Daily Archives: 19 decembrie 2014

Mama Mîntuirii: Eu am fost trimisă ca mesager al Său de-a lungul veacurilor

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1289) din Cartea Adevărului

Marți, 9 decembrie 2014

Marie reine

Draga mea copilă, eu sunt Imaculata Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu și vin să vă dezvălui scopul misiunii mele pe pămînt.

Eu sunt slujitoarea Domnului și am fost aleasă de Tatăl meu Ceresc să-l nasc pe Fiul Său, Isus Cristos, Mîntuitorul Lumii. La fel cum am fost chemată să îndeplinesc Voia sa preasfîntă prin nașterea Fiului Său Unul Născut, care a fost trimis ca să dea viață veșnică tuturor copiilor Săi, tot așa eu am primit rolul de a fi mesagerul Său de-a lungul veacurilor. Eu am fost trimisă ca mesager al Său pentru a revela misterele Împărăției Sale Cerești și de fiecare dată eu am venit în Numele Său Sfînt să dau mesaje importante lumii. Eu nu am venit niciodată cu de la mine putere, deoarece nu mi s-a dat niciodată această împuternicire. Eu am venit în Numele lui Dumnezeu, ca slujitoare credincioasă a Sa, pentru Slava lui Dumnezeu, ca El să poată astfel să cheme sufletele în Divina Sa Milostivire. Acum eu vin din nou, în această ultimă misiune, aprobată de Binecuvîntata Preasfîntă Treime, pentru salvarea sufletelor.

Eu am avut un rol important în Venirea lui Mesia, prima oară și eu vin ca sfînt mesager al Său, în final, în aceaste vremuri din urmă, înainte ca El, Fiul meu, să se arate la a Doua Sa Venire.

Cînd, de-a lungul veacurilor, eu am apărut în aparițiile de pe pămînt, lumii i s-a dat un semn. În multe cazuri eu am revelat profeții importante prin Darul locuțiunii interioare, însă în unele cazuri, nu s-a zis nimic nimănui. În schimb, a fost dat un semn iar cei binecuvîntați cu discernămînt au înțeles ceea ce a vrut Dumnezeu să știe copiii Săi. El a aprobat aceste intervenții divine datorită generozității sale, pentru că unica Sa dorință a fost să salveze sufletele.

Tatăl Meu Veșnic, Care a creat toate lucrurile din nimic, intervine doar atunci cînd El dorește să-i salveze pe copiii Lui de la amăgirile care sunt sădite în inima lor. Atunci cînd cel rău creează haos, Dumnezeu întotdeauna intervine ca să deschidă inimile copiilor Lui față de Marea Iubire pe care o are El pentru fiecare dintre ei. Acceptați cu bunăvoință această misiune, dragi copilași și dați mulțumire lui Dumnezeu pentru Marea Sa Milostivire fără de care multe suflete ar fi pierdute.

Mama voastră Preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1289/mama-mantuirii-eu-am-fost-trimisa-ca-mesager-al-sau-de-a-lungul-veacurilor/

 

Mama Mîntuirii: Fiul meu mi-a acordat puterea de a zdrobi capul șarpelui

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1288) din Cartea Adevărului

Luni, 8 decembrie 2014

Marie reine

 Dragii mei copilași, cînd veți auzi zvonuri despre noi războaie în cele mai neașteptate locuri, trebuie să fiți conștienți că profețiile conținute în Cartea Apocalipsei încep să se desfășoare în fața voastră.

Cînd, în cele patru colțuri ale lumii, ordinea naturală a pămîntului și comportamentul rasei umane își vor pierde direcția, atunci va fi timpul să vă pregătiți. Toate aceste lucruri trebuie să aibă loc în ultima bătălie împotriva a tot ce este rău, ce izvorăște din infestarea malefică a celui rău.

Omul se va întoarce împotriva omului, oamenii se vor purta cu cruzime unii față de alții, fără nici o urmă de remușcare, și fiecare va trăda încrederea celuilalt. Acesta este rezultatul atunci cînd dragostea, care vine de la Dumnezeu, se stinge în inima omenirii. Chiar și cei care cred în Fiul meu se vor întoarce împotriva Învățăturilor Sale. Aceia care Îi sunt cel mai aproape, deși Îl iubesc, Îl vor trăda. Aceia care Îl reprezintă Îl vor preda dușmanilor Săi, așa cum a făcut Iuda.

Puțini sunt cei îndeajuns de puternici pentru a se ridica și a proclama Adevărul Cuvîntului Sfînt al lui Dumnezeu. Omul este slab și, din cauza păcatului, el nu poate deveni întreg. Pînă cînd păcatul nu va fi eradicat va fi multă suferință, înainte ca Fiul meu să vină din nou. Pînă atunci, rugăciunea este singura voastră armă împotriva puterii satanei. Rugați-vă, în special preasfîntul meu Rozariu, pentru că el are puterea de a slăbi forța satanei și a tuturor celor pe care acesta îi conduce în bătălia finală împotriva lui Isus Cristos și a Bisericii Sale de pe pămînt.

Vă spun acum că eu, iubita voastră Mamă, imaculata Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu, vă prezint astăzi un dar special. Mi s-a oferit harul de a deveni protectoarea umanității. La protecția mea trebuie să alergați în timpuri de restriște. Pe fiecare dintre voi, cei care mă chemați pe mine, eu vă voi proteja împotriva răutății diavolului. Sub protecția mea veți găsi ușurare de atacurile pe care el le va lansa împotriva fiecărui Creștin care se străduiește să rămînă credincios Fiului meu, în încercările care vă stau înainte.

Fiul meu mi-a acordat puterea de a zdrobi capul șarpelui, pentru ca El să vă aducă mai aproape de El. Acceptați protecția mea și eu voi răspunde tuturor celor care îmi cer ajutorul.

Datoria mea este față de Dumnezeu și devotamentul meu este față de iubitul meu Fiu, Isus Cristos, care vă iubește pe toți foarte mult. Eu voi face totul pentru Fiul meu, iar El va face totul ca să vă aducă eliberare de durere și suferință.

Vă mulțumesc, dragi copilași, pentru dragostea pe care mi-o arătați, dar să știți că eu iau dragostea pe care mi-o dăruiți mie și o prezint Fiului meu pentru Gloria lui Dumnezeu.

Eu rămîn o slujitoare umilă a lui Dumnezeu.

Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1288/maica-mantuirii-fiul-meu-mi-a-acordat-puterea-de-a-zdrobi-capul-sarpelui/