Daily Archives: 5 octombrie 2014

Comemorarea Sfintei Faustina

Faustina

         Azi, 5 octombrie, o zi frumoasă de toamnă, biserica catolică o comemorează pe Sfînta Faustina Kowalska. Tot azi, la Roma au început lucrările Sinodului Episcopilor pe tema „Provocările pastorale cu privire la familie în contextul evanghelizării“.

Pentru sprijinirea acestei acţiuni, în Piaţa San Pietro, au fost distribuite gratuit 15.000 de biblii, într-o nouă versiune italiană, în timpul rugăciunii mariane „Angelus Domini“ recitată de Papa Francisc.

Două din evenimentele cele mai importante ale vieţii Papei BerGOGlio sînt legate de memoria Sfintei Faustina.

Primul, este naşterea lui Jorge Mario, în 17 decembrie 1936, dată în care Faustina nota în jurnalul ei: „Am oferit această zi pentru preoţi. Astăzi am suferit mai mult decît oricînd înainte, atît interior cît şi exterior.“

(vezi https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/12/16/o-posibila-explicatie/)

Al doilea, este legat de începerea lucrărilor Sinodului familiei, în ziua comemorării Faustinei. Convocarea acestuia va marca, de fapt, debutul demolării catolicismului.

Sursa: http://ro.radiovaticana.va/

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Dumnezeu Tatăl: Iubirea Mea va învinge răul şi ura

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1228) din Cartea Adevărului

Luni, 29 septembrie 2014

Dieu notre pere

 Preaiubita Mea fiică, Iubirea Mea, cînd este acceptată de către voi, poate produce roade măreţe. Dar, cînd este respinsă de către om, rezultatul va fi un pămînt veştejit. Fără Iubirea Mea nu este viaţă, nu este bucurie, nu este pace. Cînd omul simte Iubirea Mea, ea creează o mare uimire, minunare şi un sentiment de profundă recunoştinţă în sufletul persoanei căreia i-a fost dăruit acest Dar.

Iubiţii Mei copii, cînd voi experimentaţi iubirea, sub orice formă, faţă de o altă fiinţă umană, este Iubirea Mea cea pe care o simţiţi. Ea nu poate veni decît de la Mine, pentru că Eu Sunt Iubirea. Iubirea este un dar şi voi trebuie să o cuprindeţi atunci cînd simţiţi că vă mișcă inimile. Cei care acceptați Iubirea Mea: aflaţi că Eu vă umplu şi mai mult cu Darul Meu atunci cînd îl împărţiţi cu cei cărora nu li s-a acordat această favoare.

Iubirea Mea va învinge răul şi ura. Iubirea şterge ura, întrucît cel rău, spinul din coasta omenirii, nu este capabil de iubire. Dacă spuneţi că Mă iubiţi, atunci trebuie să luptaţi din greu pentru ca ura, de orice fel, să nu vă prihănească sufletele. Dacă Mă iubiţi, vă veţi ierta duşmanii, pentru că îi veţi vedea aşa cum îi văd Eu. Aceasta cere din partea voastră perseverenţă şi disciplină, care vă va opri să răniţi, verbal sau fizic, o altă persoană.

Cînd permiteţi Iubirii Mele să curgă prin venele voastre, veţi simţi pace şi libertate deplină. Aceasta deoarece nu veţi mai simţi nici un fel de răutate, mînie, răzbunare ori ranchiună împotriva altui copil al Meu. Acesta este Darul Iubirii Mele în forma sa cea mai pură. Acceptaţi-l din partea Mea, spunînd această rugăciune:

Rugăciunea 168 a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Darul Iubirii lui Dumnezeu

„O, Tată Preaiubit,

O, Veşnice Dumnezeule Preaînalt,

Fă-mă vrednic de Iubirea Ta.

Te rog, iartă-mă pentru că i-am rănit pe alţii şi pentru orice altă greşeală care a produs suferinţă vreunui copil al Tău.

Deschide-mi inima pentru a Te primi în sufletul meu, şi curăţă-mă de orice ură pe care aş putea-o simţi faţă de altă persoană.

Ajută-mă să-mi iert duşmanii şi să semăn seminţele Iubirii Tale oriunde mă duc şi printre cei cu care mă întîlnesc în fiecare zi.

Dăruieşte-mi, Tată Drag, Darul Perseverenţei şi al Încrederii, așa încît să pot susţine Cuvîntul Tău cel Sfînt şi astfel să ţin în viaţă, într-o lume întunecată, flacăra Măreţei Tale Iubiri şi Milostiviri.

Amin.“

Copii, vă rog să vă liniştiţi cu gîndul că Eu îl iubesc pe fiecare dintre voi, oricine ar fi, orice păcate ar fi comis şi indiferent dacă M-a hulit sau nu. Iubirea Mea pentru voi este necondiţionată.

Eu trebuie, totuşi, să-i separ pe cei care încearcă să-i orbească pe copiii Mei în fața adevărului despre salvarea lor, de cei care sunt ai Mei. Dacă Eu nu aş interveni, mulţi ar fi pierduţi pentru Mine, iar Eu nu sunt pregătit să sacrific suflete din cauza celor care, în ciuda oricărui efort din Partea Mea, Mă vor respinge în ziua finală.

Vă cer să vă puneţi toată încrederea în Mine şi să ţineţi aproape de voi Pecetea Protecţiei Mele, sub orice formă. Bătălia a început deja şi Eu îmi voi vărsa dreptatea pedepsindu-i pe cei care încearcă să-i distrugă pe copiii Mei.

Nu uitaţi nici un moment Cine Sunt Eu. Eu sunt începutul şi sfîrşitul. Toţi cei care vin la Mine vor afla Viaţa Veşnică. Permiteţi-Mi să vă conduc spre siguranță şi spre o viață glorioasă în uniune cu Voia Mea. La Timpul Meu, Eu voi dezvălui Noul Paradis şi doresc ca voi să aveţi răbdare. Trăiţi-vă viaţa în armonie cu ceilalţi. Aveţi grijă de familiile voastre ca şi pînă acum. Veniţi la Mine, în bisericile voastre, ca şi pînă acum. Dar, întotdeauna amintiţi-vă că Adevărul, Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu, nu se poate schimba pentru că Eu Sunt Adevărul. Eu nu mă pot schimba pentru că aceasta nu e cu putinţă.

Vă iubesc. Vă binecuvîntez. Vă apăr.

Al vostru Tată Iubitor,

Dumnezeu Cel PreaÎnalt

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1228/dumnezeu-tatal-iubirea-mea-va-invinge-raul-si-ura/

Agăţaţi-vă tot timpul de Adevăr, pentru că fără el veţi trăi o minciună

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1227) din Cartea Adevărului

Duminică, 28 septembrie 2014

206-christ-roi

 Multiubita Mea fiică, Cuvîntul lui Dumnezeu, aşa cum a fost lăsat de El şi Cuvîntul dictat Sfinţilor Mei Apostoli, a fost fundaţia pe care s-a construit Trupul Meu Mistic, Biserica.

Cuvîntul Veşnic este fundaţia pe care stă Biserica. Invers nu se poate. Cuvîntul lui Dumnezeu este Veşnic – e săpat în stîncă. El este fundaţia Adevărului. Fundaţia Bisericii Mele nu poate fi zdruncinată, însă edificiul care stă deasupra ei poate fi modificat şi completat. Totuşi, dacă se modifică edificiul, fundaţia s-ar putea să nu îl mai susţină, dacă acesta deviază de la structura de clădire pentru care ea a fost proiectată.

Cuvîntul lui Dumnezeu nu poate fi modificat niciodată pentru că acesta nu se schimbă niciodată. Căci cum ar putea s-o facă? Dumnezeu nu spune un lucru care să însemne altceva. Biserica trebuie să fie subordonată Cuvîntului lui Dumnezeu. Cuvîntul lui Dumnezeu nu se subordonează acelor membri ai Bisericii Mele care ar putea să fie de altă părere. Dacă îndrăzniţi să manipulaţi Cuvîntul, Mă veţi trăda pe Mine, Isus Cristos. Eu sunt Biserica. Trupul Meu este Biserica şi tot ceea ce izvorăşte din Mine e sfînt. Căci voi, aceşti slujitori sfinţiţi ai Mei, Mă puteţi reprezenta pe Mine doar atîta timp cît susţineţi Adevărul. Atîta timp cît voi vă încredeţi în Mine şi Mă cinstiţi, şi vă asiguraţi că procedurile corecte sunt în vigoare în Biserica Mea, voi puteţi spune că sunteţi ai Mei.

Cînd Dumnezeu a dictat Evangheliile, prin Puterea Duhului Sfînt, Cuvîntul poate că a fost exprimat folosindu-se diferite expresii, dar oricum el a rămas acelaşi. Cînd Dumnezeu a vorbit prin profeţi şi prin acei apostoli ai Mei binecuvîntaţi cu Darul Duhului Sfînt, limbajul a fost clar, simplu şi autoritar. Acelaşi lucru e valabil şi astazi cînd Dumnezeu vorbeşte profeţilor Săi. Limbajul este clar, simplu și este dat cu autoritate, pentru că vine de la Dumnezeu. Cuvintele spuse de Mine, Mîntuitorul vostru, sunt în spiritul Sfîntului Meu Cuvînt conţinut în scripturi, pentru că ele provin din aceeaşi Mînă. Așadar, feriţi-vă de oricine vă dă o nouă versiune a Adevărului, versiune care e dificil de înţeles, greu de urmat şi confuză. Cînd Adevărul este răstălmăcit, de aici va rezulta o falsă doctrină. Ea va fi plină de lipsuri, ilogică şi va fi exact opusul Cuvîntului Sfînt al lui Dumnezeu.

Atunci cînd vi se spune că Dumnezeu, datorită Milostivirii Sale, va accepta păcatul, să ştiţi că aceasta este o minciună. Dumnezeu va accepta sufletul plin de căinţă, însă nu va accepta niciodată păcatul, pentru că asta e imposibil.

Agăţaţi-vă tot timpul de Adevăr, pentru că fără el veţi trăi o minciună.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1227/agatati-va-tot-timpul-de-adevar-pentru-ca-fara-el-veti-trai-o-minciuna/

Mama Mîntuirii: Păcatul este real. El există și va continua să existe pînă la A Doua Venire a Lui Cristos

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1226) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 27 septembrie 2014

Sfinta Fecioara

 Iubiții mei copii, cum mi se rupe inima în aceste vremuri îngrozitoare în care omul s-a ridicat pentru a-L sfida pe Dumnezeu în atît de multe feluri.

Legile lui Dumnezeu sunt încălcate în toată lumea deoarece păcatul nu mai este recunoscut ca fiind un lucru rău. Dimpotrivă, el este justificat cu orice ocazie, astfel încît omul nu mai poate face diferența între bine și rău. Cînd acceptați păcatul, în toate formele lui și declarați că el nu are importanță, nu veți fi mulțumiți niciodată. Păcatul, odată ce este văzut ca fiind mai degrabă o greșeală omenească, va conduce la păcate mai mari și mai grave, pînă cînd în final va duce la o întunecime a spiritului și la separarea de Dumnezeu. Aceasta va lăsa un vid în sufletul vostru și vă va aduce o formă de nefericire din care este greu de ieșit.

Întunericul vine de la spiritul răului. Lumina vine de la Dumnezeu. Păcatul aduce întuneric și, dacă nu recunoașteți păcatul și nu căutați reconcilierea, el va crește și se va infecta pînă cînd vă va sufoca spiritul. Nimic din această lume nu poate și nici nu va aduce sufletului alinarea după care tînjește. Doar reconcilierea sufletului cu Dumnezeu poate elibera sufletul de această sufocare.

Păcatul este real. El există și va continua să existe pînă la A Doua Venire a Lui Cristos. Copiii lui Dumnezeu care înțeleg cele Zece Porunci date de El, vor ști că omul trebuie să-i ceară iertare lui Dumnezeu ori de cîte ori păcătuiește. E bine chiar dacă omul îl caută pe Dumnezeu și imploră Iertarea Sa în mod repetat, căci acesta este singurul mod de a rămîne în uniune cu El. În acest fel, veți primi multe Haruri, vă veți maturiza și veți locui în Lumina lui Dumnezeu.

Omul trebuie să accepte că este slab din cauza existenței păcatului. El trebuie să accepte că păcatul îl poate despărți de Dumnezeu. Dacă nu acceptă acest fapt, atunci omul spune că el este egalul lui Dumnezeu. Fără să creadă că păcatul există, omul nu îi poate sluji lui Dumnezeu. Atunci crește depărtarea dintre om și Creatorul său, pînă cînd nu mai există nicio comunicare între om și Dumnezeu.

Dorința satanei este să captureze suflete și să le împiedice să se mîntuiască. Pînă cînd omul nu acceptă importanța recunoașterii Legilor lui Dumnezeu, el Îl va nega.

Mama voastră iubitoare,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1226/mama-mantuirii-pacatul-este-real-el-exista-si-va-continua-sa-existe-pana-la-a-doua-venire-a-lui-cristos/

Frumuseţea omului, creat după Chipul Viu al lui Dumnezeu, este de nedescris

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1225) din Cartea Adevărului

Miercuri, 24 septembrie 2014

78239606_p

 

Multiubita Mea fiică, la fel cum preaiubita Mea Mamă a fost aleasă de Dumnezeu pentru a vesti venirea lui Mesia, tot ea este chemată să pregătească omenirea pentru a doua Mea venire.

Ea a fost ridicată la cea mai înaltă Ierarhie în Cer şi i-au fost încredinţate mari puteri, de către Tatăl Meu Veşnic. Cu toate acestea, ea rămîne şi acum aşa cum a fost atunci şi cum va fi întotdeauna, un devotat şi smerit slujitor al lui Dumnezeu. Ea Îl slujeşte pe El în planul Lui de a ridica omul la perfecţiunea pentru care a fost creat.

Frumusetea omului, creat după Chipul Viu al lui Dumnezeu, este de nedescris. Nici un bărbat, femeie sau copil de pe acest pămînt nu egalează această perfecţiune cu care Dumnezeu i-a înzestrat pe Adam şi Eva, cînd i-a creat. Păcatul le-a pricinuit căderea, iar Lucifer a fost inamicul lor. Apoi, această perfecţiune a fost distrusă. Pătat de păcat, omul nu-şi va mai recîştiga niciodată această stare perfectă, pînă cînd şarpele şi toţi cei care i se închină lui nu vor fi alungaţi. Pînă cînd acea zi va veni, frumuseţea corpului uman şi sufletul său vor rămîne pătate.

Omul este cea mai mare iubire a lui Dumnezeu. Îngerii sunt slujitorii Lui şi prin aceasta şi ei trebuie să arate iubire pentru creaturile lui Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu pentru familia Sa este mai presus decît toată creaţia Sa şi, pînă cînd nu va recîştiga sufletele copiilor Săi, El nu se va odihni niciodată. Dumnezeu permite multe suferinţe, umilinţe şi tragedii, care sunt cauzate de ura celui pe care El l-a ridicat la cel mai înalt rang – fostul Arhanghel Lucifier, care a devenit satana. Căzut din cauza geloziei, mîndriei şi iubirii de sine, el i-a provocat Tatălui Meu cea mai mare durere posibilă. Şi astăzi, ca şi atunci, el face acelaşi lucru.

Îngerii fideli Tatălui Meu, toţi sfinţii şi mult iubita Mea Mamă au format o legătură care niciodată nu poate fi ruptă. Tot ce porunceşte Tatăl Meu este dus la îndeplinire de către Ierarhia Sa de Elită. El nu este niciodată pus la îndoială. Oricare ar fi dorinţele Tatălui Meu, este calea corectă şi calea cea mai puternică. Acesta este modul în care rasa umană poate fi salvată din blestemul celui rău. Aceasta este prerogativa Lui. Nimeni nu va îndrăzni vreodată să se îndoiască de acest lucru. În Planul Său Final, etapa finală în care El va duce la îndeplinire Planul Său de mîntuire , El va interveni în mai multe moduri.

Titulatura Mamei Mele, „Mama Mîntuirii”, ultima dată ei de către Tatăl Veşnic, Dumnezeu cel Preaînalt, nu este o întîmplare. Ea a fost trimisă pentru a avertiza lumea şi pentru a o pregăti pentru atacul final al celui rău împotriva rasei umane. Ei i-a fost încredinţată această sarcină şi vă cer să acceptaţi acest lucru şi să răspundeţi la chemarea ei la rugăciune în orice moment.

Sfînta Treime va aduce multe binecuvîntări celor care au răspuns acestei misiuni finale din Cer – Misiunea Mîntuirii. Acceptaţi, cu recunoştinţă, această favoare care a fost făcută umanităţii cu iubire şi mărinimie a inimii.

 Al vostru iubit Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1225/frumusetea-omului-creat-dupa-chipul-viu-al-lui-dumnezeu-este-de-nedescris/

 

Este uşor să spui că eşti creştin, atîta timp cît nu eşti ameninţat pentru asta

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1224) din Cartea Adevărului

Marți, 23 septembrie 2014

Jesus

Preaiubita mea fiică, pe măsură ce Eu ajung la copiii lui Dumnezeu, incluzîndu-i pe cei din toate religiile, pe necredincioşi şi pe creştini, mulţi, ca urmare a Chemării Mele, se vor converti la creştinism. Aceasta va fi realizată prin Harul lui Dumnezeu, prin Puterea Duhului Sfînt.

În acest timp, creştinii de bună-credinţă şi ucenicii Mei fideli vor vedea că încercările cărora vor trebui să le facă faţă vor fi foarte dificile. Îi întreb acum: Cine dintre voi este atît de puternic încît să stea în aceste timpuri de partea Mea şi să respecte Adevărul, fără Intervenţia Mea? Mulţi dintre voi, cu inimă bună, Îmi vor rămîne devotați Mie, dar numai în sînul grupurilor voastre. Cînd sunteţi de acord unii cu alţii, vi se va părea uşor să-L slujiţi pe Dumnezeu. Dar cînd veţi avea de înfruntat opoziţia – şi veţi avea, într-o anume etapă, din partea duşmanilor Mei care vor încerca să vă atragă spre o doctrină falsă – nu vi se va mai părea atît de uşor.

Cînd veţi fi criticaţi pentru că urmaţi adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu, mulţi dintre voi vor fi prea slabi ca să îl apere. Odată ce veţi înfrunta opoziţie din partea semenilor voştri creştini şi cînd veţi fi obligaţi să acceptaţi noua scriptură adaptată, dar falsă, veţi fi loviţi de dezolare. Atunci, credinţa voastră va fi testată cu adevărat. Veţi avea două opţiuni. Să credeți în Adevăr, aşa cum a fost lăsat de către Dumnezeu, şi pentru care a fost vărsat mult sînge pentru a-l reconcilia pe om cu Creatorul său; ori, să acceptați o versiune atenuată, infiltrată de neadevăruri, a Cuvîntului Meu,.

Alegerea primei opţiuni vă va aduce multă durere, întristare şi suferinţă, fiindcă veţi fi dispreţuiţi de alţii pentru că-Mi rămîneţi loiali. Dar, alegînd cea de a doua opţiune – cu toate că s-ar putea să fiţi copleşiţi cu multe laude şi acceptaţi de către colegii voştri şi duşmanii Mei – veţi plonja în întuneric şi sufletul vostru va fi în primejdie.

Este uşor să spui că eşti creştin, atîta timp cît nu eşti ameninţat pentru asta. Dar, dacă veţi fi dispreţuiţi, batjocoriți, ridiculizaţi ori calomniaţi pentru Numele Meu, o parte dintre voi nu veți fi destul de puternici pentru a rezista acestor încercări. Mulţi dintre voi Mă veți părăsi şi vă veți îndepărta din teamă de opinia publică. Mulţi dintre voi Mă veți trăda. Mulţi dintre voi veți întoarce spatele, pentru că vă va fi prea ruşine să purtați Crucea Mea.

Niciodată să nu credeţi că a fi ucenicul Meu este uşor, pentru că nu este. Dar va veni o vreme cînd credinţa voastră va fi supusă testului suprem şi atunci Eu voi şti cine este cu Mine şi cine nu.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1224/este-usor-sa-spui-ca-esti-crestin-atata-timp-cat-nu-esti-amenintat-pentru-asta/