Daily Archives: 11 noiembrie 2014

Eutanasia este un act odios în Ochii Mei

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1259) din Cartea Adevărului

Luni, 3 noiembrie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, eutanasia este un păcat de moarte şi nu poate fi iertat. Cei care ajută, iau parte sau decid să ia o viaţă, indiferent de motive, comit un păcat groaznic în Ochii lui Dumnezeu.

Unul dintre cele mai mari păcate este să iei o viaţă şi apoi să declari că moartea cuiva, planificată deliberat, este un lucru bun.

Printre numeroasele acte atent planificate împotriva lui Dumnezeu, care sunt prezentate în mod deliberat lumii în aceste timpuri pentru a încuraja lumea să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu, se află păcatul eutanasiei. Să nu vă înşelaţi, eutanasia este un act odios în Ochii Mei şi are consecinţe grave pentru cei care participă la ea.

Este un păcat de moarte să ucizi un suflet, oricare, incluzînd sufletele din momentul conceperii lor pînă la cele care îşi trăiesc ultimele luni pe pămînt. Nimic nu poate justifica luarea unei vieţi omeneşti, cînd acest lucru se duce la îndeplinire în totală cunoaştere a faptului că la moment dat va surveni moartea. Moartea provocată unui suflet viu neagă existenţa lui Dumnezeu. În cazul în care cei vinovaţi de acest act acceptă existenţa lui Dumnezeu, atunci ei încalcă a cincea Poruncă prin înfăptuirea unui asemenea act.

În aceste timpuri există un plan pentru încurajarea a milioane de oameni să suprime viaţa omului – atît viaţa trupului cît şi pe cea a sufletului. Dacă deveniţi participanţi de bună voie la un act care profanează sanctitatea vieţii umane, voi nu veţi avea viaţă – nu veţi avea Viaţă Veşnică – iar mîntuirea nu poate fi şi nici nu va fi a voastră.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1259/eutanasia-este-un-act-odios-in-ochii-mei/

Eu voi veni într-un moment în care vă aşteptaţi cel mai puţin

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1258) din Cartea Adevărului

Duminică, 2 noiembrie 2014

jesus-misericordieux

 Multiubita Mea fiică, vreau ca voi toţi, discipolii Mei iubiţi, să vă încredeţi în tot ce Eu v-am învăţat şi în tot ceea ce vă spun Eu acum, căci toate Planurile Mele sunt conforme cu Voia Tatălui Meu Veşnic. Nu trebuie să vă temeţi de viitor niciodată, căci totul este în Mîinile Sale Sfinte.

Credeţi şi veţi găsi pacea. Planul Meu se va realiza în sfîrşit şi toată suferinţa va fi învinsă şi orice rău va fi abolit. E timpul să acceptaţi Adevărul, chiar dacă el poate fi înfricoşător. Dacă vă puneţi în Mine toată încrederea, Eu vă voi uşura povara şi Harul Meu vă va umple cu Iubirea Mea care vă va aduce multă alinare în aceste timpuri dureroase.

Eu voi veni într-un moment în care vă aşteptaţi cel mai puţin, iar pînă atunci voi trebuie să vă rugaţi, să vă rugaţi, să vă rugaţi pentru cei care nu Mă cunosc, ca şi pentru cei care Mă cunosc dar refuză să recunoască Cine sunt Eu.

Eu voi continua să revărs asupra voastră Darul Duhului Sfînt (Paraclete) ca să Mă asigur că nu plecaţi de lîngă Mine. Toate Darurile vor fi revărsate asupra celor care Mă iubesc cu inima smerită şi căită. Însă Iubirea Mea nu va ajunge la acele suflete care Mă onorează în proprii lor termeni incorecţi. Nu voi atinge nici inimile sufletelor încăpăţînate care cred că Mă cunosc, dar a căror mîndrie îi orbeşte în faţa Adevărului care le-a fost dat încă de la începuturi.

Adevărul vine de la Dumnezeu. Adevărul va continua să trăiască pînă la sfîrşitul timpului. Adevărul va fi în curînd revelat în întregime, şi atunci el va străpunge inimile celor care au refuzat Mîna Intervenţiei Mele. Apoi, Oştirea Mea se va ridica unită, întru Slava lui Dumnezeu, ca să proclame Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu pînă în ultima zi. Ei vor aduce cu ei sufletele păgînilor care vor fi înţeles că există doar un singur Dumnezeu. Nu păgînii vor fi cei care nu Mă acceptă. Ci dimpotrivă, vor fi sufletele creştinilor, cărora li s-a dat Adevărul dar au fost induşi într-o gravă eroare. După aceste suflete ale creştinilor tînjesc Eu cel mai mult, şi ei sunt cei pentru care vă cer să vă rugaţi în fiecare moment al zilei.

Iubitul vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1258/eu-voi-veni-intr-un-moment-in-care-va-asteptati-cel-mai-putin/

Din nimic nu poate rezulta nimic

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1257) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 1 noiembrie 2014

Dio Padre

 Multiubita Mea fiică, ferește-te de cei care neagă Divinitatea Tatălui Meu. El și numai El a creat lumea – totul a provenit de la El. Din nimic nu poate rezulta nimic. Tot ce este și va fi vine de la Tatăl Meu Veșnic.

Cuvîntul nu poate fi ştirbit, dar dacă va fi și cînd va fi, voi să nu acceptați nimic din ceea ce este contrar Adevărului. Voi trăiți într-un timp cînd întreaga dovadă a existenței lui Dumnezeu și tot ceea ce El a creat, vor fi negate. Tot ceea ce El iubește, va fi distrus. Creația Sa este sfîșiată în bucăți de către cei care Îl contestă. Viața, care vine de la El, este distrusă și Adevărul pe care El l-a dat copiilor Săi prin Sfînta Sa Carte, care conține Vechiul și Noul Testament, este acum pus sub semnul întrebării. În curînd, multe din ceea ce exprimă Cuvîntul vor fi considerate neadevărate.

Cît de puțin Îl iubiți voi pe Cel Care este Tatăl vostru Veșnic și cît de puțin prețuiți destinul vostru personal, deoarece drumul pe care vi-l alegeţi îl selectaţi cu atenție pentru a vă satisface doar propria voastră aroganță și propriile voastre plăceri. Omul care este obsedat de propriul său intelect, de propria sa cunoaștere și de propria sa vanitate va continua să încerce să găsească o cale către Dumnezeu, însă o cale creată de el însuşi. Aceasta îl va duce în rătăcire și el va sfîrși prin a trăi o minciună. Cînd treci prin această viață în căutarea sensului existenței tale, nu îl vei găsi niciodată dacă nu accepți Adevărul Creației.

Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic, v-a creat pe voi. Pînă cînd nu veți accepta aceasta, veți continua să idolatrizați falși dumnezei și păgînismul vostru vă va aduce în genunchi din cauza disperării. A venit timpul cînd veți accepta orice lucru care dovedește că Tatăl Meu nu există.

Vi s-a dat Adevărul. Acceptați-l. Lăsați-Mă să vă duc de mînă la Tatăl Meu ca să vă pot aduce Mîntuirea Veșnică. Orice altceva decît Adevărul vă va duce pe calea către iad.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1257/din-nimic-nu-poate-rezulta-nimic/

Cei care s-au opus Primei Mele Veniri au refuzat să accepte Voia lui Dumnezeu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1256) din Cartea Adevărului

Vineri, 31 octombrie 2014

 Jesus

Preaiubita Mea fiică, Voia Mea este săpată în stîncă şi toţi cei care Mă iubesc cu adevărat vor deveni una cu Voia Divină a Domnului. Dacă negaţi Voia Mea, nu veţi mai putea deveni ai Mei. Dacă vă ridicaţi împotriva Mea, Eu nu vă voi permite să intraţi în Împărăţia Mea, pentru că numai cei care vin la Mine predîndu-Mi în întregime voia lor liberă, vor putea spune cu adevărat că sunt ai Mei. Dacă voi nu sunteţi ai Mei, cum aş putea Eu să cîștig inimile voastre nerecunoscătoare? Aceia dintre voi care Mă blestemă; care îşi varsă dispreţul asupra celor care susţin Cuvîntul Meu; sau care încearcă să intervină asupra Voinţei Sfinte a lui Dumnezeu, vor fi aruncaţi în abis, după ce se vor fi făcut toate eforturile pentru a-i salva.

Cînd M-am născut, mulţi dintre duşmanii Mei, ale căror suflete fuseseră infestate de către spiritele rele, i-au făcut greutăți Mamei Mele. Cei care au persecutat-o în Timpul Meu de pe pămînt, erau, în multe cazuri, surprinşi să simtă o asemenea ură împotriva ei. Dar ea a suferit, în Numele Meu. Cei care s-au opus Primei Mele Veniri au refuzat să accepte Voia lui Dumnezeu, – cea de a-i elibera din cătuşele care le înlănţuiau gleznele și care le fuseseră puse de către demoni.

Eu am petrecut mare parte din Misiunea Mea de pe pămînt alungînd spiritele rele din sufletele celor afectaţi, în timp ce îi învăţam pe cei care nu cunoşteau Voia lui Dumnezeu. Acum, cînd Ma pregătesc să vin din nou, Misiunea Mea va fi de data aceasta şi mai dificilă. Acelora dintre voi cu inimi împietrite, care refuză să Mă asculte, le spun aceasta: doar prin credinţa pe care o aveţi, nu veţi finaliza această călătorie către Viaţa Veşnică, dacă nu-Mi sunteţi cu adevărat devotaţi Mie, printr-o viaţă de rugăciune şi adorare. Voi nu sunteţi binecuvîntaţi cu suficientă înţelegere sau cunoaştere a Cuvîntului Meu, ca să respingeți Avertismentul Meu în aceste timpuri. De ce vă vărsaţi dispreţul asupra Mea acum? Ce credeţi voi că vă va face vrednici să staţi înaintea Mea, cînd Îmi veţi cere viaţa veşnică? Vă spun că încăpăţînarea voastră vă orbeşte faţă de adevărul Revelaţiei Divine, căreia îi sunteţi martori, manifestată prin aceste Sfinte Mesaje ale Mele către lume.

Suflete nerecunoscătoare, vă lipseste cunoaşterea care v-a fost dăruită detaliat în Prea Sfînta Biblie. N-aţi învăţat nimic din nici o lecţie care v-a fost predată. Mîndria voastră şi căutarea automulţumirii, Mă decepționează. Ochii voştri nu pot să vadă şi, drept rezultat, voi nu veţi fi pregătiţi pentru Mine. Pentru fiecare insultă pe care o aruncaţi celor care spun Adevărul – în ciuda opoziţiei din partea voastră – va trebui să veniţi înaintea Mea. Atunci, eu vă voi cere să justificaţi fiecare cuvînt, fiecare acţiune, fiecare faptă făcută împotriva Mea. Nu puteţi spune niciodată că sunteţi cu Mine dacă vă luptaţi împotriva Mea, prin intermediul Cuvîntului Meu dăruit vouă din Mila lui Dumnezeu, Care nu va obosi niciodată în Încercarea Sa de a vă salva sufletele.

Cînd vi se dăruieşte Darul unor revelaţii particulare, aveţi dreptul de a discerne.  Dar, nu aveţi autoritatea să-i judecaţi sau să-i răniţi pe alţii, chiar dacă ei nu vin de la Mine. Eu, Isus Cristos, am făcut cunoscut faptul că omul nu are dreptul să judece nici un alt suflet. Dacă Mă nesocotiţi şi dacă le faceți nedreptăți fie chiar și profeţilor care sunt falşi, Eu vă voi judeca şi vă voi pedepsi, exact aşa cum îi pedepsiți şi voi pe cei pe care îi urîţi. Nu puteţi urî pe cineva în Numele Meu. Dacă urîţi pe cineva, o faceţi în numele satanei. Eu vă voi scăpa de necazurile voastre numai atunci cînd veţi veni și Mă veţi implora să vă izbăvesc de un asemenea păcat. Dar mulţi dintre voi nu veți face niciodată acest lucru, pentru că v-aţi pus pe voi înşivă deasupra Mea şi pentru aceasta, veţi suferi.

Nici unul dintre voi să nu declare un alt suflet ca aparținînd celui rău, pentru că el, satana, se bucură de cei care se fac vinovaţi de o asemenea greşeală. Nici unul dintre voi nu este atît de curat de păcate încît să poată emite o asemenea judecată.

Cel care este al Meu şi care Mă cunoaşte cu adevărat, nu va chinui niciodată un alt suflet în Numele Meu.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1256/cei-care-s-au-opus-primei-mele-veniri-au-refuzat-sa-accepte-voia-lui-dumnezeu/

Mama Mîntuirii: Acceptați Crucea cu demnitate. Nu vă plîngeți

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1255) din Cartea Adevărului

Joi, 30 octombrie 2014

 Sfinta Fecioara

Dragii Mei copii, cînd îl slujiți pe Fiul Meu în această viață, aceasta este plină de dificultăți. A-L urma pe El este într-un fel o sarcină ușoară, dar atunci cînd purtați înlăuntrul vostru Darul Duhului Sfînt, aceasta va aduce peste voi mînia celui rău și a fiecărui dușman al Fiului Meu. Aceasta face ca parcursul vostru pe Calea Adevărului să fie extrem de dificil. Veți întîmpina opoziție la fiecare pas, chiar dacă voi rămîneți tăcuți în adorarea Fiului Meu.

Mulți dintre cei care îl iubesc cu adevărat pe Fiul Meu nu pot să înțeleagă de ce sunt terorizați de alții fără nici un motiv clar. Sau, de ce sunt acuzați pe nedrept de fărădelegi. Aceasta se întîmplă deoarece Duhul Sfînt este Prezența reală a Lui Dumnezeu și de aceea, ea niciodată nu va fi trecută cu vederea de către cel rău, care nu se va da în lături de la nimic pentru a vă provoca durere și suferință. El, cel rău, vă va chinui neîncetat și va face acest lucru fie în mod direct, fie prin sufletele acelora pe care el reușește să le infesteze.

Toată această durere, pe care nu o veți înțelege, se datorează devoțiunii voastre pentru Isus Cristos. Așa cum El a îndurat ridiculizarea, batjocura și ura, tot așa va fi și cu voi, toți cei care îi slujiți Lui. Cînd suferiți în Numele Lui pe acest pămînt, veți găsi în sfîrșit în Împărăția Sa pacea, iubirea și bucuria trainică. Acceptați Crucea cu demnitate. Nu vă plîngeți. Nu vă angajați în dispută cu cei care arată ură față de voi, căci altfel propriile voastre inimi se vor umple cu același venin.

Ura naște ură dacă i se răspunde. Iubirea, care vine de la Dumnezeu, naște iubire. Arătați iubire față de dușmanii voștri; rugați-vă pentru ei; aveți milă de ei. Cînd faceți aceasta, satana nu are putere împotriva voastră.

Mama voastră preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1255/mama-mantuirii-acceptati-crucea-cu-demnitate-nu-va-plangeti/

Sînt zile în care, în multe din casele mele, Eu sufăr de o totală singurătate, nici măcar un suflet nu vine să mă viziteze

Apelul urgent al lui Isus din Sfîntul Sacrament către lumea catolică

4 noiembrie 2014

Isus Pastorul

Pace vouă, copiii mei.

Eu sînt fîntîna nesecată de îndurare şi iertare, veniţi să vă umpleţi de mine, pentru că pe toţi, cei care mă vor căuta cu inima deschisă, îi voi asculta şi nimeni nu va fi dezamăgit. Oh, cîtă durere resimt din cauza părăsirii în care mă lasă mulţi dintre copiii mei. Suspin de iubire pentru voi, dar sînt atît de puţini cei care mă vizitează; inima mea este sfîşiată de durere şi lacrimile curg din ochii mei văzînd atîta nerecunoştinţă şi atîta indiferenţă a acelora care îşi spun că sînt din turma mea.

Cînd nu voi mai fi cu voi în tabernacolele voastre, veţi realiza că aţi pierdut pe Tatăl, Fratele, Prietenul, Sfătuitorul, Avocatul, Călăuza şi Medicul şi veţi resimţi o mare tristeţe şi veţi plînge cu lacrimi din cauza plecării mele.

Sînt zile în care, în multe din casele mele, Eu sufăr de o totală singurătate, nici măcar un suflet nu vine să mă viziteze. De ce vă comportaţi astfel cu mine? Nu vedeţi că eu suspin de iubire pentru voi? Unde sînt martorii mei, discipolii mei ai acestor ultime timpuri?

Se apropie zilele în care voi fi dat din nou în mîinile celor răi care vor uzurpa casele mele şi mă vor batjocori şi mulţi dintre voi, de frică şi din laşitate, mă vor renega şi ei. Cînd vor sosi zilele marii nelegiuiri, mulţi îmi vor întoarce spatele şi vor spune de frică răpitorilor mei: noi nu am fost niciodată discipolii lui şi nu-l cunoaştem; ei vor fugi şi mă vor lăsa din nou singur. Patima mea se apropie din nou şi voi fi dat, încă o dată, în mîinile răufăcătorilor care vor ofensa Divinitatea mea, mă vor scuipa, mă vor batjocori şi vor reînvia calvarul meu. Tristeţea mă copleşeşte din cauza apropierii acestor zile; veniţi, urmaţi-mă, nu mă lăsaţi singur; vegheaţi şi rugaţi-vă cu mine numai o clipă, fiindcă agonia mea este lentă şi singurătatea mă copleşeşte. Cei care vor veni să mă ofenseze sînt deja aproape, faptele lor le veţi recunoaşte.

Aici, în liniştea fiecărui tabernacol, sînt slab şi trist, vă aştept copiii mei; nu treceţi departe de casele mele; intraţi şi vorbiţi cu mine. Veniţi să mă consolaţi, deoarece durerea mea este mare văzînd atîta nereconoştinţă şi uitare din partea voastră. Eu vă iubesc mult copiii mei, voi nu ştiţi cît de mult mă bucur cînd veniţi să mă vizitaţi; priviţi eu sînt soluţia la toate problemele voastre, nu căutaţi răspunsuri nici soluţii în altă parte, deoarece eu singur pot să vă ajut. Eu singur sînt hrana, pacea şi mîngîierea. Veniţi să o experimentaţi şi vă asigur că nu veţi fi dezamăgiţi. Eu sînt comoara pe care o căutaţi, vă aştept să vă dăruiesc viaţa mea veşnică.

Al vostru Isus din Sfîntul Sacrament. Iubitul care nu este iubit.

Quo vadis, Domine? Unde mergi, Doamne?

Faceţi cunoscute mesajele mele lumii întregi.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului