Monthly Archives: iunie 2015

Cruciada specială de rugăciune din 7 iulie 2015

În ziua de 7 iulie 2015, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: guvernanți, națiuni și evitarea războaielor

Se vor recita:

 1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele trei Mistere tradiţionale);
 2. Rozarul Îndurării Divine;
 3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 2, 14, 27, 31, 32, 42, 54, 61, 77, 83, 84, 85, 87, 98, 99, 120, 162, 164, 96
 4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
 5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
 6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihai;
 7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr.96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/news/croisade-de-pri%C3%A8re-speciale-du-7-du-mois-/

O mare foamete este la orizont și numai aceia care se roagă acum și se pregătesc acum vor fi protejați de efectele cele mai grave ale ei

Green scapular

Mesajul lui Dumnezeu Tatăl către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

14 iunie 2015

Anna Marie: Doamne, aud că mă chemați din nou (Isus i-a dat mai devreme Annei Maria un mesaj personal). Doamne, pot să întreb…sînteți Tatăl, Fiul sau Spiritul Sfînt?

Dumnezeu Tatăl: Preaiubiților, sînt Tatăl vostru Ceresc.

Anna Marie: Da, Tată Ceresc. Pot să vă întreb, vă rog, vă prosternați și îl adorați pe Fiul vostru Preaiubit și Sfînt, Isus din Nazaret, care este unicul vostru Fiu, născut din Fecioara Maria, care a suferit, a murit, a fost îngropat, a coborît în infern, a înviat și s-a înălțat la Cer și acum șade în dreapta voastră pentru a judeca viii și morții?

Dumnezeu Tatăl: Da, draga mea fiică, Eu, Tatăl vostru Ceresc, acum și în veșnicie mă prostern și-L ador pe Fiul Meu Preaiubit și Sfînt, Isus din Nazaret, care a fost răstignit și a murit pentru păcatele întregii omenirii. Care a fost îngropat, a coborît în infern, a înviat și s-a înălțat la Cer, unde Fiul Meu Preaiubit șade acum la dreapta mea pentru a judeca viii și morții.

Anna Marie: Da, Doamne, vă rog vorbiți-i fiicei voastre păcătoase care acum ascultă.

Dumnezeu Tatăl: Draga mea slujitoare păcătoasă (mesaj personal dat), cunosc întrebarea ta: „S-au rugat suficiente suflete Novena Liturghiilor în timpul lunii mai pentru a atenua atacul planificat împotriva națiunii voastre?“

Anna Marie: Da, Doamne și Tată Ceresc.

Dumnezeu Tatăl: Răspunsul este DA, voi atenua marea lovitură prevăzută împotriva țării voastre pentru că au fost multe suflete drepte care s-au rugat. Au fost apostolii mei ai Scapularului Verde, fiii mei preaiubiți.

Anna Marie: Da, Doamne.

Dumnezeu Tatăl: Mulți au răspuns acestei cereri și Eu îi rog să continue să o facă. Cer tuturor apostolilor acestui mare și sfînt minister să continue să se roage pentru propria lor națiune. O mare foamete este la orizont și numai aceia care se roagă acum și se pregătesc acum vor fi protejați de efectele cele mai grave ale ei.

Anna Marie: Da, Doamne.

Dumnezeu Tatăl: Acum mergeți, nu uitați să vă rugați zilnic Sfintele Rozare, Rozarul Îndurării și vă rog asistați zilnic la liturghie, dacă se poate. Oferiți Prețiosul Trup și Sînge al Divinului Meu Fiu pentru atenuarea marii foamete care se apropie de toate națiunile. Mergeți în pace, mergeți în rugăciune și să știți că Tatăl vostru iubește pe fiecare din copiii săi.

Anna Marie: Da, Doamne. Noi toți vă iubim Tată și vă mulțumim pentru Fiul vostru divin Isus. Tată, fiți lăudat.

Dumnezeu Tatăl: Fii liniștită fiică, Eu sînt întotdeauna cu voi, vă păzesc și veghez asupra voastră.

Anna Marie: Da, Doamne, sînt slujitoarea voastră.

Dumnezeu Tatăl: Știu acest lucru.

Sfîrșitul mesajului: Isus a venit să o vadă pe Anna Maria (AT 11:15 PM) în aceeași zi. El i-a cerut ca ea să răspîndească acest mesaj, pentru ca toți să știe că se apropie o mare foamete și fiecare să se pregătească, fiind dispus să asculte și să acționeze în consecință, astfel încît familia lui să fie pregătită cînd aceasta se va întîmpla. Iată două adrese web privind rezervele de hrană: www.beprepared.com și  www.wisefoodstorage.com.

Notă: Novena liturghiilor își are originea în cele nouă zile care separă sărbătoarea Înălțării de cea a Rusaliilor. Cifra 9 este simbolică, este multiplicarea de trei ori a cifrei 3, cea care reprezintă perfecțiunea Persoanelor Divine.

Această novenă liturgică este importantă; în Faptele Apostolilor, Biserica este reprezentată în rugăciune împreună cu Fecioara Maria. Acesta este deci arhetipul rugăciunii Bisericii. Aceasta este o rugăciune ecleziastică, dar mai este și o rugăciune care exprimă o dorință, o așteptare. Din această novenă s-au născut novenele devoționale (Novena Imaculatei Concepții, a Sfîntului Iosif etc.) și de asemenea tradiția novenelor liturghiilor.

Surse: http://www.greenscapular.org/Adobe/Messages/2015%20MESSAGES.pdf

http://www.aiderpretres.fr/questions-reponses/78-intentions-et-offrandes/109-origine-neuvaine-messes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

 

Inimi indiferente, treziţi-vă, treziţi-vă din letargia voastră spirituală; hotărîţi-vă o dată pentru totdeauna, fiindcă vine noaptea şi ușa vi se va închide în față!

Apelul urgent al lui Isus Bunul Păstor către turma sa

13 mai 2015

Isus Pastorul

Pace vouă, credincioşilor turmei mele.

Trompetele vor suna din nou şi de această dată chemarea lor va fi mai puternică; ele vor avertiza omenirea să se pregătească spiritual, material şi psihologic privind sosirea tuturor evenimentelor fixate pentru acest sfîrşit al timpurilor. Turma mea, furia naturii se va declanşa şi îl va pedepsi pe om pentru întreaga comportare rea şi ofensa primită din mîna sa; un lanţ de foc este pe punctul de a ţîşni din pămînt, vulcanii se vor trezi asemenea dragonilor şi focul din gurile lor va transforma în cenuşă numeroase locuri pe pămînt.

Creaţia va intra în ultimele dureri ale naşterii şi plînsetul ei se va face auzit în cele patru colţuri ale pămîntului. Sfere de foc din spaţiu se apropie de pămînt în direcţia naţiunilor necredincioase; se vor manifesta fenomene cereşti pe care nici un ochi nu le-a văzut vreodată; întregul univers va fi cuprins de spaimă şi pămîntul se va mişca. Continentele se vor deplasa din cauza tasării plăcilor tectonice şi pămîntul se va transforma dînd naştere Noii Creaţii.

Turma mea, nu vă înspăimîntaţi, voi ştiţi bine că totul trebuie să se întîmple ca să poată apărea o nouă creaţie; în zilele de încercare rugaţi-vă şi aduceţi laude şi totul va fi conform voinţei Tatălui meu. Dacă rămîneţi uniţi în Dumnezeu , nimic nu vi se va întîmpla, credinţa voastră şi încrederea în voinţa divină vă vor ajuta să suportaţi acele zile de încercare. Ca Bun Păstor vă anunţ ceea ce vine, pentru ca voi să vă pregătiţi şi nimic să nu vă ia prin surprindere.

Evenimentele sînt foarte apropiate; de aceea voi trebuie să fiţi atenţi şi vigilenţi ca nişte buni soldaţi; purtînd întotdeauna Armura voastră Spirituală, atît ziua cît şi noaptea şi mergînd asemenea copiilor luminii, pentru ca lumina voastră să lumineze întunericul care se apropie şi ca voi să fiţi un far care călăuzeşte toate acele suflete care merg încă în indiferență şi întuneric.

Inimi indiferente, treziţi-vă, treziţi-vă din letargia voastră spirituală; hotărîţi-vă o dată pentru totdeauna, fiindcă vine noaptea şi uşa vi se va închide în față! Amintiţi-vă că nu cel care spune Doamne, Doamne va intra în Împărăţia Cerurilor, ci cel care face voinţa Tatălui Meu din Ceruri (Mt-7:21). Voi, copii nehotărîţi nu sînteţi niciodată decişi şi aceasta va fi pierzania voastră, dacă nu veţi reveni cît mai curînd pe drumul mîntuirii.

Copii nehotărîţi, dacă continuaţi în indiferenţa voastră spirituală, vă asigur că veţi pierde, pentru că vă voi vărsa din gura mea! Sau sînteţi cu Dumnezeu, sau sînteţi cu lumea şi prinţul său. Observaţi că nu mai este timp şi că dreptatea divină va debuta şi în acel timp nimeni nu va ține seama de voi. Barca Îndurării mele este gata de plecare, grăbiţi-vă şi cumpăraţi biletul mîntuirii care vă dă viaţa veşnică.

Pacea mea v-o las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Căiţi-vă şi convertiţi-vă, deoarece Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.

Învăţătorul vostru Isus, Bunul Păstor

Faceţi cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

J M W Turner

Turner

Joseph Mallord William Turner (1775-1851), supranumit „pictorul luminii“,peisagist, acuarelist, gravor englez, este considerat precursor al impresionismului împreună cu contemporanul său John Constable (al cărui „Studiu de nori“ l-am ales ca fundal al blogului).

„Dramaturg al luminii, pictorul a trăit cu intensitate nevoia şi speranţa descătuşării ei. Răsturnînd realul în profunzimile visului, el a ridicat în fond visul la înălţimea realului. Decantînd impresii fugitive, sublimînd senzaţii, suprapunînd culorile cu o tehnică rămasă pînă astăzi necunoscută, operînd cu acea impresie vizionară, cum s-a spus, specifică artei sale, Turner şi-a subordonat sensibilitatea acestei voinţe dureroase de a smulge lumina din culoare, de a-i da elanul, prospeţimea, relieful şi puterea de expresie a adevărului însuşi. Realizînd uriaşe panouri în care coexistă peisajul de culoare, peisajul-desen sau peisajul imaginar, construind cu o emoţionantă libertate interioară peisaje de tip mitologic sau istoric (neafectate de ponciful atribuit a priori acestui gen de către Baudelaire în paginile închinate Salonului din 1846), pictorul a fost preocupat permanent de misterul culorii. Dramatismul viziunilor sale s-a acordat întotdeauna organic cu dramatismul acestor căutări. Turner nu a pornit niciodată de la soluţii gata făcute, comod utilizabile, iar cînd după 1830 se orienta tot mai vizibil către abstractizarea culorilor, gestul era o concluzie şi un început, o continuare ascendentă, o fixare într-un plan superior a artei sale şi a artei moderne în general.

S-a discutat mult şi totuşi puţin despre aportul artei sale la dezvoltarea impresionismului. Criticii englezi, cu excepţia marelui Ruskin, şi-au clarificat atitudinea destul de tîrziu. Critica franceză, pariziană şi conservatoare, l-a acceptat mai degrabă pe Constable ca înnoitor. Doar pictorii înşişi, reprezentanţii străluciţi ai impresionismului, RenoirPissarroSisleyMonet şi alţii, în cunoscuta scrisoare trimisă lui Coutts Lindsay, după ce precizează că scopul lor era «să interpreteze forma în mişcare cît şi fenomenele fugitive ale luminii», au simţit nevoia să mărturisească simplu «că ei nu pot uita că au fost precedaţi, în această privinţă, de un mare maestru al şcolii engleze, ilustrul Turner». Mai mult, ceva mai tîrziu, neoimpresionistul Paul Signac îl consideră pe Turner apropiat chiar de tehnica severă a difuzării culorii, a fărîmiţării savante a acesteia cultivată de poantilişti. ( De altfel însuşi cuvîntul englezesc «stippling» nu înseamnă decît «poantilizare»).

Argumentul suprem în privinţa noutăţii şi modernităţii frapante a picturii turneriene i-l oferă aceluiaşi Paul Signac cartea americanului O.N.Rood «Teoria ştiinţifică a culorilor», în care pictorul englez apare ca un maestru excepţional al tehnicii degradeului.“

Iată cîteva dintre pînzele sale:

Turner 1 Turner 2 Turner3Mount-Vesuvius-in-Eruption,-1817 Turner4The-Grand-Canal,-Venice-1835 Turner5A-Lime-Kiln-at-Coalbrookdale,-c.1797Turner6The-Red-Rigi,-1842

Întreaga operă a artistului o puteți vizualiza pe situl: William Turner – The complete works.

Sursa: Vasile Nicolescu, Clasicii picturii universale, Turner, Meridiane, Bucureşti, 1979, pp.9-10.

 

Trădătorii credinţei vor provoca un mare rău spiritual în vieţile sărmanilor mei copii

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4146 din 30 mai 2015

Dragi copii, iubiţi şi apăraţi adevărul. Voi sînteţi ai lui Dumnezeu. Nu lăsaţi ca diavolul să învingă. Omenirea a devenit sclava păcatului şi mulţi dintre sărmanii mei copii merg ca orbii conduşi de alţi orbi. Am venit din cer să vă ajut. Fiţi ascultători. Nu vă încrucişaţi braţele. Acum este momentul potrivit pentru mărturia voastră sinceră şi curajoasă. Daţi ce este mai bun din voi şi Dumnezeu vă va răsplăti cu generozitate. Căutaţi putere în rugăciune, în ascultarea Evangheliei şi în Euharistie. Dedicaţi-vă o parte din timp rugăciunii în familie. Chemaţi-l pe Isus şi El va fi întotdeauna aproape de voi. Trădătorii credinţei vor provoca un mare rău spiritual în vieţile sărmanilor mei copii. Rugaţi-vă. După toată această nenorocire Dumnezeu vă va şterge lacrimile. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Nu vă pierdeţi curajul. Mergeţi înainte fără teamă. Acesta este mesajul pe care vi-l transmit în numele Preasfintei Treimi. Vă mulţumesc pentru că mi-aţi permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Sursa: http://pedroregis.com/mensagens_por.php

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Sărbătoarea Mamei Mîntuirii

Astăzi, 4 iunie 2015 este Sărbătoarea Mamei Mîntuirii, a Sfîntei Fecioare Maria, corăscumpărătoarea noastră.

MMintuirii AM Mintuirii R

Reluăm cu acest prilej mesajul de anul trecut pe care Maria Îndurării Divine l-a primit de la Preasfînta Maria, privind semnificația și importanța acestei sărbătoriri.

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Maria Îndurării Divine

Miercuri, 4 iunie 2014

Dragii mei copii, mîntuirea poate fi acordată numai de către Fiul meu, Isus Cristos, sufletelor care acceptă Divina Sa Milostivire.

     Cu toate acestea, Medalia Mîntuirii este un Dar excepțional al Cerului, acordat lumii datorită marii Iubiri pe care Fiul meu o are pentru toți copiii lui Dumnezeu. Prin puterile date mie, la porunca Tatălui meu Veșnic, această Medalie va fi responsabilă de salvarea a miliarde de suflete. Acest fapt este posibil pentru că, odată ce un suflet acceptă această Medalie cu o inimă deschisă, el se va converti.

     Rolul meu de Corăscumpărătoare, prin care Îl ajut pe Fiul meu în mărețul Său plan de a-i uni pe toți și a le aduce Viața Veșnică, a fost stabilit. Ca Mamă a Mîntuirii, toate puterile care mi-au fost date pentru a zdrobi capul șarpelui implică faptul că puterea acestuia va scădea rapid. De aceea el, cel rău, disprețuiește Medalia și va folosi fiecare suflet pe care îl infestează pentru a striga obscenități și pentru a lupta împotriva ei. Voi trebuie să ignorați întotdeauna duhul celui rău și  în anii ce vor urma să vă rugați mie, Mama voastră iubită, în această zi specială, pentru Haruri deosebite. Declar această zi, 4 iunie 2014, ca Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii. În această zi, atunci cînd recitați această rugăciune, eu voi interveni în favoarea tuturor sufletelor pentru Harul Mîntuirii, în special pentru aceia care se află într-o mare întunecime a sufletului.

     Rugăciunea (154) a Cruciadei: Rugăciune pentru Sărbătoarea Mamei Mîntuirii

O, Mamă a Mîntuirii, eu aduc în fața ta astăzi, în această zi de 4 iunie, Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii, sufletele următorilor (numiți-i pe aceștia).

Te rog, Mamă iubită, acordă tuturor celor care te onorează și care distribuie Medalia Mîntuirii, întreaga protecție față de cel rău și față de aceia care resping Milostivirea iubitului tău Fiu, Isus Cristos, și resping toate Darurile pe care El le acordă umanității.

Roagă-te, iubită Mamă, ca toate sufletele să primească Darul Mîntuirii Veșnice. Amin.

Copii, amintiți-vă ce v-am spus: să mă chemați întotdeauna pe mine, Mama voastră, să vin în ajutorul vostru în timpurile foarte grele. Eu voi interveni mereu în favoarea voastră, pentru a vă aduce oricînd pacea și mîngîierea în efortul vostru de a vă apropia de Fiul meu.

     Această zi, Ziua Sărbătorii Mamei Mîntuirii, va fi ultima zi acordată mie, Mama lui Dumnezeu.

Bucurați-vă pentru că toți îngerii și sfinții se unesc în acest timp, datorită sufletelor care vor fi acum protejate de cel rău și a căror soartă depinde acum de Fiul meu.

Mama voastră iubită,

Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/?numar=1143 

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/t17247-photos-de-la-medaille-du-salut-une-medaille

„Trupul și Sîngele Domnului“

Sfînta Euharistie„„

         Astăzi, 4 iunie 2015 se sărbătorește „Trupul și Sîngele Domnului“ denumită și Sărbătoarea Sfîntului Sacrament.

„Biserica catolică îşi arată cultul de adoraţie faţă de Sacramentul Euharistic nu numai în cursul Liturghiei, dar şi în afara celebrării ei, păstrînd cu cea mai mare grijă Ostiile consacrate, prezentîndu-le venerării solemne a credincioşilor creştini, purtîndu-le în procesiune spre bucuria mulţimii creştine… Din această credinţă deosebită s-a născut şi sărbătoarea «Trupul şi Sîngele Domnului», care, în special, prin strădania slujitoarei lui Dumnezeu, fericita Julienne de Cornillon, a fost celebrată pentru prima dată în dieceza de Liege, iar înaintaşul nostru Urban IV a extins-o la întreaga Biserică“. (Papa Paul al VI în enciclica „Mysterium fidei”, din 3 septembrie 1965)

Originile  sărbătorii le găsim în revelațiile fericitei Iuliana (1193-1258), superioara mănăstirii Mont Cornillon de lîngă Liège din Belgia.

„Fiind în extaz în timpul rugăciunii, a văzut luna strălucind de o lumină candidă, cu excepţia unei porţiuni, unde o linie întunecoasă părea că o deformează; Dumnezeu i-a dat de înţeles ce înseamnă această vedenie: în Biserică lipsea o solemnitate în cinstea Preasfîntului Sacrament. Ioan de Lausanne, duhovnicul fericitei Iuliana, a consultat mai mulţi teologi renumiţi, în special pe doi: pe Hugo de Sancto Caro şi pe Iacob Pantaleon, arhidiacon de Liège, cu privire la această vedenie, de la care a primit o judecată favorabilă; drept care a insistat pe lîngă episcopul de Liège să introducă în dieceza sa o sărbătoare în cinstea Sfîntului Sacrament. Episcopul a căzut de acord: a fixat această sărbătoare în joia de după duminica Sfintei Treimi, în acel an 1246 celebrînd-o el însuşi pentru prima dată.“

„La puţin timp Iacob de Pantaleon, arhidiacon de Liège şi confident al fericitei Iuliana, urcă pe tronul pontifical sub numele de Urban IV (1261-1264). Desigur că nu a uitat de «festum Eucharistiae», sărbătoarea pe care el o susţine cu căldură, dar se părea că momentul potrivit pentru a o extinde la întreaga Biserică întîrzia să sosească. Ceea ce l-a determinat în cele din urmă să o facă, se pare că a fost o veste pe care a aflat-o pe cînd se afla la Orvieto; o minune petrecută într-o localitate vecină, la Bolsena. Un preot în călătorie care era muncit de îndoieli cu privire la prezenţa reală a lui Cristos în Sfînta Euharistie, celebrînd într-o zi Sfînta Liturghie în biserica Sfînta Cristina din localitatea amintită, a văzut Ostia consacrată prefăcîndu-se în carne, din care curgea sînge viu; sîngele a pătat corporalul, altarul şi cîteva pietre din pardoseală. Papa a voit să vadă acest corporal. I s-a adus cu mare solemnitate la 19 iunie 1264. Papa a hotărît ca acest corporal să rămînă la Orvieto, ceea ce i-a determinat pe orvietani să construiască admirabila catedrală în care este păstrat şi astăzi. Peste puţină vreme, impresionat de această minune, la 11 august 1264, pe cînd se afla la Orvieto, papa a publicat Bulla «Transiturus de hoc mundo», prin care stabilea pentru întreaga Biserică sărbătoarea Corpus Domini. Însuşi papa a celebrat cel dintîi sărbătoarea acolo la Orvieto, cu o solemnitate ieşită din comun. Sărbătoarea s-a răspîndit rapid în întreaga Biserică, fiind primită pretutindeni cu entuziasm.

Documentul lui Urban IV prin care se instituia sărbătoarea «Corpus Domini» nu stabilea şi o procesiune cu Sfîntul Sacrament pentru această zi. Totuşi, documentul o sugera sau chiar o presupunea. Nu a fost nici o intervenţie pontificală care să prescrie procesiunea; cu toate acestea, ea a fost introdusă în Germania, Franţa, Italia şi celelalte ţări creştine dintr-un impuls spontan al pietăţii poporului; fervoarea cu care poporul lua parte la ea era impresionantă. Era punctul cel mai strălucitor al sărbătorii. Zelul clerului, credinţa înflăcărată a poporului, dărnicia conducătorilor au pus peste tot ceea ce au avut, la dispoziţia regelui măririi, spre a-i face cît mai triumfală trecerea pe străzile oraşelor şi satelor. La acest cortegiu triumfal, în rîndurile maselor compacte de credincioşi se aflau nobilii, principii, regii.

La început, Sfîntul Sacrament era purtat în procesiune în pixide de argint sau în relicviare împreună cu relicvele pentru care fuseseră confecţionate, dar adaptate în aşa fel încît să se poată vedea Sfînta Ostie. După ce s-a interzis ca Sfîntul Sacrament să fie purtat împreună cu moaştele, s-au confecţionat monstranţe special din aur, pietre preţioase şi cristal. Aceste monstranţe prin formele variate, arta şi bogăţia materialelor sunt monumente de o frumuseţe şi valoare excepţională. Monumentale erau uneori şi dimensiunile lor; astfel cea din Genova folosită şi azi e purtată pe rînd de opt preoţi. “

„Denumirea de Joia Verde, este o denumirea populară care s-a născut datorită unei celebrări care constă în construirea de altare în căsuţe din crengi verzi, sau împodobirea altarelor cu multă verdeaţă, acolo unde urmează să se facă o procesiune cu Preasfântul Sacrament.“

Sursa: http://www.profamilia.ro/intrebi.asp?id=77

 

 

 

Cruciada specială de rugăciune din 7 iunie 2015

În ziua de 7 iunie 2015, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: ajută-mă, eliberează-mă, pregătește-mă

Se vor recita:

 1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele trei Mistere tradiţionale);
 2. Rozarul Îndurării Divine;
 3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 10, 12, 36, 39, 44, 45, 46, 47, 62, 63, 74, 76, 89, 116, 127, 128,129,134, 136, 137, 139, 142, 148, 149, 151, 152, 159, 160, 161, 163, 165, 96;
 4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
 5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
 6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihai;
 7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr.96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013) Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/news/croisade-de-pri%C3%A8re-speciale-du-7-du-mois-/

Jeanne le Royer– De la Revoluția franceză la căderea lui Anticrist (II)

Domnia lui Anticrist

„Cu cîţiva ani înainte de venirea marelui meu duşman, satana va face să apară falşi profeţi, care îl vor anunţa pe Anticrist ca fiind adevăratul mesia promis şi care vor proceda în aşa fel încît să distrugă toate valorile Catolicismului…Şi eu, adăugă el, voi face să profețească copiii şi bătrînii.

Cu cît se va apropia mai mult domnia lui Anticrist, cu atît mai mult erorile satanei vor fi răspîndite peste tot pămîntul, mai mult, adepții săi își vor da toată silința pentru a-i face să cadă pe credincioşi în plasele sale…

Pentru a copia cu dificultate Instituţiile Sfinte ale Bisericii, duşmanii religiei vor înființa ordine de pretinse călugăriţe, care vor face votul de castitate şi care vor contribui efectiv la acțiunea distrugătoare a satanei.

La rîndul său, el va dărui acestor femei o frumuseţe remarcabilă; va face lucruri minunate prin intermediul lor, astfel încît, toate privirile să fie fixate asupra lor; din această cauză aceste «vestale virgine» vor fi considerate un fel de divinităţi. «Vestalele satanei» vor fi în admirația tuturor prin etalarea de extaze, preziceri, revelaţii ale unor chestiuni oculte.

Nu se va auzi vorbindu-se decît despre aceste lucruri uimitoare şi de cele ale acelor falşi învățați care, la rîndul lor, se vor strădui să neliniștească populația cu evenimente uimitoare în care diavolul va juca un mare rol.

Aceşti pretinși sfinţi, aceşti binefăcători atît de onoraţi vor avea adunări nocturne cu pseudocălugăriţele, care făcuseră votul castităţii. Una dintre aceste «vestale virgine» ale satanei îl va naşte pe însuşi Anticrist, care va avea probabil ca tată pe unul din şefii principali ai acestor reuniuni nocturne.“

Demonii vor pune în legea lor ideea absurdă care neagă Întruparea Cuvîntului lui Dumnezeu făcut om în sînul Fecioarei Maria. (subl.ns.) Ei vor cere să se desființeze complet acest admirabil mister.“

„Această Lege va fi aprobată de către toți complicii lor, dar nu se va răspîndi decît cu cîțiva ani înaintea venirii lui Anticrist. Văd în Dumnezeu că preoții vor fi uimiți de o asemenea schimbare…“ 

„În acest timp, preoţii Domnului, mai luminaţi de către Spiritul Sfînt, vor fi cuprinşi de teamă în fața nesiguranței modului în care aceasta se va schimba…“

„Oh, Doamne! În ce agitaţie văd Sfînta Biserică cînd îşi va da seama, dintr-o dată, de progresele acestor nelegiuiţi…

Niciodată o erezie nu va fi fost atît de nefastă!“

„În Biserică, va fi vărsat mult sînge pentru apărarea acestui adevăr. Adepţii demonului, adică ticăloşii nu vor vrea să-i tolereze nici pe preoţi, nici Sfîntul Sacrificiu, nici altarele. Ei vor vrea să nu mai existe nici un semn de credinţă; ei nu vor mai suporta nici chiar simplul semn al crucii din partea unui creştin.“

„Aceşti ticăloşi vor avea altarele lor şi templele lor unde preoţii lor vor încerca să imite ceremoniile adevăratei religii. Ei vor falsifica sacramentele.(subl.ns) Deci,  religia lor, nefiind fondată decît pe plăcerea simţurilor, ei vor dispreţui  în sinea lor viaţa plină de chinuri, mortificarea şi suferinţele. Aceşti şarlatani abili se vor folosi de viclenii, pentru a-i seduce pe oamenii simpli; ei îi vor înșela. Aceasta se va manifesta în curînd prin dispreţul sincer pe care-l vor avea pentru credinţa şi morala Evangheliei.

Ei vor sfîrşi prin a înţelege că sînt descoperiţi, deoarece nu se va mai vrea să se recurgă la ministerul lor, nici chiar să se comunice cu ei. Îşi vor pierde în curînd onoarea şi reputaţia în fața întregii lumi. Oamenii de rînd, în loc să-i cinstească îi vor fugări cu un dispreţ de netăgăduit. Cînd se vor vedea descoperiţi, se vor sfătui cu şefii lor ascunşi în cel mai faimos oraş, cu cei care sînt autorii credinţei lor şi legislatorii lor. Vor face o nefastă adunare. Acolo, prin efectul harului, unii se vor ţine de o parte şi îşi vor spune între ei: «Să nu mai pierdem timpul; să plecăm acum şi să nu mai ascultăm de aceştia.» Ei le vor spune ticăloşilor: «Nu mai sîntem ai voştri; revenim la Biserică cu inima sinceră şi căită.»

Ei vor fugi în mare viteză, de frică să nu fie opriţi de către acoliţii satanei. Deveniţi pocăiţi, vor deveni credincioşi harului şi Dumnezeu îi va proteja. Nu se vor teme să facă cunoscut, chiar şi în public ceea ce erau înainte. Vor fi primiţi cu îndurare de către Biserică. Ca predicatorii care predică pe şoptite, ei vor merge şi vor instrui rudele lor, prietenii lor şi pe toţi cei care îi vor ști a fi căzut în propria lor ipocrizie. Prin aceste acţiuni, se vor vedea în toate părţile convertiri admirabile.“

„Cei răi complotează împotriva Bisericii mele, dar conform deciziilor dreptăţii mele, ei vor pieri şi legile lor profanatoare vor fi abrogate. Da…ei vor pieri; aceasta s-a decis; sentinţa este pronunţată!

Cu braţul meu puternic, îi voi azvîrli asemenea trăznetului în fundul abisului, unde ei vor cădea atît de repede şi cu atîta violenţă ca Lucifer şi acoliţii lui.“

Disperaţi, ticăloşii vor face apel la satana, care, în adunarea lor, le va spune: „Să nu mai pierdem timpul. De fapt, vreau să vă fac să triumfaţi. Vreau să ruinez toate naţiunile care vă sînt împotrivă. Vreau să vă fac stăpîni ai universului. Veţi fi adoraţi ca nişte dumnezei, acoperiţi de aur şi argint într-o cantitate la fel de mare ca nisipul mării.“

„Vă voi dărui un şef care va fi puternic în fapte şi în cuvînt, un şef care va stăpîni toate ştiinţele în cel mai înalt grad. Nu va avea zece ani şi va fi deja mai puternic şi mai învăţat decît voi…

Dar nu va acţiona în plenitudinea forţei sale decît la vîrsta de treizeci de ani.

Voi face din el  un dumnezeu care va fi adorat asemenea lui Mesia cel aşteptat.

Încă din copilărie, îl veţi recunoaşte drept regele vostru…“

Satana le va spune ticăloşilor: „Necredincioşi patriei voastre şi legii voastre, iată ce sînteţi voi… şi cîte cuceriri  fac în fiecare zi pentru voi! În ciuda acestui lucru voi îmi sînteţi necredincioşi şi ingraţi. Vreau, ca stăpîn,  şi pretind ca voi să-mi daţi semnătura voastră. Aceasta va fi dovada că, de acum înainte vă angajaţi să vă sacrificaţi toţi pentru mine, în timp şi în veşnicie, să mă slujiţi cu fidelitate şi fără rezerve, să-mi cîştigaţi supuşi.“

„Vom face un contract prin care demonul se obligă să-şi ţină promisiunile.“

„Fiecare, va spune  satana, să vină să-şi pună semnătura pe contract şi să se angajeze, prin jurămînt, să-mi fie credincios pînă la moarte!“

„Şi aceşti nenorociţi, nebuni de bucurie, încîntaţi de promisiunile demonului, fermecaţi de iluziile pe care spiritele minciunii le vor crea în imaginaţia lor, aceşti nenorociţi vor semna…de bunăvoie şi cu plăcere. Ei vor ajunge chiar să spună : « Dacă am avea o mie de vieţi, le-am sacrifica pentru voi!»

Seducătorul va răspunde: „Nu aveţi nicidecum o mie de vieţi…Vreau numai ca voi să renunţaţi la toate preceptele pe care pretinsul Fiu al celui Preaînalt le-a stabilit în Biserica sa. Vreau ca aceia dintre voi care au fost botezaţi să renunţe la botezul lor…Trebuie ca voi să-l urîţi la fel ca mine pe acest presupus Dumnezeu, de acum înainte să mă veneraţi printr-un cult de adorare şi iubire: acest cult care se impune de la sine şi pe care-l merit mai mult şi pe drept cuvînt. Vă voi dărui totul din belşug.“

Se va decide ca această nenorocită lege să fie pusă în aplicare…

Ea conţine atîtea blasfemii, imprecaţii şi ticăloşii  împotriva adorabilului nostru Mîntuitor, încît Sora nu a îndrăznit să dea detalii…

Cei nelegiuiţi vor  îndemna  poporul să renunţe la acest Isus pe care-l vor califica ca fals profet. Dar se vor scurge mai mulţi ani înainte ca ei să recurgă la constrîngere prin intermediul trupelor diabolice de soldaţi.

Atunci va veni persecuţia supremă şi vor fi atîţia martiri cîţi au fost în primele secole ale bisericii.

Sora Nativităţii precizează: „Cînd complicii lui Anticrist vor începe să facă război, ei se vor afla aproape de Roma, unde vor triumfa…De ce sînt sigură, este faptul că Roma va pieri cu totul; Papa va suferi martiriul şi scaunul său va fi pregătit pentru Anticrist. Nu ştiu exact dacă aceasta se va face puţin înaintea lui, sau prin însuşi Anticrist cînd va intra în cursul victoriilor sale.

Anticrist va fi înconjurat de o legiune de demoni care, sub forma unor îngeri de lumină, vor veni să-l liguşească. În timpul triumfului său, Dumnezeu îl va trimite, în sprijinul bisericii sale, pe Sfîntul Mihail împreună cu armatele sale de îngeri. Arhanghelul va apărea el însuşi pentru a-i întări pe credincioşi în credinţă. Mîna sa îi va ascunde în refugii secrete, unde ei vor supravieţui pînă la sfîrşitul lumii.

Modalitatea cea mai înjositoare de tortură pe care o vor aplica martirilor, va consta în reproducea tuturor împrejurărilor crucificării Învăţătorului lor, în ura şi dispreţul dureroasei sale Patimi.

Acest pămînt va deveni un loc oribil, acoperit de un întuneric dens, în care se vor refugia spectre hidoase.

Sărmanii creştini care se vor lăsa surprinşi şi care vor fi semnat această lege blestemată, vor fi consternaţi şi vor fugi înspăimîntaţi dintr-o parte în alta.

Dar, în momentul căderii lui Anticrist şi a complicilor săi în străfundul abisului, Dumnezeu va cruţa un anumit număr din duşmanii săi: cei care vor fi fost cel mai puţin criminali. El le va permite ca ei să cadă alături de abisul de foc.

Harul lui Dumnezeu va veni să-i caute pe cei care vor vrea să-l primească. El se va oferi acelora care au căzut alături de abis. Două treimi vor fi înghiţite de infern. Cea mai mare parte a treimii va trece la Domnul.“

Triumful Bisericii şi generaţia sfîntă

Sora Nativităţii vede că după catastrofa ultimilor ani, Sfînta Biserică va supravieţui pe pămînt, într-o mare pace şi într-o profundă stare de calm.

Biserica nu va fi nicidecum distrusă.

Păcătoşii care vor păstra cîteva rămăşiţe de credinţă vor simţi că harul va renaşte în inimile lor. Ei se vor converti  în totalitate la Dumnezeu. Ei vor fi atît de trişti de păcatele lor, încît mulţi vor muri de durere. Ei vor fi toţi sfinţi şi adunarea credincioşilor va răsuna de rugăciuni fierbinţi de mulţumire.

Ea anunţă de asemenea că vor intra în interiorul Bisericii popoare care nu primiseră botezul şi care nu-l cunoscuseră niciodată pe adevăratul Dumnezeu. Ele îşi vor recunoaşte  deschis lipsa lor de credinţă.

Copiii Bisericii, legaţi între ei prin caritate, vor forma un fel de republică: cea mai perfectă cum nu s-a văzut niciodată pe pămînt.

Nu vor exista nici legi civile, nici jurisdicţie, nici poliţie care este din afară: nu se va cunoaşte decît autoritatea lui Dumnezeu. Fiecare va urma Legea Sfîntă, ca principiu de conştiinţă şi iubire, fără a se îndepărta cîtuşi de puţin de ea. Aceasta va fi adevărata teocraţie; aşa cum ar fi fost singurul guvern al lumii, dacă omul n-ar fi păcătuit deloc. Bunurile vor fi în comun, fără deosebire între al meu şi al tău; în acest mod Biserica primară nu a fost decît o schiţare a acesteia.

„Astfel va fi, spune sfînta călugăriţă, noua patrie a copiilor lui Dumnezeu, în comparaţie cu restul lumii. Ne vom bucura de alte avantaje ale acestui loc atît de agreabil, în interiorul strîmt al acestui nou pămînt Gessen; în timp ce în interiorul altor ţări vecine sau îndepărtate, nu se va vedea decît un haos oribil.“

Ea îi vede de asemenea pe credincioşi ocupaţi, mai întîi cu construirea de temple pentru a celebra acolo Sfintele Taine.

Însuși Dumnezeu le va furniza materialele pentru aceste biserici şi va indica maniera de a le folosi.

„Preoţii vor restabili frumosul oficiu al cultului, vor celebra, vor predica, vor instrui şi nu vor înceta de a pregăti inimile pentru întoarcerea lui Mesia; cu toate că nu pot să ştie timpul precis al celei de-a doua veniri.

După spusele lor, vom aştepta din zi în zi.

Pentru majoritatea credincioşilor cuminecarea va fi frecventă, chiar zilnică. Se va depăşi cu mult fervoarea Bisericii primare. Fiecare va lucra cumpătat, mai mult decît de nevoie, de o manieră moderată, cu singurul scop de a face să supravieţuiască un corp aproape ceresc şi pentru a întreţine o viaţă care se aşteaptă în fiecare zi să se sfîrşească.

Cea mai mare grijă a tuturor va fi aceea a cultului altarelor. Se vor auzi imnuri de bucurie şi niciodată cîntece profane cu accente lascive.“

C. Sixtina

Sfîrşitul unei lumi rele

„Soarele, devenit întunecat şi sumbru, se va opri din drumul său…Toate astrele cer  să fie purificate de crimele la care au fost martore printr-un fel de complicitate…; mai mult încă, pămîntul strigă răzbunare împotriva nerecunoştinţei păcătoşilor şi vrea să fie purificat de  nelegiuirile care l-au murdărit și care l-au transformat într- o scenă dezgustătoare …marea, focul, aerul şi toate elementele, totul ia un aer de răzbunare, pe care o cere dreptății divine împotriva păcătoşilor…

Numaidecît aud o voce atotputernică care spune:

«Da, iată momentul în care am să reînnoiesc totul…

Vreau să fac ceruri noi şi un pămînt nou şi aceasta se va face într-o clipită.»

Un foc extraordinar nemaivăzut ţîşnit din bolta cerească şi răspîndit în văzduh, coboară pe pămînt unde, într-un minut, a ars tot, a distrus tot, a purificat tot, fără să rămînă nici o singură urmă de murdărie.

Astfel, prin foc se va face această purificare substanţială, această admirabilă regenerare a elementelor întregii naturi, din care va rezulta un pămînt nou şi ceruri noi.“

Notă: Țara Gessen este un district al Egiptului antic pe care faraonul Akhenaton (cca 1355-1337 î.C) l-a dăruit lui Iacob și fiilor lui, la cererea lui IosifAstăzi se numește Toumilât și este străbătut de Canalul Suez.

Sursa: http://leraton-laveuretl-aigle.blogspirit.com/archive/2009/04/02/propheties-jeanne-le-royer.html

http://www.cosmovisions.com/histGessen.htm

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului