Daily Archives: 19 octombrie 2014

Dumnezeu Tatăl: Pămîntul va fi purificat, la fel cum copiii Mei vor fi curățați de toate relele

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1240) din Cartea Adevărului

Duminică, 12 octombrie 2014

Dieu notre pere

 Multiubita Mea fiică, multe schimbări vor veni pe măsură ce se apropie A Doua Venire a Iubitului Meu Fiu.

Nu vă temeți, copiii Mei, căci aceste lucruri trebuie să se împlinească pentru purificarea copiilor Mei, astfel ca ei să se poată bucura cînd va veni Ziua în care va începe lumea fără sfîrșit. Promisiunile Mele s-au împlinit întotdeauna și totul se va sfîrși cu bine.

Doresc ca voi să implorați Milă pentru fiecare suflet care trăiește în lume, astfel ca rasa umană să se poată uni ca unul în Ochii Mei. Curînd, ura, răul și nedreptățile din lume vor ajunge la un sfîrșit brusc, iar Lumina Împărăției Mele va străluci asupra voastră. Pacea va domni și iubirea va umple pămîntul, cînd Noul Paradis va fi dezvăluit în toată splendoarea lui. Dreptatea Mea va eradica tot răul, iar toți cei care, în ciuda Intervenției Mele, se vor agăța de diavol, vor fi aruncați deoparte. Atunci, nu vor mai fi lacrimi vărsate și ultima parte a Legămîntului Meu va fi finalizată.

Ridicați-vă, copiii Mei, înălțați-vă inima în speranță și încredere. Eu voi interveni în multe moduri pentru a împiedica actele nelegiuite, trădările și ereziile înșelătoare să vă distrugă. Timpul Meu a început și dușmanii Mei vor fi loviți cînd Eu Mă străduiesc să pun totul în ordinea sa corectă, astfel ca totul să fie pregătit. Pămîntul va fi purificat, la fel cum copiii Mei vor fi curățați de toate relele, iar Eu îi voi înălța pe cei blînzi, pe cei smeriți și pe cei cu inima caldă, pentru a-și lua locul în Noul Cer și Noul Pămînt.

Să nu vă pierdeți niciodată speranța, căci toată Puterea este a Mea. Veniți la Mine, micuții Mei și aflați-vă alinarea în Iubirea Mea necondiționată. Încredeți-vă în Mine și toată slava va fi a voastră.

Tatăl vostru iubitor,

Dumnezeu Cel Preaînalt

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1240/dumnezeu-tatal-pamantul-va-fi-purificat-la-fel-cum-copiii-mei-vor-fi-curatati-de-toate-relele/

Providența Divină va învinge întotdeauna

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1239) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 11 octombrie 2014

206-christ-roi

 Multiubita Mea fiică, nimeni să nu subestimeze Puterea lui Dumnezeu în nici o împrejurare care ar putea apărea în aceste timpuri. Puterea lui Dumnezeu este infinită și nici un om nu poate învinge Divinitatea sau Voia lui Dumnezeu. Nici un dușman al Meu nu se poate făli că este mai mare decît Dumnezeu care poate, cu o singură Suflare, să reverse asupra lumii Dreptatea Sa. Cu toate că Dumnezeu este răbdător, drept, corect și plin de Iubire necondiționată pentru toți copiii Săi – chiar și pentru cei mai răi dintre ei – El va pedepsi răutatea omului cauzată de influența diavolului.

Blestemați sunt cei care se ridică împotriva lui Dumnezeu sfidînd Cuvîntul Sfînt. La timpul lui Dumnezeu, după ce li se vor fi dat toate șansele de a se îndrepta, ei vor fi pedepsiți. Cei care adoră răul și fiara, vor fi fulgerați exact așa cum a fost cînd Lucifer a fost aruncat în abisul infernului dintr-o lovitură de fulger.

Cînd dușmanii Mei rănesc alți oameni, cînd încearcă să-i ucidă și să-i mutileze pentru a dobîndi putere asupra celor slabi, vor suferi o pedeapsă îngrozitoare. Cînd un genocid, de orice fel, este îndeplinit, de către cei care venerează diavolul, asupra celor inocenți, aceia vor arde în iad și vor fi opriți chiar atunci cînd vor crede că au reușit.

Providența Divină va învinge întotdeauna, căci nu este Putere mai mare decît a Aceluia care a creat totul din nimic.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1239/providenta-divina-va-invinge-intotdeauna/

Iubirea Mea pentru umanitate este infinită

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1238) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 11 octombrie 2014

Isus

 Multiubita Mea fiică, Iubirea Mea pentru umanitate este infinită. Iubirea Mea este intensă şi protectoare. Este pură, iar Eu trec cu vederea multe defecte datorită profundei Mele afecţiuni pentru păcătoşi.

Eu păstrez sufletele în Compasiunea Mea şi nu există nimic ce nu aş face pentru a le salva, astfel încît să-i pot uni pe toţi ca unul în Mine. Cu toate acestea, lacrimile Mele în aceste timpuri curg în torente mari din cauza felului în care copiii lui Dumnezeu sunt răniţi, abuzaţi, torturaţi, umiliţi, flagelaţi şi ucişi de către duşmanii Celui Care a creat lumea. Cei care provoacă o astfel de suferinţă se află complet sub influenţa spiritelor rele, care le otrăvesc mintea cu minciuni, ură şi dispreţ faţă de viaţa umană. Nici un om nu poate să spună vreodată, nici măcar pentru o clipă, că atunci cînd ucide o altă fiinţă umană, el face o acţiune în Numele lui Dumnezeu. Cei care creează războaie şi provoacă genocid, în orice mod, şi care spun că lucrează pentru Gloria lui Dumnezeu, se induc în eroare nu numai pe ei înşişi, ci şi pe cei pe care îi recrutează pentru a le duce la îndeplinire intenţiile lor rele.

Iubirea Mea este atît de puternică încît, dacă ar fi să vă rugaţi pentru aceste sărmane suflete pierdute, care cred că a ucide pe alţii în Numele lui Dumnezeu este un lucru bun care le va aduce onoare, Eu le voi arăta Milostivirea Mea trezind în ele Spiritul Adevărului. Nu permiteţi ca inimile voastre să se împovăreze. Dimpotrivă, să ştiţi că deși aceste acte josnice, comise de cei care distrug vieţi, sunt înspăimîntătoare Eu, în Dreptatea Mea Divină, voi pune capăt acestor orori.

Eu vă voi înălţa într-o clipă în Inima Mea Preasfîntă, pe voi toţi cei care aveţi inimi calde şi tandre şi vă voi salva, într-atît de mare este Iubirea Mea pentru voi. Iubiţii Mei discipoli, voi nu va trebui să înduraţi durerea unei morţi trupeşti. Eu vă promit aceasta, dacă Mă ajutaţi, prin rugăciunile voastre, să salvez sufletele celor care au mai mare nevoie de Iertarea Mea şi de Milostivirea Mea.

Ajutaţi-Mă în această mare lucrare şi, în curînd, totul va fi aprins de strălucirea şi Gloria Noii Mele Împărăţii. Aici veţi trăi veşnic fără nici o grijă în lume. Iubirea pentru Mine, pentru Tatăl Meu Veşnic, pentru familia şi prietenii voștri va domni în lumea care nu va avea sfîrşit.

Mergeţi în pace și iubiți, spre a Mă sluji pe Mine.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1238/iubirea-mea-pentru-umanitate-este-infinita/

Mama Mîntuirii: în curînd, moartea nu va mai avea nici o putere asupra omului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1237) din Cartea Adevărului

Vineri, 10 octombrie 2014

 Sfinta Fecioara

Copiii mei dragi, Răstignirea Fiului Meu a fost semnificativă din multe puncte de vedere. El a fost ucis nu numai de mîna soldaților romani, ci și din ordinele acelora care pretindeau că sunt urmași dedicați ai Cuvîntului lui Dumnezeu.

Biciuirea, persecuția și moartea Lui au fost făcute la instrucțiunile acelora care îi conduceau pe credincioși în Templul lui Dumnezeu. Ei au negat tot ceea ce știau că reprezintă Adevărul, deoarece au refuzat să accepte că Fiul Meu, Isus Cristos, era Mesia. Toate Legile poruncite de Dumnezeu au fost încălcate, căci ei s-au bucurat la execuția Fiului Meu.

Înainte de Ziua venirii Domnului ei vor reconstitui Crucificarea Lui. Ei îl vor biciui, prin trădarea Sfîntului Său Cuvînt. Ei îi vor persecuta pe cei care Îi rămîn fideli, iar apoi vor profana Trupul Său. Dar nu vor putea să-L ucidă, căci Trupul Său – Biserica Sa – nu poate să moară și va rămîne în picioare, deși într-o stare fragilă, pînă la sfîrșit.

În aceste timpuri trebuie să vă amintiți că întreaga viață vine de la Dumnezeu. Moartea nu are nici o putere asupra lui Dumnezeu. Viața, odată ce a fost dată, nu poate să moară. În curînd, moartea nu va mai avea nici o putere asupra omului și prin Învierea Fiului Meu, și omul va avea Viața Veșnică a trupului și a sufletului. Aceia care se încred în Cristos și îi rămîn devotați Lui, vor avea viață. Doar cei care îl resping complet nu vor avea viață.

Bucurați-vă, știind că o viață glorioasă vă așteaptă pe voi toți cei care aderați la Sfîntul Cuvînt al lui Dumnezeu, căci moartea nu vă va distruge.

Mama voastră Preaiubită

Sursa:  http://profetieavertisment.ro/mesaje/1237/mama-mantuirii-in-curand-moartea-nu-va-mai-avea-nicio-putere-asupra-omului/