Daily Archives: 31 decembrie 2014

Cruciada specială de rugăciune din 7 ianuarie 2015

 

În ziua de 7 ianuarie 2015, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: Pentru mîntuirea sufletelor

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele 3 Mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 7, 13, 17, 19, 35, 37, 41, 58, 64, 65, 67, 73, 80, 104, 105, 106, 111, 112, 117, 118, 127, 128, 130, 147,150, 157, 169, 96.
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihai;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea nr.132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr.96)

„Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/news/invitation-pour-le-jour-de-pri%C3%A8re-mensuel-du-7-janvier-2015/

Mama Mîntuirii: Voia lui Dumnezeu este un mister pentru cei mai mulți dintre voi

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1300) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 27 decembrie 2014

Sfinta Fecioara

 Iubiții mei copilași, trebuie să vă încredeți întotdeauna în Voia Fiului meu, căci Milostivirea Sa este atît de mare încît El nu va permite ca prea multă nelegiuire să devoreze lumea.

Dacă Fiul Meu intervine în vreun act care duce la desacralizare, oricare ar fi ea, El face aceasta pentru a menține credința. Cuvîntul Fiului meu este sacrosanct și Voia Sa Îi aparține, pentru a face ceea ce El dorește. Și voia voastră vă aparține, însă dacă aceasta este oferită de bună voie lui Dumnezeu atunci Voia Sa e cea care se împlinește.

Încredeți-vă, încredeți-vă, încredeți-vă în Fiul meu, căci toate lucrurile sunt conform cu Voia Sa. Dacă El permite răului să înflorească și discipolilor Săi să fie înșelați de către inamicii Săi, atunci așa e Voia Sa și aceasta se face pentru a pune la încercare credința celor credincioși. Voia lui Dumnezeu este un mister pentru cei mai mulți dintre voi și El poate hotărî ce este necesar, în orice moment, pentru binele omenirii.

Trebuie să vă lăsați inimile să rămînă pe pace, cu încredere și iubire pentru Fiul meu, Isus Cristos. El este foarte prezent printre voi iar voi trebuie să fiți recunoscători pentru asta, căci, fără Sfînta Sa Prezență, întunericul ar acoperi pămîntul.

Iubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1300/maica-mantuirii-voia-lui-dumnezeu-este-un-mister-pentru-cei-mai-multi-dintre-voi/

 

Păcatul nu va fi tolerat de către aceia care primesc Limbile de Foc

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1299) din Cartea Adevărului

Vineri, 26 decembrie 2014

corrado_giaquinto_the_holy_spirit_700px

Multiubita Mea fiică, Timpul Meu se apropie și în curînd suferința, nefericirea și durerea cauzate de păcat vor dispărea.

Pînă în acel moment Iubirea Mea va susține lumea și Eu voi anihila sursa fiecărei fapte nedrepte și a tuturor actelor nelegiuite comise de dușmanii Mei. Bătălia împotriva răului va fi cîștigată de Iubirea pe care Eu o voi insufla în inimile sufletelor bune. Această Iubire îi va înflăcăra pe toți cei care vin în contact cu ea și Focul Duhului Sfînt va umple sufletele tuturor celor care sunt binecuvîntați cu Iubirea lui Dumnezeu.

Această revărsare a Duhului Sfînt, cum nu a mai fost de cînd Apostolii Mei au fost binecuvîntați la Pentecost (Rusalii) va trezi rasa omenească. Foarte puțini vor rămîne neafectați de Puterea Duhului Sfînt și ei nu vor avea nici o putere împotriva ei.

Dumnezeu trimite omenirii acest magnific Dar pentru că îi iubește pe copiii Săi. Sufletele vor deveni mai pure și păcatul nu va fi tolerat de către aceia care primesc Limbile de Foc.

Iubirea care va fi împărtășită de cei binecuvîntați cu Puterea Paracletului (Duhului Sfînt) va fi imposibil de ignorat și din cauza ei puterea satanei va scădea și strînsoarea lui asupra lumii va slăbi pînă cînd el va cădea înapoi în abis.

Bucurați-vă, iubiții Mei discipoli, pentru că datorită Puterii Iubirii Mele Eu voi salva lumea și pe toți aceia care acceptă Milostivirea Mea.

Mergeți cu Iubirea Mea. Iubiți-vă unul pe altul așa cum vă iubește Dumnezeu.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1299/pacatul-nu-va-fi-tolerat-de-catre-aceia-care-primesc-limbile-de-foc/

 

 

Umanismul este o insultă adusă lui Dumnezeu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1298) din Cartea Adevărului

Joi, 25 decembrie 2014

Isus

 Fiica Mea preaiubită, nu vă preocupați de spiritul răului care corupe lumea. Lăsați totul în seama Mea. Căci atîta timp cît voi Mă iubiți pe Mine, Mă respectați și îi iubiți pe ceilalți, conform Voii Mele Sfinte, Eu vă voi apăra de suferința produsă de tot ce este împotriva Mea.

Cea mai mare durere pe care va trebui să o îndurați va fi să fiți martorii așa-ziselor acte de caritate și preocupării umaniste la nivel global, care vor masca adevăratele intenții ale dușmanilor Mei. Veți ști, în inimile vostre, că înșelătorul lucrează. Cînd lumea laică și cei care spun că Mă reprezintă vorbesc despre politică, acte umanitare, dar nu proclamă importanța ocrotirii cu orice preț a vieții umane, atunci să știți că nu asta este ceea ce Eu doresc. Dacă cei care spun că Mă reprezintă nu vorbesc cu aceeași vehemență despre păcatul avortului, așa cum vorbesc despre alte fapte împotriva umanității, atunci să fiți conștienți că ceva este greșit.

Tatăl Meu îi va pedepsi pe toți cei care îi ucid pe copiii Lui, incluzîndu-i și pe copilașii care sunt încă hrăniți în pîntecul mamei așteptînd să se nască. Cei care comit astfel de crime vor suferi o pedeapsă îngrozitoare dacă nu se căiesc de păcatele lor comise împotriva Lui. Cei care sunt ai Mei și care reprezintă Biserica Mea de pe pămînt nu au fost în stare să proclame Adevărul. Crima, inclusiv avortul, este unul dintre cele mai grave păcate împotriva lui Dumnezeu. E nevoie de un act de căință extraordinar pentru a fi iertat de un astfel de păcat. De ce atunci Biserica Mea nu luptă cu forță împotriva acestui păcat – unul dintre actele cele mai abominabile de sfidare împotriva Tatălui Meu? De ce ei vă distrag de la cunoașterea celor mai serioase păcate în timp ce predică despre importanța actelor umanitare?

Umanismul este o insultă adusă lui Dumnezeu, deoarece se concentrează asupra necesităților omului și nu asupra necesității de a vă căi de păcate în fața Creatorului a toate cîte sunt. Dacă ignorați păcatele de moarte, definite clar în Legile date de Dumnezeu, și care duc la osînda veșnică, atunci nici un fel de compasiune față de drepturile civile ale rasei umane nu va ispăși acele păcate.

Dacă credeți în Mine și dacă îmi slujiți Mie, atunci trebuie să grăiți doar Adevărul. Adevărul este că dușmanul vostru cel mai mare este păcatul – și nu persoanele care vă persecută. Păcatul de moarte, dacă nu vă căiți pentru el, vă va duce în iad. Dacă sunteți în păcat de moarte și vă petreceți timpul susținînd mari acte de caritate și fapte umanitare, dar nu vă căiți, atunci sufletul vostru va fi pierdut.

Amintiți-vă Adevărul. Nu vă lăsați induși în eroare de cuvinte, acte sau fapte de caritate, atunci cînd cea mai importantă sarcină este să luptați împotriva păcatului de moarte. Slujitorii Mei sfințiți care refuză să vă reamintească despre consecințele păcatului de moarte, nu înțeleg misiunea lor de a Mă sluji pe Mine. Nu puteți ascunde păcatul sub covor, ca să nu se vadă, ca și cum el nu ar exista. Oricît de multă empatie s-ar arăta față de oamenii care sunt persecutați în Numele Meu, aceasta nu va putea compensa faptul că păcătoșii nu se reconciliază cu Mine, Isus Cristos, pentru ca să li se ierte păcatele lor.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1298/umanismul-este-o-insulta-adusa-lui-dumnezeu/

 

Ziua în care Voi veni în Milostivirea Mea Divină va fi ziua iluminării

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1297) din Cartea Adevărului

Marți, 23 decembrie 2014

jesus-misericordieux

Multiubita Mea fiică, îi chem pe toți iubiții Mei discipoli, în acest timp special, să vină la Mine și să Îmi permită să îi acopăr cu Prețiosul Meu Sînge. Eu Mi-am dat Viața, pe pămînt, ca o dovadă a Marii Mele Milostiviri și ca să vă aduc pe toți la Mine voi muta din loc munții și oceanele și voi scutura pămîntul cînd voi veni încă o dată.

Eu vă iubesc și vă aduc alinare și mari Binecuvîntări pe măsură ce vă pregătesc pentru Timpul Meu. Lăsați-vă inimile să Mă primească. Lăsați ca Iubirea Mea să se infiltreze în inimile tuturor copiilor lui Dumnezeu, inclusiv ale celor care vă persecută în Numele Meu. Crăciunul acesta, Eu vă aduc pace și vă asigur că Timpul Meu este foarte aproape. Eu voi veni curînd ca să vă revelez Milostivirea Mea. Acelora dintre voi care Mă disprețuiesc pe Mine disprețuind această Misiune, Eu le voi străpunge, cu darul Duhului Sfant, inimile împietrite. Curînd, orice îndoială pe care ați putea-o avea se va risipi iar povara vă va fi luată. Pînă atunci, veți suferi durerea separării de Mine, separare care v-a fost impusă de către regele minciunilor, care se bucură de faptul că voi Mă respingeți. Iubiții Mei, nu-Mi opuneți rezistență, căci Eu vă iubesc cu un dor de nepotolit. Vin la voi cu un sentiment dulce-amar, implorîndu-vă să vă întoarceți la Mine voi, cei care spuneți că Mă iubiți. Eu plîng cu lacrimi de durere pentru că voi nu Mă puteți accepta prin această intervenție divină care vă este oferită. Ar trebui să vă străduiți să proclamați adevărul dar voi, în schimb, M-ați respins cu cruzime, într-un mod nepotrivit Divinității Mele.

Ziua în care Voi veni în Milostivirea Mea Divină va fi ziua iluminării. Voi veți ști imediat că Eu v-am cuprins într-o perioadă de completă abandonare, cînd nimic din ce ați făcut nu mai poate fi ascuns. Pentru fiecare act de slăbiciune din partea voastră, veți simți durerea Suferinței Mele, care va deveni și a voastră. Remușcarea pe care o veți simți va fi tot atît de puternică pe cît este credința voastră în Mine. Foarte mulți dintre voi vă veți da seama ce trebuie să faceți ca să cîștigați Acceptarea Mea. Cu toate acestea, unii dintre voi vor nega Iluminarea Conștiinței, din cauza distanței pe care ei au pus-o între noi.

Acelora dintre voi care sunteți mîndri și aroganți și care în timpul Avertismentului vă veți ascunde de Mine fața, vreau să vă spun următorul lucru: nu vă temeți, căci voi sunteți ai Mei. Pentru că sunteți copii ai lui Dumnezeu, creați după Chipul Său, Eu vă voi arăta mare Milostivire. Să nu vă temeți de cel care vă iubește, ci temeți-vă numai de cel care vă disprețuiește, pentru că el, cel rău, este cel mai mare dușman al vostru. Dacă Mă respingeți pe Mine veți fi înrobiți de adversarul Meu cel mai mare, însă dacă îl respingeți pe el, Puterea Mea vă va învălui, vă va proteja și vă va aduce teferi în Împărăția Mea. Vă dau această informație astfel ca voi să știți că dacă Eu spun că așa se va întîmpla, atunci așa se va întîmpla. Iar cînd acea Zi va veni, voi trebuie să vă amintiți de Cuvintele Mele. Nu vă temeți de Mine, căci de ce v-ați teme? Eu Mi-am dat Viața pentru voi, și atunci voi de ce ați vrea să vă dați viața diavolului care caută doar să vă distrugă sufletul nemuritor?

Este doar o singură cale spre care vă puteți întoarce și aceasta este cea către Mine, Iubitorul vostru Salvator și Răscumpărător. Eu sunt pentru voi plasa de salvare. Nu fugiți de salvarea voastră. Amintiți-vă mereu de Compasiunea Mea, de Iubirea Mea și de Milostivirea Mea cea Mare. Milostivirea Mea vă stă la dispoziție.

Preaiubitul vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1297/ziua-in-care-voi-veni-in-milostivirea-mea-divina-va-fi-ziua-iluminarii/