Daily Archives: 26 aprilie 2015

Tehnologia morţii creată de om se va întoarce împotriva lui şi nu va putea fi controlată

Apelul urgent al lui Dumnezeu Tatăl către omenire

20 aprilie 2015

Dieu le Pere

Poporul meu, vă dau pacea mea şi binecuvîntarea mea.

Energia nucleară va fi o calamitate pentru umanitate, foarte curînd pămîntul va începe să se clatine şi toate uzinele nucleare create de om vor deveni instabile şi vor elibera radiaţii pe care oamenii de ştiinţă ai acestei lumi nu le vor putea controla. O scurgere de radiaţii în lanţ se va declanşa, care va contamina atmosfera planetei, ducînd la consecinţe nefaste pentru omenire. Tehnologia morţii creată de om se va întoarce împotriva lui şi nu va putea fi controlată.

Moartea va veni în multe locuri pe pămînt, aerul planetei va fi contaminat şi ştiinţa omenească nu va putea face nimic. Creaţia mea se va răzvrăti împotriva omului pentru tot tratamentul rău şi abuzul pe care le-a suferit; radiaţiile vor devasta regiuni întregi şi creaturile mele vor suferi mutaţii, păsările vor muri împreună cu făpturile marine şi solul pămîntului nu va da decît fructe rele.

O mare foamete se apropie ca odinioară în Egipt, plăgi şi boli incurabile vor apărea decimînd o mare parte a omenirii. Tehnologia morţii va fi aceea care îşi va lua sarcina de a-l pedepsi pe omul însuşi.

Poporul meu, mîndria şi setea de putere ale regilor acestei lumi vor declanşa războiul şi cu el moartea şi dezolarea. Vă spun că fără a interveni, omul acestor ultime timpuri ar distruge creaţia mea: sărmane Ierusalime, pentru că fiii şi fiicele tale vor merge în exil şi mulţi vor muri trecînd prin deşert. Sigiliile sînt deja desfăcute şi tot ceea ce este scris se va întîmpla aşa cum a prezis Daniel (Daniel 12: 9-10). Judecata naţiunilor va începe, călăreţii dreptăţii mele străbat deja pămîntul de la est la vest, de la nord la sud. Cine va putea rezista zilelor dreptăţii mele? Oamenii cinstiţi şi cu inima sinceră vor fi singurii care vor putea fi salvaţi.

Femei ale Ierusalimului, intonaţi cîntece de jale şi îmbrăcaţi-vă în sac, pentru că războiul se apropie şi bărbaţii voştri poate nu se vor întoarce! Oh, oh, oh acestea sînt nenorocirile fiicei Sionului care plînge şi geme fără mîngîiere, văzîndu-se ofensată şi dezonorată. În zilele marii încercări oamenii vor fi mai rari decît aurul din Ofir.

Poporul meu, treziţi-vă din letargia voastră, pentru că regii acestei lumi se pregătesc de război; caii de luptă sînt deja pregătiţi şi păsările din oţel zboară deja: totul este pregătit şi planificat pentru a îndolia creaţia mea şi a decima populaţia omenirii. Pacea oamenilor se va sfîrşi. Poporul meu, rugaţi-vă, postiţi şi faceţi penitenţă pentru ca mînia mea dreaptă să nu extermine această omenire ingrată şi păcătoasă şi ca să poată rămîne supravieţuitori ai acestei purificări, care mîine să fie poporul meu ales. Pregătiţi-vă deci poporul meu, pentru că strigătul de război se aude deja; pregătiţi-vă vitejii mei şi intonaţi cîntece de victorie, deoarece zilele libertăţii voastre sînt aproape.

Tatăl vostru Yahve,

Domnul Naţiunilor

Faceţi cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Notă : astăzi se împlinesc 29 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl. Sarcofagul care acoperă reactorul accidentat este fisurat, iar noua structură de protecţie, care va reduce emisia de radiaţii, va fi finalizată pînă la jumătatea anului 2015.

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului