Monthly Archives: decembrie 2014

Cruciada specială de rugăciune din 7 ianuarie 2015

 

În ziua de 7 ianuarie 2015, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: Pentru mîntuirea sufletelor

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele 3 Mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 7, 13, 17, 19, 35, 37, 41, 58, 64, 65, 67, 73, 80, 104, 105, 106, 111, 112, 117, 118, 127, 128, 130, 147,150, 157, 169, 96.
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihai;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea nr.132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr.96)

„Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/news/invitation-pour-le-jour-de-pri%C3%A8re-mensuel-du-7-janvier-2015/

Mama Mîntuirii: Voia lui Dumnezeu este un mister pentru cei mai mulți dintre voi

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1300) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 27 decembrie 2014

Sfinta Fecioara

 Iubiții mei copilași, trebuie să vă încredeți întotdeauna în Voia Fiului meu, căci Milostivirea Sa este atît de mare încît El nu va permite ca prea multă nelegiuire să devoreze lumea.

Dacă Fiul Meu intervine în vreun act care duce la desacralizare, oricare ar fi ea, El face aceasta pentru a menține credința. Cuvîntul Fiului meu este sacrosanct și Voia Sa Îi aparține, pentru a face ceea ce El dorește. Și voia voastră vă aparține, însă dacă aceasta este oferită de bună voie lui Dumnezeu atunci Voia Sa e cea care se împlinește.

Încredeți-vă, încredeți-vă, încredeți-vă în Fiul meu, căci toate lucrurile sunt conform cu Voia Sa. Dacă El permite răului să înflorească și discipolilor Săi să fie înșelați de către inamicii Săi, atunci așa e Voia Sa și aceasta se face pentru a pune la încercare credința celor credincioși. Voia lui Dumnezeu este un mister pentru cei mai mulți dintre voi și El poate hotărî ce este necesar, în orice moment, pentru binele omenirii.

Trebuie să vă lăsați inimile să rămînă pe pace, cu încredere și iubire pentru Fiul meu, Isus Cristos. El este foarte prezent printre voi iar voi trebuie să fiți recunoscători pentru asta, căci, fără Sfînta Sa Prezență, întunericul ar acoperi pămîntul.

Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1300/maica-mantuirii-voia-lui-dumnezeu-este-un-mister-pentru-cei-mai-multi-dintre-voi/

 

Păcatul nu va fi tolerat de către aceia care primesc Limbile de Foc

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1299) din Cartea Adevărului

Vineri, 26 decembrie 2014

corrado_giaquinto_the_holy_spirit_700px

Multiubita Mea fiică, Timpul Meu se apropie și în curînd suferința, nefericirea și durerea cauzate de păcat vor dispărea.

Pînă în acel moment Iubirea Mea va susține lumea și Eu voi anihila sursa fiecărei fapte nedrepte și a tuturor actelor nelegiuite comise de dușmanii Mei. Bătălia împotriva răului va fi cîștigată de Iubirea pe care Eu o voi insufla în inimile sufletelor bune. Această Iubire îi va înflăcăra pe toți cei care vin în contact cu ea și Focul Duhului Sfînt va umple sufletele tuturor celor care sunt binecuvîntați cu Iubirea lui Dumnezeu.

Această revărsare a Duhului Sfînt, cum nu a mai fost de cînd Apostolii Mei au fost binecuvîntați la Pentecost (Rusalii) va trezi rasa omenească. Foarte puțini vor rămîne neafectați de Puterea Duhului Sfînt și ei nu vor avea nici o putere împotriva ei.

Dumnezeu trimite omenirii acest magnific Dar pentru că îi iubește pe copiii Săi. Sufletele vor deveni mai pure și păcatul nu va fi tolerat de către aceia care primesc Limbile de Foc.

Iubirea care va fi împărtășită de cei binecuvîntați cu Puterea Paracletului (Duhului Sfînt) va fi imposibil de ignorat și din cauza ei puterea satanei va scădea și strînsoarea lui asupra lumii va slăbi pînă cînd el va cădea înapoi în abis.

Bucurați-vă, iubiții Mei discipoli, pentru că datorită Puterii Iubirii Mele Eu voi salva lumea și pe toți aceia care acceptă Milostivirea Mea.

Mergeți cu Iubirea Mea. Iubiți-vă unul pe altul așa cum vă iubește Dumnezeu.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1299/pacatul-nu-va-fi-tolerat-de-catre-aceia-care-primesc-limbile-de-foc/

 

 

Umanismul este o insultă adusă lui Dumnezeu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1298) din Cartea Adevărului

Joi, 25 decembrie 2014

Isus

 Fiica Mea preaiubită, nu vă preocupați de spiritul răului care corupe lumea. Lăsați totul în seama Mea. Căci atîta timp cît voi Mă iubiți pe Mine, Mă respectați și îi iubiți pe ceilalți, conform Voii Mele Sfinte, Eu vă voi apăra de suferința produsă de tot ce este împotriva Mea.

Cea mai mare durere pe care va trebui să o îndurați va fi să fiți martorii așa-ziselor acte de caritate și preocupării umaniste la nivel global, care vor masca adevăratele intenții ale dușmanilor Mei. Veți ști, în inimile vostre, că înșelătorul lucrează. Cînd lumea laică și cei care spun că Mă reprezintă vorbesc despre politică, acte umanitare, dar nu proclamă importanța ocrotirii cu orice preț a vieții umane, atunci să știți că nu asta este ceea ce Eu doresc. Dacă cei care spun că Mă reprezintă nu vorbesc cu aceeași vehemență despre păcatul avortului, așa cum vorbesc despre alte fapte împotriva umanității, atunci să fiți conștienți că ceva este greșit.

Tatăl Meu îi va pedepsi pe toți cei care îi ucid pe copiii Lui, incluzîndu-i și pe copilașii care sunt încă hrăniți în pîntecul mamei așteptînd să se nască. Cei care comit astfel de crime vor suferi o pedeapsă îngrozitoare dacă nu se căiesc de păcatele lor comise împotriva Lui. Cei care sunt ai Mei și care reprezintă Biserica Mea de pe pămînt nu au fost în stare să proclame Adevărul. Crima, inclusiv avortul, este unul dintre cele mai grave păcate împotriva lui Dumnezeu. E nevoie de un act de căință extraordinar pentru a fi iertat de un astfel de păcat. De ce atunci Biserica Mea nu luptă cu forță împotriva acestui păcat – unul dintre actele cele mai abominabile de sfidare împotriva Tatălui Meu? De ce ei vă distrag de la cunoașterea celor mai serioase păcate în timp ce predică despre importanța actelor umanitare?

Umanismul este o insultă adusă lui Dumnezeu, deoarece se concentrează asupra necesităților omului și nu asupra necesității de a vă căi de păcate în fața Creatorului a toate cîte sunt. Dacă ignorați păcatele de moarte, definite clar în Legile date de Dumnezeu, și care duc la osînda veșnică, atunci nici un fel de compasiune față de drepturile civile ale rasei umane nu va ispăși acele păcate.

Dacă credeți în Mine și dacă îmi slujiți Mie, atunci trebuie să grăiți doar Adevărul. Adevărul este că dușmanul vostru cel mai mare este păcatul – și nu persoanele care vă persecută. Păcatul de moarte, dacă nu vă căiți pentru el, vă va duce în iad. Dacă sunteți în păcat de moarte și vă petreceți timpul susținînd mari acte de caritate și fapte umanitare, dar nu vă căiți, atunci sufletul vostru va fi pierdut.

Amintiți-vă Adevărul. Nu vă lăsați induși în eroare de cuvinte, acte sau fapte de caritate, atunci cînd cea mai importantă sarcină este să luptați împotriva păcatului de moarte. Slujitorii Mei sfințiți care refuză să vă reamintească despre consecințele păcatului de moarte, nu înțeleg misiunea lor de a Mă sluji pe Mine. Nu puteți ascunde păcatul sub covor, ca să nu se vadă, ca și cum el nu ar exista. Oricît de multă empatie s-ar arăta față de oamenii care sunt persecutați în Numele Meu, aceasta nu va putea compensa faptul că păcătoșii nu se reconciliază cu Mine, Isus Cristos, pentru ca să li se ierte păcatele lor.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1298/umanismul-este-o-insulta-adusa-lui-dumnezeu/

 

Ziua în care Voi veni în Milostivirea Mea Divină va fi ziua iluminării

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1297) din Cartea Adevărului

Marți, 23 decembrie 2014

jesus-misericordieux

Multiubita Mea fiică, îi chem pe toți iubiții Mei discipoli, în acest timp special, să vină la Mine și să Îmi permită să îi acopăr cu Prețiosul Meu Sînge. Eu Mi-am dat Viața, pe pămînt, ca o dovadă a Marii Mele Milostiviri și ca să vă aduc pe toți la Mine voi muta din loc munții și oceanele și voi scutura pămîntul cînd voi veni încă o dată.

Eu vă iubesc și vă aduc alinare și mari Binecuvîntări pe măsură ce vă pregătesc pentru Timpul Meu. Lăsați-vă inimile să Mă primească. Lăsați ca Iubirea Mea să se infiltreze în inimile tuturor copiilor lui Dumnezeu, inclusiv ale celor care vă persecută în Numele Meu. Crăciunul acesta, Eu vă aduc pace și vă asigur că Timpul Meu este foarte aproape. Eu voi veni curînd ca să vă revelez Milostivirea Mea. Acelora dintre voi care Mă disprețuiesc pe Mine disprețuind această Misiune, Eu le voi străpunge, cu darul Duhului Sfant, inimile împietrite. Curînd, orice îndoială pe care ați putea-o avea se va risipi iar povara vă va fi luată. Pînă atunci, veți suferi durerea separării de Mine, separare care v-a fost impusă de către regele minciunilor, care se bucură de faptul că voi Mă respingeți. Iubiții Mei, nu-Mi opuneți rezistență, căci Eu vă iubesc cu un dor de nepotolit. Vin la voi cu un sentiment dulce-amar, implorîndu-vă să vă întoarceți la Mine voi, cei care spuneți că Mă iubiți. Eu plîng cu lacrimi de durere pentru că voi nu Mă puteți accepta prin această intervenție divină care vă este oferită. Ar trebui să vă străduiți să proclamați adevărul dar voi, în schimb, M-ați respins cu cruzime, într-un mod nepotrivit Divinității Mele.

Ziua în care Voi veni în Milostivirea Mea Divină va fi ziua iluminării. Voi veți ști imediat că Eu v-am cuprins într-o perioadă de completă abandonare, cînd nimic din ce ați făcut nu mai poate fi ascuns. Pentru fiecare act de slăbiciune din partea voastră, veți simți durerea Suferinței Mele, care va deveni și a voastră. Remușcarea pe care o veți simți va fi tot atît de puternică pe cît este credința voastră în Mine. Foarte mulți dintre voi vă veți da seama ce trebuie să faceți ca să cîștigați Acceptarea Mea. Cu toate acestea, unii dintre voi vor nega Iluminarea Conștiinței, din cauza distanței pe care ei au pus-o între noi.

Acelora dintre voi care sunteți mîndri și aroganți și care în timpul Avertismentului vă veți ascunde de Mine fața, vreau să vă spun următorul lucru: nu vă temeți, căci voi sunteți ai Mei. Pentru că sunteți copii ai lui Dumnezeu, creați după Chipul Său, Eu vă voi arăta mare Milostivire. Să nu vă temeți de cel care vă iubește, ci temeți-vă numai de cel care vă disprețuiește, pentru că el, cel rău, este cel mai mare dușman al vostru. Dacă Mă respingeți pe Mine veți fi înrobiți de adversarul Meu cel mai mare, însă dacă îl respingeți pe el, Puterea Mea vă va învălui, vă va proteja și vă va aduce teferi în Împărăția Mea. Vă dau această informație astfel ca voi să știți că dacă Eu spun că așa se va întîmpla, atunci așa se va întîmpla. Iar cînd acea Zi va veni, voi trebuie să vă amintiți de Cuvintele Mele. Nu vă temeți de Mine, căci de ce v-ați teme? Eu Mi-am dat Viața pentru voi, și atunci voi de ce ați vrea să vă dați viața diavolului care caută doar să vă distrugă sufletul nemuritor?

Este doar o singură cale spre care vă puteți întoarce și aceasta este cea către Mine, Iubitorul vostru Salvator și Răscumpărător. Eu sunt pentru voi plasa de salvare. Nu fugiți de salvarea voastră. Amintiți-vă mereu de Compasiunea Mea, de Iubirea Mea și de Milostivirea Mea cea Mare. Milostivirea Mea vă stă la dispoziție.

Preaiubitul vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1297/ziua-in-care-voi-veni-in-milostivirea-mea-divina-va-fi-ziua-iluminarii/

 

 

 

Copilaşilor, semnificaţia Crăciunului, care este iubire şi slujire, este înlocuită printr-un consum exagerat

Apelul Copilului Divin către oamenii de bunăvoinţă

23 decembrie 2014

Creche

Pacea mea, umilinţa şi iubirea să fie cu voi toţi.

Copilaşilor, un alt Crăciun se apropie şi mă voi naşte din nou spiritual în toate inimile binevoitoare; profitaţi de aceste ultime celebrări ale Crăciunului în familie şi rugaţi-vă pentru că vor veni zilele în care Crăciunul va fi abolit şi a-l sărbători va constitui un delict. Copilaşilor, semnificaţia Crăciunului, care este iubire şi slujire, este înlocuită printr-un consum exagerat. Eu, Copilul din Betleem sînt înlocuit printr-o formă de materialism şi consum autointitulat Santa Claus.

Slugile adversarului meu sînt Irozii acestor ultime timpuri care discreditează adevărata semnificaţie a Crăciunului prin intermediul mijloacelor de comunicare, făcînd din aceste sărbători o perioadă a consumului, risipei şi păcatului. Crăciunul este iubire şi slujire, iertare şi contemplare în familie, în jurul naşterii mele.

Crăciunul este umilinţa care vă aminteşte că Dumnezeu se face om în mijlocul vostru şi se naşte în sărăcie, pentru ca şi voi să învăţaţi să fiţi umili şi simpli şi să înţelegeţi că sărbătoarea Crăciunului înseamnă a împărţi cu cei mai nevoiaşi.

Copilaşilor, în timpul adversarului meu, Crăciunul va fi abolit şi oricine îl va sărbători va fi închis de către autoritatea religioasă care va fi creată de către Noua Ordine Mondială; sărbătoriţi-l în familie şi în jurul ieslei, contemplaţi umilinţa şi iubirea lui Dumnezeu făcut om care din nou se va naşte în ieslea inimii oamenilor de bunăvoinţă.

Eu sînt Copilul din Betleem care vrea să se nască în voi, pregătiţi-mi un leagăn în inimile voastre şi pregătiţi spiritul vostru pentru a mă primi; oferiţi-mi iubire, umilinţă şi o dorinţă sinceră de schimbare în vieţile voastre.

Eu sînt Lumina Lumii care vine să lumineze întunericul vostru şi să vă elibereze de jugul păcatului.

Amintiţi-vă deci, că sărbătoarea Crăciunului nu este nici consum excesiv, nici risipă, ci un timp al iubirii, iertării, carităţii şi înainte de toate un dar pentru cei mai nevoiaşi.

Vă iubesc, fie ca în noaptea de Crăciun să mă lăudaţi şi să mă aşteptaţi cu bucurie, unindu-vă cu Corul Îngerilor care cîntă: Mărire lui Dumnezeu în cer şi pe pămînt pace oamenilor de bunăvoinţă.

Eu sînt cadoul vostru, Copilul Divin din Betleem.

Faceţi cunoscute lumii întregi mesajele mele.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Oh, ce bucurie Mi-ar face ei dacă s-ar întoarce la Mine în Ziua de Crăciun

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1296) din Cartea Adevărului

Luni, 22 decembrie 2014

Isus

 Multiubita Mea fiică, acesta este un mesaj pentru lume, pentru Ziua de Crăciun. În timp ce sărbătoriți cu toții Nașterea Mea, permiteți-Mi să pătrund în inima voastră în această zi specială, pentru că această zi este a Mea.

Invitați-Mă în casele voastre ca pe un musafir de onoare și prezentați-Mă celor din familia voastră, prietenilor și vecinilor, care poate că au uitat de Mine. Deși Crăciunul este o sărbătoare despre Mine, în mijlocul marii veselii care are loc, Eu sunt ignorat. Lăsați ca amintirea Mea să vă înveselească inimile, să vă aducă bucurie și să vă aducă speranță pentru viitor – un viitor pe care Eu vi l-am asigurat din ziua în care M-am născut.

Amintiți-le, celor care nu Mă mai onorează, despre Iubirea pe care o am pentru ei și cît de mult tînjesc să fac parte din nou din viața lor. Oh, ce bucurie Mi-ar face ei dacă s-ar întoarce la Mine în Ziua de Crăciun și dacă M-ar ruga să le aduc Pacea și Iubirea Mea. Dacă ei ar veni la Mine în Ziua de Crăciun, Eu i-aș învălui în siguranța Refugiului Meu Divin și niciodată nu i-aș mai lăsa să se despartă de Mine.

Multiubiții Mei discipoli, voi sunteți Familia Mea și Eu sunt familia voastră. Prin Milostivirea Mea, Eu vă voi lua la Pieptul Preaiubitului Meu Tată, Care vă iubește cu pasiunea unui părinte cu inima iubitoare. Oh, cît de mult vă iubește El și cît de multă bucurie simte El cînd voi Mă recunoașteți pe Mine și apelați la Mine pentru Ajutor.

Voi însemnați totul pentru Mine și Iubirea Mea pentru voi este atotcuprinzătoare, într-un mod care este peste puterea voastră de înțelegere. Prin urmare, Eu voi lupta pentru fiecare dintre voi, cu o compasiune fierbinte și cu o puternică hotărîre ca să vă salvez sufletele de la nelegiuirile dușmanilor Mei. Eu vă păzesc sufletele cu mare gelozie și voi duce lupta cea dreaptă ca să vă aduc întregi și în siguranță în Împărăția Mea. Indiferent cît de mult Mă vor înfrunta, cît de mulți Creștini vor avea de suferit umilințe în Numele Meu și cît de multe ispite sunt puse înaintea voastră de către adversarul Meu, Eu tot voi cîștiga această bătălie pentru suflete. Aceasta este situația și nimic nu poate sta între Dumnezeu și copiii Săi pentru că El nu va permite asta. Omul care face astfel, va fi înlăturat. Ura va fi distrusă și minciunile vor fi dezvăluite din cauza lipsei lor de fundament. Adevărul va rezista testului timpului.

Eu voi veni curînd să-i unesc pe copiii lui Dumnezeu – Familia Sa prețioasă. Înălțați-vă inimile, nu permiteți vrăjmașilor Mei să descurajeze sufletele voastre și lăsați ca speranța să fie unicul vostru gînd. Aveți deplină încredere în Marea Mea Milostivire și fiți gata să Mă primiți înapoi în viețile voastre pe Mine, Salvatorul și Mîntuitorul vostru. Bucurați-vă pentru că Promisiunile Mele vor aduce cu ele motivul celei mai mari bucurii. Acest Crăciun va fi plin de bucurie, căci Timpul Meu este scurt.

 Preaiubitul vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1296/oh-ce-bucurie-mi-ar-face-ei-daca-s-ar-intoarce-la-mine-in-ziua-de-craciun/

Mama Mîntuirii: De Crăciun, Darul Iubirii este intensificat

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1295) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 20 decembrie 2014

Blessed_Virgin_Mary

 Dragii mei copii, Iubirea Fiului meu nu e niciodată atît de răspîndită ca de Crăciun.

Acum, în perioada celebrării Nașterii Sale, El inundă sufletele cu Iubirea Sa. În această perioadă voi trebuie să trăiți Iubirea care v-a fost dată, în mod natural, ca și copii ai lui Dumnezeu. Voi trebuie să prețuiți Darul Iubirii, care vine de la Dumnezeu, și să împărtășiți acest Dar cu toți cei pe care îi cunoașteți.

De Crăciun, Darul Iubirii este intensificat în sufletele tuturor copiilor lui Dumnezeu și acesta este momentul în care voi trebuie să înțelegeți că iubirea începe în familie. Fiul meu s-a născut într-o familie și asta s-a întîmplat dintr-un motiv bine întemeiat. Dumnezeu s-a făcut cunoscut pe Sine nu ca o persoană trimisă într-o Misiune, care nu are pe nimeni aproape de el, ci în Sfînta Familie.

Iubiți-vă familiile și iertați greșelile din trecut. Iubiți-i pe toți, inclusiv pe cei care vă urăsc. Voi puteți învinge ura împărtășind iubirea și, chiar dacă aceasta pare cîteodată dificil de făcut, voi veți fi astfel mai puternici și împăcați. Ura este un sentiment negativ și usucă sufletul printr-o stare profundă de nefericire. Ea roade chiar în miezul sufletului, pînă cînd el moare. Nu permiteți urii să vă despartă de Darul Iubirii, care este cel mai puternic Har, pentru că vine de la Dumnezeu.

De acest Crăciun, iubiți-vă unii pe alții, așa cum Dumnezeu vă iubește pe fiecare dintre voi. Rugați-vă pentru cei care v-au făcut vreun rău și rugați-L pe Fiul meu să vă scape de povara urii.

Iubirea lui Dumnezeu, în toată splendoarea ei, este simțită în familie, care prosperă prin Iubire. Asemenea familii, care au norocul să simtă iubire unii față de alții, trebuie să răspîndească această iubire și altora, care nu au iubire în viața lor. Persoana care este crescută într-o familie iubitoare și care iubește cu o inimă duioasă, atinge sufletele celorlalți. Acesta este modul în care se răspîndește Iubirea lui Dumnezeu – și anume, din sînul familiei.

Din inima unei familii iubitoare și-a început Fiul meu, Isus Cristos, Misiunea Sa pe pămînt ca să răscumpere omul din păcat. Și astfel, de acest Crăciun, eu vă cer să vă iubiți unii pe alții și să Îi cereți Fiului meu să binecuvînteze toate familiile cu harul de a vă iubi și mai mult unii pe alții.

Iubirea care este prezentă într-o familie poate învinge toate obstacolele puse în fața ei de către satana. Familia – fundamentul Iubirii lui Dumnezeu – este disprețuită de satana. Familia este ținta celui rău și el va face totul ca să distrugă unitatea familiei.

Iubirea și unitatea într-o familie sunt un mare Dar al Cerului iar voi trebuie să vă străduiți mereu să rămîneți uniți tot timpul.

Mama voastră Preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1295/mama-mantuirii-de-craciun-darul-iubirii-este-intensificat/

Pentru fiecare faptă bună pe care o faceți, să nu spuneți nimic

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1294) din Cartea Adevărului

Marți, 16 decembrie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, aceia care spun că vin de la Mine și sunt binecuvîntați cu Duhul Sfînt, pot fi ușor recunoscuți de către cei care au cu adevărat discernămînt. Ei nu vor căuta pentru ei înșiși atenție sau admirație. Ei nu vor căuta niciodată popularitatea, nici nu vor fi populari, căci atunci cînd vorbești cu Glasul lui Dumnezeu stîrnești multe critici, pentru că Adevărul este disprețuit de către lumea laică.

Cuvîntul lui Dumnezeu va avea întotdeauna detractorii săi și nu va fi niciodată îmbrățișat cu entuziasm de către lumea laică. Cînd va veni ziua în care veți vedea Biserica Mea unindu-se cu lumea laică, să fiți cu luare-aminte. Slujitorii Mei care Îmi rămîn loiali Mie și care proclamă public Cuvîntul așa cum a fost dăruit omenirii în Sfînta Biblie, nu sunt niciodată populari. Ei pot fi tolerați, dar vocile lor sunt rareori auzite și Adevărul este de obicei respins cu dispreț.

Între toți, existați voi, cei care vă recomandați pe voi înșivă ca învățători ai Cuvîntului Meu și care răspîndiți neadevăruri despre Cuvîntul lui Dumnezeu, cu toate că vă ascundeți în spatele cuvintelor bine alese. Eu știu de ce faceți aceasta și scopul vostru nu este de a Mă ajuta să salvez suflete. În schimb, voi doriți să îndepărtați sufletele de Mine, pentru că sunteți împotriva Mea.

Trădătorilor din Biserica Mea, inclusiv laicilor, le spun aceasta. Îngrijiți-vă de propria voastră grădină, pentru că este neglijată și terenul ei nu este roditor. Buruienile s-au înrădăcinat și plantele sănătoase nu vor crește niciodată dacă nu dezrădăcinați putreziciunea și nu înlocuiți solul cu unul nou și fertilizat. Abia atunci cînd vă veți renova grădina și veți face un nou început, va putea grădina voastră să dea viață din nou. Altfel nu va exista viață și tot ce este în ea va muri. Veți distruge nu numai viața proprie, ci și pe a celor apropiați vouă, pentru că dușmanul Meu nu are loialitate nici măcar față de cei pe care îi acaparează ca sclavi pentru a-și duce la îndeplinire răzbunarea împotriva Mea.

Aceia care sunt ai Mei sunt ca Mine în multe privințe. Cu cît sunt mai aproape de Inima Mea, cu atît mai mult vor dori să se asemene Mie. Ei vor fi modești, pentru că nu s-ar putea lăuda niciodată cu cunoștințele lor despre Mine. Ei vorbesc doar ce aș vorbi Eu și anume Adevărul, chiar și atunci cînd acesta atrage ura împotriva lor. Ei se vor simți foarte stînjeniți să fie înălțați și lăudați pentru orice lucru bun pe care îl fac, pentru că nu acesta este scopul lor. Ei caută doar să împlinească Voia Mea Sfîntă.

Vocile care strigă „priviți la mine – eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu“ și care expun cu mîndrie lucrările bune pe care le fac în Numele Meu, ca toată lumea să le vadă, Mă dezgustă. După fiecare operă de caritate pe care o îndepliniți, să mergeți mai departe, la următoarea – și să nu spuneți nimic. Să nu căutați laudă, pentru că Lucrarea Mea e cea pe care voi o faceți. Toate faptele bune, făcute în Numele Meu, trebuie să-Mi fie oferite Mie cu umilă slujire.

Nu trebuie niciodată să vă lăudați pe voi înșivă în Numele Meu, pentru că acest lucru este dezgustător în Ochii Mei. Cînd Îl slujiți pe Dumnezeu, voi slujiți poporul Său și trebuie să Îi mulțumiți Lui pentru că v-a dat harurile ca să faceți aceste lucruri. Nu puteți spune că faceți aceste lucruri în Numele Meu dacă voi căutați mulțumiri, apreciere și laudă din partea celorlalți. Dacă faceți aceasta, atunci sunteți ipocriți.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1294/pentru-fiecare-fapta-buna-pe-care-o-faceti-sa-nu-spuneti-nimic/

În schimb, ei vor cădea în capcana separării dogmei de doctrină

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1293) din Cartea Adevărului

Luni, 15 decembrie 2014

19 GARNIER JESUS CHRIST TOMBE SOUS LE POIDS D

 Multiubita Mea fiică, cînd Fariseii pe de o parte încercau să Mă atace cu toate forțele prin toate șiretlicurile posibile, pe de altă parte ei predicau în temple, în același timp, profețiile despre venirea lui Mesia. În timp ce Mă batjocoreau și încercau să răspîndească neadevăruri despre Moralitatea Mea, ei dădeau citate din Sfînta Scriptură. În timp ce Fariseii Mă persecutau – adresîndu-Mi-se cu tot felul de porecle care Îl insultau pe Tatăl Meu – ei continuau să pregătească poporul lui Dumnezeu pentru venirea lui Mesia. Cu toate că Eu eram prezent printre ei, au refuzat să Mă recunoască deși nu puteau să Mă ignore pentru că Eu eram plin de Duhul Sfînt. Atunci cînd m-am sculat din morți, Fariseii au primit dovada Învierii Mele dar au ales în schimb să răspîndească minciuni ca să ascundă Adevărul. Ca rezultat al acțiunii lor, ei au îndepărtat milioane de suflete de la moștenirea lor de drept – Darul Mîntuirii Veșnice.

În timp ce Eu pregătesc acum lumea pentru a Doua Mea Venire, slujitorii sfințiți din Biserica Mea de pe pămînt vor face același lucru ca și atunci. Ei vor predica despre Marea Zi în care Eu voi veni din nou însă vor presupune că aceasta zi va avea loc în alt secol. Ei nu vor îndemna poporul Meu să caute reconcilierea, nici să se roage, nici să caute Sacramentele și nici să adere strict la Cuvîntul Scris. În schimb, ei vor cădea în capcana separării dogmei de doctrină și vor refuza să accepte mesajele date profeților lui Dumnezeu.

Atît de orbi sunt ei atunci cînd Eu le vorbesc prin Cartea Adevărului! Atît de ignoranți sunt aceia care spun că ei conduc pe Calea spre Împărăția Mea, cînd ei de fapt nu cunosc calea corectă care duce acolo. Mai întîi, ei trebuie să citească Sfînta Biblie, s-o studieze și să accepte conținutul său, căci altfel cum pot ei să Mă cunoască? Eu voi veni ca un hoț în noapte și ei nu vor fi gata să Mă întîmpine pentru că nu au simțit nevoia să se pregătească.

Acum, Eu stau în fața voastră, slujitorii Mei sfințiți, și vă cer să Mă ascultați. Eu vă cer să credeți în Cine Sunt Eu, în ceea ce am făcut Eu ca să răscumpăr omul din păcat și în ceea ce trebuie să fac Eu acum pentru a întregi Legămîntul Tatălui Meu. Pe măsură ce se apropie timpul, vă vor fi date semne că Ziua Mea va fi în curînd. Eu voi face aceasta pentru ca voi să vă treziți din adormire și să-Mi auziți Glasul. Vă îndemn să spuneți Adevărul despre păcat, Adevărul despre Cuvîntul Sfînt al lui Dumnezeu și faptul că acesta nu poate fi niciodată modificat, precum și Adevărul despre Divinitatea Mea.

Atunci cînd aceste semne vă vor fi date, Eu declar solemn că Sfîntul Duh se va revărsa asupra voastră, și aceia dintre voi care Mă iubiți cu supunere simplă veți ști pe loc că Eu vă vorbesc vouă în aceste timpuri. Apoi vă voi umple cu Iubirea Mea, iar voi veți vedea lucrurile așa cum sunt ele în realitate, cu claritate a minții și o perspectivă asupra a ceea ce vi se cere să faceți ca să Mă ajutați să împlinesc Planul Meu de salvare a lumii și a tuturor copiilor lui Dumnezeu.

Ascultați. Pregătiți-vă. Rugați-vă pentru Puterea Mea și Curajul Meu și nu uitați niciodată datoria voastră față de Mine.

Mergeți în pace să Mă iubiți și să Mă slujiți, acum și întotdeauna.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1293/in-schimb-ei-vor-cadea-in-capcana-separarii-dogmei-de-doctrina/

 

Lucrările voastre pentru alții nu vor însemna nimic pentru Mine, pentru că voi veți fi judecați după loialitatea voastră față de Adevăr

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1292) din Cartea Adevărului

Duminică, 14 decembrie 2014

206-christ-roi

 Multiubita Mea fiică, poporul Meu a primit un mare Dar de la Mine, prin Moartea Mea pe Cruce. Acest Sacrificiu, oferit pentru a răscumpăra lumea de la moarte sigură, este parte a Legămîntului Final al Tatălui Meu înainte de Măreața Zi cînd El îi va salva pe ai Săi rămași pe pămînt.

Generații după generații au spus Adevărul conținut în Cartea Tatălui Meu, iar slujitorii Săi sfințiți au susținut Cuvîntul lui Dumnezeu. Cît de mult ați uitat voi și cît de puțin cunoașteți! Mulți dintre cei desemnați să vă conducă au greșit, iar capetele lor mîndre, ridicate semeț atunci cînd răstălmăcesc Cuvîntul lui Dumnezeu, se vor pleca de rușine și teamă atunci cînd se vor confrunta cu Avertismentul din Ceruri. Acestor slujitori sfințiți le spun aceasta.

Lucrările voastre pentru alții nu vor însemna nimic pentru Mine, pentru că voi veți fi judecați după loialitatea voastră față de Adevăr. Eu vă voi pedepsi și Dreptatea Mea nu se va domoli pînă cînd nu veți zdrobi legile voastre păgîne și nu veți proclama Cuvîntul dat vouă cu atîta vreme în urmă. Disprețul vostru față de Legile lui Dumnezeu Mă face să simt o mare rușine, dar înșelăciunea voastră, care Mă va costa suflete, vă va duce pe voi la pieire. Aceia dintre ai Mei care trăiesc după Cuvîntul lui Dumnezeu, deși voi îi considerați neînsemnați, vor ședea pe Scaunele de Judecată atunci cînd voi veți fi chemați înaintea Mea, ca să dați socoteală pentru că ați indus Poporul Meu în eroare. Puteți crede că puterea și influența voastră sunt în afara oricărui reproș, dar să știți că gloria voastră se va stinge repede, veșmintele voastre albe și aurite se vor transforma în zdrențe și coroanele voastre sclipitoare vor fi înlocuite de buruieni.

Dintre toate păcatele din lume, nici unul nu este mai rău în Ochii Mei decît cel al acelor ipocriți care pozează în slujitori ai Mei dar nu Mă slujesc pe Mine. Cînd va veni timpul, iar voi veți rosti blasfemii împotriva Mea și îi veți hrăni pe copiii lui Dumnezeu cu minciuni despre ce înseamnă păcat, Eu voi trimite asupra voastră o pedeapsă atît de mare încît vă va tăia respirația. Grindină de mari dimensiuni va fi aruncată din Ceruri și mari inundații vor distruge fiecare Biserică ce a fost predată dușmanilor Mei și în care ei vor profana Altarele Mele. Pentru că fiecare crimă pe care o comiteți împotriva Mea, voi o comiteți împotriva unui copil al lui Dumnezeu. Și astfel eu vă voi trimite avertisment după avertisment pînă cînd veți respinge noua doctrină falsă, pînă cînd veți rosti Adevărul – Sfîntul Cuvînt al lui Dumnezeu – și pînă cînd veți apăra Sacramentele așa cum ați fost învățați la început.

Prin aceste mesaje Eu vă voi reaminti despre Adevăr și voi continua să vă avertizez pînă în ziua în care vă veți decide pe cine alegeți – pe Mine sau pe aceia care pretind că sunt Ai mei dar care sunt sclavii fiarei.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1292/lucrarile-voastre-pentru-altii-nu-vor-insemna-nimic-pentru-mine-pentru-ca-voi-veti-fi-judecati-dupa-loialitatea-voastra-fata-de-adevar/

Poporul meu, totul a început să se mişte; obişnuiţi-vă încă de acum să convieţuiţi cu mişcările telurice, deoarece pămîntul meu va începe să se clatine pe toate continentele!

Apelul urgent al lui Dumnezeu Tatăl către moştenitorii săi

17 decembrie 2014

Dieu_le_Père_-_église_Saint-Martin_de_Caupenne

Pace vouă, poporul meu, moştenitorii mei

Anul care este pe punctul să înceapă va fi foarte agitat, deoarece creaţia mea va intra în etapa marii transformări. Durata timpului se va scurta datorită rotaţiei accelerate pe care o va suporta pămîntul meu, prin toate schimbările care se vor produce în univers şi în interiorul său. Durata timpului va fi de 14 ore; pregătiţi-vă poporul meu pentru a putea suporta aceste zile care se apropie, care vor fi de mari transformări şi mare agitaţie în vieţile voastre şi în creaţia mea.

Nu vă panicaţi, să ştiţi că totul face parte din voinţa mea pentru ca mîine rămăşiţa mea credincioasă să poată locui în cerurile noi şi în noul meu pămînt.

Poporul meu, totul a început să se mişte; obişnuiţi-vă încă de acum să convieţuiţi cu mişcările telurice, deoarece pămîntul meu va începe să se clatine pe toate continentele!

Durerile naşterii creaţiei mele vor începe să se facă simţite; păstraţi-vă calmul, rugaţi-vă, lăudaţi şi faceţi pocăinţă; nu vă pierdeţi puterile, nu vă pierdeţi nici credinţa, pentru că, tot ceea ce este pe cale să se întîmple , am anunţat cu mult înainte, ca voi să vă pregătiţi şi nimic să nu vă ia prin surprindere.

Apa va lipsi din cauza tuturor acestor schimbări pe care le va suporta creaţia mea; aprovizionaţi-vă încă de acum cu acest bun material, deoarece va sosi momentul în care voi nu veţi mai putea să o beţi din cauza contaminării care va cădea din cer şi a schimbărilor bruşte care vor avea loc în climă. Va fi o lipsă de hrană, deci aprovizionaţi-vă încă de acum, faceţi rezerve de cereale şi alimente neperisabile; nu faceţi totul în ultimul moment, deoarece, cu siguranţă, cînd vor sosi acele zile nu veţi găsi nimic.

Ascultaţi-mi cuvintele şi puneţi-le în practică, pentru a putea supravieţui în timpul acelor zile de lipsuri şi nelinişte care se apropie.

În acele zile, intonaţi cîntece de laudă pentru Tatăl vostru, aşa cum au făcut cei trei tineri ai mei cînd au fost aruncaţi în foc de către regele Nabucodonosor (Daniel 3:51). Lauda pe care o veţi da Tatălui vostru va face mai suportabile încercările care se apropie şi nici unul dintre cei care mă vor lăuda nu va muri.

Amintiţi-vă că veţi fi încercaţi aşa cum se încearcă aurul în foc, pentru ca mîine să puteţi străluci ca şi creuzetele şi să fiţi demni de a fi Poporul meu Ales.

Rugăciunea, lauda, postul şi penitenţa trebuie să fie fortăreaţa voastră spirituală în acele zile; nu uitaţi aceasta, deoarece mulţi se vor pierde datorită lipsei rugăciunii şi a credinţei slabe. Vă spun că niciodată înainte nu s-a văzut asemenea nenorocire pe pămînt ca aceasta care este pe punctul de a începe; pentru aceasta vă cer să fiţi atenţi la instrucţiunile mele pe care, ca Tată, vi le dau, pentru ca mîine să nu vă pierdeţi pe drumul Dreptăţii mele.

Rămîneţi în pacea mea, poporul meu, moştenitorii mei.

Tatăl vostru, Yahve, Domnul naţiunilor

Faceţi cunoscut întregii omeniri mesajul meu

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

După 25 de ani

Astăzi se împlineşte un sfert de secol de la moartea celor 26 de victime ale revoltei de la Cluj.

Pe la orele prînzului, o mînă de revoluţionari, flancaţi de poliţişti, mărşăluiau în tăcere din Piaţa Libertăţii pe Bulevardul Eroilor, acolo unde, în 1989, armata a tras în manifestanţii care s-au ridicat împotriva dictaturii.

Îm amintesc că, în ultimele luni ale regimului, în faţa casei Doamnei Doina Cornea, această voce singulară a disidenţei româneşti, au fost „plantaţi“, de o parte şi de alta a porţii, miliţieni, care, prin rotaţie, asigurau paza clădirii. Îi vedeam zilnic din autobuzul care trecea prin zonă. Călătorilor le era atît de teamă, încît nici nu îndrăzneau să-şi întoarcă capetele şi să privească într-acolo.

Privind acum evenimentele, încerc un sentiment de amărăciune.

În cei 25 de ani care s-au scurs, ţara şi-a pierdut suveranitatea, resursele şi bogăţiile şi a devenit o colonie; populaţia a sărăcit şi a scăzut. Doar casta securiştilor şi a acoliţilor lor s-a îmbogăţit şi a prosperat.

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

 

Conștiința unui om e ca o oglindă a sufletului său

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1291) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 13 decembrie 2014

Jesus

Multiubita Mea fiică, conștiința omului este ca o oglindă a sufletului său. Ceea ce conștiința simte, la ceea ce reacționează și în ceea ce crede ea, se regăsește în sufletul omului. Aceasta înseamnă că dacă conștiința voastră vă atenționează legat de ceva, despre care voi știți în inima voastră că e greșit în Ochii lui Dumnezeu, atunci voi trebuie să vă ascultați conștiința.

Dacă conștiința voastră vă îndeamnă să apărați Cuvîntul lui Dumnezeu, atunci cînd sunteți față în față cu răul, voi trebuie să acționați așa cum știți că trebuie să o faceți. Dacă acceptați răul, cînd conștiința vă spune să faceți altfel, atunci voi sunteți neloiali Cuvîntului lui Dumnezeu. Dacă vă considerați a fi creștin, trebuie să-i permiteți conștiinței voastre să vă ghideze. În sufletul creștin, care e binecuvîntat cu Darul Duhului Sfînt, conștiința va fi foarte vigilentă față de înșelăciunea diavolului în toate formele acesteia.

Dacă voi vă respingeți conștiința atunci îl respingeți pe Dumnezeu. Dacă voi Îl respingeți pe Dumnezeu atunci vă respingeți propria moștenire. Niciodată să nu fabricați scuze pentru a accepta ceva despre care voi știți că nu vine de la Mine, pentru că dacă conștiința voastră vă indică o cale iar voi o luați în direcția opusă atunci voi nu ați reușit să acceptați Potirul Meu. Ce vreau Eu să spun prin Potirul Meu? Dacă voi sunteți Creștini atunci veți avea întotdeauna de-a face cu dușmanii Mei. Creștinii sunt disprețuiți de cei care nu vin de la Mine. Pot exista perioade în care să nu suferiți nici un prejudiciu însă întotdeauna va veni o vreme în care voi veți fi puși la încercare în Numele Meu. Atunci cînd acea zi va sosi, vă veți lepăda voi de Mine respingînd Cuvîntul Meu Sfînt?

Cît de puternică este credința voastră sau iubirea voastră pentru Mine? Numai atunci cînd vă veți confrunta cu o mare adversitate veți ști cît de departe sunteți pregătiți să mergeți pentru a refuza să acceptați ceva rău ca fiind bun. Cei suficient de puternici, care refuză să accepte ceva ce neagă dogma lăsată în Preasfînta Biblie, vor accepta Potirul Meu. Potirul reprezintă Sîngele meu împreună cu Cupa care îl conține. Potirul reprezintă suferința care inevitabil survine atunci cînd voi mărșăluiți cu mare încredere pentru a susține Cuvîntul lui Dumnezeu.

Dacă Dumnezeu a declarat legile Lui, prin Cuvîntul Său conținut în Sfînta Biblie, atunci voi niciodată nu puteți accepta ceva care este împotriva lor. A contesta dogma în Numele Meu înseamnă a Mă renega pe Mine. Va veni ziua în care Biserica Mea pe pămînt va refuza dogma care este săpată în stîncă, în schimbul doctrinei întunericului. Dacă voi acceptați această înșelăciune, deși conștiința voastră vă dictează altfel, atunci sunteți vinovați de erezie. Odată ce faceți aceasta, voi nu vă mai puteți numi Creștini și nici discipoli ai Mei, pentru că Eu vă voi renega dacă o faceți.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1291/constiinta-unui-om-e-ca-o-oglinda-a-sufletului-sau/

 

Noua religie pentru toți oamenii va atrage credințele necreștine

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1290) din Cartea Adevărului

Joi, 11 decembrie 2014

Isus

Multiubita Mea fiică, azi vă aduc vești care vă vor lumina inimile. Voi, discipolii Mei iubiți, devotați Sfîntului Meu Cuvînt, veți primi de la Mine haruri speciale. Aceste Haruri, care vor fi revărsate asupra tuturor celor care suferă în Numele Meu Sfînt, vă vor aduce o deosebită alinare în încercările care vă stau înainte.

Vă dau de asemenea Harul de a salva toate acele biete suflete confuze, agitate și greșit îndrumate, care M-au îndepărtat din viețile lor. Rugăciunile și perseverența voastră, oferite Mie ca ispășire pentru aceste suflete, sunt tot ceea ce Îmi trebuie. Acest Dar este unul extraordinar, iar Eu îl acord deoarece în curînd toate credințele creștine vor fi răscolite de o confuzie atît de mare încît mulți Mă vor părăsi.

Precum recruții care se înrolează în armată, gata de război, tot așa vor semna oamenii pentru noua religie, deghizată într-o religie creștină, pe care ei o vor denumi religia oamenilor – o religie care îi va primi pe cei puternici, pe cei slabi și pe toți păcătoșii, și care religie, vor spune ei, unește toate diviziunile politice. Mulți vor crede că și-i susțin pe ai lor, dar ei Mă vor părăsi pe Mine. Deja a fost pavată calea spre această mare înșelăciune, iar conducătorii acestei noi religii au fost deja desemnați. În tăcere, cu zel și hotărîre, ei au plantat, cu ceva timp înainte, semințele în multe națiuni, iar în curînd se vor vedea rezultatele.

Noua religie va fi percepută ca fiind o religie a compasiunii. Noua religie pentru toți oamenii va atrage credințele necreștine și vor fi lansate tot felul de minciuni convingătoare pentru a susține această mișcare. Legile lui Dumnezeu vor fi complet ignorate și se vor face toate încercările pentru a justifica noua lor abordare a evanghelizării globale.

Discursurile ținute de unii din Biserica Mea, pentru a justifica schimbările care vor fi necesare pentru introducerea primei părți a acestei noi pseudodoctrine, vor avea o notă distinctivă de falsitate. Cuvintele ce vor fi folosite ca să descrie Învățăturile Mele nu vor fi familiare creștinilor care Mă cunosc pe Mine cu adevărat. Limbajul pe care îl vor folosi cînd se vor referi la Mine, va fi degradant și insultător pentru Divinitatea Mea.

Eu îi cunosc pe ai Mei și ei Mă cunosc pe Mine. Eu îi cunosc pe dușmanii Mei și ei vor spune, oricui va dori să-i asculte, că Mă cunosc pe Mine. Cînd dușmanii Mei, care spun că ei vin de la Mine, vorbesc depreciativ despre Mine, nu arată respect pentru Cuvîntul Meu sau încearcă să îl redefinească, fiți în gardă. Căci, chiar și cel mai viclean dușman al Meu se va da de gol, pentru că orice vine de la dușmanul Meu este întotdeauna derutant. Nimic din ceea ce vine de la Dumnezeu, și acolo unde Duhul Sfînt este prezent, niciodată nu va fi o bătaie de joc la adresa Mea, Isus Cristos, în nici un fel.

Cînd veți constata că e confuzie în Biserica Mea și cînd veți vedea o nouă doctrină, care slăvește nevoile și dorințele omului, atunci nici una din roadele acesteia nu va fi bună. Voi, iubiții Mei discipoli, veți fi neliniștiți, speriați și plini de tristețe. Din cauza acestor lucruri care vor veni, Eu vă dau vouă, celor care Mă iubiți cu adevărat, Harurile ca să Mă ajutați să-i salvez pe copiii lui Dumnezeu de această mare urîciune care în curînd își va scoate la iveală capul hidos.

Acceptați Darurile Mele și Promisiunea Mea de a vă ajuta și de a vă îndruma, pe care vi le aduc acum. Cuvîntul Meu a fost dat omenirii cu mult timp în urmă. Cuvîntul nu este nou. Omul care adaugă ceva la el și-l modifică, va suferi îngrozitor. Aceasta a fost profețit în Sfînta Biblie și exact așa se va întîmpla acum. Cuvîntul Meu va fi denaturat de către dușmanul Meu, iar lumea va înghiți minciunile care vor rezulta de aici.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1290/noua-religie-pentru-toti-oamenii-va-atrage-credintele-necrestine/

Mama Mîntuirii: Eu am fost trimisă ca mesager al Său de-a lungul veacurilor

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1289) din Cartea Adevărului

Marți, 9 decembrie 2014

Marie reine

Draga mea copilă, eu sunt Imaculata Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu și vin să vă dezvălui scopul misiunii mele pe pămînt.

Eu sunt slujitoarea Domnului și am fost aleasă de Tatăl meu Ceresc să-l nasc pe Fiul Său, Isus Cristos, Mîntuitorul Lumii. La fel cum am fost chemată să îndeplinesc Voia sa preasfîntă prin nașterea Fiului Său Unul Născut, care a fost trimis ca să dea viață veșnică tuturor copiilor Săi, tot așa eu am primit rolul de a fi mesagerul Său de-a lungul veacurilor. Eu am fost trimisă ca mesager al Său pentru a revela misterele Împărăției Sale Cerești și de fiecare dată eu am venit în Numele Său Sfînt să dau mesaje importante lumii. Eu nu am venit niciodată cu de la mine putere, deoarece nu mi s-a dat niciodată această împuternicire. Eu am venit în Numele lui Dumnezeu, ca slujitoare credincioasă a Sa, pentru Slava lui Dumnezeu, ca El să poată astfel să cheme sufletele în Divina Sa Milostivire. Acum eu vin din nou, în această ultimă misiune, aprobată de Binecuvîntata Preasfîntă Treime, pentru salvarea sufletelor.

Eu am avut un rol important în Venirea lui Mesia, prima oară și eu vin ca sfînt mesager al Său, în final, în aceaste vremuri din urmă, înainte ca El, Fiul meu, să se arate la a Doua Sa Venire.

Cînd, de-a lungul veacurilor, eu am apărut în aparițiile de pe pămînt, lumii i s-a dat un semn. În multe cazuri eu am revelat profeții importante prin Darul locuțiunii interioare, însă în unele cazuri, nu s-a zis nimic nimănui. În schimb, a fost dat un semn iar cei binecuvîntați cu discernămînt au înțeles ceea ce a vrut Dumnezeu să știe copiii Săi. El a aprobat aceste intervenții divine datorită generozității sale, pentru că unica Sa dorință a fost să salveze sufletele.

Tatăl Meu Veșnic, Care a creat toate lucrurile din nimic, intervine doar atunci cînd El dorește să-i salveze pe copiii Lui de la amăgirile care sunt sădite în inima lor. Atunci cînd cel rău creează haos, Dumnezeu întotdeauna intervine ca să deschidă inimile copiilor Lui față de Marea Iubire pe care o are El pentru fiecare dintre ei. Acceptați cu bunăvoință această misiune, dragi copilași și dați mulțumire lui Dumnezeu pentru Marea Sa Milostivire fără de care multe suflete ar fi pierdute.

Mama voastră Preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1289/mama-mantuirii-eu-am-fost-trimisa-ca-mesager-al-sau-de-a-lungul-veacurilor/

 

Mama Mîntuirii: Fiul meu mi-a acordat puterea de a zdrobi capul șarpelui

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1288) din Cartea Adevărului

Luni, 8 decembrie 2014

Marie reine

 Dragii mei copilași, cînd veți auzi zvonuri despre noi războaie în cele mai neașteptate locuri, trebuie să fiți conștienți că profețiile conținute în Cartea Apocalipsei încep să se desfășoare în fața voastră.

Cînd, în cele patru colțuri ale lumii, ordinea naturală a pămîntului și comportamentul rasei umane își vor pierde direcția, atunci va fi timpul să vă pregătiți. Toate aceste lucruri trebuie să aibă loc în ultima bătălie împotriva a tot ce este rău, ce izvorăște din infestarea malefică a celui rău.

Omul se va întoarce împotriva omului, oamenii se vor purta cu cruzime unii față de alții, fără nici o urmă de remușcare, și fiecare va trăda încrederea celuilalt. Acesta este rezultatul atunci cînd dragostea, care vine de la Dumnezeu, se stinge în inima omenirii. Chiar și cei care cred în Fiul meu se vor întoarce împotriva Învățăturilor Sale. Aceia care Îi sunt cel mai aproape, deși Îl iubesc, Îl vor trăda. Aceia care Îl reprezintă Îl vor preda dușmanilor Săi, așa cum a făcut Iuda.

Puțini sunt cei îndeajuns de puternici pentru a se ridica și a proclama Adevărul Cuvîntului Sfînt al lui Dumnezeu. Omul este slab și, din cauza păcatului, el nu poate deveni întreg. Pînă cînd păcatul nu va fi eradicat va fi multă suferință, înainte ca Fiul meu să vină din nou. Pînă atunci, rugăciunea este singura voastră armă împotriva puterii satanei. Rugați-vă, în special preasfîntul meu Rozariu, pentru că el are puterea de a slăbi forța satanei și a tuturor celor pe care acesta îi conduce în bătălia finală împotriva lui Isus Cristos și a Bisericii Sale de pe pămînt.

Vă spun acum că eu, iubita voastră Mamă, imaculata Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu, vă prezint astăzi un dar special. Mi s-a oferit harul de a deveni protectoarea umanității. La protecția mea trebuie să alergați în timpuri de restriște. Pe fiecare dintre voi, cei care mă chemați pe mine, eu vă voi proteja împotriva răutății diavolului. Sub protecția mea veți găsi ușurare de atacurile pe care el le va lansa împotriva fiecărui Creștin care se străduiește să rămînă credincios Fiului meu, în încercările care vă stau înainte.

Fiul meu mi-a acordat puterea de a zdrobi capul șarpelui, pentru ca El să vă aducă mai aproape de El. Acceptați protecția mea și eu voi răspunde tuturor celor care îmi cer ajutorul.

Datoria mea este față de Dumnezeu și devotamentul meu este față de iubitul meu Fiu, Isus Cristos, care vă iubește pe toți foarte mult. Eu voi face totul pentru Fiul meu, iar El va face totul ca să vă aducă eliberare de durere și suferință.

Vă mulțumesc, dragi copilași, pentru dragostea pe care mi-o arătați, dar să știți că eu iau dragostea pe care mi-o dăruiți mie și o prezint Fiului meu pentru Gloria lui Dumnezeu.

Eu rămîn o slujitoare umilă a lui Dumnezeu.

Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1288/maica-mantuirii-fiul-meu-mi-a-acordat-puterea-de-a-zdrobi-capul-sarpelui/

 

Dumnezeu Tatăl: Fără Mine nu ar exista nimic. Nici univers. Nici iubire. Nici viață

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1287) din Cartea Adevărului

Duminică, 7 decembrie 2014

Dio Padre

Fiica Mea multiubită, nici unul dintre voi să nu uite Cine Sunt Eu. Eu Sunt Tatăl vostru preaiubit, Creatorul a tot ceea ce a fost la începuturi și Cel care va fi pînă la final. Toate lucrurile vin de la Mine și fiecare om se va înclina în fața Mea, dacă nu vrea să fie aruncat afară din Cereasca Mea Ierarhie.

Voi, iubiții Mei copii, sunteți tot ceea ce dorește Inima mea, și fiecare bătălie de pe pămînt la care veți asista este pentru salvarea sufletelor voastre. Tot ceea ce este rău e provocat de Adversarul Meu, regele minciunilor, seducătorul, acuzatorul, cel mai mare dușman al Meu deci și al copiilor Mei. El, cel care e împotriva Mea, este și împotriva voastră. Tot ceea ce Mă slăvește pe Mine, slăvește și tot ceea ce este al Meu. Aceasta Îl înclude pe Fiul Meu Unul Născut și pe voi, preaiubiții Mei copilași.

Acel om, care îi persecută pe copiii Mei, nu vine de la Mine. Să știți că fiecare suferință, durere și izolare pe care trebuie s-o îndurați voi, cei apropiați Mie, e cauzată de satana și de ierarhia sa de îngeri căzuți. Dorința lor cea mai mare este să vă îndepărteze de Mine și, din această cauză, voi veți suferi.

Deoarece Eu nu iau înapoi ceea ce am dat, voința voastră liberă poate fi atît triumful vostru cît și căderea vostră, în funcție de calea pe care voi o alegeți. Aceasta înseamnă că dacă voi Îmi oferiți Mie voința voastră liberă, pentru binele sufletului vostru și al altor suflete, voi puteți și chiar îl veți învinge pe cel mai mare dușman al vostru, diavolul. Însă dacă voi îi permiteți celui rău să se infiltreze în sufletul vostru, voi veți tăia, prin propria voastră voință liberă, toate legăturile cu Mine.

Eu nu Mă pot amesteca în voința voastră liberă, pentru că asta ar însemna să-Mi încalc Promisiunea. Eu nu vă pot forța să faceți o alegere. Eu pot doar să vă arăt drumul, calea spre salvarea veșnică. După care, voi trebuie să vă decideți asupra a ceea ce vreți. Toate Darurile Ierarhiei Mele Cerești vă vor fi date vouă în dar, dacă decideți că aceasta este viața pe care o doriți. Vă rog, pentru binele vostru, nu Mă părăsiți pe Mine pentru fastul și splendorile care vă sunt așternute dinainte prin ispitele demonilor.

Mulți dintre voi sunteți nesiguri de Mine sau de Cine Sunt Eu pentru că satana, prin puterile pe care le-a primit, vă orbește cu privire la Existența Mea. El își bate joc de voi în mod deschis, ispitindu-vă cu toate variantele de raționamente și logică umană, ca să negați Divinitatea Mea. Se va discuta despre Mine cu dispreț, pe față, însă satana, viclean și laș cum este el, nu se va dezvălui niciodată pe sine, pentru că astfel și-ar periclita scopul. Atîta timp cît voi nu credeți în existența diavolului, este puțin probabil să credeți în Mine. Dar vă avertizez. Credeți ce vreți despre Mine, însă nu negați existența răului, pentru că el este peste tot în jurul vostru. Dacă negați răul atunci Mă veți nega și pe Mine, pentru că răul este opusul a tot ceea ce reprezint Eu. Eu Sunt Iubire. Iubirea este a Mea. Cei care iubesc poate că nu Mă cunosc, dar fără Mine nu ar exista nimic. Nici univers. Nici iubire. Nici viață.

Nu faceți greșeala să-l alegeți pe izvorîtorul de rău în loc să alegeți Dumnezeirea Mea. Curînd, va veni Ziua în care veți înțelege tot ceea ce vă spun Eu. Atunci cînd pînza de păianjen de pe ochii voștri va fi dată la o parte, voi trebuie să alergați spre Mine. Eu vă voi aștepta ca să vă îmbrățișez în Refugiul Meu și din acel moment Eu voi șterge lacrimile voastre, voi alunga toate suferințele voastre și vă voi duce în Lumina Împărăției Mele pentru veșnicie.

Vă iubesc, dragi copilași. Aștept cu dor ziua în care vă veți întoarce la Îmbrățișarea Mea Cerească.

Tatăl vostru Preaiubit,
Dumnezeu cel Preaînalt

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1287/dumnezeu-tatal-fara-mine-nu-ar-exista-nimic-nici-univers-nici-iubire-nici-viata/

Dacă adoptați practicile new age, Mă negați pe Mine

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1286) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 6 decembrie 2014

Isus

Multiubita Mea fiică, cum se poate că aceia care nu acceptă Existența Mea sau Divinitatea Tatălui Meu Veșnic, sunt atît de dornici să adopte dumnezei falși, care sunt propriile lor creații?

Cînd Prezența Mea este simțită de sufletele care resping Existența Mea, ele simt nevoia de a riposta fără scrupule. Ei sfidează, ridiculizează și își bat joc de Prezența Mea, fie ea în Biserica Mea, în Cărți, în Cuvînt sau atunci cînd Eu sunt prezent în alte suflete. Prezența lui Dumnezeu este atotputernică și este simțită în mod foarte dureros de acele suflete care sunt în întuneric. Acesta este motivul pentru care ei reacționează cu atîta venin la orice referire la Mine. Acești oameni au față de Mine o ură adînc înrădăcinată și nu reușesc să priceapă cum pot ei urî pe cineva care, din punctul lor de vedere, nici nu există.

Eu îi avertizez pe toți cei care adoptă spiritualități false și care idolatrizează sau sunt obsedați de orice nu vine de la Mine. Dacă vă deschideți sufletele oricăror tărîmuri spirituale, nu de Mine Făcute, voi veți deschide ușa demonilor care vă vor atrage în mod viclean în lumea lor întunecată. Oricum, pacea pe care voi credeți că o primiți în urma practicilor new age va fi de scurtă durată. Și, pe măsură ce căutați tot mai mult, voi veți intra apoi într-o stare în care conștiința voastră va fi acaparată de acei inamici ai lui Dumnezeu, pînă în punctul în care nu veți mai reuși să vă eliberați de sub stăpînirea lor. Voi nu veți găsi niciodată pacea dacă venerați dumnezei falși.

Lumea este impregnată de doctrine, dumnezei și religii false. Există doar un singur Dumnezeu adevărat și voi puteți veni la El numai recunoscînd Marele Sacrificiu pe care El l-a făcut atunci cînd M-a trimis pe Mine, Fiul Său Unul Născut, ca să vă aduc eliberarea din capcanele celui rău.

Cei care Mă cunoașteți, însă sunteți preocupați de alte doctrine, să știți următoarele: dacă adoptați practicile new age, Mă negați pe Mine. Dacă Biserica Mea acceptă alte credințe, care nu sunt de la Mine, atunci ei Mă trădează.

Momentul în care Nașterea Mea se celebrează arătînd devotament față de alte religii, care nu sunt de la Mine, va fi una dintre cele mai mari trădări ale Adevărului.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1286/daca-adoptati-practicile-new-age-ma-negati-pe-mine/

Mama Mîntuirii: Dumnezeu a creat pentru omenire o ordine naturală

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1285) din Cartea Adevărului

Vineri, 5 decembrie 2014

Sainte Marie

 Copilașii mei dragi, Dumnezeu a creat universul în toată perfecțiunea lui. Deoarece el provine de la Dumnezeu, totul are o ordine naturală precisă, conform cu Sfînta Voie a lui Dumnezeu.

Legile omului și legile naturii au fost create de către Cel care Este deasupra tuturor lucrurilor. Iată de ce, toate lucrurile care au fost menite să fie trebuie să rămînă exact așa cum sunt. Dumnezeu a creat pentru omenire o ordine naturală, un loc în care să trăiască, mîncare pentru a se hrăni și darul voinței libere.Tot ceea ce este natural vine de la Dumnezeu. Dumnezeu a creat această ordine pentru ca omul să poată supraviețui. Cînd omul intervine în ordinea naturală a universului – în mîncarea cu care vă hrăniți, în apa pe care o beți și în reproducția firească a rasei umane – atunci toată răzbunarea va aparține lui Dumnezeu.

Atît de mulți au încercat să modifice ordinea lumii – care a fost creată de către Dumnezeu pentru rasa omenească! Ei vor suferi pentru aceasta, căci Dumnezeu îi va abandona pe cei care au schimbat Adevărul Creației Sale cu înlocuitori falși. Dacă omul va continua să-și slujească doar propriile lui interese egoiste, atunci Dumnezeu îl va lăsa să se degradeze pe sine însuși, lăsîndu-l să schimbe tot ceea ce este natural cu tot ceea ce este împotriva naturii.

Omul a schimbat Legile lui Dumnezeu din cauza influenței satanei, iar acest lucru va aduce distrugere. Orice provine de la Dumnezeu nu mai este considerat a fi destul de bun, iar omul va încerca să schimbe legile naturii pentru a le face după poftele sale păcătoase. El va merge pînă într-acolo încît va nega crearea universului, făcînd afirmații false referitoare la originea sa. Totul a început cu Dumnezeu și se va sfîrși cu Dumnezeu. Toate lucrurile bune vor lua sfîrșit din cauza omului care se ridică întru sfidarea lui Dumnezeu. Odată ce s-a intervenit asupra Legilor Creației, pe pămînt va fi simțită o mare pedeapsă. Deși Dumnezeu este răbdător, El nu-i va permite niciodată omului să-i dicteze Lui cum să-și conducă Împărăția.

Cînd omul se va degrada pe sine atît de mult încît nu va mai respecta viața, trupul omenesc, pe frații și surorile lui și nici Legile lui Dumnezeu, vor izbucni, în număr mare, furtuni puternice care vor dura cu săptămînile. Vuietul acestor furtuni va fi simțit în mai multe națiuni. Cînd le veți simți pe acestea, să știți că a coborît Mînia lui Dumnezeu și că omul este sancționat pentru marile blasfemii pe care le-a comis împotriva Creatorului său.

Mama voastră,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1285/mama-mantuirii-dumnezeu-a-creat-pentru-omenire-o-ordine-naturala/

Fiecare om are trăsături ale Tatălui Meu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1283) din Cartea Adevărului

Marți, 2 decembrie 2014

Isus

 Multiubita Mea fiică, în ciuda faptului că vor veni zilele de întuneric, în timpul în care lumea va fi purificată de păcat, iar Eu voi fi respins ca nemaifiind important, Eu Sunt un Dumnezeu al Marii Milostiviri.

Vă reamintesc că Eu iert cu ușurință și îi iubesc pe toți cu fiecare parte a Ființei Mele, deși mulți Mă chinuiesc cu indiferența și ura lor față de Mine. Accept faptul că nu sunt iubit precum eram odată și că s-a răcit credința poporului Meu, pentru că acest fapt a fost prezis. Datoria Mea acum este să eliberez omul din sclavia impusă asupra lui de satana prin ispite. Atîta vreme cît nu crede în satana – care este cea mai mare nenorocire cu care se confruntă omenirea – omul nu va accepta Bunătatea Mea, Iubirea Mea sau Existența Mea.

Este greu pentru voi, toți cei care Mă cunoașteți, să rămîneți în starea de har. Gîndiți-vă cum sunt acele suflete pierdute, care nu Îmi acordă nici o atenție; sau care știu Cine Sunt Eu dar nu Îmi dau nimic din timpul lor; sau acele suflete cărora li s-au dat Sacramentele și Adevărul, dar care au renunțat la dreptul lor la Împărăția Mea. Mulți dintre ei venerează dumnezei falși și se dedică aproape zilnic goanei după lucruri care nu vin de la Mine. Nici unul dintre acești oameni nu Mă iubește, dar Eu îi iubesc și întotdeauna îi voi iubi, pentru că ei sunt parte din Trupul Meu.

Apoi sunt acele suflete care Îmi sunt necredincioase, care Mă trădează și care doresc să creadă în noi descoperiri, care pun la îndoială Divinitatea Mea. Și aceștia au lăsat ca dragostea lor pentru Mine să scadă, totuși Eu îi iubesc și pe ei la fel de mult ca și pe cei care Mă iubesc din toată inima. Nu voi renunța niciodată să caut un loc în inima lor, așteptînd un moment cînd ei Îmi vor răspunde sau cînd vor accepta în cele din urmă Marea Mea Milostivire.

Omul este făcut după Chipul lui Dumnezeu. Ca orice părinte, Dumnezeu Se vede pe Sine în Ai Săi și aceasta Îi aduce o mare bucurie. Fiecare om are trăsături ale Tatălui Meu. Există ceva bun în oricare om și această parte bună este cea care vă dovedește că Dumnezeu este prezent. Bucurați-vă atunci cînd observați bunătate, iubire, răbdare și mari acte de caritate, pentru că puteți fi siguri că Prezența lui Dumnezeu lucrează în sufletele care manifestă aceste trăsături. Această bunătate care se află în sufletele păcătoșilor va fi cea care va învinge răul. Nu trebuie niciodată să vă pierdeți speranța, pentru că Eu Sunt pururea milostiv și Compasiunea Mea cuprinde totul. Eu nu voi respinge pe nimeni dintre cei care Mă cheamă. Eu doresc doar să le aduc Iubirea Mea, Pacea Mea și Glorioasa Mea Împărăție.

Rugați-vă, discipolii Mei dragi, ca Eu să pot aprinde dragostea în sufletele celor care s-au îndepărtat de Mine. Voi lupta pînă la sfîrșit ca să îi pot aduna pe toți copiii lui Dumnezeu și în special pe dușmanii Mei și să le aduc mîntuirea veșnică.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1283/fiecare-om-are-trasaturi-ale-tatalui-meu/

Mama Mîntuirii: Puteți să le cereți îngerilor lui Dumnezeu să se roage pentru voi, însă niciodată să nu le cereți să vă dea puteri

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1282) din Cartea Adevărului

Duminică, 30 noiembrie 2014

Sfinta Fecioara

 Dragii mei copii, niciodată nu trebuie să vă rugați la îngerii lui Dumnezeu, pentru că ei sunt slujitorii Lui și strădania lor este doar ca să-i dea Slavă lui Dumnezeu și să facă Preasfînta Sa Voință. Rugăciunea este un act de adorare și cînd voi vă adresați îngerilor lui Dumnezeu, din Ierarhia Sa Cerească, trebuie s-o faceți întotdeauna cu intenția de a le cere să se roage pentru voi. Dacă voi încercați să comunicați cu Ierarhia Cerească a Îngerilor, atunci trebuie să faceți aceasta doar pentru a cere ajutorul și îndrumarea lor pentru ca voi să faceți Preasfînta Voie a lui Dumnezeu.

Aceia dintre voi care cred că vor primi puteri de la Îngerii lui Dumnezeu se înșeală. Puterea dată îngerilor poate veni numai de la Dumnezeu și voi niciodată nu trebuie să-i folosiți pe ei ca înlocuitor al rugăciunii către El. Astăzi, atît de multe suflete încearcă să comunice cu îngerii din motive egoiste și pentru a obține puteri care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Obsesia legată de îngeri poate conduce la o teribilă decepție deoarece aceasta poate atrage spiritul răului dacă voi nu sunteți atenți.

Atunci cînd faceți apel la îngerii lui Dumnezeu ca să vă ajute, voi trebuie întotdeauna să vă faceți mai întîi Semnul Crucii cu Apă Sfințită și apoi să le cereți ajutorul în numele lui Isus Cristos. Dacă voi nu faceți așa, și folosiți orice obiect care nu e asociat cu Creștinismul cînd chemați îngerii să vă ajute, atunci aceasta poate invita spiritul rău în viața voastră. Odată ce se întîmplă aceasta, vă va fi aproape imposibil să scăpați de el.

Preocuparea de a comunica cu îngerii poate conduce la implicarea în ocultism. Odată ce se întîmplă aceasta, voi îi veți atrage pe acei îngeri care au fost aruncați din Cer de Tatăl Meu Ceresc. Ei acum cutreieră Pămîntul cu sutele de mii căutănd un adăpost. Sufletele care se lasă deschise la influența lor pot fi rapid implicate într-o lume a spiritelor care nu este de la Dumnezeu. Odată ce voi vă amestecați cu lumea spiritelor iadului, nu vă veți mai găsi pacea. Acești îngeri căzuți vă vor ademeni într-o plasă de înșelăciuni. Mai întîi, veți simți un sentiment de speranță și apoi veți crede că vă puteți controla toate aspectele vieții voastre, cu ajutorul acestor îngeri. În cele din urmă, veți crede în mod greșit că voi vă puteți controla destinul în întregime. Tot soiul de noțiuni false de pace vă vor umple mintea, însă curînd după aceasta veți simți o groaznică stare de nefericire.

Intrînd în legătură cu asemenea spirite, despre care credeți că sunt îngeri ai lui Dumnezeu, dar care nu aparțin Împărăției Sale, veți fi conduși să vă implicați în ocultism, care vă va orbi față de Adevăr și vă va distruge sufletul.

Dumnezeu nu le acordă Îngerilor Lui permisiunea ca ei să vă ofere daruri, pentru că acestea pot veni doar de la El. Îngerilor lui Dumnezeu le puteți cere doar să se roage pentru voi, însă niciodată să nu le cereți să vă dea bunuri lumești sau puteri spirituale. Atunci cînd voi idolatrizați îngerii și căutați aceste lucruri, vă faceți vinovați de încălcare Primei Porunci a lui Dumnezeu.

Mama voastră Preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1282/mama-mantuirii-puteti-sa-le-cereti-ingerilor-lui-dumnezeu-sa-se-roage-pentru-voi-insa-niciodata-sa-nu-le-cereti-sa-va-dea-puteri/

Cei care i-au cedat fiarei dreptul lor din naștere nu vor veni niciodată în fața Mea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1281) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 29 noiembrie 2014

206-christ-roi

Multiubita Mea fiică, Eu Îmi manifest Divinitatea tocmai prin cei slabi, vulnerabili, singuri și umili. Puterea Mea cuprinde aceste suflete în Voința Mea Sfîntă și, prin ele, Eu pot să Îmi împlinesc Planul de salvare al omenirii.

Cînd cei care au fost chemați de Mine pentru a proclama Sfîntul Meu Cuvînt sunt îndepărtați de la lucrările Sfinte din cauza păcatului mîndriei, ei încearcă să explice Cuvîntul Meu folosind o considerație exagerată față de inteligența lor omenească. Ei uită că le-a fost menit să Mă urmeze și că Sfîntul Meu Cuvînt este cel care trebuie auzit, iar nu sunetul propriilor lor voci. Păcatul poftelor este cel care îi va face să se debaraseze de Cuvîntul Meu, în încercarea lor ambițioasă de a Mă pune în umbră pe Mine și de a căuta propria lor glorie. Prin lene, păcatul care vine din comoditate, ei se vor face vinovați de trădarea finală, atunci cînd nu Îmi vor mai rămîne loiali Mie din cauza lipsei de credință și de curaj.

Și astfel va fi, în ultima etapă dinaintea celei de A Doua Mea Veniri, cînd aceia care se consideră mai merituoși, mai calificați, dar care sunt plini de mîndrie, vor primi o mustrare amară și se vor prăbuși. Cei slabi, cei umili, cei de jos, care sunt considerați de discipolii din Biserica Mea ca fiind de neluat în seamă, dar care se vor agăța de Adevăr, vor fi cei pe care Eu îi voi învălui în Ziua cea Mare. Eu îi voi chema pe ei și le voi face semn să vină la Mine atunci cînd îi voi aduna în Împărăția Mea. Ei vor plînge cu lacrimi de bucurie.

Apoi, Eu îi voi aduna pe aceia care nu Mă cunosc, dar care vor fi treziți de Lumina Mea – sufletele bune, cu inimi de aur – și le voi spune “veniți aici, în Refugiul Meu”. Și apoi, păcătoșii care au comis atrocități teribile, dar care au implorat Milostivirea Mea, vor fi chemați și Eu le voi spune, ”veniți, vă iert, deoarece ați căutat reconcilierea”.

Și apoi, acei trădători ai Mei care M-au cunoscut odată dar care Mi-au întors spatele, vor veni, dar nu Mă vor putea privi în Ochi, nici nu vor căuta Milostivirea Mea, și atunci Eu le voi spune: ”depărtați-vă de la Mine, voi nu sunteți potriviți pentru a intra în Împărăția Mea”.

Ultimii, aceia care au cedat fiarei dreptul lor din naștere, nu vor veni niciodată înaintea Mea, pentru că vor fi aruncați în foc împreună cu cei care Mi-au pierdut sufletele celor din Biserica Mea de pe pămînt, care i-au urmat orbește în întunericul nopții.

Atunci totul va lua sfîrșit și iată, într-o clipită, un nou început – o nouă lume pe pămînt, așa cum a fost menit să fie. O lume fără sfîrșit.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1281/cei-care-i-au-cedat-fiarei-dreptul-lor-din-nastere-nu-vor-veni-niciodata-in-fata-mea/

Noi nume vor fi date titlurilor care sunt asociate cu Mine

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării divine

Mesajul (1280) din Cartea Adevărului

Vineri, 28 noiembrie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, lumea este în procesul de pregătire pentru A Doua Mea Venire și există două entități separate care sunt implicate în pregătirea acestei Zile.

Așa cum Eu, Isus Cristos, vă pregătesc prin Intervenția Mea, tot astfel satana își pregătește armata sa. De mulți ani sunt puse la cale planuri de către dușmanii Mei care cunosc Adevărul, dar care au ales să distrugă Planul Meu de Salvare. Mulți au căzut, inclusiv dintre cei aleși și s-au devotat în schimb domeniului ocult.

Dușmanii Mei au creat multe planuri elaborate, care includ și genocidul asupra celor inocenți, fără știința lor. În timp ce multe acte nelegiuite sunt puse la cale împotriva rasei umane din cauza lăcomiei și dorinței de control, cel mai ambițios act se va dovedi a fi acela prin care ei vor acapara în cele din urmă controlul asupra Casei Mele.

Sunt în desfășurare planuri de a îngenunchea Sfînta Mea Casă. S-au făcut pregătirile pentru ca fiara să-și ocupe locul. Pentru a se asigura că lumea o va primi cu bucurie, a fost pus la punct un plan detaliat care va atinge fiecare aspect al politicii globale și al religiilor. Dar, înainte ca fiara să fie încoronată și să se așeze pe tron în Biserica Mea, vor avea loc în secret multe acte de profanare a altarelor Bisericii Mele. Liturghiile negre vor deveni foarte răspîndite, ceea ce va da mari puteri satanei și ierarhiei sale. Ei vor devora tot ce este Sfînt și vor face tot ce le stă în putință ca să distrugă Creștinismul, prin ceea ce va fi cea mai mare înșelăciune din istoria Bisericii Mele pe pămînt. Ei vor face aceasta pretinzînd că îmbrățișează Creștinismul. Nimic nu va fi precum pare și doar cei care sunt binecuvîntați cu Darul discernămîntului vor vedea ce se întîmplă cu adevărat.

Fiecare păcat va fi considerat acceptabil. Eu, Isus Cristos, voi fi hulit, iar Numele Meu va fi folosit pentru a încuviința acceptarea păcatului de moarte. Diavolul, prin cohortele fidele lui, va întoarce cu susul în jos tot ce vine de la Mine. Noi nume vor fi date titlurilor care sunt asociate cu Mine și cu cei care Mă reprezintă. Titlurile lor anterioare vor fi înlocuite cu unele noi, despre care se va spune lumii că reprezintă o abordare nouă, inovatoare și iubitoare, a egalității.

Păcatele omului vor fi înălțate în fața Ochilor Mei și puse înaintea Altarelor Mele, ca un gest de sfidare. Să știți că cei care pretind că vin de la Mine sunt mincinoși dacă nu susțin Cuvîntul Meu Sfînt și dacă refuză să proclame Adevărul. Ei sunt impostori. Eu Voi Fi batjocorit nu numai prin simple cuvinte, acțiuni și schimbări în Doctrina Sfîntă, ci și prin ritualuri atent orchestrate, care se vor ține pe Altarele Mele.

Va veni o zi în care Tatăl Meu va interveni și va opri această profanare finală. Încercarea dușmanilor Mei de a insufla viață noilor lor ceremonii păgîne va fi zadarnică. Ei vor prezenta evenimente sofisticate și distractive de ”slăvire a lui Dumnezeu”, dar nimic bun nu va putea veni de aici, pentru că Flacăra Duhului Sfînt va lipsi. În schimb, tot ce se va vedea va fi fumul înecăcios al unui foc ce nu a putut fi aprins. Acesta este fumul satanei și îi va sufoca pe copiii lui Dumneze

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1280/noi-nume-vor-fi-date-titlurilor-care-sunt-asociate-cu-mine/

Oamenii au pierdut iubirea din viața lor pentru că nu Mă mai venerează pe Mine

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1279) din Cartea Adevărului

Joi, 27 noiembrie 2014

Isus

 Multiubita Mea fiică, o mare parte din suferința pe care o vor îndura oamenii în anii ce vor veni, va fi suferință în spirit.

Suferința în spirit nu va fi simțită doar de către cei care Mă urmează și care rămîn fideli Cuvîntului lui Dumnezeu, ci de toți oamenii, indiferent de credința lor. Satana și demonii săi, de la cel mai mare în grad și pînă la cel mai mic, cutreieră pămîntul răspîndind ura printre copiii lui Dumnezeu. Ura a cuprins rasa omenească și poate fi întîlnită sub multe forme. Cînd satana îl ispitește pe un om învăluindu-l cu un înveliș de ură, el face acest lucru creînd în persoana vulnerabilă un sentiment de gelozie care curînd se transformă în ură. Ura se răspîndește și îi afectează pe oamenii de toate vîrstele.

Spiritul iubirii și carității, care era odată prezent în inima oamenilor, a slăbit acum, iar asta înseamnă că a fost frîntă iubirea care ținea laolaltă comunitățile, națiunile și țările. Oamenii au pierdut iubirea din viața lor pentru că nu Mă mai venerează pe Mine. Eu, Isus Cristos, am fost uitat. Ei sunt atît de ocupați cu problemele lor lumești încît şi-au creat, lor înșiși, o existență singuratică. Odată ce lipsește iubirea din viața voastră, o mare parte din voi este lăsată să se usuce și să se ofilească precum o plantă fără apă.

Dumnezeu este iubire și cînd iubirea este prezentă, în lume există o mai mare armonie și pace. Opusul iubirii este ura, care vine de la diavol. Dacă permiteți urii să vă cuprindă inimile, ea se va infecta înlăuntrul vostru și va crește ca un cancer, pînă cînd vă va devora. Ura distruge vieți și creează diviziuni îngrozitoare. Ea vă otrăvește sufletul. Ea creează o adîncă nefericire în sufletele celor care i-au permis să dicteze asupra fiecărei acțiuni a lor. Ura se răspîndește de la un suflet la altul foarte repede, pentru că, odată ce intrați în legătură cu o persoană plină de ură, ea vă va controla încercînd să vă facă să ascultați motivele pe care vi le va prezenta ca să-și justifice ura.

Creștinii care au permis urii să îi infesteze nu trebuie să cedeze niciodată tentației de a folosi Numele Meu Preasfînt pentru a incita la ură, de orice fel, împotriva unei alte ființe umane. Trebuie să-Mi cereți Mie să vă scap sufletul de ură pentru că, dacă îi permiteți urii să preia controlul asupra sufletului vostru, voi nu veți vedea niciodată Fața Mea.

Folosiți timpul ce v-a fost acordat, pentru a Mă iubi și mai mult pe Mine, pentru că atunci cînd Mă iubiți pe Mine cu adevărat, această iubire va fi reciprocă. Atunci voi veți fi incapabili să participați la orice tip de dialog în care este prezentă ura.

Iubiți-Mă pe Mine și vă va fi mai ușor să-i iubiți pe alții. Dacă urîți o altă persoană, atunci nu Mă cunoașteți pe Mine.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1279/oamenii-au-pierdut-iubirea-din-viata-lor-pentru-ca-nu-ma-mai-venereaza-pe-mine/

Despre petrol

Petrol

         Comerţul internaţional de petrol brut, cel al produselor petroliere intermediare precum şi cel al produselor finite este concentrat, în principal, pe două pieţe: New York, prin bursa de materii prime NYMEX şi la Londra, prin bursa ICE. Celelalte burse, cu acelaşi domeniu de activitate şi care se află în alte zone ale lumii, se raportează prin internet la cele două pieţe.

Numit adesea „aurul negru“, petrolul de referinţă are diferite denumiri în funcţie de regiuni. Fiecare teren petrolifer are anumite caracteristici, care se regăsesc şi în materia primă extrasă. Ca urmare, este uşor de identificat provenienţa petrolului, în funcţie de aceste date.

La bursa londoneză se comercializează petrolul Brent, în timp ce la cea new-yorkeză, petrolul WTI.

Petrolul Brent este un amestec de diferite feluri de ţiţei extrase din 19 zăcăminte din Marea Nordului, cu conţinut de 0,37% sulfuri. El este utilizat la producerea de carburanţi.

Zăcămîntul a fost descoperit în 1971 în largul Scoţiei, iar exploatarea lui a început în 1976.

În ciuda producţiei limitate şi a faptului că nu este atît de bun ca WTI, petrolul Brent serveşte ca brut de referinţă la nivel mondial. Preţul său determină 60% din volumul tranzacţiilor diferitelor feluri de ţiţei extrase.

Petrolul West Texas Intermediate (WTI), cunoscut şi sub numele de Texas Light Sweet, este un tip de petrol utilizat ca standard în fixarea preţului petrolului brut şi ca materie primă pentru contractele la termen de la bursa NYMEX. Este un petrol de foarte bună calitate, conţine 0,24% sulfuri şi este cea mai utilizată materie primă în fabricarea carburanţilor.

În cea de-a doua parte a lui 2014 preţul petrolului a scăzut drastic.

Dacă în luna iunie preţul barilului de petrol Brent a fost de 115$, în 10 decembrie a scăzut la 66,84$, o ieftinire cu 41,87%. În aceeaşi perioadă, barilul de petrol WTI a căzut de la 105,1$ la 63,82$ şi s-a ieftinit cu 39,28%.

Pentru 2015, celebra bancă Morgan Stanley prognozează un preţ mediu al barilului de 70$.

Conform statisticilor întocmite de compania multinaţională British Petroleum , în 2013, România s-a plasat pe locul al zecelea în topul producătorilor de petrol din Europa şi Asia.

În primele patru luni ale anului 2014, producţia de ţiţei a fost de circa 1,302 milioane tone, fiind cu 0,5% mai mică decît în perioada similară a anului trecut. În schimb, importurile de ţiţei au crescut la 2,12 milioane tone, cu 932.600 tone mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

De-a lungul întregului an 2014, piaţa românească a produselor petroliere a rămas insensibilă la scăderile mari de preţuri de pe piaţa externă. Deşi volumul importurilor a crescut, consumatorul obişnuit nu a beneficiat de scăderea preţurilor carburanţilor.

După 1990, în economia aşa-zisă de piaţă, efectele legii cererii şi a ofertei, cea care ar trebui să guverneze într-o economie normală, au fost distorsionate şi confiscate în favoarea unor grupuri de interese.

Iată de ce pentru cetăţeanul de rînd al acestei ţări, orice fluctuaţie a preţului pe piaţa externă are ca efect continua mărire a preţului pe piaţa internă.

Surse: http://fr.wikipedia.org/wiki/Brent_%28champs_de_p%C3%A9trole%29

http://www.daily-bourse.fr/matieres-premieres/cours/brent-COE0000BRENT.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Brent_Crude

http://fr.wikipedia.org/wiki/Brent_(champs_de_p%C3%A9trole)

http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Mercantile_Exchange

http://en.wikipedia.org/wiki/West_Texas_Intermediate

http://prixdubaril.com/

http://www.stiripesurse.ro/romania-productia-de-titei-scade-importurile-cresc-cu-78_921903.html

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Dumnezeu cel atotputernic este TREIME

Mesajul lui Isus din Nazaret către JNSR

27 septembrie 2014 (2)

La Trinite

Dumnezeu cel atotputernic este TREIME, pentru a te sluji…

Dumnezeu voia nu numai să te vadă şi să te atingă, dar El dorea, mai presus de orice, ca tu să-L recunoşti şi să-i surîzi…Da, să-l iubeşti…

Pentru aceasta El a devenit Isus, real şi plin de IUBIRE, pentru tine şi pentru toţi fraţii tăi…

Acest Isus abandonat a urcat pînă pe stîlpul infamiei pentru a îmbrăţişa, cu braţele deschise, CRUCEA, pentru voi toţi…

Atunci din Spiritul Său Sfînt, El te-a binecuvîntat şi a făcut din tine, prin Sîngele său ales ţîşnit din Divina Sa Inimă, o fiică, un fiu din mulţimea de fraţi, deoarece Sîngele Meu nu se varsă pentru unul, ci pentru toţi copiii pămîntului…

Astfel, prin această scrisoare scrisă astăzi şi pe care o citeşti, aminteşte-ţi copilă, că lumea îţi aparţine ţie şi fraţilor tăi şi dacă tu mă primeşti în inima ta, noi vom merge împreună să-i căutăm…

Deoarece astăzi DUMNEZEU, Tatăl nostru cheamă lumea întreagă să-l urmeze pentru a elibera această lume de lanţurile satanei.

Trebuie să-l recunoaştem pe Dumnezeu în Isus care s-a făcut Om, pentru ca omul să poată intra în Dumnezeu. Voi formaţi toţi UN SINGUR DUMNEZEUŞi Dumnezeu nu poate să renunţe la a continua să vă iubească pe fiecare pentru ceea ce sînteţi, adică o parte a Lui însuşi…

Creatorul nu poate şi nu va putea niciodată să uite Creaţia Sa!

DUMNEZEU este IUBIRE şi IUBIREA nu are graniţe.

Amintiţi-vă, fiecare dintre voi, că SINGUR DUMNEZEUL Înmulţirii este Creatorul.

El v-a creat şi şi-a dat viaţa pentru cei mulţi…

Deci, puteţi voi să-i reproşaţi lui Dumnezeu că este Tată, Fiu şi Spirit Sfînt?

Nimic nu este destul pentru a vă iubi!…

Iubiţi-mă în Isus Cristos care a primit toate puterile Singurului şi Unicului Dumnezeu care revine la voi, la fiecare dintre voi, în Persoana lui Isus Cristos.

Iubirea mea este veşnică şi Dumnezeu vă iubeşte!

Adunaţi-vă pentru a-L primi!

Eu sînt Isus din Nazaret care vă iubeşte!

Sursa: http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Mama Mîntuirii: Biserica falsă, a întunericului, va fi fără viață

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1278) din Cartea Adevărului

Joi, 27 noiembrie 2014

 Sfinta Fecioara

Iubiții mei copilași, biserica falsă – cea care va înlocui Biserica de pe pămînt a Fiului meu – a fost deja pregătită și toate ereziile vor fi camuflate cu viclenie între paragrafele noului liturghier care îl va înlocui pe cel vechi.

Biserica falsă, a întunericului, va fi ridicată pentru a o înlocui pe cea veche după marele infern. Tot ceea ce era prezent în Biserica Fiului meu va fi înlocuit cu ceva total nou. Însă un singur lucru nu se va schimba niciodată. Temelia pe care a fost construită Biserica Fiului meu nu se va clinti, căci ea este bine înfiptă în pămînt. Nici un om nu o va putea clinti și nici nu o va clinti vreodată, pentru că Dumnezeu nu va permite aceasta.

Biserica întunericului va fi fără viață. Ea nu va da nici un rod pentru că va fi construită pe pămînt putregăit. Toate feluritele erezii vor țîșni din gura celor care vor predica de la amvonul ei. Ea va deveni un bîrlog al nedreptății și nimic din ceea ce va fi proclamat de către vocile care se vor făli cu măreția ei nu va avea înțeles.

Acelea vor fi zilele în care mulți Creștini, prea înspăimîntați, prea obosiți și lipsiți de orice adevărată credință, vor veni să se închine între zidurile ei. Dar nu pe Fiul meu Îl vor adora ei, ci pe anticrist, căci el va fi cel care va sta pe tronul pe care ei îl vor ridica între acele ziduri.

Anticristul va domni aproape de locul în care Fiul meu și-a ridicat Biserica Sa, iar mulți oameni vor crede că acela este de la El, însă aceasta va fi cea mai mare greșeală. Orice om care va ridica obiecții sau va vedea erori în această biserică, va fi ridiculizat și acuzat de erezie de către acei trădători ai Fiului meu care, ei înșiși, vor fi cei mai mari eretici care s-au infiltrat vreodată în Biserica lui Dumnezeu, de la începuturile ei.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă să rămînă o armată puternică a preoților Fiului meu, care să nu cedeze niciodată presiunilor care îi așteaptă.

Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1278/mama-mantuirii-biserica-falsa-a-intunericului-va-fi-fara-viata/

Cruciada specială de rugăciune din 7 decembrie 2014

În ziua de 7 decembrie 2014, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii decembrie: Creştinism – Biserica şi preoţii – recunoştinţă

Se vor recita:

1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele 3 Mistere tradiţionale);

2. Rozarul Îndurării Divine;

3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 15, 21, 23, 28, 29, 38, 53, 70, 81, 82, 90, 100, 126, 128, 144, 96.

4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;

5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;

6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihai;

7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea nr.132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr.96)

 

„Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

 

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/news/invitation-pour-le-jour-de-pri%C3%A8re-mensuel-du-7-decembre-2014/

Nu vă mai bazaţi pe ideea greşită a acestei lumi

Mesaj dictat, cuvînt cu cuvînt, de către Isus din Nazaret lui JNSR

27 septembrie 2014 (1)

Croix Dozule

 …Această Lume care a luat ca lozincă: Omul primul în toate!

Atunci cînd l-a uitat pe Dumnezeu, Lumea se prăvăleşte tot mai mult în înfern…

Infernul este negarea lui Dumnezeu, deoarece a-L uita pe Susţinătorul Lumii, este cea mai mare greşeală pe care toate ştiinţele reunite nu o mai pot repara…

Singur Dumnezeu, în bunătatea sa îndurătoare, va împlini ultima sa profeţie, de a-i readuce la El pe toţi copiii uitaţi, care au devenit din vina înaintaşilor lor, uitaţii acestui Timp de Har în care Dumnezeu totuşi, nu-l uită pe nici unul dintre cei care se prezintă înaintea Lui şi care sînt chemaţi de către Spiritul Sfînt „să-L asculte“ în intimitatea sa de iubireFiindcă fiecare copil ştie foarte bine în adîncul lui, cine este Creatorul său.

Aşadar, ascultaţi mici şi mari:

„Nimeni nu poate şi nu trebuie să uite de unde vine, deoarece Creaţia este sensibilă şi ea tresare de bucurie atunci cînd i se vorbeşte despre Tatăl, Creatorul tuturor, inclusiv al tău, cel care mă citeşti astăzi, al tău, cel care mă asculţi…

Bucură-te de tot ceea ce vei auzi şi vei putea citi din nou astăzi şi să le vesteşti…“

Al vostru dulce Isus

Isus Cristos

Dumnezeu Adevărat – Om Adevărat

Pentru toţi şi pentru fiecare

Sursa:  http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Ereziile vor abunda, iar Numele Meu va dispărea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1277) din Cartea Adevărului

Miercuri, 26 noiembrie 2014

Isus

 Preaiubita Mea fiică, Eu Sunt un Mister pentru lume şi numai cei care sunt apropiaţi de Mine vor cunoaşte dimensiunea Iubirii pe care Eu o port în Inima Mea pentru omenire.

Dacă ei Mi-ar putea vedea Faţa, ar şti cît de adîncă este Iubirea Mea, ca și preocuparea Mea, frustrarea Mea, mînia Mea, compasiunea Mea și tristeţea Mea pentru toţi. Eu simt aceste lucruri datorită Iubirii Mele pentru voi toţi, și numai datorită Divinităţii Mele şi misterului Legămîntului Tatălui Meu, omului i-au fost dăruite atîtea informaţii despre Existenţa lui Dumnezeu. Întregul Adevăr despre Împărăţia Mea ce va să vină, va fi făcut cunoscut numai celor care vor intra în ea. Pînă atunci, fiţi siguri că Slava Mea Măreaţă se va manifesta prin fiecare dintre voi cînd moartea nu va mai avea nici o putere asupra voastră.

Trebuie să credeţi în aceste Mesaje cu toată inima voastră şi să ştiţi că ele conţin Fîntîna întregii Vieţi. Prezenţa Mea printre voi, iubiţii Mei ucenici, devine din ce în ce mai puternică, iar cu cît devine mai puternică, cu atît mai multă ură va fi azvîrlită asupra Mea, ca şi asupra celor care răspund la Chemarea Mea pentru salvarea sufletelor. Demoni din toate categoriile şi din întreaga ierarhie a lui satana au infestat sufletele multor oameni buni, care Mă iubesc pe Mine. Aceste sărmane suflete au fost păcălite să respingă Planul Meu Final de pregătire a Rămăşiţei Armatei Mele. În schimb, ei sunt influenţaţi să devină participanţi de bună voie în armata satanei. În multe cazuri, armata satanei nu va părea că Mi se opune în mod direct. Nu. Satana este mult prea viclean pentru a-şi dezvălui prezenţa, astfel că fiecare manevră a războiului său împotriva acestei Misiuni va fi construită cu grijă, dar voi veţi fi în stare să-i recunoaşteţi trăsăturile. Mîndrie, aroganţă, apeluri subtile pentru dreptate, care ascund cuvinte eretice şi blasfemiatoare, vor fi prezentate omenirii ca fiind declaraţii de caritate şi apeluri publice pentru respectarea drepturilor omului. Pe măsură ce Biserica Mea începe să se destrame pe la cusături, cei mai devotaţi ucenici ai Mei vor pune aceasta pe seama schimbării vremurilor; o nouă eră, în care lumea devine mai unită, în ciuda diferenţelor religioase şi un nou început.

Noua eră a Bisericii va fi privită ca o evanghelizare globală, aşa cum nu a mai fost văzută în Biserica Mea de pe vremea în care Apostolii Mei îşi începeau misiunea. Ea va fi întîmpinată, mai întîi, de către lumea secularizată. Odată ce lumea secularizată acceptă acest plan, lideri din Biserica Mea vor fi obligaţi să aplaude această nouă eră în care Biserica şi lumea secularizată devin una. Ereziile vor abunda, iar Numele Meu va dispărea.

Ai Mei nu vor renunţa niciodată şi mari favoruri le vor fi acordate, pe multe căi. Frica nu îi va opri în lupta lor împotriva armatei satanei. Vocile lor vor răsuna pe măsură ce Duhul sfînt le va da putere în moduri care îi vor uimi pe mulţi. Ei vor susţine Adevărul cu orice preţ şi Ierarhia Cerească, toţi îngerii şi sfinţii, vor mărşălui alături de ei. Toate insultele vor fi aruncate asupra lor; toate obstacolele vor fi puse înaintea lor şi toate blestemele vor fi scuipate peste ei. Dar nimic nu îi va opri iar Eu, Isus Cristos, le voi umple inimile de curaj, hotărîre şi de voinţa de a rezista tuturor celor care Mă vor trăda pe Mine şi care îi vor persecuta pe ei pentru că spun Adevărul.

Nu trebuie să vă fie niciodată frică să repetaţi Cuvîntul Sfînt al lui Dumnezeu, iar şi iar, pentru milioanele de oameni care nu vor recunoaşte minciunile care în curînd vor înlocui Doctrina Mea Sfîntă.

Eu voi ridica bărbaţi şi femei, oameni curajoși din toate colţurile pămîntului, pentru a proclama Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu, aşa cum este scris în Preasfînta Biblie. Pe măsură ce ei vor întări Adevărul, vor fi asaltaţi de mincinoşi, ce vor folosi o logică deformată pentru a-i contrazice. În timpurile ce vor duce către A Doua Mea Venire, inamicii Mei vor ieşi la suprafaţă în număr mare, înarmaţi cu argumente teologice care vor submina Cuvîntul lui Dumnezeu. Ei îi vor avea în frunte pe mulţi dintre slujitorii mei sfinţiţi dezorientaţi, induşi în eroare de către Adversarul Meu.

Vocea duşmanilor Mei va răsuna pînă cînd va răguşi, strigînd obscenităţi, cu ura faţă de cei care conduc Rămăşiţa Armatei Mele scurgîndu-se din fiecare por al trupului lor. Ei nu vor renunţa la persecutarea tuturor Creştinilor pînă în Ziua în care Eu voi veni să judec. Şi, atunci, toţi vor deveni tăcuţi – nici un sunet nu vor mai scoate – deoarece abia atunci vor realiza adevărul îngrozitor şi modul în care M-au trădat.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1277/ereziile-vor-abunda-iar-numele-meu-va-disparea/

Mesajul lui Isus pentru Biserica din Franţa

Mesajul lui Isus către JNSR din 11 iulie 2014

Bateme_de_Clovis_par_St_Remy-

O, Franţă, ascultă rugămintea mea către Biserica mea din Franţa

Prin tine, fac cunoscută „Împărăţia mea“ pe acest pămînt!

Cînd Clovis era Rege al Franţei, tu erai păgînă…

Prin Biserica Suverană, tu ai devenit creştină…

Porumbelul a zburat prin văzduh, pînă în baptisteriul dulcii mele Ţări, pentru a-i preda Episcopului Saint Remi, în 481, fiola cu ulei binecuvîntat.

Prin acest Botez Regal, tu ai devenit creştină şi pentru totdeauna, o, Franţă, ţara ta a

devenit „Fiica mai mare a Bisericii“.

O, cît de mult, în faţa tuturor păgînilor, tu l-ai onorat pe Dumnezeul tău şi binecuvîntat destinul tău.

Astăzi revin pentru a te ruga din nou să reînnoieşti „Jurămintele Botezului tău“, pentru a binecuvînta prin tine Franţa cu toţi ai tăi şi prin tine, acest pămînt al Franţei, care a acceptat într-o zi să devină fiica mai mare a Bisericii, care este Isus Cristos care revine în curînd!

Dumnezeu să binecuvînteze prin Reînnoirea Botezului său pe toţi copiii lui Dumnezeu.

Isus Cristos

Sursa: http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Pămîntul, infestat de răutățile lor, va geme de durere

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1276) din Cartea Adevărului

Luni, 24 noiembrie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, de cît de multă mîngîiere am nevoie în aceste timpuri, cînd atît de mulți s-au îndepărtat de Mine. Lacrimile Mele curg în torente pentru că armata satanei, infestată de Izabela, unul dintre demonii lui cei mai malefici, i-a ispitit pe mulți dintre aceia care mărturisesc că Mă reprezintă pe Mine. Cît de multe au uitat  ei și cît de puțin își amintesc de Promisiunea Mea de a reveni.

Momentul celei de A Doua Mea Veniri se apropie foarte mult și armata satanei s-a adunat în număr uriaș, pregătită să lupte împotriva celor pe care Eu îi numesc ai Mei. Această armată malefică va fi condusă de către dușmanii Mei și ei nu se vor da în lături de la nimic pentru a înșela lumea și a o face să creadă în minciunile lor. Vorbind în Numele Meu, ei vor lua cu ei persoane sfinte – bărbați și femei – și vor deveni o forță ce nu poate fi ignorată. Îmbrățișați cu mare avînt de către o lume laică, ei vor schimba fața pămîntului și în urma lor vor aduce dezastrul.

Pămîntul, infestat de răutățile lor, va geme de durere și aceasta se va manifesta prin mari dezastre. Fiecare act malefic de profanare pe care ei îl vor comite asupra Trupului Meu se va manifesta prin schimbări climatice, recolte compromise, schimbări în atmosferă și inundații atît de mari încît vor fi puține națiuni pe pămînt care nu vor fi atinse de acțiunile lor. Tatăl Meu le va produce lor o mare suferință.

Pentru fiecare suflet pe care îl condamnă în Numele Meu vor fi și ei condamnați la fel. Pentru fiecare durere pe care o provoacă acestor copii ai lui Dumnezeu și ei vor suferi aceeași durere. Iadul pe care ei îl vor aduce asupra a milioane de oameni va duce la o pedeapsă care va fi asemenea focurilor ce ard zilnic în abisul etern.

Porțile Paradisului li se vor trînti în față și ei vor urla în agonie atunci cînd, în Ultima Zi, vor fi orbiți de Lumina Mea. Ei vor fugi, ca lași ce sunt, și vor încerca să se adăpostească din fața Dreptății Mele, dar nu vor găsi nici un loc de refugiu. Orbiți, vor fugi, vor cădea și nu va exista nici un loc în care să meargă. Rămași în urmă, pentru că nici unul dintre ei nu va avea puterea sau voința să ceară Ajutorul Meu, căci ei se vor fi separat deja de Viața pe care ar fi putut-o avea, dar de care nu se mai pot folosi.

Ascultați-Mă acum, cînd declar solemn că omul care trăiește după Cuvîntul Meu și care Îmi rămîne loial Mie nu are de ce să se teamă. Omul care Mă blestemă și închide cu hotărîre în urma lui ușa Împărăției Mele, va fi aruncat în afară.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1276/pamantul-infestat-de-rautatile-lor-va-geme-de-durere/

 

Spiritul diabolic al Izabelei va face tot ce îi stă în putință pentru a se infiltra în Biserica Mea de pe pămînt

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1275) din Cartea Adevărului

Duminică, 23 noiembrie 2014

Ultima cină

 Multiubita Mea fiică, spiritul diabolic al Izabelei a pus la cale un mare asalt împotriva Misiunii Mele de a salva sufletele.

Această trădătoare și distrugătoare a profeților lui Dumnezeu s-a stabilit pe pămînt ca învățător de la Dumnezeu și s-a manifestat printre cei ai Mei pentru a-i seduce și a-i îndepărta de Biserica Mea, în ceea ce va constitui cea mai mare apostazie a tuturor timpurilor. Ea va fi răspunzătoare de adulterul comis de Biserica Mea cu prinții lumii laice, care va aduce o uniune respingătoare în ochii lui Dumnezeu și o abominație în Ochii Săi.

Prezentă atît în inimile bărbaților cît și ale femeilor, Izabela este printre cei mai răi, inteligenți și vicleni demoni din ierarhia satanei și lucrează în multe feluri ca să îi inducă în eroare pe oamenii Mei. Ea lucrează printr-un grup care pretinde a proveni de la Mine, dar care este implicat într-un cult satanic. Versat în teologie, acest spirit demonic vorbește acestui grup folosind diferite limbi și cauzează o mare confuzie, suferință și divizare printre cei care au acceptat Cupa Mea. Acei autointitulați experți ai Cuvîntului Meu nu vin de la Mine. Și, în timp ce ura lor pentru Mine este evidentă prin murdăria care se revarsă din gurile lor, sunt alte căi prin care ei vor încerca să facă rău misiunii Mele finale.

O veți recunoaște pe această dușmancă al lui Dumnezeu prin încercările sale constante de a-i declara pe discipolii ei drept profeți ai lui Dumnezeu. Mulți dintre ei vor ieși în față și vor declara că prin ei vorbesc Eu, Isus Cristos. Izabela va face să înflorească și să crească minciunile, lipindu-și spiritul ei malefic și arogant de profeții autodeclarați, care vor încerca apoi să folosească această misiune pentru a da legitimitate vocilor lor.

Spiritul malefic al Izabelei va face tot ce îi este în putință pentru a se infiltra în Biserica Mea de pe pămînt, folosind toate tacticile imaginabile. Prin influența pe care o are, ea va îndepărta de Mine multe suflete bune din Biserica Mea și va submina Cuvîntul lui Dumnezeu. Lucrînd printre bărbați, cît și printre femei, ea va folosi vrăjitoria și farmecele pentru a crea impresia unor miracole. Ea este un alt adversar al Meu care, sub influența lui Baal, va încerca să facă rău adevăraților vizionari ai lui Dumnezeu în bătălia finală pentru suflete.

Feriți-vă de cei care își etalează cunoștințele de teologie și care îndrăznesc să spună că vin de la Mine, deși tot ceea ce rostesc ei tîșnește din gelozia și ura intensă față de profeții lui Dumnezeu. Astfel de suflete infestate vor încerca să vă manipuleze și să-i intimideze pe toți cei care li se opun. Dacă veți continua să urmați misiunea Mea finală pe pămînt pentru a salva sufletele, ei vor face tot ce pot pentru a vă epuiza forțele.

Cei care sunt influențați de spiritul Izabelei vor lucra fără oboseală pentru a Mă ataca. Acest spirit malefic, prin sufletele slabe pe care le capturează, va folosi mijloace demonice pentru a jigni și umili pe cei care Mă urmează și pentru a incita ura împotriva lor. Cînd vă veți confrunta cu aceste suflete infestate, fugiți! Nu îi subestimați, pentru că, sub influența Izabelei, ei vor încerca să facă un rău greu de imaginat acelora care li se împotrivesc.

Învățați să recunoașteți spiritul malefic al Izabelei, pentru că, prin cei pe care îi posedă, ea va vorbi cu o mare autoritate despre Mine. Ei vor grăi etalînd o cunoaștere aprofundată a Sfintelor Sacramente și vor folosi citate din Sfînta Biblie, însă numai pentru a le transmite greșit, pentru a submina Cuvîntul Meu. O veți vedea pe Izabela atacînd această misiune cu o ură arzătoare. Discipolii săi devotați sunt încăpățînați, dominatori, plini de mîndrie și profund dedicați acestui adversar al Meu care a pus stîpînire pe sufletele lor cu influența sa puternică. Niciodată nu trebuie să aveți de-a face cu spiritul lui Izabelei, pentru că dacă veți face aceasta, ea vă va distruge întocmai așa cum a făcut și cu acele cohorte ale ei.

Luați aminte la oricine iese în față și spune că a fost trimis de Mine pentru a răspîndi cuvîntul Meu. Să știți că Eu nu am mai numit nici un profet pentru a comunica lumii  Cuvîntul Meu, de cînd a început această Misiune. Dar acești falși profeți vor ieși, cu zecile, fiecare încercînd să îl întreacă pe celălalt. Atunci ei vor încerca să folosească această Misiune ca să adune sprijin pentru a răspîndi neadevăruri. Toți cei care ar putea fi seduși de maleficul spirit al Izabelei și care răspund acestui spirit, în orice mod, vor descoperi în scurt timp că întreaga lor dragoste pentru Mine s-a sfîrșit brusc. Vă veți pune sufletul în mare pericol atunci cînd veți ceda minciunilor Izabelei, care este trimisă din măruntaiele abisului pentru a distruge Biserica Mea și pe Profeții Mei din aceste timpuri.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1275/spiritul-diabolic-al-lui-jezebel-izabela-va-face-tot-ce-ii-sta-in-putinta-pentru-a-se-infiltra-in-biserica-mea-de-pe-pamant/

 

Mama Mîntuirii: Am un mesaj pentru Clerul Romano-Catolic

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1274) din Cartea Adevărului

Vineri, 21 noiembrie 2014

Marie reine

 Eu sunt Imaculata Fecioara Maria, Mama lui Dumnezeu – Mama Mîntuirii. Astăzi eu am un mesaj pentru Clerul Romano-Catolic și vin la voi din partea Preaiubitului meu Fiu, Isus Cristos.

Eu fac apel la toți slujitori sfințiți ai Fiului meu, care Îl servesc pe El în aceste timpuri de mari încercări în Biserică. Voi sunteți avangarda Preasfintelor Sale Sacramente și ați fost chemați de Fiul meu ca să-L slujiți pe El în salvarea tuturor sufletelor și din acest motiv voi aveți o mare responsabilitate față de El. Datoria voastră trebuie să fie întotdeauna aceea de a-L sluji pe Fiul meu și Trupul Său – Biserica Sa – și de a asigura loialitatea față de Preasfîntul Său Cuvînt în toate timpurile.

De acum încolo vor urma timpuri de mare suferință și persecuție, iar voi trebuie să vă pregătiți pentru acest lucru acum. În viitor credința voastră va fi testată pînă la limitele ei și veți fi obligați să fiți de acord să depuneți un nou jurămînt, în care vi se va cere să arătați supunere față de o doctrină nouă, care nu va fi de la Fiul meu.

Aceia dintre voi care vor recunoaște falsa doctrină, atunci cînd aceasta vă va fi prezentată, nu trebuie să i se supună. Cînd sunteți instruiți să adaptați și să modificați Preasfintele Sacramente voi trebuie să fugiți. Biserica Fiului meu urmează să fie testată peste limita ei de rezistență. Aceia dintre voi care s-ar putea debarasa de Adevăr în favoarea noii doctrine modificate – despre care ei vă vor spune că e necesar să urmeze nevoile omului – să știți că aceasta va fi o mare trădare a Cuvîntului lui Dumnezeu.

Ca urmare a Sfintelor voturi pe care voi le-ați depus ca să-L slujiți pe Fiul meu, voi aveți o datorie față de copiii lui Dumnezeu, aceea de a-i hrăni cu Trupul și Sîngele Fiului meu, Isus Cristos. Cu toate acestea, va veni o vreme cînd veți fi obligați să modificați Sfînta Jertfă a Liturghiei. Unii dintre voi veți ști pe loc că se comite o mare greșeală și de aceea trebuie să întoarceți spatele.

Voi trebuie să continuați să hrăniți sufletele celor care se bazează pe voi ca să-i hrăniți cu Preasfînta Euharistie. Dacă rămîneți loiali Fiului meu și continuați să îi seviți pe copiii lui Dumnezeu, conform datoriei voastre, voi Îl veți sluji pe El cu mare deminitate. Eu vă cer să vă rugați Preasfîntul Meu Rozar zilnic ca să vă dea puterea de care aveți nevoie și să vă protejeze împotriva satanei, fiindcă acele timpuri care urmează și aproape că sunt asupra voastră, vor deveni insuportabile. Păstrînd în permanență Pecetea Dumnezeului celui Viu apoape de voi, veți primi o Protecție suplimentară împotriva celui rău.

Vor fi mulți preoți dintre voi care nu vor găsi curajul de a susține Cuvîntul lui Dumnezeu, însă voi niciodată nu trebuie să vă temeți să arătați loialitate Fiului meu. Pentru că dacă voi Îl trădați pe Fiul meu voi veți trage după voi suflete inocente care involuntar se vor trezi induse în eroare și duse într-o teribilă întunecime.

Satana a pătruns în Biserica Fiului meu de ceva vreme dar de fiecare dată cînd haosul și confuzia pe care le-a provocat au devenit insuportabile, acestea au fost risipite datorită credinței prea iubiților slujitori sfințiți ai Fiului meu. Acum cînd credința multor preoți a fost slăbită și în unele cazuri complet distrusă, porțile iadului s-au deschis și vă paște un mare pericol.

Niciodată să nu fiți tentați să renunțați la ceea ce Fiul meu v-a învățat. Fiul meu nu s-a schimbat. Cuvintele Lui rămîn săpate în Stînca pe care a fost construită Biserica Sa. Sacramentele Sale aduc sufletelor Lumina de care acestea au nevoie pentru a susține viața. Dacă voi Îl trădați pe Fiul meu, voi distrugeți însăși viața, pentru că fără Prezența Fiului meu lumea nu ar mai exista astăzi.

Binecuvîntați sunt cei care Îl iubesc pe Fiul meu cu adevărat, pentru că ei vor fi cei care vor conduce prin exemplul lor.

 Preaiubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1274/mama-mantuirii-am-un-mesaj-pentru-clerul-romano-catolic/

Mama Mîntuirii: Lăsați-mă să aduc iubire și alinare celor îndurerați

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1273) din Cartea Adevărului

Miercuri, 19 noiembrie 2014

Blessed_Virgin_Mary

 Iubiții mei copilași, lăsați-mă să aduc iubire și alinare celor îndurerați și mai ales celor care suferă de boli îngrozitoare.

Eu vă aduc mari Binecuvîntări de la Fiul meu Isus Cristos, care dorește să ajungă la aceia dintre voi care suferă în acest fel. El vă va ajuta pe voi, cei care sunteți devastați de suferințe fizice, umplîndu-vă cu Sfînta Sa Prezență. El vă cere să vă adresați Lui în ceasul nevoii voastre și să Îl implorați pe El să vă aducă pace și calm.

Vă rog să îi cereți Fiului meu să vă cuprindă în Brațele Sale și să vă apere de durere. Cereți-i Lui să ia pe Umerii Săi suferința voastră, iar El vă va ajuta. Fiul meu va interveni în multe moduri pentru a dovedi lumii că El vă vorbește prin aceste mesaje.

Tuturor celor care cer vindecarea sufletului, ca și a trupului, și care recită Rugăciunea (94) a Cruciadei de Rugăciune – Fiul meu va răspunde acelor suflete, prin care El alege să-și împlinească Voia Sa Sfîntă.

Nu trebuie să vă pierdeți niciodată speranța, pentru că atunci cînd vă încredeți pe deplin în Fiul meu, El întotdeauna va răspunde la strigătul vostru de ajutor.

Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

 Rugăciunea (94) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru vindecarea minţii, a trupului şi a sufletului

 O Isuse drag, mă prostern înaintea Ta ostenit, bolnav, în suferinţă şi cu dorul de a-Ţi auzi Glasul. Lasă-mă să fiu atins de Prezenţa Ta Divină, astfel încît Lumina Ta Dumnezeiască să inunde mintea, trupul şi sufletul meu. Am încredere în Milostivirea Ta. Îţi încredinţez toată durerea şi suferinţa mea şi Te rog să-mi dăruieşti harul de a mă încrede în Tine, ca Tu să mă poţi vindeca de această durere şi întunecime, astfel încît să pot deveni din nou întreg, să urmez Calea Adevărului şi să Te las să mă conduci la viaţa din Noul Paradis. Amin.

 Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1273/mama-mantuirii-lasati-ma-sa-aduc-iubire-si-alinare-celor-indurerati/

În curînd Creştinii vor deveni asemeni păgînilor

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1272) din Cartea Adevărului

Marți, 18 noiembrie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, Glasul Meu este unicul Glas care se va auzi în cele patru colţuri ale lumii, pentru că Eu pregătesc omenirea pentru marele asalt. Voi puteţi auzi multe voci din gurile falşilor vizionari şi profeţi dar niciuna nu va străpunge sufletele voastre precum Flacăra Duhului Sfînt.

Voi trebuie să vă păziţi de vocile spiritualismului fals care nu vine de la Dumnezeu, dar care va fi resimţit în diferite părţi ale lumii. Influenţa spiritelor rele va fi văzută în războaiele terorismului, cînd voci dulci care promovează ideologii greşite vor încerca să justifice atrocităţile nelegiuite pe care ei le vor înfăptui în Numele lui Dumnezeu.

În curînd, în Casele care Mă onorează se vor auzi voci care vor promova păgînismul şi ei vor desacraliza Altarele Mele. Acele voci, care vin de la spiritul răului, vor fi considerate ca interpretări fascinante ale aspiraţiilor oamenilor, care caută deplinătatea în viaţa lor. Ei vor striga, vor lăuda zei falşi, vor distruge sufletele celor vulnerabili şi vor huli împotriva Mea. Acestea sunt sufletele care Mă mînie cel mai tare, pentru că ele sunt foarte convingătoare şi vor provoca o mare confuzie. Ele vor fi ca un magnet, atrăgînd mulţi Creştini departe de Mine.

Duşmanii Mei vor face ca poporul Meu să devină orb faţă de Adevăr şi în curînd Creştinii vor deveni asemeni păgînilor. Eu voi fi dat afară, aruncat în şanţ ca un cerşetor şi uşile Bisericii Mele Îmi vor fi trîntite în Faţă. Iar cînd voi bate la uşă, aceasta va fi înţepenită din interior de către cei care pretind că vin de la Mine.

Eu v-am avertizat despre aceste zile şi ele vor veni curînd asupra voastră. Vă spun din nou, Cuvintele Mele sunt Sacrosancte. Acestea sunt cele din urmă mesaje din Cer şi sunt date unei lumi care este pe cît de indiferentă faţă de Mine, pe atît de nerecunoscătoare.

Treziţi-vă şi priviţi Adevărul în faţă. Există un singur Domn. Nu-Mi puteţi rămîne loiali Mie dacă slujiţi la mai mulţi stăpîni.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1272/in-curand-crestinii-vor-deveni-asemeni-paganilor/

 

Mama Mîntuirii: Cu cît vă rugaţi mai mult, cu atît mai puternică va fi relaţia voastră cu Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1271) din Cartea Adevărului

Luni, 17 noiembrie 2014

Sfinta Fecioara

 Dragii mei copii, pentru marea majoritate a oamenilor nu este uşor să se roage. Pentru cei cu credinţă puţină, poate fi o sarcină dificilă şi mulţi nu înţeleg rostul rugăciunii sau de ce este ea importantă.

Cînd sunteţi într-o relaţie de iubire cu o altă persoană este important să vorbiţi unul cu celălalt. Fără comunicare, relaţia se va împotmoli pînă cînd eventual chiar va muri. Acelaşi lucru e valabil şi cînd comunicaţi cu Dumnezeu. Voi nu-L puteţi vedea, nici atinge sau simţi, însă dacă vorbiţi cu El, Dumnezeu vă va răspunde. Atît de mare este misterul Divinităţi lui Dumnezeu. În timp, cei care Îi vorbesc lui Dumnezeu, prin Fiul Său Preaiubit, Isus Cristos, vor construi o legătură puternică.

Copii, atunci cînd îl chemaţi pe Fiul meu, cu cuvintele voastre, El aude fiecare strigăt de durere şi fiecare cerere pe care i-aţi adresat-o. Continuînd să vorbiţi în felul vostru cu Fiul meu, veţi şti, după un timp, că El vă aude. Acele suflete care strigă după milostivire, fie pentru sufletele lor fie pentru salvarea altora, vor primi întotdeauna Daruri speciale din Cer.

Rugăciunea nu este ceva complicat. Este la fel de simplu ca şi cum v-aţi adresa cuiva pe care îl iubiţi. Iar cînd iubiţi pe cineva puteţi fi siguri că Dumnezeu este prezent, pentru că El este Iubire. Cînd iubiţi pe cineva cu adevărat, in inima voastră există mereu încrederea. Dacă Îl iubiţi pe Fiul meu atunci trebuie să vă încredeţi în El. Dacă aveţi încredere în El atunci ştiţi că El vă va aştepta mereu, cu iubire şi duioşie. El se bucură atunci cînd voi vă adresaţi Lui pentru că El va face totul ca să vă aducă Pacea şi Mîngîierea Sa.

Niciodată nu trebuie să fiţi reticenţi să vorbiţi, prin rugăciune, cu Fiul meu. El tînjeşte după compania voastră şi în curînd nu veţi mai avea nici un dubiu cu privire la Existenţa Sa. Cu cît vă rugaţi mai mult, cu atît mai puternică va fi relaţia voastră cu Dumnezeu. Cei binecuvîntaţi cu o astfel de iubire profundă şi respectuoasă faţă de Fiul meu vor avea insuflată în sufletele lor o pace pe care nici o suferinţă de pe acest pămînt nu o va putea tulbura.

Rugaţi-vă zilnic. Vorbiţi cu Fiul meu în timpul activităţilor voastre zilnice. Cereţi-mi mie să vă aduc şi mai aproape de Fiul meu. Iar cînd voi vreţi să-L iubiţi şi mai mult, eu Îi voi cere să vă binecuvînteze. A-L iubi pe Dumnezeu într-o profundă intimitate este un Dar de la Dumnezeu pe care numai printr-o rugăciune stăruitoare îl puteţi obţine.

Preaiubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1271/mama-mantuirii-cu-cat-va-rugati-mai-mult-cu-atat-mai-puternica-va-fi-relatia-voastra-cu-dumnezeu/

 

Secretul unui bărbat va fi revelat

Mesajul Sfintei Fecioare din Anguera ( Bahia, Brazilia), Regina Păcii către Pedro Régis

 Mesajul nr. 4061 din 18 noiembrie 2014

      Dragi copii, secretul unui bărbat va fi revelat şi va fi mare confuzie şi diviziune în Palat (Vatican). Îngenuncheaţi în rugăciune. Vă îndreptaţi spre un viitor dureros.

Nu lăsaţi ca flacăra credinţei să se stingă în voi. Orice s-ar întîmpla, rămîneţi fermi în adevăr. Nu permiteţi ca lecţiile trecutului să fie abandonate. Iubiţi şi apăraţi adevărul. Acela care rămîne credincios va fi salvat. Înaintaţi fără teamă. Acesta este mesajul pe care vi-l transmit în numele Sfintei Treimi. Vă mulţumesc pentru că mi-aţi permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfînt. Pacea să fie cu voi. Amin.

Sursa: : http://pedroregis.com/mensagens_por.php

http://apparitionsmariales.org/

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Niciodată Dumnezeu nu ar dicta o altă doctrină, pentru că El a dat lumii Cuvîntul Său

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1270) din Cartea Adevărului

Duminică, 16 noiembrie 2014

Dieu notre pere

 

Multiubita Mea fiică, satana este regele minciunilor, maestrul înșelăciunii și el bîntuie liber pe pămînt, devorînd suflete în fiecare secundă. Puterea lui este sporită de faptul că cei mai mulți oameni nu cred că el există. El a luat în stăpînire inimile și sufletele oamenilor și iată cum lucrează el.

El le spune minciuni celor pe care îi infestează, pentru a-i încuraja să păcătuiască. El va convinge sufletul că păcatul este inofensiv și că este acceptabil să comită orice păcat care se asociază în mod special cu el. Aceste păcate includ justificarea oricărui act reprobabil asupra trupului, inclusiv promiscuitatea sexuală, imoralitatea, desfrîul și decadența. Cînd corpul uman este folosit ca instrument pentru a comite astfel de acte, care sunt rușinoase în Ochii lui Dumnezeu, veți ști că acesta este un semn al influenței satanice.

Cînd cel rău influențează sufletele celor din Biserica Mea desemnaţi să îndrume spiritual sufletele,  făcîndu-le să încurajeze acceptarea păcatului, el face aceasta într-un mod foarte viclean. Veți fi admonestați pentru că îl judecați pe cel păcătos, dar nici un cuvînt nu va fi rostit pentru a condamna ceea ce este păcat în Ochii lui Dumnezeu.

Cînd satana vrea să distrugă dragostea, el va face aceasta aducînd discordie în relațiile omenești; el va crea ură în inimile oamenilor, umplîndu-le capul cu minciuni, ceea ce va îi va încuraja pe oameni să se lupte între ei în conflicte și în război. El ispitește omul prin influența altor suflete, care au cedat deja tentațiilor lui.

Minciunile, blasfemiile și ura – sunt mijloacele prin care satana lucrează pentru a răspîndi infestarea sa. El amăgește sufletele într-o linişte falsă, atunci cînd un om spune altuia că păcatul nu este împotriva Legilor lui Dumnezeu, pentru că el este un lucru natural. Din această cauză, copiii lui Dumnezeu cad într-o stare de confuzie, pentru că legile date de El au fost răsturnate și oamenii sunt nehotărîţi asupra direcției pe care să o urmeze.

Nu aveți decît o singură variantă. Citiți Prasfînta Biblie și reamintiți-vă Adevărul. El este acolo și poate fi citit, negru pe alb. Dacă acceptați Adevărul conținut în Sfînta Carte a Tatălui Meu și credeți că El a dictat lui Moise Cele Zece Porunci, atunci niciodată nu trebuie să acceptați vreo altă doctrină.

Niciodată Dumnezeu nu ar dicta o altă doctrină, pentru că El a dat lumii Cuvîntul Său. Nimic din acesta nu poate fi schimbat. Omul care îndrăznește să îl schimbe, pentru a se potrivi vieții celor păcătoși, se va face vinovat de un păcat teribil și va suferi pentru acest afront adus Duhului Sfînt.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1270/niciodata-dumnezeu-nu-ar-dicta-o-alta-doctrina-pentru-ca-el-a-dat-lumii-cuvantul-sau/