Daily Archives: 23 aprilie 2015

Prea multă dreptate este învăluită în tăcere şi niciodată proclamată

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

 23 februarie 2015

Holy Love

Către Rămăşiţa credincioasă

Sfînta Fecioară, vine ca fiind Maria, Refugiul Iubirii Sfinte.

Ea spune: „Lăudat să fie Isus.“

„Ar trebui să fie limpede pentru Rămăşiţa Credincioasă faptul că prudenţa trebuie să dicteze în cine să credeţi şi pe cine să vă bizuiţi. Cei demni de crezare susţin Adevărul şi nu vorbesc sau acţionează în interes propriu. Ei nu au un plan ascuns în inimile lor; deci nici o viclenie. Acest lucru este valabil pentru toţi conducătorii laici sau religioşi. Cei care obiectează astăzi cel mai mult în privinţa sfatului meu pentru voi sînt conducătorii care vor putere absolută.“

„Niciodată nu este greşit să priviţi în direcţia în care sînteţi conduşi. Se sprijină ea pe cele Zece porunci şi prin urmare pe Iubirea Sfîntă? Este datoria voastră necondiţionată ca şi Creştin să analizaţi aceasta. Prea mulţi sînt induşi în eroare şi dezinformaţi. Prea multă dreptate este învăluită în tăcere şi niciodată proclamată.“

„Vă spun aceste lucruri nu ca să fiţi răzvrătiţi, ci mai degrabă să fiţi uniţi în Adevăr care este Iubirea Sfîntă.“

Citiţi versetele pe care Maria, Refugiul Iubirii Sfinte a cerut să le lecturăm.

Filipeni 2: 1-5

1 Deci dacă este o mîngîiere în Cristos, dacă este o stimulare a iubirii, dacă este o comuniune a duhului, dacă este o simțire și îndurare, faceți-mi bucuria deplină: să gîndiți la fel, să aveți aceeași iubire, aceeași simțire, un singur cuget.

Să nu faceți nimic din ambiție sau din laudă deșartă, ci, cu umilință, fiecare să-l considere pe celălalt mai presus de sine, fără ca cineva dintre voi aibă în vedere numai ale sale, ci și ale altora.

Să aveți în voi acea atitudine care este în Cristos Isus.

Surse: http://www.holylove.org/messages_by_year.php

http://www.bibliacatolica.ro/91/57-11-Filipeni.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului