Daily Archives: 30 august 2015

Nu numai masoneria s-a infiltrat în biserica mea

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către iubita sa fiică Luz de María

13 iunie 2015

giulgiul-din-Torino

Poporul meu preaiubit,

Ca Părinte al Iubirii și Îndurării, bat la poarta fiecărui suflet ca el să se convertească.

Vă rog să abandonați piedicile pe care le puneți în fața mea ca să vă îndepărtați și să continuați cu mondenitățile.

Preaiubiții mei,

Voi nu sînteți atenți la cererile mele, dar sînteți binevoitori la solicitările oamenilor. Apelurile mele sînt disecate pentru a nu recunoaște că ele reprezintă Cuvîntul meu…

Cum să părăsesc această generație?

Trăiește fără mine…

Refuză prezența mea reală în Euharistie…

Nu permite să fiu cunoscut…

Îi persecută pe cei care mă iubesc…

Crede că nu are nevoie de mine pentru a dărui viață…

Se ucid unii pe alții fără remușcări…..

Acesta este comportamentul omului acestei generații, dar nu-i este de ajuns, o disprețuiește fără nici un respect pe Mama mea, Mama mea cea plină de har, Vasul vestit de cucernicie, Regina Cerului și a Pămîntului.

Crucea mea devine în fiecare zi mai grea, încît Mama mea, pentru a nu vă pierde, vine în ajutorul meu în numele fiecăruia dintre voi. Viața mea, drumul mîntuirii pentru suflete nu s-a sfîrșit cu înălțarea mea.

Sînt viu, prezent și actual în fiecare din voi, dar propriii mei copii sînt aceia care mă aruncă afară din bisericile mele.

Cum mă îndepărtați din locurile de rugăciune! Voi nu vreți legile mele, le înlăturați pentru confort și revoltă.

Onorați-mă, inspirați-vă din sfînta scriptură, ascultați-o pe Mama mea, nu vă lăsați derutați; răul nu numai că-i hărțuie, ci persistă ca o pacoste asupra oamenilor pentru a-i dezorienta.

Nu uitați că scopul lui Anticrist este de a fi stăpînul omenirii, de a-și însuși totul, chiar și Biserica mea.

Iubirea mea a fost deformată, dreptatea mea slăbită de o îndurare binevoitoare. Eu sînt judecătorul drept.

Negați existența infernului, dar acceptați că răul există și vedeți pămîntul ca loc de pedepsire în care păcatele se plătesc. Sărmanii mei copii, cît de orbi continuați să fiți!

Modernismele nu-mi plac, ele derutează poporul meu în aceste timpuri în care răul îi atacă și se năpustește asupra acelora care mă iubesc, mă adoră, mă poartă ca o bijuterie prețioasă, ca o comoară ascunsă în suflet, convinși pe deplin că Eu Sînt Domnul lor și Dumnezeul lor.

Poporul meu, îndepărtîndu-vă de Cuvîntul meu și de Legea mea și îndepărtîndu-vă de Mama mea, veți fi supuși în curînd atacurilor celui rău, care pentru moment apare ca o oaie, ca un ocrotitor și un adversar al războiului, dar care mai tîrziu se va arăta ca un mare urs (Rusia-n.t.) cu gheare de fiară care se va arunca asupra copiilor mei, îi va urmări pînă la moarte, dezvăluind lumii ce a ascuns pînă atunci.

Dragonul roșu (China-n.t.) îl va sprijini pe urs și omenirea va fi zguduită, urmărită și dominată de aliații dragonului și ai ursului, aliați care se vor arăta aproape timid guvernînd țări mici, dar care apoi se vor manifesta cu mare putere. Persecuția va fi feroce, ea se va răspîndi și în această perioadă copiii mei vor suferi în mîinile celor care nu mă iubesc.

Poporul meu a neglijat avertismentele mamei mele și a dat mîna cu aceia care vor fi persecutorii lor și călăii lor. Alianțele dintre țări vor fi rupte și puterea comunismului se va manifesta fără măsură. Acesta nu doarme și se dezlănțuie împotriva copiilor mei.

Poporul meu doarme. Răul s-a deșteptat înșelîndu-i chiar și pe credincioșii mei pentru a pătrunde în Sanctuarul Meu.

Nu numai masoneria s-a infitrat în biserica mea, ci o dată cu ea și illuminati și comunismul care s-au ascuns în spatele zidurilor mele.

Omul nu este prețuit ca ființă umană și creatură a lui Dumnezeu, ci este considerat ca un obiect care acționează fără să gîndească.

Poporul Meu preaiubit,

Uniți-vă, fiți uniți pentru ca voi să vă refugiați împreună cu cei care cred, cu cei care mă iubesc, cu cei care o au ca mamă pe Mama mea. Nu vă lăsați copleșiți de dezbinare, aceasta este trimisă de satana pentru a pătrunde pe furiș și a provoca neînțelegeri mari între credincioșii mei, pe care i-am despărțit pentru ca ei să rămînă treji pentru poporul meu.

Seducătorul nu doarme, copiii Mei sînt aceia care dorm…Treziți-vă, copiii mei! Seara se lasă și întunericul perversiunii aceluia care îi urăște pe copiii Mei se apropie cu repeziciune. Fiți umili, continuați să vă susțineți reciproc, deoarece cei care sînt orbi, vor fi și mai orbi, ei nu văd limpede și vor fi infestați de cel rău.

Poporul meu preaiubit,

Nu gîndiți cu mintea voastră omenească care vă face să credeți că totul este departe, pregătiți-vă spiritul. Percepția voastră spirituală trebuie să vă facă să simțiți promptitudinea anunțului și cursa accelerată a celei de-a doua veniri. Poporul meu va fi încercat, dar nu învins. Iată de ce Mama mea nu se va despărți de poporul meu, chiar dacă poporul meu o ignoră.

Fiecare Rozar meditat cu conștiinciozitate este o nouă lumină care se alătură celorlalte, creînd o legătură neîntreruptă de lumini pe care o văd din casa mea, recunoscîndu-i pe cei care sînt ai mei.

Deci, pămîntul nu-mi este cu totul indiferent, sufletele euharistice mă atrag, sufletele Mariei mă atrag, sufletele pașnice mă atrag, cele umile mă atrag…

Stelele strălucesc pe cer așa cum strălucesc și sufletele adevărate prin mărturiile lor, fiindcă cele mai umile strălucesc cel mai mult.

Rugăciunea este necesară pentru ai mei, aceasta îi apropie mai mult de mine și de Mama mea, care nu refuză să-i asculte și să-i apere continuu pe nici unul din copiii săi, mijlocește pentru voi, chiar și atunci cînd o ignorați.

Eu mă dăruiesc prin Sacramentul Euharistiei, eu sînt prezent și viu în Trupul meu și Sîngele meu, dar sînt tratat cu indiferență de către majoritatea preoților mei, care nu contemplă profunzimea misterului meu în consacrare și mă aruncă cu asprime pe patenă, nu mă venerează și apoi mă fac să sufăr cînd mă dăruiesc rapid copiilor mei sau în mîinile unor terțe persoane a căror conștiință nu este pregătită cum se cuvine.

Vreau ca gura care mă proclamă Rege să mă primească ca un Rege…

Vreau ca glasul care mărturisește „Cred“ și inima care se bucură să se contopească în acest „Cred“ să mă primească cu demnitate…

Mama mea este cea care pregătește sufletul aceluia care mă primește cu o adevărată conștiință…

Mama mea rămîne atentă la sufletele acelora care mă primesc, nu din obișnuință, ci din adorare…

Poporul meu preaiubit,

Demonul se teme și o urăște pe Mama mea, știe că Mama mea îi va zdrobi capul și îl va învinge.

Iată de ce el este îngîmfat ca un biruitor, cînd unul dintre ai mei se separă de cei merituoși ai Mamei mele, o disprețuiește și o ignoră.

Răul a intrat în Biserica mea și mijlocitorii mei credincioși sînt persecutați. Răul vrea ca Mama mea să tacă, dar „Eu Sînt Cel Care Sînt“ și Mama mea, Ajutorul poporului meu, nu va avea odihnă pînă cînd ai mei nu se trezesc.

Preaiubiților,

Purificarea va continua să avansaze asupra omenirii, creația îl împinge pe om ca el să acționeze în căutarea mea și să alunge păcatul. Inima de piatră se va transforma într-o inimă de carne.

Poporul meu preaiubit,

Pacea va veni asupra umanității cînd aceasta va fi fost purificată. Membrele trupului meu mistic vor fi purificate pînă cînd veșmintele lor vor fi albe ca zăpada.

Rugați-vă, copiii mei, un corp ceresc se deplasează spre pămînt, rugați-vă.

Rugați-vă, copiii mei, războiul nu așteaptă, deoarece acesta este un potențial de afaceri pentru cei puternici, nu așteaptă și poporul meu nu este pregătit.

Rugați-vă copii, Vulturul (SUA-n.t.) va fi rănit și va riposta fără să gîndească.

Rugați-vă pentru Columbia, ea va suferi și va plînge.

Vulcanii vor continua să chinuie umanitatea.

Fiți instrumente ale păcii acolo unde este ură, fiți iubire acolo unde este ignoranță, fiți lumină acolo unde nu există iubire, aduceți iubirea mea.

Va veni un timp de pace în care oamenii vor trăi fericiți unii cu alții, bucurîndu-se dinainte de cer.

Vă binecuvîntez,

Al vostru Isus

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Sursa: http://www.revelacionesmarianas.com/

Copyright© 2013-2015 Revelații ale cerului