Monthly Archives: ianuarie 2016

Voința Tatălui meu este sanctificarea voastră

Mesajul lui Isus către Holy Love

15 iunie 2015

Isus

Isus este aici arătîndu-și Inima. El spune: „Eu sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

„Fraților mei și surorilor studiați camerele Inimilor noastre unite conform indicațiilor din aceste mesaje. Învățați-le pe de rost și reflectați asupra lor pe drumul progresului vostru zilnic. Numai astfel vă veți apropia de Mine și veți deveni mai sfinți.“

„În această seară vă binecuvîntez cu binecuvîntarea mea a Divinei Iubiri.“

Chambers_of_the_United_Hearts

 

Prima cameră- Mîntuirea-Iubirea sfîntă a Inimii Imaculate a Mariei

A doua cameră – Sfințenia

A treia cameră – Perfecțiunea în virtute

A patra cameră – Sanctificarea -Concordanța cu Voința Divină

A cincea cameră – Unirea cu Voința Divină

A șasea cameră – Cufundarea în Voința Divină

Mesajul lui Isus către Holy Love

7 ianuarie 2016

„Eu sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

„Vă informez că fiecare cameră a Inimilor noastre unite reprezintă Voința Divină a Tatălui meu. Fiecare este unit în Voința Tatălui meu și unit unul cu altul. Nimeni nu rămîne singur.“

„Voința Tatălui meu este sanctificarea voastră. Camerele Inimilor noastre vă arată drumul. Nimeni nu este capabil să facă această călătorie singur sau independent de Voința Tatălui meu. Harul este vehiculul care propulsează sufletul prin aceste camere sfinte. Cu cît sufletul își abandonează voința sa liberă harului care îi este dat, cu atît mai repede ajunge în cele mai adînci camere.“

„Fiecare cameră oferă înțelegerea mai profundă a diferenței dintre bine și rău. Există suflete care nu sînt capabile să facă această determinare care amenință viitorul lumii.“

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

31 ianuarie 2016-Zi specială de rugăciune și post

   

                În mesajul din 30 ianuarie 2012 comunicat Mariei Îndurării Divine, Sfînta Fecioară Maria a cerut o zi specială de rugăciune și de post în vederea pregătirii noastre pentru Marele Avertisment.

Mesajul (330) din Cartea Adevărului

Luni, 30 ianuarie 2012 la ora 13:00

Notă: Acest mesaj a fost primit de către Maria Milostivirii Divine după două apariții separate ale Fecioarei Maria – una care a avut loc la miezul nopții, în 29 ianuarie și a doua la ora 13:00 a zilei de luni 30 ianuarie 2012, în care Fecioara Maria pe întreaga perioada a apariției era foarte necăjită.

Copila Mea, în timp ce Fiul Meu vine acum să acopere întreaga lume cu razele Milostivirii Sale, cu inima grea trebuie să vă spun că mulți oameni vor muri în timpul Avertismentului.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru sufletele lor.

Tu, copila Mea, trebuie să-i rogi pe toți adepții acestor mesaje divine să aloce mîine, marți 31 ianuarie 2012, o zi specială de rugăciune.

În această zi trebuie să recitați Sfîntul Rozariu și rugăciunea Milostivirii Divine.

Dacă este posibil, toată lumea să încerce să postească în timpul zilei. În acest fel mai multe suflete, în special cele în păcat de moarte, în clipa morții pot fi salvate prin Mila Fiului Meu iubit Isus Cristos.

Plîng cu lacrimi de durere pentru acele biete suflete care nu au nici cea mai vagă idee cîtă durere și chin Îi provoacă Fiului Meu prin păcatele lor.

Bucuria darului pe care Fiul Meu îl aduce acum lumii este atinsă de durere pentru acele suflete care nu pot fi salvate din cauza propriilor lor alegeri.

Minciunile care vor lua amploare și vor fi răspîndite în întreaga lume de către sufletele întunecate, după Marele Avertisment, trebuie oprite prin rugăciunile voastre.

Rugați-vă pentru ca nimeni să nu nege Milostivirea Divină a Fiului Meu în timpul și după Marele Avertisment. Căci fiecare suflet pierdut din cauza minciunilor, va fi prins de stăpînirea celui rău.

Propovăduiți peste tot convertirea, copii. Acceptați că sunt Corăscumpărătoare și lucrez alături de Fiul Meu Iubit la salvarea tuturor sufletelor de la ruinarea eternă.

Copiii Mei, iubirea Mea pentru voi este foarte puternică. Eu pledez pentru îndurare față de fiecare suflet în fiecare secundă a zilei, implorînd clemența Tatălui Meu.

Dar, copii, trebuie să mă ajutați alăturîndu-vă Mie în rugăciune și sacrificii, ajutînd ca toți copiii lui Dumnezeu să intre prin porțile Noului Paradis.

 Mama voastră cerească,

Mama Salvării

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/330/fecioara-maria-solicita-o-zi-de-post-si-rugaciune-pentru-a-ne-pregati-de-avertisment/

Adesea cînd este vorba despre mesaje foarte importante ca acesta, ele sînt precedate și/sau urmate de informații suplimentare care provin de la Isus sau de la Părintele Ceresc.

jesus-misericordieux

Milostivirea lui Dumnezeu trebuie sa se realizeze așa cum i-am revelat Sfintei Faustina
Mesajul (329) din Cartea Adevărului

Duminică, 29 ianuarie 2012 la ora 21:18

Eu, Isus al vostru, vreau să informez lumea că Milostivirea Mea Dumnezeiască trebuie să se realizeze așa cum i-a fost revelat fiicei Mele Elena, Sfînta Soră Faustina.

Acest mister se va revela, așa cum vor vedea toți,ca ultimă manifestare a razelor Milostivirii Mele pentru salvarea omenirii.

Cei ce te batjocoresc pe tine, fiica Mea, și spun că acest mister a fost deja revelat lumii, trebuie să știe următoarele.

Cîți oameni din lumea aceasta cunosc promisiunile Milostivirii Mele Dumnezeiești? Foarte putini, incluzîndu-te și pe tine, fiica Mea.

Discipolii Mei nu știau ca Eu Mă voi întoarce ca să pregătesc lumea pentru acest mare eveniment?

Eu îi pregătesc întotdeauna pe copiii Mei pentru astfel de evenimente. Tatăl Veșnic trimite profeții în lume cu un singur scop, acela de a vă da avertismente potrivite pentru ca sufletele să nu treacă prin aceste evenimente fără să fie pregătite. Prețuiți acest dar al profeției. Nu-l refuzați.

Să nu credeți niciodată că știți totul despre căile Mele pentru că – deși Mă iubiți pe Mine – voi nu Mă cunoașteți mereu sau nu înțelegeți căile Mele.

Căci voi, care îi batjocoriți pe profeții Mei, amintiți-vă că nu pe ei îi batjocoriți, ci pe Mine. Ei sunt doar instrumentele.

Copiii Mei, voi nu trebuie să presupuneți niciodată că Mă cunoașteți cu adevărat, pentru că dacă M-ați cunoaște într-adevăr nu M-ați renega. Dar voi, chiar și astăzi – așa cum făceau discipolii Mei cînd eram printre ei – negați că sunt Eu cel care vă chem.

Mîna stîngă o întindeți spre Mine în timp ce cu dreapta mă pălmuiți.

Nu auziți că Eu vă vorbesc acum? Dacă nu auziți atunci așezați-vă în liniște și rugați-vă către Mine și așa voi putea umple inima voastră obosită cu Focul Duhului Sfînt.

Vă iubesc, și atunci cînd Mă veți lăsa să intru în inimile voastre – dezbrăcîndu-vă de armura de oțel care Mă împiedică – Eu vă voi elibera.

Dacă veți deschide ochii și veți vedea că vă vorbesc Eu, Mîntuitorul vostru Dumnezeiesc, atunci – cu inima plină de iubire și bucurie – urmați-Mă pe calea către Noul Paradis.

Nu lăsați ca răul să semene îndoială în mintea voastră. Rugați-vă ca să fiți destul de tari și de smeriți în gînd și suflet, încît să alergați în brațele Mele.

Dacă veți veni la Mine ca un copil, doar atunci sufletul vostru va găsi într-adevăr pacea. Acesta este singurul mod ca să Mă lăsați să intru în inimile voastre.

Iubitul vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/329/milostivirea-lui-dumnezeu-trebuie-sa-se-realizeze-asa-cum-i-am-revelat-sfintei-faustina/

Isus revelează indulgența plenară pentru iertarea completă a păcatelor
Mesajul (331) din Cartea Adevărului

Marți, 31 ianuarie 2012 la ora 09:30

Acest mesaj a fost dat Mariei Milei Divine după o oră și jumătate de Adorație Euharistică.

Scumpa mea fiică, cît mă bucur de iubirea arătată de discipolii Mei prețioși, a căror iubire se  împletește atît de strîns cu Inima Mea Preasfîntă.

Îmi găsesc desfătarea în acei copii loiali a căror iubire Îmi aduce atîta bucurie în mijlocul suferințelor Mele.

Ei sunt lumina care Îmi dă forța necesară să conduc armata Mea.

Acești copii aleși cred că numai credința lor este cea care i-a adus la Mine.

Ceea ce ei nu-și dau seama, este că am revărsat Duhul Sfînt asupra lor, mai ales asupra celor cu inima deschisă, astfel încît ei să se poată alătura rămășitei Bisericii Mele de pe Pămînt.

Acești adepți iubiți, care în sufletul lor arată ascultare, determinare, și o dragoste pură, sunt acea temelie pe care acum voi reconstrui Biserica Mea de pe Pămînt.

Armata Mea, prin dragostea lor pentru Mine, va primi haruri foarte speciale acum.

Am să le acord această Indulgență Plenară pentru a le permite să ducă torța Mea de foc, astfel încît ei să poată răspîndi convertirea.

Acest dar le va permite acestora să răspîndească Cuvîntul Meu Sfînt, care va atinge inimile peste tot, oriunde merg.

Trebuie să spună această rugăciune timp de șapte zile consecutive, și li se va da darul iertării complete și puterea Duhului Sfînt.

Rugăciunea (24) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru indulgență plenară, spre iertarea completă a păcatelor

„O, Isuse, Tu ești lumina lumii, Tu ești lumina strălucitoare care atinge fiecare suflet. Milostivirea și iubirea Ta sunt nemărginite. Noi nu suntem vrednici de jertfa Morții Tale pe Cruce, deși știm că Dragostea Ta pentru noi este mai mare decît dragostea pe care noi Ți-o purtăm. Dă-ne, Doamne, darul umilinței, pentru a fi demni de Noua Ta Împărăție! Umple-ne cu Duhul Sfînt pentru a putea mărșălui în armata condusă de Tine, pentru mărturisirea Adevărului Cuvîntului Tău Sfînt, ca să-i pregătim pe frații și surorile noastre pentru a Doua Ta Venire Glorioasă pe Pămînt. Te lăudăm! Te slăvim! Ne jertfim pe noi înșine, durerile noastre și suferințele noastre, oferindu-Ți-le în dar pentru salvarea sufletelor. Te iubim, Isuse. Ai milă de toți copiii Tăi, oriunde s-ar afla. Amin.”

Mergeți în pace, adepții Mei, și amintiți-vă că dragostea voastră pentru Mine aprinde inima Mea și aduce mare bucurie Tatălui Meu Veșnic, Mamei Mele Binecuvîntate, îngerilor și tuturor sfinților din Cer.

Eu vă iubesc pe toți și aștept momentul cînd vă voi lua pe fiecare dintre voi în brațele Mele, astfel încît veți găsi pacea, iubirea și bucuria pe care le-ați așteptat toată viața voastră de pe pămînt.

Iubitul vostru Isus Cristos

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/331/isus-reveleaza-indulgenta-plenara-pentru-iertarea-completa-a-pacatelor/

Fecioara Maria: nimeni nu va impiedica să fie revelată lumii Cartea Adevărului
Mesajul (332) din Cartea Adevărului

Miercuri, 01 februarie 2012 la ora 08:15

Copila Mea, cînd lucrezi pentru Fiul Meu Iubit, Isus Cristos, trebuie să-I fii supusă mereu.

Niciodată să nu pui la îndoială Cuvîntul Său Sfînt, pentru că spune Adevărul și numai Adevărul.

Prea mulți dintre copiii Mei au pus la îndoială, încă de la începuturi, fiecare cuvînt pe care El l-a spus. Pentru fiecare om care ascultă Cuvîntul Lui Sfînt, așa cum e conținut de Cartea Tatălui, apare mereu și un altul care interpretează Cuvîntul în mod diferit.

Trebuie să faceți tot ce vi se cere, sub conducerea Fiului Meu. Nu cedați în fața celor care cer să fie adaptate cuvintele Sale, interpretărilor lor.

Acum du-te degrabă, copilul Meu și transmite mesajele date lumii de către Fiul Meu, pentru ca ele să salveze păcătoșii rătăciți.

Fiul Meu are un singur țel, acela de a salva sufletele.

Nu te teme, copilul Meu, pentru că nimic din cele spuse de Fiul Meu nu este în contradicție cu Învățăturile Preasfinte ale Bisericii Sale de pe Pămînt.

Darurile Sale pentru copiii Mei sunt speciale și sunt date pentru toate sufletele, în aceste timpuri de pe urmă.

Atît de generos și plin de îndurare este Fiul Meu, încît vrea să copleșească păcătoșii cu haruri speciale, pentru a asigura mîntuirea lor.

Oricine încearcă să-L rețină pe Fiul Meu din misiunea Sa de pregătire a lumii pentru a Doua Sa Venire, va fi oprit de mîna Tatălui Meu Veșnic.

Această lucrare de revelare a Cărții Adevărului, prin ruperea sigiliilor, este una dintre cele mai importante misiuni ale Tatălui Meu pe pămînt. În aceste timpuri, lumii i-a fost promis adevărul.

Tuturor sufletelor, credincioase și necredincioase, trebuie să li se spună adevărul, iar pentru că s-au îndepărtat atît de mult de Biserică, trebuie să le fie dat în acest mod.

Toți îngerii au fost trimiși pe pămînt pentru a ocroti omenirea împotriva Înșelătorului și a minciunilor sale despre adevărul mîntuirii veșnice.

Omenirea s-ar putea să nu vrea să audă adevărul și vor fi plasate multe obstacole înaintea ta, copilul Meu, dar va fi inutil.

Nimeni nu va împiedica să fie revelată lumii Cartea Adevărului, pentru că dacă ar încerca să facă acest lucru, puterea Tatăl Meu s-ar revărsa în torente de flăcări din Ceruri.

Copilul Meu, să nu te îndoiești de aceste mesaje ce-ți sunt date ție.

Nu schimba niciodată nici măcar un singur cuvînt, pentru a fi în acord cu cei care încearcă să te facă să modifici Cuvîntul lui Dumnezeu.

Nu poate fi decît un singur învățător și acesta este Dumnezeu, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfîntului Duh.

Du-te acum cu încrederea de care ai nevoie.

Nu uita că aceste mesaje de la Fiul Meu sunt date pentru toți copiii lui Dumnezeu și nu sunt doar pentru Biserica Catolică, sau pentru poporul său ales, Evreii. Acestea sunt pentru toată lumea.

Fiecare suflet este iubit la fel de mult de către Tatăl Meu. Nici un suflet nu este considerat mai important decît celălalt.

Mama voastră Cerească
Mama Mîntuirii

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/332/fecioara-maria-nimeni-nu-va-impiedica-sa-fie-revelata-lumii-cartea-adevarului/

Credeți că v-aș ignora pînă în Ziua Judecății de Apoi?
Mesajul (333) din Cartea Adevărului

Joi, 02 februarie 2012 la ora 03:30

Preaiubita Mea fiică, cît de fericit sunt de reacția discipolilor Mei, față de marele dar al indulgenței plenare, pentru iertarea deplină a păcatelor.

Dar cît sunt de trist pentru toate inimile nerecunoscătoare care resping darul Meu.

Aceste suflete nu reușesc să înțeleagă că numai Dumnezeu Tatăl poate îngădui acest dar al indulgenței plenare.

Indiferent dacă este dat lumii prin Vicarul Meu Sfînt sau prin Mine, Mîntuitorul vostru Divin, nu asta e important.

Ceea ce este important este faptul că a mai rămas prea puțin timp pentru salvarea sufletelor omenirii.

Aceia care pun la îndoială Cuvîntul Meu trebuie să știe că Eu, Mîntuitorul vostru Divin, sunt cel care vă vorbește vouă din Cer.

Nu acceptați faptul că Eu exist?Că Eu doresc să vă trimit un mesaj în aceste timpuri de pe urmă?

Credeți ca v-aș ignora pînă în Ziua Judecății? Că Eu nu v-aș pregăti sufletele comunicînd cu voi astfel?

Dacă credeți în Mine, atunci trebuie să credeți în intervenția divină. Și dacă încă nu credeți, atunci încă nu v-ați deschis inimile.

De unde să știți că sunt Eu?

Eu vă rog acum să vă așezați și să-Mi vorbiți cu încredere. Cereți-Mi harul Duhului Sfînt și voi răspunde imediat, sufletelor deschise și pure.

Puneți jos armura și permiteți-Mi să vă dăruiesc acest dar special.

Trebuie să știți că Mă jigniți atunci cînd respingeți darurile Mele. Asta înseamnă că veți respinge și Milostivirea Mea?

Plecați-vă capetele și cereți iertare. Cînd veți veni la Mine cu recunoștință umilă, vă voi lumina asupra adevărului.

Dacă deschideți ochii în fața adevărului, veți vărsa lacrimi de căință și Îmi veți mulțumi, în sfîrșit, pentru marele Meu dar al iertării păcatelor.

Mîntuitorul vostru Divin
Isus Cristos

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/333/credeti-ca-v-as-ignora-pana-in-ziua-judecatii-de-apoi/

http://www.internetgebetskreis.com/fr/

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

BerGOGlio, un straniu personaj (XI)

Bergoglio și Segni

                     În data de 17 ianuarie 2016, Papa Bergoglio, în vizită la sinagoga din Roma s-a întîlnit cu marele rabin Riccardo Di Segni.

Referindu-se la relațiile dintre iudaism și Biserica catolică, în discursul pe care l-a ținut cu această ocazie, marele rabin a declarat: „Nu-l primim pe papa pentru a discuta despre teologie. Fiecare sistem este autonom, credința nu este un obiect de schimb sau de negocieri politice.“

La cîteva zile după vizita papei, în 21 ianuarie, Riccardo Di Segni a acordat un interviu vaticanistului Andrea Gagliarducci în care a precizat următoarele: „Întotdeauna am afirmat, ca evrei ar trebui să reflectăm la relațiile noastre cu creștinismul, inclusiv din punct de vedere teologic.  Însă aceste reflecții nu se dezvoltă de aceeași manieră ca într-un organism cum este Biserica, care dispune de un important sistem doctrinal, de o ierarhie și de un conducător care poate să organizeze aceste lucruri. La noi, modalitățile de a acționa și momentele în care le facem sînt diferite. Este cu siguranță important să asculți cu atenție  ce spun ceilalți, dar teologia este un domeniu intern al fiecărei religii. Fiecare credință și mai ales aceste teme nu sînt subiecte de discuții politice; în consecință trebuie lăsat timp și spațiu evoluției reflecțiilor fiecăruia.“

Sursa: http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351213?fr=y

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Desacralizarea bisericilor din Italia

„Multiubita Mea fiică, cîtă nefericire vor simți catolicii și creștinii, din toată lumea, cînd vor vedea cum bisericile și lăcașurile lor de cult se vor transforma în locuri de distracție.

În biserici, care sunt menite să-Mi aducă omagiu Mie, se vor ține multe evenimente care însă vor insulta Numele Meu. În curînd vor folosi bisericile ca locuri de tranzacții și profit. Toate aceste lucruri urmează să aibă loc și aceia care Mă iubesc, vor plînge cu mare durere. Cît vor suferi aceste sărmane suflete, pentru că vor avea de luptat cu asemenea blasfemii! Prin ereziile care li se vor impune cu forța nu se va arăta nici un respect pentru aceste suflete, în timpul multor activități și ceremonii, care-L insultă pe Dumnezeu. Vor fi cîntece, rîsete, voci zgomotoase și istorisiri, care însă nu au nici o legătură cu Mine. Și totuși aceste acte dezgustătoare vor fi comise în Bisericile Mele și în fața Mea.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 13 august 2013-Sursa: http://profetieavertisment.ro/ )

Bis.Tuturor Sfinților

Biserica Tuturor Sfinților din Viareggio-Pizzerie și bar

Bis.San Rocco-Studio de artă

Biserica San Rocco din Verduno-Studio de artă

Bis.Martino-Hotel

Biserica San Martino din Matera- Hotel

Bis.San Filippo Neri-Teatru

Biserica San Filippo Neri din Aquila-Teatru

Bis.Sfînta Filomena-Sală de conferințe

Biserica Santa Filomena din Ugento-Sală de conferințe

Bis.Madonna del Carmine-Birou de arhitectură

Biserica Madonna del Carmine din Gallipoli-Birou de arhitectură

Bis.Sfînta Lucia -Sală de pingpong

Biserica Santa Lucia din Montescaglioso-Sală de tenis de masă

Bis.Sfinților Cosma și Damian-Showroom de design interior

Biserica Sfinților Cosma și Damian din Ponti di Ferro, Bologna-Showroom de design interior

Sursa: http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A600-Desecration.htm

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Biserica adormită a Fiului meu nu predică despre Avertisment ca act de îndurare a Fiului meu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către fiica sa preaiubită Luz de María

17 octombrie 2015

Sfînta Maria

Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate,

Vă trimit binecuvîntarea mea fiecăruia dintre voi, copii ai Inimii mele imaculate.

Inima mea este Arca Mîntuirii. Nu exclud pe nici unul din ai mei. Inima mea este însetată de iubirea tuturor adoratorilor Fiului meu. Eu sînt Mama întregii umanități.

Copii preaiubiți,

Copii, mîinile mele sînt întinse spre voi; vă aștept ca să mijlocesc pentru fiecare din voi și vă invit să nu renunțați la rugăciune.

Sfîntul rozar este o piedică în fața răului. Demonul cunoaște binecuvîntările pe care le primesc copiii mei cînd se roagă sfîntul rozar.

Rugăciunea continuă este o ploaie de binecuvîntări pentru frații voștri; ea se înmulțește și atinge sufletele care au cea mai mare nevoie pentru a se converti. Puse în practică, fiecare rugăciune și Cuvîntul Divin reprezintă un ajutor puternic care confirmă ceea ce trăiește ființa umană în interiorul său: Iubirea Fiului meu divin.

Preaiubiților, furia și lupta pentru putere în vederea controlului umanității continuă. Aceasta reprezintă un pericol latent pentru poporul Fiului meu în întreaga lume. Umanitatea nu se gîndește la pericolul unui al treilea război mondial, chiar dacă, ceea ce am menționat de puțină vreme, războiul urma să înceapă din pricina unei țări mici.

Asprimea omului îi uimește chiar și pe îngeri; oamenii rămîn inerți atunci cînd marile puteri se pregătesc de război. Marile puteri sînt responsabile de această continuă atitudine de represalii, care sporește în permanență, exprimînd furia refulată care nu așteaptă decît să fie eliberată pentru a-i ataca pe copiii Fiului meu.

În timp ce tehnologia și progresele omului în toate domeniile avansează, reculul spiritual al ființelor umane nu poate fi evitat, din cauza libertinajului sufletelor care se lasă pradă desfrîului și imoralității, renunțînd la Fiul meu și  consacrîndu-se demonului.

Copiii mei,

Cei care-și spun stăpînii lumii- grupurile de familii puternice și masoneria- duc omenirea spre războiul așteptat pentru a accelera apariția mondială a lui Anticrist.

Națiunile își vor trăda alianțele și ursul (Rusia-n.t.) va prelua puterea și va conduce invazia Europei sub semnele din soare și din lună, pe care Fiul meu le-a permis pentru ca poporul său să se trezească, dar cum poporul său nu se trezește, pămîntul se va crăpa ici și colo și se va zgudui într-o țară sau alta. Chiar și pămîntul care nu s-a cutremurat niciodată va fi surprins.

Marea se va revărsa de mai multe ori pe pămînt acumulînd suferință umană fără ca oamenii să reușească să se salveze, iar copiii mei vor suferi. În fața prăbușirii economiei, foametea va înfățișa un om care va înceta să fie om, luptînd cu furie ca să supraviețuiască.

Eu sînt disprețuită, voi nu vreți să ascultați apelurile mele… Nesupunerea continuă prin a nu consacra Rusia Inimii mele imaculate și din această cauză durerile nașterii încep cu suferința umanității, ceea ce am repetat de atîtea ori acestei generații.

Copiii mei nu ascultă apelurile mele și refuză să-l întîlnească pe Fiul meu în Sfintele Scripturi și în cunoașterea Cuvîntului său, cu o inimă sinceră și umilă; ei sînt proști, proști pentru că neagă ceea ce nu cunosc, și din mîndrie, ei pot cădea pradă înșelăciunii satanei.

Biserica adormită a Fiului meu nu predică despre Avertisment ca act de îndurare a Fiului meu. În schimb, el este negat și  respins și iată de ce Fiul meu avertizează ceea ce se va întîmpla prin instrumentul său, atunci cînd propriii săi frați neagă veridicitatea apelurilor mele.

Eu sînt o Mamă misionară, chem și avertizez, comunic și explic ca cei care au urechi să asculte și să se convertească.

Copiii mei preaiubiți ai Inimii Mele imaculate, timpul trece sub privirea indiferentă a umanității. Ea va fi luată prin surprindere de  Voința Divină care nu a fost ascultată.

Pămîntul va arde ca fînul uscat la soare, focul va arde hrănit de marea ignoranță a omului care a adus-o cu sine negînd existența răului și ascunzînd omului Adevărul. Trăind supus plăcerilor mondene acestea îl derutează. Cînd răul lucrează în gîndirea omului, el utilizează idei și comportamente improprii ființei umane inspirînd omului fapte rele și acțiuni.

Copii preaiubiți, satana știe că nu poate pierde nici o secundă și demonii se năpustesc asupra omenirii, deoarece sînt conștienți că nu au decît puțin timp pentru a-i duce pe oameni la pieire.

Copii, ajutați-mă! Acționînd împotriva voinței divine se deschide ușa satanei pentru ca acesta să intre în viața celui care îi permite.

Nu-i permiteți! Opriți-vă, căiți-vă și reîntoarceți-vă la Fiul meu!

Amintiți-vă că „Se distruge poporul meu pentru că nu are cunoaștere.“ (Osea 4:6)

Cunoașterea vă dă autoritatea de a nu cădea în ignoranță. Cel care cade și are cunoaștere acționează împotriva Voinței Divine, astfel încît el trebuie să curme înclinările sale rele care îl ofensează îndoit pe Fiul meu.

Preaiubiții Inimii mele Imaculate,

Rugați-vă pentru Spania, omul va avea de suferit.            

Rugați-vă pentru Japonia, ea se va zgudui.

Rugați-vă pentru Statele Unite, ele vor fi zguduite.

Rugați-vă pentru Anglia, ea va plînge.

Copii preaiubiți ai Inimii mele Imaculate,

Timpul trece! Cîte avertismente am dat umanității!... Numai unii din voi se apropie de mine, alții se îndepărtează de frică că anunțurile mele se îndeplinesc și că satana profită de aceasta pentru a-i face să piară mai mulți, Eu nu vă aduc frica ci pregătirea și cunoașterea pentru a nu continua în ignoranță.

Iubiți-vă unii pe alții ca frați…

Nu uitați că Fiul meu va separa grîul de neghină…

Nu vă distrugeți reciproc, Inima mea suferă pentru aceasta…

Nu fiți din aceia care nu-i iubesc pe frații lor și care au uitat porunca iubirii aproapelui…

Fiecare este un misionar al păcii, numai cei care se lasă prinși de cel rău otrăvesc inima fraților lor.

Copiii mei, rugați-vă, vulcanul Etna va fi cauza unei alerte.

Uniți-vă, respectați-vă, nu-l răniți pe Fiul meu.

Inima mea, Steaua Dimineții, luminază calea tuturor. Veniți la mine ca eu să vă îndrum spre Fiul meu.

Binecuvîntarea mea rămîne totdeauna asupra fiecăruia dintre copiii mei. Vă iubesc.

Sfînta Mamă Maria

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Sursa: http://www.revelacionesmarianas.com/index.htm

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

 

 

Acuarela și maestrul său

        Corneliu Drăgan-Târgoviște-7

                „ Corneliu Drăgan-Târgovişte este un maestru al acuarelei. Recunoaşterea sa a venit mai demult, urcînd pe treptele maturităţii. De curînd, artistul, născut în Bucureşti, i-a uimit pe reprezentanţii Academiei Acuareliştilor din Birmingham, care l-a primit în rîndul membrilor săi (circa 80, din Marea Britanie şi din întreaga lume). Înfiinţată în 1907, Academia Acuareliştilor din Birmingham îi reprezintă pe unii dintre cei mai buni acuarelişti, atît la nivel naţional, cît şi internaţional. Cei talentaţi sunt invitaţi să participe la selecţiile Academiei, fiind necesare două treimi din voturi pentru obţinerea calităţii de membru. Această reuşită vine după ce, în decembrie, Corneliu Drăgan-Târgovişte a fost singurul acuarelist român ales să expună în cadrul seriei de expoziţii internaţionale ale Bienalei de Acuarelă de la Shanghai Zhujiajiao. Astfel, Corneliu Drăgan devine primul acuarelist român care face parte din prestigioasa organizaţie britanică. Unul care nu mai are nevoie de prezentare. E suficient să-i priveşti opera; să citeşti, printre valurile de lumină ale lucrărilor sale, care te îndeamnă să visezi; să descifrezi, pe albul hârtiei, metamorfoza stropului de apă devenit cîntec, amintire, vers. Se înţelege, lumea căreia îi dă viaţă este o frîntură din sufletul său: frumos gîndită şi maiestuos dezvăluită ochiului. În mantii transparente – ţesute din zori de ziuă, transfigurări ale renaşterii unei picături de viaţă. Fie că înfăţişează un peisaj urban, o marină, o Veneţie sau ne invită într-o călătorie cromatică prin universul florilor. “(Veronica Marinescu-http://jurnalulbucurestiului.ro/singurul-roman-primit-in-academia-acuarelistilor-din-birmingham-corneliu-dragan-targoviste/)

Corneliu Drăgan-Târgoviște-4

Corneliu-Dragan-Targoviste-Venice-I

        „Însă, peisajul care l-a atras din prima clipă a fost cel citadin, în structura căruia reperele fundamentale sunt străzile mărginite de clădiri, lumina locală şi prezenţa umană. A vizitat, ca etapă a documentării sale, numeroase oraşe din ţară şi din Europa, făcînd mii de fotografii şi reţinînd în memorie acele aspecte inefabile ale fiecărui loc care scapă obiectivului camerei fotografice. Nu a făcut  aproape niciodată schiţe «pe viu». Metoda sa mizează pe o altă strategie. Mai întîi, se retrage în atelier, unde studiază pe ecranul unui laptop imaginile înregistrate pe parcursul peregrinărilor sale. După ce face o selecţie severă a acestora, le ia pe rînd pe cele rămase şi le ordonează în funcţie de priorităţi, adică de calendarul transpunerii lor pe pânză sau pe hârtie. Abia în această etapă începe să schiţeze, eliminînd din fotografie elementele ce sunt de prisos din punct de vedere artistic şi interpretînd după o partitură proprie culoarea locală. Aceasta din urmă nu rămîne niciodată la fel cu aceea prezentă în fotografie. Păstrînd identitatea generală a fragmentului de realitate încorporat în fiecare lucrare, Corneliu Drăgan-Târgovişte intervine masiv în ceea ce priveşte compoziţia cromatică, pe care o adaptează paletei sale dominate de culori  „de autor”, adică de culori pe care şi le creează singur amestecînd în proporţii sensibil egale pigmenţi, gumă arabică, glicerină şi miere (în cazul acuarelei) sau combinînd în repetate rînduri acrilicele, în aşa fel încît să rezulte un număr cît mai mare de tonuri (cîte zece şi chiar mai multe de fiecare culoare frecvent utilizată). Drept caracteristici specifice ale paletei sale mai trebuie menţionate şi prezenţa rarisimă a verdelui, utilizarea cu maximă parcimonie a albastrului (apelează cînd şi cînd doar la ultramarin) şi preferinţa vizibilă pentru vermilion, atunci cînd vine vorba de oferta de nuanţe de roşu.“ (Corneliu Ostahie- http://artindex.ro/2013/08/03/corneliu-dragan-targoviste-un-spontan-autotemperat/)

corneliu-dragan-targoviste-2

Corneliu-Dragan-Targoviste-3

corneliu-dragan-targoviste-6

corneliu-dragan-targoviste-5-

Lucrările sale pot fi vizualizate pe: http://artportfolio.ro/acuarela-corneliu-dragan-targoviste  și   http://artportfolio.ro/pictura-corneliu-dragan-targoviste/

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Dictatură și război

Bucuresti-interbelic

„Am revenit la dictatura carlistă

Problema României în anul 2015 nu este plecarea lui Victor Ponta sau căderea Guvernului Ponta, ci modul în care ele s-au produs – printr-o lovitură de stat – și mai ales ceea ce le-a urmat – înlocuirea democrației (pentru care, cum necum, in 1989 au murit oameni) cu oligocrația (numită tehnocrație), respectiv cu dictatura. S-a revenit la dictatura carlistă din 1938. Or, de aici nu se iese decît prin revoluție sau război.

Istoria se repetă. Datele concrete ale acestei repetiții confirmă butada potrivit căreia istoriile care se repetă sunt prima dată tragedii iar apoi farse. Într-adevăr, personajele anilor 1938-1940 – Regele Carol al II-lea, Armand Călinescu, Corneliu Zelea-Codreanu, generalul Ion Antonescu – dincolo de merite și păcate, au fost personaje tragice. Personajele anilor 2014-2016 – Klaus Johannis, Dacian Ciolos, Gigi Becali, Gabi Oprea – sunt doar niște farsori și niște gugumani. Istoria unei națiuni condamnată a fi condusă de farsori și gugumani se termină însă totdeauna tragic.“

Afirmațiile de mai sus aparțin lui Adrian Severin pe pagina sa de facebook și reluate de publicația Cotidianul ( http://www.cotidianul.ro/adrian-severin-afirmatie-soc-274099/)

Textul vine în sprijinul opiniei mele mele exprimate în articolul  „Ziua în care România a fost aruncată în haos“ ( https://revelatiialecerului.wordpress.com/2015/11/06/ziua-in-care-romania-a-fost-aruncata-in-haos/) în care am afirmat:

„După părerea mea acest act criminal (tragedia de la Clubul Colectiv-n.a.) a avut ca țintă destabilizarea țării, mizîndu-se pe impactul emoțional, în primul rînd asupra tineretului și ieșirea în stradă a maselor, pe fondul exacerbării corupției și a disoluției puterilor statului.

Contextul geopolitic este complex, Europa se confruntă cu valurile de refugiați, Ucraina este divizată, iar Moldova instabilă. ⌈…⌉

Să fi început, oare, «toamna europeană»?“

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Cruciada specială de rugăciune din 7 ianuarie 2016

În ziua de 7 ianuarie 2016, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: pentru mîntuirea sufletelor

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare Maria (dacă este posibil cele trei Mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine*;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96-7, 13, 17, 19, 35, 37, 41, 58, 64, 65, 67, 73, 80, 104, 105, 106, 111, 112, 117, 118, 127, 128, 130, 147,150, 157, 169-96
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

Dragi copii, trebuie să vă rugați în acest moment pentru Europa

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către fiica sa preaiubită Luz de María

17 septembrie 2015

Sfînta Maria

Copiii mei preaiubiți ai Inimii mele imaculate,

Fiecare din voi stă suspendat de coroana mea asemenea unei stele strălucitoare de pace și iubire.

Fiecare din voi constituie motivul permanent pentru care inima mea este acolo, ca să-i  primească pe toți cei care vin la mine, iar eu să mijlocesc pentru voi în fața Preasfintei Treimi.

Fiul meu sîngerează pentru biserică, pentru fiecare din credincioșii săi, el nu vrea ca răul să vă atace și să vă piardă.

Copii ai Inimii mele imaculate, tot ceea ce vedeți nu reprezintă realitatea; pentru a nu provoca neliniște în privința viitorului omenirii adevărul este ascuns.

Dragi copii, trebuie să vă rugați în acest moment pentru Europa. Natura își va dezlănțui elementele asupra acestui pămînt, dintr-o țară în alta, din cauza  terorismului, a lipsei de credință și datorită răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu.

Foametea va atinge dintr-o dată acest continent, Europa; acolo unde fructele cresc din abundență nu va mai fi recoltă.

Așa cum inima omului se împietrește, alimentele vor fi interzise omului. Sărmanii copii ai Spaniei se vor răzvrăti împotriva lui Dumnezeu.

Violența crește pe întregul pămînt, ea se va aprinde cu sălbăticie în Europa. Italia va cunoaște durerea acelora care disprețuiesc tot ceea ce le amintește de Dumnezeu. Sîngele va curge pe străzi.

Insulele mele Canare vor fi puternic lovite, fratele se va opune fratelui.

Ambiția omului asociată ateismului, furiei și mîndriei va ajunge în Franța. Veselia nopții va deveni întunericul lamentărilor.

Dragi copii, Avertismentul se apropie, apoi va veni pedeapsa: cerul va fi luminat de o cruce care va străluci mai mult decît soare însuși.

Cînd sosește momentul Avertismentului , mai întîi veți privi spre cer și veți vedea un foc care cade pe pămînt… Cîți vor fi cei care se vor sprijini în acel moment pe Fiul meu?

Omenirea rămîne neîncrezătoare la vederea acestor evenimente care se desfășoară continuu pe pămînt și a acelora care, în ultimul timp, vin din cer, dar voi nu sînteți decît surprinși, nu vă este teamă…pentru că voi nu credeți.

În multe din aparițiile mele v-am vorbit despre război și voi nu mă ascultați pînă în momentul în care el se află în fața voastră.

Copii, nu uitați că Dumnezeu este Dumnezeu și omul fiul Său; nu priviți cu dispreț anunțurile mele înainte ca noaptea să vină și să vă găsească adormiți.

Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate, cei care trăiesc pentru bani vor fi aduși în stare de disperare, banul va cădea ca o frunză purtată de vînt, fără mare speranță.

Anumite țări  vor impune propria lor monedă, dar nu vor reuși, pentru că ele se vor decide pentru o monedă unică pentru Europa care se va răpîndi apoi în restul lumii.

Copiii mei, mari evenimente vor zgudui omenirea, vulcanii vor continua să erupă, pămîntul se va cutremura.

Rugați-vă pentru Statele Unite, natura le va lovi cu asprime… Și ea va suferi din cauza mîinii omului.  

Rugați-vă, pămîntul care nu s-a cutremurat va fi zguduit.

Rugați-vă pentru Paraguay.

Biserica Fiului meu asistă cu nepăsare pînă cînd ea se va trezi lovită de mîna omului nelegiuit.

Copii, veți primi știri bune, dar moartea se arată.

Dragi copii, voi nu priviți la marea Îndurare a Fiului meu care vă cheamă fără încetare; veniți repede, nu o disprețuiți.

Preaiubiții mei,

Mi-e milă de voi! Războiul vine și cu el cataclismele cu care Fiul meu va stăvili parțial aneantizarea umanității prin fenomene atmosferice și evenimente din scoarța terestră. Coastele se vor modifica și geografia planetei nu va mai fi aceeași.

Copii,rugați-vă, China va ataca.

Se vor face alianțe din care unele vor fi cunoscute de omenire, iar altele necunoscute omului, dar ele nu sînt respectate  și totul se va transforma în minciună și trădare.

Nu fiți ca aceia care spun: „Doamne, Doamne!“ și nu-l cunosc pe Fiul meu; iubiți-l și apropiați-vă de El, el  este Mîntuitorul omenirii în fața căruia toți îngenunchează. Iubiți-l în Euharistie, adorați-l, uniți-vă copii într-un singur popor, acceptați-l.

Victoria poporului Fiului meu va sosi prin iubirea credincioșilor săi și prin cei care vor fi alături de el. Rețineți că voi nu sînteți ai lumii, mondenitatea nu vă acceptă, deoarece voi sînteți ființe care se roagă și trăiți pentru binele fraților voștri. Nu uitați că nici o ființă umană nu poate trăi fără să-l iubească pe Fiul meu, pentru că ea va sfîrși  prin a-l disprețui pe Fiul meu și se va încredința mîinilor înclinate spre fapte rele. Copiii mei, fiți siguri că Fiul meu este Iubire și Îndurare  și Dreptate în același timp; deoarece mari confuzii se vor răspîndi asupra întregii umanități, va trebui să le răspundeți prin credință, rămînînd neclintiți.

Pămîntul în care curge lapte și miere vă așteaptă…

Anunțați viitorul fără să vă fie frică; avertizați-vă frații, priviți spre cer, semnele nu se lasă așteptate. 

Răul caută acolo unde nu există rău, caută pentru a se hrăni cu minciună, iată de ce voi nu trebuie să vă opriți, continuați  cu credință  pe calea binelui.

Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate, acesta nu este momentul să cedați.

Fiul meu va veni să-și ajute poporul, credința nu trebuie să slăbească. Binecuvîntarea Fiului meu este cu poporul său și cu cei care calcă pe spini, cu cei care merg cu crucea Preaiubitului meu, chemîndu-i pe frații lor, cu cei care se sacrifică permanent, cu cei care predică adevărul știind că nu este timp de pierdut.

Nu uitați că răul este viclean și caută să vă distragă atenția de la Fiul meu; iată de ce vă chem să fiți inteligenți și să rămîneți departe de rău.

Rugați-vă pentru Biserica Fiului meu, rugați-vă ca Fiul meu să vină pentru Biserica sa.

Copii ai Inimii mele imaculate, nu neglijați sacramentele, adorați-l pe Fiul meu în Sfîntul Sacrament.

Iubiții mei, în aceste momente decisive:

– rugați-vă rozarul,

– meditați la Patima Fiului meu,

– îmbogățiți-vă cunoștințele despre viața Fiului meu din Sfînta Scriptură,

– fiți cei care se roagă pentru frații voștri, fiți mărturie,

– fiți adevăr, să nu aveți ură în inimile voastre și îndepărtați-vă de răul care dă tîrcoale.

Copiii mei, îndepliniți voința divină și nu vă îndepărtați de bine, recunoașteți cînd cădeți și căiți-vă repede; vă promit, în momentele dificile pentru întreaga omenire, să fiu de față și să vă ajut; vă promit că nu vă abandonez în persecuții și vă trimit pe sfinții îngeri să vă apere; vă promit că vă iau de mînă și vă duc în fața Fiului meu.

Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate, îndepliniți Voința Divină, străduiți-vă în fiecare clipă să fiți demni de promisiunile mele  și căiți-vă repede.

Copiii, ființele umane se vor simți neputincioase, voi știți că Mama voastră mijlocește pentru fiecare dintre voi. Continuați pretutindeni să faceți binele și să iertați. Nu uitați că  iubiții copii ai Fiului meu se roagă și nu se îndepărtează  de Fericirile, Poruncile, de moștenirea pe care Fiul meu a  transmis-o copiilor săi pentru binele sufletului.

Binecuvîntarea mea să fie apa cînd vă este sete.

Binecuvîntarea mea să fie căldura  cînd vă este frig.

Bicuvîntarea mea să fie lumina cînd vine noaptea.

Vă iubesc.

Sfînta Mamă Maria

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Sursa: http://www.revelacionesmarianas.com/index.htm

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Anticristul se află sub un înveliș invizibil ochilor poporului meu

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

4 iulie 2015

giulgiul-din-Torino

 

Poporul meu preaiubit,

Copii ai iubirii mele eterne, vă binecuvîntez cu iubirea mea, vă binecuvîntez cu îndurarea mea, vă binecuvîntez cu dreptatea mea.

Dragii mei copii, acest timp nu este unul obișnuit.

Acesta este un moment critic pentru umanitate în general.

Preaiubiților, voi pedepsi orice persoană care încearcă să distrugă pămîntul.

Poporul meu m-a aruncat afară din Împărăția mea.

V-am atras către cunoaștere, să aprofundați cuvîntul meu și să vă cufundați în mine.

V-am întrebat: Cine sunt cei care dețin puterea asupra copiilor mei? Sunt cei care cunosc secretele care au fost ascunse poporului meu. Puterea asupra lumii aparține acelora care s-au unit pentru a forma un grup restrîns de persoane care să dirijeze istoria omului, dar ei au uitat că…dacă decid să distrugă lumea, voi interveni asupra lor.

Ați uitat că la un moment dat comunicațiile vor lipsi, fie din cauza erupțiilor solare, fie din cauza conflictelor dintre oameni, iar omenirea va rămîne fără comunicații. Nu veți reuși să știți ce se va întîmpla într-un loc sau altul al pămîntului. În acel timp vă va părea rău că nu ați cerut ajutorul îngerilor mei, deoarece nu ați crezut că era necesar să rămîneți pe lîngă ei și să-i păstrați aproape de voi. În acel timp veți regreta că ați abandonat-o pe Mama mea și nu ați chemat-o pe ea „Mamă“ din clipa în care v-am dat avertismentele mele.

Copiii mei vor plînge, vor geme, vor tremura pentru că nu s-au supus la ceea ce Casa mea le-a revelat în aceste momente.

Cînd voi vreți să aveți înțelepciune, nu o veți găsi, deoarece ea va fi rezervată numai celor care au rămas fideli, au fost curajoși și au trecut prin foc.

Copii, numeroșii profeți falși care au venit de pretutideni și au dat informații eronate reprezintă cauza din pricina căreia omul nu mai crede în apelurile mele.

Vă îndreptați spre sfîrșitul acestei generații, dar nu spre sfîrșitul lumii. Va trebui să faceți față tuturor încercărilor, semnelor acestui timp, semnelor pe care vi le-am anunțat că răutatea este mai mare decît decît bunătatea, că războiul caută posesiunea și exterminarea unei mari părți a rasei umane, că abuzul omului provoacă dominarea, că rasismul va duce la noi revoluții, corupția va fi cartea de vizită a acelora care se mențin la conducerea popoarelor și încălcările legilor vor fi rezultatul barbariei degradante și scăderii moralității omului în acest moment.

Cine provoacă toate aceste dureri ale nașterii? Demonii în carne și oase care, poate, hălăduiesc alături de cîțiva dintre voi. Mai mult decît lupi în blană de oaie, demonii acestui timp sunt amestecați printre grîu și neghină și au fost creați de mințile și inimile împietrite ale oamenilor din cauza îndepărtării lor liber consimțite de Voința divină și de Mama mea.

Copii, nu vorbesc despre trecut; vorbesc despre acest moment și despre aceia care urmează, cînd oamenii fără credință se vor deplasa dintr-o țară în alta în căutarea siguranței, dar insecuritatea va fi aceeași în întreaga lume.

V-am chemat să vă apropiați de Euharistie care să vă dea forța spirituală și să creșteți din punct de vedere spiritual trăind rugăciunea în orice clipă. Copiii mei, cel care nu se roagă nu se poate apropia nici de mine nici de Mama mea; cel care nu se roagă nu este în aceeași armonie spirituală cu cei care se roagă și atrag binecuvîntări prin rugăciunile lor.

Este urgent ca poporul meu să înțeleagă, din proprie experiență, necesitatea de a se apropia de mine, acum în timpul marii dezordini spirituale în care trăiește omenirea, a marii confuzii spirituale, morale și sociale, în acest moment în care manipulatorii omenirii în diverse țări inoculează poporului o mai mare decădere morală, ca în mijlocul acestei josnicii, spiritul omului să se descompună și să nu asculte nici vocea mea, nici cea a Mamei mele. Astfel răul cîștigă sufletele deoarece creaturile umane nu trăiesc în adevăr.

Treziți-vă! Aliații răului dau viață răului pentru umanitate…

Ei creează astfel o generație de vipere care mă disprețuiesc, mă ofensează, nu mă iubesc, nu mă respectă și vă încurajează să nu urmați nici voința mea nici poruncile mele…

Un președinte demn, menține demnitatea poporului său și nu urmează aceste practici care nu sunt Voința mea, ci capcana satanei.

Copii, de ce nu vă dați seama că satana este acela care a luat în stăpînire mințile marilor guvernanți și că, prin luxură și libertinaj, îi tulbură pe copiii mei?

Anticristul se află sub un înveliș invizibil ochilor poporului meu, dar vizibil pentru guvernanții care s-au angajat pentru a-i da puterea și gloria.

Copilașii mei au fost educați în casele lor, au crescut și acum reprezintă fructul a ceea ce părinții lor le-au dat să bea, să mănînce…și să trăiască.

Violența a fost vîndută lumii prin această mare afacere Hollywood și lumea a mîncat fructul interzis otrăvindu-se cu rău pentru a-l dărui acum fraților săi sub toate formele.

V-am avertizat și voi nu v-ați supus, v-am chemat și voi ați refuzat apelurile mele, am anticipat evenimentele și voi le-ați luat în rîs.

Copiii mei, omenirea se va schimba dintr-un moment în altul fără a vă da vouă o șansă de a face sau a schimba ceva…

Economia va fi sărăcia umanității…

Polii vor fi inversați…și poporul meu neascultător va plînge pînă cînd lacrimile lui vor seca…

Întunericul va cuprinde omenirea timp de trei zile, în decursul cărora veți fi purificați ca niciodată înainte din cauza păcatelor nemăsurate ale omului.

Biserica a cochetat cu răul, francmasoneria deține puterea…

Copiii mei, rugați-vă, răul va face rău copiilor mei și va aduce confuzie.

Dragi copii, rugați-vă, pămîntul se va cutremura cu putere.

Copiii mei preaiubiți, rugați-vă, convertiți-vă, rugați-vă pentru Statele Unite și Columbia, ele vor suferi mult.

Dragi copii, treziți-vă! Chem la convertire, fiți binecuvîntare pentru frații voștri, nu vă alăturați persecutorilor poporului meu, nu fiți ca aceia care vorbesc și o refuză pe Mama mea, alertați-i pe frații voștri ca ei să nu cadă în ghearele celui rău și să-și piardă sufletul.

Așteptați, ajutorul meu va veni din cer. Casa mea nu vă lasă singuri, adevărata înțelepciune vine, poporul meu va fi consolat și va revendica credința acelora care sînt ai mei.

Nu vă fie frică, rămîneți fermi, nu șovăiți în credință, fiți adepții voinței mele, fiți poporul meu credincios.

Vă binecuvîntez cu Prețiosul meu Sînge.

Vă binecuvîntez cu iubirea mea.

Al vostru Isus

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului