Daily Archives: 8 decembrie 2014

Dumnezeu cel atotputernic este TREIME

Mesajul lui Isus din Nazaret către JNSR

27 septembrie 2014 (2)

La Trinite

Dumnezeu cel atotputernic este TREIME, pentru a te sluji…

Dumnezeu voia nu numai să te vadă şi să te atingă, dar El dorea, mai presus de orice, ca tu să-L recunoşti şi să-i surîzi…Da, să-l iubeşti…

Pentru aceasta El a devenit Isus, real şi plin de IUBIRE, pentru tine şi pentru toţi fraţii tăi…

Acest Isus abandonat a urcat pînă pe stîlpul infamiei pentru a îmbrăţişa, cu braţele deschise, CRUCEA, pentru voi toţi…

Atunci din Spiritul Său Sfînt, El te-a binecuvîntat şi a făcut din tine, prin Sîngele său ales ţîşnit din Divina Sa Inimă, o fiică, un fiu din mulţimea de fraţi, deoarece Sîngele Meu nu se varsă pentru unul, ci pentru toţi copiii pămîntului…

Astfel, prin această scrisoare scrisă astăzi şi pe care o citeşti, aminteşte-ţi copilă, că lumea îţi aparţine ţie şi fraţilor tăi şi dacă tu mă primeşti în inima ta, noi vom merge împreună să-i căutăm…

Deoarece astăzi DUMNEZEU, Tatăl nostru cheamă lumea întreagă să-l urmeze pentru a elibera această lume de lanţurile satanei.

Trebuie să-l recunoaştem pe Dumnezeu în Isus care s-a făcut Om, pentru ca omul să poată intra în Dumnezeu. Voi formaţi toţi UN SINGUR DUMNEZEUŞi Dumnezeu nu poate să renunţe la a continua să vă iubească pe fiecare pentru ceea ce sînteţi, adică o parte a Lui însuşi…

Creatorul nu poate şi nu va putea niciodată să uite Creaţia Sa!

DUMNEZEU este IUBIRE şi IUBIREA nu are graniţe.

Amintiţi-vă, fiecare dintre voi, că SINGUR DUMNEZEUL Înmulţirii este Creatorul.

El v-a creat şi şi-a dat viaţa pentru cei mulţi…

Deci, puteţi voi să-i reproşaţi lui Dumnezeu că este Tată, Fiu şi Spirit Sfînt?

Nimic nu este destul pentru a vă iubi!…

Iubiţi-mă în Isus Cristos care a primit toate puterile Singurului şi Unicului Dumnezeu care revine la voi, la fiecare dintre voi, în Persoana lui Isus Cristos.

Iubirea mea este veşnică şi Dumnezeu vă iubeşte!

Adunaţi-vă pentru a-L primi!

Eu sînt Isus din Nazaret care vă iubeşte!

Sursa: http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright © 2013-2014 Revelații ale cerului