Monthly Archives: februarie 2016

Cruciada specială de rugăciune din 7 martie 2016

Sigillum Dei vivi

În ziua de 7 martie 2016, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: Pentru conducătorii lumii, națiuni și evitarea războiului

Se vor recita:

 1. Rozarul Sfintei Fecioare Maria (dacă este posibil cele trei Mistere tradiţionale);
 2. Rozarul Îndurării Divine*;
 3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 2, 14, 27, 31, 32, 42, 54, 61, 77, 83, 84, 85, 87, 98, 99, 120,162,16496
 4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
 5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
 6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
 7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/fr/

John Constable

John Constable 0

                 John Constable (1776-1837) a fost un remarcabil pictor peisagist englez de factură romantică. Opera sa se caracterizează printr-o permanentă tensiune între observarea minuțioasă a naturii și neglijarea desenului în favoarea culorii. Cunoscut și apreciat în Franța prin expunerile la Salonul din Paris, a exercitat o influență evidentă asupra pictorilor peisagiști francezi, în special asupra artiștilor grupați în Școala de la Barbizon și – mai târziu – asupra impresioniștilor. (Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/John_Constable)

„Fiu al unui morar prosper din Suffolk, își împărțea timpul între  Londra și  provincia natală îndrăgită. Moștenind o sumă  confortabilă la vîrsta  de 40 de ani, s-a însurat și a pictat cu cel mai viu  succes pînă la moartea soției.

Pentru numeroase compoziții, Constable a executat schițe pe care azi le considerăm superioare versiunilor definitive în ce privește prospețimea și vivacitatea. Originalitatea profundă a pînzelor sale terminate a fost însă imediat înțeleasă în Franța, cînd Constable a expus la Salon și a obținut o medalie de aur.“

„Constable se străduia să prindă natura în mișcare, în fremătarea evoluției sale neîntrerupte, cu trecerea norilor, neprevăzute jocurilor de lumină ce însuflețesc cîmpia. După propriile-i cuvinte, voia să-și vadă tablourile «scînteind de rouă ca arborii, tufișurile și iarba din lumea reală scăldată în lumină.»“ (Sursa: Istoria ilustrată a picturii de la arta rupestră la arta abstractă, Meridiane, București, 1968)

Pentru Constable „Pictura este o știință și ea ar trebui să fie o cercetare constantă a legilor naturii. Și de ce să nu considerăm pictura peisajelor ca una din ramurile filosofiei naturii ale cărei experiențe să nu fie altele decît tablouri?“

Specialist al cerului, el l-a studiat ca fiind „cel mai insesizabil dintre fenomenele lumii“ și a căutat „să determine nedesăvîrșitul“. (Sursa: https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Constable)

El mărturisea: „Cerul trebuie să joace și va juca pentru mine totdeauna un rol esențial. E greu să numești un gen de peisaj în care cerul să nu fie cheia de boltă, să nu determine scara valorilor, să nu fie organul pricipal al sentimentului.“

„Constable era sincer preocupat de aspectul fizic al norilor. Nota de cele mai multe ori pe spatele unor peisaje cu nori «data exactă, ora și direcția vîntului». Totodată interesul lui era stîrnit, cel puțin în egală măsură, și de problemele redării efemerului.“

„Triumf al inefabilului prin culoare, «norii» nu au nimic fizic propriu-zis. Nici o scenografie convențională, nici o regie abilă, nici un sacrificiu nu se insinuează în discursul poetic al realizării acestor constelații de aburi, de stări evanescente ale materiei care visează. Vedem aici mai mult extaz decît știință. Știința rămîne invizibilă în spatele tușelor care prefigurează impresionismul.“

Constable8Clouds

Background

Constable7cloudstudy

„Spre deosebire de marele său contemporan Turner, Constable nu a călătorit niciodată în străinătate și și-a îndreptat toate strădaniile spre înregistrarea contururilor discrete, a fluctuațiilor de lumină, a maselor de nori amenințători din Anglia pastorală și mai cu seamă, din Suffolk, locul lui de baștină.

Îmbinînd ceea ce a învățat din pictura olandeză a   secolului al XVII-lea cu remarcabilele sale daruri personale și cu vigurosul lui simț regional, Constable a extins întregul cîmp al picturii peisagiste, aducînd astfel o imensă contribuție la arta universală.“ (Giuseppe Gatt-Sursa: Vasile Nicolescu, Constable, Meridiane, București, 1977)

Lucrările pictorului le găsiți pe situl: http://www.john-constable.org/

John Constable 1

Salisbury-cathedral C2

Constable_3-_The_Cornfield

Constable5Dedham Lock and Mill

Constable 4

Constable6- Parham Mill at Gillingham

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Înțelegeți că voi nu puteți fi și ai binelui și ai răului

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Luz de María

5 ianuarie 2016

Sfînta Maria

                  Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate

         Vă binecuvîntez cu iubirea mea și vă ocrotesc cu mantia mea.

Mă uit la fiecare cu aceeași privire, cu aceeași dorință de mîntuire, cu aceeași dragoste. Sufăr pentru fiecare, sufăr cînd voi nu ascultați Cererile cerului și mijlocesc de îndată pe lîngă Părintele Veșnic pentru ca voi să nu fiți pierduți în focul etern.

Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate

Îndepărtîndu-vă de Fiul meu, sînteți imediat prinși de cel rău și împresurați nu numai pe pămînt și sub ochii voștri, de acte de violență și de război, dar în plus sînteți angajați într-o bătălie spirituală de o asemenea importanță încît nu sînteți capabili s-o percepeți, deoarece nu lucrați și nici nu acționați în Voința Divină, deși ea este la fel de reală ca și iubirea mea pentru voi.

Demonii iau cu asalt sufletele pentru a dezorienta poporul Fiului meu; prin urmare voi trebuie să înaintați cu înțelepciune, să vă mișcați cu înțelepciune, să vă exprimați cu înțelepciune și să-i tratați pe frații voștri cu această înțelepciune care provine numai de la Spiritul Sfînt.

Este necesar să cereți Spiritului Sfînt să vă lumineze în permanență astfel încît credința voastră să nu slăbească în fața contradicțiilor pe care le întîlniți sau le vedeți la membrii comunităților religioase fraterne sau în centrele de pregătire sacedortală. Răul a intrat chiar și în Vatican și se întinde fără opreliște în întreaga lume, reușind să arunce săgeți pline de ură, de nesupunere, de concupiscență, de orgoliu și de revoltă asupra copiilor mei și mai ales, asupra copiilor mei puternici și puțini care nu se abat de la credința lor și continuă să fie fideli Fiului meu și Iubirii mele.

Rugați-vă copiii mei, biserica Fiului meu va trăi clipe de durere și de nesiguranță.

Laicii îmi vor cere să-i ajut pe copiii mei preferați și o voi face pentru aceia care sînt în stare de har, sau cei care se căiesc cu propunerea fermă de îndreptare și care se decid să rămînă credincioși Fiului meu; îi voi proteja și îi voi ajuta pe enoriașii care sînt hărțuiți de necredincioșii și aliații lui anticrist care, posedați de cel rău, vor pune la cale cele mai rele scenarii care s-au văzut vreodată.

Copiii mei preferați sînt chemați să protejeze poporul credincios Fiului meu, luminîndu-le conștiința, predicînd despre viitorul umanității și pericolul pierderii vieții eterne, cînd omul care spune că aparține lui Dumnezeu, se află între bine și rău și ignoră Revelația pe care, conform Ordinii Divine, am dat-o lumii întregi. În consecință trebuie să decideți acum să fiți toți ai Fiului meu pentru ca Fiul meu să fie „totul în toți“. (1Corinteni15:28)

Preaiubiților, îndepărtați-vă de mondenitățile care aduc în stare de saturație gîndirea cu tehnologia zgomotoasă care vă face să acționați ca niște zombi, fără să gîndiți, atrași numai de acest magnet pe care cel rău îl deține acum, ca să vă îndepărteze de mine.

Înțelegeți că voi nu puteți fi și ai binelui și ai răului, deoarece cel care acționează astfel, va fi vomitat din Gura Tatălui.

Popor al Fiului meu, cîți suferă în acest moment de această nebunie care acoperă omenirea ca un nor care împiedică unirea creaturii cu Creatorul său, din cauza inconștienței umane predominante care privește de departe cu inima împietrită ceea ce se petrece și ignoră semnele actuale!

Rugați-vă copiii mei, cei care au în mînă viitorul vostru economic vor simți că mor de multe ori, din cauza scăderii constante a economiei mondiale.

Copii preaiubiți

Vă simțiți în siguranță mergînd pe pămînt pentru că el este stabil, dar puțini dintre voi analizează evenimentele și le aprofundează pentru a dobîndi cunoașterea.

Adîncurile oceanului se mișcă și vor despica pămîntul din străfundurile sale pînă la suprafață, uimindu-i pe cei care trăiesc în locurile în care se produc aceste evenimente. Voi, cei care nu ați trăit aceasta, credeți că pămîntul este înconjurat de falii și că unele din ele s-au crăpat pînă la suprafață sau în mare. Aceasta este reacția pămîntului care vă leagănă și vă avertizează că, datorită faptelor rele ale umanității, el se cutremură și va continua să se cutremure cu putere.

Rugați-vă, copiii mei, pentru Japonia, pentru China și India, suferința va fi mare.

Rugați-vă, copiii mei pentru Chile, pentru Statele Unite și America Centrală, ele vor fi zguduite.

Copiii mei, pămîntul se mărește prin fisuri; nu sîntem departe de clipa în care anumite țări vor deveni insule.

Iubiții mei

Rugați-vă cu inima sinceră, rugați-vă cu sufletul generos astfel încît această rugăciune să se transforme în acțiune, în fapte care să dea roade pentru viața eternă.

Nu lăsați ca viața să treacă fără rost. Fiecare din copiii mei trebuie să fie conștient că este de datoria fiecărui creștin să obțină rezultatul dorit și aceasta se întîmplă cînd rugăciunea este faptă și cînd spiritualitatea este împărțită cu cei nevoiași și cu cei care nu cunosc Voința lui Dumnezeu în acest moment.

Fiecare are un timp pentru a se ruga personal, fie în liniște, fie, dacă dorește, cu ajutorul rugăciunilor. Apoi trebuie să împărtășiți acest rezultat al rugăciunii prevenindu-i pe frații voștri ca ei să nu cadă pradă satanei.

Popor iubit al Fiului meu

Ființa umană își sporește furia pînă în momentul în care aceasta îl ia în stăpînire pe om și îl împinge să comită fapte inimaginabile și derutante. Dar ce face restul copiilor mei în fața acestor fapte oribile de barbarie?

Rugați-vă, da, trebuie să vă rugați, dar trebuie apoi să-i preveniți pe cei care ignoră ceea ce se întîmplă în prezent, pentru că aceste practici se vor extinde pe pămînt cînd începe războiul, deoarece o dată cu războiul barbaria străbate lumea.

Copii, nu fiți de partea nimănui, acela care pare a fi un porumbel, se va schimba într-o clipă în șarpe și va abandona umanitatea suferinței, durerii și morții. Cel care pare a fi un urs (Rusia-n.t.) în hibernare, se va trezi într-o clipă și va deveni mîna care distruge și subjugă națiunile. Dragonul (China-n.t.) nu doarme, el privește în liniște pentru a se ridica și a-i ataca pe copiii Fiului meu și el va fi călăul care domină, cu cele șapte capete ale sale, umanitatea incredulă și imprudentă.

Copii preaiubiți, omul acționează în penumbră, pregătindu-și atacul premeditat. Popoarele vor suferi de terorism pînă cînd terorismul va cădea pradă propriei sale mașinații. Creatura nu va merge în pace, ea trăiește într-o așteptare deconcertantă.

Copiii mei, rugați-vă pentru Anglia, va plînge din pricina terorismului.

Preaiubiților,

Această Mamă care vă iubește nu va abandona pe nici unul din cei care-i sînt fideli, care se căiesc, care solicită protecția mea.

Nu uitați că eu sînt Regina profeților și mijlocitoarea pentru fiecare ființă umană în fața Sfintei Treimi.

Copii, nu vă fie teamă, ci dimpotrivă, dublați-vă eforturile pentru a vă îndepărta de cel rău care se învîrte în preajma marelui ego uman, umflat ca un balon care crește și crește încurajat de voi înșivă. Dar nu ignorați faptul că baloanele nu rămîn întotdeauna plutind la înălțime și pentru un motiv oarecare, ele explodează și cînd explodează, cad pe pămînt și căzînd pot să doboare alte baloane care se pregăteau să zboare.

Copiii mei, fiecare din voi trebuie să fie conștient de ego-ul său și trebuie să lucreze pentru aceasta:

Cînd simțiți că nu sînteți dispuși să-i ascultați pe frații voștri și vă cuprinde furia…

Cînd frații voștri primesc cu plăcere pe altul, ceea ce vă provoacă neliniște…

Cînd sînteți dominați de nulități și acestea vă înfurie și nu vă puteți opri….

Cînd orgoliul vă împinge să-i priviți pe frații voștri ca ființe care nu pot să vă depășească…

Cînd predomină ignoranța privind adevărata Iubire Divină și voi îi extenuați pe frații voștri…

Cînd dragostea lipsește, opriți-vă! Deoarece fără iubire nu puteți înainta…

Fiul meu îl va trimite pe ajutorul său, pe acest înger al Iubirii Divine care va proteja poporul Fiului meu în momentele nenorocirii, ca să vă susțină împotriva marii opresiuni a lui anticrist și a legiunilor sale. Nu vă fie teamă, copiii mei, nu vă fie teamă, Casa Tatălui meu nu vă va abandona și nici nu va permite ca răul să triumfe asupra binelui.

Nu vă fie teamă, chiar dacă ar părea că răul depășește binele, aceasta nu va fi decît pentru o clipă, apoi binele se va ridica cu putere, glorie și maiestate și îl veți vedea pe Fiul meu triumfînd, domnind peste tot și peste toate.

Vă adăpostesc, vă protejez și vă călăuzesc cînd luați Mîna mea care rămîne în fața fiecăruia.

Veniți copii, permiteți-mi să vă conduc la Fiul meu.

Binecuvîntarea mea maternă rămîne în voi, așteptînd răspunsul copiilor mei.

Vă iubesc,

Sfînta Mamă Maria

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

 

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Flacăra Inimii ei purifică fiecare suflet

Mesajul lui Isus către Holy Love

18 ianuarie 2016

Isus

             „Eu sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

       „Sufletele care încep călătoria spirituală prin Camerele Inimilor noastre unite sînt asemenea copilașilor care au nevoie de încurajare  pentru a înainta mai profund în viața virtuoasă. Ele au nevoie să-și vadă greșelile și slăbiciunile, să le recunoască și să ceară ajutorul Mamei mele pentru a le îndrepta. Fiecare lacună în virtute se bazează pe o lacună în Iubirea Sfîntă. Deoarece Inima sfîntă a Mamei mele este Iubire Sfîntă, se cade ca sufletul să fie pregătit în sfințenia elementară în Inima sa – Prima cameră.“

„Flacăra Inimii ei purifică fiecare suflet și îi insuflă dorința de a fi perfect în Iubirea Sfîntă. Nimeni nu poate înainta prin aceste Camere sfinte fără această purificare.“

„Există aceia care se consideră ei înșiși extrem de avansați în călătoria spirituală, dar sînt victimele conștiințelor false. Ei au propria lor versiune spirituală despre adevăr. Harul pe care Mama mea îl dăruiește în Prima cameră îndepărtează minciuna și luminează Adevărul. Mulți refuză să-i recunoască autoritatea.“

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Chambers_of_the_United_Hearts

Nu luați postul mare în van în acest moment crucial pentru omenire și în special pentru poporul Fiului meu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către fiica sa preaiubită Luz de María

10 februarie 2016

Sfînta Maria

                Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate,

      Copiii mei se pregătesc să intre în postul mare. Nu luați postul mare în van în acest moment crucial pentru omenire și în special pentru poporul Fiului meu.

Copii, fiți conștienți de datoria fiecărui creștin, a fiecăruia dintre aceia care spune că este fiul meu. Datoria constă în a-l însoți pe Fiul meu în aceste patruzeci de zile, pătruns nu numai de dorința mentală, nu numai de rugăciune, ci a-l însoți cu dăruire absolută, așa cum nu ați făcut-o în posturile anterioare, deoarece acesta este unul foarte special.

Faceți penitența și purificarea cu seriozitate și cu toată puterea pe care o aveți, pentru a pătrunde în adevărata semnificație a Postului mare. Nu-l tratați cu ușurință, ca să nu pierdeți din vedere acest moment mare în care vă puteți uni cu Fiul meu în mod deosebit și să dobîndiți mîntuirea veșnică.

Vă invit în special să vă rugați și să postiți, să faceți pomană și să fiți fraterni. Chemîndu-vă la fraternitate, chem pe fiecare dintre voi să fie conștient de locul pe care-l ocupă în lume, în fiecare țară, în societate, în fiecare oraș, să fiți glasul care se ridică pentru a fi o lumină de pace în mijlocul situației confuze în care trăiește umanitatea la un pas de război. Rețineți copii, rugăciunea și postul vă fac mai puternici ca să învingeți înclinațiile rele la care, de obicei, ego-ul uman vrea ca voi să cedați.

Copii preaiubiți,

Acela care primește, în mod particular, chemarea la convertire în timpul postului mare este binecuvîntat cu harurile reînnoirii și ale purificării pentru a deveni o nouă creatură în Fiul meu.

Cei care luptă constant pentru a nu le slăbi credința, sînt consolați și întăriți de Spiritul Sfînt ca să continue pe drumul mîntuirii și al eliberării. Cei care nu s-au alăturat Fiului meu și care în acest post mare vin cu inima căită și umilă sînt primiți în Îndurarea Divină și apărați în mod special ca liberul arbitru să nu-i îndrepte spre rău. Este cunoscut de către copiii mei faptul că mîntuirea implică un efort dublu și o dăruire statornică și nelimitată.

Copii, luminați-vă sufletul cu unitatea fraternă și fiți pregătiți spiritual, chiar dacă răul profită de acest moment atît de important pentru copiii mei și își arată ghearele înspăimîntătoare.

Dragi copii, postul este lumina spirituală a sufletului și voi reușiți să pătrundeți în Îndurarea cu care Fiul meu îi inundă pe toți oamenii, îmbogățindu-i cu Spiritul său Sfînt și cu darul Iubirii sale.

Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate,

Trăiți agățați de Adevăr, iubiți libertatea pe care numai cei care nu se conformează să trăiască Evanghelia o posedă pe jumătate, sau cu resturi care îi degradează și îi înlănțuie în practici deformate care nu reprezintă Voința Fiului meu.

Nu vă obișnuiți cu afirmații despre cer, nu îmbătrîniți fără a acționa și duceți explicația Cuvîntului Fiului Meu și a mea fraților voștri pentru ca ei să se trezească. Răspîndiți cuvîntul dat profetei noastre ca umanitatea să înțeleagă că nu noi sîntem aceia care împart omul în două, ci omul, prin liberul său arbitru, alege calea binelui sau cea a răului, deoarece Voința Divină este aceea prin care oamenii sînt mîntuiți și ajung la cunoașterea Adevărului.

Înnoiți-vă copii, astfel încît calea, adevărul, și viața să fie uleiul proaspăt, vinul nou, lumina și sarea pămîntului.

Începînd acest post sfînt, rugați-vă pentru umanitate, încît creația să nu vă privească cu indiferență din cauza atîtor păcate în care trăiește omul.

Dragi copii ai Inimii mele imaculate, aceasta este ceea ce ați respins.

Vă binecuvîntez.

Mama Maria

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Sursa: http://www.revelacionesmarianas.com/index.htm

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Învățăturile adevărate ale lui Isus al meu vor fi lăsate la o parte

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.262 din 11 februarie 2016

              Dragi copii, deschideți-vă inimile în fața lucrării Spiritului Sfînt și veți fi îndrumați în acțiunile voastre. Nu fiți un obstacol pentru frații voștri. Ascultați-mă și veți fi fericiți deja aici pe pămînt și mai tîrziu cu mine în rai. Încredințați-vă lui Dumnezeu și totul va fi bine pentru voi. Îngenuncheați în rugăciune. Trăiți într-o perioadă de mare confuzie spirituală, dar ascultînd de cuvîntul lui Dumnezeu veți fi victorioși. Vă îndreptați spre un viitor dureros. Învățăturile adevărate ale lui Isus al meu vor fi lăsate la o parte și oamenii vor îmbrățișa ideologii false. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Iubiți și apărați adevărul. Nu cedați. Eu voi fi întotdeauna cu voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l transmit astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Calvarul Bisericii va fi dureros

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr.4.258 din 2 februarie 2016

               Dragi copii,  fiți apărători ai adevărului. Nu lăsați ca flacăra credinței să se stingă în voi. Apărați Biserica Fiului meu Isus și nu lăsați ca  decăderea morală a învățăturilor false să-i influențeze pe sărmanii mei copii. Calvarul Bisericii va fi dureros. Iubiți și apărați adevărul. Adevărul vă va elibera și vă va apropia de Isus al meu. Îngenuncheați în rugăciune. Trăiți într-o perioadă  de mare confuzie spirituală. Acceptați Evanghelia și îmbrățișați  învățăturile adevărate ale magisteriului Bisericii. Eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Nu cedați.

 Acesta este mesajul pe care vi-l transmit astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Sfînta Fecioară de la Lourdes

Notre Dame de Lourdes

                      Lourdes-ul este unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din lume. Aflat în sudul Franţei la poalele Munţilor Pirinei, localitatea a devenit celebră prin vindecările miraculoase care au loc acolo.

Totul a început în 11 februarie 1858 cînd Bernadette Soubirous, o tînără de 14 ani, împreună cu sora ei şi o prietenă se duceau să adune lemne uscate de-a lungul rîului Gave. Pe cînd încerca să traverseze rîul, ea a auzit un vuiet ca de furtună care venea dinspre Grota Massabielle.

„Zării o Doamnă îmbrăcată în alb, Ea purta o rochie albă, un văl alb de asemenea, o centură albastră şi un trandafir galben pe fiecare picior“. Bernadette şi-a făcut semnul crucii şi a recitat rozarul împreună cu Doamna. O dată rugăciunea terminată, Doamna a dispărut brusc.

În apariţia din 24 februarie Sfînta Fecioară a cerut lumii întregi:

„Pocăinţă, pocăinţă, pocăinţă. Rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru păcătoşi“.

În data de 25 februarie 1858, în prezenţa a 300 de persoane, Bernadette, la indicaţiile Sfintei Fecioare, a curăţat locul din care a ţîşnit apa vindecătoare.

„Doamna mi-a zis: «Mergi şi bea din izvor şi spală-te în el. Nevăzînd vreun izvor, m-am dus să beau din Gave. Ea mi-a zis că nu de acolo. Mi-a făcut semn cu degetul, arătîndu-mi să merg sub stîncă. M-am dus. N-am văzut decît pămînt mocirlos. Am întins mîna, dar n-am putut să iau apă. Am scormonit şi apa a ieşit, dar tulbure. De trei ori am aruncat-o. A patra oară am putut să beau»“.

Apa ieşită din pămîntul pe care Bernadette l-a scormonit cu degetele a devenit izvorul abundent cu 100.000 litri de apă pe zi, cunoscut sub numele de Izvorul Miraculos.

În mesajul din 2 martie, Sfînta Fecioară i-a spus Bernadettei: „ Mergi şi spune preoţilor să vină aici în procesiune şi să construiască o capelă.“

Parohul nu a luat în considerare cererea din moment ce nu ştia cine era cea care apare.

În 25 martie 1858 Bernadette a întrebat-o de trei ori la rînd : „ Doamnă, vă rog, fiţi bună şi spuneţi cine sînteţi?”.Răspunsul l-a primit în dialect, deoarece ea nu cunoştea franceza literară: „ QUE SOY ERA IMMACULADA COUNCEPCIOU“ „EU SÎNT IMACULATA CONCEPȚIE“.

Tînăra a alergat la parohie, repetînd fără încetare expresia pe care nu o înţelegea şi pe care nu voia să o uite. Aceste cuvinte l-au tulburat pe preot, cu atît mai mult cu cît adolescenta de la poalele Pirineilor nu auzise de Imaculata Concepție. Bernadette nu ştia că această expresie o desemnează pe Sfînta Fecioară şi că, numai cu cîţiva ani în urmă, în 1854, Papa Pius al IX-lea definise această dogmă.

Vierge_Grotte_des_apparitions_c_OT_Lourdes_Studio_GP_Photo

Între 11 februarie şi 16 iulie 1858, Bernadette a fost martora a optsprezece apariții. Locul în care a primit mesajele, Grota Massabielle, era murdar, întunecos, umed şi rece.

În acest loc Dumnezeu ne-a lăsat un mesaj care nu este altul decît cel al Evangheliei. Dumnezeu a venit să ne spună că ne iubeşte- iată întregul conţinut al „Mesajului de la Lourdes“- şi că ne iubeşte aşa cum sîntem cu toate reuşitele noastre dar şi cu toate slăbiciunile şi limitele noastre.

Lourdes-ul atrage anual 6.000.000 de pelerini. El nu este numai un loc de pelerinaj. El este în pelerinaj pentru că face parte din Biserica care este în mişcare (adică în pelerinaj), trebuind deci să răspundă apelurilor pe care Spiritul Sfînt le adresează Bisericii acestui timp.

pope-benedict-xvi

În 11 februarie a.c. se împlinesc trei ani de la demisia Papei Benedict al XVI-lea.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Berthe Morisot

 Berthe Morisot6 cu un buchet de violete

                  Berthe Marie Pauline Morisot (1841-1895) este o pictoriță franceză, membră fondatoare a mișcării avangardiste care a fost impresionismul. Cumnată cu Edouard Manet, prietenă fidelă și admirată de Edgar Degas, Stéphane Mallarmé, Auguste Renoir, Claude Monet, ea și-a păstrat pînă azi, distinct, locul în ansamblul picturii impresioniste.

„Lirismul fără sentimentalism, fără extravaganțe sau gesturi exaltate ale picturii s-a armonizat firesc cu vocația ei de soție și de mamă.“

„Ambiția mea se rezumă la a fixa cîte ceva din ceea ce trece, ah, cîte ceva! Cel mai neînsemnat dintre lucruri…O atitudine a Juliei, un surîs, o floare, un fruct, o ramură de copac…“ nota artista într-unul din carnetele ei.

„Aceste cuvinte ⌊…⌋ enunță emoționant însăși sfera de preocupări a picturii, dorința, întru totul conformă idealului împresionist, de a surprinde clipa în grația ei trecătoare, de a fixa și păstra momentele fericite ale vieții de familie.“

„Taina, marea taină a picturii ei se află în primul rînd în culoare, în semitonuri, în trecerile infinitezimale de la o nuanță la alta.“

„Atmosfera pe care Berthe Morisot a știut să o redea într-un mod atît de personal constituie însăși rațiunea de a fi a lucrărilor ei.“

„Lumina este, în mod evident, subiectul prim, lumina care învăluie totul într-o aceeași tentă argintie și care absoarbe, parcă, personajele, copacii, florile dizolvîndu-le într-o unică mișcare de bucurie, de fericire calmă.“

Sursa: Marina Preutu, Berthe Morisot, Meridiane, București, 1977

Lucrările le puteți vizualiza pe situl :http://www.wikiart.org/en/berthe-morisot/mode/all-paintings

 

Berthe Morisot1hide and seekBerthe Morisot 2Fabula

Berthe-Morisot3on-the-verandaBerthe Morisot 7Dalii

Berthe Morisot In the dinind roomBerthe Morisot4

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Monseniorul Lefebvre împotriva masoneriei ecleziastice

       Lefebvre

                           În anul 1978, Monseniorul francez Marcel Lefebvre, fondatorul Societății Sacerdotale Sfîntul Pius al X-lea, a ținut o conferință de presă în fața membrilor seminarului internațional din Écône (Elveția), în care a explicat limpede și concis rolul pe care masoneria l-a jucat în confiscarea Bisericii catolice.

[…] Din contră, cred că la următoarea întîlnire, sau înainte de următoarea întîlnire de altfel, dacă ei chiar mă întreabă de acest colocviu, eu sînt acela care le voi pune întrebări. Eu sînt acela care îi voi interoga și le voi spune: Ce Biserică sînteți voi? Cu care Biserică sîntem în legătură- eu voi vrea să știu- dacă eu sînt în legătură cu Biserica catolică, sau sînt în legătură cu o altă Biserică, cu o Contrabiserică, cu o Biserică falsă?…Ori, eu cred cu sinceritate că noi sîntem în legătură cu o Biserică falsă și nu cu Biserica catolică. De ce? Pentru că ei nu mai învață despre credința catolică. Ei nu mai apără credința catolică. Nu numai că nu mai învață despre credința catolică și nu mai apără credința catolică, dar ei învață altceva, ei angajează Biserica în altceva decît Biserica catolică. Aceasta nu mai este Biserica catolică. Ei s-au așezat pe scaunul predecesorilor lor, toți acești cardinali care sînt în congregații și toți acești secretari care sînt în aceste congregații sau la secretariatul de Stat; ei s-au așezat acolo unde erau predecesorii lor, dar nu-i urmează pe aceștia. Ei nu mai au aceeași credință, nici aceeași doctrină, nici chiar aceeași morală ca cea a predecesorilor lor. Deci acest lucru este intolerabil. Și în principal marea lor eroare este ecumenismul. Ei învață despre ecumenism care este contrar credinței catolice.

Și eu voi spune: Ce credeți despre anatemele Conciliului din Trento? Ce credeți despre anatemele Enciclicii „Autorem Fidei“ asupra Conciliului de la Pistoia? Ce credeți despre „Sillabus“? Ce credeți despre Enciclica „Immortale Dei“ a Papei Leon al XIII-lea? Ce credeți despre „scrisoarea privind Sillon-ul“ a Sfîntului Papă Pius al X-lea? Despre Enciclica „Quas Primas“ a Papei Pius al XI-lea, despre „Mortalium Animos“ tot a Papei Pius al XI-lea împotriva ecumenismului, împotriva acestui fals ecumenism? și așa mai departe…

Reflectați la toate acestea? Să-mi răspundă! Să-mi răspundă dacă sînt întotdeauna de acord cu toate aceste documente ale papilor, cu toate aceste documente oficiale care definesc credința noastră. Acestea nu sînt niște documente oarecare, nu sînt alocuțiuni sau conversații private ale papilor, acestea sînt documente oficiale care angajează autoritatea papei. Deci?

Cred că putem, că trebuie chiar să credem că Biserica este luată în stăpînire. Ea este cucerită de această Contrabiserică. De către această Contrabiserică pe care noi o cunoaștem bine și pe care papii o cunosc la perfecție și pe care papii au condamnat-o de-a lungul secolelor. De mai bine de patru secole, Biserica nu încetează să condamne această Contrabiserică care s-a născut mai întîi cu protestantismul, care s-a dezvoltat cu protestantismul și care este la originea tuturor erorilor moderne, care a distrus orice filosofie și care ne-a antrenat în toate aceste erori pe care le cunoaștem și pe care papii le-au condamnat: liberalismul, socialismul, comunismul, modernismul, sillonismul, știu eu? Și noi murim. Papii au făcut totul pentru a condamna aceasta. Și iată că acum cei care sînt pe scaunele acelora care au condamnat acele lucruri sînt practic de acord cu liberalismul și ecumenismul. Prin urmare noi nu putem accepta aceasta.

Și cu cît lucrurile se lămuresc  și cu cît remarcăm că acest program care a fost elaborat în lojile masonice – tot acest program, toate aceste erori au fost elaborate în lojile masonice – ei bine, constatăm cu calm și cu informații detaliate din ce în ce mai importante că există, iată, o lojă masonică în Vatican. Și că acum cînd ne găsim în fața unui secretar de congregație sau a unui cardinal care stau așezați în scaun sau în biroul unde se găseau cardinali sfinți, cardinali care aveau credința Bisericii și care apărau credința Bisericii și care erau oameni ai Bisericii, ei bine, ne găsim în fața unui francmason! Deci, acesta este același lucru? Atunci e bine, ei etalează aceeași ascultare. Da, odinioară ni se spunea să ne supunem credinței, eram pregătiți să facem jurămîntul antimodernism, eram pregătiți să facem profesiune de credință și toate celelalte, dar acum acei oameni, ce credință ne cer să profesăm? Nu este același lucru. Deci, mereu invocăm: ascultare, ascultare, ascultare! Ah! da, dar totuși…Ascultare față de Biserică, da! Ascultare față de ceea ce Biserica a poruncit întotdeauna, da! Ascultare față de credința Bisericii, da! Dar ascultare față de francmasonerie, nu! Aceasta este, știți, cu siguranță!

Acum cîtva timp mi s-au adus documente care par întru totul adevărate, documente care arată corespondența dintre Bugnini și marele maestru al masoneriei despre reforma liturgică în ansamblu, în care marele maestru al masonerie îi cere lui Bugnini să aplice reforma faimosului Roca, preotul apostat, care prezisese deja tot ce trebuia să se facă și prevăzuse deja tot ce trebuia să se facă atunci cînd Vaticanul va fi ocupat de masonerie:-Iată ce trebuie făcut. Și deci acum marele maestru al francmasoneriei îi cere lui Bugnini să aplice aceasta! Și marele principiu: trebuie să se ajungă la „naturalizatione del Incarnatione“, deci la a „dezsupranaturaliza“ Întruparea (a-i nega întrupării caracterul supranatural-n.t.). Deci se ajunge la naturalism. Și trebuie aplicate principiile limbii vernaculare (limba națională-n.t.)ale reducerii numărului de rituri, ale scurtării liturghiei pentru a face liturghia cu totul confuză și a răspîndi confuzia peste tot și antagonismele între diferitele rituri.

Bugnini răspunde că este întru totul de acord cu aceasta, dar va trebui un anumit timp. Vor trebui poate zece ani, dar în spațiul celor zece ani, va reuși și cu încrederea pe care i-o acordă în special Cardinalul Lercaro și chiar Papa Paul al VI-lea, cu această încredere pe care o are, el este convins că poate să-și atingă scopurile. Și îi numește pe toți aceia cu care el va lucra în Curia Romană, toți cei care, ei înșiși, au legături cu masoneria, deci el va putea lucra cu ei. Dar pentru aceasta va trebui să mai repartizeze cîțiva, va trebui să-i pună în congregații pentru a putea duce munca la bun sfîrșit. Trebuie ca toate congregațiile să fie mai mult sau mai puțin infiltrate, spionate și controlate de către membrii masoneriei pe care-i numește: cutare,cutare, cutare…Va trebui alungat acesta pentru că ne deranjează, este împotriva noastră, deci trebuie dat afară. Va trebui desființată congregația riturilor – el pune –dar nu este congregația riturilor, aceasta este congregația sacramentelor. El a reușit să elimine congregația sacramentelor și s-o plaseze în interiorul congregației riturilor, în consecință să pună totul sub autoritatea sa. Toate acestea el le spune în scrisorile către marele maestru al masoneriei. Deci, ce vreți? Ascultare? Ah,nu! Să nu ni se vorbească despre ascultare!

Dorim să ascultăm, desigur. Sîntem cei mai ascultători față de Biserică și față de tot ceea ce Biserica a propovăduit și a cerut întotdeauna, dar nu față de oamenii care lucrează la distrugerea Bisericii. Papa Pius al X-lea a prezis aceasta. La Salette a prezis aceasta. Fatima a prezis aceasta. Totul a fost prezis public. Știm că dușmanul va pătrunde în interiorul Bisericii. Ei bine, el este acolo! El este acolo!

Deci, să nu vină să ceară să oprim hirotonirile! Cine cere să oprim hirotonirile? Cine cere să nu mai facem preoți buni? Cine? Este Spiritul Sfînt sau este diavolul? Este clar, este clar! O putere normală în Biserică poate cere unui episcop să nu mai facă preoți buni? O putere normală în Biserică poate cere un asemenea lucru? Să ceri să desființezi seminariile, seminarii pe care ei le știu ca fiind bune? Ei o știu, ei au spus-o. Ei au spus că erau seminarii bune. Ei știu că doctrina pe care v-o învață este adevărata învățătură. Ei o știu, ei au scris-o, ei o știu perfect. Ei au scris-o în raportul vizitatorilor. Vizitatorii au spus aceasta. Ei au făcut un raport excelent în favoarea seminarului. Este ceea ce cardinalul Garrone mi-a spus mie însumi cînd mi-a cerut să vin la Roma. El a spus: -Da, raportul este bun. Știm că seminarul este bun, etc.etc. Atunci de ce să închidem seminarul? Pur și simplu pentru că noi nu vrem să urmăm aceste orientări masonice de ecumenism și toate aceste noi orientări care au fost născocite în lojile masonice. Deci vrem să închidem seminarul. Ei bine, nu, aceasta nu este posibil! Aceasta nu vine de la Spiritul Sfînt, aceasta nu vine de la Biserică. Nu Biserica este cea care ne cere să închidem seminarul. Nu este Biserica. Nu este papa în calitatea de papă, cei care sînt acolo în calitatea în care sînt cu adevărat succesorii acelora care erau înaintea lor, nu! Este o lojă masonică care a pătruns în interiorul Vaticanului și care conduce totul și care evident nu ne poate suporta. Este clar, este evident. Sîntem un obstacol în planul lor, în planul lor de distrugere a sacerdoțiului, de distrugere a mesei, de distrugere a liturghiei. Este evident.

Atunci, trebuie să ne supunem? Eu gîndesc sincer în fața Bunului Dumnezeu cînd îmi spune: Reflectați sincer în fața lui Dumnezeu la ceea ce faceți… Ei bine da, am reflectat în fața Bunului Dumnezeu. Dacă mă înșel, Bunul Dumnezeu să-mi dea lumina pentru a-mi arăta că mă înșel, dar nu cred. Cred într-adevăr că făcînd ceea ce fac, hirotonind preoții pe care vreau să-i hirotonesc, cred că slujesc Biserica. Eu slujesc Biserica. Nu aș face-o dacă aș avea doar o clipă gîndul că aceasta ar putea fi contrară binelui Bisericii, ei bine, m-aș abține bineînțeles să fac asemenea lucruri! Aceasta este prea grav. Dar este exact contrariul!

În sfîrșit, faptele sînt evidente acum, efectele acestei reforme și ale acestei persecuții a Bisericii din interior sînt clare pentru toată lumea, aceasta devine din ce în mai clar. Este suficient să citiți Documentația catolică pentru a observa de fiecare dată cum s-au infiltrat ideile false în documentele episcopale, în toate documentele, în toate aceste comisii teologice. Citiți-l pe cel care ni s-a dat la prînz, de comisiile de teologie. Dar este plin de greșeli, este un spirit fals, un spirit care nu este deloc spiritul Bisericii! Așadar pentru aceasta noi nu ezităm nici o clipă și sper ca Bunul Dumnezeu să continue să ne binecuvînteze! […]

Note

 1. Născut în 1905 în Tourcoing (Franța) Monseniorul Marcel Levebvre a fost a arhiepiscop catolic de Dakar și delegat apostolic pentru Africa franceză. În 1962 a devenit episcop de Tulle și apoi superior general al Congregației Spiritului Sfînt. A refuzat autoritatea Conciliului Vatican II și a fondat în 1970 Societatea Sacerdotală Sfîntul Pius al X-lea și seminarul internațional de la Écône create să pregătească seminariști care să devină preoți. În 1988 a fost excomunicat pentru că a sfințit patru episcopi tradiționaliști fără aprobarea Romei. A murit în 1991 la Martigny (Elvația) în vîrstă de 85 de ani. (Sursa: https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Lefebvre)
 2. Preotul apostat Roca (1830-1893) după ce a fost excomunicat a declarat: „Papalitatea va cădea sub cuțitul sfînt pe care părinții ultimului conciliu îl vor inventa.“  „Trebuie să aveți o nouă dogmă, o nouă religie, un nou minister și noi rituri care sînt foarte apropiate de cele din Biserica care este distrusă. Cultul divin celebrat de liturghie, ceremonialul, ritualul și reglementările din Biserica catolică romană vor suferi în curînd o transformare în timpul unui conciliu ecumenic.“ (Sursa: http://www.la-foi.fr/index.aspx)
 1. Annibale Bugnini (1912-1982), episcop catolic, membru al Congregației misiunilor a fost principalul organizator al reformei liturgice adoptate de Conciliul Vatican II, pe care tot el, numit de Papa Paul al VI-lea secretar al Comisiei pentru liturghie, a pus-o în practică. Anumite cercuri tradiționaliste l-au acuzat pe Bugnini de apartenență la francmasonerie și de distrugere a Bisericii catolice datorită punerii în aplicare a reformei. Dar Vaticanul i-a luat apărarea dezmințind, în cotidianul Osservatore Romano din 10 octombrie 1976, acuzele pe care le-a considerat nefondate. (Sursa: https://fr.wikipedia.org/wiki/Annibale_Bugnini)
 2. Sillon-ul este o mișcare politică și ideologică care a vizat apropierea catolicismului de republica franceză oferind muncitorilor o alternativă la mișcările de stînga anticlericale și „materialiste“. A fost fondată în 1894 de Marc Sangnier care a caracterizat-o astfel: „Sillon-ul are ca scop realizarea în Franța a republicii democratice. Acesta nu este deci o mișcare catolică, în sensul în care nu este o acțiune al cărei scop particular să fie acela de a se pune la dispoziția episcopilor și preoților pentru a-i ajuta în propriul lor minister. Sillon-un este o mișcare laică.“ (Sursa: https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Sillon)

Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=XSuBwJ4xuns

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Cruciada specială de rugăciune din 7 februarie 2016

În ziua de 7 februarie 2016, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: Marele Avertisment – Protecție împotriva lui Anticrist

Se vor recita:

 1. Rozarul Sfintei Fecioare Maria (dacă este posibil cele trei Mistere tradiţionale);
 2. Rozarul Îndurării Divine*;
 3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.:  96, 3, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 42, 43, 54, 55, 60, 71, 83, 88, 131, 96.
 4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
 5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
 6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
 7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/news/monthly-day-of-prayer-february-7th-2016/

Comoara Inimii mele este autocunoașterea

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

8 ianuarie 2016

Holy Love

Maria, Refugiul Iubirii Sfinte spune: „Lăudat să fie Isus.“

„În aceste zile există o mulțime de argumente neîntemeiate de a nu urma calea mîntuirii pe care eu, fiind trimisă să v-o arăt, v-o fac cunoscută. Într-adevăr calea este presărată cu resturi de scepticism. Cu toate acestea eu alerg după inimile voastre. Veniți în Inima mea Imaculată care apără, are grijă și hrănește fiecare dorință privind mîntuirea voastră. Refugiul Inimii mele este Iubirea Sfîntă și Voința lui Dumnezeu pentru voi.“

„Comoara Inimii mele, care este prima cameră a Inimilor noastre unite, este autocunoașterea. Această metodă de cunoaștere a conștiinței deschide poarta către perfecțiunea tuturor virtuților și dorința de a fi desăvîrșit ca om. Dușmanul mîntuirii voastre vă invită să nu priviți la căile de îmbunătățire a drumului vostru spiritual, ci mai degrabă la mulțumirea de sine și la autosatisfacție.“

„Cu toate acestea, tot ceea ce ține de acest drum spiritual se bazează pe o relație mai profundă cu Fiul meu. Acest lucru poate fi realizat numai dacă descoperiți, recunoașteți și depășiți ceea ce vă reține. Iată de ce Isus vă așază mai întîi în Inima mea, care vă purifică de imperfecțiunile cele mai evidente, pregătindu-vă astfel pentru următoarele camere ale Inimilor noastre unite.“

„Dragi copii, vă invit în Inima mea.Voi trebuie să răspundeți cu un act de voință liberă. Vă dăruiesc Adevărul. Nu trebuie să faceți nici un compromis. Nu căutați calea întunecată a îndoielilor. Urmați calea Luminii Adevărului.“

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului