Daily Archives: 30 martie 2015

Susţinerea misiunii Mariei Îndurării Divine

Green scapular

În data de 30 martie 2013, vizionara americană Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde a primit un mesaj de la Isus, în care Mîntuitorul a rugat-o să o ajute pe Maria Îndurării Divine în îndeplinirea misiunii sale.

„Ea este slujitoarea mea şi tu ar trebui să continui să o ajuţi cît poţi mai bine. Poţi avea pace ştiind că eu am instruit-o şi, deşi misiunea ei este diferită de a ta, ajutorul tău este necesar.“

Sursa: http://www.greenscapular.org/messages.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Recomandări pentru Rămăşiţa credincioasă

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

24 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Trebuie să precizez că Rămăşiţa credincioasă este compusă din toţi credincioşii, nu numai catolici. Rămăşiţa [credincioasă] este comunitatea tuturor acelora care apără în inimile lor valorile morale creştine în ciuda compromiterii Adevărului în lume. Tu, iubită Rămăşiţă, trebuie să faci efortul de a fi unită în Adevăr, aşa cum satana este îngemănarea răului în neadevăr. Dacă tu nu răspunzi chemării mele de a fi unită, vei fi înfrîntă. Nu lupta unul împotriva celuilalt. Recunoaşte-l pe duşman şi luptă împotriva lui. De aceea este atît de important să deosebeşti binele de rău.“

„Către toţi liderii, religioşi sau laici, vă spun nu faceţi din dreptatea socială un scop. Dacă faceţi aceasta toleraţi în cele din urmă păcate care reclamă dreptatea lui Dumnezeu. Voi slăbiţi morala societăţii în loc să o consolidaţi. Voi acţionaţi în uniune cu cel rău.“

„Catolicii trebuie să fie uniţi în Tradiţia Bisericii şi să nu accepte limbajul care admite schimbarea făcută în ascuns. Rămîneţi umăr lîngă umăr în Adevăr. Fiţi responsabili în faţa Adevărului, nu în faţa omului.“

„Fiul Meu m-a trimis pe mine cu aceste mesaje către Rămăşiţa credincioasă de a-i uni pe toţi în Adevăr. Nu priviţi la vreo definiţie nouă a «adevărului». Fiţi curajoşi în lupta voastră împotriva neadevărului. Rugaţi-vă să-l recunoaşteţi pe duşmanul care întotdeauna se ascunde în spatele binelui.“

Citiţi versetele pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

Romani 2:13

Pentru că nu cei care ascultă Legea sunt drepți la Dumnezeu, ci vor fi îndreptățiți cei care împlinesc Legea.“

Romani 16:17-18

„Totuși, vă îndemn, fraților, să vă păziți cu grijă de cei [care provoacă] dezbinări și scandaluri împotriva învățăturii pe care ați învățat s-o împliniți. Evitați-i, căci aceștia nu-l slujesc pe Domnul nostru Isus Cristos, ci pîntecele propriu și, prin cuvinte mieroase și măgulitoare, înșeală inimile celor simpli.“

Romani 1:18,32

„Într-adevăr, mînia lui Dumnezeu se revelează din cer asupra oricărei nelegiuiri și nedreptăți a oamenilor care înăbușă adevărul prin nelegiuire;“

„Aceștia, deși cunosc cele drepte ale lui Dumnezeu: că cei care practică astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le săvîrșesc, ci îi și aprobă pe cei care le săvîrșesc.“

Romani 2: 5-8

„Dar prin împietrirea ta și prin inima ta nepocăită, îți aduni mînie pentru ziua mîniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care îl va răsplăti pe fiecare după faptele sale.

Celor care prin statornicia în a face bine caută gloria, cinstea și nemurirea le va da viață veșnică, iar celor care, din ambiție și nesupunere față de adevăr, din contra, se supun nelegiuirii, [le va da] mînie și furie.“

Surse: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

http://www.bibliacatolica.ro/91/52-06-Romani.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului