Daily Archives: 29 decembrie 2014

Oh, ce bucurie Mi-ar face ei dacă s-ar întoarce la Mine în Ziua de Crăciun

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1296) din Cartea Adevărului

Luni, 22 decembrie 2014

Isus

 Multiubita Mea fiică, acesta este un mesaj pentru lume, pentru Ziua de Crăciun. În timp ce sărbătoriți cu toții Nașterea Mea, permiteți-Mi să pătrund în inima voastră în această zi specială, pentru că această zi este a Mea.

Invitați-Mă în casele voastre ca pe un musafir de onoare și prezentați-Mă celor din familia voastră, prietenilor și vecinilor, care poate că au uitat de Mine. Deși Crăciunul este o sărbătoare despre Mine, în mijlocul marii veselii care are loc, Eu sunt ignorat. Lăsați ca amintirea Mea să vă înveselească inimile, să vă aducă bucurie și să vă aducă speranță pentru viitor – un viitor pe care Eu vi l-am asigurat din ziua în care M-am născut.

Amintiți-le, celor care nu Mă mai onorează, despre Iubirea pe care o am pentru ei și cît de mult tînjesc să fac parte din nou din viața lor. Oh, ce bucurie Mi-ar face ei dacă s-ar întoarce la Mine în Ziua de Crăciun și dacă M-ar ruga să le aduc Pacea și Iubirea Mea. Dacă ei ar veni la Mine în Ziua de Crăciun, Eu i-aș învălui în siguranța Refugiului Meu Divin și niciodată nu i-aș mai lăsa să se despartă de Mine.

Multiubiții Mei discipoli, voi sunteți Familia Mea și Eu sunt familia voastră. Prin Milostivirea Mea, Eu vă voi lua la Pieptul Preaiubitului Meu Tată, Care vă iubește cu pasiunea unui părinte cu inima iubitoare. Oh, cît de mult vă iubește El și cît de multă bucurie simte El cînd voi Mă recunoașteți pe Mine și apelați la Mine pentru Ajutor.

Voi însemnați totul pentru Mine și Iubirea Mea pentru voi este atotcuprinzătoare, într-un mod care este peste puterea voastră de înțelegere. Prin urmare, Eu voi lupta pentru fiecare dintre voi, cu o compasiune fierbinte și cu o puternică hotărîre ca să vă salvez sufletele de la nelegiuirile dușmanilor Mei. Eu vă păzesc sufletele cu mare gelozie și voi duce lupta cea dreaptă ca să vă aduc întregi și în siguranță în Împărăția Mea. Indiferent cît de mult Mă vor înfrunta, cît de mulți Creștini vor avea de suferit umilințe în Numele Meu și cît de multe ispite sunt puse înaintea voastră de către adversarul Meu, Eu tot voi cîștiga această bătălie pentru suflete. Aceasta este situația și nimic nu poate sta între Dumnezeu și copiii Săi pentru că El nu va permite asta. Omul care face astfel, va fi înlăturat. Ura va fi distrusă și minciunile vor fi dezvăluite din cauza lipsei lor de fundament. Adevărul va rezista testului timpului.

Eu voi veni curînd să-i unesc pe copiii lui Dumnezeu – Familia Sa prețioasă. Înălțați-vă inimile, nu permiteți vrăjmașilor Mei să descurajeze sufletele voastre și lăsați ca speranța să fie unicul vostru gînd. Aveți deplină încredere în Marea Mea Milostivire și fiți gata să Mă primiți înapoi în viețile voastre pe Mine, Salvatorul și Mîntuitorul vostru. Bucurați-vă pentru că Promisiunile Mele vor aduce cu ele motivul celei mai mari bucurii. Acest Crăciun va fi plin de bucurie, căci Timpul Meu este scurt.

 Preaiubitul vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1296/oh-ce-bucurie-mi-ar-face-ei-daca-s-ar-intoarce-la-mine-in-ziua-de-craciun/

Mama Mîntuirii: De Crăciun, Darul Iubirii este intensificat

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1295) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 20 decembrie 2014

Blessed_Virgin_Mary

 Dragii mei copii, Iubirea Fiului meu nu e niciodată atît de răspîndită ca de Crăciun.

Acum, în perioada celebrării Nașterii Sale, El inundă sufletele cu Iubirea Sa. În această perioadă voi trebuie să trăiți Iubirea care v-a fost dată, în mod natural, ca și copii ai lui Dumnezeu. Voi trebuie să prețuiți Darul Iubirii, care vine de la Dumnezeu, și să împărtășiți acest Dar cu toți cei pe care îi cunoașteți.

De Crăciun, Darul Iubirii este intensificat în sufletele tuturor copiilor lui Dumnezeu și acesta este momentul în care voi trebuie să înțelegeți că iubirea începe în familie. Fiul meu s-a născut într-o familie și asta s-a întîmplat dintr-un motiv bine întemeiat. Dumnezeu s-a făcut cunoscut pe Sine nu ca o persoană trimisă într-o Misiune, care nu are pe nimeni aproape de el, ci în Sfînta Familie.

Iubiți-vă familiile și iertați greșelile din trecut. Iubiți-i pe toți, inclusiv pe cei care vă urăsc. Voi puteți învinge ura împărtășind iubirea și, chiar dacă aceasta pare cîteodată dificil de făcut, voi veți fi astfel mai puternici și împăcați. Ura este un sentiment negativ și usucă sufletul printr-o stare profundă de nefericire. Ea roade chiar în miezul sufletului, pînă cînd el moare. Nu permiteți urii să vă despartă de Darul Iubirii, care este cel mai puternic Har, pentru că vine de la Dumnezeu.

De acest Crăciun, iubiți-vă unii pe alții, așa cum Dumnezeu vă iubește pe fiecare dintre voi. Rugați-vă pentru cei care v-au făcut vreun rău și rugați-L pe Fiul meu să vă scape de povara urii.

Iubirea lui Dumnezeu, în toată splendoarea ei, este simțită în familie, care prosperă prin Iubire. Asemenea familii, care au norocul să simtă iubire unii față de alții, trebuie să răspîndească această iubire și altora, care nu au iubire în viața lor. Persoana care este crescută într-o familie iubitoare și care iubește cu o inimă duioasă, atinge sufletele celorlalți. Acesta este modul în care se răspîndește Iubirea lui Dumnezeu – și anume, din sînul familiei.

Din inima unei familii iubitoare și-a început Fiul meu, Isus Cristos, Misiunea Sa pe pămînt ca să răscumpere omul din păcat. Și astfel, de acest Crăciun, eu vă cer să vă iubiți unii pe alții și să Îi cereți Fiului meu să binecuvînteze toate familiile cu harul de a vă iubi și mai mult unii pe alții.

Iubirea care este prezentă într-o familie poate învinge toate obstacolele puse în fața ei de către satana. Familia – fundamentul Iubirii lui Dumnezeu – este disprețuită de satana. Familia este ținta celui rău și el va face totul ca să distrugă unitatea familiei.

Iubirea și unitatea într-o familie sunt un mare Dar al Cerului iar voi trebuie să vă străduiți mereu să rămîneți uniți tot timpul.

Mama voastră Preaiubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1295/mama-mantuirii-de-craciun-darul-iubirii-este-intensificat/

Pentru fiecare faptă bună pe care o faceți, să nu spuneți nimic

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1294) din Cartea Adevărului

Marți, 16 decembrie 2014

Jesus

 Multiubita Mea fiică, aceia care spun că vin de la Mine și sunt binecuvîntați cu Duhul Sfînt, pot fi ușor recunoscuți de către cei care au cu adevărat discernămînt. Ei nu vor căuta pentru ei înșiși atenție sau admirație. Ei nu vor căuta niciodată popularitatea, nici nu vor fi populari, căci atunci cînd vorbești cu Glasul lui Dumnezeu stîrnești multe critici, pentru că Adevărul este disprețuit de către lumea laică.

Cuvîntul lui Dumnezeu va avea întotdeauna detractorii săi și nu va fi niciodată îmbrățișat cu entuziasm de către lumea laică. Cînd va veni ziua în care veți vedea Biserica Mea unindu-se cu lumea laică, să fiți cu luare-aminte. Slujitorii Mei care Îmi rămîn loiali Mie și care proclamă public Cuvîntul așa cum a fost dăruit omenirii în Sfînta Biblie, nu sunt niciodată populari. Ei pot fi tolerați, dar vocile lor sunt rareori auzite și Adevărul este de obicei respins cu dispreț.

Între toți, existați voi, cei care vă recomandați pe voi înșivă ca învățători ai Cuvîntului Meu și care răspîndiți neadevăruri despre Cuvîntul lui Dumnezeu, cu toate că vă ascundeți în spatele cuvintelor bine alese. Eu știu de ce faceți aceasta și scopul vostru nu este de a Mă ajuta să salvez suflete. În schimb, voi doriți să îndepărtați sufletele de Mine, pentru că sunteți împotriva Mea.

Trădătorilor din Biserica Mea, inclusiv laicilor, le spun aceasta. Îngrijiți-vă de propria voastră grădină, pentru că este neglijată și terenul ei nu este roditor. Buruienile s-au înrădăcinat și plantele sănătoase nu vor crește niciodată dacă nu dezrădăcinați putreziciunea și nu înlocuiți solul cu unul nou și fertilizat. Abia atunci cînd vă veți renova grădina și veți face un nou început, va putea grădina voastră să dea viață din nou. Altfel nu va exista viață și tot ce este în ea va muri. Veți distruge nu numai viața proprie, ci și pe a celor apropiați vouă, pentru că dușmanul Meu nu are loialitate nici măcar față de cei pe care îi acaparează ca sclavi pentru a-și duce la îndeplinire răzbunarea împotriva Mea.

Aceia care sunt ai Mei sunt ca Mine în multe privințe. Cu cît sunt mai aproape de Inima Mea, cu atît mai mult vor dori să se asemene Mie. Ei vor fi modești, pentru că nu s-ar putea lăuda niciodată cu cunoștințele lor despre Mine. Ei vorbesc doar ce aș vorbi Eu și anume Adevărul, chiar și atunci cînd acesta atrage ura împotriva lor. Ei se vor simți foarte stînjeniți să fie înălțați și lăudați pentru orice lucru bun pe care îl fac, pentru că nu acesta este scopul lor. Ei caută doar să împlinească Voia Mea Sfîntă.

Vocile care strigă „priviți la mine – eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu“ și care expun cu mîndrie lucrările bune pe care le fac în Numele Meu, ca toată lumea să le vadă, Mă dezgustă. După fiecare operă de caritate pe care o îndepliniți, să mergeți mai departe, la următoarea – și să nu spuneți nimic. Să nu căutați laudă, pentru că Lucrarea Mea e cea pe care voi o faceți. Toate faptele bune, făcute în Numele Meu, trebuie să-Mi fie oferite Mie cu umilă slujire.

Nu trebuie niciodată să vă lăudați pe voi înșivă în Numele Meu, pentru că acest lucru este dezgustător în Ochii Mei. Cînd Îl slujiți pe Dumnezeu, voi slujiți poporul Său și trebuie să Îi mulțumiți Lui pentru că v-a dat harurile ca să faceți aceste lucruri. Nu puteți spune că faceți aceste lucruri în Numele Meu dacă voi căutați mulțumiri, apreciere și laudă din partea celorlalți. Dacă faceți aceasta, atunci sunteți ipocriți.

 Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1294/pentru-fiecare-fapta-buna-pe-care-o-faceti-sa-nu-spuneti-nimic/

În schimb, ei vor cădea în capcana separării dogmei de doctrină

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1293) din Cartea Adevărului

Luni, 15 decembrie 2014

19 GARNIER JESUS CHRIST TOMBE SOUS LE POIDS D

 Multiubita Mea fiică, cînd Fariseii pe de o parte încercau să Mă atace cu toate forțele prin toate șiretlicurile posibile, pe de altă parte ei predicau în temple, în același timp, profețiile despre venirea lui Mesia. În timp ce Mă batjocoreau și încercau să răspîndească neadevăruri despre Moralitatea Mea, ei dădeau citate din Sfînta Scriptură. În timp ce Fariseii Mă persecutau – adresîndu-Mi-se cu tot felul de porecle care Îl insultau pe Tatăl Meu – ei continuau să pregătească poporul lui Dumnezeu pentru venirea lui Mesia. Cu toate că Eu eram prezent printre ei, au refuzat să Mă recunoască deși nu puteau să Mă ignore pentru că Eu eram plin de Duhul Sfînt. Atunci cînd m-am sculat din morți, Fariseii au primit dovada Învierii Mele dar au ales în schimb să răspîndească minciuni ca să ascundă Adevărul. Ca rezultat al acțiunii lor, ei au îndepărtat milioane de suflete de la moștenirea lor de drept – Darul Mîntuirii Veșnice.

În timp ce Eu pregătesc acum lumea pentru a Doua Mea Venire, slujitorii sfințiți din Biserica Mea de pe pămînt vor face același lucru ca și atunci. Ei vor predica despre Marea Zi în care Eu voi veni din nou însă vor presupune că aceasta zi va avea loc în alt secol. Ei nu vor îndemna poporul Meu să caute reconcilierea, nici să se roage, nici să caute Sacramentele și nici să adere strict la Cuvîntul Scris. În schimb, ei vor cădea în capcana separării dogmei de doctrină și vor refuza să accepte mesajele date profeților lui Dumnezeu.

Atît de orbi sunt ei atunci cînd Eu le vorbesc prin Cartea Adevărului! Atît de ignoranți sunt aceia care spun că ei conduc pe Calea spre Împărăția Mea, cînd ei de fapt nu cunosc calea corectă care duce acolo. Mai întîi, ei trebuie să citească Sfînta Biblie, s-o studieze și să accepte conținutul său, căci altfel cum pot ei să Mă cunoască? Eu voi veni ca un hoț în noapte și ei nu vor fi gata să Mă întîmpine pentru că nu au simțit nevoia să se pregătească.

Acum, Eu stau în fața voastră, slujitorii Mei sfințiți, și vă cer să Mă ascultați. Eu vă cer să credeți în Cine Sunt Eu, în ceea ce am făcut Eu ca să răscumpăr omul din păcat și în ceea ce trebuie să fac Eu acum pentru a întregi Legămîntul Tatălui Meu. Pe măsură ce se apropie timpul, vă vor fi date semne că Ziua Mea va fi în curînd. Eu voi face aceasta pentru ca voi să vă treziți din adormire și să-Mi auziți Glasul. Vă îndemn să spuneți Adevărul despre păcat, Adevărul despre Cuvîntul Sfînt al lui Dumnezeu și faptul că acesta nu poate fi niciodată modificat, precum și Adevărul despre Divinitatea Mea.

Atunci cînd aceste semne vă vor fi date, Eu declar solemn că Sfîntul Duh se va revărsa asupra voastră, și aceia dintre voi care Mă iubiți cu supunere simplă veți ști pe loc că Eu vă vorbesc vouă în aceste timpuri. Apoi vă voi umple cu Iubirea Mea, iar voi veți vedea lucrurile așa cum sunt ele în realitate, cu claritate a minții și o perspectivă asupra a ceea ce vi se cere să faceți ca să Mă ajutați să împlinesc Planul Meu de salvare a lumii și a tuturor copiilor lui Dumnezeu.

Ascultați. Pregătiți-vă. Rugați-vă pentru Puterea Mea și Curajul Meu și nu uitați niciodată datoria voastră față de Mine.

Mergeți în pace să Mă iubiți și să Mă slujiți, acum și întotdeauna.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1293/in-schimb-ei-vor-cadea-in-capcana-separarii-dogmei-de-doctrina/

 

Lucrările voastre pentru alții nu vor însemna nimic pentru Mine, pentru că voi veți fi judecați după loialitatea voastră față de Adevăr

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1292) din Cartea Adevărului

Duminică, 14 decembrie 2014

206-christ-roi

 Multiubita Mea fiică, poporul Meu a primit un mare Dar de la Mine, prin Moartea Mea pe Cruce. Acest Sacrificiu, oferit pentru a răscumpăra lumea de la moarte sigură, este parte a Legămîntului Final al Tatălui Meu înainte de Măreața Zi cînd El îi va salva pe ai Săi rămași pe pămînt.

Generații după generații au spus Adevărul conținut în Cartea Tatălui Meu, iar slujitorii Săi sfințiți au susținut Cuvîntul lui Dumnezeu. Cît de mult ați uitat voi și cît de puțin cunoașteți! Mulți dintre cei desemnați să vă conducă au greșit, iar capetele lor mîndre, ridicate semeț atunci cînd răstălmăcesc Cuvîntul lui Dumnezeu, se vor pleca de rușine și teamă atunci cînd se vor confrunta cu Avertismentul din Ceruri. Acestor slujitori sfințiți le spun aceasta.

Lucrările voastre pentru alții nu vor însemna nimic pentru Mine, pentru că voi veți fi judecați după loialitatea voastră față de Adevăr. Eu vă voi pedepsi și Dreptatea Mea nu se va domoli pînă cînd nu veți zdrobi legile voastre păgîne și nu veți proclama Cuvîntul dat vouă cu atîta vreme în urmă. Disprețul vostru față de Legile lui Dumnezeu Mă face să simt o mare rușine, dar înșelăciunea voastră, care Mă va costa suflete, vă va duce pe voi la pieire. Aceia dintre ai Mei care trăiesc după Cuvîntul lui Dumnezeu, deși voi îi considerați neînsemnați, vor ședea pe Scaunele de Judecată atunci cînd voi veți fi chemați înaintea Mea, ca să dați socoteală pentru că ați indus Poporul Meu în eroare. Puteți crede că puterea și influența voastră sunt în afara oricărui reproș, dar să știți că gloria voastră se va stinge repede, veșmintele voastre albe și aurite se vor transforma în zdrențe și coroanele voastre sclipitoare vor fi înlocuite de buruieni.

Dintre toate păcatele din lume, nici unul nu este mai rău în Ochii Mei decît cel al acelor ipocriți care pozează în slujitori ai Mei dar nu Mă slujesc pe Mine. Cînd va veni timpul, iar voi veți rosti blasfemii împotriva Mea și îi veți hrăni pe copiii lui Dumnezeu cu minciuni despre ce înseamnă păcat, Eu voi trimite asupra voastră o pedeapsă atît de mare încît vă va tăia respirația. Grindină de mari dimensiuni va fi aruncată din Ceruri și mari inundații vor distruge fiecare Biserică ce a fost predată dușmanilor Mei și în care ei vor profana Altarele Mele. Pentru că fiecare crimă pe care o comiteți împotriva Mea, voi o comiteți împotriva unui copil al lui Dumnezeu. Și astfel eu vă voi trimite avertisment după avertisment pînă cînd veți respinge noua doctrină falsă, pînă cînd veți rosti Adevărul – Sfîntul Cuvînt al lui Dumnezeu – și pînă cînd veți apăra Sacramentele așa cum ați fost învățați la început.

Prin aceste mesaje Eu vă voi reaminti despre Adevăr și voi continua să vă avertizez pînă în ziua în care vă veți decide pe cine alegeți – pe Mine sau pe aceia care pretind că sunt Ai mei dar care sunt sclavii fiarei.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1292/lucrarile-voastre-pentru-altii-nu-vor-insemna-nimic-pentru-mine-pentru-ca-voi-veti-fi-judecati-dupa-loialitatea-voastra-fata-de-adevar/