Daily Archives: 17 februarie 2015

Spiritul răului este mai puternic decît voința omului

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1327) din Cartea Adevărului

Duminică, 8 februarie 2015

Isus

Multiubita Mea fiică, pentru că Duhul Sfînt este impregnat în toate aceste mesaje, Cuvîntul Meu se răspîndește ca fulgerul, așa cum era în Timpul Meu de pe pămînt. Iuțimea cu care se răspîndește Duhul Sfînt este dincolo de puterea de înțelegere a omului muritor. Și, așa cum Paracletul, prin Puterea lui Dumnezeu, cuprinde sufletele tuturor acelora care au umilință în inimile lor, tot astfel și spiritul răului Îl urmează oriunde acesta este prezent.

Spiritul răului este mai puternic decît voința omului, dar este neputincios împotriva copiilor lui Dumnezeu care își pun toată încrederea în Dumnezeu. Spiritul răului va avea întotdeauna un scop și acela este de a înșela. Satana, marele înșelător, se va folosi de mîndria prezentă în suflet pentru a-l convinge pe om că rațiunea sa imperfectă poate hotărî ce este bine și ce este rău. Victima va crede că deține controlul propriului său destin și că prin urmare credința sa, atîta cîtă o are, este neimportantă.

Libertatea de conștiință poate duce sufletele slabe la respingerea Existenței lui Dumnezeu. Alte suflete, care acceptă Existența lui Dumnezeu, vor permite ca opiniile lor personale să impună propria lor interpretare despre Cine este Dumnezeu și despre felul în care Dumnezeu le răspunde păcătoșilor. În ambele cazuri, ei vor respinge Autoritatea lui Dumnezeu în favoarea a ceea ce vor ei să creadă. Mîndria lor îi va duce la pieire.

Diavolul este foarte viclean și va spune acestor suflete „faceți ce vă dictează conștiința“ și îi va convinge să dea întîietate conștiinței lor față de Cuvîntul lui Dumnezeu. O, cît de ușor de manipulat este omul care, din cauza păcatului, cade pradă acestei înșelăciuni. Eu vă întreb, cine sunteți voi, cei care hotărîți că știți mai multe despre Mine decît ceea ce v-am învățat Eu? Învățăturile Mele sunt clare, precise și nu se schimbă niciodată. Dacă nu puteți avea încredere în Cuvîntul lui Dumnezeu, atunci nu Îl puteți iubi cu adevărat. Prin libera voastră voință voi alegeți în ce să credeți. Dar omul care distorsionează Cuvîntul lui Dumnezeu, pentru ca acesta să se potrivească foarte bine opiniei sale despre Cuvîntul Meu și să corespundă nevoilor sale personale, este omul care va ceda ispitei celui rău.

Oriunde este apărat Cuvîntul Meu, diavolul va da tîrcoale așteptînd să devoreze sufletele care prețuiesc propriile lor vederi și opinii mai mult decît Cuvîntul lui Dumnezeu. Toți oamenii care rămîn ferm atașați Adevărului vor avea de înfruntat teribile încercări din partea înșelătorului, care va face neîncetat eforturi să îi ducă în rătăcire. Și astfel, pretutindeni unde Duhul Sfînt Își întinde Aripile, spiritul răului Îi va călca pe urme la fiecare pas. Neobosit, frustrat și hotărît, el va chinui acele suflete care au fost binecuvîntate de Puterea Duhului Sfînt.

Nu veți afla spiritul răului încercînd să înșele sufletele pe care deja le-a cucerit, pentru că ele nu îi trebuiesc. Un om care Mă iubește și urmează Cuvîntul lui Dumnezeu este vulnerabil pentru că el este cel mai rîvnit premiu. Totuși, nu trebuie să credeți că doar prin credința voastră sunteți destul de puternici pentru a face față acestor atacuri, pentru că fiecare dintre voi este păcătos. Și, ca păcătoși, dacă nu vă curățați sufletele prin spovedanie în mod regulat, Mă veți trăda și voi, pentru că nu veți fi îndeajuns de puternici în voi înșivă pentru a rezista presiunii de a Mă renega.

Să nu uitați niciodată avertizările Mele. Sunteți în mijlocul celei mai mari bătălii spirituale a tuturor timpurilor. Doar cei mai pregătiți, cei mai puternici și cei cu sufletele cele mai pure îi vor supraviețui.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1327/spiritul-raului-este-mai-puternic-decat-vointa-omului/