Monthly Archives: noiembrie 2014

Mama Mîntuirii: Dacă nu cereți, atunci cum să vă poată ajuta Fiul meu?

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1269) din Cartea Adevărului

Duminică, 16 noiembrie 2014

Sainte Marie

 Dragii mei copilași, în aceste vremuri de durere și suferință trebuie să mă chemați mereu pe mine, Mămica voastră, ca să ajut la ușurarea tulburărilor voastre, indiferent cît de dificile sunt problemele voastre.

Amintiți-vă că dacă eu prezint în fața Fiului meu cererea voastră specială și dacă ea cuprinde o solicitare pentru salvarea sufletului – al vostru sau al altcuiva, atunci El va răspunde întotdeauna rugăminții mele. Dacă cereți o binecuvîntare specială sau o vindecare, atunci eu voi interveni întotdeauna în numele vostru. Nici o cerere nu va fi ignorată și, dacă așa va fi Voia lui Dumnezeu, rugăciunile voastre vor fi ascultate. Nu există nici un suflet de pe pămînt care să nu poată cere ajutorul Fiului meu dacă rugămintea către El este pentru mîntuire.

Pentru fiecare suflet pentru care vă rugați, Fiul meu va face concesii deosebite. Milostivirea Sa este mare, și Iubirea Sa este fără margini. Niciodată să nu vă fie teamă să vă adresați Lui ca să cereți Milostivirea Sa. Rugăciunea, iubiții mei copilași, este un foarte puternic mod prin care să cîștigați Mila lui Dumnezeu. Nici o singură rugăciune nu este vreodată ignorată. Dar, dacă nu cereți, atunci cum să vă poată ajuta Fiul meu?

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă cu cuvintele voastre, căci întotdeauna Dumnezeu vă va răspunde.

Mama voastră iubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1269/mama-mantuirii-daca-nu-cereti-atunci-cum-sa-va-poata-ajuta-fiul-meu/

 

Păgînii, care ocolesc Adevărul, vor pătrunde în Casa Mea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1268) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 15 noiembrie 2014

 206-christ-roi

Multiubita Mea fiică, să se știe că oricine respinge Cartea Apocalipsei neagă Cuvîntul lui Dumnezeu. În această Carte este cuprins Adevărul și orice om care elimină părți din el, care neagă profețiile prezise sau adaugă ceva în plus, sub orice formă ar face-o, va fi aruncat în pustie.

Adevărul vă conduce spre mîntuire, iar calea spre Noul Paradis duce la Mine. Doar prin Mine, Isus Cristos, Fiul Omului, i se va da omului mîntuirea. Eu sunt Calea și Lumina. Doar prin Mine și acceptînd Cine Sunt Eu veţi putea voi vedea Lumina lui Dumnezeu. Nu există nici o altă cale. Urmați orice altă cale pe care o alegeți, dar nici una nu vă va conduce la Dumnezeu.

Dacă sunteți ai Mei, trebuie să vă cinstiţi frații și surorile prin iubire, bunătate și răbdare. Nu trebuie să îi judecaţi pe alții pentru convingerilor lor religioase. Trebuie să îi iubiţi așa cum îi iubesc şi Eu. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să îmbrățișaţi crezul lor sau să îi venerați, pentru că dacă faceţi acestea vă lepădaţi de Mine. Nu puteți sluji la doi stăpîni. Niciodată nu trebuie să mă insultaţi arătînd supunere faţă de dumnezei falși și dîndu-le prioritate lor față de Mine.

Ziua în care sub Acoperișul Meu veţi aduce omagiu dumnezeilor falşi, va fi ziua în care Eu voi lua cu asalt Templul Meu și voi distruge tot ce este în el. Cît de călduță este credința unora dintre slujitorii mei care se străduiesc să impresioneze poporul și să caute adulare. Cît de puțin respect Îmi este arătat în propria Mea Casă, unde tot ceea ce v-am dat Eu este aruncat la o parte cu indiferență, pînă cînd, în final, nimic din Mine nu va mai rămîne în Biserica Mea.

Voi, iubiții Mei discipoli și slujitori sfințiți, care rămîneţi fideli Cuvîntului, veţi avea de dus o povară grea. Va trebui să înduraţi durerea și dezonoarea atunci cînd veţi asista la sacrilegiile, ereziile și practicile oculte. În timp ce multe dintre aceste sacrilegii aduse Trupului Meu Sfînt vor fi ascunse în mod ingenios, cei ce dispun de un real discernămînt vor fi șocați, dar fără putere, atunci cînd aceste lucruri se vor întîmpla. Atît de mare va fi înșelăciunea, care va reverbera din fiecare crăpătură, încît ar fi nevoie de o armată de două mii de oameni pentru a-i opri pe aceşti impostori de la săvîrşirea răului.

Aceşti impostori sunt conduşi de cei ce nu sunt de la Mine. Ei au invadat Trupul Meu, prin mijloace necinstite și le va trebui o lungă perioadă de timp pînă ce, în cele din urmă, să poată confisca în întregime Biserica Mea. În curînd acțiunile lor vor fi văzute, de către cei binecuvîntaţi cu darul Duhului Sfînt, drept ceea ce sunt ele.

Păgînii, care ocolesc Adevărul, vor pătrunde în Casa Mea, unde vor fi întîmpinați cu brațele deschise. Vi se va spune că trebuie să arătaţi iubire pentru toți copiii lui Dumnezeu – pentru a-i face să tacă pe cei care li s-ar putea opune. Foarte puțini oameni Mă vor apăra pe Mine, Isus Cristos, iar cei care vor îndrăzni să se opună acestor ceremonii blasfemiatoare, care se vor oficia pe aceleași altare care găzduiesc Preasfînta Mea Euharistie, vor fi reduşi la tăcere.

Dușmanii mei pot să confiște Casa Mea, dar nu şi Biserica Mea, deoarce toți creștinii din întreaga lume alcătuiesc Biserica Mea. Credincioșii, cei care vor refuza să se lepede de Cuvîntul lui Dumnezeu și care nu vor accepta nici o manipulare a Cuvîntului Sfînt al lui Dumnezeu, vor menține Biserica Mea pe pămînt. Nimic nu o va birui.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1268/paganii-care-ocolesc-adevarul-vor-patrunde-in-casa-mea/

Singurul obiectiv al revelaţiilor private este să salveze suflete

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1267) din Cartea Adevărului

Joi, 13 noiembrie 2014

Dieu

 Multiubita Mea fiică, Dumnezeu, prin revelaţiile private, oferă copiilor Lui o mai bună înţelegere a ceea ce este cuprins în Sfînta Scriptură. Dacă Dumnezeu decide să le dea copiiilor Lui Daruri speciale, atunci e dreptul Lui să facă aceasta. Dacă n-ar fi fost asemenea Daruri precum Sfîntul Rozar, atunci sufletele ar fi pierdute pentru El.

Voi, iubiţii Mei discipoli, trebuie să înţelegeţi că singurul obiectiv al revelaţiilor private este să salveze suflete prin convertire. Rugăciunile sunt mereu parte a revelaţiilor private şi astfel voi veţi şti că ele vin din Cer.

Voi nu trebuie neapărat să Mă ascultaţi acum pentru că tot ceea Dumnezeu a dorit să ştiţi voi este conţinut în Preasfintele Evanghelii. Din păcate, foarte puţini dintre discipolii Mei au înţeles învăţăturile conţinute în ele. Adevărul este cuprins atît în Vechiul cît şi în Noul Testament. Mereu a existat dorinţa lui Dumnezeu de a interveni în lume revelînd sufletelor alese Adevărul, cu scopul de a determina o mai bună înţelegere a ceea ce este necesar pentru a vă salva sufletul. Aceasta este, de asemenea şi o modalitate prin care El îi avertizează pe copiii Săi atunci cînd sunt induşi în eroare de duşmanii Lui.

Cartea Tatălui Meu conţine Adevărul şi acesta nu poate fi niciodată completat sau corectat. Nu poate fi nici modificat în vreun fel. E Datoria Mea, acum, să fac cunoscut conţinutul Cărţii Apocalipsei pentru a vă ajuta să înţelegeţi că fiecare profeţie cuprinsă în ea se va împlini pentru că aşa a fost lăsat Cuvîntul.

Conţinutul acestei Carţi e dificil de citit pentru că prezice ultima trădare a Mea, Isus Cristos, venită din partea celor care pretind că ei conduc Biserica Mea. Faceţi ca Adevărul să fie auzit, pentru că el este scris, iar ceea ce e scris de Dumnezeu este sacrosanct.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1267/singurul-obiectiv-al-revelatiilor-private-este-sa-salveze-suflete/

Am fost considerat a fi un om rău şi un profet fals şi ca atare M-au biciuit

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1266) din Cartea Adevărului

Joi, 13 noiembrie 2014

19 GARNIER JESUS CHRIST TOMBE SOUS LE POIDS D

 Multiubita Mea fiică, Eu îţi revelez astăzi unul dintre cele mai mari mistere ale timpurilor din urmă.

Înşiruirea de evenimente care duc la ziua cea de pe urmă, este asemănătoare cu Răstignirea Mea, care va fi reluată etapă cu etapă, pînă în ziua în care Eu voi veni, din nou, pentru a salva lumea.

Cînd am fost în Grădina Ghetsimani eram părăsit, singur și copleșit de durere, pentru că foarte puțini au crezut că am spus Adevărul. Iubirea Mea pentru Tatăl Meu M-a susținut, dar Dragostea Mea pentru umanitate a însemnat că Eu am acceptat, deși cu un imens efort, chinul pe care l-am îndurat din mîna satanei, inclusiv tortura fizică și psihică.

Cît de mult am suferit în acea Grădină! Cît L-am implorat peTatăl Meu să-Mi aducă uşurare! Cît de zdrobită a fost Inima Mea cînd cel rău mi-a arătat cum se va sfîrşi lumea. El M-a chinuit, a rîs de Mine, M-a scuipat și M-a batjocorit cînd Mi-a arătat sufletele dușmanilor Mei, care într-o zi vor spune lumii că ei slujesc Biserica Mea. Acest lucru a fost ca și cum i-ar fi arătat pe iubiţii Mei apostoli trădîndu-Mă și apoi jurînd fidelitate satanei. El Mi-a arătat sufletele credincioşilor, care vor fi acuzaţi de crime îngrozitoare şi ale căror voci vor fi considerate ca fiind cele ale unor fanatici radicalişti. I-am văzut pe cei care declarau că Mă reprezintă, persecutîndu-i pe proroci și pe vizionari și i-am văzut şi pe cei, care încercau chiar să-i distrugă. A trebuit să îndur o mare întunecime cînd am văzut că lumea în care am locuit odată, nu numai că va deveni oarbă referitor la Cine Sunt Eu, dar nici măcar nu i se va pomeni vreodată despre Mine.

Am fost aruncat la pămînt, pus cu Faţa în noroi, lovit, biciuit şi cu hainele sfîşiate – de către satana. El M-a chinuit, dincolo de puterea Mea omenească de rezistenţă și pînă la limita maximă de suferinţă a trupului fizic. În ciuda acestui fapt, Mi s-a dat puterea de a continua să îndur inevitabila Mea Răstignire, care Mă îngrozea. Cu toate acestea, Iubirea Mea pentru om a înlocuit frica Mea omenească.

Slujitorii Mei sfinţiţi care vor refuza să Mă trădeze vor suferi o izolare similară. Ei vor cădea în dizgraţie şi vor fi daţi deoparte. Izolarea lor nu va fi condamnată de Biserica Mea din cauza fricii care va sălăşlui în ea.

Cînd Eu am fost biciuit, cei care au înfăptuit cele mai crude şi josnice acte asupra Trupului Meu, s-au bucurat. Am fost considerat a fi un om rău şi un profet fals şi ca atare M-au biciuit. Ei s-au lăudat cu sfințenia lor, cu dreptatea și cunoștințele lor legat de Sfintele Scripturi, în timp ce agresau Trupul Meu. Ei nu au putut accepta profeția că Mesia al lor va veni ca să-i salveze. Cei care vor proclama a Doua Mea Venire vor îndura același tratament.

Cînd M-au dezbrăcat, ei au vrut să Mă umilească şi mai mult şi astfel M-au îmbrăcat într-o zdreanţă rosie care nu Mă acoperea aproape deloc, pentru a profana şi mai mult Trupul Meu. Dar atunci cînd au înfipt spinii, ca nişte ace, în Capul Meu, ei au declarat că Fiul Omului era un impostor şi de aceea nu merita să fie acceptat. Ei Mi-au scos Ochiul din orbită, dar durerea era fără importanţă în comparaţie cu ceea ce declarau ei, că nu Mă acceptau ca Salvatorul copiilor lui Dumnezeu.

Curînd, toate aceste lucruri urmează să fie din nou puse în practică atunci cînd Eu, Isus Cristos, Capul Bisericii Mele, voi fi îndepărtat şi Coroana Mea Îmi va fi luată. Un conducător fals, anticristul, Mă va înlocui pretinzînd a fi Capul Meu dar, spre deosebire de Mielul Sacrificat, el va purta o coroană sclipitoare de aur. Dedesubtul acestei faţade se va afla un miez putred şi, împreună cu minciunile, falsităţile, blasfemiile şi ereziile care se vor revărsa din gura sa, el va prezenta totul ca şi cum ar fi mierea care curge dintr-un stup de albine. Să nu vă faceţi iluzii, fiara va avea o înfăţişare frumoasă, cu voce mîngîietoare şi plăcută, cu comportament impunător. El va fi arătos şi atrăgător, dar din gura sa se va revărsa veninul care vă va otrăvi sufletele.

Cînd Îmi duceam Crucea, Eu nu am putut face aceasta de unul singur. Era atît de grea încît nu puteam face decît un singur pas o dată şi mergeam foarte încet. Trupul Meu era sfîşiat în multe locuri şi din cauza pierderii de Sînge am leşinat de multe ori, atît de slăbit eram. Eram orbit la un ochi şi spinii de pe Capul Meu făceau ca Sîngele, care se scurgea din Rănile Mele, să trebuiască să fie şters încontinuu de către cei care mergeau alături de Mine. Altfel nu aş fi putut să mai fac niciun pas înainte.

Acelaşi lucru va fi adevărat despre Rămăşiţa Bisericii Mele, ultimul refugiu al Trupului Meu. Ei vor mărşălui, aşa cum am făcut şi Eu, cu o cruce grea pe umeri, dar în ciuda durerii, abuzului, suferinţei şi pierderii de sînge, ei vor rezista pînă la sfîrşit. Pentru că Sîngele Meu Preţios se va revărsa peste sufletele lor împreună cu Propria Mea Suferinţă – Propria Mea Răstignire. Şi, în ziua în care nu se vor mai ţine Sacrificiile Zilnice ale Liturghiei, Prezenţa Mea se va stinge. Cînd va veni acea zi în care Trupul Meu – Biserica Mea pe pămînt – va fi în cele din urmă distrusă, crucificată şi profanată, totul se va schimba pentru totdeauna.

Ceea ce susţine viaţa este Trupul Meu, Biserica Mea, cît încă ea mai trăieşte în lume. Dar cînd va fi distrusă, viaţa aşa cum o cunoaşteţi va lua sfîrşit. Cînd Biserica Mea va fi trădată, sacrificată şi desfiinţată, precum Răstignirea Mea, acest fapt va marca sfîrşitul timpului.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1266/am-fost-considerat-a-fi-un-om-rau-si-un-profet-fals-si-ca-atare-m-au-biciuit/

Viaţa voastră pe Pămînt este un test al iubirii voastre faţă de Mine

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1265) din Cartea Adevărului

Miercuri, 12 noiembrie 2014

Isus

 Preaiubita Mea fiică, este normal pentru oameni să se teamă de necunoscut şi acesta este motivul pentru care ei se tem de moarte. În mintea omului, moartea este unul dintre cele mai înspăimîntătoare lucruri deoarece mulţi sunt orbi la Promisiunea Mea despre Viaţa Veşnică. Dacă ar vedea Împărăţia Mea Glorioasă, moartea nu ar avea nici o putere asupra lor.

Eu întîmpin cu bucurie toate sufletele în Împărăţia Mea. Eu nu rezerv locuri doar pentru cei sfinţi şi cei aleşi, deşi ei au un loc special în Împărăţia Mea. Eu îi primesc cu bucurie pe toţi păcătoşii, inclusiv pe cei care au comis păcate îngrozitoare, pentru că Eu sunt în primul rînd un Dumnezeu al Marii Iubiri. Eu voi primi bucuros pe oricine Mă cheamă cu dorinţa de reconciliere şi pocăinţă. Odată ce se întîmplă aceasta înainte de momentul morţii, fiecare suflet va fi salutat de către Mine şi Eu îl voi îmbrăţişa.

Singura barieră dintre sufletul omului şi Împărăţia Mea este păcatul mîndriei. Omul mîndru, deşi poate se ruşinează de păcatul său, se va strădui întotdeauna să-l justifice în vreun fel oarecare. Eu acum îi spun: Două rele nu fac să fie bun un lucru rău. Omul mîndru va pierde prea mult timp cugetînd dacă el are sau nu nevoie să fie mîntuit de către Mine. Dar moartea poate surveni într-o clipită şi chiar cînd este cel mai puţin aşteptată. Omul care este fără mîndrie va cădea dinaintea Mea şi Mă va implora să-l iert, şi va fi înălţat.

Nu vă temeţi de moarte, pentru că ea este o uşă care duce către Împărăţia Mea. Tot ceea ce vă cer este să vă pregătiţi pentru acea zi trăindu-vă viaţa aşa cum v-am învăţat Eu. Eu nu vă cer să opriţi toate responsabilităţile voastre zilnice. Voi aveţi o datorie faţă de alţii; cînd Mă urmaţi pe Mine, nu trebuie niciodată să simţiţi că trebuie să vă izolaţi de cei pe care îi iubiţi. Eu vreau ca voi să vă iubiţi familiile şi prietenii şi să le oferiţi timpul de care au ei nevoie, pentru a fi siguri că iubirea unora faţă de ceilalţi este exprimată în mod deschis. Iubiţi pe toată lumea, aşa cum vă iubesc Eu. Faceţi aceasta prin modul în care îi trataţi pe oameni; prin timpul pe care îl petreceţi trăind în armonie cu ceilalţi; prin ceea ce spuneţi altora despre ei şi prin modul în care îi ajutaţi pe cei care nu se pot ajuta singuri. Viaţa voastră pe pămînt este un test al iubirii voastre faţă de Mine. Vă arătaţi iubirea faţă de Mine prin iubirea pe care o arătaţi celorlalţi, inclusiv celor care vă blestemă.

Întotdeauna este important să vorbiţi cu Mine zilnic, chiar dacă numai pentru cîteva minute. În timpul acelor minute Eu vă binecuvîntez. Vă rog să nu permiteţi niciodată ca teama faţă de noua lume ce va veni să vă facă să îi părăsiţi pe cei apropiaţi vouă. Trebuie să vă concentraţi asupra Mea şi, cînd veţi face asta, veţi găsi pacea. După aceea, trebuie să duceţi acest Dar al păcii şi celor pe care îi iubiţi. Să ştiţi că totuşi veţi suferi din cauza iubirii pentru Mine şi veţi experimenta ura din partea celorlalţi. Voi, pentru a vă ridica deasupra acestei uri, trebuie să-i răspundeţi doar cu iubire. Întotdeauna.

Eu vă aduc eliberarea de legăturile morţii, iar ea nu va mai avea putere asupra voastră. Datorită Învierii Mele, voi veţi deveni din nou desăvîrşiţi, cu trup şi suflet perfecte, în Noua Mea Împărăţie. De ce să vă temeţi, dacă Eu vă aduc Darul Vieţii Veşnice?

Al vostru iubit Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1265/viata-voastra-pe-pamant-este-un-test-al-iubirii-voastre-fata-de-mine/

Eu voi salva 5 miliarde de suflete mulţumită acestei Misiuni

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1264) din Cartea Adevărului

Duminică, 9 noiembrie 2014

jesus-misericordieux

 Multiubita Mea fiică, ceea ce am vrut Eu să fac dintotdeauna a fost să salvez sufletele copiilor lui Dumnezeu. Tot ceea ce a dorit Tatăl Meu a fost să Îl iubească copiii Lui pe El aşa cum El îi iubeşte pe ei.

Chiar şi atunci cînd primul Său copil i-a respins Iubirea, Scumpul Meu Tată a întocmit Cele Zece Porunci, pentru a-i înlesni omului să trăiască după Regulile Sale. Dorința omului trebuie întotdeauna să fie cea de a sluji Domnului său, iar pentru aceasta omul trebuie să arate iubire fraților și surorilor sale. Respectînd Legile lui Dumnezeu, omul Îi va rămîne fidel Lui și va deveni mai apropiat de El. Dar, respingînd Cele Zece Porunci, omul creează o mare distanţă între el şi Dumnezeu.

Misiunea Mea de pe urmă, aceea de a-i aduce omului fructele mîntuirii sale, a adus multe Daruri. Doresc acum ca începînd din această zi, fiecare dintre voi să recitați în fiecare zi Rugăciunea 33 a Cruciadei de Rugăciune şi să păstraţi aproape de voi o copie a Peceţii Dumnezeului Celui Viu. Mulţi oameni care poate nu au cunoştinţă de această Misiune pot să primească Protecţia dată de Pecete dacă vă rugaţi voi pentru ei recitînd această rugăciune.

Toţi copiii lui Dumnezeu care au Pecetea Dumnezeului Celui Viu vor fi imuni la necazurile care vor veni pe măsură ce se desfăşoară Marea Strîmtorare. Vă cer să faceţi asta azi, pentru că vă promit o mare protecţie împotriva celor ce persecută Credinţa Creştină şi împotriva frămîntărilor care vor fi văzute în cele patru colţuri ale pămîntului. Vă cer să nu permiteţi ca teama, de nici un fel, să vă tulbure inima. Deoarece doresc, din Milostivirea Mea, să salvez întreaga lume, Eu declar acum că voi salva cinci miliarde de suflete mulţumită acestei Misiuni. Declar că aceasta este una dintre cele mai mari Milostiviri pe care Eu le-am revărsat vreodată în istoria omenirii.

Să mai ştiţi de asemenea că, într-atît de mare este Îndurarea Mea, încît Eu voi scurta suferinţa care va fi impusă omenirii de către fiară. Dar mai întîi va avea loc Pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că aşa a fost profeţit şi pentru că ea este o parte necesară a purificării finale a omului.

Încredeţi-vă în Mine. Înălţaţi-vă inima şi nu vă temeţi niciodată de răul şi de nelegiuirea la care veţi fi în curînd martori. Dacă voi credeţi în Mine, atunci permiteţi bucuriei să vă umple sufletul. Eu îi voi mîntui pe toţi cei pentru care, prin recitarea rugăciunilor Cruciadei, imploraţi voi Milostivirea Mea. Unicul păcat care nu poate fi iertat este păcatul veşnic al hulirii Duhului Sfînt (blasfemia împotriva Duhului Sfînt n.tr.).

Astăzi este ziua în care Eu promit în mod solemn să aduc omenirii iubirea, pacea şi bucuria Împărăţiei Mele prin mîntuirea a cinci miliarde de suflete.

Eu vă iubesc şi vă preţuiesc pe toţi. Nu e nimic ce nu aş face Eu pentru voi dacă este conform cu Voia lui Dumnezeu. Tot ceea ce trebuie să faceţi este să cereţi.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1264/eu-voi-salva-5-miliarde-de-suflete-multumita-acestei-misiuni/

Mama Mîntuirii: Cartea Adevărului este conținută în Revelațiile publice

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1263) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 8 noiembrie 2014

Sfinta Fecioara

 Draga mea copilă, azi este o zi specială fiindcă Cerul sărbătorește aniversarea primului meu mesaj dat ție ca unui mesager al lui Dumnezeu. Vin azi să-ți aduc vestea că multe milioane de oameni se vor converti mulțumită acestei misiuni.

Eu, ca slujnică smerită aleasă de Domnul, i l-am dat lumii pe Mesia. Mie mi-a fost dat un rol foarte special în Planul Său de a-i salva pe toți copiii Săi, iar astăzi, în rolul meu de Mamă a Mîntuirii, îi chem pe toți copiii Săi.

Voi nu trebuie să respingeți niciodată încercările lui Dumnezeu de a vă aduce Adevărul. El, Tatăl meu Veșnic, vă iubește pe fiecare, iar această misiune a fost profețită. El aduce lumii secretele conținute în profețiile date lui Daniel și apoi discipolului pe care El l-a ales, Ioan Evanghelistul. Cartea Adevărului este conținută în Revelațiile publice și este foarte important ca voi să nu respingeți această Carte Sfîntă.

Mulți s-au convertit deja prin aceste mesaje și mulțumită acestei misiuni i se va arăta Milostivirea lui Dumnezeu unei mari părți din omenire. Nu respingeți Generozitatea Sa pentru că cea mai mare dorință a Lui este să adune laolaltă omenirea în noua lume care va veni.

Cînd Fiul meu a înviat din morți acest fapt a fost un mesaj pentru lume. La fel ca Fiul meu, cei care Îi rămîn loiali vor fi înviați în trup ca și în suflet în ultima zi. Nici unul dintre cei care Îi cer Milostivirea nu va fi lăsat în urmă. Din păcate, cei care se luptă cu Dumnezeu, din cauza încăpățînării și a urii lor, interferă cu Strădania Sa de a-i uni pe toti copiii Săi.

Fiți recunoscători pentru Milostivirea lui Dumnezeu. Fiți recunoscători pentru Cruciada de Rugăciuni, pentru că ele aduc o mare Binecuvîntare. Vă rog să-mi permiteți mie, Mama voastră preaiubită, să vă umplu inimile cu bucurie. Voi trebuie să permiteți fericirii, care poate veni doar ca un Dar de la Dumnezeu, să vă inunde sufletul, conștienți fiind de ceea ce va veni. Fiul meu va veni în curînd să revendice Împărăția care Îi aparține. Noua Împărăție, care apare din cenușa încă fumegîndă, va aduce fiecăruia dintre voi o mare bucurie și fericire. Pentru că atunci voi veți fi ajuns acasă în Brațele Primitoare ale Regelui, Messia, care a făcut un mare sacrificiu pentru mîntuirea voastră.

Vă rog să acceptați acest mare Dar. Nu permiteți acelor suflete, ale căror inimi sunt contaminate de ură, să vă îndepărteze de la Adevăr. Fără Adevăr nu poate exista viață.

Mergeți dragii mei copii și cereți-mi să vă protejez mereu pentru că misiunea mea este să vă conduc de-a lungul dificilului drum către Tronul scumpului meu Fiu, Isus Cristos.

Mama voastră,

Mama Mîntuirii

 

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1263/mama-mantuirii-cartea-adevarului-este-continuta-in-revelatiile-publice/

Cei care cred că Dumnezeu nu îi va pedepsi pe cei nelegiuiţi, nu-L cunosc pe Dumnezeu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1262) din Cartea Adevărului

Joi, 6 noiembrie 2014

Jesus

Multiubita Mea fiică, a sosit timpul ca Tatăl Meu Veşnic să cureţe de pe faţa pămîntului năpasta care întunecă sufletele oamenilor. El îi va pedepsi pe cei nelegiuiţi şi-i va lua în Braţele Sale Sfinte pe cei care susţin Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu. Îngerii Săi vor năvăli precum o mare furtună şi, cu secerile lor puternice vor reteza de la rădăcini boala care distruge sufletul omului, astfel încît lumea să poată deveni din nou curată.

Temeţi-vă de Mînia lui Dumnezeu, căci atunci cînd El este adus într-o asemenea stare de furie, omul va tremura de frică. Cei care cred că Dumnezeu nu îi va pedepsi pe cei nelegiuiţi, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vocile lor puternice şi mîndre care umplu pămîntul cu neadevăruri, ca şi cei care se consideră demni de mari favoruri în Ochii Tatălui Meu dar îi blestemă pe cei blînzi din poporul Meu, vor fi smulşi de pe pămînt şi se vor confrunta cu cea mai mare pedeapsă revărsată asupra omenirii de la marele potop încoace.

Îngerii lui Dumnezeu vor coborî şi cu o seceră în mîna dreaptă vor despărţi grîul de neghină. Cei care Îl hulesc pe Dumnezeu vor fi reduşi la tăcere, cei care Îl sfidează pe Fiul Omului vor fi reduşi la tăcere, cei care pîngăresc Trupul Său vor rătăci în confuzie, pierduţi şi dezorientaţi, înainte de a fi aruncaţi în pustie.

Iubirii lui Dumnezeu nu i s-a răspuns corespunzător, iar Milostivirea Sa a fost deja refuzată. Sufletele nerecunoscătoare, ai căror ochi sunt fixaţi pe propriile plăceri – şi care sunt hotărîţi să facă acte care înfruntă direct Voia Domnului – vor simţi durerea pedepsei lui Dumnezeu. Ca un fulger luminos se va revărsa, ca o mare furtună, o mare convulsie a pămîntului, care va fi resimţită în toate părţile lumii.

Cei care ştiu Adevărul nu se vor teme, pentru că ei vor fi de bunăvoie martori ai promisiunilor lăsate în Sfînta Scriptură care se referă la Marea Strîmtorare ce va veni. Cei care l-au înlăturat pe Dumnezeu din viaţa lor – ca şi cum ar tăia un membru din propriul trup – nu vor cunoaşte consecinţele hulirii lui Dumnezeu decît atunci cînd va fi prea tîrziu.

Voi, cei care M-aţi trădat, veţi suferi cel mai mult. Voi, care aţi aruncat în alţii cu pietre crezînd în mod greşit că Mă reprezentaţi pe Mine, nu veţi mai avea către cine să vă întoarceţi. Pentru că oriunde v-aţi ascunde veţi fi aflaţi goi, fără nimic ce să vă ascundă ruşinea. Eu vă spun acestea pentru că răbdarea Tatălui Meu s-a epuizat şi pe cîmpul de bătălie vor fi două armate – cei care sunt pentru Mine şi cei care sunt împotriva Mea.

Rugaţi-vă pentru Milostivirea lui Dumnezeu. Iar cei care biciuiesc Trupul Meu să ştie următoarele: poate voi credeţi că Eu pot fi alungat din Casa Mea, însă aceasta ar fi o mare greşeală din partea voastră.

Depărtaţi-vă de Mine, pentru că voi nu Îmi aparţineţi Mie. Nelegiuirea voastră va fi căderea voastră şi, prin fidelitatea faţă de cel rău, voi v-aţi exclus voi înşivă din Împărăţia Mea Glorioasă.

 Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1262/cei-care-cred-ca-dumnezeu-nu-ii-va-pedepsi-pe-cei-nelegiuiti-nu-l-cunosc-pe-dumnezeu/

Dumnezeu Tatăl: Nici un om dintre voi să nu desconsidere Dreptatea Mea

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1261) din Cartea Adevărului

Miercuri, 5 noiembrie 2014

Dieu_le_Père_-_église_Saint-Martin_de_Caupenne

 Multiubita Mea fiică, iubeşte-Mă şi află că Eu îi iubesc şi preţuiesc pe toţi copiii Mei. De asemenea, să ştii totuşi că Dreptatea Mea este de temut. Nici un om dintre voi să nu desconsidere Dreptatea Mea, pentru că aceasta se va dezlănţui ca o furtună îngrozitoare şi va mătura sufletele celor care refuză Milostivirea Mea.

Mînia Mea nu le este cunoscută multora, dar să ştiţi aceasta. Dacă omul care Mă cunoaşte huleşte împotriva Duhului Sfînt, Eu nu-l voi ierta niciodată. Nimic nu poate şi nici nu va schimba acest lucru, pentru că un asemenea om şi-a ales el însuşi propria soartă şi ca atare nu poate exista reconciliere. Omul care se ridică în picioare înaintea Mea şi justifică luarea unei vieţi, să ştie că propria lui viaţă va fi luată de către Mine. Dacă un om îşi vinde sufletul satanei, Eu nu i-l pot lua înapoi pentru că el devine una cu cel rău. Cînd un om care vorbeşte în Numele Fiului Meu, Isus Cristos, distruge sufletele celor care sunt ai Mei, el va fi aruncat deoparte de către Mine pe veci. Temeţi-vă acum de Mînia Mea, pentru că Eu voi pedepsi fiecare suflet care sfidează pînă la sfîrşit Voia Mea.

Nu trebuie să vă temeţi de a Doua Venire a Fiului Meu, pentru că ea este un Dar. Nu trebuie să vă temeţi de nici o suferinţă pe care aţi putea-o îndura înainte de acea zi, pentru că va fi de scurtă durată. Temeţi-vă doar pentru sufletele celor pe care Eu nu pot să-i salvez şi care nu vor avea nici o dorinţă de a se salva. Acestea sunt sufletele care ştiu că Eu exist, însă îl aleg în loc de Mine pe duşmanul Meu.

Eu voi interveni în multe moduri ca să-i salvez pe cei care nu Mă cunosc deloc. Eu voi despuia sufletele celor care sfidează toate Legile pe care Eu le-am făcut, iar ei vor îndura pe acest pămînt suferinţele Iadului şi Purgatoriului. Astfel ei vor fi purificaţi şi Îmi vor fi recunoscători pentru că le arăt acum această Milostivire. Cu mult mai bine este să îndure ei aceasta acum, decît să sufere o veşnicie în uniune cu cel rău. Voi, niciodată, nu trebuie să puneţi sub semnul întrebării Căile Mele, pentru că tot ceea ce fac Eu este pentru binele copiilor Mei, astfel încît ei să poată fi cu Mine pentru o viaţă de Glorie Veşnică.

Pedeapsa Mea, care urmează să fie aruncată peste oameni, Mă doare. Ea îmi frînge Inima, însă este necesară. Toată această suferinţă va fi uitată şi lumina va distruge întunericul. Întunericul nu-şi va mai arunca blestemul său groaznic asupra copiilor Mei. Eu vă spun acestea pentru că voi sunteţi pe cale să fiţi duşi într-o teribilă întunecime prin înşelăciunea diavolului. Dacă Eu nu vă infomez despre consecinţele acestui fapt, voi nu veţi avea nici un viitor în Paradisul Meu.

Cît de repede au fost uitate Poruncile Mele. Cît de repede cade omul din starea de Har atunci cînd nu mai susţine Cuvîntul Meu.

Preaiubitul vostru Tată,

Dumnezeu Cel Preaînalt

 Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1261/dumnezeu-tatal-nici-un-om-dintre-voi-sa-nu-desconsidere-dreptatea-mea/

Odată ce în Biserică pătrunde confuzia, se creează discordie. Să ştiţi că aceasta nu vine de la Dumnezeu

Mesajul lui Isus  către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1260) din Cartea Adevărului

Marți, 4 noiembrie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, a fost deschisă Cartea Apocalipsei şi fiecare pagină este dezvăluită lumii. Fiecare biserică de pe pămînt, care Îl venerează pe Dumnezeu, duce lupte interne pentru a-şi menţine credinţa în Dumnezeu. Fiecare biserică a fost atacată şi a fost făcută de ruşine, din interior, de către cei care comit păcate îngrozitoare şi care apoi îşi aprobă acţiunile lor declarînd că ele sunt Voia lui Dumnezeu. Nici o biserică din cele care sunt adepte ale Voii lui Dumnezeu nu a fost lăsată neatinsă, căci răutatea le-a cuprins şi Adevărul va fi înlocuit cu toate justificările care Îl vor respinge pe Dumnezeu şi toată Slava Sa.

Odată ce în Biserică pătrunde confuzia, se creează discordie. Să ştiţi că aceasta nu vine de la Dumnezeu. Odată ce sunt introduse interpretări diferite ale Adevărului, calea care duce către Tatăl Meu Ceresc va fi presărată cu buruieni care se înmulţesc rapid. Cînd se întîmplă astfel, rezultatul este un parcurs noroios care va fi de netrecut. Calea spre Împărăţia Mea Cerească a fost făcută cunoscută omului. Cînd mergi pe ea cu încredere în inimă, ea este o cale simplă şi liberă de orice obstacol. Duşmanii Mei vor încerca mereu să îţi blocheze drumul şi, dacă asculţi hărţuiala lor, dacă iei parte la minciunile lor şi dacă permiţi îndoielilor să-ţi întunece judecata, atunci acest parcurs îţi va părea un chin.

Cuvîntul lui Dumnezeu rămîne acum aşa cum a fost mereu, iar cele Zece Porunci sunt clare – ele nu se vor schimba niciodată. Să vă ţineţi cu putere de ceea ce El v-a învăţat – aceasta este Calea către Dumnezeu. Dumnezeu nu face compromisuri şi nici nu va aproba vreodată vreo încercare a omului de a modifica Adevărul. Cînd credeţi în Dumnezeu veţi urma Poruncile Lui, veţi accepta Cuvîntul aşa cum el este conţinut în Sfînta Biblie şi vă veţi menţine pe singura cale adevărată spre Împărăţia Sa. Binecuvîntat este omul drept, căci el, prin supunerea sa faţă de Dumnezeu, va primi Cheile Paradisului.

Să nu vă încredeţi în cel care încearcă să vă amăgească să acceptaţi orice altceva decît Adevărul. Încredeţi-vă doar în Dumnezeu şi nu vă lăsaţi niciodată ispitiţi să vă abateţi de la Cuvîntul Său, căci dacă veţi ceda acestor presiuni veţi fi pierduţi pentru Mine.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1260/odata-ce-in-biserica-patrunde-confuzia-se-creeaza-discordie-sa-stiti-ca-aceasta-nu-vine-de-la-dumnezeu/

Eutanasia este un act odios în Ochii Mei

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1259) din Cartea Adevărului

Luni, 3 noiembrie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, eutanasia este un păcat de moarte şi nu poate fi iertat. Cei care ajută, iau parte sau decid să ia o viaţă, indiferent de motive, comit un păcat groaznic în Ochii lui Dumnezeu.

Unul dintre cele mai mari păcate este să iei o viaţă şi apoi să declari că moartea cuiva, planificată deliberat, este un lucru bun.

Printre numeroasele acte atent planificate împotriva lui Dumnezeu, care sunt prezentate în mod deliberat lumii în aceste timpuri pentru a încuraja lumea să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, se află păcatul eutanasiei. Să nu vă înşelaţi, eutanasia este un act odios în Ochii Mei şi are consecinţe grave pentru cei care participă la ea.

Este un păcat de moarte să ucizi un suflet, oricare, incluzînd sufletele din momentul conceperii lor pînă la cele care îşi trăiesc ultimele luni pe pămînt. Nimic nu poate justifica luarea unei vieţi omeneşti, cînd acest lucru se duce la îndeplinire în totală cunoaştere a faptului că la moment dat va surveni moartea. Moartea provocată unui suflet viu neagă existenţa lui Dumnezeu. În cazul în care cei vinovaţi de acest act acceptă existenţa lui Dumnezeu, atunci ei încalcă a cincea Poruncă prin înfăptuirea unui asemenea act.

În aceste timpuri există un plan pentru încurajarea a milioane de oameni să suprime viaţa omului – atît viaţa trupului cît şi pe cea a sufletului. Dacă deveniţi participanţi de bună voie la un act care profanează sanctitatea vieţii umane, voi nu veţi avea viaţă – nu veţi avea Viaţă Veşnică – iar mîntuirea nu poate fi şi nici nu va fi a voastră.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1259/eutanasia-este-un-act-odios-in-ochii-mei/

Eu voi veni într-un moment în care vă aşteptaţi cel mai puţin

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1258) din Cartea Adevărului

Duminică, 2 noiembrie 2014

jesus-misericordieux

 Multiubita Mea fiică, vreau ca voi toţi, discipolii Mei iubiţi, să vă încredeţi în tot ce Eu v-am învăţat şi în tot ceea ce vă spun Eu acum, căci toate Planurile Mele sunt conforme cu Voia Tatălui Meu Veşnic. Nu trebuie să vă temeţi de viitor niciodată, căci totul este în Mîinile Sale Sfinte.

Credeţi şi veţi găsi pacea. Planul Meu se va realiza în sfîrşit şi toată suferinţa va fi învinsă şi orice rău va fi abolit. E timpul să acceptaţi Adevărul, chiar dacă el poate fi înfricoşător. Dacă vă puneţi în Mine toată încrederea, Eu vă voi uşura povara şi Harul Meu vă va umple cu Iubirea Mea care vă va aduce multă alinare în aceste timpuri dureroase.

Eu voi veni într-un moment în care vă aşteptaţi cel mai puţin, iar pînă atunci voi trebuie să vă rugaţi, să vă rugaţi, să vă rugaţi pentru cei care nu Mă cunosc, ca şi pentru cei care Mă cunosc dar refuză să recunoască Cine sunt Eu.

Eu voi continua să revărs asupra voastră Darul Duhului Sfînt (Paraclete) ca să Mă asigur că nu plecaţi de lîngă Mine. Toate Darurile vor fi revărsate asupra celor care Mă iubesc cu inima smerită şi căită. Însă Iubirea Mea nu va ajunge la acele suflete care Mă onorează în proprii lor termeni incorecţi. Nu voi atinge nici inimile sufletelor încăpăţînate care cred că Mă cunosc, dar a căror mîndrie îi orbeşte în faţa Adevărului care le-a fost dat încă de la începuturi.

Adevărul vine de la Dumnezeu. Adevărul va continua să trăiască pînă la sfîrşitul timpului. Adevărul va fi în curînd revelat în întregime, şi atunci el va străpunge inimile celor care au refuzat Mîna Intervenţiei Mele. Apoi, Oştirea Mea se va ridica unită, întru Slava lui Dumnezeu, ca să proclame Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu pînă în ultima zi. Ei vor aduce cu ei sufletele păgînilor care vor fi înţeles că există doar un singur Dumnezeu. Nu păgînii vor fi cei care nu Mă acceptă. Ci dimpotrivă, vor fi sufletele creştinilor, cărora li s-a dat Adevărul dar au fost induşi într-o gravă eroare. După aceste suflete ale creştinilor tînjesc Eu cel mai mult, şi ei sunt cei pentru care vă cer să vă rugaţi în fiecare moment al zilei.

Iubitul vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1258/eu-voi-veni-intr-un-moment-in-care-va-asteptati-cel-mai-putin/

Din nimic nu poate rezulta nimic

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1257) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 1 noiembrie 2014

Dio Padre

 Multiubita Mea fiică, ferește-te de cei care neagă Divinitatea Tatălui Meu. El și numai El a creat lumea – totul a provenit de la El. Din nimic nu poate rezulta nimic. Tot ce este și va fi vine de la Tatăl Meu Veșnic.

Cuvîntul nu poate fi ştirbit, dar dacă va fi și cînd va fi, voi să nu acceptați nimic din ceea ce este contrar Adevărului. Voi trăiți într-un timp cînd întreaga dovadă a existenței lui Dumnezeu și tot ceea ce El a creat, vor fi negate. Tot ceea ce El iubește, va fi distrus. Creația Sa este sfîșiată în bucăți de către cei care Îl contestă. Viața, care vine de la El, este distrusă și Adevărul pe care El l-a dat copiilor Săi prin Sfînta Sa Carte, care conține Vechiul și Noul Testament, este acum pus sub semnul întrebării. În curînd, multe din ceea ce exprimă Cuvîntul vor fi considerate neadevărate.

Cît de puțin Îl iubiți voi pe Cel Care este Tatăl vostru Veșnic și cît de puțin prețuiți destinul vostru personal, deoarece drumul pe care vi-l alegeţi îl selectaţi cu atenție pentru a vă satisface doar propria voastră aroganță și propriile voastre plăceri. Omul care este obsedat de propriul său intelect, de propria sa cunoaștere și de propria sa vanitate va continua să încerce să găsească o cale către Dumnezeu, însă o cale creată de el însuşi. Aceasta îl va duce în rătăcire și el va sfîrși prin a trăi o minciună. Cînd treci prin această viață în căutarea sensului existenței tale, nu îl vei găsi niciodată dacă nu accepți Adevărul Creației.

Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic, v-a creat pe voi. Pînă cînd nu veți accepta aceasta, veți continua să idolatrizați falși dumnezei și păgînismul vostru vă va aduce în genunchi din cauza disperării. A venit timpul cînd veți accepta orice lucru care dovedește că Tatăl Meu nu există.

Vi s-a dat Adevărul. Acceptați-l. Lăsați-Mă să vă duc de mînă la Tatăl Meu ca să vă pot aduce Mîntuirea Veșnică. Orice altceva decît Adevărul vă va duce pe calea către iad.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1257/din-nimic-nu-poate-rezulta-nimic/

Cei care s-au opus Primei Mele Veniri au refuzat să accepte Voia lui Dumnezeu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1256) din Cartea Adevărului

Vineri, 31 octombrie 2014

 Jesus

Preaiubita Mea fiică, Voia Mea este săpată în stîncă şi toţi cei care Mă iubesc cu adevărat vor deveni una cu Voia Divină a Domnului. Dacă negaţi Voia Mea, nu veţi mai putea deveni ai Mei. Dacă vă ridicaţi împotriva Mea, Eu nu vă voi permite să intraţi în Împărăţia Mea, pentru că numai cei care vin la Mine predîndu-Mi în întregime voia lor liberă, vor putea spune cu adevărat că sunt ai Mei. Dacă voi nu sunteţi ai Mei, cum aş putea Eu să cîștig inimile voastre nerecunoscătoare? Aceia dintre voi care Mă blestemă; care îşi varsă dispreţul asupra celor care susţin Cuvîntul Meu; sau care încearcă să intervină asupra Voinţei Sfinte a lui Dumnezeu, vor fi aruncaţi în abis, după ce se vor fi făcut toate eforturile pentru a-i salva.

Cînd M-am născut, mulţi dintre duşmanii Mei, ale căror suflete fuseseră infestate de către spiritele rele, i-au făcut greutăți Mamei Mele. Cei care au persecutat-o în Timpul Meu de pe pămînt, erau, în multe cazuri, surprinşi să simtă o asemenea ură împotriva ei. Dar ea a suferit, în Numele Meu. Cei care s-au opus Primei Mele Veniri au refuzat să accepte Voia lui Dumnezeu, – cea de a-i elibera din cătuşele care le înlănţuiau gleznele și care le fuseseră puse de către demoni.

Eu am petrecut mare parte din Misiunea Mea de pe pămînt alungînd spiritele rele din sufletele celor afectaţi, în timp ce îi învăţam pe cei care nu cunoşteau Voia lui Dumnezeu. Acum, cînd Ma pregătesc să vin din nou, Misiunea Mea va fi de data aceasta şi mai dificilă. Acelora dintre voi cu inimi împietrite, care refuză să Mă asculte, le spun aceasta: doar prin credinţa pe care o aveţi, nu veţi finaliza această călătorie către Viaţa Veşnică, dacă nu-Mi sunteţi cu adevărat devotaţi Mie, printr-o viaţă de rugăciune şi adorare. Voi nu sunteţi binecuvîntaţi cu suficientă înţelegere sau cunoaştere a Cuvîntului Meu, ca să respingeți Avertismentul Meu în aceste timpuri. De ce vă vărsaţi dispreţul asupra Mea acum? Ce credeţi voi că vă va face vrednici să staţi înaintea Mea, cînd Îmi veţi cere viaţa veşnică? Vă spun că încăpăţînarea voastră vă orbeşte faţă de adevărul Revelaţiei Divine, căreia îi sunteţi martori, manifestată prin aceste Sfinte Mesaje ale Mele către lume.

Suflete nerecunoscătoare, vă lipseste cunoaşterea care v-a fost dăruită detaliat în Prea Sfînta Biblie. N-aţi învăţat nimic din nici o lecţie care v-a fost predată. Mîndria voastră şi căutarea automulţumirii, Mă decepționează. Ochii voştri nu pot să vadă şi, drept rezultat, voi nu veţi fi pregătiţi pentru Mine. Pentru fiecare insultă pe care o aruncaţi celor care spun Adevărul – în ciuda opoziţiei din partea voastră – va trebui să veniţi înaintea Mea. Atunci, eu vă voi cere să justificaţi fiecare cuvînt, fiecare acţiune, fiecare faptă făcută împotriva Mea. Nu puteţi spune niciodată că sunteţi cu Mine dacă vă luptaţi împotriva Mea, prin intermediul Cuvîntului Meu dăruit vouă din Mila lui Dumnezeu, Care nu va obosi niciodată în Încercarea Sa de a vă salva sufletele.

Cînd vi se dăruieşte Darul unor revelaţii particulare, aveţi dreptul de a discerne.  Dar, nu aveţi autoritatea să-i judecaţi sau să-i răniţi pe alţii, chiar dacă ei nu vin de la Mine. Eu, Isus Cristos, am făcut cunoscut faptul că omul nu are dreptul să judece nici un alt suflet. Dacă Mă nesocotiţi şi dacă le faceți nedreptăți fie chiar și profeţilor care sunt falşi, Eu vă voi judeca şi vă voi pedepsi, exact aşa cum îi pedepsiți şi voi pe cei pe care îi urîţi. Nu puteţi urî pe cineva în Numele Meu. Dacă urîţi pe cineva, o faceţi în numele satanei. Eu vă voi scăpa de necazurile voastre numai atunci cînd veţi veni și Mă veţi implora să vă izbăvesc de un asemenea păcat. Dar mulţi dintre voi nu veți face niciodată acest lucru, pentru că v-aţi pus pe voi înşivă deasupra Mea şi pentru aceasta, veţi suferi.

Nici unul dintre voi să nu declare un alt suflet ca aparținînd celui rău, pentru că el, satana, se bucură de cei care se fac vinovaţi de o asemenea greşeală. Nici unul dintre voi nu este atît de curat de păcate încît să poată emite o asemenea judecată.

Cel care este al Meu şi care Mă cunoaşte cu adevărat, nu va chinui niciodată un alt suflet în Numele Meu.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1256/cei-care-s-au-opus-primei-mele-veniri-au-refuzat-sa-accepte-voia-lui-dumnezeu/

Mama Mîntuirii: Acceptați Crucea cu demnitate. Nu vă plîngeți

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1255) din Cartea Adevărului

Joi, 30 octombrie 2014

 Sfinta Fecioara

Dragii Mei copii, cînd îl slujiți pe Fiul Meu în această viață, aceasta este plină de dificultăți. A-L urma pe El este într-un fel o sarcină ușoară, dar atunci cînd purtați înlăuntrul vostru Darul Duhului Sfînt, aceasta va aduce peste voi mînia celui rău și a fiecărui dușman al Fiului Meu. Aceasta face ca parcursul vostru pe Calea Adevărului să fie extrem de dificil. Veți întîmpina opoziție la fiecare pas, chiar dacă voi rămîneți tăcuți în adorarea Fiului Meu.

Mulți dintre cei care îl iubesc cu adevărat pe Fiul Meu nu pot să înțeleagă de ce sunt terorizați de alții fără nici un motiv clar. Sau, de ce sunt acuzați pe nedrept de fărădelegi. Aceasta se întîmplă deoarece Duhul Sfînt este Prezența reală a Lui Dumnezeu și de aceea, ea niciodată nu va fi trecută cu vederea de către cel rău, care nu se va da în lături de la nimic pentru a vă provoca durere și suferință. El, cel rău, vă va chinui neîncetat și va face acest lucru fie în mod direct, fie prin sufletele acelora pe care el reușește să le infesteze.

Toată această durere, pe care nu o veți înțelege, se datorează devoțiunii voastre pentru Isus Cristos. Așa cum El a îndurat ridiculizarea, batjocura și ura, tot așa va fi și cu voi, toți cei care îi slujiți Lui. Cînd suferiți în Numele Lui pe acest pămînt, veți găsi în sfîrșit în Împărăția Sa pacea, iubirea și bucuria trainică. Acceptați Crucea cu demnitate. Nu vă plîngeți. Nu vă angajați în dispută cu cei care arată ură față de voi, căci altfel propriile voastre inimi se vor umple cu același venin.

Ura naște ură dacă i se răspunde. Iubirea, care vine de la Dumnezeu, naște iubire. Arătați iubire față de dușmanii voștri; rugați-vă pentru ei; aveți milă de ei. Cînd faceți aceasta, satana nu are putere împotriva voastră.

Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1255/mama-mantuirii-acceptati-crucea-cu-demnitate-nu-va-plangeti/

Sînt zile în care, în multe din casele mele, Eu sufăr de o totală singurătate, nici măcar un suflet nu vine să mă viziteze

Apelul urgent al lui Isus din Sfîntul Sacrament către lumea catolică

4 noiembrie 2014

Isus Pastorul

Pace vouă, copiii mei.

Eu sînt fîntîna nesecată de îndurare şi iertare, veniţi să vă umpleţi de mine, pentru că pe toţi, cei care mă vor căuta cu inima deschisă, îi voi asculta şi nimeni nu va fi dezamăgit. Oh, cîtă durere resimt din cauza părăsirii în care mă lasă mulţi dintre copiii mei. Suspin de iubire pentru voi, dar sînt atît de puţini cei care mă vizitează; inima mea este sfîşiată de durere şi lacrimile curg din ochii mei văzînd atîta nerecunoştinţă şi atîta indiferenţă a acelora care îşi spun că sînt din turma mea.

Cînd nu voi mai fi cu voi în tabernacolele voastre, veţi realiza că aţi pierdut pe Tatăl, Fratele, Prietenul, Sfătuitorul, Avocatul, Călăuza şi Medicul şi veţi resimţi o mare tristeţe şi veţi plînge cu lacrimi din cauza plecării mele.

Sînt zile în care, în multe din casele mele, Eu sufăr de o totală singurătate, nici măcar un suflet nu vine să mă viziteze. De ce vă comportaţi astfel cu mine? Nu vedeţi că eu suspin de iubire pentru voi? Unde sînt martorii mei, discipolii mei ai acestor ultime timpuri?

Se apropie zilele în care voi fi dat din nou în mîinile celor răi care vor uzurpa casele mele şi mă vor batjocori şi mulţi dintre voi, de frică şi din laşitate, mă vor renega şi ei. Cînd vor sosi zilele marii nelegiuiri, mulţi îmi vor întoarce spatele şi vor spune de frică răpitorilor mei: noi nu am fost niciodată discipolii lui şi nu-l cunoaştem; ei vor fugi şi mă vor lăsa din nou singur. Patima mea se apropie din nou şi voi fi dat, încă o dată, în mîinile răufăcătorilor care vor ofensa Divinitatea mea, mă vor scuipa, mă vor batjocori şi vor reînvia calvarul meu. Tristeţea mă copleşeşte din cauza apropierii acestor zile; veniţi, urmaţi-mă, nu mă lăsaţi singur; vegheaţi şi rugaţi-vă cu mine numai o clipă, fiindcă agonia mea este lentă şi singurătatea mă copleşeşte. Cei care vor veni să mă ofenseze sînt deja aproape, faptele lor le veţi recunoaşte.

Aici, în liniştea fiecărui tabernacol, sînt slab şi trist, vă aştept copiii mei; nu treceţi departe de casele mele; intraţi şi vorbiţi cu mine. Veniţi să mă consolaţi, deoarece durerea mea este mare văzînd atîta nereconoştinţă şi uitare din partea voastră. Eu vă iubesc mult copiii mei, voi nu ştiţi cît de mult mă bucur cînd veniţi să mă vizitaţi; priviţi eu sînt soluţia la toate problemele voastre, nu căutaţi răspunsuri nici soluţii în altă parte, deoarece eu singur pot să vă ajut. Eu singur sînt hrana, pacea şi mîngîierea. Veniţi să o experimentaţi şi vă asigur că nu veţi fi dezamăgiţi. Eu sînt comoara pe care o căutaţi, vă aştept să vă dăruiesc viaţa mea veşnică.

Al vostru Isus din Sfîntul Sacrament. Iubitul care nu este iubit.

Quo vadis, Domine? Unde mergi, Doamne?

Faceţi cunoscute mesajele mele lumii întregi.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Eu revărs mari Haruri asupra Discipolilor Mei în aceste vremuri

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1254) din Cartea Adevărului

Miercuri, 29 octombrie 2014

206-christ-roi

 Multiubita Mea fiică, Eu revărs mari Haruri asupra Discipolilor Mei acum, în aceste vremuri cînd ei au cea mai mare nevoie de ele.

Harurile pe care le revărs asupra voastră, discipolii Mei, includ Darul Înţelegerii, care vă permite să vedeţi înşelăciunea care distruge întreaga lume. De asemenea, vă las Darul Rezistenţei, ca voi să vă ridicaţi împotriva adversarilor Mei şi să continuaţi să duceţi bătălia, astfel încît Creştinismul să supravieţuiască. Eu vă dau şi Darul Răbdării pentru ca voi să puteţi în continuare să spuneţi Adevărul, atunci cînd va trebui să ascultaţi neadevărurile care vor fi rostite de acei discipoli ai Mei care vor fi induşi în eroare de către duşmanii Mei.

În încheiere, vă dau Darul Iubirii şi cînd Eu vă umplu pe voi cu acest Dar, veţi fi în stare să diminuaţi răul, prin cuvintele, faptele şi acţiunile voastre. Iubirea faţă de Mine înseamnă că voi vă veţi iubi chiar şi duşmanii, iar prin acest Dar voi veţi distruge ura.

Mergeţi şi acceptaţi Darurile Mele. Tot ceea ce trebuie să faceţi este să-Mi ziceţi: „Isuse, dă-mi Darurile de care am nevoie ca să-Ţi rămîn fidel Ţie.“

Iubitul vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1254/eu-revars-mari-haruri-asupra-discipolilor-mei-in-aceste-vremuri/

Mama Mîntuirii: Credința este temelia Bisericii

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1253) din Cartea Adevărului

Miercuri, 29 octombrie 2014

Champaigne

 Iubiții mei copii, cînd vă simțiți deprimați, descurajați și temători din cauza nedreptăților îngrozitoare la care sunteți martori, vă rog să cereți puternica mea protecție. Eu voi mijloci pentru voi, și-i voi cere Fiului meu să asculte cererile voastre pentru pace și liniște. El vă va umple cu Harurile de care aveți nevoie pentru a persevera și a păstra vie în sufletele voastre flacăra Duhului Sfînt.

Cînd căutați Darul Duhului Sfînt și Fiul meu răspunde cererii voastre, credința voastră în El va fi mult întărită. Odată ce se va întîmpla astfel, credința voastră vă va permite să vă încredeți și mai mult în Marea Sa Milostivire. Credința este temelia Bisericii; prin ea, Biserica poate rămîne puternică. Credința vă scapă de teamă și disperare. Ea vă aduce mîngîiere, pace și liniște în vremuri tulburi. Ea vă permite să vedeți lucrurile clar, așa cum trebuie să fie, astfel încît să vă puteți proteja de persecuția pe care o aveți de înfruntat zi de zi.

Cei care îi sunt devotați lui Isus Cristos vor avea întotdeauna de îndurat durerea Suferinței Lui. Acesta este un lucru pe care trebuie să îl acceptați atunci cînd urmați Pașii Săi. Dacă acceptați această Cruce, trebuie apoi să Îi oferiți Fiului meu suferința voastră, pentru salvarea sufletelor celor care altfel nu ar fi niciodată în stare să intre în Împărăția Fiului meu. Sacrificiul vostru, chiar dacă este dificil, îi aduce mare bucurie Fiului meu care plînge cu mare durere pentru cei pe care îi va pierde în favoarea celui rău în ziua cea de pe urmă.

Credința, speranța și încrederea în Fiul meu vă vor alina suferința și vă vor aduce liniște și bucurie. Cînd veți primi aceste Binecuvîntări, veți ști că ați depășit orice barieră care vă separă de Dumnezeu. Și, pentru aceasta, trebuie să fiți recunoscători – și nu triști – deoarece a voastră va fi Împărăția lui Dumnezeu.

Mergeți, copiii mei, să Îl iubiți și să Îl slujiți pe Fiul meu.

Mama voastră Preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1253/mama-mantuirii-credinta-este-temelia-bisericii/

Dumnezeu Tatăl: Fără Mine, voi nu aţi putea exista

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1252) din Cartea Adevărului

Marți, 28 octombrie 2014

Dieu notre pere

 Multiubita Mea fiică, copiii Mei trebuie să ştie că există doar un singur Dumnezeu. Numai unul singur. Iar ceilalţi există doar în mintea oamenilor. Orice alt dumnezeu este urîciune în Ochii Mei, iar omul care cedează tentației de a adora dumnezei falşi slujeşte numai diavolului, care se bucură cînd omul cade din starea de Har.

Eu sunt Începutul şi Sfîrşitul. Nimic nu este mai presus de Mine. Nici chiar demonii şi îngerii căzuţi, pe care Eu i-am aruncat în abis, nu vor sta niciodată înaintea Mea să Mă provoace, pentru că ei nu au o asemenea putere.

Atît de multe religii au fost fondate de către omul supus greşelii, iar acest lucru a provocat multă confuzie. De la începuturi, Eu am vorbit cu un singur Glas şi pînă la sfîrşit nu poate exista decît un singur Glas. Lumea e a Mea pentru că Eu am creat-o. Eu am creat tot ceea ce este viu. Am creat de asemenea Ierarhia Mea Cerească din care i-am aruncat pe acei îngeri care M-au sfidat şi M-au trădat. Mulţi dintre aceşti îngeri căzuţi comunică cu copiii Mei care au creat tipul de spiritualism new age. Îi atenţionez pe aceia dintre voi care prin astfel de practici adoră falşi dumnezei: un astfel de spiritualism vă expune sufletele spiritelor rele, a căror unică dorinţă este să vă distrugă sufletele.

Aceşti îngeri falşi sunt demoni, deghizaţi ca spirite vii ale luminii şi ei vă seduc ca să credeţi neadevăruri. Veţi fi hrăniţi cu toate minciunile despre Ierarhia Mea Cerească astfel încît să vă puneţi toate nevoile voastre înaintea satanei şi a spiritelor rele. Tot ceea ce fac ei este să vă atace sufletele precum fiarele sălbatice şi apoi să vă părăsească, lăsîndu-vă goi şi lipsiţi de orice iubire. La început, cînd vă veţi deda la astfel de idolatrii, vi se va da un fals sentiment de pace. Demonii pot avea asemenea puteri, însă ele sunt de scurtă durată. Pentru că odată ce au cîştigat accesul la sufletele voastre, ei vă vor chinui şi vă vor împinge la acte demonice.

Eu Sunt tot ceea ce a fost la Început şi Eu Sunt Sfîrşitul. Totul începe şi se termină cu Mine. Atunci cînd voi plasaţi falşii dumnezei înaintea Mea şi faceţi asta din cauza dorinţelor voastre egoiste de a căuta plăcerea, puterea şi controlul asupra destinului vostru, voi sunteţi vinovaţi de încălcarea Primei mele Porunci.

Fără Mine, voi nu aţi putea exista. Fără Mine, voi nu aveţi nici un viitor. Fără Fiul Meu voi nu puteţi veni la Mine. Dacă Îl respingeţi pe unicul Meu Fiu Preaiubit, Isus Cristos, adevăratul Mesia, atunci voi Mă respingeţi pe Mine.

Adevărul a fost dat pentru prima dată lumii atunci cînd păgînismul era în floare. Adevărul a fost dat lumii odată cu naşterea Fiului Meu şi generaţii întregi s-au convertit. Adevărul e dat lumii din nou, acum cînd marea apostazie sufocă sufletele celor care cred în Fiul Meu, iar păgînismul e din nou în floare. Aşa cum a fost la început, cînd Eu am fost respins de omul nerecunoscător, la fel va fi şi la sfîrşit, cînd inimile oamenilor se vor transforma în piatră şi sufletele lor vor fi oferite de bună voie diavolului. Apoi lumea aşa cum o ştiţi nu va mai fi, căci Noul Cer şi Noul Pămînt vor fi una. În cele din urmă pacea va domni din nou, iar Eu îi voi uni pe toţi cei care aleg să vină cu Mine.

 Preaiubitul vostru Tată,

Dumnezeu cel Preaînalt

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1252/dumnezeu-tatal-fara-mine-voi-nu-ati-putea-exista/

Originea maladiei Ebola

Articolul intitulat „Les laboratoires US de guerre biologique à l’origine de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest“ („Laboratoarele de război biologic ale  Statelor Unite la originea epidemiei de Ebola în Africa de Vest“), apărut în 30 octombrie 2014, are la bază interviul, transcris în limba franceză, pe care David Lindorff, reporter american de investigaţie l-a luat lui Francis A. Boyle, specialist în războiul biologic.

Francis A. Boyle este profesor american de renume mondial, specializat în drept internaţional. În 1989 a redactat legea antiterorismului asupra armelor biochimice. Titular al Universităţii Harvard cu două doctorate, unul în domeniul dreptului (Magna cum laude) şi altul în ştiinţe politice, este profesor al Universităţii Illinois.

Prezentăm în continuare ample extrase din acest interviu.

David Lindorff: „ Acesta este evident un subiect pe care îl cunoaşteţi foarte bine şi am citit, pe un canal grec, un interviu de-al dumneavoastră, care era destul de surprinzător, în care spuneaţi că această epidemie nu este ceea ce se spune, cu acea istorie a liliecilor care au venit pe calea aerului din Zair şi că ar fi vorba aici de o variantă a maladiei «Ebola din Zair», ceea ce este curios, pentru că Zairul este la peste 3.500 de kilometri de aici. După părerea dvs, despre ce este vorba? “

Francis Boyle: „Da. Între noi, toată această istorie nu stă în picioare. Guvernul american deţine trei laboratoare BSL-4 (Bio Safety Lab nivel 4). Unul în Guineea, unul în Liberia, unul în Sierra Leone, în inima epidemiei din Africa de Vest. Şi aceste laboratoare BSL-4 fac tot felul de cercetări, unele mai înspăimîntătoare decît altele, asupra armelor biologice.“

DL: „De ce se află în aceste ţări?“

FB: „Pentru că Guineea nu a semnat Convenţia asupra armelor biologice, nici Liberia. Sierra Leone a semnat-o, dar este o colonie britanică. De altfel am contestat, încă din 1988, programul Pentagonului de cercetare asupra apărării biologice (Biological Defense Program) şi puteţi să-l citiţi în cartea mea şi i-am întrebat de ce coordonează această «cercetare dublă» ofensivă şi defensivă asupra armelor biologice în Liberia – în acea epocă era o dictatură militară sub tirania Căpitanului Doe susţinut de CIA- eludînd astfel Convenţia asupra armelor biologice. Am totul aici, într-un document al guvernului Statelor Unite intitulat « Biological Defense Program » şi veţi găsi totul în cartea mea: Centrul de Control al Bolii (Center for Desease Control -CDC) făcea pentru Pentagon, încă din 1988, în Sierra Leone cercetări în domeniul biologic şi probabil chiar înainte, deoarece a trebuit construit laboratorul. În plus, Universitatea Columbia făcea şi ea, din 1988, în Liberia cercetări în domeniul armelor biologice (Bio warfare) pentru Pentagon. Pe aceasta am contestat-o vorbind de eludarea termenilor Convenţiei asupra armelor biologice (Bio-Weapons Convention-BWC). Vedeţi David, totul nu este decît o operaţiune vastă de camuflaj al CDC. S-au băgat pînă în gît în aceste teribile lucrări de cercetare asupra armelor biologice, cel puţin din 1988.

DL: „Aţi vorbit despre «cercetare dublă», puteţi să lămuriţi?“

FB: „ Bine, iată ce se întîmplă: pentru a putea justifica aceste studii înfricoşătoare, dacă citiţi contractele şi eu am putut să citesc unul, înainte ca totul să fie clasificat, veţi citi acolo: «Ar putea avea acolo această teribilă formă de maladie emergentă şi noi trebuie să dezvoltăm un vaccin pentru aceasta. Şi deci, noi vom începe să lucrăm pe acest virus, este posibil ca noi să-l modificăm genetic şi…» […]…la începutul anilor 1980, sub administraţia Reagan, în momentul în care eu am luat cunoştinţă de toate acestea «şi în consecinţă, trebuie să-l modificăm genetic, sau să facem ceva de genul acesta, pentru a crea un vaccin şi a proteja lumea întreagă.» Aceasta este ceea ce a fost scris și ei o fac pentru toți virușii: ebola, febra hemoragică, etc. Dacă nu mă credeţi, citiţi ediţia din New York Times de vinerea trecută, în care administraţia Obama a încercat să îngroape aceasta. El a declarat acolo: «Politica noastră oficială este de altfel să oprim acest tip de cercetare.» Se cuvine să admitem că ei au făcut-o.“

DL: „Aveţi dovada că suşa (proveniența unei culturi de microbi) virusului Ebola care face ravagii în Africa de Vest a fost modificată genetic?“

FB: „Lăsaţi-mă să vă spun: toate epidemiile precedente ale maladiei Ebola din Africa au fost limitate cu o rată a mortalităţii de 50%. Aceasta nu este «ţinută» şi are o rată a mortalităţii de 70%. Acest lucru îmi spune că avem de-a face cu un organism modificat genetic sau OMG. Ştim că acest tip de lucrări a fost condus la Fort Detrick. Există de asemenea acest Doctor Kawaoka de la Universitatea Wisconsin Madison, el a admis pe pagina sa de Web că a modificat genetic virusul Ebola pentru a-l face mai violent. El a readus de asemenea la viaţă, pentru Pentagon, virusul gripei spaniole.“

FB: „El a făcut de asemenea studii foarte aprofundate asupra gripei, inclusiv modificarea genetică a virusului H5N1, acest virus al gripei atît de periculoase care a făcut ravagii în timpul epidemiei SARS (sindrom respirator acut sever). Şi totul a fost finanţat de Pentagon sau de Institutul Naţional al Sănătăţii (NIH) sau de CDC. Studiile erau atît de periculoase, încît a trebuit transferat laboratorul din Wisconsin la Winnipeg în Canada. Probabil canadienii au spus: «plecaţi de aici, nu vă vrem aici, e prea periculos pentru noi», nu ştiu. Ceea ce se ştie este faptul că laboratorul BSL-4 Kanema al Universităţii Tulane a fost implicat. Ştim că ei fac de mult timp acest tip de cercetări asupra armelor biologice. [Laboratorul de la] Fort Detrick a fost de asemenea implicat. De mult timp ei sînt cunoscuţi şi în conducerea acestui gen de cercetări, inclusiv asupra virusului Ebola. Cele trei laboratoare pe care le-am citat au fost construite toate de către USAID, care nu este altceva decît o organizaţie care serveşte ca paravan pentru CIA.

Sînt pe cale să încerc să leg toate aceste puncte între ele, pe baza informaţiilor pe care le-am putut aduna despre armele biologice, de atîta timp, din timpul studiilor mele la Universitatea de drept de la Harvard, şi m-am interesat cu profesionalism despre problemă, deoarece am fost chemat să apăr, la începutul anilor 1980, Council for Responsible Genetics în Comitetul lor privind armele biologice, etc

DL: „Sînteţi pe cale să sugeraţi că această epidemie a fost declanşată deliberat, sau după părerea dumneavoastră este vorba despre un accident, virusul le-a scăpat fără ca ei să vrea?“

FB: „Ştiţi, David, dacă mergeţi pe situl Web al Ministerului Sănătăţii din Sierra Leone – aceasta este o informaţie publică – ei au închis laboratorul BSL-4 din Kanema în această vară şi au afirmat că acesta a fost sursa epidemiei Ebola, deoarece Tulane şi alte laboratoare administrează vaccinuri oamenilor.“

DL: „Vreţi să spuneţi, personalului laboratoarelor?“

FB: „Nu, oamenilor, africanilor din Vest. Pe scară largă.“

DL: „Deci atunci există un vaccin?“

FB: „Ei spun că acesta este un vaccin, dar ceea ce este, este un virus Ebola viu. Ei au de-a face cu un virus Ebola viu, pentru aşa-numitul vaccin.“

FB: „În plus, ştiu că NIH a lucrat cu CDC, de cîtva timp, penru a combina virusul viu Ebola cu cel al «gripei obişnuite».“

DL: „Dar de ce fac ei acest lucru? Cum justifică ei acest lucru?“

FB: „Pentru a dezvolta un vaccin, David.

DL: „În acest fel ei îl explică?“

FB: „Ei da, este tot ceea ce pot ei să spună. Şi deci, dacă puneţi împreună virusul viu al Ebolei cu cel al gripei, veţi obţine ceva ce este tot atît de contagios ca şi gripa obişnuită, dar nu la fel ca gripa. Şi aceasta ar putea fi în legătură cu ceea ce avem aici. Acest vaccin sau numiţi-l cum vreţi, cu Ebola viu şi gripa obişnuită, a fost injectat unei vaste populaţii în Sierra Leone şi poate în Liberia şi aceasta este originea epidemiei, dar dacă nu mă credeţi pe cuvînt şi veţi vedea situl Web al Ministerului Sănătăţii din Sierra Leone şi veţi vedea că aceasta este concluzia lor despre ce se întîmplă astăzi şi pentru aceasta ei au ordonat închiderea laboratorului american BSL-4 în această vară.“

Profesorul Boyle a spus că la reuniunea care a avut loc la Kanema, în Sierra Leone, în a doua parte a lunii octombrie, reprezentanţii tuturor organizaţiilor guvernamentale internaţionale au luat decizia ca bolnavii să fie lăsaţi în voia sorţii, fără tratament. Sînt trimişi acasă doar cu Tylénol (Doliprane), denumirea comercială pe pieţele anglo-saxone a paracetamolului. Doar voluntarii cubanezi, organizaţia „Medicii fără frontiere“ şi alte cîteva ONG-uri private acordă ajutor victimelor, fără nici o implicare din partea organizaţiilor guvernamentale.

La întrebarea reporterului referitoare la faptul că nu există un aşa-numit „lanceur d’alerte“ („whistle blower“), persoană care să aducă la cunoştinţa publicului fapte pentru care are dovezi sau pe care le-a descoperit şi care pot constitui o ameninţare pentru oameni sau mediu înconjurător, profesorul Boyle a precizat că de-a lungul anilor au murit 27 sau 28 de microbiologi.

„Cred că aceşti cercetători au ameninţat să sune alarma asupra acestor programe atît periculoase cît şi ilegale de cercetări americane privind armele biologice şi i-au ucis. Şi iată de ce nu avem lansatori de alertă aici, pentru că şi ei ar fi ucişi. Cred că este clar.“

FB: „Din nefericire avem 14.000 de savanţi care participă la aceste cercetări privind armele biologice în contul guvernului SUA şi eu îi numesc «savanţii morţii» şi peste 1.500 de laboratoare în SUA care fac acest tip de cercetare.“

FB: „Acest gen de studii de cercetare constituie o crimă în termenii legii antiteroriste împotriva armelor biologice pe care am scris-o şi noi am cheltuit 79 de miliarde de dolari de la 11 septembrie 2001 în acest domeniu de cercetare, ceea ce în dolari, reprezintă dublul a ceea ce s-a cheltuit pentru proiectul Manhattan, în timpul celui de-al doilea război mondial, pentru dezvoltarea bombei atomice.“

Note:

1. Glenn Thomas, consultant OMS, expert în Ebola, SIDA, împreună cu alţi mulţi specialişti ai virusului SIDA s-au aflat în avionul Boeing 777 al Companiei Malaysia Airlines care s-a prăbuşit în Ucraina.

2. Se pare că păducelul alb constituie remediul pentru vindecarea acestei cumplite maladii. Vezi articolul : https://revelatiialecerului.wordpress.com/tag/marie-julie-jahenny/ .

Surse: http://ilfattoquotidiano.fr/

http://dictionary.reverso.net/french-synonyms/lanceur

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Mama Mîntuirii: Rolul meu ca Mamă a copiilor lui Dumnezeu este subminat

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1250) din Cartea Adevărului

Luni, 27 octombrie 2014

Avemaria

 Copila mea, este important să vă amintiți să recitați Preasfîntul meu Rozariu în fiecare zi, pentru a proteja această misiune, precum și alte misiuni ce se desfășoară în lume cu acordul Tatălui meu Veșnic.

În aceste timpuri, creștinilor care susțin Credința le va fi foarte dificil să continue să-și declare devoțiunea față de mine, Preacurata Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu. Rolul meu ca Mamă a copiilor lui Dumnezeu este subminat și desființat, în special de către anumite grupuri catolice care nu provin de la Fiul meu. Astfel de grupuri dau impresia că sunt devotate Bisericii Fiului meu, dar ei nu practică ceea ce a predicat El. Ei îi persecută pe aceia care susțin Adevărul și fac eforturi extraordinare pentru a respinge orice fel de revelații particulare date omenirii de la Moartea Fiului meu pe Cruce, spunînd că sunt absurdități. Dacă nu ar fi existat aceste revelații particulare date lumii de către mine, Mama lui Dumnezeu, ca mesageră a lui Cristos, mulți nu s-ar fi convertit niciodată la Adevăr. În schimb, mulți ar fi continuat să meargă în întuneric, ar fi respins Existența lui Dumnezeu și ar fi evitat rugăciunea – care este ușa care, atunci cînd este deschisă, luminează sufletul. Rolul meu ca Mamă a lui Dumnezeu este atacat în toată lumea datorită puterii care mi-a fost dată, de a distruge maleficul dușman. Eu voi zdrobi capul șarpelui așa cum a fost prezis, dar aceia care au devoțiune față de mine vor fi disprețuiți și luați în derîdere de către impostorii care îndrăznesc să se proclame experți în învățăturile Bisericii.

Fiului Meu îi displace orice fel de ură arătată de om față de fratele său. El varsă lacrimi atunci cînd cineva spune că reprezintă Biserica Fiului meu și apoi incită la ură împotriva unui copil al lui Dumnezeu. El suferă durerea Crucificării Sale de fiecare dată cînd un slujitor din Biserica Sa rănește pe altcineva sau produce suferințe îngrozitoare celor nevinovați.

Copii, trebuie să vă rugați foarte mult pentru Biserica Fiului meu, pentru că ea este ținta celui mai mare atac de la întemeierea ei. Dușmanii Fiului meu au multe planuri de a o distruge total, și cele mai multe planuri vor veni din interior. Luați aminte la avertismentul meu și la cele pe care le-am dezvăluit lumii la Fatima. Dușmanul așteaptă și în curînd el va controla în totalitate Biserica Fiului meu pe pămînt și milioane de oameni vor fi induși în eroare.

Închideți-vă urechile cînd auziți că slujitorii Fiului meu sunt disprețuiți sau calomniați pentru că apără Cuvîntul lui Dumnezeu. Întotdeauna să țineți mine că numai iubire vine de la Dumnezeu și orice persoană sau organizație care vă încurajează să judecați un om – indiferent ce ar fi făcut el– trebuie pusă sub semnul întrebării. Nu vă puteți declara un slujitor al lui Dumnezeu și să spuneți lumii să ponegrească o altă persoană. Nu puteți niciodată să acceptați nici un fel de incitare la ură. Orice persoană care face aceasta, în Numele Fiului meu, nu trebuie niciodată încurajată, pentru că aceasta nu poate veni niciodată de la Dumnezeu. Rozariul meu trebuie recitat cît mai des posibil pentru a zdrobi răul care cuprinde lumea în acest timp în care cruzimea de orice fel este considerată ca fiind justă.

Dragostea omului pentru fratele său a devenit puțină și caritatea între creștini a slăbit. Trebuie să vă reamintiți ce v-a învățat Fiul meu și să vă deschideți ochii către Adevăr. El este clar ca lumina zilei, pentru că a fost scris pentru ca lumea să îl citească în Sfînta Biblie.

 Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1250/maica-mantuirii-rolul-meu-ca-maica-a-copiilor-lui-dumnezeu-este-subminat/

Mîna lui Dumnezeu va folosi soarele pentru a alerta lumea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1249) din Cartea Adevărului

Vineri, 24 octombrie 2014

jesus-misericordieux

 Multiubita Mea fiică, soarele va fi unul dintre cele mai mari semne atunci cînd intervenția divină va fi pe cale să se desfășoare. Cînd veți vedea schimbările în soare, cînd el va părea mai mare, va străluci mai mult și în afara anotimpului – să știți că se apropie timpul pentru A Doua Mea Venire.

Mîna lui Dumnezeu va folosi soarele pentru a alerta lumea în privința activității sale neobișnuite. Oamenii de știință nu vor fi capabili să ofere un motiv pentru mișcările bruște ale soarelui și pentru comportamentul neobișnuit al acestei stele care vă dă lumina. Fără lumina soarelui pămîntul s-ar cufunda în întuneric. Deci, pe măsură ce păcatele omului cresc și păcatul este îmbrățișat ca fiind pur și simplu o parte a naturii umane, pămîntul va fi acoperit de spiritul întunericului. Pe măsură ce păcatul va învălui lumea, încet-încet soarele își va pierde strălucirea și va deveni șters. Pe măsură ce omul își va pierde sentimentul iubirii pentru ceilalți și va deveni imun la durerea pe care o provoacă altora, din cauza păcatului, lumea va deveni mai întunecată – mai întunecată în spirit, pe zi ce trece.

Eu voi continua să îi conduc pe copiii lui Dumnezeu pînă în acel moment. Vă voi arăta calea către Împărăția Mea și veți vedea Lumina Mea. Nimic nu vă va distrage de-a lungul drumului pentru că veți vedea cu claritate cum răul aduce cu el o teribilă întunecime.

Soarele se va estompa pînă cînd, în cele din urmă, nici o lumină nu va mai fi pe pămînt timp de trei zile. Singura lumină va fi cea care vine de la Adevăr. Și, în a patra zi, cerurile se vor deschide și lumina – așa cum nu veți fi crezut vreodată că poate exista – se va revărsa din Ceruri. Atunci Eu voi fi văzut de fiecare persoană din fiecare țară în același timp, în întreaga Mea Glorie, atunci cînd voi veni să Îmi revendic Împărăția promisă Mie de Tatăl Meu.

Niciodată să nu vă temeți de pregătirile care sunt necesare pentru ca voi să fiți gata să Mă întîlniți. Trebuie să vă asigurați că sunteți bine pregătiți pentru Mine, pentru că aceea va fi ziua cînd vă voi înmîna Cheile Împărăției Mele și va fi o mare sărbătoare. Răul nu va mai exista în Noua Mea Lume ce va veni și cei drepți se vor uni cu Mine și cu toți îngerii și sfinții.

Trebuie să priviți această misiune ca și cum ar fi o călătorie. Fiecare parte a călătoriei voastre aduce noi descoperiri – moduri în care veți învăța ceea ce este necesar pentru a vă pregăti pentru următoarea etapă. Pe măsură ce treceți peste fiecare obstacol deveniți mai puternici. Chiar și cei mai slabi dintre voi vor termina această călătorie, pentru că Eu vă voi conduce la fiecare pas pe care îl faceți și în curînd călătoria va fi completă.

Bucurați-vă, pentru că Împărăția Mea vă așteaptă și timpul va fi scurt.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1249/mana-lui-dumnezeu-va-folosi-soarele-pentru-a-alerta-lumea/

O, cît de arogant este omul care ia în derîdere Existența Mea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1248) din Cartea Adevărului

Joi, 23 octombrie 2014

Isus

Multiubita Mea fiică, cu fiecare faptă bună și cu fiecare act de caritate, forțele celui rău se diminuează. Cu fiecare rugăciune și suferință oferite pentru sufletele celor în întuneric, ura și acțiunile rele sunt eradicate. Să știți că faptele bune care vin de la orice persoană atinsă de Puterea Duhului Sfînt distrug influența lui satana în lume.

Ridicați-vă, voi toți cei care ați acceptat Adevărul conținut în Cartea Apocalipsei și rugați-vă pentru salvarea tuturor copiilor lui Dumnezeu. Cereți,cereți, cereți, iar Eu vă voi răspunde cînd vă rugați pentru cei despre care știți că au intenția să distrugă întreaga credință în Mine, Isus Cristos.

O, cît de arogant este omul care ia în derîdere Existența Mea, Divinitatea Mea și Promisiunea Mea de a veni din nou! Cît este de închisă mintea lor la Iubirea pe care o port Eu în Inima Mea pentru toți păcătoșii, inclusiv pentru cei care Mă trădează. Cît de ușor de manipulat sunt cei care sunt lipsiți de Duhul Sfînt. Vai de cei care se ridică împotriva Darului Duhului Sfînt care izvorăște de la Mine şi care este forța motrice a tuturor lucrurilor. Cît de însetați sunteți voi, cei care Mă renegați. Apa nu vă va stinge niciodată setea și va veni o zi cînd Mă veți implora pentru Fîntîna Vieții. Pînă cînd nu va veni acea zi, dacă nu Îmi veți cere să beți de la Mine, nu veți avea viață.

Veniți – cereți-Mi să vă luminez. Permiteți focului Duhului Sfînt să aprindă sufletele voastre. Dacă veniți la Mine, cu deplină încredere și smerenie, Eu vă voi umple cu Prezența Mea, iar cînd Mă veți recunoaște Eu vă voi da viața după care tînjiți. Numai atunci va domni pacea în inimile voastre.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1248/o-cat-de-arogant-este-omul-care-ia-in-deradere-existenta-mea/

Acceptați Adevărul dat vouă în Cartea Apocalipsei

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1247) din Cartea Adevărului

Marți, 21 octombrie 2014

Jesus

 

Multiubita Mea fiică, atunci cînd profețiile au fost date copiilor lui Dumnezeu la începuturi, ele au adus teamă în inima oamenilor. Aceasta s-a datorat îndoielilor care existau în mintea celor care nu credeau în Dumnezeu și confortului pe care omul îl simțea în mediul său pămîntesc natural. Era mai ușor să accepte o viață plină de imperfecțiuni decît să creadă într-o viață care exista în supranatural.

Dumnezeu nu și-a trimis profeții ca să-i înspăimînte pe copiii Săi. El i-a trimis ca să-i avertizeze asupra pericolelor care-i pîndesc atunci cînd ei creează o prăpastie între om și Dumnezeu. Dacă această prăpastie devenea atît de adîncă încît majoritatea sufletelor îl respingeau pe Dumnezeu, El intervenea întotdeauna pentru a le salva. Dumnezeu a intervenit întotdeauna prin profeții Săi și prin profeții Săi a putut Dumnezeu să-i educe pe copiii Săi pe calea Domnului. Fără profeții lui Dumnezeu, omului nu i-ar fi fost dat Adevărul. Ceea ce Dumnezeu dă poporului Său, prin Cuvîntul scris, nici un om să nu dea la o parte.

Omul nu este vrednic să schimbe Cuvîntul lui Dumnezeu, nici nu este el în măsură să schimbe înțelesul Cuvîntului și nici nu are dreptul să facă aceasta. Cînd un om ia Cuvîntul lui Dumnezeu și îl interpretează eronat în mod deliberat, ca să facă rău altora, acesta este un păcat grav. Au fost mulți care au încercat să schimbe înțelesul Cuvîntului dar au dat greș. Cu toate acestea, există unii care au creat versiuni ale Cuvîntului care difereau de Adevărul deplin, iar oamenii nu au fost cu nimic mai înțelepți. Pe aceste suflete Eu nu le fac răspunzătoare, pentru că au folosit Cuvîntul doar ca să dea slavă lui Dumnezeu.

Cînd am venit Eu ca să predic Adevărul, oamenii s-au temut de Mine. S-au temut și de toți profeții care au venit înainte de Mine. Pe ei, ca și pe Mine, i-au urît pentru că au adus omenirii Adevărul, prin Cuvîntul vorbit. Cartea Apocalipsei, dată lui Ioan Evanghelistul prin Puterea Duhului Sfînt, a fost ignorată de către Bisericile Mele Creștine. Despre ea se vorbește rar, și mulți din Biserica Mea o resping ca nefiind relevantă.

A venit acum timpul ca Adevărul să fie în sfîrșit rostit și ca oamenii să facă alegerea. Acceptați Adevărul dat vouă în Cartea Apocalipsei, și pregătiți-vă pentru ca totul să fie în ordine și plăcut Mie în Ziua cea Mare. Sau, ignorați Adevărul și Promisiunea Mea de a veni din nou. Ascultați cu urechea surdă Rugămințile Mele dar amintiți-vă că Eu voi veni ca un hoț în noapte și numai cei care Mă primesc cu bucurie și acceptă Milostivirea Mea vor fi ai Mei.

Eu vă avertizez doar pentru că vă iubesc. Dacă nu ar fi Iubirea Mea, aș alunga rasa umană în pustiu după cît de nerecunoscătoare sunt sufletele lor.

 Isus al vostru

Sursa:  http://profetieavertisment.ro/mesaje/1247/acceptati-adevarul-dat-voua-in-cartea-apocalipsei/

Mama Mîntuirii: Binecuvîntaţi sunt cei cărora li se vor da cheile Paradisului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1246) din Cartea Adevărului

Duminică, 19 octombrie 2014

Marie reine

 Draga mea copilă, eu sunt Mama voastră, Regina Cerului. Eu vă acopăr cu haruri speciale, pe voi toţi cei care mă chemaţi să mijlocesc pentru voi, cerînd Fiului meu să vă protejeze. Toţi cei din Ceruri se roagă pentru omenire în aceste timpuri, ca tranziţia în noua lume fără sfîrşit să fie lină. Dorinţa cea mai mare a Fiului meu este să ajungă la inima fiecărui păcătos. Să dea la o parte pînza de păianjen a confuziei care acoperă sufletele lor. Să-i atragă în Marea Sa Milostivire chiar şi pe cei cu inima de piatră.

Fiul meu nu renunţă niciodată în strădania sa de a atinge inima fiecăruia. El niciodată nu caută răzbunare împotriva celor care L-au ofensat şi niciodată nu favorizeaza un suflet faţă de altul. El îl iubeşte pe fiecare, chiar şi pe cei mai mari duşmani ai Lui şi aşa va fi întotdeauna. Voi nu trebuie să-L evitaţi pe Fiul meu dacă aţi suferit în această viaţă, dacă aţi pierdut în circumstanţe tragice pe cineva drag sau dacă sunteţi victima unor nedreptăţi cumplite. Dumnezeu este Autorul Vieţii. El dă viața şi El o ia. Numai atunci cînd un suflet, plin de spiritul rău, ucide pe altul, Dumnezeu va face ca acel suflet să plătească scump.

Atîta timp cît există păcat, răul va rămîne pe pămînt. Răul se va risipi numai atunci cînd păcatul va dispărea. Copii, vă cer să aveţi răbdare. Vă cer să vă petreceţi timpul în rugăciune, cît de mult puteţi. Vă cer să continuaţi să recitaţi Preasfîntul Rozar pentru protecţia familiilor voastre, a naţiunilor voastre şi a ţărilor voastre. Rozarul meu nu a fost niciodată atît de puternic ca în aceste vremuri, iar voi veţi primi mari haruri cînd îl recitaţi, mai ales cu voce tare şi în grupuri.

Toate Planurile lui Dumnezeu sunt deja organizate pentru a Doua Venire a lui Isus Cristos. Vă cer ca, prin rugăciunile voastre, să ajutaţi la pregătirea căii prin care toţi păcătoşii să caute căinţa, ca astfel să se bucure de viaţa veşnică în lumea fără sfîrşit care va veni. Binecuvîntaţi sunt cei cărora li se vor da cheile Paradisului.

Preaiubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1246/mama-mantuirii-binecuvantati-sunt-cei-carora-li-se-vor-da-cheile-paradisului/