Daily Archives: 2 decembrie 2014

Mesajul lui Isus pentru Biserica din Franţa

Mesajul lui Isus către JNSR din 11 iulie 2014

Bateme_de_Clovis_par_St_Remy-

O, Franţă, ascultă rugămintea mea către Biserica mea din Franţa

Prin tine, fac cunoscută „Împărăţia mea“ pe acest pămînt!

Cînd Clovis era Rege al Franţei, tu erai păgînă…

Prin Biserica Suverană, tu ai devenit creştină…

Porumbelul a zburat prin văzduh, pînă în baptisteriul dulcii mele Ţări, pentru a-i preda Episcopului Saint Remi, în 481, fiola cu ulei binecuvîntat.

Prin acest Botez Regal, tu ai devenit creştină şi pentru totdeauna, o, Franţă, ţara ta a

devenit „Fiica mai mare a Bisericii“.

O, cît de mult, în faţa tuturor păgînilor, tu l-ai onorat pe Dumnezeul tău şi binecuvîntat destinul tău.

Astăzi revin pentru a te ruga din nou să reînnoieşti „Jurămintele Botezului tău“, pentru a binecuvînta prin tine Franţa cu toţi ai tăi şi prin tine, acest pămînt al Franţei, care a acceptat într-o zi să devină fiica mai mare a Bisericii, care este Isus Cristos care revine în curînd!

Dumnezeu să binecuvînteze prin Reînnoirea Botezului său pe toţi copiii lui Dumnezeu.

Isus Cristos

Sursa: http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului

Pămîntul, infestat de răutățile lor, va geme de durere

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1276) din Cartea Adevărului

Luni, 24 noiembrie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, de cît de multă mîngîiere am nevoie în aceste timpuri, cînd atît de mulți s-au îndepărtat de Mine. Lacrimile Mele curg în torente pentru că armata satanei, infestată de Izabela, unul dintre demonii lui cei mai malefici, i-a ispitit pe mulți dintre aceia care mărturisesc că Mă reprezintă pe Mine. Cît de multe au uitat  ei și cît de puțin își amintesc de Promisiunea Mea de a reveni.

Momentul celei de A Doua Mea Veniri se apropie foarte mult și armata satanei s-a adunat în număr uriaș, pregătită să lupte împotriva celor pe care Eu îi numesc ai Mei. Această armată malefică va fi condusă de către dușmanii Mei și ei nu se vor da în lături de la nimic pentru a înșela lumea și a o face să creadă în minciunile lor. Vorbind în Numele Meu, ei vor lua cu ei persoane sfinte – bărbați și femei – și vor deveni o forță ce nu poate fi ignorată. Îmbrățișați cu mare avînt de către o lume laică, ei vor schimba fața pămîntului și în urma lor vor aduce dezastrul.

Pămîntul, infestat de răutățile lor, va geme de durere și aceasta se va manifesta prin mari dezastre. Fiecare act malefic de profanare pe care ei îl vor comite asupra Trupului Meu se va manifesta prin schimbări climatice, recolte compromise, schimbări în atmosferă și inundații atît de mari încît vor fi puține națiuni pe pămînt care nu vor fi atinse de acțiunile lor. Tatăl Meu le va produce lor o mare suferință.

Pentru fiecare suflet pe care îl condamnă în Numele Meu vor fi și ei condamnați la fel. Pentru fiecare durere pe care o provoacă acestor copii ai lui Dumnezeu și ei vor suferi aceeași durere. Iadul pe care ei îl vor aduce asupra a milioane de oameni va duce la o pedeapsă care va fi asemenea focurilor ce ard zilnic în abisul etern.

Porțile Paradisului li se vor trînti în față și ei vor urla în agonie atunci cînd, în Ultima Zi, vor fi orbiți de Lumina Mea. Ei vor fugi, ca lași ce sunt, și vor încerca să se adăpostească din fața Dreptății Mele, dar nu vor găsi nici un loc de refugiu. Orbiți, vor fugi, vor cădea și nu va exista nici un loc în care să meargă. Rămași în urmă, pentru că nici unul dintre ei nu va avea puterea sau voința să ceară Ajutorul Meu, căci ei se vor fi separat deja de Viața pe care ar fi putut-o avea, dar de care nu se mai pot folosi.

Ascultați-Mă acum, cînd declar solemn că omul care trăiește după Cuvîntul Meu și care Îmi rămîne loial Mie nu are de ce să se teamă. Omul care Mă blestemă și închide cu hotărîre în urma lui ușa Împărăției Mele, va fi aruncat în afară.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1276/pamantul-infestat-de-rautatile-lor-va-geme-de-durere/

 

Spiritul diabolic al Izabelei va face tot ce îi stă în putință pentru a se infiltra în Biserica Mea de pe pămînt

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1275) din Cartea Adevărului

Duminică, 23 noiembrie 2014

Ultima cină

 Multiubita Mea fiică, spiritul diabolic al Izabelei a pus la cale un mare asalt împotriva Misiunii Mele de a salva sufletele.

Această trădătoare și distrugătoare a profeților lui Dumnezeu s-a stabilit pe pămînt ca învățător de la Dumnezeu și s-a manifestat printre cei ai Mei pentru a-i seduce și a-i îndepărta de Biserica Mea, în ceea ce va constitui cea mai mare apostazie a tuturor timpurilor. Ea va fi răspunzătoare de adulterul comis de Biserica Mea cu prinții lumii laice, care va aduce o uniune respingătoare în ochii lui Dumnezeu și o abominație în Ochii Săi.

Prezentă atît în inimile bărbaților cît și ale femeilor, Izabela este printre cei mai răi, inteligenți și vicleni demoni din ierarhia satanei și lucrează în multe feluri ca să îi inducă în eroare pe oamenii Mei. Ea lucrează printr-un grup care pretinde a proveni de la Mine, dar care este implicat într-un cult satanic. Versat în teologie, acest spirit demonic vorbește acestui grup folosind diferite limbi și cauzează o mare confuzie, suferință și divizare printre cei care au acceptat Cupa Mea. Acei autointitulați experți ai Cuvîntului Meu nu vin de la Mine. Și, în timp ce ura lor pentru Mine este evidentă prin murdăria care se revarsă din gurile lor, sunt alte căi prin care ei vor încerca să facă rău misiunii Mele finale.

O veți recunoaște pe această dușmancă al lui Dumnezeu prin încercările sale constante de a-i declara pe discipolii ei drept profeți ai lui Dumnezeu. Mulți dintre ei vor ieși în față și vor declara că prin ei vorbesc Eu, Isus Cristos. Izabela va face să înflorească și să crească minciunile, lipindu-și spiritul ei malefic și arogant de profeții autodeclarați, care vor încerca apoi să folosească această misiune pentru a da legitimitate vocilor lor.

Spiritul malefic al Izabelei va face tot ce îi este în putință pentru a se infiltra în Biserica Mea de pe pămînt, folosind toate tacticile imaginabile. Prin influența pe care o are, ea va îndepărta de Mine multe suflete bune din Biserica Mea și va submina Cuvîntul lui Dumnezeu. Lucrînd printre bărbați, cît și printre femei, ea va folosi vrăjitoria și farmecele pentru a crea impresia unor miracole. Ea este un alt adversar al Meu care, sub influența lui Baal, va încerca să facă rău adevăraților vizionari ai lui Dumnezeu în bătălia finală pentru suflete.

Feriți-vă de cei care își etalează cunoștințele de teologie și care îndrăznesc să spună că vin de la Mine, deși tot ceea ce rostesc ei tîșnește din gelozia și ura intensă față de profeții lui Dumnezeu. Astfel de suflete infestate vor încerca să vă manipuleze și să-i intimideze pe toți cei care li se opun. Dacă veți continua să urmați misiunea Mea finală pe pămînt pentru a salva sufletele, ei vor face tot ce pot pentru a vă epuiza forțele.

Cei care sunt influențați de spiritul Izabelei vor lucra fără oboseală pentru a Mă ataca. Acest spirit malefic, prin sufletele slabe pe care le capturează, va folosi mijloace demonice pentru a jigni și umili pe cei care Mă urmează și pentru a incita ura împotriva lor. Cînd vă veți confrunta cu aceste suflete infestate, fugiți! Nu îi subestimați, pentru că, sub influența Izabelei, ei vor încerca să facă un rău greu de imaginat acelora care li se împotrivesc.

Învățați să recunoașteți spiritul malefic al Izabelei, pentru că, prin cei pe care îi posedă, ea va vorbi cu o mare autoritate despre Mine. Ei vor grăi etalînd o cunoaștere aprofundată a Sfintelor Sacramente și vor folosi citate din Sfînta Biblie, însă numai pentru a le transmite greșit, pentru a submina Cuvîntul Meu. O veți vedea pe Izabela atacînd această misiune cu o ură arzătoare. Discipolii săi devotați sunt încăpățînați, dominatori, plini de mîndrie și profund dedicați acestui adversar al Meu care a pus stîpînire pe sufletele lor cu influența sa puternică. Niciodată nu trebuie să aveți de-a face cu spiritul lui Izabelei, pentru că dacă veți face aceasta, ea vă va distruge întocmai așa cum a făcut și cu acele cohorte ale ei.

Luați aminte la oricine iese în față și spune că a fost trimis de Mine pentru a răspîndi cuvîntul Meu. Să știți că Eu nu am mai numit nici un profet pentru a comunica lumii  Cuvîntul Meu, de cînd a început această Misiune. Dar acești falși profeți vor ieși, cu zecile, fiecare încercînd să îl întreacă pe celălalt. Atunci ei vor încerca să folosească această Misiune ca să adune sprijin pentru a răspîndi neadevăruri. Toți cei care ar putea fi seduși de maleficul spirit al Izabelei și care răspund acestui spirit, în orice mod, vor descoperi în scurt timp că întreaga lor dragoste pentru Mine s-a sfîrșit brusc. Vă veți pune sufletul în mare pericol atunci cînd veți ceda minciunilor Izabelei, care este trimisă din măruntaiele abisului pentru a distruge Biserica Mea și pe Profeții Mei din aceste timpuri.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1275/spiritul-diabolic-al-lui-jezebel-izabela-va-face-tot-ce-ii-sta-in-putinta-pentru-a-se-infiltra-in-biserica-mea-de-pe-pamant/

 

Mama Mîntuirii: Am un mesaj pentru Clerul Romano-Catolic

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1274) din Cartea Adevărului

Vineri, 21 noiembrie 2014

Marie reine

 Eu sunt Imaculata Fecioara Maria, Mama lui Dumnezeu – Mama Mîntuirii. Astăzi eu am un mesaj pentru Clerul Romano-Catolic și vin la voi din partea Preaiubitului meu Fiu, Isus Cristos.

Eu fac apel la toți slujitori sfințiți ai Fiului meu, care Îl servesc pe El în aceste timpuri de mari încercări în Biserică. Voi sunteți avangarda Preasfintelor Sale Sacramente și ați fost chemați de Fiul meu ca să-L slujiți pe El în salvarea tuturor sufletelor și din acest motiv voi aveți o mare responsabilitate față de El. Datoria voastră trebuie să fie întotdeauna aceea de a-L sluji pe Fiul meu și Trupul Său – Biserica Sa – și de a asigura loialitatea față de Preasfîntul Său Cuvînt în toate timpurile.

De acum încolo vor urma timpuri de mare suferință și persecuție, iar voi trebuie să vă pregătiți pentru acest lucru acum. În viitor credința voastră va fi testată pînă la limitele ei și veți fi obligați să fiți de acord să depuneți un nou jurămînt, în care vi se va cere să arătați supunere față de o doctrină nouă, care nu va fi de la Fiul meu.

Aceia dintre voi care vor recunoaște falsa doctrină, atunci cînd aceasta vă va fi prezentată, nu trebuie să i se supună. Cînd sunteți instruiți să adaptați și să modificați Preasfintele Sacramente voi trebuie să fugiți. Biserica Fiului meu urmează să fie testată peste limita ei de rezistență. Aceia dintre voi care s-ar putea debarasa de Adevăr în favoarea noii doctrine modificate – despre care ei vă vor spune că e necesar să urmeze nevoile omului – să știți că aceasta va fi o mare trădare a Cuvîntului lui Dumnezeu.

Ca urmare a Sfintelor voturi pe care voi le-ați depus ca să-L slujiți pe Fiul meu, voi aveți o datorie față de copiii lui Dumnezeu, aceea de a-i hrăni cu Trupul și Sîngele Fiului meu, Isus Cristos. Cu toate acestea, va veni o vreme cînd veți fi obligați să modificați Sfînta Jertfă a Liturghiei. Unii dintre voi veți ști pe loc că se comite o mare greșeală și de aceea trebuie să întoarceți spatele.

Voi trebuie să continuați să hrăniți sufletele celor care se bazează pe voi ca să-i hrăniți cu Preasfînta Euharistie. Dacă rămîneți loiali Fiului meu și continuați să îi seviți pe copiii lui Dumnezeu, conform datoriei voastre, voi Îl veți sluji pe El cu mare deminitate. Eu vă cer să vă rugați Preasfîntul Meu Rozar zilnic ca să vă dea puterea de care aveți nevoie și să vă protejeze împotriva satanei, fiindcă acele timpuri care urmează și aproape că sunt asupra voastră, vor deveni insuportabile. Păstrînd în permanență Pecetea Dumnezeului celui Viu apoape de voi, veți primi o Protecție suplimentară împotriva celui rău.

Vor fi mulți preoți dintre voi care nu vor găsi curajul de a susține Cuvîntul lui Dumnezeu, însă voi niciodată nu trebuie să vă temeți să arătați loialitate Fiului meu. Pentru că dacă voi Îl trădați pe Fiul meu voi veți trage după voi suflete inocente care involuntar se vor trezi induse în eroare și duse într-o teribilă întunecime.

Satana a pătruns în Biserica Fiului meu de ceva vreme dar de fiecare dată cînd haosul și confuzia pe care le-a provocat au devenit insuportabile, acestea au fost risipite datorită credinței prea iubiților slujitori sfințiți ai Fiului meu. Acum cînd credința multor preoți a fost slăbită și în unele cazuri complet distrusă, porțile iadului s-au deschis și vă paște un mare pericol.

Niciodată să nu fiți tentați să renunțați la ceea ce Fiul meu v-a învățat. Fiul meu nu s-a schimbat. Cuvintele Lui rămîn săpate în Stînca pe care a fost construită Biserica Sa. Sacramentele Sale aduc sufletelor Lumina de care acestea au nevoie pentru a susține viața. Dacă voi Îl trădați pe Fiul meu, voi distrugeți însăși viața, pentru că fără Prezența Fiului meu lumea nu ar mai exista astăzi.

Binecuvîntați sunt cei care Îl iubesc pe Fiul meu cu adevărat, pentru că ei vor fi cei care vor conduce prin exemplul lor.

 Preaiubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1274/mama-mantuirii-am-un-mesaj-pentru-clerul-romano-catolic/