Monthly Archives: august 2015

Nu numai masoneria s-a infiltrat în biserica mea

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către iubita sa fiică Luz de María

13 iunie 2015

giulgiul-din-Torino

Poporul meu preaiubit,

Ca Părinte al Iubirii și Îndurării, bat la poarta fiecărui suflet ca el să se convertească.

Vă rog să abandonați piedicile pe care le puneți în fața mea ca să vă îndepărtați și să continuați cu mondenitățile.

Preaiubiții mei,

Voi nu sînteți atenți la cererile mele, dar sînteți binevoitori la solicitările oamenilor. Apelurile mele sînt disecate pentru a nu recunoaște că ele reprezintă Cuvîntul meu…

Cum să părăsesc această generație?

Trăiește fără mine…

Refuză prezența mea reală în Euharistie…

Nu permite să fiu cunoscut…

Îi persecută pe cei care mă iubesc…

Crede că nu are nevoie de mine pentru a dărui viață…

Se ucid unii pe alții fără remușcări…..

Acesta este comportamentul omului acestei generații, dar nu-i este de ajuns, o disprețuiește fără nici un respect pe Mama mea, Mama mea cea plină de har, Vasul vestit de cucernicie, Regina Cerului și a Pămîntului.

Crucea mea devine în fiecare zi mai grea, încît Mama mea, pentru a nu vă pierde, vine în ajutorul meu în numele fiecăruia dintre voi. Viața mea, drumul mîntuirii pentru suflete nu s-a sfîrșit cu înălțarea mea.

Sînt viu, prezent și actual în fiecare din voi, dar propriii mei copii sînt aceia care mă aruncă afară din bisericile mele.

Cum mă îndepărtați din locurile de rugăciune! Voi nu vreți legile mele, le înlăturați pentru confort și revoltă.

Onorați-mă, inspirați-vă din sfînta scriptură, ascultați-o pe Mama mea, nu vă lăsați derutați; răul nu numai că-i hărțuie, ci persistă ca o pacoste asupra oamenilor pentru a-i dezorienta.

Nu uitați că scopul lui Anticrist este de a fi stăpînul omenirii, de a-și însuși totul, chiar și Biserica mea.

Iubirea mea a fost deformată, dreptatea mea slăbită de o îndurare binevoitoare. Eu sînt judecătorul drept.

Negați existența infernului, dar acceptați că răul există și vedeți pămîntul ca loc de pedepsire în care păcatele se plătesc. Sărmanii mei copii, cît de orbi continuați să fiți!

Modernismele nu-mi plac, ele derutează poporul meu în aceste timpuri în care răul îi atacă și se năpustește asupra acelora care mă iubesc, mă adoră, mă poartă ca o bijuterie prețioasă, ca o comoară ascunsă în suflet, convinși pe deplin că Eu Sînt Domnul lor și Dumnezeul lor.

Poporul meu, îndepărtîndu-vă de Cuvîntul meu și de Legea mea și îndepărtîndu-vă de Mama mea, veți fi supuși în curînd atacurilor celui rău, care pentru moment apare ca o oaie, ca un ocrotitor și un adversar al războiului, dar care mai tîrziu se va arăta ca un mare urs (Rusia-n.t.) cu gheare de fiară care se va arunca asupra copiilor mei, îi va urmări pînă la moarte, dezvăluind lumii ce a ascuns pînă atunci.

Dragonul roșu (China-n.t.) îl va sprijini pe urs și omenirea va fi zguduită, urmărită și dominată de aliații dragonului și ai ursului, aliați care se vor arăta aproape timid guvernînd țări mici, dar care apoi se vor manifesta cu mare putere. Persecuția va fi feroce, ea se va răspîndi și în această perioadă copiii mei vor suferi în mîinile celor care nu mă iubesc.

Poporul meu a neglijat avertismentele mamei mele și a dat mîna cu aceia care vor fi persecutorii lor și călăii lor. Alianțele dintre țări vor fi rupte și puterea comunismului se va manifesta fără măsură. Acesta nu doarme și se dezlănțuie împotriva copiilor mei.

Poporul meu doarme. Răul s-a deșteptat înșelîndu-i chiar și pe credincioșii mei pentru a pătrunde în Sanctuarul Meu.

Nu numai masoneria s-a infitrat în biserica mea, ci o dată cu ea și illuminati și comunismul care s-au ascuns în spatele zidurilor mele.

Omul nu este prețuit ca ființă umană și creatură a lui Dumnezeu, ci este considerat ca un obiect care acționează fără să gîndească.

Poporul Meu preaiubit,

Uniți-vă, fiți uniți pentru ca voi să vă refugiați împreună cu cei care cred, cu cei care mă iubesc, cu cei care o au ca mamă pe Mama mea. Nu vă lăsați copleșiți de dezbinare, aceasta este trimisă de satana pentru a pătrunde pe furiș și a provoca neînțelegeri mari între credincioșii mei, pe care i-am despărțit pentru ca ei să rămînă treji pentru poporul meu.

Seducătorul nu doarme, copiii Mei sînt aceia care dorm…Treziți-vă, copiii mei! Seara se lasă și întunericul perversiunii aceluia care îi urăște pe copiii Mei se apropie cu repeziciune. Fiți umili, continuați să vă susțineți reciproc, deoarece cei care sînt orbi, vor fi și mai orbi, ei nu văd limpede și vor fi infestați de cel rău.

Poporul meu preaiubit,

Nu gîndiți cu mintea voastră omenească care vă face să credeți că totul este departe, pregătiți-vă spiritul. Percepția voastră spirituală trebuie să vă facă să simțiți promptitudinea anunțului și cursa accelerată a celei de-a doua veniri. Poporul meu va fi încercat, dar nu învins. Iată de ce Mama mea nu se va despărți de poporul meu, chiar dacă poporul meu o ignoră.

Fiecare Rozar meditat cu conștiinciozitate este o nouă lumină care se alătură celorlalte, creînd o legătură neîntreruptă de lumini pe care o văd din casa mea, recunoscîndu-i pe cei care sînt ai mei.

Deci, pămîntul nu-mi este cu totul indiferent, sufletele euharistice mă atrag, sufletele Mariei mă atrag, sufletele pașnice mă atrag, cele umile mă atrag…

Stelele strălucesc pe cer așa cum strălucesc și sufletele adevărate prin mărturiile lor, fiindcă cele mai umile strălucesc cel mai mult.

Rugăciunea este necesară pentru ai mei, aceasta îi apropie mai mult de mine și de Mama mea, care nu refuză să-i asculte și să-i apere continuu pe nici unul din copiii săi, mijlocește pentru voi, chiar și atunci cînd o ignorați.

Eu mă dăruiesc prin Sacramentul Euharistiei, eu sînt prezent și viu în Trupul meu și Sîngele meu, dar sînt tratat cu indiferență de către majoritatea preoților mei, care nu contemplă profunzimea misterului meu în consacrare și mă aruncă cu asprime pe patenă, nu mă venerează și apoi mă fac să sufăr cînd mă dăruiesc rapid copiilor mei sau în mîinile unor terțe persoane a căror conștiință nu este pregătită cum se cuvine.

Vreau ca gura care mă proclamă Rege să mă primească ca un Rege…

Vreau ca glasul care mărturisește „Cred“ și inima care se bucură să se contopească în acest „Cred“ să mă primească cu demnitate…

Mama mea este cea care pregătește sufletul aceluia care mă primește cu o adevărată conștiință…

Mama mea rămîne atentă la sufletele acelora care mă primesc, nu din obișnuință, ci din adorare…

Poporul meu preaiubit,

Demonul se teme și o urăște pe Mama mea, știe că Mama mea îi va zdrobi capul și îl va învinge.

Iată de ce el este îngîmfat ca un biruitor, cînd unul dintre ai mei se separă de cei merituoși ai Mamei mele, o disprețuiește și o ignoră.

Răul a intrat în Biserica mea și mijlocitorii mei credincioși sînt persecutați. Răul vrea ca Mama mea să tacă, dar „Eu Sînt Cel Care Sînt“ și Mama mea, Ajutorul poporului meu, nu va avea odihnă pînă cînd ai mei nu se trezesc.

Preaiubiților,

Purificarea va continua să avansaze asupra omenirii, creația îl împinge pe om ca el să acționeze în căutarea mea și să alunge păcatul. Inima de piatră se va transforma într-o inimă de carne.

Poporul meu preaiubit,

Pacea va veni asupra umanității cînd aceasta va fi fost purificată. Membrele trupului meu mistic vor fi purificate pînă cînd veșmintele lor vor fi albe ca zăpada.

Rugați-vă, copiii mei, un corp ceresc se deplasează spre pămînt, rugați-vă.

Rugați-vă, copiii mei, războiul nu așteaptă, deoarece acesta este un potențial de afaceri pentru cei puternici, nu așteaptă și poporul meu nu este pregătit.

Rugați-vă copii, Vulturul (SUA-n.t.) va fi rănit și va riposta fără să gîndească.

Rugați-vă pentru Columbia, ea va suferi și va plînge.

Vulcanii vor continua să chinuie umanitatea.

Fiți instrumente ale păcii acolo unde este ură, fiți iubire acolo unde este ignoranță, fiți lumină acolo unde nu există iubire, aduceți iubirea mea.

Va veni un timp de pace în care oamenii vor trăi fericiți unii cu alții, bucurîndu-se dinainte de cer.

Vă binecuvîntez,

Al vostru Isus

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Sursa: http://www.revelacionesmarianas.com/

Copyright© 2013-2015 Revelații ale cerului

 

Cruciada specială de rugăciune din 7 septembrie 2015

În ziua de 7 septembrie 2015, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: să ne pregătim pentru Marele Avertisment și să ne protejăm de Anticrist

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare Maria (dacă este posibil cele trei Mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 3, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 42, 43, 54, 55, 60, 71, 83, 88, 131, 96
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/news/croisade-de-pri%C3%A8re-speciale-du-7-du-mois-/

 

Credincioșii turmei mele, zilele domniei lupului sînt aproape. Nu vă fie frică, nu vă panicați, deoarece voi fi cu voi!

Apelul urgent al lui Isus, Bunul Păstor către turma sa

10 august 2015

Isus Pastorul

 

Credincioșilor turmei mele, pacea să fie cu voi.

Turma mea, zilele viitoarei mele veniri sînt aproape, dar înainte, voi, credincioșii mei trebuie să fiți purificați pentru ca voi să puteți locui în Noua Mea Creație și să puteți fi cu mine. Vă cunosc și v-am scris în Cartea Vieții; am grijă de voi și nu voi lăsa să vă pierdeți nici unul pentru că vă iubesc, iar dacă ar trebui să mor din nou, aș face o cu plăcere, chiar dacă ar fi pentru unul singur dintre voi credincioșii mei preaiubiți.

Credincioșii mei, nu vă fie teamă, zilele nenorocirii se apropie, dar dacă îmi rămîneți fideli, vă asigur că nici unul nu mă va pierde. Eu sînt poarta prin care veți intra și acolo veți fi în siguranță în zilele care se apropie. Credincioși ai turmei mele, zilele domniei lupului se apropie. Nu vă fie teamă, nu vă panicați, pentru că voi fi cu voi. Înșelătoria va fi atît de cunoscută, încît voi, credincioșii mei, veți ști că acesta este lupul deghizat în oaie, care se va face cunoscut.

Show-ul mediatic este deja pregătit și planificat, înainte ca adversarul meu să facă declarația sa uiversală, emisarii săi îl vor anunța prin toate mijloacele. Propaganda apariției sale se va răspîndi în toată creația. Fiii întunericului vor anunța plini de bucurie apariția lui mesia al lor; ei vor spune că Cristos cosmic va apărea pentru ca umanitatea să se pregătească să-l primească. Falsul mesia va vorbi despre pace, unitate, solidaritate și iubire și aceasta va face ca mulți să-l creadă și să-l adore ca Dumnezeul cel așteptat.

Credincioșii turmei mele, fiți atenți la secte, pentru că mulți lucrează pentru adversarul meu și anunță deja venirea sa. Ei se prezintă ca și credincioși, dar sînt lupi care caută să vă înșele pentru a vă fura sufletul. Nu-i ascultați; pecetluiți-i cu Sîngele meu, pentru că îi recunoașteți după fructele lor; aceștia sînt emisarii în serviciul adversarului meu și îi servesc interesele sale. Ei bat din poartă în poartă căutînd pe cine să înșele; și în cuvintele lor nu este decît blasfemie și minciună. Feriți-vă de ei, nu-i primiți, aceștia sînt lupi deghizați în oi care netezesc calea pentru apariția falsului mesia.

Credincioșii mei, foarte curînd veți vedea pe cer imagini proiectate prin holografie (procedeu de înregistrare a imaginii spațiale a unui obiect, care folosește lumina laserului atît pentru înregistrarea, cît și pentru privirea hologramei-n.t.); aceste imagini sînt holograme (o imagine în trei dimensiuni apărînd ca „suspendată în aer“-n.t.) create de știința oamenilor în serviciul adversarului meu. Totul face parte din show-ul de mistificare, cu care adversarul meu vrea să înșele umanitatea. În funcție de religia predominantă în fiecare națiune, astfel va fi imginea proiectată pe cer. Dacă în națiune predomină catolicismul, va apărea o imagine care mă va reprezenta; dacă națiunea este budistă, va apărea Buddha și dacă ea este mahomedană va apărea Mahomed. Toate imginile vor vorbi și se vor mișca și mulți vor crede în ele; unde de joasă frecvență cu mesaje subliminale vor fi trimise creierului tuturor acelora care vor aduce un cult acestor imagini și vor simți în ființa lor ca și cînd acesta ar fi un apel al lui Dumnezeu în sufletul lor. Aceste imagini vor fi proiectate pentru un timp pentru a-i îndoctrina pe cei nechibzuiți și pe oamenii cu credință puțină; apoi ele vor fuziona într-una singură dînd naștere lui Maitreya, Cristosul cosmic, marele instructor și arhitect al universului, așa cum este numit el de către adepții săi.

Multe națiuni se vor arunca la picioarele sale și cele care se vor împotrivi să i se închine vor fi supuse și înrobite. Apoi va apărea fizic și va stabili Noua Ordine Mondială pe pămînt care va fi guvernul său. Poporul meu va fi redus la starea de sclavie și va merge prin deșertul purificării. Pregătiți-vă deci, credincioșii mei pentru înșelătoria care se apropie; nu cădeți în această capcană, nu priviți hologramele, nu țineți seama deloc de aceste minciuni; pentru că toate acestea reprezintă o capcană care poate să vă facă să vă pierdeți sufletul. Rămîneți în dragostea mea; respectați instrucțiunile pe care vi le-am dat prin intermediul profeților acestor ultime timpuri, pentru ca voi să rămîneți fermi în credință și ca nimic și nimeni să nu vă poată îndepărta de calea mea.

Pacea mea v-o las, pacea mea v-o dau. Căiți-vă și convertiți-vă deoarece Împărăția lui Dumnezeu este aproape.

Păstorul vostru veșnic, Isus din Nazaret

Faceți cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Note: 1. Hologramele sînt utilizate pe scară largă cu ocazia diverselor manifestări culturale, sportive etc.

2. Pentru cunoașterea conceptului Maitreya consultați:  https://revelatiialecerului.wordpress.com/?s=Maitreya+%28I%29 și https://revelatiialecerului.wordpress.com/2014/05/15/maitreya-ii/

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

 

 

Acesta va fi timpul marii prăbușiri a credinței

Mesajul Sfintei Fecioare din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4171 din 28 iulie 2015

Dragi copii, vor veni vremuri grele și mulți dintre cei aleși să apere adevărul vor fi contaminați de falșii păstori. Acesta va fi timpul marii prăbușiri a credinței. Vă cer să trăiți în adevăr și să căutați mărturie în cei care aparțin Domnului. Umanitatea va bea paharul amar al suferinței spirituale. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi.

Îngenuncheați în rugăciune. Orice s-ar întîmpla rămîneți cu adevărul. Ascultați glasul Domnului și rămîneți fermi pe calea pe care v-am arătat-o. Am venit din cer pentru a vă ajuta. Ascultați-mă. Mă voi ruga la Isus pentru voi. Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi.

Vă mulţumesc pentru că mi-aţi permis să vă reunesc aici încă o dată.

Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Sursa: http://pedroregis.com/mensagens_por.php

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Copilașilor, rugați-vă pentru conducătorii marilor națiuni, deoarece ei se pregătesc de război!

Apelul urgent al Sfintei Fecioare Maria (Maria Santificadora) către copiii lui Dumnezeu

5 august 2015

Maria Santi

            Copilașii inimii mele, pacea lui Dumnezeu să fie cu voi toți și mantia mea maternă să vă ocrotească.

Copilașilor, rugați-vă pentru conducătorii marilor națiuni, deoarece ei se pregătesc de război. Ei au planificat totul pentru a extermina o mare parte a omenirii: ca să le fie mai ușor să supună națiunile după ce războiul va fi trecut; ei vor să lanseze Noua Ordine Mondială care va fi guvernul lui Anticrist.

Războiul care va veni va afecta toate națiunile în mod pasiv sau activ; țările aliate marilor puteri vor trimite cei mai buni războinici și provizii pentru a susține națiunile în conflict. Armatele națiunilor lumii a treia vor merge în frunte și primii care vor cădea vor fi vitejii lor.

Copilașilor, conducătorii marilor națiuni au prevăzut să reducă o mare parte a populației mondiale, în special populația țărilor mai puțin dezvoltate, cu scopul de a le supune și de a-și mări teritoriile. Pregătiți-vă, Poporul lui Dumnezeu, deoarece se apropie zilele în care națiunile vor pleca la război și Creația Tatălui Meu va geme de durere, din cauza exploziilor bombelor, haosului și a morții.

Foametea, foametea și lipsa de alimente vin peste locuitorii pămîntului! Războiul va aduce dezolare, nu va fi mîncare, deoarece ajutoarele și alimentele națiunilor voastre vor merge să susțină națiunile în conflict. Oh, cîtă durere resimte Inima Mea de Mamă văzînd că se apropie războiul; mamelor, fiii voștri vor pleca și poate nu se vor întoarce. Oh, mame îndurerate, însoțiți-mă , fiindcă și Eu voi merge cu voi prin deșert. Fiul meu va fi trădat și predat din nou în mîinile celor răi.

Copilașilor, rugați-vă pentru Biserica Fiului Meu, fiindcă ceasul amărăciunii se apropie. Războiul, schisma și colapsul financiar vin împreună. Dușmanii Bisericii Fiului Meu se pregătesc deja pentru a netezi drumul omului nelegiuirii; în mijlocul haosului și conflictului va apărea adversarul Meu ca mare salvator al națiunilor. Marele impostor, uzurpatorul, falsificatorul a pregătit și a planificat deja totul pentru a-și face apariția. Copilașilor, este timpul să începeți să sigilați cu Sîngele Fiului meu toate aparatele în care poate fi văzut sau prin care se poate infiltra vocea adversarului meu; ziua declarației sale a fost deja fixată. Copilașilor, de asemenea este timpul pentru a vă strînge proviziile și de a binecuvînta : apă, sare și ulei, pentru lupta spirituală. Armura voastră spirituală trebuie pusă zi și noapte și unsă cu rugăciune și nu uitați să luați în mîinile voastre puterea Sfîntului Rozar.

Copilașilor, vă avertizez dinainte pentru ca nimic să nu vă ia prin surprindere; vă amintesc din nou că atunci cînd adversarul meu își va face declarația, voi trebuie să debranșați toate aparatele în care poate fi văzut sau prin care poate pătrunde vocea sa; amintiți-vă că acesta este vechiul șarpe și că are putere de seducție în privirea sa și forță în cuvintele sale pentru a vă face să-l iubiți și să-l urmați. Atenție, micuților, să nu cădeți în această înșelătorie, pentru că aceasta va fi moartea voastră veșnică! Acela care este aproape să apară spunînd că este cristosul, acela nu este Fiul meu, este fiul întunericului care vine să uzurpe numele Fiului Meu preaiubit, pentru a înșela marea majoritate a umanității, care îl va urma și îl va adora ca și cînd ar fi însuși Dumnezeu. Nu-l priviți, nici nu-l ascultați, deoarece acesta este omul nelegiuirii care vine deghizat în miel pentru a face să piardă cel mai mare număr de suflete.

Copiii mei, sînteți preveniți; pregătiți-vă deci, fiindcă zilele nenorocirii de apropie de voi; luați-mă de mînă și nu-mi dați drumul. Luați cu voi întotdeauna Sfîntul Meu Rozar, pentru ca împreună să ne rugăm și să înfrîngem, prin harul lui Dumnezeu, pe adversarul meu și cohortele sale infernale.

Vă iubesc,

Mama voastră, Sfînta Fecioară Maria (Maria Santificadora), (Alto de Guarne, Antioquia)

Faceți cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Vai de națiunile necredincioase, fiindcă pe multe le voi șterge de pe fața pămîntului!

Apelul urgent al lui Dumnezeu Tatăl către poporul său credincios

29 iulie 2015

Dieu le Pere

Pace vouă, poporul Meu.

Puțin lipsește ca luna să se prefacă în sînge și soarele în întuneric; și astfel se va împlini pe de-a-ntregul profeția lui Ioel (Ioel 3:4). După ce aceasta se va fi întîmplat, întunericul va invada pămîntul și evenimentele viitoare se vor dezlănțui unele după altele. Poporul meu, ora eliberării voastre se apropie! Pregătiți-vă fiindcă jugul păcatului va cădea și lanțurile sclaviei se vor rostogoli pe pămînt.

Oh, fiice ale Ierusalimului, ocupați-vă de copiii voștri, deoarece zilele Sfintei mele Dreptăți se apropie! Se apropie zilele în care poporului mei nu-i va fi sete și foame nici de hrană, nici de băutură, ci de cuvîntul lui Dumnezeu; ei vor căuta cuvîntul lui Dumnezeu dar nu-l vor găsi. (Amos 8: 11-12) În acele zile totul va fi obscuritate și haos; fiul se va ridica împotriva tatălui, fiica împotriva mamei, nora împotriva soacrei și dușmanii omului vor fi propriile lui rude. Singurii, aceia care vor persevera vor primi coroana vieții.

Poporul meu, cît sînteți de adormiți, noaptea vă va prinde fără să fiți pregătiți. Continuați să mergeți ici și colo, preocupați numai de atracțiile acestei lumi și totul vi se va întîmpla atît de brusc, încît nu veți avea timp să reveniți la Dumnezeu. Ce-ar fi de voi, poporul meu, dacă nu v-aș trimite îndurarea mea? Vă spun, ați fi foarte puțini aceia care să locuiți în Noua Mea Creație! Totul se va împlini așa cum este scris, creația mea este pe punctul de a începe etapa sa finală de transformare, care va fi cea mai dureroasă pentru locuitorii pămîntului.

Focul dreptății se apropie și știința omului nu va putea să-l oprească. Creația mea va tremura și plînsetele ei se vor auzi în toate colțurile pămîntului. Vai de națiunile necredincioase, fiindcă pe multe le voi șterge de pe fața pămîntului!

Atunci veți ști că Eu Sînt Stăpînul Universului și Domnul întregii creații; că eu conduc creația mea cu îndurare și dreptate. Eu sînt Tatăl și Judecătorul cel Drept și dăruiesc fiecăruia ceea ce merită conform faptelor sale.

Trompetele răsună deja asupra națiunilor necredincioase, anunțînd că va sosi pedeapsa; după căderea sferei mele de foc, vor începe ultimele dureri ale nașterii creației mele; pămîntul se va clătina zi și noapte asemenea unui bețiv și plînsetul său se va face auzit, valurile mării vor fi gigantice, își vor descărca furia asupra tuturor acelor națiuni care mi-au întors spatele și au abolit preceptele mele. Totul se va schimba, lumea pe care o cunoașteți va trece; O Nouă Creație va apărea plină de splendoarea lui Dumnezeu și noi locuitori o vor ocupa; Poporul meu ales, Israelul meu care va fi cu mine pînă la împlinirea timpurilor. Bucurați-vă deci, Seminția mea, Poporul meu pentru că foarte curînd veți vedea Gloria lui Dumnezeu.

Pace vouă Poporul meu, Moștenitorii mei.

Tatăl vostru, Yahve, Domnul Națiunilor

Faceți cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Surse: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/

http://www.bibliacatolica.ro/91/36-Ioel.html

http://www.bibliacatolica.ro/91/37-Amos.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

TATĂL ÎNTREGII OMENIRI

Dieu notre pere

            În 1932 Sora Eugenia Elisabetta Ravasio, membră a Congregaţiei „Sfintei Fecioare a Apostolilor“ a primit din partea Părintelui Ceresc mesajul pentru omenire, singura revelaţie făcută de Dumnezeu Tatăl personal şi recunoscută de biserică zece ani mai tîrziu. Mesajul i-a fost dictat în limba latină, limbă necunoscută ei.

„Pentru a fi cunoscut, iubit şi onorat cu un cult special, nu cer nimic extraordinar. Doresc numai acestea.

1. ca o zi, sau măcar o duminică, să fie consacrată cinstirii Mele într-un mod cu totul special sub numele de TATĂL ÎNTREGII OMENIRI.
Aș vrea pentru această sărbătoare o liturghie şi un serviciu religios propriu. Nu sînt greu de găsit textele în Sfînta Scriptură. Dacă preferaţi să-Mi aduceţi acest cult special duminica, eu aleg prima duminică din august, dacă luaţi o zi din săptămînă, prefer să fie întotdeauna ziua a șaptea a aceleiași luni.

2. Întregul cler să se implice la dezvoltarea acestui cult şi mai ales să Mă facă cunoscut oamenilor aşa cum sunt şi cum voi fi mereu cu ei, adică Tatăl cel mai duios şi mai iubitor dintre toţi taţii.

3. Doresc ca clerul să Mă introducă în toate familiile, în spitale, în laboratoare şi fabrici, în locurile de muncă, în cazărmi, în fine, oriunde se află creaturile Mele, chiar dacă ar fi numai una! Ca semnul palpabil al Prezenţei Mele invizibile să fie o imagine care să arate că Eu sunt realmente acolo, prezent. Astfel, toţi oamenii vor face toate activităţile sub Privirea Tatălui lor şi Eu Însumi voi avea sub ochii Mei creatura pe care am înfiat-o după ce am creat-o, astfel toţi fiii  Mei se vor simţi sub privirea Tatălui lor iubitor. Fără îndoială că şi acum sunt prezent pretutindeni, dar aş vrea să fiu reprezentat într-un mod vizibil!

TOŢI ACEIA CARE MĂ VOR CHEMA CU NUMELE DE TATĂ, FIE ŞI NUMAI O SINGURĂ DATĂ, NU VOR PIERI, CI VOR FI SIGURI DE VIAŢA LOR VEŞNICĂ, ÎN COMPANIA CELOR ALEŞI.

Rugăciunea Sorei Eugenia  către Tatăl

„Per Ipsum, cum Ipso et in Ipso“

Dumnezeu este Tatăl meu

     Tatăl meu care eşti în ceruri, cît de dulce şi de mîngîietor este să ştiu că Tu eşti Tatăl meu şi că eu sînt fiul Tău.

Cu cît este mai întunecat sufletul meu şi crucea mea mai grea, cu atît mai mult simt nevoia să-ţi repet: Tată, cred în dragostea Ta pentru mine!

Da, cred că Tu eşti pentru mine Tată în orice clipă a vieţii mele şi că eu sînt fiul Tău!

Cred că Tu mă iubeşti cu o iubire nesfîrşită!

Cred că Tu veghezi asupra mea zi şi noapte şi că nici un fir de păr nu cade din capul meu fără permisiunea Ta!

Cred că Atotştiutor fiind, ştii mai bine decît mine ceea ce-mi este folositor.

Cred că Atotputernic fiind, Tu poţi scoate binele din rău.

Cred că nesfîrşit de Bun fiind, faci să se întoarcă totul în folosul celor care Te iubesc; şi sub mîinile care lovesc eu sărut mîna Ta care vindecă!

Cred… dar sporeşte în mine Credinţa, Speranţa şi Caritatea!

Învaţă-mă să văd întotdeauna Iubirea Ta care mă călăuzeşte în toate momentele vieţii mele.

Învaţă-mă să mă abandonez Ţie, asemenea unui copil în braţele mamei.

Tată, Tu ştii totul, Tu vezi totul, Tu mă cunoşti mai bine decît mă cunosc eu: Tu poţi totul şi Tu mă iubeşti!

Tatăl meu, pentru că Tu vrei să apelăm întotdeauna la Tine, iată că eu, cu încredere Îţi cer, împreună cu Isus şi Maria, ca în curînd să se realizeze toate dorinţele Tale!

Pentru această intenţie, unindu-mă cu Preasfintele Lor Inimi Îţi ofer toate rugăciunile, sacrificiile şi mortificările mele, toate acţiunile şi o mai mare dăruire în îndeplinirea obligaţiilor mele.

Dă-mi Lumina, Harul şi Forţa Spiritului Sfînt.

Întăreşte-mă în acest Spirit astfel încît să nu-L mai pierd niciodată, să nu-L întristez, să nu-L alung de la mine.

Tatăl meu Îţi cer aceasta în numele lui Isus Fiul Tău! Şi Tu, o Isuse, deschide-ţi Inima Ta şi pune inima mea în ea şi cu Inima Mariei, oferă-le Divinului nostru Părinte!

( se cere harul dorit)…Obţine-mi harul de care am nevoie!

Tată Divin, cheamă-i la Tine pe toţi oamenii. Lumea întreagă să proclame Bunătatea Ta Părintească şi Îndurarea Ta Divină!

Fii pentru mine Tată blînd şi ocroteşte-mă pretutindeni ca pe pupila ochiului Tău. Fă să fiu mereu un fiu demn de Tine: ai milă de mine!

Tată Divin, dulcea speranţă a sufletelor noastre,

Fii cunoscut, onorat şi iubit de toţi oamenii!

Tată Divin, bunătatea infinită care se coboară asupra tuturor popoarelor,

Fii cunoscut, onorat şi iubit de toţi oamenii!

Tată Divin, roua binefăcătoare a omenirii,

Fii cunoscut, onorat şi iubit de toţi oamenii!

Indulgenţă parţială
† Mons. Girard                      † Jean Card. Verdier
Vicar Apostolic                      Arhiepiscop de Paris
Cairo -Egipt,9 oct. 1935     8 mai 1936

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/tag/parintele-ceresc/

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Papa Benedict stimat de polonezi

În data de 4 iulie 2015, Papei Benedict al XVI-lea i-au fost conferite titlurile de doctor honoris causa din partea Universității Pontificale „Ioan Paul al II-lea“ din Cracovia și a Academiei de Muzică din Cracovia. La decernarea celor două distincții a participat Cardinalul Stanisław Dziwisz, Arhiepiscopul de Cracovia, Mare Cancelar al Universității Pontificale „Ioan Paul al II-lea“.

Sursa: http://ilblogdiraffaella.blogspot.it/

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Astăzi, 5 august 2015 Sfînta Fecioară Maria împlinește 2031 de ani

Blessed_Virgin_Mary

 MAMĂ A MÎNTUIRII, LA MULȚI ANI!

Copiii mei, alergați și puneți-vă lucrurile în ordine, deoarece marea și glorioasa zi a Domnului se apropie

Apelul lui Isus din Sfîntul Sacrament către poporul său credincios

23 iulie 2015

Isus Pastorul

Copiii mei, pacea să fie cu voi.

Se apropie zilele în care veți vedea Crucea Mea Glorioasă în spațiul celest; crucea mea de pe Golgota de la care mulți vor primi vindecarea trupului lor și eliberarea sufletului lor. Pregătiți-vă copiii mei pentru acest mare eveniment care va schimba viața voastră și vă va anunța sosirea marelui meu Avertisment. Toți locuitorii Pămîntului vor vedea Crucea Mea Glorioasă timp de șapte zile și șapte nopți, de la est la vest și de la nord la sud.

Contemplați și meditați la misterele patimii și morții mele pentru a primi vindecarea trupului vostru și eliberarea sufletului vostru. Razele Îndurării mele care vor țîșni din Crucea mea vă vor vindeca, dacă aveți credință; din Crucea Mea Glorioasă vor ieși raze de lumină pline de îndurare care vor acoperi pămîntul. Multe suflete vor fi eliberate, mulți bolnavi vor fi vindecați și multe suflete care și-au pierdut credința și-o vor recăpăta. Orbii vor vedea, paraliticii vor merge și oricine care crede în puterea Crucii Mele Glorioase va fi vindecat în trup și suflet.

Fericiți sînteți voi, copii ai lui Adam, care veți putea fi martorii unui atît de mare eveniment, comparabil doar cu Steaua din Betleem care anunța venirea mea în această lume. Crucea mea Glorioasă vă va anunța sosirea Avertismentului meu care va fi pentru voi trecerea în veșnicie. Poporul meu, ora marii mele Îndurări bate la poarta sufletului vostru. Nu mai pierdeți timpul cu banalitățile și vanitățile acestei lumi trecătoare, pentru că adevărat vă spun, că această lume pe care o cunoașteți va trece foarte curînd și va face loc Cerurilor Noi și Noului Meu Pămînt. Acolo vom fi o singură familie și Eu voi domni în mijlocul vostru; voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu, nimic și nimeni nu vă va răpi bucuria voastră.

Copiii mei, alergați și puneți-vă lucrurile în ordine, deoarece marea și glorioasa zi a Domnului se apropie. Toți cei care veți fi în stare de har în zilele Crucii mele Glorioase, veți fi binecuvîntați cu haruri și indulgențe care vor șterge multe dintre păcatele voastre; mijlocitorii mei și discipolii, vor primi cele șapte daruri ale Spiritului Sfînt pentru ca la revenirea în această lume, după trecerea în veșnicie, să poată îndeplini fără teamă misiunile care le vor fi încredințate. Toți cei care vor fi în stare de păcat de moarte cînd va apărea Crucea mea Glorioasă, vor fi eliberați atîta timp cît se angajează să-și schimbe viața și vin să-și pună lucrurile în ordine. Cîtă tristețe, pentru că mulți vor respinge îndurarea mea din acele zile, îmi vor întoarce spatele și vor spune NU  categoric vieții. Îi veți recunoaște după fructele lor și veți ști dintr-o dată că nu sînt din casa mea.

Poporul meu vă dăruiesc această rugăciune la Crucea mea Glorioasă pentru ca voi să o faceți încă de acum și să puteți primi binefacerile îndurării mele.

croix-glorieuse

RUGĂCIUNE LA CRUCEA GLORIOASĂ

O, Cruce Glorioasă a lui Isus Cristos, Cruce de pe Golgota, inundă-mă cu razele tale de lumină; așază-te în mine și dăruiește-mi harurile de care am nevoie pentru mîntuirea sufletului meu. Cruce Glorioasă, eliberează-mă dacă sînt bolnav spiritual, vindecă-mi trupul de orice boală. Ia greșelile mele, șterge păcatele mele și pregătește-mă pentru întîlnirea cu gloria lui Dumnezeu, ca trecerea în veșnicie să fie bucurie nesfîrșită. Amin.

Sfîntă și Glorioasă Cruce a lui Isus Cristos, eliberează-mă!

Sfîntă și Glorioasă Cruce a lui Isus Cristos, vindecă-mă!

Sfîntă și Glorioasă Cruce a lui Isus Cristos, sfințește-mă, ca în trecerea mea în veșnicie, să pot fi demn să mă prezint în fața maiestății lui Dumnezeu.

Recitați „Mărturisesc lui Dumnezeu“*, Credeul și Tatăl nostru.

Pacea mea v-o las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Căiți-vă și convertiți-vă, fiindcă Împărăția lui Dumnezeu este aproape.

Învățătorul vostru,

Isus din Sfîntul Sacrament, Prietenul care nu dezamăgește niciodată.

Faceți cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

 

*Rugăciunea „Mărturisesc lui Dumnezeu“ (Confiteor)

„Mărturisesc lui Dumnezeu atotputernicul şi vouă, fraţilor, că am păcătuit prea mult cu gîndul, cuvîntul, fapta şi omisiunea: din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea, rog pe sfînta Maria pururea Fecioară, pe toţi îngerii şi sfinţii şi pe voi, fraţilor, să vă rugaţi pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru.

Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu şi, iertîndu-ne păcatele, să ne ducă la viaţa cea veşnică.“

Surse: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/

http://www.ercis.ro/liturgie/liturghia.asp

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului