare impusă prin frică și persecuție, este unul pe care l-am auzit în repetate rînduri în ultima săptămînă:„esasperazione“ („exasperare“). Experiențele secolului trecut arată că o guvernare prin frică și manipulare nu poate continua multă vreme fără [să provoace] rebeliune și aceasta a fost ceea ce a erupt joi. A fost ca și cum ar fi explodat o kuktă, după ce a fiert vreme de 18 luni.

Sinodul a eșuat, deoarece țelurile lui au fost zădărnicite de această explozie de anxietate [pusă] sub presiune și aceasta este ceea ce face din „Sinodul Extraordinar“ ceva cu adevărat extraordinar! Protestul Părinților Sinodului din 16 octombrie îndreptat împotriva lui Baldisseri este un lucru nemaiauzit în ultimii 50 de ani, iar tăcerea mass-mediei mainstream (mass-media oficială-en. Revelaţii ale Cerului) în această privință este uimitoare, dată fiind enormitatea celor întîmplate. Mass-media mainstream italiană a fost prinsă pe picior total greșit, aceasta încercînd, încă de sîmbătă, să salveze prestigiul Papei Bergoglio, transferînd responsabilitatea eșecului asupra colaboratorilor lui, inclusiv asupra lui Baldisseri, deși toată lumea știe că aceștia nu sunt altceva decît agenți credincioși și de neclintit ai puternicei lui voințe.

Între timp, prestigiul Cardinalului Kasper a atins cel mai scăzut nivel posibil; liderii revoltei sunt considerați eroi.

Oricum, Sinodul din 2014 reprezintă doar un pas pe un drum pe care Francisc și aliații lui fac multe greșeli, dintre care multe se datorează orgoliului lor fără margini, în timp ce iese acum la lumină o rezistență neașteptată – rezistență minimalizată de presa mainstream din lumea întreagă.

Dar oare cum va arăta textul final al Sinodului? Probabil destul de rău, deși nu atît de rău ca acela care a fost deja redactat și la care ne așteptam. Optimismul „progresiviștilor“ este la pămînt, iar textul final al Sinodului este acum o problemă secundară [pentru ei]: ceea ce contează este bătălia care va avea loc începînd de acum și pînă la următoarea reuniune, din 2015. Francisc nu va ignora cele întîmplate, iar asupra lui Baldisseri este exercitată, de sus, o presiune enormă de a manipula reuniunea din 2015 în așa fel încît aceasta să nu poată fi zădărnicită de un nou miracol al lui Ioan Paul II.

Text integral preluat de pe situl http://www.resurrexitsicutdixit.com/?p=2924

 

Dumnezeu Tatăl: Pămîntul va fi purificat, la fel cum copiii Mei vor fi curățați de toate relele

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1240) din Cartea Adevărului

Duminică, 12 octombrie 2014

Dieu notre pere

 Multiubita Mea fiică, multe schimbări vor veni pe măsură ce se apropie A Doua Venire a Iubitului Meu Fiu.

Nu vă temeți, copiii Mei, căci aceste lucruri trebuie să se împlinească pentru purificarea copiilor Mei, astfel ca ei să se poată bucura cînd va veni Ziua în care va începe lumea fără sfîrșit. Promisiunile Mele s-au împlinit întotdeauna și totul se va sfîrși cu bine.

Doresc ca voi să implorați Milă pentru fiecare suflet care trăiește în lume, astfel ca rasa umană să se poată uni ca unul în Ochii Mei. Curînd, ura, răul și nedreptățile din lume vor ajunge la un sfîrșit brusc, iar Lumina Împărăției Mele va străluci asupra voastră. Pacea va domni și iubirea va umple pămîntul, cînd Noul Paradis va fi dezvăluit în toată splendoarea lui. Dreptatea Mea va eradica tot răul, iar toți cei care, în ciuda Intervenției Mele, se vor agăța de diavol, vor fi aruncați deoparte. Atunci, nu vor mai fi lacrimi vărsate și ultima parte a Legămîntului Meu va fi finalizată.

Ridicați-vă, copiii Mei, înălțați-vă inima în speranță și încredere. Eu voi interveni în multe moduri pentru a împiedica actele nelegiuite, trădările și ereziile înșelătoare să vă distrugă. Timpul Meu a început și dușmanii Mei vor fi loviți cînd Eu Mă străduiesc să pun totul în ordinea sa corectă, astfel ca totul să fie pregătit. Pămîntul va fi purificat, la fel cum copiii Mei vor fi curățați de toate relele, iar Eu îi voi înălța pe cei blînzi, pe cei smeriți și pe cei cu inima caldă, pentru a-și lua locul în Noul Cer și Noul Pămînt.

Să nu vă pierdeți niciodată speranța, căci toată Puterea este a Mea. Veniți la Mine, micuții Mei și aflați-vă alinarea în Iubirea Mea necondiționată. Încredeți-vă în Mine și toată slava va fi a voastră.

Tatăl vostru iubitor,

Dumnezeu Cel Preaînalt

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1240/dumnezeu-tatal-pamantul-va-fi-purificat-la-fel-cum-copiii-mei-vor-fi-curatati-de-toate-relele/

Providența Divină va învinge întotdeauna

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1239) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 11 octombrie 2014

206-christ-roi

 Multiubita Mea fiică, nimeni să nu subestimeze Puterea lui Dumnezeu în nici o împrejurare care ar putea apărea în aceste timpuri. Puterea lui Dumnezeu este infinită și nici un om nu poate învinge Divinitatea sau Voia lui Dumnezeu. Nici un dușman al Meu nu se poate făli că este mai mare decît Dumnezeu care poate, cu o singură Suflare, să reverse asupra lumii Dreptatea Sa. Cu toate că Dumnezeu este răbdător, drept, corect și plin de Iubire necondiționată pentru toți copiii Săi – chiar și pentru cei mai răi dintre ei – El va pedepsi răutatea omului cauzată de influența diavolului.

Blestemați sunt cei care se ridică împotriva lui Dumnezeu sfidînd Cuvîntul Sfînt. La timpul lui Dumnezeu, după ce li se vor fi dat toate șansele de a se îndrepta, ei vor fi pedepsiți. Cei care adoră răul și fiara, vor fi fulgerați exact așa cum a fost cînd Lucifer a fost aruncat în abisul infernului dintr-o lovitură de fulger.

Cînd dușmanii Mei rănesc alți oameni, cînd încearcă să-i ucidă și să-i mutileze pentru a dobîndi putere asupra celor slabi, vor suferi o pedeapsă îngrozitoare. Cînd un genocid, de orice fel, este îndeplinit, de către cei care venerează diavolul, asupra celor inocenți, aceia vor arde în iad și vor fi opriți chiar atunci cînd vor crede că au reușit.

Providența Divină va învinge întotdeauna, căci nu este Putere mai mare decît a Aceluia care a creat totul din nimic.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1239/providenta-divina-va-invinge-intotdeauna/

Iubirea Mea pentru umanitate este infinită

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1238) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 11 octombrie 2014

Isus

 Multiubita Mea fiică, Iubirea Mea pentru umanitate este infinită. Iubirea Mea este intensă şi protectoare. Este pură, iar Eu trec cu vederea multe defecte datorită profundei Mele afecţiuni pentru păcătoşi.

Eu păstrez sufletele în Compasiunea Mea şi nu există nimic ce nu aş face pentru a le salva, astfel încît să-i pot uni pe toţi ca unul în Mine. Cu toate acestea, lacrimile Mele în aceste timpuri curg în torente mari din cauza felului în care copiii lui Dumnezeu sunt răniţi, abuzaţi, torturaţi, umiliţi, flagelaţi şi ucişi de către duşmanii Celui Care a creat lumea. Cei care provoacă o astfel de suferinţă se află complet sub influenţa spiritelor rele, care le otrăvesc mintea cu minciuni, ură şi dispreţ faţă de viaţa umană. Nici un om nu poate să spună vreodată, nici măcar pentru o clipă, că atunci cînd ucide o altă fiinţă umană, el face o acţiune în Numele lui Dumnezeu. Cei care creează războaie şi provoacă genocid, în orice mod, şi care spun că lucrează pentru Gloria lui Dumnezeu, se induc în eroare nu numai pe ei înşişi, ci şi pe cei pe care îi recrutează pentru a le duce la îndeplinire intenţiile lor rele.

Iubirea Mea este atît de puternică încît, dacă ar fi să vă rugaţi pentru aceste sărmane suflete pierdute, care cred că a ucide pe alţii în Numele lui Dumnezeu este un lucru bun care le va aduce onoare, Eu le voi arăta Milostivirea Mea trezind în ele Spiritul Adevărului. Nu permiteţi ca inimile voastre să se împovăreze. Dimpotrivă, să ştiţi că deși aceste acte josnice, comise de cei care distrug vieţi, sunt înspăimîntătoare Eu, în Dreptatea Mea Divină, voi pune capăt acestor orori.

Eu vă voi înălţa într-o clipă în Inima Mea Preasfîntă, pe voi toţi cei care aveţi inimi calde şi tandre şi vă voi salva, într-atît de mare este Iubirea Mea pentru voi. Iubiţii Mei discipoli, voi nu va trebui să înduraţi durerea unei morţi trupeşti. Eu vă promit aceasta, dacă Mă ajutaţi, prin rugăciunile voastre, să salvez sufletele celor care au mai mare nevoie de Iertarea Mea şi de Milostivirea Mea.

Ajutaţi-Mă în această mare lucrare şi, în curînd, totul va fi aprins de strălucirea şi Gloria Noii Mele Împărăţii. Aici veţi trăi veşnic fără nici o grijă în lume. Iubirea pentru Mine, pentru Tatăl Meu Veşnic, pentru familia şi prietenii voștri va domni în lumea care nu va avea sfîrşit.

Mergeţi în pace și iubiți, spre a Mă sluji pe Mine.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1238/iubirea-mea-pentru-umanitate-este-infinita/

Mama Mîntuirii: în curînd, moartea nu va mai avea nici o putere asupra omului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1237) din Cartea Adevărului

Vineri, 10 octombrie 2014

 Sfinta Fecioara

Copiii mei dragi, Răstignirea Fiului Meu a fost semnificativă din multe puncte de vedere. El a fost ucis nu numai de mîna soldaților romani, ci și din ordinele acelora care pretindeau că sunt urmași dedicați ai Cuvîntului lui Dumnezeu.

Biciuirea, persecuția și moartea Lui au fost făcute la instrucțiunile acelora care îi conduceau pe credincioși în Templul lui Dumnezeu. Ei au negat tot ceea ce știau că reprezintă Adevărul, deoarece au refuzat să accepte că Fiul Meu, Isus Cristos, era Mesia. Toate Legile poruncite de Dumnezeu au fost încălcate, căci ei s-au bucurat la execuția Fiului Meu.

Înainte de Ziua venirii Domnului ei vor reconstitui Crucificarea Lui. Ei îl vor biciui, prin trădarea Sfîntului Său Cuvînt. Ei îi vor persecuta pe cei care Îi rămîn fideli, iar apoi vor profana Trupul Său. Dar nu vor putea să-L ucidă, căci Trupul Său – Biserica Sa – nu poate să moară și va rămîne în picioare, deși într-o stare fragilă, pînă la sfîrșit.

În aceste timpuri trebuie să vă amintiți că întreaga viață vine de la Dumnezeu. Moartea nu are nici o putere asupra lui Dumnezeu. Viața, odată ce a fost dată, nu poate să moară. În curînd, moartea nu va mai avea nici o putere asupra omului și prin Învierea Fiului Meu, și omul va avea Viața Veșnică a trupului și a sufletului. Aceia care se încred în Cristos și îi rămîn devotați Lui, vor avea viață. Doar cei care îl resping complet nu vor avea viață.

Bucurați-vă, știind că o viață glorioasă vă așteaptă pe voi toți cei care aderați la Sfîntul Cuvînt al lui Dumnezeu, căci moartea nu vă va distruge.

Mama voastră Preaiubită

Sursa:  http://profetieavertisment.ro/mesaje/1237/mama-mantuirii-in-curand-moartea-nu-va-mai-avea-nicio-putere-asupra-omului/

 

Amintiţi-vă că, după A Doua Venire, Purgatoriul nu va mai exista

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1236) din Cartea Adevărului

Joi, 9 octombrie 2014

Jesus

 Preaiubita Mea fiică, cît de însetat sunt Eu după iubirea oamenilor şi cît de însetați sunt ei după Mine! Însă divizarea care îl desparte pe om de Mine, Dătătorul de Viaţă, este cel mai mare duşman al speciei umane.

Satana, cu căile sale înşelătoare şi viclene, creează mari scindări în lume. Faptul că el stă ascuns îi dă o mare putere asupra sufletelor oamenilor. Influenţa sa malefică creează îndoieli asupra Existenţei Mele, în cei care au credinţă slabă. El îi convinge pe alţii, care nu cred în Mine, că omul este responsabil pentru orice alegere pe care o face. Influenţa sa liniştitoare, atunci cînd el ispiteşte omul, îi convinge pe cei asupra cărora are acces că ceea ce este rău este bun şi ceea ce este bun este rău. El prezintă iubirea ca fiind voluptate; ura, ca pe o formă a dorinţei; iar invidia şi gelozia ca pe nişte mijloace prin care se justifică distrugerea vieţii altora.

Fiecare idee, fiecare dorinţă, fiecare nostalgie sau sete pe care el o plantează în sufletul oamenilor, îi conduce pe aceștia la păcat. O infestare atît de mare în rîndul omenirii, în aceste timpuri, a condus la faptul că iubirea curată, ce vine de la Dumnezeu, a fost înlocuită de pofte. Orice izvorăşte de la şarpe va fi prezentat în inimile păcătoşilor ca fiind un lucru bun. Păcatul îşi găseşte întotdeauna o justificare din partea păcătoşilor care se predau diavolului. Păcatul, odată justificat, este apoi glorificat pînă cînd este considerat o faptă măreaţă – vrednică de recunoaştere.

Vai de cel care îndrăzneşte să-i conteste pe cei care glorifică păcatul. Păcătosul care îmbrăţişează cu mare bucurie păcatul, îi va influenţa şi pe alţii să facă la fel. Astăzi, influenţa celui rău poate fi văzută pretutindeni. În timp ce, odinioară, actele păcătoase erau ascunse cu grijă, în prezent nu mai există nici o ruşine în a fi prezentate public lumii întregi. Tot ceea ce este dezgustător pentru Mine este îmbrăţişat cu mare satisfacţie. Răul este prezentat ca fiind bun şi tot ceea ce este bun, după Legile lui Dumnezeu, este considerat a fi rău. Cînd diavolul lucrează, totul va fi prezentat invers şi în totală opoziţie cu ceea ce vine de la Mine. Să ştiţi că, atunci cînd Cuvîntul Meu este declarat a fi greşit, influenţa celui rău a atins culmile cele mai înalte.

Amintiţi-vă că, după A Doua Venire, Purgatoriul nu va mai exista. Cerul şi pămîntul vor deveni una, iar Iadul va deveni sălaşul celor care îl idolatrizează pe diavol şi tot ceea ce vine de la el. Aburii căilor sale rele şi perverse i-au infestat atît pe cei care cred în Mine cît şi pe cei care Mă resping. Nimeni nu este în siguranţă.

Rugăciunea, iubiţii Mei ucenici, este refugiul vostru. Susţineţi Cuvîntul Meu şi rugaţi-vă, nu pentru voi înşivă ci pentru cei care au făcut legămînt cu cel rău. Ei au nevoie de rugăciunea voastră dimineaţa, la amiază şi noaptea.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1236/amintiti-va-ca-dupa-a-doua-venire-purgatoriul-nu-va-mai-exista/

 

Vă dau acum ultima Rugăciune a Cruciadei

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1235) din Cartea Adevărului

Miercuri, 8 octombrie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, atît de zdrobită este Inima Mea în aceste vremuri! Trădătorii Mi-au străpuns Coasta, iar pămîntul este acum inundat de o revărsare a Durerii Mele care este atît de intensă încît nu poate fi consolată.

Vă întreb acum, care dintre slujitorii Mei sfințiți va fi destul de puternic pentru a susține Adevărul?

Vă dau ultima Rugăciune a Cruciadei. Este pentru preoți. Le cer slujitorilor Mei sfințiți să o recite zilnic.

Rugăciunea (170) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a susține Sfîntul Cuvînt al Lui Dumnezeu

„O, iubite Doamne, preaiubitul meu Isus Cristos

Susține-mă.

Protejează-mă.

Ține-mă în Lumina Feței Tale cînd persecuția asupra mea se intensifică iar unica mea vină este cea de a susține Adevărul, Sfîntul Cuvînt al Lui Dumnezeu.

Ajută-mă să găsesc curajul de a Te sluji cu credință în toate timpurile.

Dă-mi Curajul Tău și Tăria Ta cînd lupt împotriva opoziției acerbe, ca să apăr Învățăturile Tale.

Nu mă părăsi niciodată, Isuse, în momentele mele de nevoie; dă-mi tot ceea ce mi-e necesar pentru a continua să Te slujesc prin asigurarea Sfintelor Sacramente, și dă-mi Prețiosul Tău Trup și Sînge prin Sfînta Jertfă a Liturghiei.

Binecuvîntează-mă, Isuse.

Mergi alături de mine.

Odihnește-te în mine.

Rămîi cu mine.

Amin.“

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1235/va-dau-acum-ultima-rugaciune-a-cruciadei/

 

Biserica Mea, Adevărata Mea Biserică, se va tîrî pe burtă

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1234) din Cartea Adevărului

Miercuri, 8 octombrie 2014

Jesus

Multiubita Mea fiică, Biserica Mea va fi răsturnată și cei care rămîn credincioși Legilor lui Dumnezeu vor suferi foarte mult din cauza aceasta.

Biserica Mea, Adevărata Mea Biserică, se va tîrî pe burtă, în timp ce toate insultele la adresa Divinității Mele și a Legilor create de Tatăl Meu Veșnic îi vor fi azvîrlite în față. Încuiați în spatele porților unei închisori aurite, mulți dintre slujitorii Mei sfințiți vor fi obligați să înghită erezia. Și nu numai atît, dar ei vor fi obligați să o și predice și să îi convingă pe cei nevinovați că, în lumea de astăzi, Cuvîntul rescris al lui Dumnezeu este acceptabil.

Mînia Tatălui Meu în aceste timpuri a produs indignare pentru că, foarte curînd, Biserica – ce va deveni de nerecunoscut – va pregăti noi ritualuri, noi reguli și practici, astfel încît nimic nu va mai semăna cu Biserica construită de Mine.

Toate aceste lucruri au fost permise de către Tatăl Meu, pentru că satana pune la încercare credința celor care sunt ai Mei. Vai de cei care Mă trădează, pentru că aceștia vor lua cu ei sufletele celor ale căror nume au fost păstrate pentru Mine. Eu voi lupta pentru aceste suflete. Voi pedepsi pe acei dușmani ai Mei pentru că, prin înșelătoria și viclenia lor, ei au ademenit sufletele și le-au luat de la Mine. Din cauza acestor păcate ei vor fi pierduți pentru Mine.

Biserica Mea a izvorît din Rărunchii Mei. V-am dat Trupul Meu prin moarte și acesta a devenit Biserica Mea. Acum ea va fi pîngărită și Trupul Meu va fi crucificat din nou. Nici un grăunte de rușine nu vor simți dușmanii Mei, căci ambițiile lor de mărire și de satisfacere a propriilor dorințe nu au nici o legătură cu Mine.

Cît de ușor de dirijat sunt cei a căror credință este slabă. Cît de ușor de dirijat vor fi acele suflete cu o credință puternică, deoarece lor le va fi teamă să apere Adevărul. Numai rămășița și cei cu adevărat devotați Cuvîntului Meu vor rămîne loiali Bisericii Mele. Și datorită lor Biserica Mea nu va muri niciodată.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1234/biserica-mea-adevarata-mea-biserica-se-va-tari-pe-burta/

Cînd iubirea se diminuează, Dumnezeu e diminuat în viața voastră

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1233) din Cartea Adevărului

Miercuri, 8 octombrie 2014

Isus

 Multiubita Mea fiică, cît de rece a devenit inima oamenilor. Cît de puțin le pasă lor de nevoile celorlalți și de darul vieții. Ei și-au lăsat inimile să se pervertească pentru că ei nu mai sunt în starea în care iubirea adevărată să poată domni în sufletul lor. Odată ce iubirea slăbește și caritatea față de nevoile celorlalți devine din ce în ce mai puțină, doar nedreptatea va mai urma apoi.

Cînd iubirea se diminuează, Dumnezeu e diminuat în viața voastră. Inima celor care poate că odată M-au iubit, dar acum nu mai cred în Mine, se va transforma în piatră. Atunci cînd voi întoarceți spatele iubirii față de alții, veți deveni pustiiți și neliniștiți. Lipsa voastră de iubire vă va duce la acceptarea a tot felul de practici care pentru Mine sunt dezgustătoare. Tot ceea ce Mă reprezintă va fi respins de către voi. Întreaga viață dată omenirii prin Puterea lui Dumnezeu, va fi coruptă și în multe cazuri distrusă de voi. Respectul vostru pentru Legile lui Dumnezeu și pentru viața omenească nu vor mai însemna nimic. Atașamentul vostru față de toate lucrurile pămîntești și față de bunurile lumești pe care ele le generează nu vă va aduce satisfacție.

Cînd vă împietriți inima împotriva lui Dumnezeu, omenirea suferă foarte mult. Cînd puterea celui rău înlocuiește iubirea pe care odinioară o avea lumea pentru Mine, Isus Cristos, să știți că timpurile aproape că sunt asupra voastră.

Renunțați la încăpățînarea voastră și la goana după plăceri. Nu încercați să schimbați Legile lui Dumnezeu ca să se potrivească vieții voastre păcătoase. Cereți, cereți, cereți Intervenția Mea, pentru ca Eu să vă pot arăta calea. Dacă nu vă întoarceți la calea Vieții Veșnice, care a fost săpată pentru fiecare copil al lui Dumnezeu, atunci nu puteți fi niciodată parte a Împărăției Mele.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1233/cand-iubirea-se-diminueaza-dumnezeu-e-diminuat-in-viata-voastra/

Mama Mîntuirii: Legile lui Dumnezeu vor fi în curînd infirmate de către milioane de oameni

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1232) din Cartea Adevărului

Luni, 6 octombrie 2014

Blessed_Virgin_Mary

Dragii mei copii, cele Zece Porunci date de Dumnezeu nu pot fi niciodată rescrise, căci aceasta ar fi un sacrilegiu. Omul nu poate niciodată denatura Cuvîntul și va veni o zi în care Mînia lui Dumnezeu va cădea peste omenire atunci cînd cele Zece Porunci vor fi considerate de către om ca fiind incorecte. Cînd se va întîmpla astfel, să știți că atunci Cuvîntul lui Dumnezeu nu va mai fi respectat, iar omenirea va fi indusă într-o eroare gravă.

Nici unui om sau slujitor sfințit nu i s-a dat autorizarea de a răstălmăci cele Zece Porunci ori Cuvîntul lui Dumnezeu. Nici o justificare pentru negarea Cuvîntului lui Dumnezeu nu poate fi vreodată născocită. Legile lui Dumnezeu vor fi în curînd infirmate de către milioane de oameni. Apoi, toți cei care vor cădea în plasa înșelăciunii care va rezulta de aici, vor fi orbiți de întuneric. Duhul Sfînt nu poate niciodată să-i lumineze pe cei care neagă Cuvîntul sau aprobă păcatul. Cînd Duhul Sfînt nu mai este prezent, iar Cuvîntul a fost adaptat pentru a conveni nevoilor egoiste ale omului, atunci, în Ochii lui Dumnezeu, orice lege nouă nu va însemna nimic.

Dușmanii lui Dumnezeu vor acționa rapid pentru a răstălmăci Adevărul, iar Biserica Fiului Meu va fi împărțită în două. Cei care vor apăra ferm Adevărul vor fi anatemizați pentru asta. Cei care vor striga blasfemii despre care vor declara că sunt Adevărul, vor fi aplaudați. Spiritul răului se va cuibări în inimile celor înșelați și multe suflete vor fi pierdute. Ele nu vor putea să se prezinte înaintea Fiului meu și să declare că sunt desăvîrşite, deoarece refuză să recunoască Adevărul care li s-a dat lor prin Îndurarea lui Dumnezeu.

Curînd va fi declarat că Dumnezeu este milostiv cu toți păcătoșii, indiferent de ceea ce au făcut ei și de cum L-au ofensat pe El. Aceasta este adevărat, însă cînd ei Îl jignesc prezentînd înaintea Sa toate urîciunile și ereziile și declarînd că acestea sunt acceptabile în Ochii lui Dumnezeu, El îşi va întoarce Faţa de la ei cu dezgust.

Omul va fi într-atît de plin de propriile lui dorințe care să se potrivească vieții lui păcătoase, încît va afirma că acțiunile nelegiuite sunt dorite de Dumnezeu. Aceasta va fi o minciună. Și, cînd vor îndrăzni să prezinte acestea înaintea altarelor lui Dumnezeu, acele suflete vor fi aruncate la o parte. Dacă vă veți lăsa induși în această gravă eroare, vă veți pune în mare pericol sufletele.

Vă cer să recitați cele zece Porunci cît de des puteți. Făcînd așa, veți ști ceea ce se cere de la voi pentru a-L sluji cu adevărat pe Dumnezeu.

 Mama voastră iubitoare,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1232/maica-mantuirii-legile-lui-dumnezeu-vor-fi-in-curand-infirmate-de-catre-milioane-de-oameni/

Vaccinarea globală despre care v-am vorbit în 2010 va avea loc în curînd

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1231) din Cartea Adevărului

Vineri, 3 octombrie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, fii atentă acum la Promisiunea Mea. Eu voi veni din nou ca să vestesc un nou început, o nouă lume fără sfîrşit. Toţi aceia care acceptă Harul lui Dumnezeu, cînd Eu voi revărsa Milostivirea Mea asupra întregii lumi, vor fi parte a Împărăţiei Mele.

Eu am dat omenirii toate semnele, toate avertismentele şi toate Harurile, ca ei să-şi pregătească sufletele. Unii au auzit Cuvîntul lui Dumnezeu, aşa cum a fost lăsat în Sfintele Evanghelii şi au luat aminte. Alţii au auzit şi au văzut Adevărul dar au refuzat sa-l accepte. În curînd va veni o zi cînd va fi arătat deplinul Adevăr, ca şi dovada despre Cine Sunt Eu şi păcătoşilor li se va da deopotrivă timp ca să ia propriile lor decizii, în acord cu propria lor voinţă liberă. Nici măcar unul dintre voi nu va fi forţat să accepte Milostivirea Mea, căci doar voi puteţi lua această decizie. Alţii vor refuza să dea mărturie despre Adevăr, chiar şi atunci cînd îl vor vedea clar. Din păcate, aceştia vor fi pierduţi. Alţii vor avea nevoie de timp de gîndire înainte de a-Mi jura credinţă Mie, însă acest timp, după ce Avertismentul va avea loc, va fi scurt.

Eu vin acum să vă spun despre evenimentele care vă vor dezvălui semnele acestor timpuri, ca şi despre Prezenţa Mea în această Misiune. În multe naţiuni vor fi văzute furtuni care vor dura cîteva săptămîni. Vaccinarea globală despre care v-am vorbit în 2010 va avea loc în curînd. Mîna lui Dumnezeu, Dreptatea Sa Divină, va fi văzută atunci cînd El va îngădui să fie ispitiți cei care Îl slujesc pe El în Biserica Mea. Cînd acestea şi alte profeţii se vor împlini, Eu voi fi în aşteptare. Şi apoi, va veni Avertismentul. El va veni cu puţin înainte de Marea Zi în care va fi în sfîrşit împlinită Promisiunea Mea de a veni din nou.

Voi trebuie să vă încredeţi în Bunătatea Mea, în Iubirea Mea şi în Milostivirea Mea. Dacă faceţi aşa, veţi fi suficient de puternici pentru a face faţă acestor încercări şi insulte care sunt îndreptate împotriva voastră în Numele Meu şi respectiv harului de a rămîne loiali Sfîntului Meu Cuvînt.

Rămîneţi în pace şi cu speranţă, căci Iubirea Mea pentru voi şi iubirea voastră pentru Mine va distruge răul care a pus stăpînire pe sufletele celor care s-au separat ei înșiși de Mine.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1231/vaccinarea-globala-despre-care-v-am-vorbit-in-2010-va-avea-loc-in-curand/

Daţi-vă jos armura, căci ea va fi spartă în bucăţele

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1230) din Cartea Adevărului

Joi, 2 octombrie 2014

jesus-misericordieux

           Multiubita Mea fiică, poate că duşmanii Mei desconsideră Cuvîntul Meu – Adevărul – însă va veni ziua în care ei îşi vor pleca ruşinaţi şi cu remuşcare capetele atunci cînd vor sta înaintea Mea.

În zilele lui Noe, el şi cei aleşi să-l ajute să se pregătească pentru Dreptatea lui Dumnezeu au fost luaţi în rîs. Ei au fost batjocoriţi, persecutaţi şi s-au făcut toate încercările de a discredita instrucţiunile date de Dumnezeu lui Noe. Ascultător pînă la sfîrşit, Noe a implorat milostivire pentru sufletele lor. El i-a îndemnat să caute refugiu împreună cu el, însă a fost ignorat. Şi la fel va fi pînă la Măreaţa Zi a Domnului. Doar o rămăşiţă va fi gata să Mă întîmpine, împreună cu cei care vor accepta în inima lor Milostivirea Mea în timpul Avertismentului.

Vă cer vouă, tuturor celor care credeţi în Mine şi în Promisiunea Mea de a veni din nou în mare slavă, să vă rugaţi pentru cei care dispreţuiesc această misiune, căci lor li s-a dat Darul Adevărului, însă au ales să Mi-l azvîrle în Faţă. Toţi cei cu inimi calde şi blînde şi cu suflete smerite vor fi atraşi în Braţele Mele, indiferent de credinţa sau crezul pe care ei îl urmează, pentru că ei sunt ai Mei. Celor care nu cunosc Cuvîntul lui Dumnezeu li se va arăta o mare milostivire, iar cei care se convertesc în timpul Avertismentului vor locui, de asemenea, în Braţele Mele. Eu voi ajunge la toate sufletele ale căror inimi sunt calde şi care arată iubire şi milă faţă de fraţii şi surorile lor.

Cea mai mare bătălie va fi atunci cînd voi ajunge la cei aroganţi şi orgolioşi, cărora le lipseşte adevărata iubire şi care nu au un suflet generos. Pentru aceste suflete Vă îndemn să vă rugaţi. Însă, pentru cei care şi-au vîndut sufletele diavolului fiind pe deplin conştienţi de ceea ce au făcut, pentru ei vă cer cel mai mult să imploraţi Milostivirea Mea. Ei nu vor veni la Mine din proprie iniţiativă, aşa că pot fi salvaţi doar prin suferinţa sufletelor alese care s-au consacrat Mie şi prin propriile voastre jertfe. Vă rog să recitaţi această rugăciune pentru a-i salva pe toţi păcătoşii.

Rugăciunea (169) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru salvarea celor care Îl resping pe Cristos

„Preaiubitul meu Isus, prin Compasiunea şi Milostivirea Ta, Te implor pentru salvarea celor care Te-au respins; care neagă Existenţa Ta; care în mod deliberat se opun Cuvîntului Tău Sfînt şi a căror inimă înrăită le-a otrăvit sufletul împotriva Luminii şi Adevărului Dumnezeirii Tale.

Ai Milă de toţi păcătoşii. Iartă-i pe cei care blasfemiază împotriva Sfintei Treimi şi ajută-mă ca, în felul meu propriu şi prin sacrificiile mele personale, să îi cuprind în Braţele Tale Iubitoare pe acei păcătoşi care au mai mare nevoie de Milostivirea Ta.

Îţi promit ca prin gîndurile, faptele şi vorbele mele să Te slujesc cît de bine pot în Misiunea Ta de Salvare. Amin.“

Mergeţi cu toţii şi adunaţi-vă în rugăciune, pentru că în curînd omenirea va vedea Dreptatea lui Dumnezeu. Din cauza răutăţii omului, a faptelor sale arţăgoase şi a urii sale faţă de semenii săi, Dumnezeu îl va opri de la devastarea care a fost orchestrată în toate modurile împotriva rasei umane.

Daţi-vă jos armura, căci ea va fi spartă în bucăţele de Mîna Tatălui Meu Veşnic. Dacă vă opuneţi lui Dumnezeu, veţi suferi pentru aceasta. Însă dacă veţi încerca să răniţi omenirea pe scară largă prin abuz de putere, veţi fi opriţi brusc. Voi nu veţi mai avea timp să căutaţi Milostivirea lui Dumnezeu.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1230/dati-va-jos-armura-caci-ea-va-fi-sparta-in-bucatele/

Ori ÎL slujiţi pe Dumnezeu, ori cedaţi nebuniei oamenilor

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1229) din Cartea Adevărului

Miercuri, 1 octombrie 2014

Jesus

           Multiubita mea fiică, trădarea față de Mine, Isus Cristos, Fiul Omului, este larg răspîndită în rîndul celor care spun că Mă slujesc. M-au părăsit chiar şi cei care spun că sunt slujitorii Mei loiali, iar credinţa lor este doar o licărire din ce a fost odată. Ceea ce a început cu dragoste şi compasiune pentru Mine s-a redus la o fracţiune din ceea ce a fost înainte şi acest fapt a fost cauzat de mai multe lucruri.

Foarte mult dispreţ s-a abătut asupra Bisericii Mele din cauza sufletelor căzute, care au fost duse în păcat grav. Mulţi dintre slujitorii Mei sfinţiţi nevinovați au suferit din cauza păcatelor altora, iar aceasta le-a adus o mare ruşine. Apoi, cînd Legile lui Dumnezeu au fost date deoparte şi abia s-a mai vorbit despre ele, mulţi au uitat că Poruncile lui Dumnezeu trebuie susţinute cu orice preţ. Dacă slujitorii Mei sfinţiţi au oprit predicarea Adevărului şi au respins importanţa abordării existenţei păcatului, atunci cum ar putea copiii lui Dumnezeu să fie mai înţelepţi? Slujitorii Mei sfinţiţi au datoria morală de a susţine Cuvîntul lui Dumnezeu şi de a-i avertiza pe copiii lui Dumnezeu cu privire la pericolul păcatului. Dar ei au decis să nu facă acest lucru. Mulţi se tem să predice Adevărul de teama de a nu fi persecutaţi de către cei care îi învinovăţesc pentru păcatele altora.

În timpul Meu pe pămînt, Eu nu am ezitat niciodată să predic despre pedeapsa pe care omul o va suferi dacă nu caută iertarea lui Dumnezeu pentru păcatele sale. Ar trebui ca motivul pentru evitarea păcatului să fie nu teama de pedeapsa lui Dumnezeu, ci dorința ca tu, păcătosul, să poți fi salvat. Păcatul este ceva cu care voi trebuie să trăiţi, dar nu trebuie să-l acceptaţi niciodată. Trebuie să vă luptaţi cu el, pentru că Eu doresc să vă salvez sufletele. De ce nu aş dori să vă salvez sufletele, cu orice preț? Nu am suferit Eu pentru voi şi n-am avut Eu parte de o moarte chinuitoare pe Cruce, numai ca astfel să puteţi fi răscumpăraţi voi în ochii lui Dumnezeu? Atunci de ce slujitorii Mei sfinţiţi nu predică despre necesitatea absolută de a căuta viaţa veşnică? Dacă nu căutaţi viaţa veşnică, nu o veţi găsi.

Este de datoria tuturor celor care Mă slujesc să ajute la salvarea omului de la osînda veşnică. Adevărul a fost ascuns atît de mult timp încît multe suflete, din cauză că s-au complăcut în situaţia în care erau, au fost pierdute pentru Mine. Să ştiţi că voi trimite îngerii Mei în ultima zi, iar omenirea va fi împărţită în două jumătăţi – cei care au comis atrocităţi şi cei care sunt ai Mei. Vă rog pe voi, slujitorii Mei sfinţiţi, să spuneţi Adevărul, căci Îmi veţi pierde multe suflete dacă nu faceţi astfel şi Eu nu vă voi ierta niciodată pentru aceasta.

Ori ÎL slujiţi pe Dumnezeu, ori cedaţi nebuniei oamenilor.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1229/ori-il-slujiti-pe-dumnezeu-ori-cedati-nebuniei-oamenilor/

 

Comemorarea Sfintei Faustina

Faustina

         Azi, 5 octombrie, o zi frumoasă de toamnă, biserica catolică o comemorează pe Sfînta Faustina Kowalska. Tot azi, la Roma au început lucrările Sinodului Episcopilor pe tema „Provocările pastorale cu privire la familie în contextul evanghelizării“.

Pentru sprijinirea acestei acţiuni, în Piaţa San Pietro, au fost distribuite gratuit 15.000 de biblii, într-o nouă versiune italiană, în timpul rugăciunii mariane „Angelus Domini“ recitată de Papa Francisc.

Două din evenimentele cele mai importante ale vieţii Papei BerGOGlio sînt legate de memoria Sfintei Faustina.

Primul, este naşterea lui Jorge Mario, în 17 decembrie 1936, dată în care Faustina nota în jurnalul ei: „Am oferit această zi pentru preoţi. Astăzi am suferit mai mult decît oricînd înainte, atît interior cît şi exterior.“

(vezi https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/12/16/o-posibila-explicatie/)

Al doilea, este legat de începerea lucrărilor Sinodului familiei, în ziua comemorării Faustinei. Convocarea acestuia va marca, de fapt, debutul demolării catolicismului.

Sursa: http://ro.radiovaticana.va/

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Dumnezeu Tatăl: Iubirea Mea va învinge răul şi ura

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1228) din Cartea Adevărului

Luni, 29 septembrie 2014

Dieu notre pere

 Preaiubita Mea fiică, Iubirea Mea, cînd este acceptată de către voi, poate produce roade măreţe. Dar, cînd este respinsă de către om, rezultatul va fi un pămînt veştejit. Fără Iubirea Mea nu este viaţă, nu este bucurie, nu este pace. Cînd omul simte Iubirea Mea, ea creează o mare uimire, minunare şi un sentiment de profundă recunoştinţă în sufletul persoanei căreia i-a fost dăruit acest Dar.

Iubiţii Mei copii, cînd voi experimentaţi iubirea, sub orice formă, faţă de o altă fiinţă umană, este Iubirea Mea cea pe care o simţiţi. Ea nu poate veni decît de la Mine, pentru că Eu Sunt Iubirea. Iubirea este un dar şi voi trebuie să o cuprindeţi atunci cînd simţiţi că vă mișcă inimile. Cei care acceptați Iubirea Mea: aflaţi că Eu vă umplu şi mai mult cu Darul Meu atunci cînd îl împărţiţi cu cei cărora nu li s-a acordat această favoare.

Iubirea Mea va învinge răul şi ura. Iubirea şterge ura, întrucît cel rău, spinul din coasta omenirii, nu este capabil de iubire. Dacă spuneţi că Mă iubiţi, atunci trebuie să luptaţi din greu pentru ca ura, de orice fel, să nu vă prihănească sufletele. Dacă Mă iubiţi, vă veţi ierta duşmanii, pentru că îi veţi vedea aşa cum îi văd Eu. Aceasta cere din partea voastră perseverenţă şi disciplină, care vă va opri să răniţi, verbal sau fizic, o altă persoană.

Cînd permiteţi Iubirii Mele să curgă prin venele voastre, veţi simţi pace şi libertate deplină. Aceasta deoarece nu veţi mai simţi nici un fel de răutate, mînie, răzbunare ori ranchiună împotriva altui copil al Meu. Acesta este Darul Iubirii Mele în forma sa cea mai pură. Acceptaţi-l din partea Mea, spunînd această rugăciune:

Rugăciunea 168 a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Darul Iubirii lui Dumnezeu

„O, Tată Preaiubit,

O, Veşnice Dumnezeule Preaînalt,

Fă-mă vrednic de Iubirea Ta.

Te rog, iartă-mă pentru că i-am rănit pe alţii şi pentru orice altă greşeală care a produs suferinţă vreunui copil al Tău.

Deschide-mi inima pentru a Te primi în sufletul meu, şi curăţă-mă de orice ură pe care aş putea-o simţi faţă de altă persoană.

Ajută-mă să-mi iert duşmanii şi să semăn seminţele Iubirii Tale oriunde mă duc şi printre cei cu care mă întîlnesc în fiecare zi.

Dăruieşte-mi, Tată Drag, Darul Perseverenţei şi al Încrederii, așa încît să pot susţine Cuvîntul Tău cel Sfînt şi astfel să ţin în viaţă, într-o lume întunecată, flacăra Măreţei Tale Iubiri şi Milostiviri.

Amin.“

Copii, vă rog să vă liniştiţi cu gîndul că Eu îl iubesc pe fiecare dintre voi, oricine ar fi, orice păcate ar fi comis şi indiferent dacă M-a hulit sau nu. Iubirea Mea pentru voi este necondiţionată.

Eu trebuie, totuşi, să-i separ pe cei care încearcă să-i orbească pe copiii Mei în fața adevărului despre salvarea lor, de cei care sunt ai Mei. Dacă Eu nu aş interveni, mulţi ar fi pierduţi pentru Mine, iar Eu nu sunt pregătit să sacrific suflete din cauza celor care, în ciuda oricărui efort din Partea Mea, Mă vor respinge în ziua finală.

Vă cer să vă puneţi toată încrederea în Mine şi să ţineţi aproape de voi Pecetea Protecţiei Mele, sub orice formă. Bătălia a început deja şi Eu îmi voi vărsa dreptatea pedepsindu-i pe cei care încearcă să-i distrugă pe copiii Mei.

Nu uitaţi nici un moment Cine Sunt Eu. Eu sunt începutul şi sfîrşitul. Toţi cei care vin la Mine vor afla Viaţa Veşnică. Permiteţi-Mi să vă conduc spre siguranță şi spre o viață glorioasă în uniune cu Voia Mea. La Timpul Meu, Eu voi dezvălui Noul Paradis şi doresc ca voi să aveţi răbdare. Trăiţi-vă viaţa în armonie cu ceilalţi. Aveţi grijă de familiile voastre ca şi pînă acum. Veniţi la Mine, în bisericile voastre, ca şi pînă acum. Dar, întotdeauna amintiţi-vă că Adevărul, Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu, nu se poate schimba pentru că Eu Sunt Adevărul. Eu nu mă pot schimba pentru că aceasta nu e cu putinţă.

Vă iubesc. Vă binecuvîntez. Vă apăr.

Al vostru Tată Iubitor,

Dumnezeu Cel PreaÎnalt

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1228/dumnezeu-tatal-iubirea-mea-va-invinge-raul-si-ura/

Agăţaţi-vă tot timpul de Adevăr, pentru că fără el veţi trăi o minciună

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1227) din Cartea Adevărului

Duminică, 28 septembrie 2014

206-christ-roi

 Multiubita Mea fiică, Cuvîntul lui Dumnezeu, aşa cum a fost lăsat de El şi Cuvîntul dictat Sfinţilor Mei Apostoli, a fost fundaţia pe care s-a construit Trupul Meu Mistic, Biserica.

Cuvîntul Veşnic este fundaţia pe care stă Biserica. Invers nu se poate. Cuvîntul lui Dumnezeu este Veşnic – e săpat în stîncă. El este fundaţia Adevărului. Fundaţia Bisericii Mele nu poate fi zdruncinată, însă edificiul care stă deasupra ei poate fi modificat şi completat. Totuşi, dacă se modifică edificiul, fundaţia s-ar putea să nu îl mai susţină, dacă acesta deviază de la structura de clădire pentru care ea a fost proiectată.

Cuvîntul lui Dumnezeu nu poate fi modificat niciodată pentru că acesta nu se schimbă niciodată. Căci cum ar putea s-o facă? Dumnezeu nu spune un lucru care să însemne altceva. Biserica trebuie să fie subordonată Cuvîntului lui Dumnezeu. Cuvîntul lui Dumnezeu nu se subordonează acelor membri ai Bisericii Mele care ar putea să fie de altă părere. Dacă îndrăzniţi să manipulaţi Cuvîntul, Mă veţi trăda pe Mine, Isus Cristos. Eu sunt Biserica. Trupul Meu este Biserica şi tot ceea ce izvorăşte din Mine e sfînt. Căci voi, aceşti slujitori sfinţiţi ai Mei, Mă puteţi reprezenta pe Mine doar atîta timp cît susţineţi Adevărul. Atîta timp cît voi vă încredeţi în Mine şi Mă cinstiţi, şi vă asiguraţi că procedurile corecte sunt în vigoare în Biserica Mea, voi puteţi spune că sunteţi ai Mei.

Cînd Dumnezeu a dictat Evangheliile, prin Puterea Duhului Sfînt, Cuvîntul poate că a fost exprimat folosindu-se diferite expresii, dar oricum el a rămas acelaşi. Cînd Dumnezeu a vorbit prin profeţi şi prin acei apostoli ai Mei binecuvîntaţi cu Darul Duhului Sfînt, limbajul a fost clar, simplu şi autoritar. Acelaşi lucru e valabil şi astazi cînd Dumnezeu vorbeşte profeţilor Săi. Limbajul este clar, simplu și este dat cu autoritate, pentru că vine de la Dumnezeu. Cuvintele spuse de Mine, Mîntuitorul vostru, sunt în spiritul Sfîntului Meu Cuvînt conţinut în scripturi, pentru că ele provin din aceeaşi Mînă. Așadar, feriţi-vă de oricine vă dă o nouă versiune a Adevărului, versiune care e dificil de înţeles, greu de urmat şi confuză. Cînd Adevărul este răstălmăcit, de aici va rezulta o falsă doctrină. Ea va fi plină de lipsuri, ilogică şi va fi exact opusul Cuvîntului Sfînt al lui Dumnezeu.

Atunci cînd vi se spune că Dumnezeu, datorită Milostivirii Sale, va accepta păcatul, să ştiţi că aceasta este o minciună. Dumnezeu va accepta sufletul plin de căinţă, însă nu va accepta niciodată păcatul, pentru că asta e imposibil.

Agăţaţi-vă tot timpul de Adevăr, pentru că fără el veţi trăi o minciună.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1227/agatati-va-tot-timpul-de-adevar-pentru-ca-fara-el-veti-trai-o-minciuna/

Mama Mîntuirii: Păcatul este real. El există și va continua să existe pînă la A Doua Venire a Lui Cristos

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1226) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 27 septembrie 2014

Sfinta Fecioara

 Iubiții mei copii, cum mi se rupe inima în aceste vremuri îngrozitoare în care omul s-a ridicat pentru a-L sfida pe Dumnezeu în atît de multe feluri.

Legile lui Dumnezeu sunt încălcate în toată lumea deoarece păcatul nu mai este recunoscut ca fiind un lucru rău. Dimpotrivă, el este justificat cu orice ocazie, astfel încît omul nu mai poate face diferența între bine și rău. Cînd acceptați păcatul, în toate formele lui și declarați că el nu are importanță, nu veți fi mulțumiți niciodată. Păcatul, odată ce este văzut ca fiind mai degrabă o greșeală omenească, va conduce la păcate mai mari și mai grave, pînă cînd în final va duce la o întunecime a spiritului și la separarea de Dumnezeu. Aceasta va lăsa un vid în sufletul vostru și vă va aduce o formă de nefericire din care este greu de ieșit.

Întunericul vine de la spiritul răului. Lumina vine de la Dumnezeu. Păcatul aduce întuneric și, dacă nu recunoașteți păcatul și nu căutați reconcilierea, el va crește și se va infecta pînă cînd vă va sufoca spiritul. Nimic din această lume nu poate și nici nu va aduce sufletului alinarea după care tînjește. Doar reconcilierea sufletului cu Dumnezeu poate elibera sufletul de această sufocare.

Păcatul este real. El există și va continua să existe pînă la A Doua Venire a Lui Cristos. Copiii lui Dumnezeu care înțeleg cele Zece Porunci date de El, vor ști că omul trebuie să-i ceară iertare lui Dumnezeu ori de cîte ori păcătuiește. E bine chiar dacă omul îl caută pe Dumnezeu și imploră Iertarea Sa în mod repetat, căci acesta este singurul mod de a rămîne în uniune cu El. În acest fel, veți primi multe Haruri, vă veți maturiza și veți locui în Lumina lui Dumnezeu.

Omul trebuie să accepte că este slab din cauza existenței păcatului. El trebuie să accepte că păcatul îl poate despărți de Dumnezeu. Dacă nu acceptă acest fapt, atunci omul spune că el este egalul lui Dumnezeu. Fără să creadă că păcatul există, omul nu îi poate sluji lui Dumnezeu. Atunci crește depărtarea dintre om și Creatorul său, pînă cînd nu mai există nicio comunicare între om și Dumnezeu.

Dorința satanei este să captureze suflete și să le împiedice să se mîntuiască. Pînă cînd omul nu acceptă importanța recunoașterii Legilor lui Dumnezeu, el Îl va nega.

Mama voastră iubitoare,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1226/mama-mantuirii-pacatul-este-real-el-exista-si-va-continua-sa-existe-pana-la-a-doua-venire-a-lui-cristos/

Frumuseţea omului, creat după Chipul Viu al lui Dumnezeu, este de nedescris

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1225) din Cartea Adevărului

Miercuri, 24 septembrie 2014

78239606_p

 

Multiubita Mea fiică, la fel cum preaiubita Mea Mamă a fost aleasă de Dumnezeu pentru a vesti venirea lui Mesia, tot ea este chemată să pregătească omenirea pentru a doua Mea venire.

Ea a fost ridicată la cea mai înaltă Ierarhie în Cer şi i-au fost încredinţate mari puteri, de către Tatăl Meu Veşnic. Cu toate acestea, ea rămîne şi acum aşa cum a fost atunci şi cum va fi întotdeauna, un devotat şi smerit slujitor al lui Dumnezeu. Ea Îl slujeşte pe El în planul Lui de a ridica omul la perfecţiunea pentru care a fost creat.

Frumusetea omului, creat după Chipul Viu al lui Dumnezeu, este de nedescris. Nici un bărbat, femeie sau copil de pe acest pămînt nu egalează această perfecţiune cu care Dumnezeu i-a înzestrat pe Adam şi Eva, cînd i-a creat. Păcatul le-a pricinuit căderea, iar Lucifer a fost inamicul lor. Apoi, această perfecţiune a fost distrusă. Pătat de păcat, omul nu-şi va mai recîştiga niciodată această stare perfectă, pînă cînd şarpele şi toţi cei care i se închină lui nu vor fi alungaţi. Pînă cînd acea zi va veni, frumuseţea corpului uman şi sufletul său vor rămîne pătate.

Omul este cea mai mare iubire a lui Dumnezeu. Îngerii sunt slujitorii Lui şi prin aceasta şi ei trebuie să arate iubire pentru creaturile lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu pentru familia Sa este mai presus decît toată creaţia Sa şi, pînă cînd nu va recîştiga sufletele copiilor Săi, El nu se va odihni niciodată. Dumnezeu permite multe suferinţe, umilinţe şi tragedii, care sunt cauzate de ura celui pe care El l-a ridicat la cel mai înalt rang – fostul Arhanghel Lucifier, care a devenit satana. Căzut din cauza geloziei, mîndriei şi iubirii de sine, el i-a provocat Tatălui Meu cea mai mare durere posibilă. Şi astăzi, ca şi atunci, el face acelaşi lucru.

Îngerii fideli Tatălui Meu, toţi sfinţii şi mult iubita Mea Mamă au format o legătură care niciodată nu poate fi ruptă. Tot ce porunceşte Tatăl Meu este dus la îndeplinire de către Ierarhia Sa de Elită. El nu este niciodată pus la îndoială. Oricare ar fi dorinţele Tatălui Meu, este calea corectă şi calea cea mai puternică. Acesta este modul în care rasa umană poate fi salvată din blestemul celui rău. Aceasta este prerogativa Lui. Nimeni nu va îndrăzni vreodată să se îndoiască de acest lucru. În Planul Său Final, etapa finală în care El va duce la îndeplinire Planul Său de mîntuire , El va interveni în mai multe moduri.

Titulatura Mamei Mele, „Mama Mîntuirii”, ultima dată ei de către Tatăl Veşnic, Dumnezeu cel Preaînalt, nu este o întîmplare. Ea a fost trimisă pentru a avertiza lumea şi pentru a o pregăti pentru atacul final al celui rău împotriva rasei umane. Ei i-a fost încredinţată această sarcină şi vă cer să acceptaţi acest lucru şi să răspundeţi la chemarea ei la rugăciune în orice moment.

Sfînta Treime va aduce multe binecuvîntări celor care au răspuns acestei misiuni finale din Cer – Misiunea Mîntuirii. Acceptaţi, cu recunoştinţă, această favoare care a fost făcută umanităţii cu iubire şi mărinimie a inimii.

 Al vostru iubit Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1225/frumusetea-omului-creat-dupa-chipul-viu-al-lui-dumnezeu-este-de-nedescris/

 

Este uşor să spui că eşti creştin, atîta timp cît nu eşti ameninţat pentru asta

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1224) din Cartea Adevărului

Marți, 23 septembrie 2014

Jesus

Preaiubita mea fiică, pe măsură ce Eu ajung la copiii lui Dumnezeu, incluzîndu-i pe cei din toate religiile, pe necredincioşi şi pe creştini, mulţi, ca urmare a Chemării Mele, se vor converti la creştinism. Aceasta va fi realizată prin Harul lui Dumnezeu, prin Puterea Duhului Sfînt.

În acest timp, creştinii de bună-credinţă şi ucenicii Mei fideli vor vedea că încercările cărora vor trebui să le facă faţă vor fi foarte dificile. Îi întreb acum: Cine dintre voi este atît de puternic încît să stea în aceste timpuri de partea Mea şi să respecte Adevărul, fără Intervenţia Mea? Mulţi dintre voi, cu inimă bună, Îmi vor rămîne devotați Mie, dar numai în sînul grupurilor voastre. Cînd sunteţi de acord unii cu alţii, vi se va părea uşor să-L slujiţi pe Dumnezeu. Dar cînd veţi avea de înfruntat opoziţia – şi veţi avea, într-o anume etapă, din partea duşmanilor Mei care vor încerca să vă atragă spre o doctrină falsă – nu vi se va mai părea atît de uşor.

Cînd veţi fi criticaţi pentru că urmaţi adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu, mulţi dintre voi vor fi prea slabi ca să îl apere. Odată ce veţi înfrunta opoziţie din partea semenilor voştri creştini şi cînd veţi fi obligaţi să acceptaţi noua scriptură adaptată, dar falsă, veţi fi loviţi de dezolare. Atunci, credinţa voastră va fi testată cu adevărat. Veţi avea două opţiuni. Să credeți în Adevăr, aşa cum a fost lăsat de către Dumnezeu, şi pentru care a fost vărsat mult sînge pentru a-l reconcilia pe om cu Creatorul său; ori, să acceptați o versiune atenuată, infiltrată de neadevăruri, a Cuvîntului Meu,.

Alegerea primei opţiuni vă va aduce multă durere, întristare şi suferinţă, fiindcă veţi fi dispreţuiţi de alţii pentru că-Mi rămîneţi loiali. Dar, alegînd cea de a doua opţiune – cu toate că s-ar putea să fiţi copleşiţi cu multe laude şi acceptaţi de către colegii voştri şi duşmanii Mei – veţi plonja în întuneric şi sufletul vostru va fi în primejdie.

Este uşor să spui că eşti creştin, atîta timp cît nu eşti ameninţat pentru asta. Dar, dacă veţi fi dispreţuiţi, batjocoriți, ridiculizaţi ori calomniaţi pentru Numele Meu, o parte dintre voi nu veți fi destul de puternici pentru a rezista acestor încercări. Mulţi dintre voi Mă veți părăsi şi vă veți îndepărta din teamă de opinia publică. Mulţi dintre voi Mă veți trăda. Mulţi dintre voi veți întoarce spatele, pentru că vă va fi prea ruşine să purtați Crucea Mea.

Niciodată să nu credeţi că a fi ucenicul Meu este uşor, pentru că nu este. Dar va veni o vreme cînd credinţa voastră va fi supusă testului suprem şi atunci Eu voi şti cine este cu Mine şi cine nu.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1224/este-usor-sa-spui-ca-esti-crestin-atata-timp-cat-nu-esti-amenintat-pentru-asta/

Dumnezeu păstrează Iubirea Sa pentru om prin unitatea familiei

Eu niciodată nu i-am criticat pe păcătoşi. Niciodată nu i-am denigrat. Niciodată nu i-am rănit

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1222) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 20 septembrie 2014

 Isus

Multiubita Mea fiică, să ştii că din slăbiciunea omenească Eu scot la iveală o mare forță. Puterea Mea este maximă atunci cînd ating sufletele celor slabi, pentru că atunci Mă pot baza pe ei ca să Îmi permită să acționez înlăuntrul lor.

Aceia dintre voi care sunteţi slabi trebuie să-Mi cereţi Harul încrederii. Încredeţi-vă în Mine, micuţii Mei iubiţi, şi atunci toată puterea vine de la Mine. Eu nu pot să Mă apropii de sufletele celor mîndri, ale celor trufaşi sau ale celor aroganţi, căci ei nu se smeresc în Ochii Mei. Mîndria este o barieră între om şi Dumnezeu pentru că omul mîndru crede că vocea sa este mai puternică decît a Mea. Aşa a fost mereu. Nici în ziua de azi nu este altfel. Vă cer vouă tuturor să vă rugaţi pentru acele suflete care Mă înţeleg greşit şi simt nevoia să declare ce înseamnă cu adevărat Cuvîntul Meu după interpretarea lor proprie.

Cînd un om îl acuză pe altul şi apoi spune „Aşa ar fi dorit Dumnezeu să fie apărat Cuvîntul Lui”, sau cînd un om îşi justifică cele rele şi spune că ele sunt bune în Ochii Mei, să ştie asta: Dacă Mă iubiţi, nu vă veţi abate niciodată de la iubirea despre care v-am învăţat Eu sau de la modul în care trebuie să Mă imitaţi pe Mine. Eu niciodată nu i-am criticat pe păcătoși. Niciodată nu i-am denigrat. Niciodată nu i-am rănit şi niciodată nu i-am învinuit. La fel şi voi, trebuie să faceţi aşa cum am făcut Eu.

Acceptaţ-i pe păcătoşi. Rugaţi-vă pentru ei. Căci, dacă nu faceţi aşa, sfidaţi Cuvîntul Meu iar faptele voastre nu slujesc decît părerii voastre eronate despre Cine Sunt Eu. Nu puteţi spune că sunteţi de la Mine dacă predicaţi opusul a ceea ce v-am învăţat Eu. Să nu-i dispreţuiţi niciodată pe cei despre care credeţi că sunt păcătoşi în Ochii Mei. Rugaţi-vă pentru ei dar nu-i judecaţi niciodată pentru că nu aveţi acest drept.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1222/eu-niciodata-nu-i-am-criticat-pe-pacatosi-niciodata-nu-i-am-denigrat-niciodata-nu-i-am-ranit/