Daily Archives: 21 noiembrie 2014

Singurul obiectiv al revelaţiilor private este să salveze suflete

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1267) din Cartea Adevărului

Joi, 13 noiembrie 2014

Dieu

 Multiubita Mea fiică, Dumnezeu, prin revelaţiile private, oferă copiilor Lui o mai bună înţelegere a ceea ce este cuprins în Sfînta Scriptură. Dacă Dumnezeu decide să le dea copiiilor Lui Daruri speciale, atunci e dreptul Lui să facă aceasta. Dacă n-ar fi fost asemenea Daruri precum Sfîntul Rozar, atunci sufletele ar fi pierdute pentru El.

Voi, iubiţii Mei discipoli, trebuie să înţelegeţi că singurul obiectiv al revelaţiilor private este să salveze suflete prin convertire. Rugăciunile sunt mereu parte a revelaţiilor private şi astfel voi veţi şti că ele vin din Cer.

Voi nu trebuie neapărat să Mă ascultaţi acum pentru că tot ceea Dumnezeu a dorit să ştiţi voi este conţinut în Preasfintele Evanghelii. Din păcate, foarte puţini dintre discipolii Mei au înţeles învăţăturile conţinute în ele. Adevărul este cuprins atît în Vechiul cît şi în Noul Testament. Mereu a existat dorinţa lui Dumnezeu de a interveni în lume revelînd sufletelor alese Adevărul, cu scopul de a determina o mai bună înţelegere a ceea ce este necesar pentru a vă salva sufletul. Aceasta este, de asemenea şi o modalitate prin care El îi avertizează pe copiii Săi atunci cînd sunt induşi în eroare de duşmanii Lui.

Cartea Tatălui Meu conţine Adevărul şi acesta nu poate fi niciodată completat sau corectat. Nu poate fi nici modificat în vreun fel. E Datoria Mea, acum, să fac cunoscut conţinutul Cărţii Apocalipsei pentru a vă ajuta să înţelegeţi că fiecare profeţie cuprinsă în ea se va împlini pentru că aşa a fost lăsat Cuvîntul.

Conţinutul acestei Carţi e dificil de citit pentru că prezice ultima trădare a Mea, Isus Cristos, venită din partea celor care pretind că ei conduc Biserica Mea. Faceţi ca Adevărul să fie auzit, pentru că el este scris, iar ceea ce e scris de Dumnezeu este sacrosanct.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1267/singurul-obiectiv-al-revelatiilor-private-este-sa-salveze-suflete/

Am fost considerat a fi un om rău şi un profet fals şi ca atare M-au biciuit

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1266) din Cartea Adevărului

Joi, 13 noiembrie 2014

19 GARNIER JESUS CHRIST TOMBE SOUS LE POIDS D

 Multiubita Mea fiică, Eu îţi revelez astăzi unul dintre cele mai mari mistere ale timpurilor din urmă.

Înşiruirea de evenimente care duc la ziua cea de pe urmă, este asemănătoare cu Răstignirea Mea, care va fi reluată etapă cu etapă, pînă în ziua în care Eu voi veni, din nou, pentru a salva lumea.

Cînd am fost în Grădina Ghetsimani eram părăsit, singur și copleșit de durere, pentru că foarte puțini au crezut că am spus Adevărul. Iubirea Mea pentru Tatăl Meu M-a susținut, dar Dragostea Mea pentru umanitate a însemnat că Eu am acceptat, deși cu un imens efort, chinul pe care l-am îndurat din mîna satanei, inclusiv tortura fizică și psihică.

Cît de mult am suferit în acea Grădină! Cît L-am implorat peTatăl Meu să-Mi aducă uşurare! Cît de zdrobită a fost Inima Mea cînd cel rău mi-a arătat cum se va sfîrşi lumea. El M-a chinuit, a rîs de Mine, M-a scuipat și M-a batjocorit cînd Mi-a arătat sufletele dușmanilor Mei, care într-o zi vor spune lumii că ei slujesc Biserica Mea. Acest lucru a fost ca și cum i-ar fi arătat pe iubiţii Mei apostoli trădîndu-Mă și apoi jurînd fidelitate satanei. El Mi-a arătat sufletele credincioşilor, care vor fi acuzaţi de crime îngrozitoare şi ale căror voci vor fi considerate ca fiind cele ale unor fanatici radicalişti. I-am văzut pe cei care declarau că Mă reprezintă, persecutîndu-i pe proroci și pe vizionari și i-am văzut şi pe cei, care încercau chiar să-i distrugă. A trebuit să îndur o mare întunecime cînd am văzut că lumea în care am locuit odată, nu numai că va deveni oarbă referitor la Cine Sunt Eu, dar nici măcar nu i se va pomeni vreodată despre Mine.

Am fost aruncat la pămînt, pus cu Faţa în noroi, lovit, biciuit şi cu hainele sfîşiate – de către satana. El M-a chinuit, dincolo de puterea Mea omenească de rezistenţă și pînă la limita maximă de suferinţă a trupului fizic. În ciuda acestui fapt, Mi s-a dat puterea de a continua să îndur inevitabila Mea Răstignire, care Mă îngrozea. Cu toate acestea, Iubirea Mea pentru om a înlocuit frica Mea omenească.

Slujitorii Mei sfinţiţi care vor refuza să Mă trădeze vor suferi o izolare similară. Ei vor cădea în dizgraţie şi vor fi daţi deoparte. Izolarea lor nu va fi condamnată de Biserica Mea din cauza fricii care va sălăşlui în ea.

Cînd Eu am fost biciuit, cei care au înfăptuit cele mai crude şi josnice acte asupra Trupului Meu, s-au bucurat. Am fost considerat a fi un om rău şi un profet fals şi ca atare M-au biciuit. Ei s-au lăudat cu sfințenia lor, cu dreptatea și cunoștințele lor legat de Sfintele Scripturi, în timp ce agresau Trupul Meu. Ei nu au putut accepta profeția că Mesia al lor va veni ca să-i salveze. Cei care vor proclama a Doua Mea Venire vor îndura același tratament.

Cînd M-au dezbrăcat, ei au vrut să Mă umilească şi mai mult şi astfel M-au îmbrăcat într-o zdreanţă rosie care nu Mă acoperea aproape deloc, pentru a profana şi mai mult Trupul Meu. Dar atunci cînd au înfipt spinii, ca nişte ace, în Capul Meu, ei au declarat că Fiul Omului era un impostor şi de aceea nu merita să fie acceptat. Ei Mi-au scos Ochiul din orbită, dar durerea era fără importanţă în comparaţie cu ceea ce declarau ei, că nu Mă acceptau ca Salvatorul copiilor lui Dumnezeu.

Curînd, toate aceste lucruri urmează să fie din nou puse în practică atunci cînd Eu, Isus Cristos, Capul Bisericii Mele, voi fi îndepărtat şi Coroana Mea Îmi va fi luată. Un conducător fals, anticristul, Mă va înlocui pretinzînd a fi Capul Meu dar, spre deosebire de Mielul Sacrificat, el va purta o coroană sclipitoare de aur. Dedesubtul acestei faţade se va afla un miez putred şi, împreună cu minciunile, falsităţile, blasfemiile şi ereziile care se vor revărsa din gura sa, el va prezenta totul ca şi cum ar fi mierea care curge dintr-un stup de albine. Să nu vă faceţi iluzii, fiara va avea o înfăţişare frumoasă, cu voce mîngîietoare şi plăcută, cu comportament impunător. El va fi arătos şi atrăgător, dar din gura sa se va revărsa veninul care vă va otrăvi sufletele.

Cînd Îmi duceam Crucea, Eu nu am putut face aceasta de unul singur. Era atît de grea încît nu puteam face decît un singur pas o dată şi mergeam foarte încet. Trupul Meu era sfîşiat în multe locuri şi din cauza pierderii de Sînge am leşinat de multe ori, atît de slăbit eram. Eram orbit la un ochi şi spinii de pe Capul Meu făceau ca Sîngele, care se scurgea din Rănile Mele, să trebuiască să fie şters încontinuu de către cei care mergeau alături de Mine. Altfel nu aş fi putut să mai fac niciun pas înainte.

Acelaşi lucru va fi adevărat despre Rămăşiţa Bisericii Mele, ultimul refugiu al Trupului Meu. Ei vor mărşălui, aşa cum am făcut şi Eu, cu o cruce grea pe umeri, dar în ciuda durerii, abuzului, suferinţei şi pierderii de sînge, ei vor rezista pînă la sfîrşit. Pentru că Sîngele Meu Preţios se va revărsa peste sufletele lor împreună cu Propria Mea Suferinţă – Propria Mea Răstignire. Şi, în ziua în care nu se vor mai ţine Sacrificiile Zilnice ale Liturghiei, Prezenţa Mea se va stinge. Cînd va veni acea zi în care Trupul Meu – Biserica Mea pe pămînt – va fi în cele din urmă distrusă, crucificată şi profanată, totul se va schimba pentru totdeauna.

Ceea ce susţine viaţa este Trupul Meu, Biserica Mea, cît încă ea mai trăieşte în lume. Dar cînd va fi distrusă, viaţa aşa cum o cunoaşteţi va lua sfîrşit. Cînd Biserica Mea va fi trădată, sacrificată şi desfiinţată, precum Răstignirea Mea, acest fapt va marca sfîrşitul timpului.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1266/am-fost-considerat-a-fi-un-om-rau-si-un-profet-fals-si-ca-atare-m-au-biciuit/

Viaţa voastră pe Pămînt este un test al iubirii voastre faţă de Mine

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1265) din Cartea Adevărului

Miercuri, 12 noiembrie 2014

Isus

 Preaiubita Mea fiică, este normal pentru oameni să se teamă de necunoscut şi acesta este motivul pentru care ei se tem de moarte. În mintea omului, moartea este unul dintre cele mai înspăimîntătoare lucruri deoarece mulţi sunt orbi la Promisiunea Mea despre Viaţa Veşnică. Dacă ar vedea Împărăţia Mea Glorioasă, moartea nu ar avea nici o putere asupra lor.

Eu întîmpin cu bucurie toate sufletele în Împărăţia Mea. Eu nu rezerv locuri doar pentru cei sfinţi şi cei aleşi, deşi ei au un loc special în Împărăţia Mea. Eu îi primesc cu bucurie pe toţi păcătoşii, inclusiv pe cei care au comis păcate îngrozitoare, pentru că Eu sunt în primul rînd un Dumnezeu al Marii Iubiri. Eu voi primi bucuros pe oricine Mă cheamă cu dorinţa de reconciliere şi pocăinţă. Odată ce se întîmplă aceasta înainte de momentul morţii, fiecare suflet va fi salutat de către Mine şi Eu îl voi îmbrăţişa.

Singura barieră dintre sufletul omului şi Împărăţia Mea este păcatul mîndriei. Omul mîndru, deşi poate se ruşinează de păcatul său, se va strădui întotdeauna să-l justifice în vreun fel oarecare. Eu acum îi spun: Două rele nu fac să fie bun un lucru rău. Omul mîndru va pierde prea mult timp cugetînd dacă el are sau nu nevoie să fie mîntuit de către Mine. Dar moartea poate surveni într-o clipită şi chiar cînd este cel mai puţin aşteptată. Omul care este fără mîndrie va cădea dinaintea Mea şi Mă va implora să-l iert, şi va fi înălţat.

Nu vă temeţi de moarte, pentru că ea este o uşă care duce către Împărăţia Mea. Tot ceea ce vă cer este să vă pregătiţi pentru acea zi trăindu-vă viaţa aşa cum v-am învăţat Eu. Eu nu vă cer să opriţi toate responsabilităţile voastre zilnice. Voi aveţi o datorie faţă de alţii; cînd Mă urmaţi pe Mine, nu trebuie niciodată să simţiţi că trebuie să vă izolaţi de cei pe care îi iubiţi. Eu vreau ca voi să vă iubiţi familiile şi prietenii şi să le oferiţi timpul de care au ei nevoie, pentru a fi siguri că iubirea unora faţă de ceilalţi este exprimată în mod deschis. Iubiţi pe toată lumea, aşa cum vă iubesc Eu. Faceţi aceasta prin modul în care îi trataţi pe oameni; prin timpul pe care îl petreceţi trăind în armonie cu ceilalţi; prin ceea ce spuneţi altora despre ei şi prin modul în care îi ajutaţi pe cei care nu se pot ajuta singuri. Viaţa voastră pe pămînt este un test al iubirii voastre faţă de Mine. Vă arătaţi iubirea faţă de Mine prin iubirea pe care o arătaţi celorlalţi, inclusiv celor care vă blestemă.

Întotdeauna este important să vorbiţi cu Mine zilnic, chiar dacă numai pentru cîteva minute. În timpul acelor minute Eu vă binecuvîntez. Vă rog să nu permiteţi niciodată ca teama faţă de noua lume ce va veni să vă facă să îi părăsiţi pe cei apropiaţi vouă. Trebuie să vă concentraţi asupra Mea şi, cînd veţi face asta, veţi găsi pacea. După aceea, trebuie să duceţi acest Dar al păcii şi celor pe care îi iubiţi. Să ştiţi că totuşi veţi suferi din cauza iubirii pentru Mine şi veţi experimenta ura din partea celorlalţi. Voi, pentru a vă ridica deasupra acestei uri, trebuie să-i răspundeţi doar cu iubire. Întotdeauna.

Eu vă aduc eliberarea de legăturile morţii, iar ea nu va mai avea putere asupra voastră. Datorită Învierii Mele, voi veţi deveni din nou desăvîrşiţi, cu trup şi suflet perfecte, în Noua Mea Împărăţie. De ce să vă temeţi, dacă Eu vă aduc Darul Vieţii Veşnice?

Al vostru iubit Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1265/viata-voastra-pe-pamant-este-un-test-al-iubirii-voastre-fata-de-mine/

Eu voi salva 5 miliarde de suflete mulţumită acestei Misiuni

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1264) din Cartea Adevărului

Duminică, 9 noiembrie 2014

jesus-misericordieux

 Multiubita Mea fiică, ceea ce am vrut Eu să fac dintotdeauna a fost să salvez sufletele copiilor lui Dumnezeu. Tot ceea ce a dorit Tatăl Meu a fost să Îl iubească copiii Lui pe El aşa cum El îi iubeşte pe ei.

Chiar şi atunci cînd primul Său copil i-a respins Iubirea, Scumpul Meu Tată a întocmit Cele Zece Porunci, pentru a-i înlesni omului să trăiască după Regulile Sale. Dorința omului trebuie întotdeauna să fie cea de a sluji Domnului său, iar pentru aceasta omul trebuie să arate iubire fraților și surorilor sale. Respectînd Legile lui Dumnezeu, omul Îi va rămîne fidel Lui și va deveni mai apropiat de El. Dar, respingînd Cele Zece Porunci, omul creează o mare distanţă între el şi Dumnezeu.

Misiunea Mea de pe urmă, aceea de a-i aduce omului fructele mîntuirii sale, a adus multe Daruri. Doresc acum ca începînd din această zi, fiecare dintre voi să recitați în fiecare zi Rugăciunea 33 a Cruciadei de Rugăciune şi să păstraţi aproape de voi o copie a Peceţii Dumnezeului Celui Viu. Mulţi oameni care poate nu au cunoştinţă de această Misiune pot să primească Protecţia dată de Pecete dacă vă rugaţi voi pentru ei recitînd această rugăciune.

Toţi copiii lui Dumnezeu care au Pecetea Dumnezeului Celui Viu vor fi imuni la necazurile care vor veni pe măsură ce se desfăşoară Marea Strîmtorare. Vă cer să faceţi asta azi, pentru că vă promit o mare protecţie împotriva celor ce persecută Credinţa Creştină şi împotriva frămîntărilor care vor fi văzute în cele patru colţuri ale pămîntului. Vă cer să nu permiteţi ca teama, de nici un fel, să vă tulbure inima. Deoarece doresc, din Milostivirea Mea, să salvez întreaga lume, Eu declar acum că voi salva cinci miliarde de suflete mulţumită acestei Misiuni. Declar că aceasta este una dintre cele mai mari Milostiviri pe care Eu le-am revărsat vreodată în istoria omenirii.

Să mai ştiţi de asemenea că, într-atît de mare este Îndurarea Mea, încît Eu voi scurta suferinţa care va fi impusă omenirii de către fiară. Dar mai întîi va avea loc Pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că aşa a fost profeţit şi pentru că ea este o parte necesară a purificării finale a omului.

Încredeţi-vă în Mine. Înălţaţi-vă inima şi nu vă temeţi niciodată de răul şi de nelegiuirea la care veţi fi în curînd martori. Dacă voi credeţi în Mine, atunci permiteţi bucuriei să vă umple sufletul. Eu îi voi mîntui pe toţi cei pentru care, prin recitarea rugăciunilor Cruciadei, imploraţi voi Milostivirea Mea. Unicul păcat care nu poate fi iertat este păcatul veşnic al hulirii Duhului Sfînt (blasfemia împotriva Duhului Sfînt n.tr.).

Astăzi este ziua în care Eu promit în mod solemn să aduc omenirii iubirea, pacea şi bucuria Împărăţiei Mele prin mîntuirea a cinci miliarde de suflete.

Eu vă iubesc şi vă preţuiesc pe toţi. Nu e nimic ce nu aş face Eu pentru voi dacă este conform cu Voia lui Dumnezeu. Tot ceea ce trebuie să faceţi este să cereţi.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1264/eu-voi-salva-5-miliarde-de-suflete-multumita-acestei-misiuni/

Mama Mîntuirii: Cartea Adevărului este conținută în Revelațiile publice

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1263) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 8 noiembrie 2014

Sfinta Fecioara

 Draga mea copilă, azi este o zi specială fiindcă Cerul sărbătorește aniversarea primului meu mesaj dat ție ca unui mesager al lui Dumnezeu. Vin azi să-ți aduc vestea că multe milioane de oameni se vor converti mulțumită acestei misiuni.

Eu, ca slujnică smerită aleasă de Domnul, i l-am dat lumii pe Mesia. Mie mi-a fost dat un rol foarte special în Planul Său de a-i salva pe toți copiii Săi, iar astăzi, în rolul meu de Mamă a Mîntuirii, îi chem pe toți copiii Săi.

Voi nu trebuie să respingeți niciodată încercările lui Dumnezeu de a vă aduce Adevărul. El, Tatăl meu Veșnic, vă iubește pe fiecare, iar această misiune a fost profețită. El aduce lumii secretele conținute în profețiile date lui Daniel și apoi discipolului pe care El l-a ales, Ioan Evanghelistul. Cartea Adevărului este conținută în Revelațiile publice și este foarte important ca voi să nu respingeți această Carte Sfîntă.

Mulți s-au convertit deja prin aceste mesaje și mulțumită acestei misiuni i se va arăta Milostivirea lui Dumnezeu unei mari părți din omenire. Nu respingeți Generozitatea Sa pentru că cea mai mare dorință a Lui este să adune laolaltă omenirea în noua lume care va veni.

Cînd Fiul meu a înviat din morți acest fapt a fost un mesaj pentru lume. La fel ca Fiul meu, cei care Îi rămîn loiali vor fi înviați în trup ca și în suflet în ultima zi. Nici unul dintre cei care Îi cer Milostivirea nu va fi lăsat în urmă. Din păcate, cei care se luptă cu Dumnezeu, din cauza încăpățînării și a urii lor, interferă cu Strădania Sa de a-i uni pe toti copiii Săi.

Fiți recunoscători pentru Milostivirea lui Dumnezeu. Fiți recunoscători pentru Cruciada de Rugăciuni, pentru că ele aduc o mare Binecuvîntare. Vă rog să-mi permiteți mie, Mama voastră preaiubită, să vă umplu inimile cu bucurie. Voi trebuie să permiteți fericirii, care poate veni doar ca un Dar de la Dumnezeu, să vă inunde sufletul, conștienți fiind de ceea ce va veni. Fiul meu va veni în curînd să revendice Împărăția care Îi aparține. Noua Împărăție, care apare din cenușa încă fumegîndă, va aduce fiecăruia dintre voi o mare bucurie și fericire. Pentru că atunci voi veți fi ajuns acasă în Brațele Primitoare ale Regelui, Messia, care a făcut un mare sacrificiu pentru mîntuirea voastră.

Vă rog să acceptați acest mare Dar. Nu permiteți acelor suflete, ale căror inimi sunt contaminate de ură, să vă îndepărteze de la Adevăr. Fără Adevăr nu poate exista viață.

Mergeți dragii mei copii și cereți-mi să vă protejez mereu pentru că misiunea mea este să vă conduc de-a lungul dificilului drum către Tronul scumpului meu Fiu, Isus Cristos.

Mama voastră,

Mama Mîntuirii

 

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1263/mama-mantuirii-cartea-adevarului-este-continuta-in-revelatiile-publice/

Cei care cred că Dumnezeu nu îi va pedepsi pe cei nelegiuiţi, nu-L cunosc pe Dumnezeu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1262) din Cartea Adevărului

Joi, 6 noiembrie 2014

Jesus

Multiubita Mea fiică, a sosit timpul ca Tatăl Meu Veşnic să cureţe de pe faţa pămîntului năpasta care întunecă sufletele oamenilor. El îi va pedepsi pe cei nelegiuiţi şi-i va lua în Braţele Sale Sfinte pe cei care susţin Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu. Îngerii Săi vor năvăli precum o mare furtună şi, cu secerile lor puternice vor reteza de la rădăcini boala care distruge sufletul omului, astfel încît lumea să poată deveni din nou curată.

Temeţi-vă de Mînia lui Dumnezeu, căci atunci cînd El este adus într-o asemenea stare de furie, omul va tremura de frică. Cei care cred că Dumnezeu nu îi va pedepsi pe cei nelegiuiţi, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vocile lor puternice şi mîndre care umplu pămîntul cu neadevăruri, ca şi cei care se consideră demni de mari favoruri în Ochii Tatălui Meu dar îi blestemă pe cei blînzi din poporul Meu, vor fi smulşi de pe pămînt şi se vor confrunta cu cea mai mare pedeapsă revărsată asupra omenirii de la marele potop încoace.

Îngerii lui Dumnezeu vor coborî şi cu o seceră în mîna dreaptă vor despărţi grîul de neghină. Cei care Îl hulesc pe Dumnezeu vor fi reduşi la tăcere, cei care Îl sfidează pe Fiul Omului vor fi reduşi la tăcere, cei care pîngăresc Trupul Său vor rătăci în confuzie, pierduţi şi dezorientaţi, înainte de a fi aruncaţi în pustie.

Iubirii lui Dumnezeu nu i s-a răspuns corespunzător, iar Milostivirea Sa a fost deja refuzată. Sufletele nerecunoscătoare, ai căror ochi sunt fixaţi pe propriile plăceri – şi care sunt hotărîţi să facă acte care înfruntă direct Voia Domnului – vor simţi durerea pedepsei lui Dumnezeu. Ca un fulger luminos se va revărsa, ca o mare furtună, o mare convulsie a pămîntului, care va fi resimţită în toate părţile lumii.

Cei care ştiu Adevărul nu se vor teme, pentru că ei vor fi de bunăvoie martori ai promisiunilor lăsate în Sfînta Scriptură care se referă la Marea Strîmtorare ce va veni. Cei care l-au înlăturat pe Dumnezeu din viaţa lor – ca şi cum ar tăia un membru din propriul trup – nu vor cunoaşte consecinţele hulirii lui Dumnezeu decît atunci cînd va fi prea tîrziu.

Voi, cei care M-aţi trădat, veţi suferi cel mai mult. Voi, care aţi aruncat în alţii cu pietre crezînd în mod greşit că Mă reprezentaţi pe Mine, nu veţi mai avea către cine să vă întoarceţi. Pentru că oriunde v-aţi ascunde veţi fi aflaţi goi, fără nimic ce să vă ascundă ruşinea. Eu vă spun acestea pentru că răbdarea Tatălui Meu s-a epuizat şi pe cîmpul de bătălie vor fi două armate – cei care sunt pentru Mine şi cei care sunt împotriva Mea.

Rugaţi-vă pentru Milostivirea lui Dumnezeu. Iar cei care biciuiesc Trupul Meu să ştie următoarele: poate voi credeţi că Eu pot fi alungat din Casa Mea, însă aceasta ar fi o mare greşeală din partea voastră.

Depărtaţi-vă de Mine, pentru că voi nu Îmi aparţineţi Mie. Nelegiuirea voastră va fi căderea voastră şi, prin fidelitatea faţă de cel rău, voi v-aţi exclus voi înşivă din Împărăţia Mea Glorioasă.

 Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1262/cei-care-cred-ca-dumnezeu-nu-ii-va-pedepsi-pe-cei-nelegiuiti-nu-l-cunosc-pe-dumnezeu/

Dumnezeu Tatăl: Nici un om dintre voi să nu desconsidere Dreptatea Mea

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1261) din Cartea Adevărului

Miercuri, 5 noiembrie 2014

Dieu_le_Père_-_église_Saint-Martin_de_Caupenne

 Multiubita Mea fiică, iubeşte-Mă şi află că Eu îi iubesc şi preţuiesc pe toţi copiii Mei. De asemenea, să ştii totuşi că Dreptatea Mea este de temut. Nici un om dintre voi să nu desconsidere Dreptatea Mea, pentru că aceasta se va dezlănţui ca o furtună îngrozitoare şi va mătura sufletele celor care refuză Milostivirea Mea.

Mînia Mea nu le este cunoscută multora, dar să ştiţi aceasta. Dacă omul care Mă cunoaşte huleşte împotriva Duhului Sfînt, Eu nu-l voi ierta niciodată. Nimic nu poate şi nici nu va schimba acest lucru, pentru că un asemenea om şi-a ales el însuşi propria soartă şi ca atare nu poate exista reconciliere. Omul care se ridică în picioare înaintea Mea şi justifică luarea unei vieţi, să ştie că propria lui viaţă va fi luată de către Mine. Dacă un om îşi vinde sufletul satanei, Eu nu i-l pot lua înapoi pentru că el devine una cu cel rău. Cînd un om care vorbeşte în Numele Fiului Meu, Isus Cristos, distruge sufletele celor care sunt ai Mei, el va fi aruncat deoparte de către Mine pe veci. Temeţi-vă acum de Mînia Mea, pentru că Eu voi pedepsi fiecare suflet care sfidează pînă la sfîrşit Voia Mea.

Nu trebuie să vă temeţi de a Doua Venire a Fiului Meu, pentru că ea este un Dar. Nu trebuie să vă temeţi de nici o suferinţă pe care aţi putea-o îndura înainte de acea zi, pentru că va fi de scurtă durată. Temeţi-vă doar pentru sufletele celor pe care Eu nu pot să-i salvez şi care nu vor avea nici o dorinţă de a se salva. Acestea sunt sufletele care ştiu că Eu exist, însă îl aleg în loc de Mine pe duşmanul Meu.

Eu voi interveni în multe moduri ca să-i salvez pe cei care nu Mă cunosc deloc. Eu voi despuia sufletele celor care sfidează toate Legile pe care Eu le-am făcut, iar ei vor îndura pe acest pămînt suferinţele Iadului şi Purgatoriului. Astfel ei vor fi purificaţi şi Îmi vor fi recunoscători pentru că le arăt acum această Milostivire. Cu mult mai bine este să îndure ei aceasta acum, decît să sufere o veşnicie în uniune cu cel rău. Voi, niciodată, nu trebuie să puneţi sub semnul întrebării Căile Mele, pentru că tot ceea ce fac Eu este pentru binele copiilor Mei, astfel încît ei să poată fi cu Mine pentru o viaţă de Glorie Veşnică.

Pedeapsa Mea, care urmează să fie aruncată peste oameni, Mă doare. Ea îmi frînge Inima, însă este necesară. Toată această suferinţă va fi uitată şi lumina va distruge întunericul. Întunericul nu-şi va mai arunca blestemul său groaznic asupra copiilor Mei. Eu vă spun acestea pentru că voi sunteţi pe cale să fiţi duşi într-o teribilă întunecime prin înşelăciunea diavolului. Dacă Eu nu vă infomez despre consecinţele acestui fapt, voi nu veţi avea nici un viitor în Paradisul Meu.

Cît de repede au fost uitate Poruncile Mele. Cît de repede cade omul din starea de Har atunci cînd nu mai susţine Cuvîntul Meu.

Preaiubitul vostru Tată,

Dumnezeu Cel Preaînalt

 Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1261/dumnezeu-tatal-nici-un-om-dintre-voi-sa-nu-desconsidere-dreptatea-mea/