Daily Archives: 4 decembrie 2014

Ereziile vor abunda, iar Numele Meu va dispărea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1277) din Cartea Adevărului

Miercuri, 26 noiembrie 2014

Isus

 Preaiubita Mea fiică, Eu Sunt un Mister pentru lume şi numai cei care sunt apropiaţi de Mine vor cunoaşte dimensiunea Iubirii pe care Eu o port în Inima Mea pentru omenire.

Dacă ei Mi-ar putea vedea Faţa, ar şti cît de adîncă este Iubirea Mea, ca și preocuparea Mea, frustrarea Mea, mînia Mea, compasiunea Mea și tristeţea Mea pentru toţi. Eu simt aceste lucruri datorită Iubirii Mele pentru voi toţi, și numai datorită Divinităţii Mele şi misterului Legămîntului Tatălui Meu, omului i-au fost dăruite atîtea informaţii despre Existenţa lui Dumnezeu. Întregul Adevăr despre Împărăţia Mea ce va să vină, va fi făcut cunoscut numai celor care vor intra în ea. Pînă atunci, fiţi siguri că Slava Mea Măreaţă se va manifesta prin fiecare dintre voi cînd moartea nu va mai avea nici o putere asupra voastră.

Trebuie să credeţi în aceste Mesaje cu toată inima voastră şi să ştiţi că ele conţin Fîntîna întregii Vieţi. Prezenţa Mea printre voi, iubiţii Mei ucenici, devine din ce în ce mai puternică, iar cu cît devine mai puternică, cu atît mai multă ură va fi azvîrlită asupra Mea, ca şi asupra celor care răspund la Chemarea Mea pentru salvarea sufletelor. Demoni din toate categoriile şi din întreaga ierarhie a lui satana au infestat sufletele multor oameni buni, care Mă iubesc pe Mine. Aceste sărmane suflete au fost păcălite să respingă Planul Meu Final de pregătire a Rămăşiţei Armatei Mele. În schimb, ei sunt influenţaţi să devină participanţi de bună voie în armata satanei. În multe cazuri, armata satanei nu va părea că Mi se opune în mod direct. Nu. Satana este mult prea viclean pentru a-şi dezvălui prezenţa, astfel că fiecare manevră a războiului său împotriva acestei Misiuni va fi construită cu grijă, dar voi veţi fi în stare să-i recunoaşteţi trăsăturile. Mîndrie, aroganţă, apeluri subtile pentru dreptate, care ascund cuvinte eretice şi blasfemiatoare, vor fi prezentate omenirii ca fiind declaraţii de caritate şi apeluri publice pentru respectarea drepturilor omului. Pe măsură ce Biserica Mea începe să se destrame pe la cusături, cei mai devotaţi ucenici ai Mei vor pune aceasta pe seama schimbării vremurilor; o nouă eră, în care lumea devine mai unită, în ciuda diferenţelor religioase şi un nou început.

Noua eră a Bisericii va fi privită ca o evanghelizare globală, aşa cum nu a mai fost văzută în Biserica Mea de pe vremea în care Apostolii Mei îşi începeau misiunea. Ea va fi întîmpinată, mai întîi, de către lumea secularizată. Odată ce lumea secularizată acceptă acest plan, lideri din Biserica Mea vor fi obligaţi să aplaude această nouă eră în care Biserica şi lumea secularizată devin una. Ereziile vor abunda, iar Numele Meu va dispărea.

Ai Mei nu vor renunţa niciodată şi mari favoruri le vor fi acordate, pe multe căi. Frica nu îi va opri în lupta lor împotriva armatei satanei. Vocile lor vor răsuna pe măsură ce Duhul sfînt le va da putere în moduri care îi vor uimi pe mulţi. Ei vor susţine Adevărul cu orice preţ şi Ierarhia Cerească, toţi îngerii şi sfinţii, vor mărşălui alături de ei. Toate insultele vor fi aruncate asupra lor; toate obstacolele vor fi puse înaintea lor şi toate blestemele vor fi scuipate peste ei. Dar nimic nu îi va opri iar Eu, Isus Cristos, le voi umple inimile de curaj, hotărîre şi de voinţa de a rezista tuturor celor care Mă vor trăda pe Mine şi care îi vor persecuta pe ei pentru că spun Adevărul.

Nu trebuie să vă fie niciodată frică să repetaţi Cuvîntul Sfînt al lui Dumnezeu, iar şi iar, pentru milioanele de oameni care nu vor recunoaşte minciunile care în curînd vor înlocui Doctrina Mea Sfîntă.

Eu voi ridica bărbaţi şi femei, oameni curajoși din toate colţurile pămîntului, pentru a proclama Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu, aşa cum este scris în Preasfînta Biblie. Pe măsură ce ei vor întări Adevărul, vor fi asaltaţi de mincinoşi, ce vor folosi o logică deformată pentru a-i contrazice. În timpurile ce vor duce către A Doua Mea Venire, inamicii Mei vor ieşi la suprafaţă în număr mare, înarmaţi cu argumente teologice care vor submina Cuvîntul lui Dumnezeu. Ei îi vor avea în frunte pe mulţi dintre slujitorii mei sfinţiţi dezorientaţi, induşi în eroare de către Adversarul Meu.

Vocea duşmanilor Mei va răsuna pînă cînd va răguşi, strigînd obscenităţi, cu ura faţă de cei care conduc Rămăşiţa Armatei Mele scurgîndu-se din fiecare por al trupului lor. Ei nu vor renunţa la persecutarea tuturor Creştinilor pînă în Ziua în care Eu voi veni să judec. Şi, atunci, toţi vor deveni tăcuţi – nici un sunet nu vor mai scoate – deoarece abia atunci vor realiza adevărul îngrozitor şi modul în care M-au trădat.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1277/ereziile-vor-abunda-iar-numele-meu-va-disparea/