Monthly Archives: aprilie 2015

Rezumat către Rămăşiţa Credincioasă

Mesajul lui Isus către Holy Love

6 martie 2015

Isus

„Sînt Isus al vostru, născut întrupat“

„Astăzi am venit să-ţi spun că Rămăşiţa Credincioasă este speranţa şi temelia Noului Ierusalim, pentru că atunci cînd voi reveni, toţi oamenii şi toate popoarele vor trăi conform Celor zece porunci ale Tatălui meu şi Principiilor morale ale Adevărului în Iubirea Sfîntă. Morala creştină va fi susţinută cu tărie şi Adevărul va deveni limpede.“

„Trăiţi conform acestor precepte [Cele zece porunci şi Principiile morale ale Adevărului] acum, aceasta mă mulţumeşte. Acesta este un semn al predestinării. Încă o dată, să ştiţi că nu există graniţe geografice care să delimiteze Rămăşiţa [Credincioasă]. Mai exact, aceasta se află în inimi. Semnul distinctiv, unitatea înăuntrul Rămăşiţei Credincioase este că ele nu se opun unele împotriva altora. Binele nu se împotriveşte binelui. Numai răul se împotriveşte binelui.“

„Feriţi-vă de ipocrizie, deoarece aceasta este o capcană pe care v-o pregăteşte satana.“

Liturghia de vineri

6 martie 2015

Isus este aici  arătîndu-şi Inima. El spune: „Sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

„Fraţilor mei şi surorilor, în această seară, vin din nou să invit toate popoarele şi toate naţiunile să se reunească în Rămăşiţa Credincioasă. Faceţi aceasta supunîndu-vă Poruncilor Iubirii Sfinte a Tatălui Meu.“

„În această seară vă dau Binecuvîntarea Mea a Divinei Iubiri.“

Sursa: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Tehnologia morţii creată de om se va întoarce împotriva lui şi nu va putea fi controlată

Apelul urgent al lui Dumnezeu Tatăl către omenire

20 aprilie 2015

Dieu le Pere

Poporul meu, vă dau pacea mea şi binecuvîntarea mea.

Energia nucleară va fi o calamitate pentru umanitate, foarte curînd pămîntul va începe să se clatine şi toate uzinele nucleare create de om vor deveni instabile şi vor elibera radiaţii pe care oamenii de ştiinţă ai acestei lumi nu le vor putea controla. O scurgere de radiaţii în lanţ se va declanşa, care va contamina atmosfera planetei, ducînd la consecinţe nefaste pentru omenire. Tehnologia morţii creată de om se va întoarce împotriva lui şi nu va putea fi controlată.

Moartea va veni în multe locuri pe pămînt, aerul planetei va fi contaminat şi ştiinţa omenească nu va putea face nimic. Creaţia mea se va răzvrăti împotriva omului pentru tot tratamentul rău şi abuzul pe care le-a suferit; radiaţiile vor devasta regiuni întregi şi creaturile mele vor suferi mutaţii, păsările vor muri împreună cu făpturile marine şi solul pămîntului nu va da decît fructe rele.

O mare foamete se apropie ca odinioară în Egipt, plăgi şi boli incurabile vor apărea decimînd o mare parte a omenirii. Tehnologia morţii va fi aceea care îşi va lua sarcina de a-l pedepsi pe omul însuşi.

Poporul meu, mîndria şi setea de putere ale regilor acestei lumi vor declanşa războiul şi cu el moartea şi dezolarea. Vă spun că fără a interveni, omul acestor ultime timpuri ar distruge creaţia mea: sărmane Ierusalime, pentru că fiii şi fiicele tale vor merge în exil şi mulţi vor muri trecînd prin deşert. Sigiliile sînt deja desfăcute şi tot ceea ce este scris se va întîmpla aşa cum a prezis Daniel (Daniel 12: 9-10). Judecata naţiunilor va începe, călăreţii dreptăţii mele străbat deja pămîntul de la est la vest, de la nord la sud. Cine va putea rezista zilelor dreptăţii mele? Oamenii cinstiţi şi cu inima sinceră vor fi singurii care vor putea fi salvaţi.

Femei ale Ierusalimului, intonaţi cîntece de jale şi îmbrăcaţi-vă în sac, pentru că războiul se apropie şi bărbaţii voştri poate nu se vor întoarce! Oh, oh, oh acestea sînt nenorocirile fiicei Sionului care plînge şi geme fără mîngîiere, văzîndu-se ofensată şi dezonorată. În zilele marii încercări oamenii vor fi mai rari decît aurul din Ofir.

Poporul meu, treziţi-vă din letargia voastră, pentru că regii acestei lumi se pregătesc de război; caii de luptă sînt deja pregătiţi şi păsările din oţel zboară deja: totul este pregătit şi planificat pentru a îndolia creaţia mea şi a decima populaţia omenirii. Pacea oamenilor se va sfîrşi. Poporul meu, rugaţi-vă, postiţi şi faceţi penitenţă pentru ca mînia mea dreaptă să nu extermine această omenire ingrată şi păcătoasă şi ca să poată rămîne supravieţuitori ai acestei purificări, care mîine să fie poporul meu ales. Pregătiţi-vă deci poporul meu, pentru că strigătul de război se aude deja; pregătiţi-vă vitejii mei şi intonaţi cîntece de victorie, deoarece zilele libertăţii voastre sînt aproape.

Tatăl vostru Yahve,

Domnul Naţiunilor

Faceţi cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Notă : astăzi se împlinesc 29 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl. Sarcofagul care acoperă reactorul accidentat este fisurat, iar noua structură de protecţie, care va reduce emisia de radiaţii, va fi finalizată pînă la jumătatea anului 2015.

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Prea multă dreptate este învăluită în tăcere şi niciodată proclamată

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

 23 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Ar trebui să fie limpede pentru Rămăşiţa Credincioasă faptul că prudenţa trebuie să dicteze în cine să credeţi şi pe cine să vă bizuiţi. Cei demni de crezare susţin Adevărul şi nu vorbesc sau acţionează în interes propriu. Ei nu au un plan ascuns în inimile lor; deci nici o viclenie. Acest lucru este valabil pentru toţi conducătorii laici sau religioşi. Cei care obiectează astăzi cel mai mult în privinţa sfatului meu pentru voi sînt conducătorii care vor putere absolută.“

„Niciodată nu este greşit să priviţi în direcţia în care sînteţi conduşi. Se sprijină ea pe cele Zece porunci şi prin urmare pe Iubirea Sfîntă? Este datoria voastră necondiţionată ca şi Creştin să analizaţi aceasta. Prea mulţi sînt induşi în eroare şi dezinformaţi. Prea multă dreptate este învăluită în tăcere şi niciodată proclamată.“

„Vă spun aceste lucruri nu ca să fiţi răzvrătiţi, ci mai degrabă să fiţi uniţi în Adevăr care este Iubirea Sfîntă.“

Citiţi versetele pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

Filipeni 2: 1-5

1 Deci dacă este o mîngîiere în Cristos, dacă este o stimulare a iubirii, dacă este o comuniune a duhului, dacă este o simțire și îndurare, faceți-mi bucuria deplină: să gîndiți la fel, să aveți aceeași iubire, aceeași simțire, un singur cuget.

Să nu faceți nimic din ambiție sau din laudă deșartă, ci, cu umilință, fiecare să-l considere pe celălalt mai presus de sine, fără ca cineva dintre voi aibă în vedere numai ale sale, ci și ale altora.

Să aveți în voi acea atitudine care este în Cristos Isus.

Surse: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

http://www.bibliacatolica.ro/91/57-11-Filipeni.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Giulgiul Mîntuitorului

SINDONE

În această primăvară, între 19 aprilie şi 24 iunie 2015, în Catedrala „Sfîntul Ioan Botezătorul“ din Torino este expus Sfîntul Giulgiu, pînza de in în care a fost înfăşurat trupul Mîntuitorului. Aflat de trei secole în custodia Domului, el reprezintă piesa arheologică cea mai studiată din lume, autenticitatea lui fiind mereu pusă la îndoială.

Credincioşii creştini îl consideră o relicvă, în timp ce o parte a opiniei publice consideră că este vorba despre un artefact (produs artificial sau accidental întâlnit în observarea și experi­mentarea unui fenomen natural).

Descrierea giulgiului ca relicvă o descoperim în meditaţiile Fericitei Anne Catherine Emmerich despre patimile Mîntuitorului, în capitolul LI „Îmbălsămarea trupului lui Isus“.

„În cele din urmă, au pus trupul lui Isus în giulgiul cel mare, lung de cinci metri, pe care Iosif din Arimateea îl cumpărase şi l-au înfăşurat în el. Trupul era aşezat pe diagonala giulgiului astfel încît un colţ al giulgiului a fost ridicat de la picioare pînă la piept, iar celălalt a fost tras peste cap şi peste umeri, în timp ce celelalte două capete au fost înfăşurate de două ori în jurul corpului.

Sfînta Fecioară, celelalte sfinte şi bărbaţii erau cu toţii îngenuncheaţi în jurul trupului lui Isus pentru a-şi lua rămas bun de El, cînd s-a petrecut un miracol tulburător. Urma trupului sfînt al lui Isus, cu toate rănile lui, a apărut pe ţesătura ce-l acoperea ca şi cum ar fi binevoit să le lase o imagine a lui prin toate voalurile cu care era înfăşurat, pentru a le mulţumi pentru grija și dragostea ce i-o arătaseră. Plini de lacrimi au îmbrăţişat minunatul trup şi plini de pioşenie au sărutat frumoasa urmă pe care o lăsase. Şi mai mare le-a fost uimirea cînd au ridicat giulgiul cu care era acoperit şi au văzut că toate fîşiile în care era înfăşurat trupul rămăseseră albe ca la început şi că numai giulgiul de deasupra fusese impregnat cu forma aceea minunată. Nu era un semn făcut de rănile sîngerînde, de vreme ce trupul era învelit şi înfăşurat în pînză şi mirodenii, ci era un portret supranatural care era o mărturie a puterii creative statornicite în trupul lui Isus. Am văzut multe lucruri legate de istoria acestui giulgiu, dar nu aş putea să le descriu într-o manieră coerentă. După Înviere, giulgiul a rămas în posesia prietenilor lui Isus, dar de două ori a căzut în mîinile fariseilor, iar mai tîrziu a fost venerat în mai multe locuri. L-am văzut într-un oraş din Asia, în posesia unor creştini care nu erau catolici. Am uitat numele oraşului care era situat într-o provincie aproape de ţara celor Trei Regi.“

(Din meditaţiile Annei Catherine Emmerich, Patimile Domnului nostru Iisus Hristos, Eikon, Cluj-Napoca, 2004, pp.231-232)

giulgiul-din-Torino

În anul 2012, în mesajul din 19 iulie adresat Mariei Îndurării Divine, Mîntuitorul i-a confirmat autenticitatea giulgiului.

„Fiica Mea preaiubită, este în curs de desfășurare un mare plan de inducere în eroare a copiilor lui Dumnezeu, pentru a distruge dovezile existenței Mele.

În curînd mulți se vor ivi, deghizați în slujitori sfințiți devotați Mie, pentru a încerca să distrugă credința în Mine, iubitul vostru Isus.

Ei vor începe prin a pune sub semnul întrebării nașterea Mea, puritatea Mamei Mele și Învierea Mea din morți.

Vor demoniza toate aceste lucruri ca fiind false și vor prezenta ceea ce ei numesc dovezi, pentru a se asigura că se vor îndoi cît mai mulți creștini asupra Vieții Mele pe pămînt.

Aceștia vor fabrica minciuni despre Răstignirea Mea și vor face afirmații despre moralitatea Mea.

Apoi, vor începe să atace relicvele (moaștele), punîndu-le la îndoială și încercînd a le prezenta ca fiind nimic mai mult decît superstiție în mintea creștinilor.

Apoi, există Giulgiul din Torino, pînza care a acoperit trupul Meu mort în mormînt. În cele din urmă ei vor refuza autenticitatea lui și vor promova minciuni.

Vor spune că brațele Mele sunt prea lungi și vor pune sub semnul întrebării și acest aspect. Totuși ei nu vor reuși să înțeleagă tortura Trupului Meu pe care a trebuit să o îndur în timpul Răstignirii Mele. Brațele Mele s-au dislocat în timpul Răstignirii și ca atare, imaginea de pe Giulgiul din Torino arată acest lucru.

Apoi, vor încerca să dovedească faptul că Învierea nu a avut loc niciodată. Vor răspîndi tot felul de minciuni în disperarea de a șterge toate urmele referitoare la Mine.

Surse: http://www.sacrasindone.org/2015-la-prossima-ostensione-della-sacra-sindone/

http://profetieavertisment.ro/mesaje/500/bratele-mele-au-fost-dislocate-in-timpul-rastignirii-mele-si-ca-atare-imaginea-de-pe-giulgiul-din-torino-arata-asta/

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Iertarea Sfîntă a lui Dumnezeu

Mesajul lui Isus către JNSR

Dimineaţa zilei de 27 decembrie 2014

veronese_dieu_le_pere

Iată anunţul pe care mi l-a făcut în această dimineaţă Isus Cristos.

A nins toată noaptea şi de la fereastra mea zăresc în depărtare păduricea şi parcul casei. Totul este alb…

«Alb ca Iertarea Sfîntă şi generală a lui Dumnezeu pentru toţi copiii Săi de pe Pămînt.» Amin.

Apartamentul meu este inundat de parfumul de tămîie şi de vocea Domnului nostru Isus Cristos care, din Cerul de Glorie, ne spune fără încetare:

„Veţi fi mîntuiţi unii prin alţii în primul rînd prin iertarea voastră reciprocă, deoarece Marea Iertare care vine din Cer prin Sfînta Voinţă a Dumnezeului vostru Unic şi Adevărat, nu poate veni decît în sufletele deja purificate între ele, albite deja ca acest Pămînt pe care, de la fereastra ta, îl vezi în această dimineaţă de 27 decembrie 2014, ziua acestui anunţ solemn care vine să-i informeze pe toţi fraţii tăi de pe pămînt, că Dumnezeu vine să vă ierte pe fiecare care doriţi să îndepliniţi Voinţa Sa Sfîntă.

Marea Iertare a lui Dumnezeu trebuie să înceapă cu iertarea unora şi altora pe acest pămînt care, la rîndul său, va fi apoi purificat.

Mulţumesc copila mea JNSR.

Dumnezeu te binecuvîntează în Numele Dumnezeului vostru cel Veşnic.

Isus Cristos

Sursa: http://www.jnsr.be/fr.htm

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Universul este pe punctul de a intra în stare de agitație, copiii mei veţi fi martorii multor fenomene cosmice

Apelul lui Isus Îndurător către omenire

14 aprilie 2015

jesus-misericordieux

Copiii mei, pacea să fie cu voi.

Zilele marii nenorociri se apropie, pregătiţi-vă spiritual, psihologic şi material pentru a putea suporta acele zile de nelinişte.

Nu vă pierdeţi capul, rugaţi-vă tot timpul şi cereţi ajutorul cerului pentru ca totul să fie mai suportabil pentru voi. Vă anunţ că zilele se vor scurta încă şi mai mult, nu vă fie frică, dacă zilele n-ar fi scurtate, n-aţi rezista purificării.

Copiii mei, ar fi bine ca voi să vă obişnuiţi, încă de pe acum, cu un nou stil de viaţă; culcaţi-vă mai devreme, pentru a putea să vă odihniţi suficient, deoarece orele nopţii vor fi foarte scurte. Se va produce un fenomen cosmic care va deplasa axa pămîntului  şi va face ca rotaţia pămîntului să se accelereze mai mult, ceea ce va determina scurtarea timpului, zilele ajungînd la limita duratei de douăsprezece ore. Acesta este timpul fixat de cer pentru începutul zilelor marii nenorociri.

Nu vă panicaţi, amintiţi-vă că totul este conform Voinţei Divine; totul va fi pus în dezordine în univers pentru a fi readaptat; numai astfel va putea reapărea o nouă creaţie. Universul este pe punctul de a intra în stare de agitaţie, copiii mei veţi fi martorii multor fenomene cosmice. Fenomene niciodată înainte văzute de omenire; focul din cer va cădea pe pămînt, aşa cum nu s-a mai văzut înainte şi multe naţiuni vor dispărea din cauza răutăţii lor şi a păcatului.

Toate creaturile şi creaţia se vor afla în mari suferinţe, conform Voinţei Divine a Tatălui meu. Este un timp pentru toate sub soare şi timpul marii nenorociri va sosi. Vă spun din nou, nu vă fie frică; dacă rămîneţi în Mine, asemenea mlădiţei de viţă de vie, nici un fir de păr nu vi se va pierde; dacă vă îndepărtaţi de Mine, vă veţi pierde. Eu sînt Viţa Vieţii Veşnice, Apa Vie care vă va purifica pentru a putea trăi veşnic. Rămîneţi în Mine şi tot ceea ce va veni va trece ca un vis pentru voi.

Respectaţi indicaţiile Mamei mele, amintiţi-vă că Ea va fi Tabernacolul în care Eu voi rămîne în acele zile. Căutaţi-o pe Mama mea şi voi mă veţi întîlni şi veţi găsi pacea şi consolarea în acele zile de nelinişte. Nu renunţaţi la rozarul său, pentru că el va fi busola care vă va duce la porţile Noii Mele Creaţii. Pacea mea v-o las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Căiţi-vă şi convertiţi-vă, deoarece Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.

Al vostru Isus Îndurător

Faceţi cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

O mare furtună se apropie și numai cei care iubesc adevărul vor rămîne fermi în credință

 

Mesajul Sfintei Fecioare din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4118 din 28 martie 2015

Dragi copii, vă invit să vă rugați din toată inima, deoarece numai astfel veți putea auzi vocea Fiului meu Isus. El vrea să vorbească cu voi. Ascultați-l și veți fi mari în credință. Vă cer să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Lăsați viețile voastre să vorbească mai tare despre Dumnezeu decît cuvintele voastre. Sînt Mama voastră și vreau să vă văd fericiți acum, aici pe Pămînt și mai tîrziu cu mine în Cer. Vă cer să fiți ascultători la chemările mele. Am venit din Cer să vă iau în Cer. Nu vă abateți de la calea pe care v-am arătat-o. Victoria voastră este în Dumnezeu. Timpurile pe care le-am prezis au sosit. O mare furtună se apropie și numai cei care iubesc adevărul vor rămîne fermi în credință. Mărturisirea, Euharistia, Sfîntul Rozar, Sfînta Scriptură, Consacrarea la Inima Mea Imaculată și fidelitatea față de adevărata Învățătură a Bisericii: acestea sînt armele victoriei. Mergeți mai departe fără frică. Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc încă o dată. Vă dau binecuvîntarea mea în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Sursa: http://www.pedroregis.com/english/mensagens_ing.phCopyright © 2013-2018 Revelații ale cerului

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

La mulți ani Sanctitatea Voastră!

pope-benedict-xvi

La împlinirea celor 88 de  ani îi urăm Sanctității Sale, Papa Benedict „La mulți ani!“ și multă sănătate .

Domnul să Vă binecuvînteze.

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Căiţi-vă şi convertiţi-vă pentru ca Avertismentul meu să nu vă surprindă în starea de păcat de moarte

Apelul urgent al lui Dumnezeu Tatăl către moştenitorii Săi

30 martie 2015

Dieu le Pere

Poporul meu , Moştenitorii mei, pacea mea şi binecuvîntarea mea să locuiască în voi.

Căiţi-vă şi convertiţi-vă pentru ca Avertismentul meu să nu vă surprindă în starea de păcat de moarte. Avertismentul meu este aproape şi mulţi, din pricina gravităţii păcatelor lor, nu vor mai reveni în această lume; sărmană omenire care aleargă încolo şi încoace, preocupată numai de lucrurile acestei lumi, care nu are timp să se gîndească un moment la faptele pe care mi le va prezenta cînd va trece în veşnicie. Oh, omenire unde vrei să ajungi? Ca Tată vă spun că dacă continuaţi să-l respingeţi pe Fiul meu şi să încălcaţi preceptele mele, ceea ce vă va aştepta în veşnicie nu va fi viaţa, ci moartea veşnică.

Fiul meu este calea pentru a veni la Mine, este Adevărul pe care-l căutaţi; Fiul meu este viaţa veşnică. Fiul meu este în Mine şi Eu în El şi tot ce v-a spus purcede din Mine, pentru că Eu sînt adevăr şi Adevărul este în Mine. Eu sînt în Fiul meu şi Fiul Meu în Mine. Dacă voi îl respingeţi, la fel faceţi şi cu Mine şi făcînd aceasta, voi îl respingeţi şi pe Spiritul de Iubire care ne uneşte. Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfînt, Trilogia de iubire, adevăr imuabil, viaţă prin definiţie, care guvernează creaţia cu iubire, înţelepciune şi dreptate.

Copiii mei, cînd păcătuiţi voi distrugeţi iubirea şi viaţa care purced din Mine; voi îl ofensaţi pe Dumnezeu şi dacă nu vă cereţi iertare şi nu vă căiţi din inimă, vă asumaţi acest păcat; vă veţi murdări spiritul vostru şi veţi îndepărta Spiritul lui Dumnezeu care locuieşte în voi prin viaţa pe care v-a dăruit-o. Dumnezeu este Viaţă şi Spirit care v-a creat din iubire. Totul în veşnicie va fi judecat în iubire, fiindcă prin iubire aţi fost creaţi împreună cu tot ceea ce există; iată de ce păcătuind, distrugeţi codul de iubire şi tot universul suferă, pentru că iubirea este unitate, este viaţă care purcede din Dumnezeu.

Timpul Îndurării mele se termină şi se va sfîrşi cu Avertismentul meu; voi aştepta cu răbdare ca ultima secundă să se scurgă în această lume, pentru ca apoi, să vă aştept în veşnicie, unde vă voi face o mică judecată personală şi fiecare va fi dus în locul potrivit conform faptelor şi păcatelor sale. Mulţi nu vor reveni în această lume din cauza gravităţii păcatelor lor, moartea veşnică îi va surprinde şi va fi răsplata lor, din cauza răutăţii totale cu care au muncit în această viaţă. Ca Tată, voi aştepta ca cei care vor reveni în această lume să fie conştienţi încă o dată că păcatul nu conduce decît la moarte; am încredere şi sper că după Avertismentul meu, ei se consacră în totalitate căutării mîntuirii lor.

Omenirea nu crede dacă nu vede semne, Avertismentul meu o va trezi şi ea mă va cunoaşte, pentru ca să nu mai pună la îndoială existenţa mea. Trecerea spre eternitate va fi purificare pentru mulţi şi pentru marea majoritate cel mai rău coşmar al său. Marea majoritate a acestei omeniri păcătoase va simţi în spirit durerea pe care o produce păcatul şi o mare parte va merge în infern, acolo vor fi plînsetele şi scrîşnirea dinţilor sufletelor condamnate; ele vor simţi focul infernului care arde şi care nu se stinge şi multora nu li se va permite să revină şi ele vor rămîne acolo pentru totdeauna.

Ca Tată, sper ca acest sublim act de îndurare care va fi Avertismentul meu să servească omenirii ca ea să reflecteze şi să revină la mine, deoarece mă doare şi mă întristează să văd cum se pierd atîtea suflete. Fiţi deci pregătiţi deoarece trecerea voastră spre veşnicie se apropie.

Tatăl vostru, Yahve,

Domnul naţiunilor

Faceţi cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Copilaşilor, fiţi pregătiţi fiindcă ultima domnie a adversarului meu este pe cale să înceapă!

Apelul extrem de urgent al Sfintei Fecioare Maria către copiii lui Dumnezeu

23 martie 2015

Maria Santi

Copilaşii inimii mele, pacea lui Dumnezeu să fie cu voi şi binecuvîntarea mea şi ocrotirea maternă să vă însoţească.

Copilaşilor, în fiecare zi bătălia spirituală este mai puternică, dar nu vă fie frică; eu sînt cu voi şi vă acopăr cu mantia mea, pentru ca voi să rămîneţi uniţi în Dumnezeu şi ca forţele răului să nu poată să vă facă rău. Intensificaţi-vă rugăciunea, postul şi penitenţa pentru ca puterea răului să nu continue să se întindă şi ca tentaculele sale de răutate să fie tăiate; răutatea subjugă inima acestei omeniri, omul de astăzi s-a îndepărtat de Dumnezeu şi nu cunoaşte îndurare; mîndria va aduce moartea veşnică unei mari părţi a acestei omeniri.

Cîte haruri se pierd datorită lipsei de credinţă şi compromisului unei imense majorităţi, care trăieşte zilnic fără a evalua consecinţele pe care păcatul său le aduce sufletului său. Copilaşilor, fiţi pregătiţi fiindcă ultima domnie a adversarului meu meu este pe cale să înceapă. Timpul semnului fiarei se apropie; emisarii răului aici pe pămînt, reprezentanţii francmasoneriei vor să instaureze Noua Ordine Mondială, care ar fi începutul sclaviei poporului lui Dumnezeu. Milioane de dispozitive cutanate, pe care le numiţi microcip, sînt deja gata pentru a fi implantate în toţi acei copii ai întunericului care,cu deplin consimţămînt şi raţiune, spun nu Dumnezeului vieţii.

Copilaşilor, resimt o mare tristeţe ştiind că multe suflete se vor lăsa însemnate din lipsă de cunoaştere şi, făcînd aceasta, se vor pierde.

Voi copiii mei, trebuie să vă rugaţi pentru această nevoie, ca cerul să nu permită să se piardă atîtea suflete. Multe, de frică că-şi pierd serviciul, se vor lăsa însemnate şi altele o vor face datorită lipsei de cunoaştere. Multe din aceste suflete spun că-l iubesc pe Dumnezeu, dar aceasta din vîrful buzelor, pentru că adversarul meu le va lua ca şi cum ar fi proprietatea sa.

Semnul fiarei soseşte, fiţi atenţi copilaşii mei să nu cădeţi în această înşelătorie; voi ştiţi bine că lăsîndu-vă însemnaţi vă veţi pierde sufletele. Atenţie la zilele de vaccinare la nivel mondial, pentru că multe din aceste vaccinuri vor veni cu dispozitivul, care prin injectare, vor introduce microcipul. Multe companii multinaţionale în serviciul adversarului meu vor începe să-i însemne pe funcţionarii lor cu microcipul şi oricine va refuza să-l pună îşi va pierde serviciul. Guvernanţii în slujba adversarului meu, în fiecare din ţările lor, vor pune în aplicare utilizarea obligatorie a microcipului pentru a putea, după ei, să ofere servicii medicale cu o mai bună acoperire. După prăbuşirea economiei, Banca mondială va implementa de asemenea utilizarea microcipului în toate serviciile bancare, cel care nu va avea microcipul implantat nu va putea duce la bun sfîrşit nici o tranzacţie financiară.

În timpul Noii Ordini Mondiale, utilizarea microcipului va fi obligatorie pentru a putea accede la toate serviciile pe care le furnizează statul în diferite ţări. Copilaşii mei,vă anunţ dinainte aceasta, pentru ca voi să vă pregătiţi încă de pe acum şi nimic să nu vă ia prin surprindere. Prăbuşirea economiei la nivel mondial este aproape. Vai de cei care şi-au pus credinţa şi încrederea în zeul ban, pentru că foarte curînd ei vor cădea cu zeul lor şi nu se vor ridica!

Totul este planificat de către emisarii răului pentru a accelera apariţia lui Anticrist şi a putea astfel să pună stăpînire pe bunurile lui Dumnezeu. Amintiţi-vă copilaşilor, că cerul v-a oferit cîteva arme puternice: rugăciunea, postul şi penitenţa; aduceţi-le la îndeplinire printr-un lanţ la nivel mondial care să distrugă planurile adversarului meu şi ale cohortelor celui rău. Rugaţi-vă ca acest eveniment să nu se producă înainte ca cerul să fi prevăzut aceasta; de lanţul vostru de rugăciuni depinde prevenirea sau eşecul planurilor adversarului meu. Dacă vă rugaţi, postiţi şi faceţi penitenţă, Tatăl Meu va opri acest eveniment pentru ca voi să vă pregătiţi mai bine; dacă nu, adversarul meu va instala guvernul său de dominare şi exterminare înaintea timpului stabilit de cer.

Evenimentele cele mai apropiate sînt prăbuşirea economiei la nivel mondial, războiul şi schisma în Biserica Fiului Meu. Te îndemn Armată Militantă Marială să te uneşti în rugăciune la nivel mondial şi Tatăl Meu va opri, pentru o scurtă perioadă, aceste evenimente care sînt pe punctul de a se întîmpla, ca voi să vă pregătiţi. Tot ceea ce a fost scris se va îndeplini literă cu literă şi nu este cale de întoarcere; dar puterea rugăciunii poate să le oprească pentru o scurtă perioadă ca voi să vă pregătiţi şi să puteţi, prin harul lui Dumnezeu, să depăşiţi aceste necazuri.

Curaj deci, copilaşii mei, contaţi pe Mine cea care sînt Mama voastră, niciodată nu voi înceta să mijlocesc pentru voi.

Vă iubesc.

Mama voastră,

Sfînta Fecioară Maria (Maria Santificadora)

Faceţi cunoscute mesajele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/francais.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Duminica Îndurării Divine – indulgenţa plenară

jesus-misericordieux

Anul acesta Îndurarea Divină este sărbătorită duminică 12 aprilie, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te Maria şi Credo.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/category/indurarea-divina/