Daily Archives: 15 octombrie 2014

Amintiţi-vă că, după A Doua Venire, Purgatoriul nu va mai exista

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1236) din Cartea Adevărului

Joi, 9 octombrie 2014

Jesus

 Preaiubita Mea fiică, cît de însetat sunt Eu după iubirea oamenilor şi cît de însetați sunt ei după Mine! Însă divizarea care îl desparte pe om de Mine, Dătătorul de Viaţă, este cel mai mare duşman al speciei umane.

Satana, cu căile sale înşelătoare şi viclene, creează mari scindări în lume. Faptul că el stă ascuns îi dă o mare putere asupra sufletelor oamenilor. Influenţa sa malefică creează îndoieli asupra Existenţei Mele, în cei care au credinţă slabă. El îi convinge pe alţii, care nu cred în Mine, că omul este responsabil pentru orice alegere pe care o face. Influenţa sa liniştitoare, atunci cînd el ispiteşte omul, îi convinge pe cei asupra cărora are acces că ceea ce este rău este bun şi ceea ce este bun este rău. El prezintă iubirea ca fiind voluptate; ura, ca pe o formă a dorinţei; iar invidia şi gelozia ca pe nişte mijloace prin care se justifică distrugerea vieţii altora.

Fiecare idee, fiecare dorinţă, fiecare nostalgie sau sete pe care el o plantează în sufletul oamenilor, îi conduce pe aceștia la păcat. O infestare atît de mare în rîndul omenirii, în aceste timpuri, a condus la faptul că iubirea curată, ce vine de la Dumnezeu, a fost înlocuită de pofte. Orice izvorăşte de la şarpe va fi prezentat în inimile păcătoşilor ca fiind un lucru bun. Păcatul îşi găseşte întotdeauna o justificare din partea păcătoşilor care se predau diavolului. Păcatul, odată justificat, este apoi glorificat pînă cînd este considerat o faptă măreaţă – vrednică de recunoaştere.

Vai de cel care îndrăzneşte să-i conteste pe cei care glorifică păcatul. Păcătosul care îmbrăţişează cu mare bucurie păcatul, îi va influenţa şi pe alţii să facă la fel. Astăzi, influenţa celui rău poate fi văzută pretutindeni. În timp ce, odinioară, actele păcătoase erau ascunse cu grijă, în prezent nu mai există nici o ruşine în a fi prezentate public lumii întregi. Tot ceea ce este dezgustător pentru Mine este îmbrăţişat cu mare satisfacţie. Răul este prezentat ca fiind bun şi tot ceea ce este bun, după Legile lui Dumnezeu, este considerat a fi rău. Cînd diavolul lucrează, totul va fi prezentat invers şi în totală opoziţie cu ceea ce vine de la Mine. Să ştiţi că, atunci cînd Cuvîntul Meu este declarat a fi greşit, influenţa celui rău a atins culmile cele mai înalte.

Amintiţi-vă că, după A Doua Venire, Purgatoriul nu va mai exista. Cerul şi pămîntul vor deveni una, iar Iadul va deveni sălaşul celor care îl idolatrizează pe diavol şi tot ceea ce vine de la el. Aburii căilor sale rele şi perverse i-au infestat atît pe cei care cred în Mine cît şi pe cei care Mă resping. Nimeni nu este în siguranţă.

Rugăciunea, iubiţii Mei ucenici, este refugiul vostru. Susţineţi Cuvîntul Meu şi rugaţi-vă, nu pentru voi înşivă ci pentru cei care au făcut legămînt cu cel rău. Ei au nevoie de rugăciunea voastră dimineaţa, la amiază şi noaptea.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1236/amintiti-va-ca-dupa-a-doua-venire-purgatoriul-nu-va-mai-exista/

 

Vă dau acum ultima Rugăciune a Cruciadei

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1235) din Cartea Adevărului

Miercuri, 8 octombrie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, atît de zdrobită este Inima Mea în aceste vremuri! Trădătorii Mi-au străpuns Coasta, iar pămîntul este acum inundat de o revărsare a Durerii Mele care este atît de intensă încît nu poate fi consolată.

Vă întreb acum, care dintre slujitorii Mei sfințiți va fi destul de puternic pentru a susține Adevărul?

Vă dau ultima Rugăciune a Cruciadei. Este pentru preoți. Le cer slujitorilor Mei sfințiți să o recite zilnic.

Rugăciunea (170) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a susține Sfîntul Cuvînt al Lui Dumnezeu

„O, iubite Doamne, preaiubitul meu Isus Cristos

Susține-mă.

Protejează-mă.

Ține-mă în Lumina Feței Tale cînd persecuția asupra mea se intensifică iar unica mea vină este cea de a susține Adevărul, Sfîntul Cuvînt al Lui Dumnezeu.

Ajută-mă să găsesc curajul de a Te sluji cu credință în toate timpurile.

Dă-mi Curajul Tău și Tăria Ta cînd lupt împotriva opoziției acerbe, ca să apăr Învățăturile Tale.

Nu mă părăsi niciodată, Isuse, în momentele mele de nevoie; dă-mi tot ceea ce mi-e necesar pentru a continua să Te slujesc prin asigurarea Sfintelor Sacramente, și dă-mi Prețiosul Tău Trup și Sînge prin Sfînta Jertfă a Liturghiei.

Binecuvîntează-mă, Isuse.

Mergi alături de mine.

Odihnește-te în mine.

Rămîi cu mine.

Amin.“

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1235/va-dau-acum-ultima-rugaciune-a-cruciadei/