Daily Archives: 14 septembrie 2015

Turma mea, ora căderii și moartea zeului ban se apropie

 

Apelul urgent al lui Isus Bunul Păstor către turma sa

3 septembrie 2015

Isus Pastorul

          Credincioșilor turmei mele, pacea să fie cu voi.

Totul s-a sfîrșit, nu vă fie frică turma mea, nimic nu vi se va întîmpla dacă rămîneți alături de mine. Căderea zeilor acestei lumi se apropie și ei nu se vor putea ridica; zeul dolar are zilele numărate și cu el vor cădea economiile multor națiuni; colapsul financiar care se apropie va face ca mulți să-și piardă capul și numeroase națiuni vor fi în stare de faliment. Șomajul și lipsa de oportunități vor constitui numitorul comun al acestor zile de criză economică.

Umanitatea va ști că trebuie să-și pună încrederea și siguranța în singurul Dumnezeu, pentru că restul este iluzie, este vis și deșertăciunea deșertăciunilor. Toți cei care și-au pus încrederea și siguranța în zeul ban se vor lamenta și mulți disperați văzînd că averile și imperiile se prăbușesc, se vor sinucide și făcînd aceasta își vor pierde sufletul.

Turma mea, ceasul căderii și morții zeului ban se apropie! Marea majoritate a umanității  își va plînge pierderea; disperarea va pune stăpînire pe mulți și ei vor prefera să moară împreună cu zeul lor decît să rămînă în această lume fără putere, fără glorie și fără siguranță. Vai de cei al căror zeu este banul, deoarece căderea sa și moartea sa sînt iminente.

După prăbușirea economiilor totul va deveni haos; pentru un timp omenirea va rătăci în nesiguranță; totul se va împuțina și cavalerii morții și ai războiului își vor face apariția. Milioane vor muri așa cum a fost planificat de către regii acestei lumi. Calea va fi pregătită și liberă pentru ca Anticrist să-și facă apariția și împreună cu el domnia sa de sclavie și de moarte.

Turma mea, fii foarte atentă pentru că viclenia adversarului meu și a acoliților săi demonici nu cunosc limite; ei utilizează imagini care o reprezintă pe Mama mea, pentru a înșela omenirea, inclusiv pe cei aleși; ei spun că Mama mea anunță în aparițiile și manifestările sale venirea falsului mesia. Atenție, nu vă lăsați înșelați, cel care va apărea este Anticrist. Eu am venit deja în această lume și am fost respins de către omenire; acela care este gata să apară este omul fărădelegii, fiul pieirii, care vine să mă înlocuiască și marea majoritate a acestei umanități îl va adora ca și cînd ar fi însuși Dumnezeu.

Vă spun din nou, citiți Matei 24, capitolul întreg și meditați la acesta pentru ca să nu cădeți în înșelătorie și să nu vă pierdeți sufletul. Să nu credeți aceste minciuni, pentru că voi știți bine că Fiul Omului nu va mai păși în această lume; Fiul Omului vine să domnească cu toată gloria și splendoarea sa asupra poporului său fidel, în Noul și Cerescul Ierusalim. Fiți atenți deci, la ceea ce v-am spus și mergeți ca și copii ai luminii, pentru ca lumina voastră să lumineze întunericul care se apropie.

Pacea mea v-o las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Căiți-vă și convertiți-vă, fiindcă Împărăția lui Dumnezeu este aproape.

Învățătorul vostru,

Isus Bunul Păstor

Faceți cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Copyright© 2013-2015 Revelații ale cerului