Monthly Archives: ianuarie 2015

O dată cu înțelepciunea vine și capacitatea de a vedea Adevărul

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1318) din Cartea Adevărului

Miercuri, 21 ianuarie 2015

Isus

Fiica Mea preaiubită, înțelepciunea este un Dar dat omului prin puterea Duhului Sfînt. Căci cu toate bogățiile, puterea și pietrele prețioase pe care omul le poate acumula pe pămînt, el nu are nimic dacă nu posedă Darul înțelepciunii.

O dată cu înțelepciunea vine și capacitatea de a vedea Adevărul care a fost dat de Dumnezeu rasei umane prin profeți. Înțelepciunea, din păcate, este un lucru rar în lumea de azi. Cedînd în fața tuturor lucrurilor create de om pentru om, voi nu veți mai vedea tot ceea ce este ascuns în spatele straturilor seducătoare de aburi liniștitori care acoperă lumea din cauza preocupării omului pentru orice plăcere, orice acțiune, orice cuvînt și orice stimulare spirituală care nu vine de la Dumnezeu.

Omul s-a născut în această lume gol, vulnerabil și bazîndu-se pe alții pentru a se hrăni și a se îmbrăca. El s-a născut cu un trup și un suflet, dar va părăsi această lume neavînd nimic, nici măcar îmbrăcămintea de pe el. Omul învață de la om dar el trebuie de asemenea să învețe de la Cuvîntul lui Dumnezeu. Orice cunoaștere suplimentară poate fi un avantaj, dar dacă ea este folosită în mod neînțelept, poate cauza dureri mari altora. Orice cunoaștere care este folosită cu înțelepciune poate să împlinească planul lui Dumnezeu de a-i ajuta și de a-i hrăni pe copiii Săi.

Rasa umană a fost înșelată în ceea ce privește Adevărul. Această mare înșelăciune absoarbe cunoașterea, iar spiritul uman se usucă. Păcatul pur și simplu nu mai este acceptat ca păcat, ci este considerat a fi o virtute. Virtutea este acum privită cu încruntare și curînd simpla menționare a Numelui Meu în public va fi considerată a fi un delict.

Influența diavolului va răsuci mintea umană și va răsturna totul cu susul în jos. Diavolul este antiteza lui Dumnezeu, astfel că dacă Dumnezeu spune că ceva este corect atunci el, diavolul, vă va convinge că acel ceva este greșit. Binele va fi considerat a fi rău iar o faptă rea sau un cuvînt rău va fi declarat a fi corect. Toate păcatele, deplorabile în Ochii lui Dumnezeu, vor fi justificate, iar acest lucru va include orice formă a răului.

Păcatul nu va fi amintit niciodată în noua biserică mondială care urmează să vină, iar faptele celor care doresc să susțină Cuvîntul lui Dumnezeu vor deveni ilegale. Și astfel înțelepciunea, un Dar de la Dumnezeu, va lipsi din societatea voastră atunci cînd rasa umană va îmbrățișa fapte care sunt condamnate de Dumnezeu.

Dacă lumea vă spune că ar trebui ignorat Cuvîntul lui Dumnezeu, și insistă să participați la fapte care reprezintă păcate de moarte, atunci Eu nu vă pot salva. Omul este îndemnat să aplaude fiecare lege vicleană care neagă Cuvîntul lui Dumnezeu și dușmanii Mei sunt extrem de activi în a modifica cursul istoriei.

Toate lucrurile bune care se trag din credința creștină vor dispărea în curînd pînă cînd va veni și ziua cînd veți fi persecutați pentru că primiți Sfintele Sacramente. Dar pentru fiecare faptă nelegiuită a acelora care Mă disprețuiesc, Dumnezeu va revărsa Duhul Său peste ai Săi pentru a contracara acest rău. Dacă El nu ar face astfel, ar fi puține speranțe de salvare a copiilor Săi din strînsoarea întunericului. Satana și-a manifestat influența în fiecare colț al pămîntului. Cei pe care îi seduce sunt de bunăvoie agenții lui și ei sunt încîntați atunci cînd înlătură orice opoziție ce vine de la poporul lui Dumnezeu, astfel ca ei să poată să îngenuncheze lumea. Dar Dumnezeu, datorită iubirii Sale pentru voi, se va asigura că Înțelepciunea dată omului prin Puterea Duhului Sfînt devine armura prin care slujitorii Săi fideli vor conduce oamenii departe de fumul Satanei.

Lumina lui Dumnezeu va străluci cu putere printre oamenii Săi și sub protecția Sa ei vor susține Cuvîntul Său și îi vor conduce pe alții la Duhul înțelepciunii. Sufletele care Mă cunosc cu adevărat vor fi atrase de Darul înțelepciunii lui Dumnezeu, căci ea va străluci ca soarele și va aduce mîngîiere tuturor oamenilor lui Dumnezeu care vor fi disprețuiți atunci cînd mărturisesc deschis iubirea lor pentru Dumnezeu.

Răul nu poate înfrînge și nici nu va înfrînge Darul înțelepciunii pe care Dumnezeu îl va revărsa curînd peste toți cei care îl iubesc. Atunci nimic nu va sta în calea lui Dumnezeu cînd El va păși înainte pentru a atrage fiecare națiune în Brațele Sale iubitoare și liniștitoare.

Tuturor religiilor, tuturor sufletelor, tuturor națiunilor le va fi dat Darul înțelepciunii. Dar, acesta nu va putea fi primit decît de cei care îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, căci numai prin iubirea lor pentru El vor putea ei să se roage pentru aceia care nu vor să aibă nimic de a face cu El.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1318/odata-cu-intelepciunea-vine-si-capacitatea-de-a-vedea-adevarul/

 

 

BerGOGlio, un straniu personaj (VIII)

Pope visit

 Cu ocazia vizitei în Filipine, Marea Lojă a Masonilor din această ţară, i-a urat bun venit Papei Francisc, prin intermediul jurnalului „The Philippine Daily Inquirer“.

Să ne aducem aminte că imediat după alegerea sa ca papă, în martie 2013, Jorge Mario Bergoglio a fost felicitat călduros de către lojile masonice italiană şi argentiniană.

Vezi: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/05/26/bergoglio-un-straniu-personaj-iii-2/

pope-francis-horned-hand-signal

Papa Francisc şi Cardinalul Tagle din Manila salutînd mulţimea cu semnul masonic „devil’s horn“ sau „semnul coarnelor“

Sursa: http://veritas-vincit-international.org/

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Cruciada specială de rugăciune din 7 februarie 2015

În ziua de 7 februarie 2015, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: Marele Avertisment – Protecţie împotriva lui anticrist

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele 3 Mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 3, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 42, 43, 54, 55, 60, 71, 83, 88, 131, 96.
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihai;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea nr.132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr.96)

„Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/news/journee-de-pri%C3%A8re-du-7-fevrier-2015/

Avertismentul va ajuta lumea să lupte împotriva celei mai mari apostazii din toate timpurile

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1317) din Cartea Adevărului

Marți, 20 ianuarie 2015

jesus-misericordieux

 Preaiubita Mea fiică, cînd Avertismentul va avea loc, acesta va fi prima etapă a pregătirilor pentru A Doua Mea Venire. Celor care nu Mă vor accepta pe Mine li se va dărui o șansă extraordinară pentru a medita asupra Adevărului, atît de Mare este Milostivirea Mea.

Vă rog să așteptați această Zi cu mare bucurie pentru că atunci, cei care nu cred vor înțelege în sfîrșit Cine Sunt Eu. Ei vor fi scuturați din apatia lor și se vor umple de uimire.

Avertismentul va ajuta lumea să lupte împotriva celei mai mari apostazii din toate timpurile. Întorcîndu-vă către Mine în timpul celor 15 minute de completă solitudine și cerîndu-Mi să vă iert, veți fi umpluți cu Darul Duhului Sfînt. Apoi trebuie să vă pregătiți să luptați pentru a-i ajuta pe alții să-și împlinească destinul glorios.

Deși Avertismentul va aprinde credința celor credincioși și îi va converti pe mulți, va exista și un mare număr de persoane, inclusiv preoți și înalți membri ai clerului, care vor nega că acesta a avut loc. Ei îi vor conduce pe mulți departe de Mine și pentru aceasta vor fi judecați cu asprime. Iluminarea Conștiinței va aduce cu ea o mare revărsare a iubirii pentru cei ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Acestea sunt persoanele – incluzînd mulți necredincioși – care se vor converti și care vor lupta pentru a-i salva pe frații și surorile lor.

Timpul Meu va fi folosit pentru a-i atrage la Mine pe cei care nu Mă cunosc deloc, dar care vor veni totuși la Mine atunci cînd vor fi martorii acestui eveniment măreț. Ei Mă vor cunoaște într-o clipă și vor răpunde chemării așa cum vor ști ei mai bine.

Toate aceste evenimente vor avea loc în curînd și, cînd se vor desfășura profețiile date omului de la începuturi, ele vor căpăta un înțeles perfect. Multe din profețiile dăruite în Cartea Revelației au fost scrise în așa fel încît oamenii să le înțeleagă prin utilizarea simbolurilor. Realitatea este diferită, dar să știți aceasta. Intervenția Mea va schimba lumea pentru totdeauna. După ce ea va avea loc, cei care sunt pentru Mine și care Mă iubesc, Mă vor ajuta să aduc Viața Veșnică miliardelor de oameni.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1317/avertismentul-va-ajuta-lumea-sa-lupte-impotriva-celei-mai-mari-apostazii-din-toate-timpurile/

Mama Mîntuirii: Oamenii își aleg propriul destin

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1316) din Cartea Adevărului

Marți, 20 ianuarie 2015

Sfinta Fecioara

Iubiții mei copii, în curînd se va petrece o mare înșelăciune, care va cădea asupra lumii ca o cortină. Această înșelăciune va distruge aproape complet Adevărul, dar cei care sunt binecuvîntați cu Lumina Milostivirii Fiului meu vor vedea falsitățile care ascund Cuvîntul lui Dumnezeu.

Niciodată, de cînd a fost creat omul, Dumnezeu nu a permis celor care Îl dușmănesc să cedeze în fața unei înșelăciuni ca aceasta – înșelăciune ce are un singur scop, acela de a șterge din societatea voastră orice urmă a lui Dumnezeu, astfel încît cei care nu vin de la El să fie toți înălțați în funcții de mare putere. Dumnezeu permite aceasta ca pe cel mai mare test dat omenirii, pentru a stabili cine e pentru El și cine e împotriva Lui.

Lumea a comis ofense grave împotriva Părintelui Meu Veșnic și continuă să se afunde și mai adînc în păcate de moarte. Slujitorii sfințiți, inclusiv preoții, episcopii și cardinalii nu au reușit, în ultimii peste patruzeci de ani, să îi învețe pe copiii lui Dumnezeu Adevărul. Mulți dintre ei nu vor recunoaște existența păcatului, nici nu îi vor avertiza pe oameni asupra gravelor pericole pe care păcatul de moarte le aduce sufletelor. Slujitorii lui Dumnezeu au o singură datorie și anume aceea de a-i instrui pe credincioși asupra tuturor lucrurilor care sunt morale și de a arăta sufletelor pericolele la care se expun în cazul în care nu duc o viață bună. Acum nu se mai spune despre păcat că el este cel mai mare dușman care duce la separarea omului de Dumnezeu.

Copilași, Dumnezeu nu dorește să provoace teamă, dar voi nu trebuie să vă lăsați ademeniți să credeți că Iadul nu există, că ci da, el e xistă. Oamenii își aleg propriul destin și, pentru acele suflete care nu Îi cer iertare lui Dumnezeu pentru păcatele lor, va fi greu să intre pe Porțile Împărăției Fiului meu.

Trebuie să vă agățați întotdeauna de Adevăr. Dumnezeu a dezvăluit Adevărul prin Profeții Săi. Nu întoarceți spatele Adevărului, pentru că dacă o faceți veți îmbrățișa falsa doctrină și veți crede în mod greșit că ea vă va deschide porțile moștenirii voastre.

Sunt atît de mulți cei care sunt duși în rătăcire și cred că odată ce ai grijă de bunăstarea materială a copiilor lui Dumnezeu, acesta este singurul lucru care contează. Aveți grijă de propriul vostru suflet, dragi copilași, pentru că aveți unul și el va dura pentru veșnicie, fie că veți trăi cu Fiul meu în Împărăția Sa, fie că veți fi aruncați departe de El. Să nu vă neglijați niciodată sufletul, căci altfel vă va fi greu să vă uniți cu Fiul meu.

Adevărul va trăi veșnic, pentru că el este Cuvîntul lui Dumnezeu. El nu se poate schimba niciodată.

Mama voastră iubită,
Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1316/maica-mantuirii-oamenii-isi-aleg-propriul-destin/

La Salette

La Salette

                 Situată în Alpii Francezi, la o altitudine de 1800 de metri şi la circa 35 de kilometri de Grenobles, localitatea La Salette a devenit cunoscută lumii ca urmare a apariţiei Sfintei Fecioare din 19 septembrie 1846. În acea zi Ea s-a înfățișat în faţa a doi copii, Mélanie Calvat de 15 ani şi Maximin Giraud de 11 ani, care se aflau pe munte cu vitele la păscut și le-a transmis un mesaj important pentru lumea întreagă.

Această apariţie a urmat aceleia pe care Catherine Labouré a avut-o în 1830 la Paris, prin care Sfînta Fecioară i-a cerut să răspîndească în lumea întreagă „medalia miraculoasă“.

La Salette Sfînta Maria a apărut în epoca în care duminica nu era respectată ( se lucra şapte zile din şapte, revoluţia industrială obligîndu-i pe lucrători să muncească zilnic 14-15 ore), soliditatea familiei şi legăturile din cadrul comunităţii erau ameninţate.

Salette 2

Ea i-a invitat pe copii la rugăciune, le-a încredinţat fiecăruia cîte un secret (dezvăluite ulterior), le-a făcut o descriere succintă a evenimentelor prin care urma să treacă omenirea şi i-a dat Melaniei regulamentul unui nou ordin religios. În final i-a rugat să răspîndească mesajul.

La 19 septembrie 1851 episcopul de Grenobles, Philibert de Bruillard a recunoscut autenticitatea mesajului.

Textul de mai jos cuprinde fragmentul din mesaj care, pentru vizionari reprezenta capitolul „evenimentelor îndepărtate “, dar care, pentru noi,  constituie realitatea cotidiană.

Sîntem în mijlocul evenimentelor.

„Un premergător al lui anticrist, cu trupele sale aparţinînd mai multor naţiuni, va lupta împotriva adevăratului Cristos, singurul Mîntuitor al lumii, va vărsa mult sînge şi va vrea să nimicească cultul lui Dumnezeu, pentru a se face pe sine onorat ca un dumnezeu.

Pămîntul va fi lovit de tot felul de calamităţi ( în plus faţă de ciuma şi foametea care se vor generaliza); vor fi războaie pînă la ultimul război, care va fi făcut de către cei zece regi ai lui anticrist, care regi vor avea toţi acelaşi plan şi vor fi singurii care vor guverna lumea.

Înainte ca aceasta să se întîmple, va fi un fel de pace falsă în lume, oamenii nu se vor gîndi decît să se distreze; cei răi se vor deda la tot felul de păcate; dar copiii sfintei Biserici, copiii credinţei, adevăraţii mei imitatori vor creşte în iubirea lui Dumnezeu şi în virtuţile care-mi sînt cele mai dragi.

Fericite sufletele umile conduse de către Spiritul Sfînt! Voi lupta împreună cu ele pînă cînd vor ajunge la plinătatea vieţii.

Natura cere răzbunare faţă de oameni şi ea tremură de groază în aşteptarea a ceea ce trebuie să se întîmple pămîntului murdărit de crime.

Cutremuraţi-vă, pămînt şi voi cei care declaraţi că-l slujiţi pe Isus Cristos şi care pe dinăuntru vă adoraţi pe voi înşivă; cutremuraţi-vă, fiindcă Dumnezeu vă va da duşmanului său pentru că locurile sfinte sînt în declin; multe mănăstiri nu mai sînt casele lui Dumnezeu, ci prăzile lui Asmodeu şi alor săi.

Aceasta va fi în timp ce se va naşte anticristul, dintr-o călugăriţă evreică, o falsă fecioară care va avea legătură cu vechiul şarpe, maestrul păcatului; tatăl său va fi un episcop. Născîndu-se va profera blasfemii, va avea dinţi; într-un cuvînt va fi diavolul întrupat; va scoate strigăte înfricoşătoare, va face minuni, nu se va hrăni decît cu murdării.

El va avea fraţi care, deşi nu sînt ca el demoni încarnaţi, vor fi copii ai celui rău; la 12 ani se vor face remarcaţi prin victoriile lor curajoase pe care le vor repurta; în curînd vor fi, fiecare, în fruntea armatelor sprijinite de către legiunile din infern.

Anotimpurile se vor schimba, pămîntul nu va mai da decît fructe rele, astrele nu vor mai avea mişcările lor regulate, luna nu va reflecta decît o lumină slabă roşiatică; apa şi focul vor produce globului terestru mişcări convulsive şi cutremure îngrozitoare care vor înghiţi munţi, oraşe etc.

Roma îşi va pierde credinţa şi va deveni sediul lui anticrist.

Demonii din aer şi anticristul vor face mari minuni pe pămînt şi în văzduh şi oamenii se vor perverti din ce în ce mai mult.

Dumnezeu va avea grijă de slujitorii săi credincioşi şi de oamenii de bunăvoinţă. Evanghelia va fi predicată pretutindeni, toate popoarele şi toate naţiunile vor cunoaşte adevărul!

Adresez pămîntului un apel stăruitor: îi chem pe adevăraţii discipoli ai lui Dumnezeu, cel care trăieşte şi domneşte în ceruri; îi chem pe adevăraţii imitatori ai lui Cristos făcut om, singurul şi adevăratul Mîntuitor al oamenilor; îi chem pe copiii mei, adevăraţii mei credincioşi cei care Mi s-au dăruit pentru ca să-i conduc la Fiul meu Isus, cei pe care îi port, ca să zic aşa, în braţele mele, cei care au trăit în spiritul meu.

În sfîrşit îi chem pe apostolii ultimelor timpuri, discipolii credincioşi ai lui Isus Cristos, care au trăit în dispreţul lumii şi al lor înşişi, în sărăcie şi în umilinţă, în desconsiderare şi tăcere, în rugăciune meditativă şi în mortificare, în castitate şi în uniune cu Dumnezeu, în suferinţă şi necunoscuţi de lume.

Este timpul ca ei să iasă şi să vină să lumineze pămîntul. Mergeţi şi arătaţi-vă drept copiii mei iubiţi; sînt cu voi şi în voi, pentru ca a voastră credinţă să fie lumina care să vă lumineze în aceste zile de nenorocire. Ca zelul vostru să vă facă plini de fervoare pentru mărirea şi cinstirea lui Isus Cristos.

Luptaţi, copii ai luminii, voi, micul număr care înţelegeţi aceasta; fiindcă iată timpul timpurilor, sfîrşitul sfîrşiturilor.

Biserica va înceta să existe, lumea va fi înmărmurită. Dar iată-i pe Enoh şi pe Ilie plini de Spiritul lui Dumnezeu; ei vor predica cu puterea lui Dumnezeu şi oamenii de bunăvoinţă vor crede în Dumnezeu şi multe suflete vor fi mîngîiate; ei vor face mari progrese prin puterea Spiritului Sfînt şi vor condamna greşelile diabolice ale lui anticrist.

Vai de locuitorii de pe pămînt! Vor fi războaie sîngeroase şi foamete; ciumă şi boli contagioase; vor fi ploi şi un număr înspăimîntător de animale vor cădea din cer; tunete care vor zgudui oraşe; cutremure care vor înghiţi ţări; se vor auzi voci în văzduh; oamenii îşi vor lovi capetele de ziduri; ei îşi vor chema moartea şi de partea cealaltă moartea îi va tortura; sîngele va curge din toate părţile.

Cine va putea învinge, dacă Dumnezeu nu va scurta timpul încercărilor?

Prin sîngele, lacrimile şi rugăciunile celor drepţi, Dumnezeu se va lăsa înduplecat; Enoh şi Ilie vor fi daţi morţii; Roma păgînă va dispărea; focul din cer va cădea şi va mistui trei oraşe; tot universul va fi lovit de teroare şi mulţi se vor lăsa înşelaţi pentru că nu l-au adorat în mijlocul lor pe adevăratul Cristos cel viu.

Este timpul; soarele se întunecă; singură, credinţa va trăi.

Iată timpul: abisul se deschide.

Iată-l pe regele regilor întunericului.

Iată bestia şi supuşii săi, care se numeşte pe sine „Salvatorul“ lumii. El se va ridica cu mîndrie în văzduh ca să ajungă pînă la cer; va fi sufocat de suflarea Sfîntului Arhanghel Mihail. Va cădea şi pămîntul, care timp de trei zile va fi într-o continuă evoluţie, îşi va deschide măruntaiele sale de foc; el va fi aruncat pentru totdeauna împreună cu toţi ai săi în abisurile veşnice ale infernului.

Atunci, apa şi focul vor purifica pămîntul şi vor nimici toate faptele de mîndrie ale oamenilor şi totul va fi reînnoit: Dumnezeu va fi slujit şi preamărit.“

Surse: http://www.virgo-maria.org/Documents/la-salette/La%20Salette-Lepidi-C-208.htm#_ftn1

http://apparitionsmariales.org/

http://www.lasalette.cef.fr/Presentation-geographique

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Numai Eu cunosc ziua sau ora cînd voi vă veți da ultima suflare

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1315) din Cartea Adevărului

Duminică, 18 ianuarie 2015

jesus-misericordieux

 Multiubita Mea fiică, atunci cînd omul, indiferent din ce motiv, rătăcește departe de Mine, el nu-și va găsi niciodată pacea adevărată. Cînd omul descoperă Cine Sunt Eu i se umple inima de iubire față de Mine. Un om care își pune toată încrederea în Mine va îndura orice fel de suferință, pentru că Eu îl voi elibera.

Cuvîntul lui Dumnezeu provoacă mare dezbinare între cei cu credința slabă. Cei care cred în Mine vor simți o mare durere în inima lor cînd vor vedea opoziția față de Cuvîntul lui Dumnezeu. Această durere este a Mea. Dacă voi credeți în Mine veți simți în sufletele voastre iubirea pe care Eu o am pentru voi. Deschideți-vă mereu inima către Mine. Întîmpinați-Mă cu speranță și nu cu teamă. Acceptați-Mă pentru Cine Sunt Eu și pentru Cuvîntul dat vouă și apoi trăiți-vă viața exact așa cum a fost lăsat în Sfînta Biblie, iar Eu vă voi aștepta.

Dacă respingeți Învățăturile Mele și îmbrățișați păcatul, asta va fi căderea voastră. Numai Eu cunosc ziua sau ora cînd voi vă veți da ultima suflare. Voi trebuie să fiți pregătiți tot timpul. Voi trebuie să Mă rugați, cît de des puteți, să vă iert păcatele. Eu îi iert chiar și pe cei mai înrăiți păcătoși, așa că nu trebuie să vă fie niciodată frică de Milostivirea Mea. Temeți-vă doar de ceasul în care trebuie să stați înaintea Mea și să dați seamă pentru toate greșelile comise împotriva lui Dumnezeu. Dacă voi, pînă în acel moment, nu v-ați răscumpărat în Ochii lui Dumnezeu, nu va mai exista o a doua șansă ca să o faceți.

 Isus al vostru

Sursa. http://profetieavertisment.ro/mesaje/1315/numai-eu-cunosc-ziua-sau-ora-cand-voi-va-veti-da-ultima-suflare/

Eu am nevoie de voi tot atît de mult pe cît aveți voi nevoie de Mine

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1314) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 17 ianuarie 2015

Isus

Multiubita Mea fiică, cel care vorbește sunt Eu, Isus al vostru, Mîntuitorul vostru.

Foarte mulți oameni care citesc aceste mesaje se tem. Teama aduce cu ea o formă de ură deoarece mulți nu vor să Mă recunoască pe Mine. Teama este de înțeles dar ea nu trebuie să vă umbrească încrederea. Eu vă chem doar pentru ca voi să puteți veni la Mine. Nu doresc sub nici o formă să vă provoc neliniște. Timpul vostru pe pămînt este limitat, însă timpul pe care îl veți petrece cu Mine este veșnic.

Dacă vă iubesc, de ce nu v-aș avertiza despre consecințele respingerii Îndurării Mele? Tot ce Eu am nevoie și doresc este să vă aduc pe toți în Împărăția Mea. Eu nu vă vorbesc despre lucruri care nu sunt cuprinse în Cartea Mea Sfîntă. Nu. Ci, pur și simplu, Eu vă reamintesc Adevărul și vă reamintesc de toate cele ce vor urma, astfel ca voi să veniți la Mine.

Veniți, micuții Mei, nu vă temeți de Iubirea Mea. Nu vă temeți de Împărăția Mea pentru că, prin naștere, voi aveți dreptul la ea. Pentru asta Mi-am dat Eu Viața pe pămînt. Eu am nevoie de voi tot atît de mult pe cît aveți voi nevoie de Mine. Eu sunt smerit în Dorința Mea și nu vreau decît să vă învălui într-o viață de mare slavă, în care vă veți bucura de Viața Veșnică. Atunci, de ce vă temeți de Chemarea Mea? Eu vă iubesc. Eu nu v-aș răni niciodată. Singurul rău care vă amenință este cel care vine de la voi înșivă. Eu sunt aici întotdeauna, așteptînd cu multă speranță iubirea voastră.

Lumea Mea fără sfîrșit întrece tot ceea ce voi v-ați putea dori pe acest pămînt. Viața voastră pe pămînt pălește în comparație cu splendoarea Împărăției Mele. Eu am murit pentru păcatele voastre, ca voi să aveți garanția Vieții Veșnice – moștenirea voastră de drept. Nu ignorați acest mare Sacrificiu, căci mare a fost Slava ca să fiu Eu crucificat pentru voi.

Nu Mă respingeți a doua oară!

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1314/eu-am-nevoie-de-voi-tot-atat-de-mult-pe-cat-aveti-voi-nevoie-de-mine/

 

Ei justifică păcatul, pentru ca astfel să nu fie necesar să-și schimbe viața

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1313) din Cartea Adevărului

Vineri, 16 ianuarie 2015

jesus-misericordieux

 

Multiubita Mea fiică, niciodată nu se poate trece peste Voia Mea pentru că ea este veșnică.

Omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în foarte multe moduri, dar cînd voia omului intervine peste Voia lui Dumnezeu, toți aceia care au înfruntat Voia lui Dumnezeu vor pierde totul. Cei cu inima blîndă și care Mă vor accepta după Avertisment, vor cîștiga lumea.

Lumea care va veni este fără sfîrșit și va fi lipsită de orice păcat. Glorie tuturor celor care își cîștigă moștenirea lor de drept, pentru că asta era parte a Planului Tatălui Meu încă de la începuturi – Planul Divin pe care omul nu îl cunoaște în întregime.

Este important ca fiecare dintre voi să lupte cu ispita păcatului, chiar dacă acest lucru nu va fi niciodată ușor. Continuați să Mă chemați pe Mine atunci cînd considerați că Mi-ați greșit. Eu sunt mereu acolo și vă voi ierta orice păcat cu excepția păcatului veșnic al blasfemiei împotriva Duhului Sfînt. Tot ceea ce trebuie voi să faceți este să apelați la Mine.

Această lume a Mea este plină de răutăți, înșelăciuni și de spiritul răului, însă există în ea și iubire. Iubirea pe care omul o are pentru fratele lui este cea care Mă păstrează prezent printre voi, iar rugăciunea este ceea ce ține răul în frîu.

Eu nu vă cer să renunțați la viața voastră stînd în rugăciune toată ziua, în fiecare zi, pentru că nu asta este ceea ce cer Eu de la voi. Tot ceea ce Eu vă cer este să apelați la Mine pentru ajutor și să dați slavă lui Dumnezeu. Pentru ca Promisiunea Mea față de lume să se împlinească și pentru ca fiecare dintre voi să poată avea viață veșnică, tot ceea ce trebuie să faceți este să respectați Legile lui Dumnezeu așa cum sunt ele prevăzute clar în cele Zece Porunci.

Urmați-Mă pe Mine, Isus al vostru și amintiți-vă tot ceea ce Eu v-am învățat. Degeaba declarați că Mă iubiți dacă voi respingeți Cuvîntul lui Dumnezeu. Trebuie mai întîi să vă iubiți unii pe alții și să nu le faceți altora ceea ce vouă nu v-ar plăcea să vi se facă. Trăiți Cuvîntul Meu prin gîndurile voastre, faptele și acțiunile voastre și atunci veți fi cu adevărat ai Mei. Ura nu joacă nici un rol în Lucrarea Mea deși tot ceea ce am spus Eu cînd umblam pe pămînt a atras multă critică pentru că oamenii nu voiau să își schimbe viețile. Azi, Cuvîntul Meu este respins pentru că oamenii nu vor să respecte Adevărul. În schimb, ei justifică păcatul, pentru ca astfel să nu fie necesar să-și schimbe viața. Deci, nimic nu s-a schimbat de fapt.

Robia păcatului, cînd omul se subjugă el însuși influenței satanei, n-a fost niciodată mai puternică decît acum. Rupeți-vă acum de această legătură și căutați-Mă pe Mine. Rețineți că vi se pot ierta păcatele doar cît sunteți în viață – nu și după ce părăsiți acest pămînt.

Cînd va accepta omul Cuvîntul lui Dumnezeu și va înțelege că tot ceea ce a zis El este adevărat? Tot ceea ce El a zis că va face este adevărat, și tot ce vă spun Eu acum este adevărat. Din păcate mulți dintre voi nu vor asculta deloc iar cînd vă veți da seama de Adevăr va fi prea tîrziu. Voi trebuie să vă protejați de acum viitorul, trăind după Cuvîntul lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1313/ei-justifica-pacatul-pentru-ca-astfel-sa-nu-fie-necesar-sa-si-schimbe-viata/

Încrederea este cheia iubirii adevărate

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1312) din Cartea Adevărului

Miercuri, 14 ianuarie 2015

Isus

Multiubita Mea fiică, atunci cînd un copil cu părinți iubitori simte iubirea lor, el va primi un sentiment înălțător de liniștire și familiaritate.

Cînd un copil are șansa să aibă părinți iubitori, iubirea lui izvorăște dintr-un adînc sentiment de încredere. Încrederea este absolută. Același lucru este valabil și pentru oricare suflet viu care Mă iubește pe Mine în mod necondiționat. Iubirea Mea pentru ei este de nezdruncinat. Încrederea este cheia iubirii adevărate. Eu îi iubesc pe fiecare dintre copiii Mei, deși nu întotdeauna ei au iubire pentru Mine.

Iubiți-Mă pe Mine și veți simți pacea. Iubiți-Mă pe Mine și îi veți iubi pe toți cei care sunt copii ai lui Dumnezeu. Această iubire este un lucru natural. Fără el nu puteți fi desăvîrșiți.

Cînd Eu sunt în voi, veți vedea lumea așa cum o văd Eu, cu toată măreția ei și cu toate imperfecțiunile ei. Veți recunoaște obstacolele pe care le întîmpină omenirea și veți simți nefericire cînd vedeți ură, pentru că ura este opusul iubirii.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca iubirea lui Dumnezeu să rămînă vie în lume, pentru că fără ea vă veți simți dezolați și însingurați.

Iubiți-Mă pe Mine așa cum îi iubesc Eu pe toți copiii lui Dumnezeu, și Eu voi revărsa mari Daruri peste voi iar voi veți înfrînge răul în toate formele lui.

Iubitul vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1312/increderea-este-cheia-iubirii-adevarate/

Aceia care au ales să apere adevărul îl vor nega şi va fi o mare confuzie spirituală

Mesajul Sfintei Fecioare din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4089 din 17 ianuarie 2015

Dragi copii, vă invit astăzi să trăiţi conform voinţei Fiului meu Isus. Aveţi libertate, dar fiţi prudenţi. Voi aparţineţi Domnului şi nu trebuie să vă lăsaţi pradă robiei păcatului. Isus vă iubeşte şi vă aşteaptă. El este de partea voastră. Deschideţi-vă inimile şi ascultaţi cuvintele sale. Credeţi cu fermitate în Evanghelia lui Isus al meu.

Omenirea va purta o cruce grea, deoarece oamenii s-au îndepărtat de adevăr. Întoarceţi-vă. Vremuri grele vor veni pentru bărbaţii şi femeile credincioşi. Aceia care au ales să apere adevărul îl vor nega şi va fi o mare confuzie spirituală. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă. Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Sfintei Treimi.

Vă mulţumesc că mi-aţi permis să vă reunesc aici încă o dată.

Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Sursa: http://pedroregis.com/mensagens_por.php

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Dumnezeu cel Preaînalt: Puterea Mea depășește tot ceea ce există în această lume și dincolo de ea

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1311) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 10 ianuarie 2015

Dio Padre

Multiubita Mea fiică, omenirea s-a întors împotriva Mea și a tot ce am creat Eu după Chipul Meu și de aceea Durerea Mea este mare.

Copiii Mei vor fi salvați de Intervenția mult iubitului Meu Fiu, Isus Cristos, și aceasta va avea loc foarte curînd. Înainte de această zi îi rog pe toți cei care Mă iubesc să recunoască Adevărul, pe Fiul Meu și Iubirea Sa, să se roage pentru Milostivirea Sa.

Voi, cei care Îl iubiți pe Fiul Meu, trebuie să vă aduceți aminte de Promisiunea Lui de a răscumpăra lumea și de a eradica păcatul înainte ca Glorioasa Sa Împărăție să coboare. Viața trupului și a sufletului va fi veșnică și aceia care acceptă Milostivirea Fiului Meu vor cîștiga acest mare Dar. Cei care nu-l vor accepta, nu-l vor dobîndi.

Veniți, copiii Mei, și acceptați Cuvîntul Meu pentru că el este veșnic și nimic nu îl va distruge. Dușmanul Meu fierbe de furie în aceste timpuri pentru că știe că lumea va scăpa de influența lui și de aceea el va dezlănțui nenorociri îngrozitoare asupra acelor suflete pe care dorește să le împiedice să dobîndească Darul vieții veșnice.

Credința voastră în Preasfînta Treime va fi încercată peste puterea voastră de a îndura și mulți dintre voi vor cădea. Adevărata credință necesită încredere adevărată și, dacă nu vă veți încrede în promisiunile făcute de Fiul Meu, voi vă veți separa de El.

Fiecare copil al Meu va primi dovada Existenței Mele în scurt timp. Cînd acest semn va fi dat, să nu vă îndoiți de el, pentru că este menit să vă ducă în Refugiul Meu pe care vi-l acord vouă.

Multe semne au fost date lumii asupra Existenței Mele și acum Eu vă aduc mult mai mult. Nu vă temeți, pentru că Eu voi însoți fiecare suflet și nu există nici unul dintre voi pe care să nu îl iubesc cu o inimă tandră. Eu îi iubesc pe dușmanii Mei, inclusiv pe aceia care Mă torturează cu răutatea lor. Dar, în curînd, Darul pe care li-l aduc va trezi în inimile lor iubirea lor adormită pentru Creatorul lor. Iubirea lor și Iubirea Mea Divină, unite, vor învinge răul. Eu voi șterge toate temerile și lacrimile lor.

Voi, copiii Mei iubiți, veți primi acest Dar cînd vă veți aștepta mai puțin. Căci, acel moment se apropie și fața pămîntului se va schimba pentru totdeauna și pentru binele tuturor.

Puterea Mea depășește tot ceea ce există în această lume și dincolo de ea. Împărăția Mea este veșnică.

Iubitul vostru Tată,
Dumnezeu cel Preaînalt

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1311/dumnezeu-cel-preainalt-puterea-mea-depaseste-tot-ceea-ce-exista-in-aceasta-lume-si-dincolo-de-ea/

Dacă iubirea nu există în suflet, Eu sunt absent

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1310) din Cartea Adevărului

Vineri, 9 ianuarie 2015

Jesus

Multiubita Mea fiică, este timpul ca toți creștinii din toată lumea să se unească împotriva disprețului pe care miliarde de oameni îl arată față de Adevăr – de Sfîntul Cuvînt al lui Dumnezeu.

Orice păcat împotriva lui Dumnezeu este acum considerat a fi acceptabil în Ochii Mei. Curînd, păcate care pentru Mine sunt respingătoare vor fi prezentate ca fiind sfinte în Ochii Mei, însă aceasta nu poate fi adevărat. Cînd prezentați ceva care nu provine de la Mine și îl plasați înaintea Mea, în Bisericile Mele, atunci Îmi provocați o mare durere.

Pentru creștini nu a fost niciodată mai dificil ca acum să urmeze Calea Mea Spinoasă. Minciuni, minciuni, minciuni vi se servesc în Numele Meu, dar voi nu trebuie să uitați niciodată Învățăturile Mele căci altfel veți fi înșelați de către cei care complotează împotriva Cuvîntului lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă mult mai mult decît să te declari creștin. Dacă ești creștin cu adevărat atunci vei face tot ce v-am învățat Eu și vei urma Sfînta Doctrină conținută în Sfînta Evanghelie. Să cunoști Cuvîntul Meu este una, dar să faci ceea ce v-am învățat Eu este cu totul alta.

Niciodată nu este ușor să vă iubiți unul pe altul, din cauză că există păcat. Să-i iubiți pe dușmanii voștri este foarte greu, dar dacă vă rugați pentru harurile de a face asta, atunci veți simți cum crește iubirea voastră pentru Mine. Dacă Mă iubiți cu adevărat atunci veți fi liberi de ură și apoi veți găsi adevărata pace a minții și a sufletului. Dar dacă îi permiteți satanei să vă ispitească să-i urîți pe alții, veți cădea într-o întunecime îngrozitoare. Ura este ca o buruiană care crește și se răspîndește rapid. Dacă ura puroiază în suflet, în cele din urmă îl va devora în întregime. Ea va aduce cu sine o neliniște supărătoare; cei care sunt plini de ură nu-și vor găsi niciodată pacea. Ura hrănește ura și se transmite rapid de la un suflet la altul. Odată ce satana s-a sălășuit în aceste suflete, nu le va mai părăsi niciodată, decît dacă ele se căiesc și regretă cu adevărat.
Iubirea elimină orice formă de ură; dacă însă nu vă îndepărtați sufletul de cei care incită la ură, veți fi aruncați în disperare. Eu nu pot salva un suflet care nu se căiește pentru faptele sale rele. Eu vă aștept confesiunea și, cînd veți veni la Mine și Mă veți ruga să vă eliberez de blestemul urii, Eu vă voi întinde Mîna și vă voi trage în Refugiul Meu de Pace.

Pacea și iubirea pot veni doar de la Dumnezeu. Căutați-Mă întotdeauna pe Mine, pentru că Eu sunt Iubirea. Dacă iubirea nu există în suflet, Eu sunt absent.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1310/daca-iubirea-nu-exista-in-suflet-eu-sunt-absent/

Duşmanii lui Dumnezeu pregătesc un atac major împotriva Bisericii lui Isus al meu

Mesajul Sfintei Fecioare din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4086 din 11 ianuarie 2015

Dragi copii, sînt mama voastră şi vin din cer să vă spun că sînteţi împortanţi în realizarea planurilor mele. Să aveţi curaj, credinţă şi speranţă.Cei care rămîn credincioşi pînă la sfîrşit vor dobîndi o mare victorie. Cînd simţiţi greutatea crucii, căutaţi sprijin în Isus. În El se află adevărata eliberare şi mîntuire.

Vreau să vă ajut, dar depinde de voi ca eu să pot face aceasta. Voi aveţi libertate, dar cel mai bun lucru este să faceţi voinţa lui Dumnezeu. Nu lăsaţi ca îndoielile şi incertitudinile voastre să vă îndepărteze de harul lui Dumnezeu. Lăsaţi cuvintele lui Dumnezeu să vă transforme inimile. Fiţi ascultători. Sînteţi în lume, dar străduiţi-vă să-l urmaţi şi să-l slujiţi pe Domnul. Spuneţi tuturor că Dumnezeu se grăbeşte şi nu mai este timp de pierdut. Ce aveţi de făcut, nu lăsaţi pe mîine. Îngenuncheaţi în rugăciune.

Duşmanii lui Dumnezeu pregătesc un atac major împotriva Bisericii lui Isus al meu. Rugaţi-vă. Orice s-ar întîmpla, nu lăsaţi flacăra credinţei să se stingă în voi.

Acum revărs asupra ta o ploaie extraodinară de haruri. Transmite fără frică. Acesta este mesajul pe care ţi-l dau, astăzi în numele Sfintei Treimi.

Vă mulţumesc că mi-aţi permis să vă reunesc aici încă o dată.

Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului şi a Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Sursa: http://pedroregis.com/mensagens_por.php

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Mama Mîntuirii: Ori acceptați Cuvîntul lui Dumnezeu, cel lăsat de către El – ori nu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1309) din Cartea Adevărului

Miercuri, 7 ianuarie 2015

Champaigne

 Dragii mei copii, trebuie să vă pregătiți pentru Planul Fiului meu de a vă răscumpăra pe voi toți în Ochii Lui. Se apropie tot mai mult momentul intervenției Lui, care să trezească spiritul vostru.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru toți copiii din lume care s-au pierdut căci, deși au fost hrăniți cu Adevărul, ei au rupt toate legăturile cu Fiul meu. În curînd, ei nu vor mai avea nicio îndoială referitor la Existența Lui și voi trebuie să vă rugați ca mîndria omenească să nu intervină între ei și Milostivirea lui Dumnezeu. Voi trebuie să vă rugați mai ales pentru acele suflete care l-au trădat – în atît de multe moduri – pe Fiul meu, pentru ca ele să capete curajul de a se smeri înaintea Lui și de a implora milă.

Dragi copii, Adevărul dat umanității de manifestarea Tatălui meu Veșnic prin Fiul Său Unul Născut, Isus Cristos, este aruncat deoparte. Să nu adoptați nici un fel de doctrină care nu susține Adevărul complet. N u puteți spune niciodată că doar o parte a Adevărului este importantă și apoi să respingeți restul. Ori acceptați Cuvîntul lui Dumnezeu, cel lăsat de către El – ori nu. Timpul nu are relevanță. Ceea ce a fost dat omului, prin Cuvîntul lui Dumnezeu, cu mii de ani în urmă, nu s-a schimbat și nici nu se poate schimba. Tot ceea ce vine de la Dumnezeu trebuie să rămînă neschimbat, indiferent cît de dificil este acest lucru. Pentru a rămîne loiali Învățăturilor lui Dumnezeu este nevoie de multă tărie, de efort și de o determinare asumată de bunăvoie.

Iubirea este calea prin care voi puteți rămîne loiali Fiului meu, dar această iubire trebuie să fie necondiționată. Această iubire nu trebuie niciodată murdărită de iubirea de sine însuși, pentru că aceasta nu aduce slavă lui Dumnezeu. Dacă voi Îl iubiți cu adevărat pe Dumnezeu, veți rămîne loiali Cuvîntului. Dacă susțineți că sunteți discipoli ai Fiului meu, Isus Cristos, atunci trebuie să urmați necondiționat Învățăturile Lui. Trebuie să vă iubiți unii pe alții așa cum vă iubește El – necondiționat. Nu puteți spune că Îl iubiți pe Dumnezeu dacă voi nu vă iubiți unii pe alții. Nu puteți călca în urma Pașilor Lui dacă voi nu iertați celor care vă greșesc vouă.

Numai dacă respectați Legile lui Dumnezeu veți intra în Împărăția Sa Glorioasă.

Preaiubita voastră Mamă,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1309/mama-mantuirii-ori-acceptati-cuvantul-lui-dumnezeu-cel-lasat-de-catre-el-ori-nu/

Fără Mine, moartea trupească și sufletească ar revendica întreaga rasă umană

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1308) din Cartea Adevărului

Marți, 6 ianuarie 2015

 206-christ-roi

Multiubita Mea fiică, cînd omul Îmi întoarce spatele, Eu plîng cu lacrimi amare, însă Eu sunt răbdător și iertător. Cînd el respinge Cuvîntul Meu și nu mai arată iubire față de ceilalți, așa cum ar trebui să facă dacă vrea să calce pe urmele Mele, atunci Îmi provoacă o mare suferință. Totuși Eu sunt răbdător, în speranța că el va veni înapoi la Mine. Însă dacă un om fură sufletele de la Mine și le conduce în întunericul veșnic, toată răzbunarea este a Mea și Voi arunca asupra lui o mare pedeapsă. Această pedeapsă poate fi sub forma unei suferințe care îl poate salva, dacă el din fericire o va accepta cu smerenie.

Milostivirea Mea este nemărginită însă cînd Eu sunt pîngărit prin acte de mare cruzime comise împotriva copiilor lui Dumnezeu, Mînia Mea este de temut. Să știți că Eu îi voi pedepsi pe dușmanii Mei dar aceasta este spre binele lor și pentru salvarea tuturor celor cu care ei intră în contact. Există oare ceva disprețuitor la adresa Mea, a Cuvîntului Meu sau a Planului Meu de Salvare, la care să nu se preteze cei mîndri, aroganți şi ignoranți? Răspunsul este: răutatea lor este inepuizabilă.

Niciodată pînă acum nu a existat o atît de mare lipsă de iubire între oameni. Nici un suflet trăitor în lume nu este imun la influența satanei. Cei care în mod greșit cred că ei sunt în Grațiile Mele dar îi tratează pe ceilalți cu asprime, vor simți greutatea Mîinii Mele. Răbdarea Mea este în scădere, Inima Mea este grea și Dorința Mea de a-i salva pe cei care încearcă să-i distrugă pe alții secătuiește tot mai mult.

Viclenia celui rău este peste puterea voastră de înțelegere. Chiar și pe cei cu credință foarte puternică, el îi va convinge să Mă ofenseze prin păcatele grave, iar pe cei cu credința slabă îi va face să cadă și mai rău în adîncurile disperării. Nimeni nu e în siguranță cînd vine vorba de satana și dacă nu vă rugați pentru Milostivirea Mea, dacă nu-Mi oferiți sacrificii personale, distrugerea sufletelor va escalada.

În acest moment milioane de oameni se pierd pentru Mine și totuși nu mulți creștini înțeleg necesitatea rugăciunii. Numai rugăciunea va distruge influența diavolului, iar Eu vă cer să măriți timpul pe care îl petreceți în rugăciune, pentru a slăbi strînsoarea celui rău asupra umanității.

Fără intervenția Mea s-ar pierde mult mai multe milioane de suflete. Fără Milostivirea Mea, mulți dintre cei care ar fi destinați întunericului veșnic nu ar vedea niciodată Fața Mea. Fără Prezența Mea în Sfînta Euharistie, nu ar exista viață – viața trupului și cea a sufletului. Fără Mine, moartea trupească și sufletească ar revendica întreaga rasă umană, însă datorită Mie, moartea nu va mai exista în lumea ce va să vină. Deoarece prin Învierea Mea Eu am învins moartea și voi, de asemenea, o veți învinge. Moartea nu va exista în Noua Mea Împărăție pe pămînt. Trupul și sufletul vor fi o uniune vie – un Dar care nu trebuie respins.

Niciodată să nu uitați Promisiunea Mea – toți cei care sunt cu Mine și în Mine vor avea viață veșnică.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1308/fara-mine-moartea-trupeasca-si-sufleteasca-ar-revendica-intreaga-rasa-umana/

 

Fac un apel urgent către întreaga omenire, ca ea să se pregătească pentru zilele de mari lipsuri care se apropie

Apelul Sfintei Fecioare către omenire

7 ianuarie, 2015

Maria Santi

Copilaşi, pacea lui Dumnezeu să vă însoţească.

Începutul anului nou să vă aducă pacea lui Dumnezeu, ca voi să rămîneţi uniţi ca fraţi şi să puteţi, prin harul lui Dumnezeu, să suportaţi aceste zile de încercare pe care le trăiţi. Se apropie zile grele, dar nu vă fie teamă copilaşii mei, acest an va fi de mari încercări pentru omenire; încercări pe care le veţi depăşi dacă veţi rămîne uniţi în iubire; singură, puterea iubirii şi rugăciunea vă vor ajuta să învingeţi greutăţile pe care le veţi avea de trecut.

Dificultăţile financiare se apropie şi va fi degringoladă pentru mulţi cei care şi-au pus încrederea în zeul ban; acest zeu, produs de mîna omului, este gata să dispară; se vor auzi plînsete şi mulţi îşi vor pierde sufletul odată cu prăbuşirea acestui idol. Vai de cei care şi-au pus credinţa şi speranţa în acest zeu, deoarece foarte curînd va călători pe pămînt luînd viaţa multora.

Foarte curînd, creaţia Tatălui meu va începe să geamă şi să tremure de durerile naşterii. Omenirea va intra în panică, deoarece ea n-a văzut şi n-a auzit niciodată înainte durerile naşterii creaţiei.

Oh, cîte dureri se vor auzi pretutindeni, apele mărilor vor inunda marile oraşe şi trufia multor naţiuni se va nărui.

Cavalerul foametei şi al molimei se apropie, virusurile bolilor niciodată văzute vor apărea pe pămînt creînd mari pandemii care vor reduce populaţia multor naţiuni.

De aceea copilaşi vă spun din nou: pregătiţi-vă spiritual şi material pentru acele zile de purificare care se apropie.

Copilaşi, dificultăţile financiare vor afecta ritmul vostru de viaţă în această lume; zilele acestor încercări se apropie şi numai dacă vă veţi ajuta reciproc le veţi putea învinge; în caz contrar foamea şi molimele vor lua viaţa multora.

Fac un apel urgent la întreaga omenire, ca ea să se pregătească pentru zilele de mari lipsuri care se apropie. Ascultaţi-mă şi nu mai fiţi încăpîţînaţi, amintiţi-vă că eu vă anunţ dinainte aceste evenimente; micuţilor, acordaţi-mi atenţie şi puneţi în practică toate indicaţiile pe care vi le dau, pentru ca atunci cînd vor veni acele zile să aveţi rezerve de hrană şi de apă.

Nu vă temeţi, Tatăl meu va înmulţi fiecare grăunte şi apa nu va lipsi, dacă-i cereţi cu credinţă.

Focul din cer va cădea şi multe naţiuni vor fi pedepsite pentru mîndria lor şi îndepărtarea de Dumnezeu.

Vă spun că niciodată înainte, omenirea n-a văzut un astfel de foc căzînd din cer, ca acesta care este pe punctul de a cădea.

De aceea copilaşi, grăbiţi-vă să vă puneţi lucrurile în ordine, pentru că zilele dreptăţii divine încep şi tot ceea ce este scris se va declanşa în lanţ şi pacea va pieri pentru a face loc zilelor purificării.

Naţiuni necredincioase, întoarceţi-vă ochii către Dumnezeu, deoarece dreptatea sa sfîntă începe şi voi, naţiuni păcătoase, veţi fi şterse de pe faţa pămîntului dacă nu vă schimbaţi!

Popor al lui Dumnezeu, fiţi deci pregătiţi, nu daţi drumul mîinii mele; rugaţi-vă sfîntul meu rozar şi lăudaţi şi preamăriţi gloria lui Dumnezeu, pentru a putea învinge zilele de necazuri care sînt pe punctul de a veni.

Vă aştept într-unul din sanctuarele mele pentru a vă da binecuvîntarea mea maternă care vă va fi folositoare ca să înfruntaţi zilele de încercare.

Nu întîrziaţi, veniţi cu familiile voastre şi consacraţi-mi-le pe toate Inimii Mele Imaculate.

Pacea lui Dumnezeu să vă însoţească şi protecţia mea maternă să vă sprijine.

Mama voastră care vă iubeşte,

Sfînta Maria 

Faceţi cunoscute lumii întregi mesajele mele.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Cei care se preamăresc pe ei înșiși în fața Mea dar îi vorbesc de rău pe ceilalți vor fi îndepărtați de la Mine

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1307) din Cartea Adevărului

Duminică, 4 ianuarie 2015

Jesus

Multiubita Mea fiică, dacă un om care nu crede în Mine sau în Cuvîntul Meu și căruia i s-a dat darul discernămîntului, vine la Mine și cere Ajutorul și Milostivirea Mea, Eu îl voi răscumpăra și îl voi mîntui. Dacă un om, care Mă cunoaște dar Mă trădează, vine după aceea la Mine și încearcă să-și justifice acțiunile, Eu îl voi alunga pentru că a comis cel mai rău păcat.

Cei mai mari dușmani ai Mei sunt cei care au fost binecuvîntați cu Adevărul însă mîndria lor i-a făcut să creadă că ei au privilegiul de a acționa în Numele Meu. Eu, cînd umblam pe pămînt, am fost trădat de unul dintre Ai Mei și nu de către cei care nu Mă cunoșteau. Situația va fi aceeași pînă în Ziua cea Mare.

Cei care se preamăresc pe ei înșiși în fața Mea dar îi vorbesc de rău pe ceilalți vor fi îndepărtați de la Mine. Cei care sunt îndepărtați de la Mine din cauză că Mă resping, însă în final se întorc la Mine, vor fi salvați primii. Să fiți atenți cînd declarați că sunteți dintre ai Mei, căci omul înțelept Mă va iubi indiferent de harurile pe care le primește. El nu se va lăuda niciodată cu sfințenia lui, cu viața lui devotată Mie sau cu modul în care el înțelege Cuvîntul Meu. Mîndria e căderea celor care cred că cunoașterea lor despre Mine este mai mare decît a celorlalți. Pe cei care vin la Mine ca niște copii, Eu îi aduc aproape de Sfînta Mea Inimă. Acestea sunt sufletele care Mă iubesc necondiționat și care nu simt nevoia să-și etaleze iubirea pe care Mi-o poartă Mie, ca astfel ceilalți să-i admire și să-i respecte. Omul care încredințează totul în Mîinile Mele, atunci cînd vorbește Adevărul, este cel care aduce la Mine sufletele pe care Eu le doresc, iar nu omul care crede că merită o mare prețuire dacă face aceasta.

Cel rău reușește să pătrundă în sufletele celor a căror părere despre măreția lor în Ochii Mei întrece orice iubire pe care ei ar putea-o avea pentru Mine. El folosește apoi aceste suflete făcîndu-le ca, prin viclenia lor, să răspîndească minciuni în Numele Meu. Păcatul mîndriei este principala cauză a tuturor păcatelor posibile împotriva Mea. Voi trebuie să vă străduiți mereu să învingeți tentația, să nu Mă trădați atunci cînd voi credeți că cunoașterea voastră despre Cuvîntul Meu Sfînt vă autorizează să vă exprimați părerea despre modul în care lucrează Dumnezeu în Planul Lui de Mîntuire. Doar El, Cel care este mai presus de toate, are dreptul să facă aceasta. Toate sufletele trebuie să se plece în genunchi înaintea Sa, iar nu să meargă înainte făcînd ceea ce cred ei că ar fi Voia Sa Sfîntă, dacă asta ar presupune ca, în Numele Său Sfînt, să insulte vreun suflet.

Ascultați cu atenție ceea ce vă spun Eu acum. Dacă voi ați trădat Cuvîntul Meu sau Adevărul, atunci trebuie să Mă rugați să vă scap de nedreptățile pe care le-ați comis, pentru că nu vi se va acorda timpul pe care voi credeți că-l mai aveți ca să căutați alinare în Divina Mea Milostivire.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1307/cei-care-se-preamaresc-pe-ei-insisi-in-fata-mea-dar-ii-vorbesc-de-rau-pe-ceilalti-vor-fi-indepartati-de-la-mine/

Califatul din Levant (III)

Declararea califatului din 29 iunie 2014 şi apelul Statului Islamic ca mişcările jihadiste să-i jure credinţă au stîrnit reacţii diverse din partea acestora.

Frontul Islamic şi jihadiştii Frontului Al-Nosra consideră că proclamarea califatului este „nulă şi neavenită, legal şi logic.“

La 1 iulie 2014 guvernul SUA a afirmat că „această declaraţie nu înseamnă nimic pentru populaţiile din Irak şi Siria“. Michael Hayden, director al NSA din 1996 pînă în 2005, apoi al CIA între 2006 şi 2009, declara în 30 iunie 2014: „Cu cucerirea de către insurgenţi a majorităţii părţii teritoriului sunit, Irakul a încetat deja practic să existe. Divizarea este inevitabilă.“

Masoud Barzani, preşedintele regiunii autonome a Kurdistanului irakian, intenţionează să supună unui referendum independenţa regiunii.

La 4 iulie 2014, Al-Qaida din Magrebul islamic a publicat un comunicat în care a respins califatul SI. Ea a denunţat proclamaţia făcută „fără consultarea şefilor mujahedinilor“ şi a cerut SI să se pronunţe asupra şanselor pe care le rezervă emiratelor autoproclamate ca Emiratul islamic al Afganistanului şi Emiratul islamic al Caucazului. Al Qaida a declarat „că vrea un califat, pe calea profeţiei, pe baza şurei (consultării) şi care caută să-i unească pe musulmani şi să le cruţe sîngele.“

Tot în 4 iulie 2014, Youssef al-Qaradâwî, preşedintele Uniunii Internaţionale a savanţilor musulmani, membru al confreriei Fraţilor musulmani precum şi al Consiliului european pentru cercetare şi fatwa a declarat că SI „a violat sharia“. Conform acestuia titlul de calif trebuie „acordat de către întreaga naţiune musulmană“, iar „un grup cunoscut prin atrocităţile sale şi vederile sale radicale nu susţine proiectul islamic.“

La 19 august 2014 marele muftiu al Arabiei Saudite, Abdul Aziz ibn Abdillah Ali ash-Shaykh a denunţat „ideile extremiste, radicaliste şi teroriste“ ale jihadiştilor SI şi a declarat că aceştia din urmă reprezintă „duşmanul numărul unu al islamului“. El a afirmat că de fapt „musulmanii sînt principalele victime“ ale spolierii lor.

Alte grupări jihadiste din Indonezia, Egipt, Afganistan sau Algeria s-au aliat în ultimele luni S.I.

Conform lui Henry Laurens, istoric al lumii arabe de la Collège de France, acest califat face parte din clasa „inventării tradiţiei“ în sensul în care el „este tot atît de fantezist ca şi felul în care Hollywood-ul reprezintă Evul Mediu […] sîntem în plin imaginar de categoria a doua […] pentru că aceasta nu are nimic de-a face cu realitatea istorică a califatului.“

În octombrie 2014, o sută de savanţi musulmani au trimis o scrisoare deschisă lui Abu Bakr al-Baghdadi acuzînd organizaţia de a fi „întinat islamul“.

Statul Islamic este condus de un „guvern“ format din opt oameni, doi adjuncţi care se ocupă de problemele siriene şi irakiene şi un consiliu de război compus din trei membri.

Din punct de vedere politic, Statul Islamic este condus de către Abu Bakr al-Baghdadi, care şi-a atribuit titlul de „califul Ibrahim“ şi care se află în fruntea puterii executive şi a celei judecătoreşti. Este ajutat de către doi foşti generali irakieni, care acţionează unul pe teritoriul irakian, celălalt pe cel sirian.

Puterea executivă cuprinde de asemenea un „cabinet“ care îl „consiliază“ pe al-Baghdadi în luarea deciziilor privind Statul Islamic şi a cărui componenţă rămîne necunoscută.

În privinţa exercitării puterii judecătoreşti, califul este ajutat de un „consiliu consultativ“. Nu există putere legislativă în sensul de instituţii politice care să dezbată şi să voteze legi (adunare, senat, sau parlament).

Statul Islamic consideră că „legea islamică este singura lege aplicabilă“.

În plan administrativ Statul Islamic este împărţit în şapte provincii sau vilayets în fruntea cărora e află guvernatori.

În privinţa efectivelor militare ale SI există mai multe evaluări.

La începutul anului 2014, Charles Lister estima că SIIL număra între 5.000 şi 6.000 de luptători în Irak şi în Siria între 6.000 şi 7.000 de combatanţi.

La începutul lunii iulie 2014, jurnalul britanic Daily Telegraph arăta, pe baza unor documente aparţind SI şi la care a avut acces analistul irakian Hisham al Hashimi, că numărul luptătorilor din Irak s-ar ridica la 25.000.

La 19 august 2014, OSDH afirma că efectivele SI în Siria erau de circa 25.000 de luptători, din care 20.000 de străini, 6.000 au fost recrutaţi numai ăn luna iulie.

La mijlocul anului 2014, CIA estima forţele SI între 20.000 şi 31.000 de combatanţi în Siria şi Irak.

Efectivele militare ale acestei organizaţii teroriste cuprind un număr semnificativ de străini. Conform Departamentului de Stat al SUA, între 2011 şi 2014 au sosit din 50 de ţări 12.000 de combatanţi, din care 100 de americani.

În luna august 2014 OSDH afirma că numărul luptătorilor străini era de 20.000, originari din zona Golfului, Cecenia, Europa, China.

Conform hebdomadarului britanic The Economist, în mai 2014 SI număra în Siria circa 12.000 de voluntari din lumea musulmană, din care 3.000 de tunisieni, 2.500 de saudiţi, 2.089 de iordanieni, 1.500 de marocani, 890 de libanezi, 550 de libieni, 400 de turci, 358 de egipteni, 247 de irakieni, 186 de ceceni, 114 de palestinieni şi 71 de kuweitieni.

Peste 3.000 de alţi luptători au venit din Occident, din care 700 de francezi, 400 de britanici, 270 de germani, 250 de belgieni, 250 de australieni, 120 de neozeelandezi, 100 de danezi, 70 de americani, 60 de austrieci, 50 de norvegieni, 30 de irlandezi, 30 de suedezi şi 30 de arabi israelieni.

Washington Post estima în octombrie 2014 că SI număra 16.000 de combatanţi nesirieni şi că aproximativ 100 de voluntari străini intră în fiecare lună în Siria, pentru a se alătura jihadiştilor.

În aceeaşi perioadă ONU considera că SI numără 15.000 de combatanţi străini, originari din 80 de ţări.

SI a pus la punct un sistem de recrutare şi îndoctrinare a copiilor de la vîrsta de 6 ani. Ei sînt fie răpiţi, fie se alătură „conştient“ organizaţiei şi sînt antrenaţi în mînuirea armelor, pentru a fi folosiţi în scopuri militare ca infanterişti, „spioni“ scuturi umane pe cîmpul de luptă sau ca rezervă de sînge pentru răniţi. Conform ONU, SI îi utilizează pe copii în atentate sinucigaşe.

În ceea ce priveşte armamentul,  New York Times, arăta că peste 80% din cantitatea acestuia provine din China, Rusia, fosta Uniune Sovietică, SUA şi Serbia.

Jean-Yves le Drian, ministrul francez al Apărării, declara că SI dispune de 3.000 de vehicule militare 4×4 Humvee, 50 de tancuri grele, 150 de blindate uşoare şi 60.000 de arme individuale.

La 17 octombrie 2014, OSDH afirma că SI dispune în Siria de 3 avioane de vînătoare pilotate de transfugi ai armatei irakiene, din care două au fost capturate în timpul bătăliei de la Tabqa, probabil MIG 21 sau MIG 23.

Pînă în 2013, în timpul războiului civil sirian, SIIL a beneficiat de ajutor financiar din partea Arabiei Saudite şi al altor ţări din zona Golfului, dar susţinerea a încetat în ianuarie 2014 cînd SIIL a intrat în război împotriva altor grupări rebele siriene ale Frontului Islamic, Frontului al-Nosra şi a Armatei siriene libere care, la rîndul lor, sînt finanţate de ţările din Golf.

În martie 2014 Arabia Saudită a catalogat Statul Islamic ca „organizaţie teroristă“.

De atunci, SI nu este susţinut de nici un stat din regiune. Organizaţia primeşte ajutor financiar din partea unor donatori individuali, majoritatea originari din zona Golfului. Ea a deturnat fondurile unor acţiuni caritative. Controlează exploatările de petrol din Siria şi organizează trafic de arme şi carburant. În zonele controlate de ei, jihadişti adună impozitele pe care le percep de la populaţie şi practică ocazional furturi, răpiri şi extorcări de fonduri. Conform Consiliului pentru Relaţii Externe şi cotidianului Washington Post, organizaţia a colectat într-o lună 8 milioane de dolari, aproape 100 de milioane de dolari pe an.

Conform unui studiu al Iraqoilpetrol din 9 iulie 2014, SI ar cîştiga de la 1 la 3 milioane din cotrabanda de petrol.

Conform companiei americane IHS, din petrolul comercializat, SI ar cîştiga 2 milioane de dolari pe zi. Petrolul este vîndut prin Turcia, Siria şi prin intermediul kurzilor.

La începutul lui septembrie 2014, ambasadoarea Uniunii Europene în Irak, Jana Hybaskova a afirmat în faţa deputaţilor Comisiei afacerilor externe a Parlamentului european că „din nefericire, statele membre al Uniunii Europene cumpără acest petrol“. Această afirmaţie este contestată deşi, nu este imposibil ca petrolul SI să se găsească în Europa prin intermediul reţelelor paralele turce.

Conform cotidienelor The Guardian şi New York Times, SI practică şi comeţul cu opere de artă, jaful din regiunea al-Nabuk, estimîndu-se la circa 28 de milioane de euro.

După cucerirea la 10 iunie a oraşului Mosul, SI a intrat în posesia unor mari sume de bani lichizi din bănci, circa 425 de milioane de $.

Mathieu Guidère, profesor universitar şi islamolog, afirma că „banii nu se află direct în mîinile lor, ci în cele ale aliaţilor tribului Shammar, din care provine guvernatorul băncii centrale din Mosul.“ Alte bănci irakiene au fost jefuite, astfel că în iunie 2014 SI dispunea de un capital de peste 2,3 miliarde de $, devenind cel mai bogat grup terorist din lume, depăşindu-i pe talibanii afgani care deţin circa 400 de milioane de $, gruparea Hezbollah, cu fonduri între200 şi 500 de milioane de $ şi organizaţia columbiană FARC cu fonduri între 80 şi 350 de milioane de $.

Conform unui raport din luna noiembrie al Reuters, resursele în teritoriile controlate de SI s-au ridicat la 2,906 miliarde de $, din care 38% din comerţul cu petrol, 17% din cel cu gaz natural, 12% din impozite, 10% din producţia de fosfat, 10% din vînzările de ciment, 7% din agricultură, 4% din răscumpărări de persoane şi 2% din donaţii.

Conform jurnalului al-Monitor, SI ar practica şi transplantul de organe.

SUA a sprijinit reţeaua teroristă islamică încă din perioada administraţiei Reagan. Între l982 şi 1992, CIA a recrutat 35.000 de mii de jihadişti, din 43 de ţări musulmane pentru a lupta în Afganistan împotriva URSS.

Reagan-Mujahedeen

Ronald Reagan îi întîlneşte pe comandanţii mujahedinilor afgani la Casa Albă în 1985

Programul Washington-ului de „luptă împotriva terorismului“ în Irak şi Siria constă în a-i susţine pe terorişti.

Statul Islamic a fost la origine o entitate legată de al-Qaida şi creată de către sistemul de informaţii american cu susţinerea MI6 britanic, al Mossad-ului israelian, al Inter-Services Intelligence pakistanez şi al General Intelligence Presidency saudite. NATO şi Înaltul Comandament Turc au fost responsabili de recrutarea mercenarilor pentru SI şi Frontul al-Nosra, încă de la începutul insurecţiei siriene din martie 2011.

Conform serviciului de informaţii israelian, iniţiativa a constat într-o campanie de înrolare a mii de voluntari musulmani din ţările Orientului Apropiat şi din lumea musulmană. Armata turcă i-a găzduit, i-a format şi le-a asigurat trecerea spre Siria.

Din 2012 pînă în 2014 „Turcia a dus o politică de susţinere a grupărilor care îi combat pe kurzi şi regimul lui Bashar al-Assad, din care mai multe organizaţii jihadiste. Lăsîndu-le mai ales să-i tranziteze teritoriul, le-a servit şi ca ascunzătoare uşurîndu-le traficul de arme şi echipamente. Pentru numeroşi observatori, această dinamică permisivă a favorizat dezvoltarea SI pe acest teritoriu.“

Daniel Pipes, ziarist american al cotidianului Washigton Times scria: „Turcii au oferit mai mult decît o trecere uşoară a frontierei, au furnizat cea mai mare parte a fondurilor, logistica, antrenamentul şi armele SI. Turcii rezidenţi nu departe de frontiera siriană vorbesc de ambulanţe turceşti care pleacă în zonele de luptă dintre kurzi şi SI pentru a-i evacua pe răniţii SI spre spitalele turceşti.“

În Turcia Partidul Republican al Poporului acuză de asemenea guvernul că susţine SI. Prim-ministrul Recep Tayyip Erdoğan neagă orice alianţă cu grupările armate islamiste din Siria şi Irak.

În rîndurile SI există forţe speciale şi servicii de informaţii occidentale. La formarea rebelilor jihadişti din Siria au participat forţe speciale britanice şi ale MI6.

Experţi militari occidentali au lucrat pe bază de contract cu Pentagonul şi i-au instruit pe terorişti în utilizarea armelor chimice.

„Statele Unite şi cîţiva dintre aliaţii lor europeni utilizează antreprenori apropiaţi  Ministerului Apărării pentru a le arăta rebelilor sirieni cum să securizeze stocurile de arme chimice în Siria“ au declarat la CNN un înalt responsabil american şi mai mulţi diplomaţi de rang înalt (CNN Report, 9 decembrie 2012)

Practica decapitării utilizate de SI face parte din programele de antrenament ale teroroştilor sprijiniţi de SUA şi pusă în practică în Arabia Saudită şi Qatar.

Un mare număr de mercenari ai SI recrutaţi de către aliaţii SUA sînt criminali condamnaţi care au fost eliberaţi din închisorile saudite cu condiţia alăturării la SI. Condamnaţii la moarte saudiţi au fost recrutaţi pentru a se alătura brigăzilor teroriste.

Israelul a susţinut brigăzile SI şi ale al-Nosra pe Platoul Golan.

Jihadiştii au întîlnit oficiali israelieni ai Tsahal, precum şi pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Superiori de rang înalt din cadrul Tsahal recunosc tacit că „elemente ale jihadului mondial din Siria“ (SI şi al-Nosra) sînt susţinute de către Israel.

netanyahu-mercenary-hospital

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi ministrul apărării Moshe Ya’alon, alături de un mercenar rănit, la spitalul militar israelian de campanie pe platoul Golan ocupat la frontiera cu Siria, în 18 februarie 2014

Mercenarii SI sînt infanterişti ai alianţei militare occidentale. Mandatul lor tacit este de a devasta şi a distruge Siria şi Irakul, în numele celor pe care-i sprijină SUA.

mccain

Senatorul american John McCain l-a întîlnit pe şeful teroriştilor jihadişti în Siria

Miliţia SI, actualmente ţinta prezumată a campaniei de bombardamente ale SUA şi NATO în virtutea unui mandat de „luptă împotriva terorismului“ este susţinută clandestin de către SUA, care împreună cu aliaţii săi continuă să furnizeze ajutor militar SI.

Bombardamentele SUA şi ale aliaţilor lor nu vizează SI ci infrastructura economică a Irakului şi Siriei, din care uzine şi rafinării de petrol.

Proiectul califatului SI relevă un program de lungă durată a politicii externe a SUA, avînd ca scop divizarea Irakului şi Siriei în teritorii distincte: un califat islamist sunit, o republică şiită arabă şi o republică a Kurdistanului.

Notă: Într-un mesaj publicat la 22 septembrie 2014, Abu Mohammed al-Adnani, purtătorul de cuvînt al Statului Islamic, îndeamnă la asasinarea  americanilor, europenilor, australienilor sau a oricărui cetăţean al ţărilor care au intrat în coaliţia împotriva SI.

Surse: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_islamique_%28organisation%29#Reconnaissance_ou_contestation_du_califat_de_l.27.C3.89tat_islamique_dans_le_reste_du_monde

http://www.mondialisation.ca/vingt-six-verites-sur-le-groupe-etat-islamique-ei-quobama-veut-vous-cacher/5415419

http://www.ibtimes.com/how-isis-pillages-traffics-sells-ancient-artifacts-global-black-market-1605044

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

 

 

 

Califatul din Levant (II)

La începutul lunii septembrie 2014, după marile ofensive ale verii din Samara, Mosul şi Deir ez-Zor, Jean-Charles Brisard, specialist în probleme legate de terorism, considera că Statul Islamic (SI) avea o populaţie de circa 8 milioane de locuitori.

În toamna lui 2014 ea a crescut la 10 milioane, datorită extinderii controlului SI în Siria, asupra guvernoratelor Racca, Deir ez-Zor, Alep şi Hassaké, iar în Irak asupra provinciilor al-Anbar, Salah ad-Din şi Ninive.

Oraşul Mosul a devenit capitala religioasă şi intelectuală, în timp ce oraşul Racca a devenit capitala politică şi militară a califatului.

În nordul Irakului creştinii, turcmenii, shabakii şi yazidiţii sînt victime ale Statului Islamic. La Mosul, aproximativ 200 de membri ai diferitelor minorităţi au fost ridicaţi în lunile iunie şi iulie 2014, din care cel puţin 11 au fost ucişi.

Sarah Leah Whitson, directoarea Diviziei Orientului Mijlociu şi Africii de Nord a organizaţiei Human Rights Watch a afirmat: „Simplul fapt de a fi turcmen, shabak, yazidit sau creştin în regiunea controlată de SIIL poate însemna pierderea serviciului, a libertăţii sau chiar a vieţii.“

În seara zilei de 17 iulie 2014, Arhiepiscopia siriacă catolică din Mosul a fost incendiată de către jihadişti.

În 18 iulie 2014 Statul Islamic a lansat tot la Mosul un ultimatum adresat locuitorilor creştini. Jihadiştii s-au adresat acelora care au refuzat să se convertească la islam sau să plătească jizia şi le-a ordonat să părăsească oraşul pînă dimineaţa, în caz contrar urmînd să fie ucişi.

Într-un comunicat distribuit la Mosul, Statul Islamic a declarat: „Noi le propunem trei opţiuni: islamul, dhimma şi dacă ei refuză cele două opţiuni, nu rămîne decît sabia.“

Acest anunţ a provocat exodul a numeroşi creştini în direcţia Dahuk şi Erbil, în Kurdistanul irakian.

Statul Islamic a comis de asemenea distrugeri ale siturilor religioase creştine considerate ca „eretice“.

La 24 iulie, la Mosul mormîntul profetului Iona, din interiorul moscheii cu acelaşi nume, a fost distrus de jihadişti. Construit între secolele al IV-lea şi al VIII-lea, acesta a reprezentat un loc de pelerinaj atît pentru creştini cît şi pentru musulmani.

Mormîntul lui Iona

Iona deţine un loc foarte important în islam, iar Coranul cuprinde descrierea periplului său. În cea de-a zecea surată care poartă numele de „Yûnus“, în arabă  يونس, se specifică că Iona a fost efectiv ascultat şi urmat de poporul său. Tradiţia islamică menţionează cîteva detalii referitoare la filiaţia sa cu Beniamin şi de asemenea numele tatălui său care este citat într-un hadit în care Mahomed pune în gardă comunitatea sa să nu-l considere mai bun decît Iona: „Nu spuneţi că sînt mai bun decît Yûnus ibn Matta (Jona fiul lui Amitthaï).“ Tot în Coran se găseşte o referire la Ninive, oraşul natal al lui Iona.

Din cei 12 profeţi ai Vechiului Testament, Iona şi Zaharia sînt singurii menţionaţi în Coran.

La 4 august 2014 în timpul războiului în Irak, oraşul Sinjar a căzut în mîinile jihadiştilor în urma unei scurte bătălii împotriva peshmergas, forţele militare din Kurdistanul irakian. Zeci de mii de yazidiţi au fugit din oraş şi din satele învecinate pentru a se refugia în Kurdistanul iranian. Între 3 şi 15 august 2014, în timpul exodului, aproximativ 600 de civili au fost masacraţi şi sute dintre ei au fost arestaţi.

Între 2.500 şi 7.000 de yazidiţi au fost capturaţi de către SI, printre care mai multe sute sau mii de femei care au fost transformate în sclave sexuale.

Yazidiţii formează marea majoritate a victimelor, alături de femeile din comunităţile shabak, turcmenă, şiită şi creştină, care de asemenea au fost capturate.

„Pentru Statul Islamic femeile trebuie să fie supuse şi dezumanizate. Luptătorii le consideră obiecte comerciale şi sexuale. Le capturează, le închid şi le transformă în prăzi de război. În califatul proclamat, femeia nu este cetăţeană (locuitoare a unui stat, care se bucură de drepturi civile și politice și care are anumite obligații față de acel stat) , ci o sclavă casnică şi sexuală la discreţia soţului său.“ Afirmaţiile îi aparţin specialistei franceze în politologie, Myriam Benraad.

Conform mărturiei unei familii care a locuit la Mosul, iar acum s-a refugiat la Paris, în data de 16 august 2014, în piaţa publică a oraşului au fost vîndute 700 de femei yazidite cu preţul mediu de 150$.

În octombrie 2014, în publicaţia cu caracter propagandistic Dabiq, SI a explicat folosirea ca sclavi a femeilor şi copiilor yazidiţi, consideraţi ca pradă de război. Conform acestui text, care se bazează pe legea islamică, creştinii şi evreii scapă de acest tratament cu condiţia ca familiile lor să plătească jizia.

Un luptător al SI declara postului de radio RFI următoarele: „Ele sînt cumpărate pentru munci casnice, ele se ocupă de casă […]. Aceste femei nu sînt sclave sexuale, sînt sclave, nimic mai mult. Sclavele cu care stăpînii lor pot avea raporturi sexuale şi dacă din aceste uniuni se nasc copii, Statul Islamic le consideră musulmane.“ Multe din femeile yazidite preferă să se sinucidă decît să devină sclave.

Nazand Bagikhany, consilier al guvernului regional kurd, afirma că aceste femei suportă îndeosebi „violuri sistematice şi sclavie sexuală“ iar în pieţele din Mosul şi Racca femeile care erau vîndute, purtau etichete de preţ.

Conform Human Right Watch „organizaţia islamică ar deţine cel puţin 366 de persoane, dar acest număr ar putea fi de trei mai mare.“ Ea a denunţat agresiunile sexuale ale căror victime sînt femeile yazidite cumpărate şi vîndute de jihadişti. Ea a considerat că „ridicarea şi abuzurile sistematice care fac obiectul civililor yazidiţi pot constitui crime împotriva umanităţii“, această părere fiind împărtăşită de asemenea de către ONU în 21 octombrie 2014.

Conform unui document datat în 16 octombrie 2014, prezentat de agenţi de presă Iraqi news

(http://www.iraqinews.com/features/exclusive-isis-document-sets-prices-christian-yazidi-slaves/), SI ar fi fixat preţurile de vînzare, ca sclave, ale femeilor yazidite şi creştine, între 138 şi 38 de euro.

„O fetiţă în vîrstă de la 1 an la 9 ani ar costa 200.000 de dinari (138 de euro), o fată între 10 şi 20 de ani, 150.000 de dinari (104 euro), o femeie între 20 şi 30 de ani, 100.000 de dinari (69 de euro),o femeie între 30 şi 40 de ani 75.000 de dinari (52 de euro) şi o femeie între 40 şi 50 de ani, 50.000 de dinari (35 de euro).“ Documentul stipulează interdicţia „de a cumpăra mai mult de trei femei“, cu excepţia „turcilor, sirienilor sau arabilor din Golf“.

Mişcare extrem de violentă, Statul Islamic este responsabil de masacre sîngeroase. În timpul războiului din Irak şi al războiului civil din Siria, trupele lui au executat aproape sistematic militari ţi combatanţi ai armatelor irakiene şi siriene făcuţi prizonieri, precum şi rebeli sirieni, inclusiv luptători ai Frontului al-Nosra şi ai altor grupări jihadiste.

Mai multe masacre au fost comise împotiva civililor, în special yazidiţi sau împotriva tribirilor sunite ostile SI ca al-Shaitat sau Albu Nimr. De asemenea a condamnat la moarte sute de membri de-ai săi, autori ai unor deturnări de fonduri, furturi sau dezertări.

Metodele de execuţie curente sînt prin împuşcare, decapitare şi crucificare.

SI este acuzat de către ONU, Liga Arabă, SUA şi UE de crime de război, purificare etnică şi crime împotriva umanităţii.

În Irak Statul Islamic din Irak şi Levant a ucis în atentate, comise în special împotriva şiiţilor, din martie pînă în noiembrie 2013, 6.000 de persoane.

Conform politologului libanez Ziad Majed, 400 de persoane, în majoritate rebeli suniţi, au fost executate în 2013 de către EIIL, iar aproximativ 1.200 au fost făcute prizoniere.

În 2014 au fost raportate cîteva execuţii prin crucificare.

După bătălia de la Mosul din 10 iunie 2014, SI a cucerit închisoarea din Badoush şi a masacrat 670 de prizonieri şiiţi.

În 13 iunie 2014, SIIL a revendicat masacrul a 1.700 de persoane şiite ale armatei irakiene din Tikrit, iar conform Human Rights Watch, din 11 pînă în 14 iunie 2014, au fost executaţi între 160 şi 190 de oameni. Un cont pe Twitter considerat ca apropiat al SIIL a publicat fotografii ale execuţiei unor prizonieri.

Tot conform Human Rights Watch, în 16 iunie 2014, în apropiere de Kirkuk, au fost masacraţi cel puţin 60 de şiiţi turcmeni, printre care şi copii.

În seara zilei de 17 iulie, o tănără văduvă de 26 de ani, acuzată de adulter a fost lapidată în apropiere de Racca. Conform OSDH (Observatorul Sirian al Drepturilor Omului), aceasta este prima execuţie de acest tip comis în Siria de către SI, pentru ca în ziua următoare, tot la Racca,a doua femeie să aibă aceeaşi soartă. De asemenea şi homosexualii sînt executaţi prin lapidare.

Jihadiştii SI au decapitat în 19 august şi 2 septembrie 2014 pe jurnaliştii americani James Foley şi Steven Sotloff, iar în 13 septembrie, 3 octombrie şi 16 noiembrie 2014 pe lucrătorii umanitari David Haines, Alan Henning, respectiv Peter Kassig.

În 27 şi 28 august 2014 după bătălia de la Tabqa, jihadiştii au executat între 160 şi 200 prizonieri ai armate siriene.

În septembrie 2014 Amnesty International a publicat un raport în care a acuzat SI de a fi dus „campanie sistematică de purificare etnică“ în nordul Irakului şi de a se fi dedat la execuţii în masă.

Bazîndu-se pe mărturii ale supravieţuitorilor Amnesty i-a acuzt pe jihadişti de „crime de război, în special execuţii sumare în masă şi răpiri vizînd sistematic minorităţile din nordul Irakului, în special pe creştini, turcmeni, şiiţi şi yazidiţi.“ Amnesty a afirmat că are „dovezi că multe omoruri în masă şi sute sau poate mii de răpiri au avut loc în august în regiunea Sinjar.“

La sfîrşitul lui octombrie 2014, în Irak jihadiştii au executat între 300 şi 400 de membri ai tribului Albu Nimr-din care 50 de femei şi copii- care s-au revoltat împotriva lor

Conform OSDH, Statul Islamic a executat între 28 iunie şi 27 decembrie 2014, cel puţin 1878 de persoane în Siria, din care 1.175 de civili, 502 soldaţi şi miliţieni ai regimului sirian, 80 de rebeli şi luptători ai Frontului al-Nosra şi 120 dintre propriii lor combatanţi pentru tentativă de dezertare.

Conform aceleiaşi surse, în întregul an 2014,jihadiştii au ucis 76.021 de sirieni, din care 17.790 de civili, din care 3501 de copii şi 1987 de femei.

 

Surse: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_islamique_%28organisation%29

http://syriahr.com/en/2015/01/76021-people-killed-in-20014/

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Tunete și fulgere vor coborî asupra Templului Domnului

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1306) din Cartea Adevărului

Sîmbătă, 3 ianuarie 2015

206-christ-roi

Multiubita Mea fiică, cînd Dumnezeu a dat lumii Adevărul prin profeți, acesta a fost un Act de Milostivire din partea Sa. Atît de mulți au uitat de Dumnezeu și au adorat dumnezei falși – care provin din ierarhia satanei – încît au început să creadă în propria lor invincibilitate. Dacă nu ar fi fost Intervenția lui Dumnezeu, mulți oameni ar fi suferit o pedeapsă cumplită.

Ceea ce Dumnezeu a spus profeților, încă de la începuturi, s-a întîmplat. Cei care au luat în seamă avertismentele pe care El le-a dat omenirii, au fost salvați, în timp ce aceia care le-au ignorat au fost lepădați. Tot ceea ce a fost prezis se va întîmpla, iar cei care se opun lui Dumnezeu în încercările Lui de a aduce pace și mîntuire copiilor Săi, vor da socoteală pentru sfidarea lor. Deoarece Adevărul a fost răstălmăcit și Cuvîntul lui Dumnezeu a fost ignorat, oamenii vor continua să întoarcă spatele Sfîntului Cuvînt al lui Dumnezeu. Ei vor coborî într-o întunecime care va duce la o pedeapsă de la Dumnezeu Cel Prea Înalt.

Pe Tatăl Meu Veșnic îl îndurerează să vadă cît de jos a căzut omul în goana lui spre orice lucru care poate să-i aducă plăcere. Însă, în ziua în care Sfînta Jertfă nu va mai avea loc și în ora în care impostorii vor desacraliza Altarul Meu, ultimul spin va străpunge Coasta Mea. În clipa stabilită, tunete și fulgere vor coborî asupra Templului Domnului și acesta se va prăbuși la pămînt. Vai de omul care participă la acest sacrilegiu, căci el nu va avea parte de nici o cruțare și va cădea în abis ca o piatră. Nimeni și nimic nu-l va apăra pe omul care desacralizează Altarul Meu, căci odată ce Mîna lui Dumnezeu va coborî grea ca un topor, ei vor înțelege Adevărul.

Poate că mulți s-au îndepărtat de Dumnezeu, însă cei mai mulți dintre ei Îl vor chema totuși, căutînd consolare în Brațele Sale. Dar va exista un nucleu – o șleahtă de bestii –a căror aparență exterioară maschează răutatea din interior, care va îndemna, va seduce și va atrage sufletele ale căror inimi împietrite le-au făcut să fie cohorta perfectă pentru complotul de desacralizare a Trupului Meu. Acesta este grupul prezis de demult, care va încerca să distrugă omenirea. Puterea lor va fi limitată, cu toate că ar putea părea că e mare. Tatăl Meu va permite această mare opoziție împotriva Mea, Fiul Său Unul Născut, doar pentru un anumit timp.

Cei blînzi cu inima vor alerga și vor veni la Mine. Această diviziune între oameni, cea mai mare, va fi creată prin păcatul mîndriei și aroganței și, pînă cînd ei nu renunță la slăbiciunile lor, le va fi imposibil să accepte Milostivirea Mea.

Adevărul trebuie susținut pentru că, dacă voi acceptați orice altceva în afară de Adevăr – Cuvîntul lui Dumnezeu – veți rămîne fără nimic.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1306/tunete-si-fulgere-vor-cobori-asupra-templului-domnului/

Mama Mîntuirii: Multe schimbări vor avea loc pînă cînd noua religie va fi în cele din urmă constituită

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1305) din Cartea Adevărului

          Sîmbătă, 3 ianuarie 2015

Sainte Marie

Dragii mei copii, fața Bisericii de pe pămînt a Fiului meu se va schimba într-atît încît va fi de nerecunoscut și va fi înlocuită de una care nu este de la Fiul meu. Vor avea loc schimbări după schimbări, pînă cînd se va ajunge ca Învățăturile Fiului meu să fie întoarse cu susul în jos și înlocuite cu doctrine seculare false.

În nici o Biserică, ce declară că merge pe urmele lui Isus Cristos, nu este loc pentru altceva decît pentru Cuvîntul lui Dumnezeu. Însă va veni timpul cînd Biserica Fiului meu va deveni parte a unei mișcări politice de mare amploare și apoi ea va trasa drumul în toate problemele care preocupă lumea, însă ea nu va rămîne loială Cuvîntului așa cum a fost lăsat el de Dumnezeu. Toate acestea se vor întîmpla, precum este prezis, căci Tatăl meu Veșnic va permite dușmanilor Săi să devoreze Trupul Fiului Său Unul Născut – dar numai pentru un timp limitat. El permite aceste încercări pentru a testa rezistența celor care știu Adevărul și care rămîn loiali Bisericii Sale, precum și a celor care vor renunța la ea în favoarea doctrinei întunericului.

Va trece un timp pînă cînd toate aceste schimbări se vor petrece dar semințele au fost deja plantate. Toate religiile vor fi unite într-una care apoi va fuziona cu guvernele, ca parte a unei noi uniuni mondiale și ei vor deschide calea pentru ca omul păcatului să intre și să-și ia locul. Multe schimbări vor avea loc pînă cînd noua religie va fi în cele din urmă constituită și ea va declara, despre toate lucrurile care răzbat la suprafață, că sunt pentru binele tuturor.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă dragi copilași, pentru tăria de a îndura suferința ce va urma. Fiul Meu, Isus Cristos, plînge cu lacrimi amare pentru modul în care El va fi trădat și pentru sufletele care, pe drum, vor fi pierdute pentru El. Va depinde de slujitorii Lui sfințiți cum vor conduce nava ca să mențină pe drumul cel bun Biserica Sa Adevărată în timp ce navighează în apele dezlănțuite și agitate de furtună. Dar vă rog să fiți convinși că vor fi acordate toate harurile celor care rămîn fideli Mîntuitorului și Răscumpărătorului omenirii în aceste vremuri dificile și chinuitoare.

Mama voastră preaiubită,
Mama Mîntuiri

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1305/mama-mantuirii-multe-schimbari-vor-avea-loc-pana-cand-noua-religie-va-fi-in-cele-din-urma-constituita/

Singurul pericol pentru umanitate este însuși omul

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1304) din Cartea Adevărului

Joi, 1 ianuarie 2015

Isus

Multiubita Mea fiică, persoana care stăruie în rugăciune va ajunge din ce în ce mai aproape de Mine.

La cîtă confuzie este în lume și în Biserica Mea pe pămînt, este o provocare pentru omenire să fie în stare să facă diferența între ce e bine și ce e rău în Ochii lui Dumnezeu. Mulți Creștini însă vor fi smulși de lîngă Mine de o nouă formă globală de evanghelizare, care se va centra exclusiv pe politică. În loc să fiți încurajați să rămîneți loiali față de Mine și să vă încredeți în tot ceea ce Sunt Eu, voi veți fi îndepărtați de la Mine. Voi trebuie ca niciodată să nu confundați Cuvîntul Meu cu aspirațiile unei lumi seculare. Eu am explicat întotdeauna clar omenirii, prin Cartea Tatălui Meu, care este pericolul ce vă paște dacă faceți asta. O lume seculară slujește doar propriilor ei interese, iar regulile ce o guvernează sunt create de oamenii puterii, ai ambițiilor și ai propriilor aspirații egoiste.

Au fost răspîndite foarte multe dezinformări legat de mediul înconjurător, cînd de fapt numai Dumnezeu poate dicta cum să se comporte pămîntul. Omul poate dăuna și provoca stricăciuni pămîntului, însă nu-l poate niciodată distruge, pentru că toate lucrurile sunt în Mîinile lui Dumnezeu. Lipsa încrederii în Dumnezeu îl face pe om să creadă că el deține controlul asupra universului. Omul nebun crede că acțiunile lui pot schimba Legile lui Dumnezeu. Omul înțelept știe că Dumnezeu este Atotputernic și, atîta timp cît El este venerat și Legile Lui sunt respectate, supraviețuirea omului este asigurată. Supraviețuirea pămîntului nu are nimic de-a face cu omul muritor. Numai Dumnezeu are puterea de a controla aerul pe care îl respirați, apa pe care o beți și capacitatea de a susține viața. Singurul pericol pentru umanitate este însuși omul.

Omul, în interesul propriu, îi va prosti pe alții. El va minți – dacă este în avantajul său și îi convine. Încrederea este ușor de înșelat și acum voi trăiți într-o eră cînd trebuie să știți că pămîntul va rămîne așa cum a fost înainte și că orice răsturnare climatică vine din Mîna lui Dumnezeu. Intervenția omului în această creație divină va fi permisă doar dacă este conformă cu Voia lui Dumnezeu.

Biserica Mea este Trupul Meu. Toți cei care cred în Mine sunt parte a Trupului Meu. Cei care sunt parte din Mine vor urma Învățăturile Mele. Cei care spun că ei îi conduc pe discipolii Mei trebuie să se supună Cuvîntului lui Dumnezeu. Rolul lor este să apere Adevărul – nu să devieze de la el.

Dacă voi sunteți îndepărtați de Mine și dacă Cuvîntul Meu este respins de către lume, atunci datoria slujitorilor Mei sfințiți este să reamintească lumii ce e bine și ce e rău. Dacă ei se sustrag de la preocupările pentru suflet în favoarea preocupărilor care duc la socialism, atunci să știți că aceasta este o înșelătorie subtilă și vicleană. Și totodată trădează întreaga încredere în Mine.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1304/singurul-pericol-pentru-umanitate-este-insusi-omul/

Turma mea, am nevoie de colaborarea voastră totală pentru a răspîndi în lumea întreagă armura spirituală dată slujitorului meu Enoh pentru aceste ultime timpuri!

Apelul urgent al lui Isus, Bunul Păstor către turma sa

30 decembrie 2014

Isus Pastorul

Credincioşilor turmei mele, pacea mea să vă însoţească şi lumina Spiritului Sfînt să vă călăuzească.

Zilele marii nenorociri se apropie, ora libertăţii voastre este aproape; cu fiecare zi care trece atacurile adversarului meu asupra turmei mele sînt mai puternice, prin urmare voi trebuie să vă puneţi în gardă şi să fiţi vigilenţi, pentru a putea respinge atacurile spiritelor răului şi ale reprezentanţilor săi tereştri. Armura spirituală este esenţială, trebuie s-o puneţi înainte de a ieşi în stradă şi înainte de a vă culca, pentru că voi ştiţi bine că adversarul meu nu renunţă la a căuta modalitatea de a vă face să vă rătăciţi.

Turma mea, am nevoie de colaborarea voastră totală pentru a răspîndi în lumea întreagă armura spirituală dată slujitorului meu Enoh pentru aceste ultime timpuri!

Acesta este timpul în care voi trebuie să începeţi să-i acordaţi mesagerului meu totala voastră colaborare şi asistenţă, ca el să poată duce la bun sfîrşit misiunea pe care i-am încredinţat-o, de a pregăti spiritual turma mea, pentru marea bătălie spirituală care se apropie. Amintiţi-vă, cu o floare nu se face primăvară, în consecinţă, vă chem pe toţi cei care sînteţi ai turmei, să vă uniţi şi să-l ajutaţi pe Enoh al meu, ca el să poată îndeplini această profeţie.

Credincioşilor turmei mele, deschideţi uşile caselor mele ca poporul meu să vină să mă onoreze şi să vorbească cu mine! Ora mea se apropie şi timpul marii nelegiuiri bate la uşă şi voi ştiţi bine că, atunci cînd se va întîmpla, eu voi fi dat afară din casele mele. Să nu vă faceţi vinovaţi de neglijenţă şi apatie, pentru că nu doriţi să auziţi chemarea mea şi nu doriţi s-o puneţi în practică.

Ieri ca şi astăzi, mă fac cunoscut poporului meu prin intermediul slujitorilor mei, profeţii; ascultaţi-mă şi fiţi atenţi la cuvintele mele, ca să nu vă plîngeţi atunci cînd vă voi chema să daţi socoteală pentru acţiunile voastre. Viitoarea mea venire se apropie şi am nevoie ca poporul meu să fie pregătit să mă primească.

Poporul meu, ora marii voastre purificări este pe punctul de a începe; înţelegeţi ceea ce vă spun, pentru a nu fi prea tîrziu pentru voi; priviţi toate semnele pe care vi le dau în cer şi pe pămînt ca să cugetaţi şi să vă treziţi din amorţeala voastră spirituală. Din nou veţi asculta trompetele în cele patru puncte cardinale ale creaţiei şi cînd ele vor înceta să sune, veţi şti deja că sînteţi în timpul marii purificări; timpul justiţiei în care totul va fi haos şi confuzie.

Fac un apel urgent la întreaga mea turmă, să se pregătească spiritual pentru marele Armaghedon care se apropie. Ridicaţi-vă poporul meu, fiindcă invadatorul este aproape şi vine să vă distrugă, vine să ia în stăpînire pămîntul vostru!

Uniţi-vă cu Armatele mele cereşti şi invocaţi Numele Sfînt al Mamei Mele, ea vă va călăuzi de-a lungul rugăciunii Sfintului Rozar; nu uitaţi de puterea Sîngelui meu; consacraţi-vă lui şi rugaţi-vă rozarul Preţiosului meu Sînge pentru a putea învinge atacurile forţelor răului. Armura spirituală va fi fortăreaţa voastră, purtaţi-o tot timpul şi vă asigur că sufletul vostru nu se va pierde.

Vă spun din nou ca Suprem şi Veşnic Păstor, primiţi-i pe mesagerii mei şi neteziţi-le drumul pentru ca atunci cînd îşi vor face apariţia, să-i ajutaţi cu toate mijloacele de care au nevoie în îndeplinirea misiunii lor.

Pacea mea v-o las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Căiţi-vă şi convertiţi-vă, fiindcă Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.

Învăţătorul şi Conducătorul vostru, Isus Bunul Păstor din toate timpurile.

Creştinilor turmei mele, faceţi cunoscute lumii întregi mesejele mele.

Armadura spiritual

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

 

A Doua Mea Venire va crea o mare fericire

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1303) din Cartea Adevărului

Marți, 30 decembrie 2014

Isus

Multiubita Mea fiică, lumea aparține Tatălui Meu și Împărăția Mea se va instaura, în ciuda tuturor obstacolelor.

Lumea, conform Voinței Tatălui Meu, se va ridica din nou și Eu, în Gloria Mea, voi aduce tuturor pace, iubire și bucurie. Nenorocirea păcatului nu va mai exista și toți copiii lui Dumnezeu care Mă acceptă pe Mine, iubitul Său Fiu, vor avea viață veșnică.

A Doua Mea Venire va crea o mare fericire și în acea zi toate lacrimile vor fi șterse. Mîna Milostivirii Mele vi se va întinde vouă tuturor și foarte puțini vor respinge Împărăția Mea. Aceia care o vor face nu vor intra în ea, dar vor regreta foarte mult decizia lor pentru eternitate.

Nu vă temeți de marea revoltă, pentru că a început perioada de curățare a putreziciunii și atunci cînd noua viață va țîșni din pămînt, lumea cea nouă, care va fi fără sfîrșit, va încînta toate sufletele care rămîn lîngă Mine. Eu Sunt Iubirea și Iubirea Mă va urma pe Mine și pe toate sufletele care vor fi străpunse de Duhul Sfînt. Fiți puternici, dragii Mei discipoli, Intervenția Mea este necesară în aceste timpuri și în curînd Noul Ierusalim va coborî din Cer și din cenușă se va ridica lumea, așa cum a fost menită să fie.

Nu trebuie să permiteți fricii să pună stîpînire pe inimile voastre; nu există nici un motiv de teamă, pentru că Eu Vin și Eu vă iubesc pe toți. Lăsați-Mă să vă ating pe fiecare dintre voi și să vă mîngîi sărmanele inimi. Prezența Mea este printre voi și Promisiunile Mele pentru omenire se vor împlini la timpul Meu. Fiți răbdători, plini de speranță și încrezători în Iubirea Mea. Dar, mai presus de toate, aveți încredere în Mine pentru că Eu Mi-am sacrificat Viața pentru voi și astfel nimic nu Îmi este cu neputință pentru a vă aduce în Împărăția Mea Glorioasă.

Lăsați totul în Mîinile Mele Sfinte. Mergeți în pace. Să nu vă îndoiți niciodată de Marea Mea Compasiune.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1303/a-doua-mea-venire-va-crea-o-mare-fericire/

Mama Mîntuirii: Peste Voia lui Dumnezeu nu se poate trece

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1302) din Cartea Adevărului

Luni, 29 decembrie 2014

Sfinta Fecioara

Dragii mei copii să nu vă temeți de Promisiunile lui Cristos pentru că ele vor constitui factorii care contribuie la răscumpărarea voastră. Fiul meu, Isus Cristos, este prezent printre voi; El niciodată nu vă va părăsi și va fi mereu de partea voastră. Promisiunile Lui de a salva lumea vor fi înfăptuite, căci aceasta este Voia Tatălui meu Veșnic.

Voi trebuie să știți că peste Voia lui Dumnezeu nu se poate trece și indiferent cît de mari sunt obstacolele așezate în calea voastră, Dumnezeu, prin Divinitatea Sa, îi va zdrobi pe toți dușmanii Lui. Niciodată să nu credeți că va triumfa cel rău, pentru că aceasta este imposibil. Prin marea Iubire a lui Dumnezeu, voi veți fi conduși spre Mîntuirea Veșnică și nimic nu va reuși să vă blocheze drumul. Cînd dușmanii Fiului meu încearcă să vă forțeze să acceptați legi care nu sunt de la Dumnezeu, atunci voi trebuie să opuneți rezistență acestor legi. Poate că va fi greu pentru voi, însă veți primi puterea de a vă continua călătoria, iar din Cer vi se va da ajutor pe toate căile.

Învățați să recunoașteți acțiunea celui rău în războaiele pe care le vedeți răsărind pretutindeni; în legile ticăloase introduse în aproape toate națiunile, legi care neagă Cuvîntul lui Dumnezeu; în trădarea lui Isus Cristos de către aceia care zic că Îl reprezintă pe El, atunci cînd ei stau cu mîinile în sîn și nu fac nimic ca să proclame Sfîntul Său Cuvînt. Învățați, de asemenea, să recunoașteți ura arătată sufletelor alese ale lui Dumnezeu căci așa veți înțelege cît de dificilă este misiunea ce li s-a încredințat – cea de a reaminti lumii că Iubirea lui Dumnezeu încă este vie.

Voi trebuie, de asemenea, să dați mulțumire lui Dumnezeu cel PreaÎnalt pentru Viața pe care El a dat-o omenirii prin Unicul Său Fiu, Isus Cristos. Căci dacă n-ar fi fost nașterea Fiului meu și Răstignirea Sa, n-ar fi fost nici Noul Legămînt ca să vă aducă vouă viața glorioasă care vă așteaptă dacă voi alegeți s-o acceptați.

Acestea sunt vremurile de pregătire pentru noua lume, noul Cer și noul pămînt. Nu pierdeți timpul încercînd să dezbateți cele spuse de Fiul meu acum. Mai bine învățați să acceptați Adevărul cu inimă bună. Eu, Mama voastră preaiubită, vă voi conduce spre Fiul meu și rugăciunile voastre vă vor întări în toate modurile ca să puteți fi făcuți vrednici de Făgăduințele lui Cristos.

Mama voastră preaiubită,
Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1302/mama-mantuiririi-peste-voia-lui-dumnezeu-nu-se-poate-trece/

Apărați Cuvîntul Meu. Vorbiți despre Cuvîntul Meu

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1301) din Cartea Adevărului

Duminică, 28 decembrie 2014

206-christ-roi

Multiubita Mea fiică, cea mai mare durere a strîmtorării este ceea ce există în Legile din națiunile voastre și se opune Legilor lui Dumnezeu în toate felurile, vizibile sau invizibile. Căci acum, fiecare Lege a lui Dumnezeu, încălcată de cei care conduc națiunile voastre, e înlocuită de un ucigaș tăcut al sufletului. Orice faptă nelegiuită va fi prezentată ca fiind ceva bun. Cu cît actul va fi mai ticălos, cu atît va fi el mai aplaudat. Celor care proclamă Adevărul – Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu – nu li se va lăsa nici un pic de spațiu ca să vorbească. Marea parte a vocilor lor vor fi ignorate. Iar cînd vor fi auzite, vor fi condamnate ca fiind imorale.

A venit cu adevărat timpul ca Adevărul să fie întors pe dos și prezentat ca fiind o minciună. Cuvîntul va fi acum considerat de majoritatea ca fiind rodul închipuirii – o minciună. Totuși, Legile lui Dumnezeu sunt greu de ignorat, dar așa se va întîmpla – cei care conduc națiunile voastre, cînd vor fi întrebați despre faptele lor nelegiuite, vor declara că Cuvîntul lui Dumnezeu este imperfect și învechit.

Pentru a se asigura că nelegiuirea sa este acceptată, viclenia diavolului a făcut ca fiecare act și faptă morală să fie declarate ca fiind inumane și împotriva libertăților civile. Însă cei binecuvîntați cu Darul Duhului Sfînt vor fi în continuare capabili să facă diferența între bine și rău. Niciodată pînă acum, de pe vremea lui Noe încoace, lumea nu a mai fost cuprinsă de o asemenea înșelăciune. Nicicînd n-a păcătuit omul așa cum o face acum. Și, ca și în zilele lui Noe, obsesia omului pentru sine a atins asemenea culmi încît el crede că are putere asupra destinului său, atît de mare a ajuns narcisismul lui.

Astăzi, păcatul e îmbrățișat cu plăcere și promovat ca fiind un drept civil și prin urmare se așteaptă de la voi să-l respectați. Dacă nu arătați respect față de actele păcătoase, atunci v-ați putea trezi că ați comis un delict. Delictul vostru va fi acela de a susține Cuvîntul lui Dumnezeu și pentru asta veți avea de suferit.

Ce ușor e omul păcălit de planul global de eliminare a oricărei forme de vină pentru actele păcătoase care sunt scrise în legile din națiunile voastre. Toate aceste lucruri au fost profețite și, în curînd, nici un act rău, incluzînd crima, eutanasia și avortul, nu va mai fi considerat a fi greșit. Va veni timpul cînd un genocid pe scară largă va rezulta în urma introducerii unor asemenea legi care vor fi destinate să legalizeze uciderea legitimă a celor care suferă de dizabilități și de alte stări fiziologice.

Legile diabolice încetățenite în țările voastre vor duce la legi mai ample, care vor lua din mîinile voastre toată puterea. Voi ați dat autoritate celor care Mă reneagă pe Mine și care disprețuiesc Legile lui Dumnezeu – și de aceea ei vor introduce și mai multe acte nelegiuite, care vor provoca suferințe inimaginabile. Cele ce par a fi legi ale țării care promovează drepturi umane și civile, vor conduce la o formă de dictatură care va face din a fi Creștin o infracțiune.

Apărați Cuvîntul Meu. Vorbiți despre Cuvîntul Meu. Să nu cădeți în capcana de a accepta nici o campanie globală pentru drepturi civile, destinată să convertească lumea la o nouă religie unică mondială. Slujitorii Mei sfințiți, Eu vă chem pe voi să proclamați Cuvîntul lui Dumnezeu și să denunțați actele nelegiuite care au cuprins aproape fiecare națiune care respinge Cuvîntul lui Dumnezeu.

E foarte ușor să chemi la răspîndirea drepturilor omului, dar trebuie să fii un slujitor curajos al Meu ca să poți să te ridici și să declari că acele fapte – care Îi sunt odioase lui Dumnezeu – sunt împotriva Mea. Căci, dacă faci astfel, îți vei atrage multe critici care te vor face nepopular.

Amintiți-vă ce am spus Eu – omul care Mă slujește cu credință pe Mine cu adevărat, nu se va teme niciodată să spună Adevărul și nu va căuta niciodată să fie popular. Singurul său scop va fi să salveze suflete.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1301/aparati-cuvantul-meu-vorbiti-despre-cuvantul-meu/