Daily Archives: 22 noiembrie 2014

Păgînii, care ocolesc Adevărul, vor pătrunde în Casa Mea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1268) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 15 noiembrie 2014

 206-christ-roi

Multiubita Mea fiică, să se știe că oricine respinge Cartea Apocalipsei neagă Cuvîntul lui Dumnezeu. În această Carte este cuprins Adevărul și orice om care elimină părți din el, care neagă profețiile prezise sau adaugă ceva în plus, sub orice formă ar face-o, va fi aruncat în pustie.

Adevărul vă conduce spre mîntuire, iar calea spre Noul Paradis duce la Mine. Doar prin Mine, Isus Cristos, Fiul Omului, i se va da omului mîntuirea. Eu sunt Calea și Lumina. Doar prin Mine și acceptînd Cine Sunt Eu veţi putea voi vedea Lumina lui Dumnezeu. Nu există nici o altă cale. Urmați orice altă cale pe care o alegeți, dar nici una nu vă va conduce la Dumnezeu.

Dacă sunteți ai Mei, trebuie să vă cinstiţi frații și surorile prin iubire, bunătate și răbdare. Nu trebuie să îi judecaţi pe alții pentru convingerilor lor religioase. Trebuie să îi iubiţi așa cum îi iubesc şi Eu. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să îmbrățișaţi crezul lor sau să îi venerați, pentru că dacă faceţi acestea vă lepădaţi de Mine. Nu puteți sluji la doi stăpîni. Niciodată nu trebuie să mă insultaţi arătînd supunere faţă de dumnezei falși și dîndu-le prioritate lor față de Mine.

Ziua în care sub Acoperișul Meu veţi aduce omagiu dumnezeilor falşi, va fi ziua în care Eu voi lua cu asalt Templul Meu și voi distruge tot ce este în el. Cît de călduță este credința unora dintre slujitorii mei care se străduiesc să impresioneze poporul și să caute adulare. Cît de puțin respect Îmi este arătat în propria Mea Casă, unde tot ceea ce v-am dat Eu este aruncat la o parte cu indiferență, pînă cînd, în final, nimic din Mine nu va mai rămîne în Biserica Mea.

Voi, iubiții Mei discipoli și slujitori sfințiți, care rămîneţi fideli Cuvîntului, veţi avea de dus o povară grea. Va trebui să înduraţi durerea și dezonoarea atunci cînd veţi asista la sacrilegiile, ereziile și practicile oculte. În timp ce multe dintre aceste sacrilegii aduse Trupului Meu Sfînt vor fi ascunse în mod ingenios, cei ce dispun de un real discernămînt vor fi șocați, dar fără putere, atunci cînd aceste lucruri se vor întîmpla. Atît de mare va fi înșelăciunea, care va reverbera din fiecare crăpătură, încît ar fi nevoie de o armată de două mii de oameni pentru a-i opri pe aceşti impostori de la săvîrşirea răului.

Aceşti impostori sunt conduşi de cei ce nu sunt de la Mine. Ei au invadat Trupul Meu, prin mijloace necinstite și le va trebui o lungă perioadă de timp pînă ce, în cele din urmă, să poată confisca în întregime Biserica Mea. În curînd acțiunile lor vor fi văzute, de către cei binecuvîntaţi cu darul Duhului Sfînt, drept ceea ce sunt ele.

Păgînii, care ocolesc Adevărul, vor pătrunde în Casa Mea, unde vor fi întîmpinați cu brațele deschise. Vi se va spune că trebuie să arătaţi iubire pentru toți copiii lui Dumnezeu – pentru a-i face să tacă pe cei care li s-ar putea opune. Foarte puțini oameni Mă vor apăra pe Mine, Isus Cristos, iar cei care vor îndrăzni să se opună acestor ceremonii blasfemiatoare, care se vor oficia pe aceleași altare care găzduiesc Preasfînta Mea Euharistie, vor fi reduşi la tăcere.

Dușmanii mei pot să confiște Casa Mea, dar nu şi Biserica Mea, deoarce toți creștinii din întreaga lume alcătuiesc Biserica Mea. Credincioșii, cei care vor refuza să se lepede de Cuvîntul lui Dumnezeu și care nu vor accepta nici o manipulare a Cuvîntului Sfînt al lui Dumnezeu, vor menține Biserica Mea pe pămînt. Nimic nu o va birui.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1268/paganii-care-ocolesc-adevarul-vor-patrunde-in-casa-mea/