Daily Archives: 1 decembrie 2014

Mama Mîntuirii: Lăsați-mă să aduc iubire și alinare celor îndurerați

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1273) din Cartea Adevărului

Miercuri, 19 noiembrie 2014

Blessed_Virgin_Mary

 Iubiții mei copilași, lăsați-mă să aduc iubire și alinare celor îndurerați și mai ales celor care suferă de boli îngrozitoare.

Eu vă aduc mari Binecuvîntări de la Fiul meu Isus Cristos, care dorește să ajungă la aceia dintre voi care suferă în acest fel. El vă va ajuta pe voi, cei care sunteți devastați de suferințe fizice, umplîndu-vă cu Sfînta Sa Prezență. El vă cere să vă adresați Lui în ceasul nevoii voastre și să Îl implorați pe El să vă aducă pace și calm.

Vă rog să îi cereți Fiului meu să vă cuprindă în Brațele Sale și să vă apere de durere. Cereți-i Lui să ia pe Umerii Săi suferința voastră, iar El vă va ajuta. Fiul meu va interveni în multe moduri pentru a dovedi lumii că El vă vorbește prin aceste mesaje.

Tuturor celor care cer vindecarea sufletului, ca și a trupului, și care recită Rugăciunea (94) a Cruciadei de Rugăciune – Fiul meu va răspunde acelor suflete, prin care El alege să-și împlinească Voia Sa Sfîntă.

Nu trebuie să vă pierdeți niciodată speranța, pentru că atunci cînd vă încredeți pe deplin în Fiul meu, El întotdeauna va răspunde la strigătul vostru de ajutor.

Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

 Rugăciunea (94) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru vindecarea minţii, a trupului şi a sufletului

 O Isuse drag, mă prostern înaintea Ta ostenit, bolnav, în suferinţă şi cu dorul de a-Ţi auzi Glasul. Lasă-mă să fiu atins de Prezenţa Ta Divină, astfel încît Lumina Ta Dumnezeiască să inunde mintea, trupul şi sufletul meu. Am încredere în Milostivirea Ta. Îţi încredinţez toată durerea şi suferinţa mea şi Te rog să-mi dăruieşti harul de a mă încrede în Tine, ca Tu să mă poţi vindeca de această durere şi întunecime, astfel încît să pot deveni din nou întreg, să urmez Calea Adevărului şi să Te las să mă conduci la viaţa din Noul Paradis. Amin.

 Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1273/mama-mantuirii-lasati-ma-sa-aduc-iubire-si-alinare-celor-indurerati/

În curînd Creştinii vor deveni asemeni păgînilor

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1272) din Cartea Adevărului

Marți, 18 noiembrie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, Glasul Meu este unicul Glas care se va auzi în cele patru colţuri ale lumii, pentru că Eu pregătesc omenirea pentru marele asalt. Voi puteţi auzi multe voci din gurile falşilor vizionari şi profeţi dar niciuna nu va străpunge sufletele voastre precum Flacăra Duhului Sfînt.

Voi trebuie să vă păziţi de vocile spiritualismului fals care nu vine de la Dumnezeu, dar care va fi resimţit în diferite părţi ale lumii. Influenţa spiritelor rele va fi văzută în războaiele terorismului, cînd voci dulci care promovează ideologii greşite vor încerca să justifice atrocităţile nelegiuite pe care ei le vor înfăptui în Numele lui Dumnezeu.

În curînd, în Casele care Mă onorează se vor auzi voci care vor promova păgînismul şi ei vor desacraliza Altarele Mele. Acele voci, care vin de la spiritul răului, vor fi considerate ca interpretări fascinante ale aspiraţiilor oamenilor, care caută deplinătatea în viaţa lor. Ei vor striga, vor lăuda zei falşi, vor distruge sufletele celor vulnerabili şi vor huli împotriva Mea. Acestea sunt sufletele care Mă mînie cel mai tare, pentru că ele sunt foarte convingătoare şi vor provoca o mare confuzie. Ele vor fi ca un magnet, atrăgînd mulţi Creştini departe de Mine.

Duşmanii Mei vor face ca poporul Meu să devină orb faţă de Adevăr şi în curînd Creştinii vor deveni asemeni păgînilor. Eu voi fi dat afară, aruncat în şanţ ca un cerşetor şi uşile Bisericii Mele Îmi vor fi trîntite în Faţă. Iar cînd voi bate la uşă, aceasta va fi înţepenită din interior de către cei care pretind că vin de la Mine.

Eu v-am avertizat despre aceste zile şi ele vor veni curînd asupra voastră. Vă spun din nou, Cuvintele Mele sunt Sacrosancte. Acestea sunt cele din urmă mesaje din Cer şi sunt date unei lumi care este pe cît de indiferentă faţă de Mine, pe atît de nerecunoscătoare.

Treziţi-vă şi priviţi Adevărul în faţă. Există un singur Domn. Nu-Mi puteţi rămîne loiali Mie dacă slujiţi la mai mulţi stăpîni.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1272/in-curand-crestinii-vor-deveni-asemeni-paganilor/

 

Mama Mîntuirii: Cu cît vă rugaţi mai mult, cu atît mai puternică va fi relaţia voastră cu Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1271) din Cartea Adevărului

Luni, 17 noiembrie 2014

Sfinta Fecioara

 Dragii mei copii, pentru marea majoritate a oamenilor nu este uşor să se roage. Pentru cei cu credinţă puţină, poate fi o sarcină dificilă şi mulţi nu înţeleg rostul rugăciunii sau de ce este ea importantă.

Cînd sunteţi într-o relaţie de iubire cu o altă persoană este important să vorbiţi unul cu celălalt. Fără comunicare, relaţia se va împotmoli pînă cînd eventual chiar va muri. Acelaşi lucru e valabil şi cînd comunicaţi cu Dumnezeu. Voi nu-L puteţi vedea, nici atinge sau simţi, însă dacă vorbiţi cu El, Dumnezeu vă va răspunde. Atît de mare este misterul Divinităţi lui Dumnezeu. În timp, cei care Îi vorbesc lui Dumnezeu, prin Fiul Său Preaiubit, Isus Cristos, vor construi o legătură puternică.

Copii, atunci cînd îl chemaţi pe Fiul meu, cu cuvintele voastre, El aude fiecare strigăt de durere şi fiecare cerere pe care i-aţi adresat-o. Continuînd să vorbiţi în felul vostru cu Fiul meu, veţi şti, după un timp, că El vă aude. Acele suflete care strigă după milostivire, fie pentru sufletele lor fie pentru salvarea altora, vor primi întotdeauna Daruri speciale din Cer.

Rugăciunea nu este ceva complicat. Este la fel de simplu ca şi cum v-aţi adresa cuiva pe care îl iubiţi. Iar cînd iubiţi pe cineva puteţi fi siguri că Dumnezeu este prezent, pentru că El este Iubire. Cînd iubiţi pe cineva cu adevărat, in inima voastră există mereu încrederea. Dacă Îl iubiţi pe Fiul meu atunci trebuie să vă încredeţi în El. Dacă aveţi încredere în El atunci ştiţi că El vă va aştepta mereu, cu iubire şi duioşie. El se bucură atunci cînd voi vă adresaţi Lui pentru că El va face totul ca să vă aducă Pacea şi Mîngîierea Sa.

Niciodată nu trebuie să fiţi reticenţi să vorbiţi, prin rugăciune, cu Fiul meu. El tînjeşte după compania voastră şi în curînd nu veţi mai avea nici un dubiu cu privire la Existenţa Sa. Cu cît vă rugaţi mai mult, cu atît mai puternică va fi relaţia voastră cu Dumnezeu. Cei binecuvîntaţi cu o astfel de iubire profundă şi respectuoasă faţă de Fiul meu vor avea insuflată în sufletele lor o pace pe care nici o suferinţă de pe acest pămînt nu o va putea tulbura.

Rugaţi-vă zilnic. Vorbiţi cu Fiul meu în timpul activităţilor voastre zilnice. Cereţi-mi mie să vă aduc şi mai aproape de Fiul meu. Iar cînd voi vreţi să-L iubiţi şi mai mult, eu Îi voi cere să vă binecuvînteze. A-L iubi pe Dumnezeu într-o profundă intimitate este un Dar de la Dumnezeu pe care numai printr-o rugăciune stăruitoare îl puteţi obţine.

Preaiubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1271/mama-mantuirii-cu-cat-va-rugati-mai-mult-cu-atat-mai-puternica-va-fi-relatia-voastra-cu-dumnezeu/

 

Secretul unui bărbat va fi revelat

Mesajul Sfintei Fecioare din Anguera ( Bahia, Brazilia), Regina Păcii către Pedro Régis

 Mesajul nr. 4061 din 18 noiembrie 2014

      Dragi copii, secretul unui bărbat va fi revelat şi va fi mare confuzie şi diviziune în Palat (Vatican). Îngenuncheaţi în rugăciune. Vă îndreptaţi spre un viitor dureros.

Nu lăsaţi ca flacăra credinţei să se stingă în voi. Orice s-ar întîmpla, rămîneţi fermi în adevăr. Nu permiteţi ca lecţiile trecutului să fie abandonate. Iubiţi şi apăraţi adevărul. Acela care rămîne credincios va fi salvat. Înaintaţi fără teamă. Acesta este mesajul pe care vi-l transmit în numele Sfintei Treimi. Vă mulţumesc pentru că mi-aţi permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfînt. Pacea să fie cu voi. Amin.

Sursa: : http://pedroregis.com/mensagens_por.php

http://apparitionsmariales.org/

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Niciodată Dumnezeu nu ar dicta o altă doctrină, pentru că El a dat lumii Cuvîntul Său

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1270) din Cartea Adevărului

Duminică, 16 noiembrie 2014

Dieu notre pere

 

Multiubita Mea fiică, satana este regele minciunilor, maestrul înșelăciunii și el bîntuie liber pe pămînt, devorînd suflete în fiecare secundă. Puterea lui este sporită de faptul că cei mai mulți oameni nu cred că el există. El a luat în stăpînire inimile și sufletele oamenilor și iată cum lucrează el.

El le spune minciuni celor pe care îi infestează, pentru a-i încuraja să păcătuiască. El va convinge sufletul că păcatul este inofensiv și că este acceptabil să comită orice păcat care se asociază în mod special cu el. Aceste păcate includ justificarea oricărui act reprobabil asupra trupului, inclusiv promiscuitatea sexuală, imoralitatea, desfrîul și decadența. Cînd corpul uman este folosit ca instrument pentru a comite astfel de acte, care sunt rușinoase în Ochii lui Dumnezeu, veți ști că acesta este un semn al influenței satanice.

Cînd cel rău influențează sufletele celor din Biserica Mea desemnaţi să îndrume spiritual sufletele,  făcîndu-le să încurajeze acceptarea păcatului, el face aceasta într-un mod foarte viclean. Veți fi admonestați pentru că îl judecați pe cel păcătos, dar nici un cuvînt nu va fi rostit pentru a condamna ceea ce este păcat în Ochii lui Dumnezeu.

Cînd satana vrea să distrugă dragostea, el va face aceasta aducînd discordie în relațiile omenești; el va crea ură în inimile oamenilor, umplîndu-le capul cu minciuni, ceea ce va îi va încuraja pe oameni să se lupte între ei în conflicte și în război. El ispitește omul prin influența altor suflete, care au cedat deja tentațiilor lui.

Minciunile, blasfemiile și ura – sunt mijloacele prin care satana lucrează pentru a răspîndi infestarea sa. El amăgește sufletele într-o linişte falsă, atunci cînd un om spune altuia că păcatul nu este împotriva Legilor lui Dumnezeu, pentru că el este un lucru natural. Din această cauză, copiii lui Dumnezeu cad într-o stare de confuzie, pentru că legile date de El au fost răsturnate și oamenii sunt nehotărîţi asupra direcției pe care să o urmeze.

Nu aveți decît o singură variantă. Citiți Prasfînta Biblie și reamintiți-vă Adevărul. El este acolo și poate fi citit, negru pe alb. Dacă acceptați Adevărul conținut în Sfînta Carte a Tatălui Meu și credeți că El a dictat lui Moise Cele Zece Porunci, atunci niciodată nu trebuie să acceptați vreo altă doctrină.

Niciodată Dumnezeu nu ar dicta o altă doctrină, pentru că El a dat lumii Cuvîntul Său. Nimic din acesta nu poate fi schimbat. Omul care îndrăznește să îl schimbe, pentru a se potrivi vieții celor păcătoși, se va face vinovat de un păcat teribil și va suferi pentru acest afront adus Duhului Sfînt.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1270/niciodata-dumnezeu-nu-ar-dicta-o-alta-doctrina-pentru-ca-el-a-dat-lumii-cuvantul-sau/