Monthly Archives: februarie 2015

Cruciada specială de rugăciune din 7 martie 2015

În ziua de 7 martie 2015, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: Liderii mondiali, națiunile și pentru evitarea războiului

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele 3 Mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 2, 14, 27, 31, 32, 42, 54, 61, 77, 83, 84, 85, 87, 98, 99, 120, 162, 164, 96;
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihai;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr.96)

„Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/news/croisade-de-pri%C3%A8re-speciale-du-7-du-mois-/

Fiii întunericului au început să se facă cunoscuţi, îi veţi recunoaşte după fructele lor

Apelul urgent al Sfintei Fecioare către copiii lui Dumnezeu

16 februarie 2015

Maria Rosa

Copilaşii inimii mele, pacea lui Dumnezeu să fie cu voi şi protecţia mea maternă să vă însoţească totdeauna.

Fiii întunericului au început să se facă cunoscuţi şi voi îi veţi recunoaşte după fructele lor. Adeversarul meu şi uneltele sale caută întotdeauna să atragă atenţia. Cîtă tristeţe resimt în inima mea de mamă a omenirii văzînd atîtea suflete care îl slujesc pe adeversarul meu în această lume şi care şi-au vîndut sufletul în schimbul celebrităţii, puterii şi banului! Sărmanele suflete cred că este un joc şi nu ştiu ce le aşteaptă în veşnicie!

Muritorilor, înţelegeţi că adversarului meu nu-i pasă deloc de voi, ceea ce-l interesează este să vă fure sufletul. În şeol (loc subpământean asemănător infernului, care, la asiro-babiloneni și la evrei, reprezintă locuința sufletelor după moarte până la judecata de apoi. Este închipuit ca un ținut al întunericului și al umbrelor morților, unde lumina este totuna cu noaptea.-n.t.) veţi fi torturaţi de către toţi demonii pe care i-aţi slujit în această lume. Milioane de suflete îl slujesc astăzi pe adversarul meu: artişti, oameni politici, guvernanţi, prinţi, regi, oameni de ştiinţă, scriitori, sportivi, inclusiv mulţi din interiorul bisericii Fiului meu; multe suflete s-au lăsat seduse de împărăţia întunericului.

Tinerii mei, marea majoritate este pierdută datorită zeului tehnologiei, drogului, sexului, banului, orgoliului, apostaziei, alcoolismului, ocultismului şi a altor zei ai acestei lumi şi ai trupului. Această lume se află sub influenţa întunericului, pentru că ea a întors spatele Dumnezeului vieţii. Ei l-au scos pe Dumnezeu din vieţile şi din familia lor. Dacă familia, care este prima comunitate, este în criză, ce se poate aştepta din partea altor comunităţi? Singur, haosul, apostazia şi decadenţa morală şi spirituală, este cel care domneşte astăzi în această lume.

Vă spun, dacă Tatăl meu nu v-ar trimite avertismentul, cei care ar trăi în noua creaţie ar fi foarte puţin numeroşi; fără intervenţia divină creaţia ar risca să dispară. Copilaşi, totul este pe punctul de a se dezlănţui, ultimele bătăi de clopot ale îndurării se apropie de sfîrşit şi cînd aceasta se va întîmpla, nu va fi cale de întoarcere. Marea majoritate a omenirii nu crede în ceea ce va veni şi la fel ca în timpul lui Noe ei îşi continuă viaţa de fiecare zi fără să se pregătească spiritual; cînd se vor trezi din letargia lor, se vor lamenta şi va fi prea tîrziu pentru aceste suflete. Vă spun micuţilor, dacă evenimentele descrise în Sfîntul Cuvînt al lui Dumnezeu nu s-au dezlănţuit este pentru că Tatăl meu aşteaptă cu răbdare ca ultima secundă de îndurare să se sfîrşească, pentru că El aşteaptă să vadă dacă păcătosul se căieşte în ultimul moment.

Voi judecaţi ca oameni, dar Dumnezeu are alte planuri şi toate sînt îndreptate spre mîntuirea sufletului, omul este hărăzit să repete istoria sa, deoarece natura sa este păcatul şi unde domneşte păcatul se naşte orgoliul şi cu el distrugerea şi moartea. Dumnezeu este respectat pentru răbdarea sa şi cîtă tristeţe că această omenire a acestor ultime timpuri să trebuiască să cunoască dreptatea divină pentru a putea reface cursul vieţii sale! Ea continuă să refuze să accepte iubirea şi îndurarea lui Dumnezeu; ea continuă să numească bine ceea ce este rău şi rău ceea ce este bine.

Lacrimile mele nu încetează să ţîşnească, Fiul meu şi cu mine ne facem cunoscuţi prin semne şi minuni în lumea întreagă aşteptînd ca această omenire să se schimbe; dar inima oamenilor acestor ultime timpuri este de fiecare dată mai dură şi insensibilă la chemarea cerului.

Niciodată înainte nu au fost trimise în lume atîtea persoane, aşa cum se întîmplă în prezent; prin toate mijloacele cerul îşi epuizează resursele, pentru că Tatăl meu nu vrea ca voi să vă pierdeţi, ci să trăiţi cu El în veşnicie.

Cîtă tristeţe resimt văzînd că trimişii Domnului meu sînt astăzi dispreţuiţi, persecutaţi, criticaţi, puşi la îndoială şi măsuraţi cu băţul arătător al nerecunoştinţei; cînd vor sosi zilele de nelinişte vă veţi lamenta pentru că nu i-aţi ascultat. Ieri ca şi astăzi istoria se repetă. Cereţi, deci Spiritului Sfînt harul discernămîntului şi lăsaţi-vă conduşi de lumina şi înţelepciunea sa; citiţi Sfîntul Cuvînt al lui Dumnezeu şi confruntaţi-l cu mesajele pe care vi le trimitem şi astfel veţi şti să discerneţi cine vine de la Dumnezeu şi cine este unealta adversarului meu. Sfîşiaţi-vă inimile, fiindcă întoarcerea triumfală a Fiului meu se apropie.

Mama voastră, Sfînta Fecioară Maria

Faceţi cunoscute lumii întregi mesajele mele.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Mama Mîntuirii: Curaj, dragii mei copilași, totul este în Mîinile Fiului meu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1332) din Cartea Adevărului

Marți, 17 februarie 2015

Marie reine

Dragii mei copilași, vi s-au dat Rugăciunile, Darurile și armura pentru a merge înainte în pregătirea pentru A Doua Venire a scumpului meu Fiu, Isus Cristos.

Rămășița Sa a fost formată și ea va continua să crească peste tot în lume, astfel ca sufletele să poată fi salvate. În timpurile ce vor urma, Rămășița lui Dumnezeu din orice colț al lumii va păstra Adevărul Sfîntului Său Cuvînt. Rămășița, binecuvîntată cu darurile Duhului Sfînt, va domoli prin rugăciunea și sacrificiile ei mînia lui Dumnezeu, atunci cînd Marea Zi a Domnului va coborî asupra lumii.

Nu trebuie să uitați niciodată că Dumnezeu vă iubește pe fiecare, însă din cauza opoziției care va fi arătată față de copiii lui Dumnezeu, vouă nu vă va fi ușor să rămîneți fideli Cuvîntului.

Rămășița lui Dumnezeu, indiferent de crez sau națiune, se va uni în zilele care vin, cînd va fi suprimată orice mențiune a Cuvîntului Sfînt. Dumnezeu va comunica cu voi prin această Misiune atunci cînd veți avea nevoie de mîngîiere, astfel ca El să poată să reverse asupra voastră Harurile necesare pentru a vă susține credința.

Curaj, dragii mei copilași, totul este în Mîinile Fiului meu, Cel care va căuta fiecare suflet, inclusiv pe cei mai împietriți dintre voi. Iubirea mea pentru voi toți e infinită și doresc ca voi să folosiți pentru salvarea sufletelor fiecare Dar dat vouă prin Sfintele Evanghelii și prin aceste Mesaje.

Dumnezeu nu își va părăsi niciodată Rămășița și, prin grupurile voastre de rugăciune ca și prin toate celelalte grupuri de rugăciune care provin din comunicare mea cu lumea prin alte misiuni, sufletele pot și vor fi salvate.

Consolați-vă unii pe alții în momentele de încercare spirituală și Dumnezeu vă va ghida la fiecare pas al drumului. Eu, Mama Mîntuirii, voi rămîne protectoarea voastră și voi răspunde fiecărei cereri pe care mi-o faceți. Eu voi rămîne alături de voi pînă în Ziua în care Fiul meu va reveni ca să revendice Împărăția Sa de pe pămînt.

Vă mulțumesc că răspundeți cu credință, speranță și încredere chemării mele și a Fiului meu.

Preaiubita voastră Mamă,
Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1332/mama-mantuirii-curaj-dragii-mei-copilasi-totul-este-in-mainile-fiului-meu/

Misiunea Mea de a salva umanitatea este aproape completă

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1331) din Cartea Adevărului

Vineri, 13 februarie 2015

206-christ-roi

Multiubita Mea fiică, prin Puterea Prea Sfintei și Binecuvîntatei Treimi, Eu declar că v-am dat Adevărul. Eu v-am umplut inimile și sufletele cu Darurile promise omenirii prin Cartea Adevărului.

Acum, să luați Darul Meu al Adevărului, împreună cu toate celelalte Daruri date vouă prin această Misiune și să le acceptați cu recunoștință. Trăiți Cuvîntul lui Dumnezeu. Acceptați aceste Mesaje și trăiți-vă viața conform cu acestea.

Misiunea Mea de a salva umanitatea este aproape completă. Rămășița s-a format. Vi s-au dat Darurile Sigiliului lui Dumnezeu cel Viu, ale Medaliei Mîntuirii și ale Cruciadei de Rugăciune. Ele vor fi armura voastră împotriva dușmanului Meu. De acum încolo Eu voi vorbi cu voi doar din cînd în cînd și numai prin intermediul Rămășiței. Acum voi sunteți pregătiți să vă luați armura și să luptați pentru a păstra în viață Cuvîntul Meu în locurile pustiirii.

Planul Meu este acela de a Mă asigura că voi toți răspîndiți Cuvîntul Meu și contemplați ceea ce Eu v-am dat. Eu nu voi părăsi niciodată Misiunea Mea finală, pentru că aceasta este imposibil. Fiți răbdători și încredeți-vă total în Mine. Aceste Mesaje vă vor aduce mare mîngîiere și consolare în zilele de mari încercări spirituale. Fiți recunoscători pentru Milostivirea Mea.

Duhul Sfînt vă va ghida și vă va proteja, iar Eu vă voi da mîngîierea de care veți avea nevoie pentru a rezista în fața dificultăților pe care le veți avea de înfruntat în vremurile care vin.

Vă mulțumesc, micuții Mei, pentru că ați acceptat Intervenția Mea. Acum depinde de voi să răspîndiți Adevărul. Eu vă iubesc, vă prețuiesc și aștept cu dor Ziua Cea Mare a Domnului cînd Eu voi uni lumea și vă voi conduce în Noua Mea Împărăție de pe pămînt.

Vă binecuvîntez și vă dau curaj, înțelepciune, cunoaștere și Haruri pentru a continua Lucrarea Mea pe pămînt.

Multiubitul vostru Isus,
Mîntuitorul și Răscumpărătorul omenirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1331/misiunea-mea-de-a-salva-umanitatea-este-aproape-completa/

 

Ravi Coltrane

Ravi Coltrane

În data de 21 februarie 2015, la Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj a avut loc concertul ansamblului Ravi Coltrane Quartet.

Fiu al celebrului saxofonist John Coltrane şi al pianistei de jazz Alice Coltrane, Ravi a studiat clarinetul ca elev la Los Angeles şi apoi saxofonul la California Institute of Arts.

În activitatea sa artistică a colaborat cu muzicieni de primă mărime, printre care amintim pe Carlos Santana, Herbie Hankock, Chick Corea, John McLaughlin, Steve Coleman.

Împreună cu David Virelles – pian, Dezron Douglas – bass şi Johnathan Blake – baterie, Ravi Coltrane, care a impresionat prin modestia şi talentul său, a interpretat  piese de jazz şi post bop, una din ele în memoria mamei sale. În încheierea concertului a cîntat la clarinet o compoziţie a unui alt monstru sacru, Charlie Parker.

Jazzmeni autentici, venind din ţara de origine a acestui gen muzical, fiecare membru al cvartelui  a încîntat audienţa prin profesionalismul şi talentul său,  concertul constituind  evenimentul artistic al anului.

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

 

Rugăciunea îl îngrozeste pe cel rău

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1330) din Cartea Adevărului

Joi, 12 februarie 2015

Isus

Multiubita mea fiică, le cer tuturor creștinilor din toate părțile lumii ca de acum să petreacă și mai mult timp în rugăciune, pentru puterea de a învinge păcatul care strangulează lumea, care aduce cu sine suferință și lasă în urma sa tot felul de greutăți.

Păcatul poate fi distrus prin rugăciune. Rugăciunea este arma cea mai puternică împotriva răului și cu cît mai mult vă întoarceți spre Mine, Isus al vostru, cu atît mai mult pot Eu să îl înving pe dușmanul Meu. Eu nu vă cer vouă nimic ce ar putea să vă împovăreze inima, ci vă cer doar să Mă chemați pe Mine ca să-i ajut pe păcătoși să evite nelegiuirile care se pot ivi în inimile lor în orice moment.

Puterea satanei este acum în acel punct în care el îi manevrează cu ușurință pe cei care nu au credință sau încredere în Dumnezeu. El îi îmboldește și îi ispitește cu orice ocazie. În ochii satanei, omul este imaginea în oglindă a lui Dumnezeu, care l-a creat pe om după Chipul și Asemănarea Sa. Satana urăște fiecare ființă umană cu o intensitate care v-ar putea tăia răsuflarea. Doar omul care rămîne vigilent la tacticile lui poate vedea Adevărul, căci răul poate lua multe forme. Doar omul care este deschis spre Cuvîntul lui Dumnezeu – care Îl cunoaște și Îl iubește pe El – poate să pareze influența înșelătorului prin puterea rugăciunii.

Rugăciunea îl îngrozeste pe cel rău și slăbește strînsoarea pe care el o are asupra omenirii. Rugăciunea este mai puternică decît sabia folosită în luptă, pentru că ea nu doar îl rănește ci chiar îl distruge pe dușman.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1330/rugaciunea-il-ingrozeste-pe-cel-rau/

 

Eu doar atît vă pot dezvălui înainte de a veni să despart oile de capre

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1329) din Cartea Adevărului

Miercuri, 11 februarie 2015

Jesus

Multiubita Mea fiică, foarte mulți M-au scuipat în Față, M-au blestemat și M-au contestat cînd eram pe pămînt și continuă să o facă pînă în ziua de azi.

Fiecare Dar care a fost oferit umanității prin văzători, vizionari și profeți ai lui Dumnezeu a fost respins de către majoritate. În curînd omul va găsi cu dificultate Flacăra Adevărului, chiar dacă poate o va căuta. Dușmanii Mei se vor bucura și vor sărbători în timp ce Martorii Mei de pe pămînt vor fi azvîrliți la pămînt și călcați în picioare. O, cît de nerecunoscătoare sunt inimile reci ale oamenilor și cît de puțină dragoste au ei pentru Mine.

Pedeapsa Mea va cădea curînd și Eu îi voi separa pe cei a căror dragoste pentru Mine rămîne vie, de sufletele care Mă resping. Intervenția Mea va fi rapidă și vai de omul care Mă blestemă, pentru că îl voi arunca din Sînul Inimii Mele Sfinte și el va rămîne să rătăcească printre fiarele care bîntuie pămîntul căutînd sufletele după care tînjesc pentru a le putea distruge.

Astăzi Domnul tău a vorbit și astăzi este ziua în care vor începe schimbările care au fost prezise. Milostivirea Mea se va revărsa în torente uriașe în fața voastră, dar după aceasta voi vă veți alege singuri destinul. Cei care au permis urii să se cuibărească în sufletul lor Mă vor respinge fără ezitare. Cei cu suflete călduțe nu vor avea Harurile pentru a-Mi rămîne loiali Mie și ei de asemenea Mă vor respinge.

Eu v-am dat vouă Cuvîntul, Adevărul, și mulți M-au blestemat din acest motiv. Doar atît vă pot dărui înainte de Măreața Zi. Acum luați ceea ce v-am dăruit și amintiți-vă fiecare Cuvînt, pentru că Timpul Meu este aproape și doar atît vă pot dezvălui înainte de a veni să despart oile de capre.

Aceia dintre voi care Mă blestemă vor fi blestemați. Aceia care cred în Mine vor avea Viață Veșnică. Suferiți în Numele Meu și Eu vă voi înălța în Împărăția Mea care va veni.

Ziua Primei Învieri se apropie și aceia care nu Mă vor accepta vor fi aruncați în afară pentru veșnicie. Mînia Mea este mare în aceste timpuri și dacă ați putea vedea griul murdar și sufletele întunecate ale acelora cu inimile călduțe, acest lucru v-ar face să plîngeți. Din păcate, majoritatea sufletelor se află în întuneric și dacă ați vedea aceasta ați muri din cauza șocului, atît de gravă este starea sufletelor omenirii.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1329/eu-doar-atat-va-pot-dezvalui-inainte-de-a-veni-sa-despart-oile-de-capre/

România bunului plac

 

 Peles

      În ultimii 10 ani România a fost condusă de Traian Băsescu după bunul lui plac. Ajutat de camarila sa, el a „desăvîrşit“ opera de spoliere a ţării care a început după decembrie 1989.

În urma votului istoric din 29 iulie 2012, al celor 7,4 milioane de oameni, Băsescu ar fi trebuit să părăsească Palatul Cotroceni. Votul a fost pur şi simplu ignorat de către Uniunea Europeană şi Statele Unite care, prin José Manuel Barroso, Angela Merkel şi diverşi reprezentanţi ai administraţiei americane, au făcut presiuni puternice de menţinere în continuare a lui Băsescu la putere.

Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă Uniunea Social-Liberală, prin Victor Ponta şi Crin Antonescu nu ar fi fost de acord cu cele 11 puncte dictate de Bruxelles, ar fi convocat parlamentul în şedinţa extraordinară care să respingă imixtiunea străină în treburile interne ale ţării şi ar fi validat rezultatul referendumului.

În acest mod, rolul Curţii Constituţionale, care prin decizia sa a viciat rezultatul alegerilor şi i-a permis lui Băsescu să-şi reia funcţia la Cotroceni, ar fi avut doar un caracter consultativ.

În anul 2011, prin Hotărîrea de Guvern nr.345 din 31 martie, executivul de atunci a luat decizia închiderii unui număr de 67 de spitale, care în anii următori au fost, în mare parte, redeschise.

Cine răspunde pentru suferinţele celor care nu au mai putut beneficia de asistenţă sanitară şi pentru cei care şi-au pierdut viaţa datorită punerii în aplicare a acestei decizii inumane?

În 2010 guvernul Boc, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 58 din 26 iunie 2010 şi publicată în Monitorul Oficial din 28 iunie 2010, a mărit nivelul taxei pe valoarea adăugată de la 19% la 24%, „deşi Legea 571/2003, privind Codul Fiscal prevede, la art. IV, alin 2, că «orice modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege». Pentru a putea intra în vigoare de la 1 iulie 2010, noua OUG prevede o «derogare» de la aceste prevederi.“

Subliniem că taxa pe valoarea adăugată este suportată numai de către consumatorul final, are ca efect direct scăderea venitului acestuia şi reprezintă o importantă sursă de finanţare a bugetului unei ţări.

În data de 6 mai 2010 Traian Băsescu a anunţat măsuri drastice de reducere a cheltuielilor din sectorul public, prin reducerea cu 25% a salariilor bugetarilor şi scăderea pensiilor cu 15%, pornind de la faptul că pensiile şi salariile reprezintă 35% din bugetul de stat, iar 27% sînt cheltuieli sociale.

Parlamentul a răspuns solicitării preşedintelui şi a legiferat măsurile anunţate de acesta care se regăsesc în Legea nr. 118/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 441 din 30 iunie 2010.

În martie 2009, fără acordul parlamentului, Traian Băsescu şi guvernul marionetă al lui Emil Boc au contractat cel mai mare împrumut din istoria României de 20 de miliarde de euro, din care 13,5 miliarde de euro de la FMI, 5 miliarde de euro de la Comisia Europeană, iar restul de la Banca Mondială şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Unde sînt aceşti bani?

După cîştigarea frauduloasă a alegerilor din 2009, Traian Băsescu a anunţat în data de 5 februarie 2010 că România acceptă programul american de apărare antirachetă, care presupune amplasarea la Deveselu de rachete interceptoare RIM-161 Standard Missile 3 începînd din anul 2015, pentru a proteja Europa de potențiale atacuri cu rachete balistice.

Această problemă atît de importantă ar fi trebuit dezbătută pe larg de către întreaga societate, prin convocarea unui referendum, al cărui rezultat să reprezinte poziţia oficială a tării în chestiune.

Menţionăm că, după aderarea ţării noastre la NATO, soldaţii români au fost trimişi să lupte în războaiele altora, mulţi dintre ei pierzîndu-şi viaţa.

Cele cîteva evenimente evocate mai sus, scot în evidenţă samavolnicia cu care fostul preşedinte şi camarila lui au acţionat în favoarea propriului interes şi în dispreţul total al cetăţenilor, cei care le-au acordat votul.

În toată această perioadă, populaţia a sărăcit, a fost trădată de cei care ar fi trebuit să o reprezinte, iar încrederea în aşa-zisă clasă politică a atins cel mai scăzut nivel.

Mandatele lui Traian Băsescu reprezintă cea mai neagră pagină din istoria modernă a României.
Surse:
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/majorarea-tva-la-24-a-fost-publicata-in-monitorul-oficial-293879.html#ixzz3RuNw0NHB

http://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_sur_la_valeur_ajout%C3%A9e

http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvernul_Emil_Boc_%282%29

http://www.mediafax.ro/social/basescu-anunta-scaderea-pensiilor-cu-15-a-fondului-de-salarii-cu-25-si-a-subventiilor-6096508

http://www.contabun.ro/2010/06/30/legea-nr-1182010-scad-salariile-din-sectorul-public-indemnizatia-pentru-mame-si-indemnizatia-pentru-somaj/

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83rare_antirachet%C4%83

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Mama Mîntuirii: Rugați-vă pentru protecția Bisericii Fiului meu pe pămînt

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1328) din Cartea Adevărului

Marți, 10 februarie 2015

Avemaria

Iubiții mei copilași este important ca voi toți să recitați rugăciunile Cruciadei și Preasfîntul meu Rozar ca parte a rugăciunilor voastre zilnice. Puteți spune oricare rugăciuni pe care le alegeți, nu neapărat toate rugăciunile, ci pe acelea care sunt conforme cu dorințele voastre. Preasfîntul meu Rozar trebuie recitat zilnic, împotriva influenței celui rău.

Rugăciunea vă aduce mai aproape de Dumnezeu și protejează sufletele tuturor celor care cer protecția Fiului meu împotriva puterii înșelătorului. Rugăciunea este arma cea mai puternică împotriva răului și nu trebuie să subestimați niciodată puterea pe care ea o aduce.

Rugați-vă pentru protecția Bisericii Fiului Meu pe pămînt și cereți-i Fiului meu să acorde Îndurare fiecăruia dintre cei care încearcă să o răstignească. Această Biserică – Trupul și Templul Fiului meu – este calea prin care i se va aduce toată slava lui Dumnezeu. Învățăturile, Cuvîntul și Sfînta Euharistie – care este Trupul și Sîngele Fiului meu, Isus Cristos – au fost Daruri oferite omenirii pentru salvarea sufletelor. Trebuie să susțineți Adevărul și să vă pregătiți să acceptați Milostivirea Fiului meu.

Vă rog cu insistență să vă rugați pentru sufletele care resping Adevărul și să Îl implorați pe Fiul meu să reverse Milostivirea Sa asupra sufletelor lor. Fiul meu este Viața. Toată Viața provine de la El. Dacă Îl respingeți pe Fiul meu voi nu veți susține viața în Împărăția Sa ce va veni.

Fiul meu mi-a cerut să pledez pentru rugăciunile voastre pentru sufletele celor care Îl vor respinge pe El. El va asculta rugăciunile pe care voi le oferiți pentru toți cei dragi ai voștri și pentru cei care nu vor putea să accepte Lumina cînd ea va străluci ca un far și va acoperi umanitatea.

Sufletele care sunt aprinse cu iubire și umilință – necesare pentru a-L primi pe Fiul meu – se vor bucura. Cei care au întuneric în suflet vor ocoli Lumina căci pentru ei va fi dureros să vadă Adevărul. Rugați-vă din toată inima, acum și în fiecare zi de acum încolo, pentru sufletele care au cea mai mare nevoie de Milostivirea Fiului meu.

Fără rugăciunile voastre mulți vor fi pierduți și pentru eternitate vor tînji după compania Fiului meu, însă pentru ei El nu va mai fi de găsit.

Vă las cu iubirea mea, cu protecția și cu pacea mea. Vă rog, răspundeți la chemarea mea pentru salvarea sufletelor.

Iubita voastră Mamă,
Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1328/mama-mantuirii-rugati-va-pentru-protectia-bisericii-fiului-meu-pe-pamant/

 

Spiritul răului este mai puternic decît voința omului

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1327) din Cartea Adevărului

Duminică, 8 februarie 2015

Isus

Multiubita Mea fiică, pentru că Duhul Sfînt este impregnat în toate aceste mesaje, Cuvîntul Meu se răspîndește ca fulgerul, așa cum era în Timpul Meu de pe pămînt. Iuțimea cu care se răspîndește Duhul Sfînt este dincolo de puterea de înțelegere a omului muritor. Și, așa cum Paracletul, prin Puterea lui Dumnezeu, cuprinde sufletele tuturor acelora care au umilință în inimile lor, tot astfel și spiritul răului Îl urmează oriunde acesta este prezent.

Spiritul răului este mai puternic decît voința omului, dar este neputincios împotriva copiilor lui Dumnezeu care își pun toată încrederea în Dumnezeu. Spiritul răului va avea întotdeauna un scop și acela este de a înșela. Satana, marele înșelător, se va folosi de mîndria prezentă în suflet pentru a-l convinge pe om că rațiunea sa imperfectă poate hotărî ce este bine și ce este rău. Victima va crede că deține controlul propriului său destin și că prin urmare credința sa, atîta cîtă o are, este neimportantă.

Libertatea de conștiință poate duce sufletele slabe la respingerea Existenței lui Dumnezeu. Alte suflete, care acceptă Existența lui Dumnezeu, vor permite ca opiniile lor personale să impună propria lor interpretare despre Cine este Dumnezeu și despre felul în care Dumnezeu le răspunde păcătoșilor. În ambele cazuri, ei vor respinge Autoritatea lui Dumnezeu în favoarea a ceea ce vor ei să creadă. Mîndria lor îi va duce la pieire.

Diavolul este foarte viclean și va spune acestor suflete „faceți ce vă dictează conștiința“ și îi va convinge să dea întîietate conștiinței lor față de Cuvîntul lui Dumnezeu. O, cît de ușor de manipulat este omul care, din cauza păcatului, cade pradă acestei înșelăciuni. Eu vă întreb, cine sunteți voi, cei care hotărîți că știți mai multe despre Mine decît ceea ce v-am învățat Eu? Învățăturile Mele sunt clare, precise și nu se schimbă niciodată. Dacă nu puteți avea încredere în Cuvîntul lui Dumnezeu, atunci nu Îl puteți iubi cu adevărat. Prin libera voastră voință voi alegeți în ce să credeți. Dar omul care distorsionează Cuvîntul lui Dumnezeu, pentru ca acesta să se potrivească foarte bine opiniei sale despre Cuvîntul Meu și să corespundă nevoilor sale personale, este omul care va ceda ispitei celui rău.

Oriunde este apărat Cuvîntul Meu, diavolul va da tîrcoale așteptînd să devoreze sufletele care prețuiesc propriile lor vederi și opinii mai mult decît Cuvîntul lui Dumnezeu. Toți oamenii care rămîn ferm atașați Adevărului vor avea de înfruntat teribile încercări din partea înșelătorului, care va face neîncetat eforturi să îi ducă în rătăcire. Și astfel, pretutindeni unde Duhul Sfînt Își întinde Aripile, spiritul răului Îi va călca pe urme la fiecare pas. Neobosit, frustrat și hotărît, el va chinui acele suflete care au fost binecuvîntate de Puterea Duhului Sfînt.

Nu veți afla spiritul răului încercînd să înșele sufletele pe care deja le-a cucerit, pentru că ele nu îi trebuiesc. Un om care Mă iubește și urmează Cuvîntul lui Dumnezeu este vulnerabil pentru că el este cel mai rîvnit premiu. Totuși, nu trebuie să credeți că doar prin credința voastră sunteți destul de puternici pentru a face față acestor atacuri, pentru că fiecare dintre voi este păcătos. Și, ca păcătoși, dacă nu vă curățați sufletele prin spovedanie în mod regulat, Mă veți trăda și voi, pentru că nu veți fi îndeajuns de puternici în voi înșivă pentru a rezista presiunii de a Mă renega.

Să nu uitați niciodată avertizările Mele. Sunteți în mijlocul celei mai mari bătălii spirituale a tuturor timpurilor. Doar cei mai pregătiți, cei mai puternici și cei cu sufletele cele mai pure îi vor supraviețui.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1327/spiritul-raului-este-mai-puternic-decat-vointa-omului/

 

Eu sunt singura voastră consolare reală într-o lume care este împotriva Mea

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1326) din Cartea Adevărului

Sâmbătă, 7 februarie 2015

Isus

Multiubita Mea fiică, lupta Mea pentru a aduce pacea tuturor copiilor lui Dumnezeu și pentru a duce fiecare persoană în slava Noului Cer și Pămînt se intensifică. Eu voi lupta pînă la sfîrșit pentru a salva omenirea de răutățile care au fost revărsate asupra ei de către dușmanul Meu.

Eu vă cer tuturor celor care Mă iubiți și susțineți Cuvîntul Meu să rămîneți puternici în fața urii împotriva Cuvîntului Meu Sfînt, la care veți fi martori. Dacă voi respingeți Cuvîntul Meu atunci voi Mă respingeți pe Mine, căci nu ați reușit să întelegeți sensul Morții Mele pe Cruce.

A trăi o viață în Mine necesită un mare curaj și putere, pentru că voi nu veți fi niciodată lăsați în pace atunci cînd vă declarați deschis credința în Mine.

Eu sunt singura voastră consolare reală într-o lume care este împotriva Mea. Eu sunt colacul vostru de salvare în vremea apelor tulburi. Eu sunt Viața însăși și toate lucrurile bune provin de la Mine. Răul, sub nici o formă a lui, nu poate proveni de la Mine căci aceasta e imposibil. Pînă cînd lumea nu aceptă că satana există, nu va accepta niciodată Existența lui Dumnezeu.

Satana și toți îngerii căzuţi alungați din Rai de Preaiubitul Meu Tată creează ură în sufletele celor care permit păcatului să îi sugrume. Din păcatul mîndriei își trag originea celelalte păcate. Mîndria a fost prăbușirea lui Lucifer. Mîndria este păcatul prin care omul se aliniază cu cel rău. Mîndria va constitui prăbușirea omenirii.

Ca să Mă iubiți pe Mine voi trebuie să Mă iubiți necondiționat și aceasta nu este un lucru ușor. A Mă iubi pe Mine înseamnă a adera la Cuvîntul lui Dumnezeu. Dacă voi deviați de la aceasta, iubirea voastră față de Mine se va stinge pînă cînd, în final, voi veți trăi după propriile voastre reguli.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1326/eu-sunt-singura-voastra-consolare-reala-intr-o-lume-care-este-impotriva-mea/

Curînd cerul se va despica și Focul Duhului Sfînt va fi asupra voastră

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1325) din Cartea Adevărului

Miercuri, 04 februarie 2015

Jesus

Multiubita Mea fiică, în aceste timpuri ura împotriva tuturor lucrurilor bune, care provin de la Dumnezeu, incluzînd și Sfîntul Său Cuvînt, este puternică. Iubirea din inima omului, care este prezentă în mod natural în sufletul fiecărui copil născut pe lume, s-a transformat în răceală în inima umanității.

Caritatea și iubirea față de celălalt s-au evaporat și, după cum a fost prezis, omul se va întoarce împotriva fratelui, surorii, tatălui, mamei și vecinului său, în timp ce bătălia finală pentru suflete va atinge apogeul. Cel bun, cel blînd și cel smerit va fi călcat în picioare iar cei răutăcioși și lipsiți de iubire în sufletele lor îi vor brutaliza pe cei care îndrăznesc să spună Adevărul.

Tatăl Meu, din a cărui Sfîntă Poruncă vorbesc Eu lumii, M-a însărcinat să emit acest avertisment. Pregătiți-vă să Mă întîlniți, pentru că în curînd cerul se va despica și Focul Duhului Sfînt va fi asupra voastră. Cei cu inimile pline de duioșie și ale căror suflete sunt pline de iubire pentru ceilalți vor fi recompensați cu Darurile pe care Eu le voi aduce cu Mine în acea zi. Celorlalți, Eu le spun acestea. Pentru fiecare act nelegiuit, cuvînt sau faptă de care sunteți vinovați și pentru durerea pe care ați provocat-o altora, voi veți suferi durerea nedreptăților voastre așa cum se văd ele prin Ochii Mei. Pentru că atît de mulți vor fi șocați atunci cînd își vor vedea starea sufletului lor, Eu vă cer să nu vă temeți. Încredeți-vă pur și simplu în Milostivirea Mea. Eu vin nu ca să vă pedepsesc sau să vă judec, ci ca să trezesc în voi iubirea pentru Mine pe care voi ați pierdut-o.

Veniți cu toții, timpul Intervenției lui Dumnezeu este aproape și cei care își pregătesc sufletele prin actul reconcilierii și al Confesiunii vor fi scutiți de durerea purificării.

Isus al vostru

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1325/curand-cerul-se-va-despica-si-focul-duhului-sfant-va-fi-asupra-voastra/

Enoh si Ilie nu vor fi prezenți în formă omenească

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1324) din Cartea Adevărului

Joi, 29 ianuarie 2015

Jesus

Multiubita Mea fiică, Romano-catolicii și Evreii vor fi cei care vor avea de înfruntat cea mai mare opoziție în vremurile ce urmează. Ei vor suferi discriminare, opoziție și ură, pe măsură ce apostazia sugrumă omenirea. Vocile lor vor fi reduse la tăcere în timp ce neadevărurile vor devora mințile copiilor lui Dumnezeu atunci cînd cel rău va înșela lumea ca aceasta să respingă Cuvîntul lui Dumnezeu.

Acești doi martori vor continua să proclame Adevărul prin aceia dintre ei care sunt suficient de puternici ca să răspîndească Focul Duhului Sfînt, pînă cînd Marea Zi a Domnului va coborî asupra omenirii. Spiritele  lui Enoh și Ilie va inunda sufletele lor și ei vor provoca indignare atunci cînd vor da mărturie despre Dumnezeu, Adevăr și Viață, pe care miliarde de oameni le vor respinge. După cum a fost prezis, acești doi martori vor avea parte de opoziție și lupte împotriva lor, dar vai de omul care încearcă să îi distrugă pentru că Dumnezeu îi va pedepsi pe dușmanii Lui pentru a le permite acestora doi să țină aprinsă flacăra Iubirii Sale în lumea care va fi acoperită de întunericul apostaziei.

Enoh și Ilie nu vor fi prezenți în formă omenească, dar să știți aceasta. Ei vor fi prezenți în sufletul acestor doi martori, iar prin suferința lor Dumnezeu îi va mîntui pe cei care sunt orbi față de Adevăr.

Niciodată să nu vă temeți de Adevăr, temeți-vă doar de cei care sunt plini de o asemenea ură față de Mine, Isus Cristos, încît ei se vor preta la orice act nelegiuit cu scopul de a-i reduce la tăcere pe acești doi martori. Însă ei nu vor avea impact pentru că Focul Duhului Sfînt va ieși din gurile acestora ca o sabie și va străpunge inimile celor care au cea mai mare nevoie de Milostivirea lui Dumnezeu. Apoi, cînd va sosi timpul, aceste două religii vor fi interzise și cei care vor îndrăzni să le practice în mod deschis vor fi acuzați de comiterea unei infracțiuni. Templele lor vor fi arse pînă în temelii și vor deveni mormane de cenușă, iar lumea va fi încîntată de distrugerea Credincioșilor lui Dumnezeu și va sărbători dispariția lor.

După aceasta, sunetul Glasului lui Dumnezeu va fi auzit în fiecare colț al lumii și din cenușă se va înălța Noul Început, Noul Ierusalim, o lume nouă, pură, fără păcat.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1324/enoh-si-ilie-nu-vor-fi-prezenti-in-forma-omeneasca/

Sfînta Biblie va deveni aproape imposibil de găsit

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1323) din Cartea Adevărului

Miercuri, 28 ianuarie 2015

Jesus

Multiubita Mea fiică, Eu am fost aruncat în pustiu și Mă simt nefericit în Suferința Mea din cauza modului în care Creștinismul este umilit în lumea întreagă.

Glasul Meu nu mai este decît o șoaptă în mijlocul răcnetelor bestiei și ale celor care Mă disprețuiesc. Aceste voci ale nemulțumirii se vor multiplica și vor îneca Cuvîntul, care a provenit din Viața Mea. Eretici, păgîni, falși vizionari și falși profeți, trădători și iubitori de arginți se vor ridica la unison ca să se răscoale împotriva Mea. Cei care calcă pe Urmele Mele vor fi oropsiți și împovărați cu greutatea Crucii Mele și vor avea de urcat muntele cel abrupt dacă vor prețui toate cele ce Eu i-am învățat.

Sfînta Biblie va deveni aproape imposibil de găsit, înainte ca ea să dispară cu totul. Vor fi făcute toate încercările de a-L nega pe Dumnezeu, pînă ce Cuvîntul va fi înlocuit de doctrina întunericului. Voi, cei care credeți în Mine, Isus al vostru, nu trebuie să vă plecați niciodată în fața a nimic ce nu vine de la Mine. Doar Eu vă ocrotesc de rău și doar prin Mine veți găsi Mîntuirea Veșnică.

Să fiți atenți la rugăciunile false care vi se vor prezenta, pentru că ele nu vor fi inspirate de Duhul Sfînt și voi trebuie să le evitați. Un cuvînt oricît de mic, o mică exprimare sau o simplă omisiune, ici și colo, pot face dintr-o rugăciune o falsitate. Răul este un ucigaș tăcut al sufletului și nu este ușor de identificat atunci cînd el este mascat ca fiind Adevărul. Este timpul să vă curățați grădina de buruieni și să rămîneți fideli la tot ce Eu v-am învățat, căci orice alt lucru este irelevant și vă poate face să vă pierdeți credința.

Credința în Mine și încrederea în Promisiunea Mea de a veni din nou, în Mare Slavă, nu trebuie să fie niciodată date la o parte în favoarea lucrurilor cu care vă răsfață falșii profeți, vrăjitorii, păgînii și ereticii. Dușmanii Mei muncesc din greu ca să vă înșele și cei mai mulți dintre ei știu foarte bine Cine Sunt Eu, dar vor cu orice preț ca voi să Mă respingeți. Voi trebuie ca, atunci cînd Mă chemați, să rămîneți precum un mic copil încrezător, iar Eu vă voi conduce pe Calea către Împărăția Mea. Eu vă voi proteja pe voi toți cei care vă încredeți total în Iubirea Mea și în Voia Mea Sfîntă. Numai atunci pot Eu să intervin pentru a-i spulbera pe dușmanii Mei și pentru a răspîndi Adevărul, astfel ca lumea cea nouă care va urma să fie locuită de toți copiii lui Dumnezeu.

Încrederea, credința, speranța și iubirea sunt cele care contează dacă vreți să găsiți tăria de a rămîne alături de Mine. Iubirea pentru Mine, fără să puneți nici o condiție, vă va cîștiga Haruri Mari în parcursul vostru către Împărăția Mea – către lumea care nu va avea sfîrșit.

Iubitul vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1323/sfanta-biblie-va-deveni-aproape-imposibil-de-gasit/

 

Confiscarea bunurilor

 

Zilele acestea mass-media relatează cu lux de amănunte iminenta arestare a fostei deputate Elena Gabriela Udrea, persoană controversată, colaboratoarea cea mai apropiată a lui Băsescu Traian.

Evenimentul se înscrie în contextul mult mai larg al luptei pentru putere care se duce în interiorul castei securiştilor, cea care conduce România.

Bătălia este acerbă şi se desfăşoară între cei care, servind regimul Băsescu, s-au bucurat de toate privilegiile acestuia nevrînd să renunţe la ele şi cei care, o dată cu schimbarea, vor să preia la rîndul lor puterea.

Asistăm la un adevărat spectacol al ridicării imunităţii parlamentare, al arestării preventive sau controlului judiciar al celor aleşi care au sau au avut responsabilităţi în conducerea ţării.

Păstrarea în arest a persoanei pînă la ispăşirea pedepsei nu este suficintă. Spre exemplu, în cazul corupţiei, dacă se dovedeşte că un individ, prin acţiunile sale a adus prejudicii persoanelor juridice sau fizice, daunele trebuie pe cît posibil recuperate.

Astfel, celor condamnaţi în această speţă trebuie să li se confişte bunurile aflate în posesia lor, cel puţin la valoarea egală cu cea a prejudiciului.

Aceasta ar fi cea mai rapidă modalitate de recuperare a pagubelor şi ar i-ar descuraja pe cei care, apelînd la o asemenea practică, ar ajunge în situaţia de a-şi pierde bunurile proprii.

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

 

Voi ori Mă iubiți ținînd seama de Cuvîntul Meu, ori nu Mă iubiți deloc

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1322) din Cartea Adevărului

Marți, 27 ianuarie 2015

Jesus

Multiubita Mea fiică, motivația nu joacă nici un rol în mintea celor care vor respinge cu hotărîre Cuvîntul lui Dumnezeu, incluzîndu-i aici pe cei care oricum sunt împotriva Mea și pe cei care nu vor rămîne fideli în întregime Cuvîntului. Puteți spune că sunteți ai Mei doar cu întreg trupul – și nu numai cu o parte a trupului vostru. Voi nu puteți spune că Mă iubiți doar cu o parte a voastră. Voi ori Mă iubiți ținînd seama de Cuvîntul Meu, ori nu Mă iubiți deloc.

Cînd Mă trădați pe Mine, veți face acesta justificîndu-vă motivele pentru care veți accepta minciunile despre Cine Sunt Eu, Ce Sunt Eu și Ce spun Eu. Voi Mă veți da afară și veți aduce acuzații false împotriva Mea așa cum au făcut și strămoșii voștri înainte de voi. Veți folosi Cuvîntul Meu în funcție de propriile voastre interpretări și apoi îi veți acuza pe cei drepți de lipsă de caritate. Mă veți chinui trădînd Trupul Meu și veți aduce o teribilă durere și suferință asupra celor pe care voi îi acuzați de erezie în Numele Meu Sfînt.

Motivația va fi lăsată la o parte în timp ce voi veți fabrica orice scuză ca să urmați o cale în direcția opusă celei care a fost deschisă pentru voi prin Moartea Mea pe Cruce.

Satana este marele acuzator al copiilor lui Dumnezeu și, cînd e prezent în sufletele celor pe care îi infestează, el va născoci toate acuzațiile posibile împotriva copiilor lui Dumnezeu cu scopul de a discredita Cuvîntul Meu. El vă va înșela ca să vă determine să ignorați Iubirea pe care o are Dumnezeu pentru voi. El va distruge orice urmă de credință pe care o mai aveți dacă voi îi permiteți aceasta. El va profita de voința voastră liberă – un drept dat vouă de către Dumnezeu – și vă va face să credeți că puteți trăi o viață fără Dumnezeu.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1322/voi-ori-ma-iubiti-tinand-seama-de-cuvantul-meu-ori-nu-ma-iubiti-deloc/

 

Rugaţi-vă micuţii mei pentru eliberarea şi vindecarea arborelui vostru genealogic

Apelul urgent al Sfintei Fecioare către copiii lui Dumnezeu

25 ianuarie 2015

Maria Rosa

Copilaşi, pacea lui Dumnezeu să fie cu voi toţi şi protecţia mea maternă să vă însoţească întotdeauna.

Rugaţi-vă micuţilor pentru eliberarea şi vindecarea arborelui vostru genealogic.

Cereţi Tatălui să vă elibereze de poverile strămoşilor voştri, pentru ca ele să nu continue să vă afecteze actuala voastră viaţă. Faceţi rugăciuni, post şi penitenţă şi rozarul rănilor Fiului meu înserînd acolo arborele vostru genealogic patern şi matern.

Oferiţi 33 de liturghii în cinstea anilor pe care Isus i-a petrecut în această lume, cerînd Părintelui Ceresc vindecarea şi eliberarea arborelui vostru genealogic. Să nu uitaţi că Sfintele liturghii trebuie să fie continue, fără întrerupere; în momentul sublim al elevaţiunii (transsubstanţierii sau consacrării, momentul liturgic în care pîinea şi vinul devin trupul şi sîngele lui Isus Cristos) voi trebuie să-i încredinţaţi Tatălui, prin meritele Patimii, Morţii şi Învierii Fiului său Preaiubit generaţiile voastre paterne şi materne, pentru ca ele să fie vindecate prin puterea Sîngelui Fiului meu preaiubit.

Copilaşi, cereţi Fiului meu ca puterea Sîngelui său să elibereze generaţiile paterne şi materne de orice blestem: invidie, resentiment, respingere, ură, indiferenţă spirituală, blesteme străvechi, necurăţie sexuală, adulter, concupiscenţă, avort, homosexualitate, ruină materială şi spirituală, precum şi ocultism sub toate formele. Aceste nenorociri sînt comune tuturor generaţiilor şi au constituit cauzele ruinei materiale şi spirituale în generaţiile voastre.

Încredinţaţi de asemenea toate bolile care au atins generaţiile voastre paterne şi materne, pentru ca toate aceste nenorociri ale bolilor să fie eliminate şi ca arborele vostru genealogic să rămînă curat şi curăţat de orice buruiană. Vă spun copilaşilor, că toată ruina şi mizeria tuturor generaţiilor au ca origine cîmpul intergeneric. Amintiţi-vă că Dumnezeu nu vrea să vă vadă că suferiţi.

El v-a creat liberi şi v-a binecuvîntat ca voi să fiţi prosperi, pentru că toate lucrările sale sînt bune. Păcatul şi îndepărtarea de Dumnezeu sînt acelea care v-au adus mizeria generaţiilor voastre şi prin ele au intrat blestemele care au trecut din generaţie în generaţie, fără ca cineva să le fi eliberat prin rugăciune. Cereţi discernămîntul Spiritului Sfînt al lui Dumnezeu pentru ca el să vă arate în ce consta mizeria spirituală a generaţiilor şi astfel să poată prin rugăciune şi sfinte liturghii să elibereze arborele vostru genealogic.

Copilaşi, dacă au existat strămoşi de-ai voştri care au practicat ocultismul, vrăjitoria, magia, spirtismul sau orice alte forme de ocultism, toate generaţiile au purtat şi poartă acest blestem al ocultismului.

Dacă au fost blesteme străvechi ale strămoşilor, străbunicilor sau bunicilor asupra descendenţilor toate acestea vă aduc ruina şi acest blestem trebuie să fie dezlegat pentru ca să nu continue să treacă din generaţie în generaţie.

Vă ofer copilaşilor această rugăciune puternică pentru ca voi să zădărniciţi toate blestemele, faceţi-o cu credinţă, cereţi sfînta mea mijlocire şi întăriţi-vă şi întăriţi cu sîngele Fiului meu, familiile şi arborele genealogic şi veţi vedea deja cum vă veţi vindeca şi vă veţi elibera de lanţurile care au menţinut legate generaţiile.

Rugăciune de rupere a blestemelor

Stau în prezenţa Preasfintei Treimi (Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfînt) şi prin puterea Sîngelui Domnului nostru Isus Cristos eu rup, dezleg, calc în picioare, anihilez şi invalidez şi anulez din fiinţa mea fizică, psihică, biologică şi spirituală, orice blestem proferat asupra mea, asupra familiei mele, a arborelui genealogic,de către orice fel de persoană, rudă sau strămoş prin intermediul ocultismului sau spiritismului.

Prin puterea Sîngelui preţios al Domnului nostru Isus Cristos şi prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, a Sfîntului Mihai, a Sfîntului Gabriel şi a Sfîntului Rafael, rup şi anulez orice blestem de orice natură în numele Domnului nostru Isus Cristos. Amin. (Repetaţi rugăciunea de trei ori.)

Mama voastră, Sfînta Fecioară Maria

Micuţii inimii mele faceţi cunoscute mesajele mele.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

 

Dumnezeu Tatăl: Eu voi îmbrățișa fiecare persoană, rasă, credință și religie

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1321) din Cartea Adevărului

Duminică, 25 ianuarie 2015

Dieu

Multiubita Mea fiică, Intervenția Mea pentru a deschide ochii copiilor Mei către Dragostea iubitului Meu Fiu, Isus Cristos, se apropie.

Eu îi iubesc pe toți copiii Mei și voi chema pe fiecare bărbat, fiecare femeie și copil de peste șapte ani în Lumina Milostivirii Fiului Meu. Pregătiți-vă pentru Intervenția Mea pentru că ea va veni mai curînd decît credeți și fiți recunoscători pentru acest Măreț Dar. Lupta spirituală pe care o vedeți în lume este evidentă pe pămînt, iar bătălia se va declanșa între dușmanii Mei – care încearcă să îi reducă la tăcere pe aceia care refuză să se lase atrași în minciuni – și cei care nu Îl trădează pe Fiul Meu.

Cînd Mîna Dreptății Mele va cădea, ea va pune la încercare credința tuturor acelora care spun că sunt pentru Fiul Meu – și numai aceia care doresc să urmeze Crucea vor rămîne destul de puternici pentru a proclama Adevărul. În curînd pînzele de păianjen vor fi îndepărtate și moștenirea voastră în toată splendoarea ei vă va fi făcută cunoscută. Dușmanii Mei vor respinge în mare parte această Intervenție și vor lupta pînă la capăt pentru a-L nega pe Isus Cristos.

Eu voi îmbrățișa fiecare persoană, rasă, credință și religie în Lumina Fiului Meu și mulți Îl vor vedea pe El. Aceasta va însemna, ca urmare, că mulți se vor converti și vor cere dreptul de a trăi viața eternă în Gloria Împărăției de pe pămînt a Fiului Meu.

Eu am promis că Fiul Meu Își va ocupa Locul pe Tronul Său și acest lucru se va împlini. Aceia care nu doresc să fie parte a Împărăției Sale vor alege bazîndu-se pe voința lor liberă, pe care Eu am dat-o fiecăruia dintre voi.

Eu, iubitul vostru Tată, Creator a toate cîte sunt și vor fi, vă implor să nu risipiți acest drept din naștere al vostru. Dacă o veți face, veți fi devorați de satana, care este pe cît de nemilos pe atît de mincinos, înșelător și acuzator. Vouă vi se dă un Dar pe care nici o generație dinaintea voastră nu l-a primit și trebuie să vă rugați ca să vi se dea Harurile pentru a accepta Favoarea Mea.

Veniți în Lumină, pentru că dacă nu o veți face veți fi orbiți pentru eternitate de întuneric. Aceasta Mi-ar sfîșia Inima în două și nu doresc să pierd pe nici unul dintre voi.

Vă Binecuvîntez. Vă îndrum prin această Sfîntă Misiune care vi se dă prin Sfînta și Binecuvîntata Treime, așa cum a fost prezis.

Tatăl vostru iubit,
Dumnezeu Cel Preaînalt

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1321/dumnezeu-tatal-eu-voi-imbratisa-fiecare-persoana-rasa-credinta-si-religie/

Mama Mîntuirii: Influența lumii laice este asemănătoare unei mari revărsări de ape

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1320) din Cartea Adevărului

Duminică, 25 ianuarie 2015

Sainte Marie

Copilașii mei dragi, Darul Discernămîntului vine din Puterea Duhului Sfînt și el nu este dat cu ușurință. El trebuie să fie cîștigat. El este dat numai celor ce sunt în uniune cu Cristos și care sunt liberi de orice fel de distrageri ce provin din ispitirile puse în fața lor de către cel rău. Cel rău nu îi poate înșela pe cei ce sunt binecuvîntați cu acest Dar.

Vai de omul care este înșelat, căci el însuși va permite să fie condus spre minciuni. Înșelăciunea vine de la însuși satana și de la cei pe care îi infestează. Oricărui om care nu acceptă existența lui Isus Cristos îi va fi aproape imposibil să reziste fumului satanei care vă orbește și vrea să vă devoreze pe fiecare dintre voi care sunteți vinovați de păcatul mîndriei. Fiecare slujitor sfințit care se îndepărtează de Adevăr îi va conduce spre minciună pe cei care așteaptă de la el călăuzire. Pentru aceasta, el va suferi o mare pedeapsă în Ziua Judecății.

Influența lumii laice este asemănătoare unei mari revărsări de ape, iar cei care îi permit să le schimbe punctul de vedere sau opiniile asupra Cuvîntului lui Dumnezeu, se vor îneca. Înșelăciunea este unealta celui rău, a cărui principală preocupare este să distrugă Biserica de pe pămînt a Fiului meu seducîndu-i pe cei ce aparțin ei. Deschideți-vă ochii față de noile schimbări care vor fi introduse și care hulesc Numele lui Dumnezeu.

Niciodată nu trebuie să permiteți minciunilor să influențeze ceea ce Fiul meu v-a învățat, căci Fiul meu nu s-a abătut niciodată de la Cuvîntul Său Scris și nici nu o va face vreodată. Adevărul vă va susține în timpul încercărilor care vă stau înainte și care vor chinui Biserica de pe pămînt a Fiului meu. Trebuie să vă pregătiți pentru aceste timpuri, căci ele aproape că sunt asupra voastră.

Iubita voastră Mamă,
Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1320/maica-mantuirii-influenta-lumii-laice-este-asemanatoare-unei-mari-revarsari-de-ape/

 

Dumnezeu este omniprezent – El este pretutindeni

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1319) din Cartea Adevărului

Joi, 22 ianuarie 2015

Dieu_le_Père_-_église_Saint-Martin_de_Caupenne

Multiubita Mea fiică, apostazia a pus stăpînire pe lume și își întinde tentaculele în fiecare religie care Mă venerează pe Mine, Isus Cristos, ca și în cele care Îl venerează pe Tatăl Meu iubit.

Aceia care răspîndesc apostazia o fac pe ascuns și impostorii vor hrăni cu atenție sufletele făcîndu-le să accepte o doctrină falsă. Aceasta va duce două treimi dintre Creștini în apostazie, iar aceasta nu îi va face mai înțelepți. Fiecare Lege a lui Dumnezeu va fi deformată și prezentată ca fiind adaptată lumii moderne. Atît de convingători vor fi dușmanii Mei, în aparență atît de miloși și de umili, încît ei îi vor convinge chiar și pe cei mai dîrzi și loiali discipoli ai Mei că aceste schimbări sunt acceptabile în Ochii lui Dumnezeu.

O dată ce un Creștin se îndepărtează de Adevăr, el se face vinovat de acceptarea minciunilor. Curînd după aceea el va accepta falsa doctrină și apoi se va îndepărta foarte repede de Credință. Cînd va veni timpul, fiul pierzării îi va convinge pe toți Creștinii care au respins Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu să se alăture noii religii mondiale. Și astfel Biserica Mea va fi crucificată. Dar Lumina lui Dumnezeu va fi revărsată asupra Creștinilor și Evreilor și gurile lor, inspirate de Enoh și de Ilie, vor predica Cuvîntul lui Dumnezeu. Acestea vor fi cele două religii care vor fi ținta dușmanilor Mei și ele vor fi persecutate și tratate cu asprime înainte de a fi interzisă practicarea lor în locuri publice. În cele din urmă, ei vor prelua toate bisericile și toate templele acestora. Dar, acoperite de Focul Duhului Sfînt, ele vor răspîndi Cuvîntul lui Dumnezeu. Ele vor găsi curajul și tăria de a rămîne credincioase lui Dumnezeu.

Preoții credincioși Adevărului vor continua Sacrificiul zilnic în Numele Meu și în felul în care trebuie făcut. Ei vor fi urmați de rămășița armatei din fiecare națiune, care va răspunde la Focul Spiritului. Puterea lui Dumnezeu nu trebuie niciodată subestimată. El îi va conduce pe Ai Săi în marșul lor către victorie. El va îndepărta toți mărăcinii care le stau în cale. El îi va acoperi cu Cercul Protecției Sale Divine și va umple sufletele lor cu înțelepciune și Adevăr.

Dumnezeu este omniprezent – El este pretutindeni și vede totul. Puterea satanei este înfricoșătoare însă acesta nu este omniprezent. El nu își poate răspîndi influența decît prin suflete pe care el și cohortele sale reușesc să le înșele. Puterea lui Dumnezeu se poate multiplica în fiecare parte a lumii într-o clipă. Fiecare acțiune, bună, rea sau neutră, se produce prin libera voință a omului, care este influențat fie de Duhul Sfînt, fie de spiritul răului.

Puterea lui Dumnezeu va învinge și, în Măreața Zi a Domnului, dușmanii Lui vor fi neputincioși și prin Mîna Tatălui Meu ei vor fi aruncați în abis. Cea mai mare pedeapsă va coborî asupra slujitorilor sfințiți ai lui Dumnezeu care predică neadevăruri. Deoarece ei au fost binecuvîntați cu Adevărul, dar l-au respins și au ales deliberat să ademenească sufletele departe de Cuvîntul lui Dumnezeu, păcatul lor este cel mai mare dintre toate și pentru aceasta ei nu vor vedea niciodată Fața lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

Sursa:  http://profetieavertisment.ro/mesaje/1319/dumnezeu-este-omniprezent-el-este-pretutindeni/