Daily Archives: 16 decembrie 2014

Mama Mîntuirii: Dumnezeu a creat pentru omenire o ordine naturală

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1285) din Cartea Adevărului

Vineri, 5 decembrie 2014

Sainte Marie

 Copilașii mei dragi, Dumnezeu a creat universul în toată perfecțiunea lui. Deoarece el provine de la Dumnezeu, totul are o ordine naturală precisă, conform cu Sfînta Voie a lui Dumnezeu.

Legile omului și legile naturii au fost create de către Cel care Este deasupra tuturor lucrurilor. Iată de ce, toate lucrurile care au fost menite să fie trebuie să rămînă exact așa cum sunt. Dumnezeu a creat pentru omenire o ordine naturală, un loc în care să trăiască, mîncare pentru a se hrăni și darul voinței libere.Tot ceea ce este natural vine de la Dumnezeu. Dumnezeu a creat această ordine pentru ca omul să poată supraviețui. Cînd omul intervine în ordinea naturală a universului – în mîncarea cu care vă hrăniți, în apa pe care o beți și în reproducția firească a rasei umane – atunci toată răzbunarea va aparține lui Dumnezeu.

Atît de mulți au încercat să modifice ordinea lumii – care a fost creată de către Dumnezeu pentru rasa omenească! Ei vor suferi pentru aceasta, căci Dumnezeu îi va abandona pe cei care au schimbat Adevărul Creației Sale cu înlocuitori falși. Dacă omul va continua să-și slujească doar propriile lui interese egoiste, atunci Dumnezeu îl va lăsa să se degradeze pe sine însuși, lăsîndu-l să schimbe tot ceea ce este natural cu tot ceea ce este împotriva naturii.

Omul a schimbat Legile lui Dumnezeu din cauza influenței satanei, iar acest lucru va aduce distrugere. Orice provine de la Dumnezeu nu mai este considerat a fi destul de bun, iar omul va încerca să schimbe legile naturii pentru a le face după poftele sale păcătoase. El va merge pînă într-acolo încît va nega crearea universului, făcînd afirmații false referitoare la originea sa. Totul a început cu Dumnezeu și se va sfîrși cu Dumnezeu. Toate lucrurile bune vor lua sfîrșit din cauza omului care se ridică întru sfidarea lui Dumnezeu. Odată ce s-a intervenit asupra Legilor Creației, pe pămînt va fi simțită o mare pedeapsă. Deși Dumnezeu este răbdător, El nu-i va permite niciodată omului să-i dicteze Lui cum să-și conducă Împărăția.

Cînd omul se va degrada pe sine atît de mult încît nu va mai respecta viața, trupul omenesc, pe frații și surorile lui și nici Legile lui Dumnezeu, vor izbucni, în număr mare, furtuni puternice care vor dura cu săptămînile. Vuietul acestor furtuni va fi simțit în mai multe națiuni. Cînd le veți simți pe acestea, să știți că a coborît Mînia lui Dumnezeu și că omul este sancționat pentru marile blasfemii pe care le-a comis împotriva Creatorului său.

Mama voastră,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1285/mama-mantuirii-dumnezeu-a-creat-pentru-omenire-o-ordine-naturala/

Fiecare om are trăsături ale Tatălui Meu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1283) din Cartea Adevărului

Marți, 2 decembrie 2014

Isus

 Multiubita Mea fiică, în ciuda faptului că vor veni zilele de întuneric, în timpul în care lumea va fi purificată de păcat, iar Eu voi fi respins ca nemaifiind important, Eu Sunt un Dumnezeu al Marii Milostiviri.

Vă reamintesc că Eu iert cu ușurință și îi iubesc pe toți cu fiecare parte a Ființei Mele, deși mulți Mă chinuiesc cu indiferența și ura lor față de Mine. Accept faptul că nu sunt iubit precum eram odată și că s-a răcit credința poporului Meu, pentru că acest fapt a fost prezis. Datoria Mea acum este să eliberez omul din sclavia impusă asupra lui de satana prin ispite. Atîta vreme cît nu crede în satana – care este cea mai mare nenorocire cu care se confruntă omenirea – omul nu va accepta Bunătatea Mea, Iubirea Mea sau Existența Mea.

Este greu pentru voi, toți cei care Mă cunoașteți, să rămîneți în starea de har. Gîndiți-vă cum sunt acele suflete pierdute, care nu Îmi acordă nici o atenție; sau care știu Cine Sunt Eu dar nu Îmi dau nimic din timpul lor; sau acele suflete cărora li s-au dat Sacramentele și Adevărul, dar care au renunțat la dreptul lor la Împărăția Mea. Mulți dintre ei venerează dumnezei falși și se dedică aproape zilnic goanei după lucruri care nu vin de la Mine. Nici unul dintre acești oameni nu Mă iubește, dar Eu îi iubesc și întotdeauna îi voi iubi, pentru că ei sunt parte din Trupul Meu.

Apoi sunt acele suflete care Îmi sunt necredincioase, care Mă trădează și care doresc să creadă în noi descoperiri, care pun la îndoială Divinitatea Mea. Și aceștia au lăsat ca dragostea lor pentru Mine să scadă, totuși Eu îi iubesc și pe ei la fel de mult ca și pe cei care Mă iubesc din toată inima. Nu voi renunța niciodată să caut un loc în inima lor, așteptînd un moment cînd ei Îmi vor răspunde sau cînd vor accepta în cele din urmă Marea Mea Milostivire.

Omul este făcut după Chipul lui Dumnezeu. Ca orice părinte, Dumnezeu Se vede pe Sine în Ai Săi și aceasta Îi aduce o mare bucurie. Fiecare om are trăsături ale Tatălui Meu. Există ceva bun în oricare om și această parte bună este cea care vă dovedește că Dumnezeu este prezent. Bucurați-vă atunci cînd observați bunătate, iubire, răbdare și mari acte de caritate, pentru că puteți fi siguri că Prezența lui Dumnezeu lucrează în sufletele care manifestă aceste trăsături. Această bunătate care se află în sufletele păcătoșilor va fi cea care va învinge răul. Nu trebuie niciodată să vă pierdeți speranța, pentru că Eu Sunt pururea milostiv și Compasiunea Mea cuprinde totul. Eu nu voi respinge pe nimeni dintre cei care Mă cheamă. Eu doresc doar să le aduc Iubirea Mea, Pacea Mea și Glorioasa Mea Împărăție.

Rugați-vă, discipolii Mei dragi, ca Eu să pot aprinde dragostea în sufletele celor care s-au îndepărtat de Mine. Voi lupta pînă la sfîrșit ca să îi pot aduna pe toți copiii lui Dumnezeu și în special pe dușmanii Mei și să le aduc mîntuirea veșnică.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1283/fiecare-om-are-trasaturi-ale-tatalui-meu/

Mama Mîntuirii: Puteți să le cereți îngerilor lui Dumnezeu să se roage pentru voi, însă niciodată să nu le cereți să vă dea puteri

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1282) din Cartea Adevărului

Duminică, 30 noiembrie 2014

Sfinta Fecioara

 Dragii mei copii, niciodată nu trebuie să vă rugați la îngerii lui Dumnezeu, pentru că ei sunt slujitorii Lui și strădania lor este doar ca să-i dea Slavă lui Dumnezeu și să facă Preasfînta Sa Voință. Rugăciunea este un act de adorare și cînd voi vă adresați îngerilor lui Dumnezeu, din Ierarhia Sa Cerească, trebuie s-o faceți întotdeauna cu intenția de a le cere să se roage pentru voi. Dacă voi încercați să comunicați cu Ierarhia Cerească a Îngerilor, atunci trebuie să faceți aceasta doar pentru a cere ajutorul și îndrumarea lor pentru ca voi să faceți Preasfînta Voie a lui Dumnezeu.

Aceia dintre voi care cred că vor primi puteri de la Îngerii lui Dumnezeu se înșeală. Puterea dată îngerilor poate veni numai de la Dumnezeu și voi niciodată nu trebuie să-i folosiți pe ei ca înlocuitor al rugăciunii către El. Astăzi, atît de multe suflete încearcă să comunice cu îngerii din motive egoiste și pentru a obține puteri care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Obsesia legată de îngeri poate conduce la o teribilă decepție deoarece aceasta poate atrage spiritul răului dacă voi nu sunteți atenți.

Atunci cînd faceți apel la îngerii lui Dumnezeu ca să vă ajute, voi trebuie întotdeauna să vă faceți mai întîi Semnul Crucii cu Apă Sfințită și apoi să le cereți ajutorul în numele lui Isus Cristos. Dacă voi nu faceți așa, și folosiți orice obiect care nu e asociat cu Creștinismul cînd chemați îngerii să vă ajute, atunci aceasta poate invita spiritul rău în viața voastră. Odată ce se întîmplă aceasta, vă va fi aproape imposibil să scăpați de el.

Preocuparea de a comunica cu îngerii poate conduce la implicarea în ocultism. Odată ce se întîmplă aceasta, voi îi veți atrage pe acei îngeri care au fost aruncați din Cer de Tatăl Meu Ceresc. Ei acum cutreieră Pămîntul cu sutele de mii căutănd un adăpost. Sufletele care se lasă deschise la influența lor pot fi rapid implicate într-o lume a spiritelor care nu este de la Dumnezeu. Odată ce voi vă amestecați cu lumea spiritelor iadului, nu vă veți mai găsi pacea. Acești îngeri căzuți vă vor ademeni într-o plasă de înșelăciuni. Mai întîi, veți simți un sentiment de speranță și apoi veți crede că vă puteți controla toate aspectele vieții voastre, cu ajutorul acestor îngeri. În cele din urmă, veți crede în mod greșit că voi vă puteți controla destinul în întregime. Tot soiul de noțiuni false de pace vă vor umple mintea, însă curînd după aceasta veți simți o groaznică stare de nefericire.

Intrînd în legătură cu asemenea spirite, despre care credeți că sunt îngeri ai lui Dumnezeu, dar care nu aparțin Împărăției Sale, veți fi conduși să vă implicați în ocultism, care vă va orbi față de Adevăr și vă va distruge sufletul.

Dumnezeu nu le acordă Îngerilor Lui permisiunea ca ei să vă ofere daruri, pentru că acestea pot veni doar de la El. Îngerilor lui Dumnezeu le puteți cere doar să se roage pentru voi, însă niciodată să nu le cereți să vă dea bunuri lumești sau puteri spirituale. Atunci cînd voi idolatrizați îngerii și căutați aceste lucruri, vă faceți vinovați de încălcare Primei Porunci a lui Dumnezeu.

Mama voastră Preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1282/mama-mantuirii-puteti-sa-le-cereti-ingerilor-lui-dumnezeu-sa-se-roage-pentru-voi-insa-niciodata-sa-nu-le-cereti-sa-va-dea-puteri/