Monthly Archives: martie 2016

Cînd totul va părea pierdut Dumnezeu va acționa

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.282 din 25 martie 2016

                 Dragi copii, întoarceți-vă la Isus care vă iubește și vă iartă. El a mers pe calvar și a îndurat cele mai mari suferințe pentru a vă oferi mîntuirea. Jertfa sa iubitoare a deschis cerul pentru voi. Încredințați-vă lui și acceptați Iubirea sa îndurătoare, deoarece numai astfel puteți progresa spiritual. Acum este momentul pentru Da-ul vostru. Nu trăiți în păcat. Raiul trebuie să fie principalul vostru obiectiv. Sînteți în lume, dar sînteți numai ai lui Dumnezeu. Căiți-vă și slujiți-l pe Acela care a venit în lume să slujească. Nu vă fie fie frică nici chiar în fața încercărilor. Umanitatea va bea potirul amar al durerii. Cînd totul va părea pierdut, Dumnezeu va acționa și umanitatea va fi purificată. Vor fi trei zile de încercări și apoi vor veni Ceruri Noi și Pămînt Nou. Curaj. Fiți alături de Dumnezeu și veți fi victorioși.

Acesta este mesajul pe care vi-l transmit astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Dozulé 44

    Crucea de la Dozule

             Acum patruzeci și patru de ani, vizionara Madeleine Aumont a fost martora apariției pe cerul de la Dozulé a unei cruci mari și luminoase. Ea a auzit atunci cuvintele: „ Ecce Crucem Domini“ („Iată Crucea Domnului“). Vocea a adăugat: „Veţi face cunoscută această Cruce şi o veţi purta.“(Apariţia nr.1 din 28 martie 1972)

În mesajele pe care le-a primit, Domnul nostru Isus Cristos i-a solicitat Madeleinei să transmită autorităților ecleziastice cererea sa de a ridica pe Colina Înaltă din Dozulé o Cruce Glorioasă de 738 de metri (înălțimea Golgotei), construirea la picioarele ei a unui sanctuar și a unui bazin de purificare.

„Cînd această Cruce va fi înălţată de la pămînt, voi atrage totul la mine.“ (Apariţia nr. 8 din 12 iunie 1973)

De asemenea Isus i-a cerut să facă cunoscute lumii întregi rugăciunea zilnică și Devoțiunea la Crucea Glorioasă.

„Doresc ca ei să spună în fiecare zi rugăciunea urmată de o decadă de rozar. Fiecare familie care o va spune cu mare încredere va fi protejată de orice nenorocire, apoi voi revărsa în inimile lor Îndurarea Mea.“ (Apariţia nr.28 din 28 martie l975)

Isus din Nazaret a triumfat asupra morţii. Împărăţia Sa este veşnică. El vine să învingă lumea şi timpul.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te hulesc, iartă-i că nu ştiu ce fac.

Ai milă Dumnezeul meu, de scandalul lumii, eliberează-i de spiritul satanei.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te evită, dă-le gustul Sfintei Euharistii.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care vor veni să se căiască la picioarele Crucii Glorioase, fă ca ei să găsească aici Pacea şi Bucuria în Dumnezeu, Mîntuitorul nostru.

Ai milă Dumnezeul meu, pentru ca Împărăţia Ta să vină, dar salvează-i, mai este încă timp… Iar timpul se apropie şi iată că Eu vin. Amin. Vino, Doamne Isuse.

Se recită o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui), iar la sfîrşit invocaţia:

„Doamne, revarsă asupra lumii întregi comorile nesfîrşitei Tale Îndurări.”

Devoțiunea la Crucea Glorioasă

Ziua întîi – Isus: „Voi îndulci amărăciunea în care se cufundă sufletul păcătoşilor.“

Se recită 1 Tatăl nostru, 3 Bucură-te, Maria, invocația „Prin patima ta dureroasă, Doamne, ai milă de noi şi de lumea întreagă. Mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu, pace şi bucurie pe pămînt oamenilor pe care el îi iubește.“, iar la sfîrșit Mărire Tătălui.

Ziua a doua – Isus: „Voi spori harurile din sufletul preoţilor şi călugăriţelor, deoarece prin el trebuie să fie cunoscut Mesajul Meu.“ 1 Tatăl nostru,…

Ziua a treia – Isus: „Voi păstra aproape de Inima Mea sufletele evlavioase şi devotate; ele M-au încurajat pe Drumul Calvarului.“ 1 Tatăl nostru,…

Ziua a patra – Isus: „Voi revărsa razele harului meu asupra păgînilor şi asupra tuturor acelora care nu mă cunosc încă, în momentul în care ei vor cunoaşte mesajul meu.“ 1 Tatăl nostru,…

Ziua a cincea – Isus: „Voi atrage la unitatea bisericii sufletul ereticilor şi apostaţilor.“ 1 Tatăl nostru,…

Ziua a şasea – Isus: „Voi primi în lăcaşul Inimii mele pe copiii şi sufletele umile, pentru ca ele să păstreze o afecţiune specială Părintelui nostru din ceruri.“ 1 Tatăl nostru,…

Ziua a şaptea – Isus: „Voi dărui orice fel de haruri celor care, cunoscînd mesajul meu, vor persevera pînă la sfîrşit.“ 1 Tatăl nostru,…

Ziua a opta – Isus: „Voi uşura sufletele din purgator, sîngele meu le va potoli suferinţele.“ 1 Tatăl nostru,…

Ziua a noua – Isus: „Voi încălzi inimile cele mai împietrite, sufletele reci, cele care rănesc cel mai adînc Inima mea.“ 1 Tatăl nostru,…

Devoțiunea la Crucea Glorioasă cuprinde, în aceeași ordine, aceleași doleanțe ca cele dictate de Isus sorei Faustina Kowalska în Novena Îndurării Divine.

„Adu la cunoştinţă că îndurarea este cel mai mare atribut al lui Dumnezeu. Toate lucrările mîinilor Mele sînt desăvîrşite de îndurare.“ (Micul Jurnal al Sorei Faustina-paragraful 300)

Surse: https://revelatiialecerului.wordpress.com/tag/dozule/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/10/07/imaginea-lui-isus-indurator/

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Cristos a înviat!

the-resurrection-of-christ

Sărbătorile Pascale să vă aducă pace, sănătate și bucurie.

CRISTOS A ÎNVIAT!

Duminica Îndurării Divine – 3 aprilie 2016 – indulgență plenară

 

jesus-misericordieux

             Anul acesta Îndurarea Divină este sărbătorită duminică 3 aprilie, zi în care Mîntuitorul nostru ne acordă indulgenţa plenară a păcatelor noastre.

Rozarul şi Novena Îndurării se recită începînd din Vinerea Mare.

„Sufletul care se va mărturisi şi se va cumineca, va primi o totală iertare a păcatelor: în această zi vor fi deschise toate porţile prin care harurile Mele vor curge spre umanitate. Nimeni să nu aibă teamă de Mine, chiar dacă păcatele lui sînt multe. Fiecare suflet va contempla în veşnicie nemărginirea dragostei şi Îndurării Mele.“

Indulgenţa plenară, pe care sufletul o primeşte în această zi, reprezintă iertarea pedepsei temporale pentru păcatele care au fost spovedite şi iertate. Puterea indulgenţei se bazează pe meritele Mîntuitorului şi ale sfinţilor.

Condiţia obţinerii unei indulgenţe este ca sufletul să se găsească în stare de har sfinţitor, iar după primirea sfintei împărtăşanii, să recite, la intenţia Papei Benedict, Tatăl nostru, Bucură-te, Maria şi Credo.

Textul novenei şi rozarul Îndurării Divine sînt prezentate la adresa:

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2013/02/17/novena-indurarii-divine/.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Proiectul Blue Beam (I)

Blue beam

           În anul 1994 Serge Monast (1945-1996) jurnalist canadian de investigații, poet, eseist și teoretician al teoriei conspirației a publicat Proiectul Blue Beam (NASA), în care a detaliat ipoteza conform căreia NASA, cu ajutorul Organizației Națiunilor Unite, încearcă să pună în aplicare o nouă religie mondială New Age cu Anticristul la conducere și să întemeieze astfel  Noua Ordine Mondială, prin intermediul unei simulări tehnologice 3D a celei de a doua veniri a lui Isus Cristos. 

Abominabilul Proiect Blue Beam (Raza Albastră-n.t.) al NASA are patru etape diferite în vederea punerii în aplicare a religiei unei noi ere avîndu-l pe Anticrist în fruntea ei. Trebuie să ne amintim că religia New Age este fundamentul însuși al acestui guvern mondial, religie fără de care dictatura Noii Ordini Mondiale este cu totul imposibilă. Voi recapitula: fără o credință universală în religia New Age, succesul Noii Ordini Mondiale va fi imposibil! Iată de ce proiectul Blue Beam este atît de important pentru ei, dar în egală măsură atît de bine ascuns pînă în prezent.

Cutremure de pămînt planificate și „descoperiri“ mistificate

      Prima etapă a proiectului Blue Beam constă în distrugerea [reevaluarea] tuturor cunoștințelor arheologice. El se ocupă de constituirea, cu ajutorul cutremurelor de pămînt create artificial în anumite locuri precise ale planetei, de pretinse noi descoperiri care ar trebui în sfîrșit să explice lumii „eroarea“ tuturor doctrinelor religioase fundamentale. Această informație falsificată va fi utilizată pentru a face ca toate națiunile să creadă că doctrinele lor religioase au fost, de-a lungul secolelor, rău înțelese și rău interpretate. Preformatări psihologice pentru această primă etapă au fost deja folosite în filmul din 2001 Odiseea Spațială, seria Star Trek și Ziua Independenței, care toate tratează invazii ale spațiului și a cooperării națiunilor în scopul de a-i respinge pe invadatori. Ultimele filme „Jurasic Park“ tratează, o dată cu teoria evoluției, despre această revendicare conform căreia cuvîntul lui Dumnezeu este o minciună.

„Descoperiri“ mistificate

       Ceea ce este important de înțeles în prima etapă, constituie faptul că aceste cutremure vor lovi diferite părți ale globului, acolo unde informațiile științifice și arheologice au indicat că secretele au fost ținute ascunse. Prin acest tip de cutremure, va fi posibil ca oamenii de știință să redescopere misterele secretelor care vor fi utilizate pentru a discredita toate doctrinele religioase fundamentale. Este vorba de prima pregătire a planului vizînd umanitatea, deoarece ceea ce vor ei să facă, este să distrugă credințele tuturor creștinilor și musulmanilor planetei. Pentru a face aceasta, ei au nevoie de „dovezi“ false ale unui trecut îndepărtat care vor dezvălui tuturor națiunilor faptul că religiile lor au fost rău interpretate și rău înțelese.

Marele spectacol spațial pe cer

     A doua etapă a proiectului Blue Beam al NASA implică un gigantic „space show“ (spectacol spațial-n.t.) grație hologramelor tridimensionale, a sunetelor, a proiecțiilor laser de imagini multiple tridimensionale în diferite părți ale lumii, fiecare persoană recepționînd o imagine corespunzătoare credinței religioase predominante în regiune. Această nouă voce a „zeului“ va lua cuvîntul în toate limbile. Pentru a înțelege aceasta, trebuie să examinăm cercetările diferitelor servicii secrete efectuate în decursul ultimilor 25 de ani. Sovieticii au pus la punct un computer avansat, au exportat chiar aceste cercetări și le-au îmbogățit cu detalii minuțioase fizico-psihologice bazate pe studiile lor de anatomie și compoziție electromecanică a corpului uman și pe studiile privind proprietățile electrice, chimice și biologice ale creierului uman.

Aceste ordinatoare au fost încărcate astfel cu limbile tuturor culturilor umane și semnificațiile lor. Dialectele tuturor culturilor au fost integrate în ordinatoare cu transmisie prin satelit. Sovieticii au început încărcarea ordinatoarelor cu programe al căror obiectiv îl reprezintă noul mesia. Se pare de asemenea că sovieticii – oamenii noii ordini mondiale – pot să recurgă la metode de suicid avînd ca țintă societatea umană, alocînd lungimi de unde electromagnetice pentru fiecare persoană și fiecare societate și cultură, inducînd idei suicidare persoanei care nu se conformează exigențelor noii ordini mondiale.

În a doua etapă există două aspecte diferite. Primul este „spectacolul spațial“. De unde vine acesta? Spectacolul spațial, imaginile holografice vor fi utilizate într-o simulare a sfîrșitului, în cursul căreia tuturor națiunilor li se vor arăta scene, care vor reprezenta împlinirea a ceea ce doresc, pentru a verifica profețiile și evenimentele adverse. Acestea vor fi proiectate de sateliți pe strat de sodiu la aproximativ 60 de mile (100 de kilometri) deasupra pămîntului. Din cînd în cînd, noi vedem aemenea teste, dar ele sînt considerate ca observări ale ozn-urilor sau „farfuriilor zburătoare“.

Rezultatul acestor puneri în scenă deliberate va fi de a-l arăta lumii pe noul „Cristos“, noul mesia, Maitreya, pentru introducerea imediată a noii religii mondiale. Suficiente adevăruri vor fi impuse unei lumi credule pentru a se agăța de minciună. „Chiar și cei mai învățați vor fi înșelați.“

Proiectul a perfecționat capacitatea unui anumit dispozitiv [denumit de ufologi „raze tractoare“] de ridicare a unui număr enorm de persoane, asemenea unei Înălțări la cer și expedierea întregului grup într-o țară imaginară. Vedem deja teste ale acestui dispozitiv în răpirile de persoane de către acești misterioși pitici străini, gri care-i smulg pe oameni din paturile lor și îi transferă prin ferestre în „nave spațiale mamă“ care așteaptă. Rezistența calculată la religia universală și la noul mesia, precum și războaiele sfinte care vor urma, vor avea drept rezultat pierderea de vieți omenești la o scară neimaginată vreodată în toată istoria omenirii.

Proiectul Blue Beam va pretinde că reprezintă împlinirea universală a profețiilor vremurilor de demult, ca un eveniment major egal aceluia care a avut loc acum 2.000 de ani. În principiu, se va face uz de spațiul aerian ca de un ecran de cinema (pe un strat de sodiu la aproximativ 60 de mile) în care sateliți cu generatoare laser vor proiecta imagini simultane în cele patru colțuri ale planetei, în toate limbile și dialectele în funcție de regiune. Ele vor trata aspectul religios al noii ordini mondiale și vor permite o îndoctrinare pe scară largă.

Cu ajutorul ordinatoarelor care coordonează sateliții și programele deja instalate, se va derula atunci spectacolul de pe cer. Imaginile holografice se bazează pe semnalele identice apropiate combinate pentru a produce o profunzime a imaginii sau o hologramă, ceea ce este la fel de aplicabil undelor acustice ELF (de extrem de joasă frecvență, între 3 și 300 Hz), VLF (de foarte joasă frecvență, de la 3 la 30 kHz) și LF ( de joasă frecvență, între 30 și 300 kHz) cît și fenomenelor optice. Mai precis, spectacolul va fi compus din multiple imagini holografice în diferite părți ale lumii, fiecare persoană recepționînd o imagine diferită conform specificului național, regional al religiei. Nici o zonă nu va fi exclusă. Datorită animației pe computer și sunetelor asemănătoare provenind din adîncul spațiului, uimiți, discipolii ardenți ai diferitelor confesiuni vor fi martorii întoarcerii propriului lor mesia într-o realitate convingătoare, vie.

Apoi proiecțiile lui Isus, Mahomed, Buddha, Krishna etc, vor fuziona într-una singură după ce au fost dezvăluite explicații corecte ale misterelor și revelațiilor. Acest dumnezeu unic va fi de fapt Anticristul, care va explica că diferitele scrieri au fost rău înțelese și rău interpretate și că religiile celor vechi sînt responsabile de fratricid și genocid și că, în consecință, vechile religii trebuie să fie abolite pentru a permite sosirea unei noi ere religioase, reprezentată printr-un zeu unic, Anticristul, pe care-l vor putea astfel contempla în fața lor.

Bineînțeles, această falsificare pusă admirabil în scenă se va traduce printr-o disoluție socială și mișcări religioase pe scară largă, fiecare națiune acuzînd-o pe cealaltă de înșelătorie, lăsînd, într-o stare de confuzie de o amploare niciodată consemnată, milioane de fanatici religioși formatați la discreția jugului demonic.

Mai mult, acest eveniment se va produce într-un moment de profundă anarhie politică în lumea întreagă și de tumult general create de anumite catastrofe planetare. Națiunile Unite intenționează, încă de acum, să utilizeze „Oda bucuriei“ a lui Beethoven ca imn de introducere a noii ere religioase. Dacă punem acest spectacol al spațiului în paralel cu programul „Războiului stelelor“, obținem aceasta: o combinație de radiație electromagnetică și hipnoză, care au făcut în egală măsură obiectul unei cercetări intensive. Spre exemplu, în 1974, cercetătorul GF Shapits a declarat despre unul din proiectele de cercetare: „…în această investigație, va fi demonstrat faptul că vorbele spuse de hipnotizator pot fi, de asemenea transformate direct în energie electromagnetică și transmise subconștientului creierului uman fără să se recurgă la vreun dispozitiv mecanic pentru receptarea sau decodarea mesajului și fără ca persoana expusă la această influență să aibă o șansă de a controla intrarea informațiilor în mod conștient. Poate fi de așteptat ca astfel comportamentul rațional să fie considerat ca fiind îndepărtat din propria lor inițiativă.“

Oricine care cercetează acum așa-numitul fenomen de „channelling“(pretinsă intrare în stare de meditație sau transă cu scopul de a transmite mesaje de la un îndrumător spiritual-n.t.) ar fi înțelept să ia în considerare acest domeniu de cercetare. Să notăm că numărul celor care se consideră ei-înșiși „canale“ a crescut rapid de cînd a fost introdus acest tip de cercetări. Este ciudat să constatăm că mesajele lor sînt similare, în ciuda entității pe care ei o revendică a fi sursa lor de „îndrumare divină“. Aceasta ar sugera faptul că fiecare individ, ținînd cont de credibilitatea informației canalizate, ar trebui să discearnă și să evalueze în mod critic de unde provine mesajul pe care-l primește și dacă aceste mesaje sînt benefice pentru noua ordine mondială.

Jurnalul Sydney Morning a publicat un articol în 21 mai 1983 în care a anunțat că sovieticii au invadat spiritul uman. Acest articol a fost transmis editorului străin de către doctorul Nathan Abnuengy, profesor adjunct al Facultății de agricultură din Asia. Este interesant de citat articolul în întregime, chiar dacă gramatica sa este puțin depășită. Acest articol arată că sovieticii au creat supercomputerul despre care am discutat mai devreme și care este cu adevărat important deoarece aceste tipuri de computere pot fi rulate de către sateliți și în spațiu. Ordinatoarele au fost încărcate cu diferite limbi și semnificația lor, dialectele tuturor popoarelor au fost integrate în aceste computere cu programele obiectivului. Dar noi nu mai vorbim de sovietici, noi vorbim de ONU, adepta noii ordini mondiale, care încarcă caculatoarele cu informațiile necesare.

Redactorul-șef al rubricii în care a apărut articolul declară limpede că subiectul este prea important pentru a fi ignorat. „Cred că este posibil ca persoanele care au creat acest program de megacontrol al minții să poată vinde softul unei organizații și să nu fie conștiente de faptul că programul și datele ar putea fi utilizate de client pentru a înrobi întreaga omenire.“

Imaginați-vă la ce nivel au ajuns de cînd a fost publicat acest articol!

Surse: https://ro.wikipedia.org/wiki/Serge_Monast

http://www.mcreveil.org/

http://www.thefreedictionary.com/channeling

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Vă invit să vă examinați propriile voastre inimi

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către Holy Love

2 februarie 2016

Holy Love

             „Dragi copii, fiți îndeajuns de mici, îndeajuns de umili ca să realizați că această Misiune* vă oferă totul pentru aceste timpuri în care trăiți. Călătoria prin Camerele Inimilor noastre unite culminează prin cufundarea în Voința Divină. De ce să aveți nevoie de altă călătorie sau de alt proiect? Fiecare Cameră se deschide spre o relație mai profundă cu Dumnezeu și anume perfecțiunea în călătoria spirituală.“

„Vă invit să vă examinați propriile voastre inimi, pentru că fiecare dintre voi are nevoie să se perfecționeze într-un anumit fel, într-o virtute oarecare. Harul permanentei autocunoașteri este susținut, de-a lungul Camerelor, cu ajutorul Flăcării Inimii mele. Numai datorită meritului luminii acestei Flăcări puteți primi iluminarea pentru a merge mai departe în călătoria voastră spirituală. Unii, în lipsa umilinței, sting această Flacără, dar cred în mod absurd că ei înșiși progresează pe cale sfințeniei.“

„Rugați-vă zilnic să aveți umilința și curajul de a permite ca Flacăra Inimii mele să vă lumineze fiecare pas spre perfecțiune.“

Chambers_of_the_United_Hearts

*Misiunea ecumenică a Sfintei și Divinei Iubiri – Maranatha Spring and Shrine.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Acum este momentul întoarcerii voastre la Dumnezeul Mîntuirii și al Păcii

Mesajul Sfintei Fecioare din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.276 din 9 martie 2016

             Dragi copii,vă rog să păstrați flacăra credinței voastre. Dați mărturie prin propria voastră viață despre prezența mea printre voi. Nu vreau să vă oblig, dar vă rog să faceți în toate voința lui Dumnezeu. Eu sînt Mama voastră și vin din cer să vă chem la sfințenie. Nu permiteți ca păcatul să vă contamineze. Eliberați-vă cu adevărat de tot ceea ce vă ține departe de Fiul meu Isus. Trăiți vremuri mai rele decît cele ale potopului și acum este momentul întoarcerii voastre la Dumnezeul Mîntuirii și al Păcii. Nu vă termeți. Sînt alături de voi, cu toate că nu mă vedeți. Aveți încredere deplină în puterea lui Dumnezeu și totul va fi bine pentru voi. Deschideți-vă inimile și lăsați ca harul lui Dumnezeu să vă transforme. Umanitatea a devenit oarbă spiritual, deoarece oamenii s-au îndepărtat de Creator. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Deși veți avea ani lungi de grele încercări, Domnul nu vă va abandona niciodată. În marea și ultima încercare, Domnul va avea grijă de voi și nici un rău nu vă va atinge. Umanitatea va trăi o mare perioadă de pace și bărbații și femeile de credință vor trăi fericiți. Mergeți înainte. Acesta este mesajul pe care vi-l transmit în numele Preasfintei Treimi.

Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

 

Demonul va cauza un imens prejudiciu spiritual Bisericii lui Isus al meu

Mesajul Sfintei Fecioare din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4.269 din 27 februarie 2016

                Dragi copii, eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Nu vă descurajați. Aveți curaj, credință și speranță. Iubiți și apărați adevărul. Trăiți un timp al durerilor. Nu stați departe de rugăciune. Vă rog să păstrați flacăra credinței voastre. Vă îndreptați spre un viitor dureros. Demonul va cauza un imens prejudiciu spiritual Bisericii lui Isus al meu, așa cum nu a fost încă de la întemeierea sa. Ascultați. Adevărul lui Isus al meu este păstrat intact numai în Biserica sa adevărată. Rugați-vă. Căutați putere în Euharistie și în cuvintele lui Isus al meu. Ascultați de adevăratul magisteriu al Bisericii sale și veți fi mîntuiți. Vă iubesc și doresc să vă ajut. Cunosc nevoile voastre și voi pleda la Isus al meu pentru voi. Înaintați fără teamă. Cine este cu Dumnezeu nu va fi învins niciodată. Acesta este mesajul pe care vi-l transmit astăzi în numele Preasfintei Treimi.

Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului