Daily Archives: 2 februarie 2015

Dumnezeu este omniprezent – El este pretutindeni

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine

Mesajul (1319) din Cartea Adevărului

Joi, 22 ianuarie 2015

Dieu_le_Père_-_église_Saint-Martin_de_Caupenne

Multiubita Mea fiică, apostazia a pus stăpînire pe lume și își întinde tentaculele în fiecare religie care Mă venerează pe Mine, Isus Cristos, ca și în cele care Îl venerează pe Tatăl Meu iubit.

Aceia care răspîndesc apostazia o fac pe ascuns și impostorii vor hrăni cu atenție sufletele făcîndu-le să accepte o doctrină falsă. Aceasta va duce două treimi dintre Creștini în apostazie, iar aceasta nu îi va face mai înțelepți. Fiecare Lege a lui Dumnezeu va fi deformată și prezentată ca fiind adaptată lumii moderne. Atît de convingători vor fi dușmanii Mei, în aparență atît de miloși și de umili, încît ei îi vor convinge chiar și pe cei mai dîrzi și loiali discipoli ai Mei că aceste schimbări sunt acceptabile în Ochii lui Dumnezeu.

O dată ce un Creștin se îndepărtează de Adevăr, el se face vinovat de acceptarea minciunilor. Curînd după aceea el va accepta falsa doctrină și apoi se va îndepărta foarte repede de Credință. Cînd va veni timpul, fiul pierzării îi va convinge pe toți Creștinii care au respins Adevăratul Cuvînt al lui Dumnezeu să se alăture noii religii mondiale. Și astfel Biserica Mea va fi crucificată. Dar Lumina lui Dumnezeu va fi revărsată asupra Creștinilor și Evreilor și gurile lor, inspirate de Enoh și de Ilie, vor predica Cuvîntul lui Dumnezeu. Acestea vor fi cele două religii care vor fi ținta dușmanilor Mei și ele vor fi persecutate și tratate cu asprime înainte de a fi interzisă practicarea lor în locuri publice. În cele din urmă, ei vor prelua toate bisericile și toate templele acestora. Dar, acoperite de Focul Duhului Sfînt, ele vor răspîndi Cuvîntul lui Dumnezeu. Ele vor găsi curajul și tăria de a rămîne credincioase lui Dumnezeu.

Preoții credincioși Adevărului vor continua Sacrificiul zilnic în Numele Meu și în felul în care trebuie făcut. Ei vor fi urmați de rămășița armatei din fiecare națiune, care va răspunde la Focul Spiritului. Puterea lui Dumnezeu nu trebuie niciodată subestimată. El îi va conduce pe Ai Săi în marșul lor către victorie. El va îndepărta toți mărăcinii care le stau în cale. El îi va acoperi cu Cercul Protecției Sale Divine și va umple sufletele lor cu înțelepciune și Adevăr.

Dumnezeu este omniprezent – El este pretutindeni și vede totul. Puterea satanei este înfricoșătoare însă acesta nu este omniprezent. El nu își poate răspîndi influența decît prin suflete pe care el și cohortele sale reușesc să le înșele. Puterea lui Dumnezeu se poate multiplica în fiecare parte a lumii într-o clipă. Fiecare acțiune, bună, rea sau neutră, se produce prin libera voință a omului, care este influențat fie de Duhul Sfînt, fie de spiritul răului.

Puterea lui Dumnezeu va învinge și, în Măreața Zi a Domnului, dușmanii Lui vor fi neputincioși și prin Mîna Tatălui Meu ei vor fi aruncați în abis. Cea mai mare pedeapsă va coborî asupra slujitorilor sfințiți ai lui Dumnezeu care predică neadevăruri. Deoarece ei au fost binecuvîntați cu Adevărul, dar l-au respins și au ales deliberat să ademenească sufletele departe de Cuvîntul lui Dumnezeu, păcatul lor este cel mai mare dintre toate și pentru aceasta ei nu vor vedea niciodată Fața lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

Sursa:  http://profetieavertisment.ro/mesaje/1319/dumnezeu-este-omniprezent-el-este-pretutindeni/