Daily Archives: 2 noiembrie 2014

Mama Mîntuirii: Rolul meu ca Mamă a copiilor lui Dumnezeu este subminat

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1250) din Cartea Adevărului

Luni, 27 octombrie 2014

Avemaria

 Copila mea, este important să vă amintiți să recitați Preasfîntul meu Rozariu în fiecare zi, pentru a proteja această misiune, precum și alte misiuni ce se desfășoară în lume cu acordul Tatălui meu Veșnic.

În aceste timpuri, creștinilor care susțin Credința le va fi foarte dificil să continue să-și declare devoțiunea față de mine, Preacurata Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu. Rolul meu ca Mamă a copiilor lui Dumnezeu este subminat și desființat, în special de către anumite grupuri catolice care nu provin de la Fiul meu. Astfel de grupuri dau impresia că sunt devotate Bisericii Fiului meu, dar ei nu practică ceea ce a predicat El. Ei îi persecută pe aceia care susțin Adevărul și fac eforturi extraordinare pentru a respinge orice fel de revelații particulare date omenirii de la Moartea Fiului meu pe Cruce, spunînd că sunt absurdități. Dacă nu ar fi existat aceste revelații particulare date lumii de către mine, Mama lui Dumnezeu, ca mesageră a lui Cristos, mulți nu s-ar fi convertit niciodată la Adevăr. În schimb, mulți ar fi continuat să meargă în întuneric, ar fi respins Existența lui Dumnezeu și ar fi evitat rugăciunea – care este ușa care, atunci cînd este deschisă, luminează sufletul. Rolul meu ca Mamă a lui Dumnezeu este atacat în toată lumea datorită puterii care mi-a fost dată, de a distruge maleficul dușman. Eu voi zdrobi capul șarpelui așa cum a fost prezis, dar aceia care au devoțiune față de mine vor fi disprețuiți și luați în derîdere de către impostorii care îndrăznesc să se proclame experți în învățăturile Bisericii.

Fiului Meu îi displace orice fel de ură arătată de om față de fratele său. El varsă lacrimi atunci cînd cineva spune că reprezintă Biserica Fiului meu și apoi incită la ură împotriva unui copil al lui Dumnezeu. El suferă durerea Crucificării Sale de fiecare dată cînd un slujitor din Biserica Sa rănește pe altcineva sau produce suferințe îngrozitoare celor nevinovați.

Copii, trebuie să vă rugați foarte mult pentru Biserica Fiului meu, pentru că ea este ținta celui mai mare atac de la întemeierea ei. Dușmanii Fiului meu au multe planuri de a o distruge total, și cele mai multe planuri vor veni din interior. Luați aminte la avertismentul meu și la cele pe care le-am dezvăluit lumii la Fatima. Dușmanul așteaptă și în curînd el va controla în totalitate Biserica Fiului meu pe pămînt și milioane de oameni vor fi induși în eroare.

Închideți-vă urechile cînd auziți că slujitorii Fiului meu sunt disprețuiți sau calomniați pentru că apără Cuvîntul lui Dumnezeu. Întotdeauna să țineți mine că numai iubire vine de la Dumnezeu și orice persoană sau organizație care vă încurajează să judecați un om – indiferent ce ar fi făcut el– trebuie pusă sub semnul întrebării. Nu vă puteți declara un slujitor al lui Dumnezeu și să spuneți lumii să ponegrească o altă persoană. Nu puteți niciodată să acceptați nici un fel de incitare la ură. Orice persoană care face aceasta, în Numele Fiului meu, nu trebuie niciodată încurajată, pentru că aceasta nu poate veni niciodată de la Dumnezeu. Rozariul meu trebuie recitat cît mai des posibil pentru a zdrobi răul care cuprinde lumea în acest timp în care cruzimea de orice fel este considerată ca fiind justă.

Dragostea omului pentru fratele său a devenit puțină și caritatea între creștini a slăbit. Trebuie să vă reamintiți ce v-a învățat Fiul meu și să vă deschideți ochii către Adevăr. El este clar ca lumina zilei, pentru că a fost scris pentru ca lumea să îl citească în Sfînta Biblie.

 Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1250/maica-mantuirii-rolul-meu-ca-maica-a-copiilor-lui-dumnezeu-este-subminat/

Mîna lui Dumnezeu va folosi soarele pentru a alerta lumea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1249) din Cartea Adevărului

Vineri, 24 octombrie 2014

jesus-misericordieux

 Multiubita Mea fiică, soarele va fi unul dintre cele mai mari semne atunci cînd intervenția divină va fi pe cale să se desfășoare. Cînd veți vedea schimbările în soare, cînd el va părea mai mare, va străluci mai mult și în afara anotimpului – să știți că se apropie timpul pentru A Doua Mea Venire.

Mîna lui Dumnezeu va folosi soarele pentru a alerta lumea în privința activității sale neobișnuite. Oamenii de știință nu vor fi capabili să ofere un motiv pentru mișcările bruște ale soarelui și pentru comportamentul neobișnuit al acestei stele care vă dă lumina. Fără lumina soarelui pămîntul s-ar cufunda în întuneric. Deci, pe măsură ce păcatele omului cresc și păcatul este îmbrățișat ca fiind pur și simplu o parte a naturii umane, pămîntul va fi acoperit de spiritul întunericului. Pe măsură ce păcatul va învălui lumea, încet-încet soarele își va pierde strălucirea și va deveni șters. Pe măsură ce omul își va pierde sentimentul iubirii pentru ceilalți și va deveni imun la durerea pe care o provoacă altora, din cauza păcatului, lumea va deveni mai întunecată – mai întunecată în spirit, pe zi ce trece.

Eu voi continua să îi conduc pe copiii lui Dumnezeu pînă în acel moment. Vă voi arăta calea către Împărăția Mea și veți vedea Lumina Mea. Nimic nu vă va distrage de-a lungul drumului pentru că veți vedea cu claritate cum răul aduce cu el o teribilă întunecime.

Soarele se va estompa pînă cînd, în cele din urmă, nici o lumină nu va mai fi pe pămînt timp de trei zile. Singura lumină va fi cea care vine de la Adevăr. Și, în a patra zi, cerurile se vor deschide și lumina – așa cum nu veți fi crezut vreodată că poate exista – se va revărsa din Ceruri. Atunci Eu voi fi văzut de fiecare persoană din fiecare țară în același timp, în întreaga Mea Glorie, atunci cînd voi veni să Îmi revendic Împărăția promisă Mie de Tatăl Meu.

Niciodată să nu vă temeți de pregătirile care sunt necesare pentru ca voi să fiți gata să Mă întîlniți. Trebuie să vă asigurați că sunteți bine pregătiți pentru Mine, pentru că aceea va fi ziua cînd vă voi înmîna Cheile Împărăției Mele și va fi o mare sărbătoare. Răul nu va mai exista în Noua Mea Lume ce va veni și cei drepți se vor uni cu Mine și cu toți îngerii și sfinții.

Trebuie să priviți această misiune ca și cum ar fi o călătorie. Fiecare parte a călătoriei voastre aduce noi descoperiri – moduri în care veți învăța ceea ce este necesar pentru a vă pregăti pentru următoarea etapă. Pe măsură ce treceți peste fiecare obstacol deveniți mai puternici. Chiar și cei mai slabi dintre voi vor termina această călătorie, pentru că Eu vă voi conduce la fiecare pas pe care îl faceți și în curînd călătoria va fi completă.

Bucurați-vă, pentru că Împărăția Mea vă așteaptă și timpul va fi scurt.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1249/mana-lui-dumnezeu-va-folosi-soarele-pentru-a-alerta-lumea/

O, cît de arogant este omul care ia în derîdere Existența Mea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1248) din Cartea Adevărului

Joi, 23 octombrie 2014

Isus

Multiubita Mea fiică, cu fiecare faptă bună și cu fiecare act de caritate, forțele celui rău se diminuează. Cu fiecare rugăciune și suferință oferite pentru sufletele celor în întuneric, ura și acțiunile rele sunt eradicate. Să știți că faptele bune care vin de la orice persoană atinsă de Puterea Duhului Sfînt distrug influența lui satana în lume.

Ridicați-vă, voi toți cei care ați acceptat Adevărul conținut în Cartea Apocalipsei și rugați-vă pentru salvarea tuturor copiilor lui Dumnezeu. Cereți,cereți, cereți, iar Eu vă voi răspunde cînd vă rugați pentru cei despre care știți că au intenția să distrugă întreaga credință în Mine, Isus Cristos.

O, cît de arogant este omul care ia în derîdere Existența Mea, Divinitatea Mea și Promisiunea Mea de a veni din nou! Cît este de închisă mintea lor la Iubirea pe care o port Eu în Inima Mea pentru toți păcătoșii, inclusiv pentru cei care Mă trădează. Cît de ușor de manipulat sunt cei care sunt lipsiți de Duhul Sfînt. Vai de cei care se ridică împotriva Darului Duhului Sfînt care izvorăște de la Mine şi care este forța motrice a tuturor lucrurilor. Cît de însetați sunteți voi, cei care Mă renegați. Apa nu vă va stinge niciodată setea și va veni o zi cînd Mă veți implora pentru Fîntîna Vieții. Pînă cînd nu va veni acea zi, dacă nu Îmi veți cere să beți de la Mine, nu veți avea viață.

Veniți – cereți-Mi să vă luminez. Permiteți focului Duhului Sfînt să aprindă sufletele voastre. Dacă veniți la Mine, cu deplină încredere și smerenie, Eu vă voi umple cu Prezența Mea, iar cînd Mă veți recunoaște Eu vă voi da viața după care tînjiți. Numai atunci va domni pacea în inimile voastre.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1248/o-cat-de-arogant-este-omul-care-ia-in-deradere-existenta-mea/

Acceptați Adevărul dat vouă în Cartea Apocalipsei

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1247) din Cartea Adevărului

Marți, 21 octombrie 2014

Jesus

 

Multiubita Mea fiică, atunci cînd profețiile au fost date copiilor lui Dumnezeu la începuturi, ele au adus teamă în inima oamenilor. Aceasta s-a datorat îndoielilor care existau în mintea celor care nu credeau în Dumnezeu și confortului pe care omul îl simțea în mediul său pămîntesc natural. Era mai ușor să accepte o viață plină de imperfecțiuni decît să creadă într-o viață care exista în supranatural.

Dumnezeu nu și-a trimis profeții ca să-i înspăimînte pe copiii Săi. El i-a trimis ca să-i avertizeze asupra pericolelor care-i pîndesc atunci cînd ei creează o prăpastie între om și Dumnezeu. Dacă această prăpastie devenea atît de adîncă încît majoritatea sufletelor îl respingeau pe Dumnezeu, El intervenea întotdeauna pentru a le salva. Dumnezeu a intervenit întotdeauna prin profeții Săi și prin profeții Săi a putut Dumnezeu să-i educe pe copiii Săi pe calea Domnului. Fără profeții lui Dumnezeu, omului nu i-ar fi fost dat Adevărul. Ceea ce Dumnezeu dă poporului Său, prin Cuvîntul scris, nici un om să nu dea la o parte.

Omul nu este vrednic să schimbe Cuvîntul lui Dumnezeu, nici nu este el în măsură să schimbe înțelesul Cuvîntului și nici nu are dreptul să facă aceasta. Cînd un om ia Cuvîntul lui Dumnezeu și îl interpretează eronat în mod deliberat, ca să facă rău altora, acesta este un păcat grav. Au fost mulți care au încercat să schimbe înțelesul Cuvîntului dar au dat greș. Cu toate acestea, există unii care au creat versiuni ale Cuvîntului care difereau de Adevărul deplin, iar oamenii nu au fost cu nimic mai înțelepți. Pe aceste suflete Eu nu le fac răspunzătoare, pentru că au folosit Cuvîntul doar ca să dea slavă lui Dumnezeu.

Cînd am venit Eu ca să predic Adevărul, oamenii s-au temut de Mine. S-au temut și de toți profeții care au venit înainte de Mine. Pe ei, ca și pe Mine, i-au urît pentru că au adus omenirii Adevărul, prin Cuvîntul vorbit. Cartea Apocalipsei, dată lui Ioan Evanghelistul prin Puterea Duhului Sfînt, a fost ignorată de către Bisericile Mele Creștine. Despre ea se vorbește rar, și mulți din Biserica Mea o resping ca nefiind relevantă.

A venit acum timpul ca Adevărul să fie în sfîrșit rostit și ca oamenii să facă alegerea. Acceptați Adevărul dat vouă în Cartea Apocalipsei, și pregătiți-vă pentru ca totul să fie în ordine și plăcut Mie în Ziua cea Mare. Sau, ignorați Adevărul și Promisiunea Mea de a veni din nou. Ascultați cu urechea surdă Rugămințile Mele dar amintiți-vă că Eu voi veni ca un hoț în noapte și numai cei care Mă primesc cu bucurie și acceptă Milostivirea Mea vor fi ai Mei.

Eu vă avertizez doar pentru că vă iubesc. Dacă nu ar fi Iubirea Mea, aș alunga rasa umană în pustiu după cît de nerecunoscătoare sunt sufletele lor.

 Isus al vostru

Sursa:  http://profetieavertisment.ro/mesaje/1247/acceptati-adevarul-dat-voua-in-cartea-apocalipsei/

Mama Mîntuirii: Binecuvîntaţi sunt cei cărora li se vor da cheile Paradisului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1246) din Cartea Adevărului

Duminică, 19 octombrie 2014

Marie reine

 Draga mea copilă, eu sunt Mama voastră, Regina Cerului. Eu vă acopăr cu haruri speciale, pe voi toţi cei care mă chemaţi să mijlocesc pentru voi, cerînd Fiului meu să vă protejeze. Toţi cei din Ceruri se roagă pentru omenire în aceste timpuri, ca tranziţia în noua lume fără sfîrşit să fie lină. Dorinţa cea mai mare a Fiului meu este să ajungă la inima fiecărui păcătos. Să dea la o parte pînza de păianjen a confuziei care acoperă sufletele lor. Să-i atragă în Marea Sa Milostivire chiar şi pe cei cu inima de piatră.

Fiul meu nu renunţă niciodată în strădania sa de a atinge inima fiecăruia. El niciodată nu caută răzbunare împotriva celor care L-au ofensat şi niciodată nu favorizeaza un suflet faţă de altul. El îl iubeşte pe fiecare, chiar şi pe cei mai mari duşmani ai Lui şi aşa va fi întotdeauna. Voi nu trebuie să-L evitaţi pe Fiul meu dacă aţi suferit în această viaţă, dacă aţi pierdut în circumstanţe tragice pe cineva drag sau dacă sunteţi victima unor nedreptăţi cumplite. Dumnezeu este Autorul Vieţii. El dă viața şi El o ia. Numai atunci cînd un suflet, plin de spiritul rău, ucide pe altul, Dumnezeu va face ca acel suflet să plătească scump.

Atîta timp cît există păcat, răul va rămîne pe pămînt. Răul se va risipi numai atunci cînd păcatul va dispărea. Copii, vă cer să aveţi răbdare. Vă cer să vă petreceţi timpul în rugăciune, cît de mult puteţi. Vă cer să continuaţi să recitaţi Preasfîntul Rozar pentru protecţia familiilor voastre, a naţiunilor voastre şi a ţărilor voastre. Rozarul meu nu a fost niciodată atît de puternic ca în aceste vremuri, iar voi veţi primi mari haruri cînd îl recitaţi, mai ales cu voce tare şi în grupuri.

Toate Planurile lui Dumnezeu sunt deja organizate pentru a Doua Venire a lui Isus Cristos. Vă cer ca, prin rugăciunile voastre, să ajutaţi la pregătirea căii prin care toţi păcătoşii să caute căinţa, ca astfel să se bucure de viaţa veşnică în lumea fără sfîrşit care va veni. Binecuvîntaţi sunt cei cărora li se vor da cheile Paradisului.

Preaiubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1246/mama-mantuirii-binecuvantati-sunt-cei-carora-li-se-vor-da-cheile-paradisului/