Daily Archives: 14 aprilie 2015

Căiţi-vă şi convertiţi-vă pentru ca Avertismentul meu să nu vă surprindă în starea de păcat de moarte

Apelul urgent al lui Dumnezeu Tatăl către moştenitorii Săi

30 martie 2015

Dieu le Pere

Poporul meu , Moştenitorii mei, pacea mea şi binecuvîntarea mea să locuiască în voi.

Căiţi-vă şi convertiţi-vă pentru ca Avertismentul meu să nu vă surprindă în starea de păcat de moarte. Avertismentul meu este aproape şi mulţi, din pricina gravităţii păcatelor lor, nu vor mai reveni în această lume; sărmană omenire care aleargă încolo şi încoace, preocupată numai de lucrurile acestei lumi, care nu are timp să se gîndească un moment la faptele pe care mi le va prezenta cînd va trece în veşnicie. Oh, omenire unde vrei să ajungi? Ca Tată vă spun că dacă continuaţi să-l respingeţi pe Fiul meu şi să încălcaţi preceptele mele, ceea ce vă va aştepta în veşnicie nu va fi viaţa, ci moartea veşnică.

Fiul meu este calea pentru a veni la Mine, este Adevărul pe care-l căutaţi; Fiul meu este viaţa veşnică. Fiul meu este în Mine şi Eu în El şi tot ce v-a spus purcede din Mine, pentru că Eu sînt adevăr şi Adevărul este în Mine. Eu sînt în Fiul meu şi Fiul Meu în Mine. Dacă voi îl respingeţi, la fel faceţi şi cu Mine şi făcînd aceasta, voi îl respingeţi şi pe Spiritul de Iubire care ne uneşte. Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfînt, Trilogia de iubire, adevăr imuabil, viaţă prin definiţie, care guvernează creaţia cu iubire, înţelepciune şi dreptate.

Copiii mei, cînd păcătuiţi voi distrugeţi iubirea şi viaţa care purced din Mine; voi îl ofensaţi pe Dumnezeu şi dacă nu vă cereţi iertare şi nu vă căiţi din inimă, vă asumaţi acest păcat; vă veţi murdări spiritul vostru şi veţi îndepărta Spiritul lui Dumnezeu care locuieşte în voi prin viaţa pe care v-a dăruit-o. Dumnezeu este Viaţă şi Spirit care v-a creat din iubire. Totul în veşnicie va fi judecat în iubire, fiindcă prin iubire aţi fost creaţi împreună cu tot ceea ce există; iată de ce păcătuind, distrugeţi codul de iubire şi tot universul suferă, pentru că iubirea este unitate, este viaţă care purcede din Dumnezeu.

Timpul Îndurării mele se termină şi se va sfîrşi cu Avertismentul meu; voi aştepta cu răbdare ca ultima secundă să se scurgă în această lume, pentru ca apoi, să vă aştept în veşnicie, unde vă voi face o mică judecată personală şi fiecare va fi dus în locul potrivit conform faptelor şi păcatelor sale. Mulţi nu vor reveni în această lume din cauza gravităţii păcatelor lor, moartea veşnică îi va surprinde şi va fi răsplata lor, din cauza răutăţii totale cu care au muncit în această viaţă. Ca Tată, voi aştepta ca cei care vor reveni în această lume să fie conştienţi încă o dată că păcatul nu conduce decît la moarte; am încredere şi sper că după Avertismentul meu, ei se consacră în totalitate căutării mîntuirii lor.

Omenirea nu crede dacă nu vede semne, Avertismentul meu o va trezi şi ea mă va cunoaşte, pentru ca să nu mai pună la îndoială existenţa mea. Trecerea spre eternitate va fi purificare pentru mulţi şi pentru marea majoritate cel mai rău coşmar al său. Marea majoritate a acestei omeniri păcătoase va simţi în spirit durerea pe care o produce păcatul şi o mare parte va merge în infern, acolo vor fi plînsetele şi scrîşnirea dinţilor sufletelor condamnate; ele vor simţi focul infernului care arde şi care nu se stinge şi multora nu li se va permite să revină şi ele vor rămîne acolo pentru totdeauna.

Ca Tată, sper ca acest sublim act de îndurare care va fi Avertismentul meu să servească omenirii ca ea să reflecteze şi să revină la mine, deoarece mă doare şi mă întristează să văd cum se pierd atîtea suflete. Fiţi deci pregătiţi deoarece trecerea voastră spre veşnicie se apropie.

Tatăl vostru, Yahve,

Domnul naţiunilor

Faceţi cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului