Daily Archives: 19 martie 2015

Al şaselea principiu moral al Adevărului

„Orice păcat – orice compromitere a Adevărului şi abuz al autorităţii – este inspirat de interesul personal.“

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

21 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa Credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Vin la voi, încă o dată, cu speranţă pentru Rămăşiţa [credincioasă]. Adevărul fundamental [Al şaselea principiu moral] pe care îl abordez astăzi este: orice păcat – orice compromitere a Adevărului şi abuz al autorităţii – este inspirat de interesul personal.“

„Aceasta nu este posibil dacă conştiinţa sufletului este formată în Iubirea Sfîntă. Nici un păcat nu este comis întîmplător, ci numai prin voinţa liberă. Păcătosul iubeşte păcatul mai mult decît pe Dumnezeu şi pe aproapele. Păcatul este egoist. Păcătosul are un interes propriu dezordonat pe care vrea să şi-l satisfacă. În momentul cedării în faţa păcatului această dorinţă are prioritate înaintea dreptăţii.“

„Sufletul poate compromite Adevărul, convingîndu-se el însuşi că păcatul nu este păcat. Acest compromis este, în sine, un păcat şi este întru totul egoist. Fiecare suflet are obligaţia de a descoperi Adevărul dintre bine şi rău.“

„Autoritatea comite un abuz atunci cînd conducătorul ţine mult la propriul său interes personal şi nu la bunăstarea subordonaţilor lui. În efortul de a-şi întări propria autoritate, îi poate îndepărta pe oameni de Adevăr. Interesul pentru bani şi pentru propria sa reputaţie este mai presus de responsabilitatea poziţiei sale. O asemenea autoritate nu este demnă de încredere sau chiar de ascultare.“

„Rămăşiţa [credincioasă] trebuie să ţină seama de aceasta, pentru că mulţi sînt induşi în eroare şi neinformaţi despre acest păcat particular.“

„Dragă Rămăşiţă [credincioasă] vreau să te sprijin să înţelegi că nu pierzi bunăvoinţa mea, dacă acţionezi cu cugetul curat în susţinerea preceptului [principiului Adevărului] Iubirii Sfinte, în ciuda autorităţii dezordonate sau compromiterii Adevărului. Eu , Mama voastră cerească rămîn cu voi. Multe [Sfinte] Tradiţii ar putea fi abandonate în viitor. Voi fi cu voi să vă ajut să descoperiţi Adevărul. Nu vă fie frică, dar fiţi atenţi. Atenţia este prudenţă. Frica este un demon care vă distruge pacea.“

 Citiţi 2 Tesaloniceni 2, 13-15, versete pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

„Însă noi, fraților iubiți în Domnul, suntem datori să-i mulțumim fără încetare lui Dumnezeu pentru voi, că v-a ales Dumnezeu încă de la început spre mîntuire în sfințirea Duhului și credința în adevăr, la care v-a chemat prin evanghelia noastră spre dobîndirea gloriei Domnului nostru Isus Cristos.

Așadar, fraților, rămîneți tari și țineți tradițiile pe care le-ați primit fie prin cuvînt, fie prin scrisoarea noastră.“

Surse: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

http://www.bibliacatolica.ro/91/60-14-2_Tesaloniceni.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului