Monthly Archives: martie 2015

Susţinerea misiunii Mariei Îndurării Divine

Green scapular

În data de 30 martie 2013, vizionara americană Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde a primit un mesaj de la Isus, în care Mîntuitorul a rugat-o să o ajute pe Maria Îndurării Divine în îndeplinirea misiunii sale.

„Ea este slujitoarea mea şi tu ar trebui să continui să o ajuţi cît poţi mai bine. Poţi avea pace ştiind că eu am instruit-o şi, deşi misiunea ei este diferită de a ta, ajutorul tău este necesar.“

Sursa: http://www.greenscapular.org/messages.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Recomandări pentru Rămăşiţa credincioasă

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

24 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Trebuie să precizez că Rămăşiţa credincioasă este compusă din toţi credincioşii, nu numai catolici. Rămăşiţa [credincioasă] este comunitatea tuturor acelora care apără în inimile lor valorile morale creştine în ciuda compromiterii Adevărului în lume. Tu, iubită Rămăşiţă, trebuie să faci efortul de a fi unită în Adevăr, aşa cum satana este îngemănarea răului în neadevăr. Dacă tu nu răspunzi chemării mele de a fi unită, vei fi înfrîntă. Nu lupta unul împotriva celuilalt. Recunoaşte-l pe duşman şi luptă împotriva lui. De aceea este atît de important să deosebeşti binele de rău.“

„Către toţi liderii, religioşi sau laici, vă spun nu faceţi din dreptatea socială un scop. Dacă faceţi aceasta toleraţi în cele din urmă păcate care reclamă dreptatea lui Dumnezeu. Voi slăbiţi morala societăţii în loc să o consolidaţi. Voi acţionaţi în uniune cu cel rău.“

„Catolicii trebuie să fie uniţi în Tradiţia Bisericii şi să nu accepte limbajul care admite schimbarea făcută în ascuns. Rămîneţi umăr lîngă umăr în Adevăr. Fiţi responsabili în faţa Adevărului, nu în faţa omului.“

„Fiul Meu m-a trimis pe mine cu aceste mesaje către Rămăşiţa credincioasă de a-i uni pe toţi în Adevăr. Nu priviţi la vreo definiţie nouă a «adevărului». Fiţi curajoşi în lupta voastră împotriva neadevărului. Rugaţi-vă să-l recunoaşteţi pe duşmanul care întotdeauna se ascunde în spatele binelui.“

Citiţi versetele pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

Romani 2:13

Pentru că nu cei care ascultă Legea sunt drepți la Dumnezeu, ci vor fi îndreptățiți cei care împlinesc Legea.“

Romani 16:17-18

„Totuși, vă îndemn, fraților, să vă păziți cu grijă de cei [care provoacă] dezbinări și scandaluri împotriva învățăturii pe care ați învățat s-o împliniți. Evitați-i, căci aceștia nu-l slujesc pe Domnul nostru Isus Cristos, ci pîntecele propriu și, prin cuvinte mieroase și măgulitoare, înșeală inimile celor simpli.“

Romani 1:18,32

„Într-adevăr, mînia lui Dumnezeu se revelează din cer asupra oricărei nelegiuiri și nedreptăți a oamenilor care înăbușă adevărul prin nelegiuire;“

„Aceștia, deși cunosc cele drepte ale lui Dumnezeu: că cei care practică astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le săvîrșesc, ci îi și aprobă pe cei care le săvîrșesc.“

Romani 2: 5-8

„Dar prin împietrirea ta și prin inima ta nepocăită, îți aduni mînie pentru ziua mîniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care îl va răsplăti pe fiecare după faptele sale.

Celor care prin statornicia în a face bine caută gloria, cinstea și nemurirea le va da viață veșnică, iar celor care, din ambiție și nesupunere față de adevăr, din contra, se supun nelegiuirii, [le va da] mînie și furie.“

Surse: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

http://www.bibliacatolica.ro/91/52-06-Romani.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Cruciada specială de rugăciune din 7 aprilie 2015

În ziua de 7 aprilie 2015, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: Iertare şi ocrotire

Se vor recita:

 1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele 3 Mistere tradiţionale);
 2. Rozarul Îndurării Divine;
 3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 11, 14, 24, 25, 52, 68, 78, 80, 107, 122, 124, 126, 132, 133, 138, 140, 141, 143, 146, 153, 154, 155, 156, 158, 167, 96.
 4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
 5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
 6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihai;
 7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr.96)

„Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/news/croisade-de-pri%C3%A8re-speciale-du-7-du-mois-/

 

Cinci sute de ani de la naşterea Sfintei Tereza de Ávila

Teresa de Avila

 

Sfînta Tereza de Ávila s-a născut în 28 martie 1515, în localitatea castiliană Gotarrendura şi a murit în 4 octombrie 1582, în mănăstirea carmelită pe care ea a fondat-o în localitatea Alba de Tormes.

Declarată patroană a Spaniei, ea este venerată atit în biserica catolică cît şi în bisericile  anglicană şi luterană.

În secolul al XVII-lea, influenţa sa spirituală, asociate celei a lui Ioan al Crucii a fost foarte puternică. Misticismul operei sale i-a influenţat pe termen lung pe teologii secolelor următoare, în special pe Francisc de Sales.

După moartea sa, trupul nedescompus a fost exhumat de mai multe ori, rămăşiţele ei pămînteşti devenind subiect de dispută între mănăstirile din Ávila şi Alba de Tormes. Din 1760 ele se află într-un mormînt de marmură din biserica mănăstirii din Alba.

Călugăriţa spaniolă a fost canonizată în 1622, sărbătoarea ei liturgică fiind fixată în 15 octombrie.

În 1970 a fost declarată Doctor al Bisericii, devenind astfel prima femeie care a primit acest titlu.

Reforma pe care a întreprins-o în interiorul Ordinului spaniol al Carmelului, a dus, după moartea sa, la crearea unei ramuri autonome şi anume Ordinul Carmeliţilor desculţi, ordin religios catolic contemplativ (rugăciunea şi meditaţia constituie un mijloc de a accede la divin) şi apostolic. Această ramură monastică se va răspîndi în întreaga Europă şi în lume.

Nemulţumită de „relaxarea“ regulilor, Tereza de Ávila a decis să reformeze ordinul pentru a reveni la austeritatea, sărăcia şi izolarea care făceau parte, după părerea ei, din spiritul carmelit autentic.

În demersul său a fost sprijinită de Pedro de Álcantara, care a devenit îndrumătorul său spiritual şi consilierul său. Ea a spus: „Planul meu fiind de a trăi în această mănăstire într-o foarte riguroasă clauzură, într-o strictă sărăcie şi de a folosi mai mult timp în rugăciune.“

De-a lungul vieţii sale Sfînta Tereza a fondat şaptesprezece mănăstiri în toate regiunile Spaniei, dintre care în Toledo, Valladolid, Salamanca, Segovia, Sevilla, Alba de Tormes. Primul aşezămînt l-a construit, cu ajutorul unuia dintre fraţii săi şi a surorii sale Juana, în Ávila şi închinat Sfîntului Iosif, cel care i-a redat sănătatea.

Man S Iosif Avila

Mănăstirea Ordinului Carmelitelor Desculţe ale Sfîntului Iosif din Ávila

Inchiziţia spaniolă a făcut multe anchete asupra activităţii Sfintei Tereza şi i-a blocat pentru o vreme acţiunile sale.

Momentul culminant al vieţii sale spirituale l-a constituit trăirea experienţei transverberării. Aceasta este un fenomen mistic, rar menţionat şi care desemnează străpungerea spirituală a inimii printr-o săgeată aprinsă (de iubire). Este vorba de o rană fizică provocată de o cauză imaterială. Persoana implicată vede un înger înarmat cu o lance aprinsă care îi străpunge coasta, aşa cum inima lui Isus a fost străpunsă de suliţă. Inima îi este atinsă şi sîngerează în anumite momente, mai ales în vinerea sfîntă.

Sfînta Tereza a povestit evenimentul, care apare în biografia sa franceză, publicată în secolul al XVI-lea:

„Văzui un înger aproape de mine în partea stîngă… Nu era mare, mai degrabă mic, foarte frumos, cu o faţă atît de îmbujorată, încît semăna cu acei îngeri în culori atît de vii, care par să se aprindă…Vedeam în mîinile sale o lamă de aur şi în vîrf părea a avea o flacără. Mi se părea că o înfige de mai multe ori în inima mea şi-mi atinge măruntaiele; cînd o retrase mi se păru că aceasta le ia cu ea şi mă lăsă cu totul înflăcărată de o mare iubire a lui Dumnezeu. Durerea era atît de mare încît îmi smulgea suspine şi suavitatea pe care mi-o dădea această mare durere era atît de imensă încît nu puteai decît să-ţi doreşti ca ea să continue şi ca sufletul să nu se mulţumească decît cu Dumnezeu. Aceasta nu era o durere trupească, ci una spirituală, chiar dacă trupul participa puţin la ea, şi chiar foarte puternică. Acesta este un schimb de iubire atît de suav care se petrece între suflet şi Dumnezeu, încît eu implor bunătatea sa de a-l revela celor care ar gîndi că eu mint…În zilele în care trăiam aceasta, mergeam ca uluită, nu doream nici să văd, nici să vorbesc cu nimeni, doar să mă înflăcărez în suferinţa mea, care pentru mine era una dintre cele mai mari onoruri, din acelea pe care le-au cunoscut slujitorii săi.“

După moartea sa, rana inimii Sfintei Tereza a fost văzută în cursul autopsiei, realizate conform procedurilor medicale în vigoare din secolul al XVI-lea şi a fost recunoscută ca fiind legată de transverberarea sa.

Comemorînd acest eveniment, în 1652, Gian Lorenzo Bernini a realizat sculptura „Extazul Sfintei Tereza“ care se află în capela Cornaro a Sfintei Fecioare a Victoriei din Roma.

Estasi_di_Santa_Teresa

Pentru a păstra memoria acestei răni misterioase, la cererea carmelitelor din Spania şi Italia, Papa Benedict al XIII-lea a instituit în 1726 sărbătoarea transverberaţiei inimii Sfintei Tereza în data de 26 august.

Conform biografului Pierre Boudot:

„În toate paginile [cărţii despre viaţa sa] se văd urmele unei pasiuni vii, a unei sincerităţi absolute şi de un iluminism (concepție religioasă care susține existența inspirațiilor directe de la divinitate) al devotamentului credincioşilor. Toate revelaţiile sale dovedesc credinţa sa puternică în uniunea spirituală dintre ea şi Cristos. Ea îi vedea pe Dumnezeu, pe Fecioara Maria, pe sfinţi şi pe îngeri în toată splendoarea lor şi primea din cer inspiraţii pentru a le folosi în disciplinarea vieţii sale interioare.“

Profund mistică, ea a lăsat scrieri despre experienţa sa spirituală care o fac să fie considerată o figură majoră a spiritualităţii creştine.

În zilele noastre, ea rămîne un punct de referinţă dincolo de familia sa monastică şi chiar în afara bisericii catolice. Este autoarea a numeroase lucrări atît biografice, didactice şi poetice, reeditate în lumea întreagă.

Iată un scurt fragment poetic:

„Nimic să nu te tulbure,

Nimic să nu te înspăimînte,

Totul trece.

Dumnezeu nu se schimbă,

Răbdarea dobîndeşte totul;

Cel care-l are pe Dumnezeu nu duce lipsă de nimic,

Dumnezeu singur îi este de ajuns.“

Tereza de A

 

Surse: http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9r%C3%A8se_d%27Avila

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Extase_de_sainte_Th%C3%A9r%C3%A8se

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

BerGOGlio, un straniu personaj (IX)

Raiul

        În data de 15 martie 2015, Papa Bergoglio a acordat un interviu cotidianului italian „La Repubblica“. Printre alte întrebări, Eugenio Scalfari, fondatorul publicaţiei l-a întrebat pe înaltul prelat: „Ce se întîmplă cu acel suflet pierdut? Va fi pedepsit? Şi cum?“

„Răspunsul lui Francisc este net şi clar: nu este o pedeapsă, ci distrugerea/aneantizarea acelui suflet. Toate celelalte participă la fericirea de a trăi în prezenţa Tatălui. Sufletele distruse/aneantizate nu fac parte din acea sărbătoare; cu moartea trupului, parcursul lor s-a sfîrşit şi aceasta este motivaţia Bisericii misionare: de a-i salva pe cei pierduţi. Şi este, de asemenea, motivul, pentru care Francisc este iezuit pînă la capăt.“ a consemnat jurnalistul.

Afirmaţiile de mai sus contravin întru totul învăţăturilor creştine pe care biserica catolică le consfinţeşte în Catehismul său.

Referitor la suflet, articolul 366 menţionează: „Biserica învaţă că fiecare suflet spiritual este nemijlocit creat de Dumnezeu – nu este «produs» de părinţi; ne învaţă de asemenea că este nemuritor; el nu piere o dată cu despărţirea de trup prin moarte, ci se va uni din nou cu trupul la învierea de apoi.“

În privinţa existenţei raiului şi iadului, Catehismul arată următoarele:

Articolul 1023: „Cei care mor în harul şi prietenia lui Dumnezeu şi care sunt complet purificaţi trăiesc pentru totdeauna cu Cristos. Ei sunt pentru totdeauna asemănători lui Dumnezeu, pentru că îl văd «aşa cum este» (1 In 3, 2), faţă în faţă.

Cu autoritatea noastră apostolică, definim că, după dispoziţia generală a lui Dumnezeu, sufletele tuturor sfinţilor (…) şi ale tuturor celorlalţi credincioşi morţi după ce au primit sfîntul Botez al lui Cristos şi în care, în momentul morţii, nu mai era nimic de purificat, (…) sau, dacă a existat sau există ceva de purificat, atunci cînd după moarte îşi vor fi încheiat această purificare, (…) chiar înainte de învierea în trup şi de Judecata universală, şi aceasta începînd cu Înălţarea la ceruri a Domnului şi Mîntuitorului nostru Isus Cristos, au fost, sunt şi vor fi în cer, în Împărăţia cerurilor şi în Paradisul ceresc împreună cu Cristos, primiţi în comunitatea sfinţilor îngeri. După patima şi moartea Domnului nostru Isus Cristos, ele au văzut şi văd esenţa divină cu o viziune intuitivă şi chiar faţă în faţă, fără mijlocirea nici unei făpturi.“

Articolul 1024: „ Această viaţă desăvîrşită, această comuniune de viaţă şi de iubire cu PreasfîntaTreime, cu Fecioara Maria, cu îngerii şi cu toţi fericiţii este numită «cer». Cerul este scopul ultim şi realizarea aspiraţiilor celor mai profunde ale omului, starea de fericire supremă şi definitivă.“

Articolul 1025: „A trăi în cer înseamnă «a fi cu Cristos». Cei aleşi trăiesc «în El», dar îşi păstrează sau, mai bine zis, îşi găsesc adevărata identitate, numele propriu. […] Într-adevăr, viaţa este a fi cu Cristos: unde e Cristos, acolo e viaţa, acolo e Împărăţia.“

Articolul 1033: „Nu putem fi împreună cu Dumnezeu decît dacă alegem în mod liber să-l iubim. Dar nu-l putem iubi pe Dumnezeu dacă păcătuim grav împotriva lui, împotriva aproapelui sau a noastră înşine: «Cel ce nu iubeşte rămîne în moarte. Oricine îl urăşte pe fratele său este un ucigaş; iar voi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţa veşnică rămînînd în el» (1 In 3, 15). Domnul Isus ne avertizează că vom fi îndepărtaţi de la El dacă vom omite să venim în întîmpinarea nevoilor grave ale celor săraci şi mici, care sunt fraţii săi. A muri în păcat de moarte fără a se fi căit şi fără a primi iubirea îndurătoare a lui Dumnezeu înseamnă a rămîne despărţit de El pentru totdeauna prin propria alegere liberă. Şi această stare de autoexcludere definitivă de la comuniunea cu Dumnezeu şi cu sfinţii săi este desemnată de cuvîntul «iad».

Articolul 1034: „Isus vorbeşte deseori despre «gheena» în care «focul nu se stinge», pregătită celor ce refuză pînă la sfîrşitul vieţii lor să creadă şi să se convertească, şi unde îşi pot pierde şi sufletul, şi trupul. Isus vesteşte cu gravitate că El îi «va trimite pe îngerii săi,care îi vor aduna pe toţi cei ce săvîrşesc fărădelegea, (…) şi-i vor arunca în cuptorul aprins» (Mt 13, 41-42) şi că El îi va osîndi: «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic!» (Mt 25, 41)“

Articolul 1035: „Învăţătura Bisericii afirmă existenţa iadului şi veşnicia lui. Sufletele celor care mor în starea păcatului de moarte coboară, imediat după moarte, în iad, unde suferă chinurile infernului, «focul veşnic». Pedeapsa principală a iadului constă în despărţirea veşnică de Dumnezeu, singurul în care omul poate avea viaţa şi fericirea pentru care afost creat şi la care aspiră.

Articolul 1036: „Afirmaţiile Sfintei Scripturi şi învăţăturile Bisericii în ce priveşte iadul sunt un apel la responsabilitatea cu care omul trebuie să-şi folosească libertatea avînd în vedere destinul său veşnic. Ele sunt în acelaşi timp un apel stăruitor la convertire: «Intraţi pe poarta cea strîmtă, căci largă e poarta şi lată e calea care duce la pieire, şi mulţi sunt cei care merg pe ea; dar strîmtă e poarta şi îngustă e calea care duce la Viaţă, şi puţini suntcei care o găsesc». (Mt 7, 13-14)

Întrucît nu ştim nici ziua şi nici ceasul, trebuie, după sfatul Domnului,să veghem cu statornicie, pentru ca, la sfîrşitul unicului drum al vieţii noastre pămînteşti, să ne învrednicim să intrăm cu El la nuntă şi să nenumărăm printre binecuvîntaţii săi, şi să nu auzim, ca nişte servitori răi şi leneşi, porunca de a merge în focul veşnic, în întunericul cel mai din afară, unde «va fi plîns şi scrîşnirea dinţilor».“

Articolul 1037: „Dumnezeu nu predestinează pe  nimeni să meargă în iad; aceasta este consecinţa unei aversiuni voite faţă de Dumnezeu (un păcat de moarte) şi în care omul persistă pînă la sfîrşit. În liturgia euharistică şi în rugăciunile zilnice ale credincioşilor, Biserica imploră mila lui Dumnezeu, care vrea „«ca nimeni să nu fie osîndit, ci toţi să vină la pocăinţă» (2 Pt 3, 9)“

Surse: http://www.repubblica.it/politica/2015/03/15/news/quel_che_francesco_puo_dire_all_europa_dei_non_credenti-109542750/

http://www.pastoratie.ro/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&Itemid=122

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Al şaptelea principiu moral al Adevărului

„Nu respectaţi niciodată omul şi opiniile sale mai mult decît pe Dumnezeu. Amintiţi-vă, Dumnezeu priveşte cu atenţie la ce ascultaţi şi nu pe acela pe care-l ascultaţi.“

 

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

22 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa Credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Astăzi vin, încă o dată, să ofer un sprijin curajos pentru Sfînta Rămăşiţă credincioasă. Întrucît descoperiţi că Adevărul se ascunde sub compromis, voi nu trebuie niciodată să căutaţi să-l abandonaţi din cauza influenţelor de opinii. Acesta este ultimul [Al şaptelea] Principiu moral al Adevărului pentru Rămăşiţa Credincioasă: Nu respectaţi niciodată omul şi opiniile sale mai mult decît pe Dumnezeu. Amintiţi-vă, Dumnezeu priveşte cu atenţie la ce ascultaţi şi nu pe acela pe care-l ascultaţi.“

„În societate, opiniile sfîrşesc prin a se transforma în acţiuni. Aceasta face ca opiniile să fie importante. Opiniile devin legi şi îi împovărează prin taxe necuvenite pe cei care se simt obligaţi să suporte şi să se supună legii. Opiniile schimbă ambianţa din interiorul guvernelor, instituţiilor şi pun în discuţie pînă şi securitatea naţiunilor. Acestea sînt opiniile care contribuie la atmosfera politică din Biserică şi stat.

În aceste zile cele mai multe opinii îndepărtează de la ascultarea faţă de Cele zece porunci şi faţă de Iubirea Sfîntă şi conduc la păcat prin compromiterea Adevărului.“

„Ştii Rămăşiţă [credincioasă], nu există numai o religie particulară care încearcă să adere la Tradiţia veche a Bisericii. De fapt, sînt toţi aceia care doresc să perpetueze morala creştină şi principiile Adevărului, care, în timpul acestei generaţii, sînt pe cale de dispariţie.“

„Opiniile despre morală ale oamenilor se schimbă datorită mass-mediei care prezintă păcatul ca banal şi acceptabil. Oamenii care aleg păcatul ca stil de viaţă sînt admiraţi şi cei care obiectează sînt discriminaţi. Din acest motiv scopul nu este de a eradica greşeala, ci de a o accepta.“

„Rămăşiţa [credincioasă] nu trebuie să accepte o asemenea greşeală în plus faţă de legile lui Dumnezeu. Nu are importanţă cine acceptă aceasta. Contează dacă voi credeţi în greşeală sau în Adevăr. Dumnezeu priveşte în inimi- nu la opinia generală. Fiecare suflet trebuie să îmbrăţişeze legile lui Dumnezeu mai presus de toate. În aceasta rezidă judecata lui.“

„Dragi copii, feriţi-vă să acceptaţi numaidecît o opinie generală. Mai bine căutaţi Adevărul lui Dumnezeu prin mijlocirea Iubirii Sfinte. Aceasta este calea mîntuirii voastre. Referitor la opinia lui Dumnezeu, ea este cea care va conta şi determina veşnicia voastră. Formaţi-vă opiniile care să-i fie plăcute lui Dumnezeu – nu acceptate de cei compromişi din lume. Aceasta este speranţa Rămăşiţei [credincioase].“

Citiţi 1 Timotei 4, 1-2, 7-8 şi 2 Timotei 3, 1-5, versete pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

„De altfel, Duhul spune clar că în timpurile de pe urmă unii își vor renega credința, luîndu-se după duhuri înșelătoare și învățături diabolice, [seduși] de ipocrizia discursurilor false ale celor însemnați cu fierul roșu în cugetul lor.“

„De basmele profane și născocirile babelor ferește-te! Deprinde-te cu evlavia; căci gimnastica trupului e de puțin folos pe cînd evlavia este folositoare în toate pentru că are promisiunea vieții de acum și a celei care are să vină.“

„Dar să știi acestea: în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele pentru că oamenii vor fi egoiști, lacomi de bani, lăudăroși, aroganți, defăimători, neascultători față de părinți, nerecunoscători, sacrilegi, lipsiți de iubire, neînduplecabili, perfizi, indisciplinați, cruzi, dușmani ai binelui, trădători, obraznici, orbiți de mîndrie, iubitori mai mult de plăceri decît de Dumnezeu, avînd înfățișarea evlaviei, dar renegînd puterea ei. Și de aceștia ferește-te!“

Surse:

http://www.holylove.org/messages_by_year.php#bottom

http://www.bibliacatolica.ro/91/61-15-1_Timotei.html

http://www.bibliacatolica.ro/91/62-16-2_Timotei.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

 

 

 

Al şaselea principiu moral al Adevărului

„Orice păcat – orice compromitere a Adevărului şi abuz al autorităţii – este inspirat de interesul personal.“

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

21 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa Credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Vin la voi, încă o dată, cu speranţă pentru Rămăşiţa [credincioasă]. Adevărul fundamental [Al şaselea principiu moral] pe care îl abordez astăzi este: orice păcat – orice compromitere a Adevărului şi abuz al autorităţii – este inspirat de interesul personal.“

„Aceasta nu este posibil dacă conştiinţa sufletului este formată în Iubirea Sfîntă. Nici un păcat nu este comis întîmplător, ci numai prin voinţa liberă. Păcătosul iubeşte păcatul mai mult decît pe Dumnezeu şi pe aproapele. Păcatul este egoist. Păcătosul are un interes propriu dezordonat pe care vrea să şi-l satisfacă. În momentul cedării în faţa păcatului această dorinţă are prioritate înaintea dreptăţii.“

„Sufletul poate compromite Adevărul, convingîndu-se el însuşi că păcatul nu este păcat. Acest compromis este, în sine, un păcat şi este întru totul egoist. Fiecare suflet are obligaţia de a descoperi Adevărul dintre bine şi rău.“

„Autoritatea comite un abuz atunci cînd conducătorul ţine mult la propriul său interes personal şi nu la bunăstarea subordonaţilor lui. În efortul de a-şi întări propria autoritate, îi poate îndepărta pe oameni de Adevăr. Interesul pentru bani şi pentru propria sa reputaţie este mai presus de responsabilitatea poziţiei sale. O asemenea autoritate nu este demnă de încredere sau chiar de ascultare.“

„Rămăşiţa [credincioasă] trebuie să ţină seama de aceasta, pentru că mulţi sînt induşi în eroare şi neinformaţi despre acest păcat particular.“

„Dragă Rămăşiţă [credincioasă] vreau să te sprijin să înţelegi că nu pierzi bunăvoinţa mea, dacă acţionezi cu cugetul curat în susţinerea preceptului [principiului Adevărului] Iubirii Sfinte, în ciuda autorităţii dezordonate sau compromiterii Adevărului. Eu , Mama voastră cerească rămîn cu voi. Multe [Sfinte] Tradiţii ar putea fi abandonate în viitor. Voi fi cu voi să vă ajut să descoperiţi Adevărul. Nu vă fie frică, dar fiţi atenţi. Atenţia este prudenţă. Frica este un demon care vă distruge pacea.“

 Citiţi 2 Tesaloniceni 2, 13-15, versete pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

„Însă noi, fraților iubiți în Domnul, suntem datori să-i mulțumim fără încetare lui Dumnezeu pentru voi, că v-a ales Dumnezeu încă de la început spre mîntuire în sfințirea Duhului și credința în adevăr, la care v-a chemat prin evanghelia noastră spre dobîndirea gloriei Domnului nostru Isus Cristos.

Așadar, fraților, rămîneți tari și țineți tradițiile pe care le-ați primit fie prin cuvînt, fie prin scrisoarea noastră.“

Surse: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

http://www.bibliacatolica.ro/91/60-14-2_Tesaloniceni.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Al cincilea principiu moral al Adevărului

„Iubirea Sfîntă defineşte binele şi conduce la mîntuirea voastră.“

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

20 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa Credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Pentru ca o persoană să discearnă între bine şi rău, conştiinţa sa trebuie să fie educată în spiritul dreptăţii – evlaviei. Aceasta se poate realiza numai prin intermediul Iubirii Sfinte. Aceasta mă conduce pe mine către următorul [Al cincilea] precept [principiu moral] al Adevărului pentru Rămăşiţa credincioasă: Iubirea Sfîntă defineşte binele şi conduce la mîntuirea voastră.“

„Iubirea Sfîntă – să-l iubeşti pe Dumnezeu înainte de toate şi pe aproapele ca pe tine însuţi – este întruchiparea tuturor celor Zece Porunci. Nimeni nu intră în Rai din afara Iubirii Sfinte. Nu există nici uşă din spate – nici negociere. Iubirea Sfîntă este calea către sfinţenia personală şi mîntuirea voastră.“

„O conştiinţă care nu îmbrăţişează în întregime Iubirea Sfîntă este compromisă. Cu cît sufletul îi influenţează pe oameni să acţioneze în vederea compromiterii Adevărului, cu atît este mai mare păcatul lui. În căutarea Adevărului, sufletul trebuie doar să se îndrepte spre Iubirea Sfîntă, ca precept. Tot ceea ce se opune Iubirii Sfinte colaborează cu cel rău.“

„Nu puteţi să-i dăruiţi lui Dumnezeu toată inima voastră, dacă păstraţi o parte din ea pentru voi înşivă. Aşadar, ceea ce iubiţi în lume: reputaţie, putere, autoritate, aspect fizic sau bunuri materiale sînt obstacole în drumul către Iubirea Sfîntă. Folosiţi toate mijloacele prin care să vă dobîndiţi mîntuirea.“

„Speranţa Rămăşiţei [credincioase] este să rămînă credincioasă Iubirii Sfinte şi să privească totul prin ochii Iubirii Sfinte. Acesta este drumul de a evita înşelăciunea satanei, compromiterea Adevărului şi abuzul autorităţii. Iubirea Sfîntă este Adevărul şi Voinţa lui Dumnezeu pentru întreaga omenire.“

„Nu vă puteţi alipi Rămăşiţei credinţei dacă nu vă alipiţi Iubirii Sfinte.“

Citiţi 1 Ioan 3:19-24 versete pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

„ Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr: ne vom liniști inima înaintea lui pentru că, chiar dacă inima noastră ne acuză, Dumnezeu este mai mare decît inimile noastre și cunoaște toate.

Iubiților, dacă inima noastră nu ne acuză, avem încredere în Dumnezeu și [orice] i-am cere primim de la el pentru că păzim poruncile lui și facem ceea ce îi este plăcut. Aceasta este porunca lui: să credem în numele Fiului său Isus Cristos și să ne iubim unii pe alții după cum ne-a dat poruncă.

Cel care ține poruncile lui rămîne în el și el în acesta. Prin aceasta cunoaștem că rămîne în noi: după Duhul pe care ni l-a dat.“ (Biblia romano-catolică)

Surse: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

http://www.bibliacatolica.ro/91/69-23-1_Ioan.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Al patrulea principiu moral al Adevărului

„Trebuie să fiţi fermi cu privire la Adevăr între bine şi rău.“

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

19 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa Credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Astăzi vin să vă vorbesc încă o dată despre principiile morale ale Adevărului pe care Rămăşiţa [credincioasă] trebuie să le urmeze. Următorul [Al patrulea principiu moral] Adevăr este: Trebuie să fiţi fermi cu privire la Adevăr între bine şi rău. Înţelegînd Adevărul că satana există cu adevărat, se confirmă faptul că el este cel care nu vrea ca voi să discerneţi între bine şi rău. Servindu-se de compromis, el face să nu se mai vadă diferenţa dintre bine şi rău.“

„Minciunile satanei fac ca păcatul să treacă drept «libertate» şi înfăţişează răul ca un drept legal. În tot acest timp el îl înrobeşte pe păcătos printr-o înlănţuire primejdioasă de înşelătorii. Adevărul binelui este definit de către Iubirea Sfîntă, care este îmbrăţişarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Răul este definit ca orice îndepărtare de Iubirea Sfîntă.“

„Nu vă lăsaţi convinşi să urmaţi nici o cale care vă îndepărtează de poruncile lui Dumnezeu-Iubirea Sfîntă. Nu încercaţi să redefiniţi binele ca fiind rău. Adevărul este întotdeauna adevăr. Păcatul este întotdeauna păcat. Trebuie să acceptaţi că păcatul există cu adevărat şi că fiecare suflet păcătuieşte.“

„Sfîntei Rămăşiţe [credincioase] nu trebuie niciodată să-i fie frică să înfrunte răul şi să-l definească. Compasiunea nepotrivită pentru păcătos este adesea instrumentul satanei care îl linişteşte pe păcătos şi încurajează păcatul. Aceasta nu susţine Adevărul.“

„Adesea cînd un suflet înaintează pe calea sfinţeniei cade în capcana siguranţei de sine. Se poate chiar mîndri că învinge tentaţiile diavoleşti, considerînd că el însuşi este destul de puternic în faţa acţiunii satanice. Acesta este iarăşi un alt şiretlic al demonului. Amintiţi-vă, Iubirea Sfîntă şi Umilinţa Sfîntă merg mînă în mînă.“

„Sufletul umil este acela care discerne mai uşor binele de rău. Un astfel de suflet îşi cunoaşte slăbiciunile şi punctele forte*. El nu lasă ca preferinţele personale sau aversiunile să influenţeze deciziile sale cu privire la bine sau la rău.“

„Dragi copii, ca parte a Sfintei Rămăşiţe [credincioase] fiţi amabili şi ajutaţi-i pe ceilalţi să descopere Adevărul dintre bine şi rău – nu cu ipocrizie, ci cu Iubire Sfîntă.“

*ceea ce necesită  cunoaşterea de sine.

Sursa: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Al treilea principiu moral al Adevărului

„Satana există cu adevărat şi vrea să distrugă tot Adevărul.“

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

18 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa Credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Astăzi vin să vorbesc în faţa Rămăşiţei credincioase despre următorul [al treilea] principiu moral al Adevărului. Acesta este: Satana există cu adevărat şi vrea să distrugă tot Adevărul. Dacă vreodată vreţi să toleraţi un duşman, atunci refuzaţi să-l identificaţi sau să-l recunoaşteţi. Adică ce fac persoanele care iau droguri. La fel, ceea ce face acest preşedinte cu extremiştii islamici.“

„În lumea spirituală sufletul care neagă existenţa satanei în orice împrejurare, nu numai că acceptă răul, dar îi deschide uşa inimii sale. Nu puteţi lupta dacă nu îl recunoaşteţi pe duşman.“

„În lumea de astăzi răul este pretutindeni şi l-aţi încurajat cu ajutorul satanei şi a slugilor sale. Răul este prezent în religiile false şi chiar, în anumite cazuri, în religiile adevărate. Satana inspiră guvernele şi legislaţia ca avortul şi sodomia. Răul este oglindit în modă, în utilizarea clandestină a tehnologiei şi în media. Satana a intervenit în orice împrejurare în care este prezent neadevărul.“

„Recunoaşterea existenţei satanei este numai primul pas în lupta spirituală. Trebuie să învăţaţi să-l recunoaşteţi chiar dacă el vine înveşmîntat în bunătate. Acesta este discernămîntul. Duşmanul nu vine prea des cu coarne şi furcă. Adesea îi foloseşte pe oamenii buni pentru a se opune binelui lui Dumnezeu.“

„Luaţi de exemplu această Misiune [A Iubirii Sfinte] în care după cîte s-ar părea oamenii buni se opun deschis aici intervenţiei Cerului [la Izvorul şi la Sanctuarul Maranatha]; el [satana] poate folosi bunele intenţii în scopul său malefic. Aceasta este dovedită mereu cînd oamenii încearcă să se ajute unul pe altul, dar satana intervine provocînd scandal, vătămare fizică sau pierderea bunurilor.“

„Satana este «tatăl minciunii» şi foloseşte minciunile sale pentru a compromite binele, îi îndrumă greşit pe cei care caută adevărul şi îi induce în eroare pe cei bine intenţionaţi. Satana este duşmanul întregului Adevăr şi în consecinţă duşmanul poruncilor lui Dumnezeu şi al Iubirii Sfinte.“

„Recunoaşteţi fumul satanei în lumea de astăzi. Acolo unde este fum, este foc. Apăraţi-vă inimile cu scutul Adevărului Sfîntului Mihai. Înţelegeţi că credinţa voastră este ţinta satanei. Aşadar, veniţi la mine, eu sînt protectoarea credinţei voastre.“

Citiţi Efeseni 6,10-17, versete pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

„ În rest, întăriți-vă în Domnul și în fața puterii lui. Îmbrăcați-vă cu armura lui Dumnezeu ca să puteți sta în picioare în fața înșelătoriilor diavolului, căci noi nu avem o luptă împotriva sîngelui și trupului, ci împotriva conducătorilor, împotriva puterilor, împotriva puterilor acestei lumi a întunericului, împotriva duhurilor răului care sunt în înălțimi.

De aceea, luați armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și, după ce veți fi învins toate, rămîneți [în picioare].

Așadar, stați drepți, încinși la coapse cu adevărul și îmbrăcați cu platoșa dreptății, 15 avînd încălțăminte în picioare, fiind gata pentru evanghelia păcii.

Să țineți întotdeauna scutul credinței cu care veți putea stinge săgețile aprinse ale Celui Rău.

Luați și coiful mîntuirii și sabia spiritului care este cuvîntul lui Dumnezeu.“

Sursa: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

http://www.bibliacatolica.ro/91/56-10-Efeseni.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Al doilea principiu moral al Adevărului

„Raiul şi iadul există în realitate.“

Mesajul Sfintei Fecioare către Holy Love

17 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa Credincioasă

Sfînta Fecioară vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Vin din nou să vorbesc Rămăşiţei Credincioase. Al doilea [principiu moral al] Adevărului pe care Rămăşiţa [credincioasă] trebuie să-l accepte este realitatea raiului şi iadului. Iată de ce mîntuirea este totul şi de ce ar trebui să vă preocupe judecata voastră finală. Dumnezeu creează fiecare suflet pentru a împărtăşi veşnicia cu El, dar este la latitudinea sufletului să dorească aceasta.“

„Vă invit să reflectaţi un moment la veşnicie. Veşnicia este pentru totdeauna, fără sfîrşit. În rai nu există timp şi spaţiu. Acelaşi lucru este adevărat şi pentru iad. Aceste concepte de timp şi spaţiu sînt specifice lumii. Isus vă cheamă la bucuria şi pacea veşnică cu El în Paradis. Satana încearcă să împiedice mîntuirea voastră şi vă conduce prin minciunile sale şi viclenie la tortura veşnică în împărăţia lui din iad. Cea mai mare minciună a lui este că nu există iad. Nu-l credeţi. Chiar dacă credeţi sau nu în rai şi iad, nu negaţi existenţa lor.“

„De-a lungul secolelor, au fost mulţi cei care au revenit pe pămînt pentru a da mărturie despre existenţa vieţii de apoi. Dacă aceste mărturii au fost acceptate ca fiind Adevărul, ceea ce şi sînt, umanitatea ar fi văzut limpede rolul ei în alegerea mîntuirii sale. Aşa stînd lucrurile, natura cinică acordă o ocazie favorabilă tentaţiei.“

„Cu cît sufletul acceptă să facă efortul de a alege raiul, cu atît este mai aproape de a accepta Iubirea Sfîntă. Niciodată să nu fiţi induşi în eroare de orice teorie conform căreia nu există viaţa de apoi sau că sufletul are a doua şansă prin reîncarnare. Acestea sînt minciunile satanei. Credeţi în Adevărul pe care vi-l dau astăzi.“

Sursa: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Primul principiu moral al Adevărului

„Există o judecată finală pentru fiecare suflet.“

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

16 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa Credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Mai întîi, vă rog să înţelegeţi că orice rămăşiţă nu este partea care se separă de rest, ci este partea care rămîne neschimbată. În consecinţă Rămăşiţa credincioasă este acea parte a credincioşilor care rămîne devotată credinţei, în timp ce o parte mai mare se îndepărtează de ea.“

„În acest sens să analizăm primul principiu moral al Adevărului, deoarece se referă la Rămăşiţa credincioasă. Există o judecată finală pentru fiecare suflet. Fiecare suflet are ceasul judecăţii sale în faţa Fiului meu. În momentul ultimei suflări, fiecare suflet va fi judecat în conformitate cu Iubirea Sfîntă sau absenţa Iubirii Sfinte din inima sa. Acest adevăr nu se schimbă în funcţie de împrejurări.“

„Iubirea Sfîntă este poarta şi calea care duce la mîntuire. Nimeni nu intră în Rai dacă nu-l iubeşte mai presus de toate pe Dumnezeu şi pe aproapele său ca pe sine însuşi. Iubirea Sfîntă este Voinţa lui Dumnezeu în acţiune.“

„Fiecare suflet ar trebui să-şi folosească timpul pe pămînt în încercarea sa de a-şi dobîndi mîntuirea. Aceasta este responsabilitatea fiecăruia. Liberul arbitru este oferit ca ocazia de a face alegeri bune şi de a dobîndi mîntuirea. Aceste principii ale Adevărului sînt liniile directoare cu privire la acest obiectiv. Fiecare din aceste Adevăruri susţin şi sînt susţinute de Iubirea Sfîntă.“

„Dacă faceţi din Iubirea Sfîntă un mod de viaţă, veţi fi pregătiţi pentru ceasul judecăţii în faţa Fiului meu. Nu veţi fi luaţi pe nepregătite. Să nu credeţi că în acel moment, în faţa Fiului meu puteţi negocia drumul vostru spre Rai. În acel moment Fiul meu vede limpede virtuţile în inima voastră. Fiţi pregătiţi!“

 

Citiţi 1 Ioan 4,21 şi 2 Ioan 1,6, versete pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

Sursa: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Devotații Mei slujitori sfințiți care rămîn loiali Cuvîntului Meu se vor ridica și vă vor călăuzi

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1333) din Cartea Adevărului

Miercuri, 4 martie 2015

jesus-misericordieux

Multiubita Mea fiică, Glasul Meu a fost redus la tăcere de spiritul întunericului tocmai cînd omenirea avea mai mare nevoie de Mine.

Bătălia spirituală este acerbă și este dusă de Împărăția Mea împotriva forțelor celui rău. Totuși mulți oameni sunt orbi la toate acestea pentru-că spiritul răului răspîndește o nouă falsă doctrină care, în aparență, va fi văzută ca fiind populară, admirată, salutată și aplaudată de aceia care pretind că rostesc Cuvîntul Meu, însă aceasta nu vine de la Mine.

Cel rău e precaut, viclean și prefăcut și astfel cînd agenții săi prezintă o nouă abordare a Învățăturilor Mele, voi puteți fi siguri că ele vor fi înfățișate într-un mod ademenitor care va părea a fi corect. Puterea dușmanilor Mei înăbușă Credința poporului Meu, care nu vede ce i se pune în față.

Confuzia nu vine de la Mine. Cuvîntul Meu este clar, Învățăturile Mele sunt veșnice. Omenirea a îmbrățișat umanismul și ateismul ca substitut al Meu. Eu am fost dat la o parte și numai anumite părți ale Cuvîntului Meu sunt tolerate, în timp ce alte părți ale sale au fost răstălmăcite pentru a se potrivi nevoilor păcătoșilor care vor să-și justifice nelegiuirile. Ei pot să-și aprobe între ei ereziile, însă Eu sunt atoatevăzător și Eu îi voi judeca pe Creștini după felul în care ei resping Cuvîntul Meu și după cum adoptă faptele care sunt împotriva Mea.

În lume Creștinii sunt degrabă ostracizați și vor îndura o mare suferință din cauza urii care există în lume împotriva Mea. Eu sunt disprețuit de cei care odată Mă cunoșteau dar care acum M-au respins. Abia dacă mai sunt tolerat de către cei care știu Cine Sunt Eu dar care resping unele dintre Învățăturile Mele din cauză că Adevărul îi deranjează.

Eu am fost ocolit de mulți în Timpul Meu de pe pămînt, mai ales de către acele suflete orgolioase care păstoreau Turma Mea în temple. Ei predicau Cuvîntul lui Dumnezeu dar nu le plăcea să audă Adevărul de pe Buzele Mele, ale Adevăratului Mesia.

Astăzi, există slujitori ai Mei neloiali care nu aderă la Adevăr. Mulți dintre ei nu mai acceptă Cuvîntul Meu Sfînt care, asemeni apei unui izvor, este limpede precum cristalul. Ei au murdărit apa care țîșnește din Duhul Sfînt, iar sufletele inocente vor bea din ea. Adevărul va fi distorsionat și mulți vor fi forțați să înghită doctrina întunericului, care va străluci orbitor precum o stea luminoasă. Noua doctrină falsă nu va avea nimic de-a face cu Mine și numai cei care cred în Preasfînta Biblie și care refuză să se abată de la ea vor găsi Viața Veșnică.

Eu am venit să vă aduc Adevărul pentru a vă salva și pentru asta voi M-ați răstignit. Totuși, prin Moartea Mea pe Cruce, Eu am învins moartea. Tot ce am făcut Eu era pentru voi și tot ceea ce rezultă din Victoria Mea asupra morții tot al vostru este. Viața trupului devine a voastră cînd credeți în Mine, iar sufletul vostru va trăi veșnic. Însă dacă Mă respingeți înainte de A Doua Mea Venire, nu veți fi pregătiți să Mă primiți. Dacă acceptați minciunile deși deja știți Adevărul Cuvîntului Meu, veți cădea în disperare. Iar acum Eu voi fi răstignit încă o dată și de data asta puțini vor jeli Trupul Meu – Biserica Mea – pentru că, pe cînd voi veni Eu în Ziua cea Mare, voi Mă veți fi părăsit. Veți uita de Mine, însă impostorul va fi idolatrizat, adorat și aplaudat precum un rege, în timp ce Eu voi zăcea aruncat în șanț și călcat în picioare.

Numai prin Puterea Duhului Sfînt vor fi capabili adevărații Mei discipoli să reziste în această bătălie pentru suflete, iar Eu vă dau toate Harurile pentru a vă deschide ochii spre Adevăr și pentru a împiedica înșelăciunea să vă devoreze.

Devotații Mei slujitori sfințiți, care rămîn loiali Cuvîntului Meu, se vor ridica și vă vor călăuzi pe Calea Adevărului. Acești curajoși slujitori sfințiți ai Mei vor primi Haruri exatraordinare pentru a le da creștinilor posibilitatea să vadă clar diferența dintre bine și rău. Prindeți curaj, voi toți și să știți că aceste Haruri sunt acum revărsate asupra acestor slujitori ai Mei, căci fără să fiți conduși de ei vouă v-ar fi foarte greu să proclamați Adevărul.

Eu vă iubesc pe toți. Eu nu vă voi părăsi niciodată. Vă trag spre Mine și insist să recitați Rugăciunile Cruciadei Mele pentru a primi Binecuvîntările care vă sunt necesare în călătoria care vă așteaptă. Duhul Sfînt se odihnește asupra voastră și voi veți fi înzestrați cu toate Darurile posibile pentru a vă susține devotamentul față de Mine.

Întotdeauna chemați-Mă să vă ajut, să vă dau curaj, tărie și capacitatea de a-i trata pe dușmanii voștri cu iubirea și compasiunea care sunt necesare, dacă e să deveniți adevărați discipoli ai Mei. A-i iubi pe dușmanii Mei nu înseamnă însă să acceptați ereziile. Vă cer de asemenea să refuzați să vă implicați în orice fel de ură în Numele Meu Sfînt.

Proclamați Cuvîntul Meu. Nu este nevoie să îl apărați.

Iubitul vostru Isus Cristos,
Salvatorul și Mîntuitorul întregii Omeniri

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1333/devotatii-mei-slujitori-sfintiti-care-raman-loiali-cuvantului-meu-se-vor-ridica-si-va-vor-calauzi/

 

Şapte principii morale ale Adevărului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

13 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa credincioasă

Mama Sfîntă spune: „Lăudat să fie Isus“.

„Dragi copii am venit din nou să ajut Rămăşiţa credincioasă – adică pe aceia dintre voi care cred încă în Tradiţie. Sînt cîteva adevăruri fundamentale pe care voi nu trebuie să le uitaţi niciodată şi pe care trebuie întotdeauna să le apăraţi.“

 1. „Există o judecată finală pentru fiecare suflet.“
 2. „Raiul şi iadul există în realitate.“
 3. „Satana există cu adevărat şi vrea să distrugă tot Adevărul.“
 4. „Trebuie să fiţi fermi cu privire la Adevăr între bine şi rău.“
 5. „Iubirea Sfîntă defineşte binele şi conduce la mîntuirea voastră.“
 6. „Orice păcat – orice compromitere a Adevărului şi abuz al autorităţii – este inspirat de interesul personal.“
 7. „Nu respectaţi niciodată omul şi opiniile sale mai mult decît pe Dumnezeu. Amintiţi-vă, Dumnezeu priveşte cu atenţie la ce ascultaţi şi nu pe acela pe care-l ascultaţi.“

„Fiecare din aceste puncte constituie piatra solidă a temeliei Rămăşiţei credincioase. Trăiţi-le.“

Surse: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

http://www.saintamour.org/messages/anneedeuxmillequinze.htm

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Justiţia ca doamnă

Justitia

    Vedeta incontestabilă a acestui început de an este, fără îndoială, justiţia. Dichisită, sulimenită şi siliconată ea s-a prezentat în faţa auditoriului ca nouă.

E drept, în ultimii 10 ani a cam stat de-o parte şi s-a menajat cît a putut de mult.

Totuşi, pentru a nu-şi ieşi din mînă, i-a alergat pe ogoarele patriei pe cetăţenii cinstiţi care, ca şi mine, au îndrăznit să meargă la referendumul din 29 iulie 2012 şi să voteze pentru îndepărtarea de la conducerea ţării a impostorului.

Rezultatul? S-a mai compromis încă o dată, dacă mai era nevoie.

În rest, şi-a ales clienţii pe sprînceană: care găinari, care certaţi cu comănduirea, adicătelea cu regimul B de tristă amintire. Dacă ţineţi minte, pînă mai dăunăzi, sintagma se referea doar la cei 25 de ani ai regimului C.

Acum ea, justiţia, ne cucereşte cu aerul ei dezinvolt şi triumfalist. Ne flutură în faţa ochilor dosare grele, ţinute în sertar, precum operele samizdat de odinioară şi arestaţi preventiv, eliberaţi apoi cu uşurinţă din lipsă de probe.

Tot acest spectacol, învăluit într-o perdea de fum, lasă un gust amar spectatorului.

Oare de ce-om fi consideraţi toţi fraieri şi neştiutori într-ale dreptului?

De ce, chiar şi în faţa unor evidenţe şi probe de necontestat, ea neagă cu vehemenţă adevărul?

Evident, retorice fiind, aceste întrebări nu reclamă un răspuns.

Şi totuşi…

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului