Monthly Archives: mai 2016

Mîndria care divizează Biserica lui Isus al meu reprezintă motivul suferinței mele

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.310 din 24 mai 2016

              Dragi copii, apropiați-vă de Fiul meu Isus prezent în Euharistie. Victoria voastră este în El. Trăiți în timpul nenorocirilor și numai cei care se roagă  vor suporta povara încercărilor care vor veni. Fumul demonului a pătruns pretutindeni pricinuind orbirea spirituală a sărmanilor mei fii. Biserica lui Isus al meu trăiește momente dificile, dar pe lîngă aceasta veți vedea întîmplări îngrozitoare. Îngenuncheați în rugăciune. Mîndria care divizează Biserica lui Isus al meu reprezintă motivul suferinței mele. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Vă cer să  păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Orice s-ar întîmpla, nu vă îndepărtați de adevăr. Mergeți înainte.

Acesta este mesajul pe care vi-l transmit astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

În Biserica mea francmasoneria a fost depășită de satanism

 

Mesajul Domnului nostru Isus Cristos către fiica sa preaiubită Luz de María

2 aprilie 2016

 

giulgiul-din-Torino

 

Poporul meu preaiubit,

Preasfînta mea Inimă vă cheamă să intrați în ea și să luați de acolo pentru voi bunătatea, harurile și virtuțile necesare  în acest moment ca să combateți inclinația voastră spre rău.

Preaiubiții mei, este imperios necesar să nu luați cuvintele mele în mod superficial, avînd în vedere ușurința cu care umanitatea a fost dirijată să ia tot ceea ce este legat de Casa mea.

Veți găsi binele numai îndreptîndu-vă spre mine, orice altceva vă va îndepărta de mine.

Nu iubesc păcatul, îl condamn, îl judec dacă nu vă căiți și sufăr pentru aceasta.

Păcatul nu face parte din mine, este tot ceea ce Tatăl meu n-a promulgat în porunci.

Cel care nu mă iubește și nu se supune legii și nu se căiește, este cu cel rău.

Umanitatea a disimulat răul într-o mie și una de forme, în false stereotipii și false ideologii, în false alianțe și dorințe necurate de a căuta binele comun. Copiii mei tulburați de mondenitățile care afectează Biserica mea, cad în desfrîu, opera satanei, care-i duce pe ei spre nisipurile mișcătoare și îi ademenește cu dorința de a fi parte a comportamentului modern.

Nu este actual să-l iubești pe Dumnezeu înainte de toate și pe aproapele ca pe tine însuți?

Sau această poruncă nu mai corespunde acestei generații și nu mai este valabilă pentru copiii mei în acest moment?

Copiii mei preaiubiți, Poporul meu, vă credeți atît de elevați în toate științele, vă bucurați de toate marile progrese și n-ați descoperit că răul se folosește de tot ceea ce v-am semnalat, pentru ca voi să deveniți, o dată în plus, mai mondeni acceptînd orice ideologie și orice rău care  există. Satana a găsit un teren fertil în această generație, terenul care a fost hrănit cu adevărul Cuvîntului meu și cu severitatea necesară pentru Marea Purificare pe care o trăiți deja și pe care refuzați să o acceptați, pentru a pune măști unui bine pe care Casa mea nu-l acceptă ca bine, întrucît este același cap al satanei și tentaculele sale care se aruncă, încă de pe acum, fără milă și rezerve asupra Poporului meu.

Voi nu știți ce înseamnă să înfruntați răul cînd acesta se ascunde în spatele unei așa-zise bune intenții, lucrări, acțiuni sau ascultări. A descoperi răul nu este ușor pentru poporul meu, în acest moment nu cunoașteți Cuvîntul meu și m-ați îndepărtat fără încetare, pentru a nu vă provoca disconfort.

Voi continua să dezvălui răul închistat în Biserica mea pentru ca poporul meu, corpul meu mistic să cunoască adevărata sfințenie, aceea la care v-am chemat în fiecare clipă.

Mă ofensează cînd introduc satanismul, mascat de muzica atrăgătoare, în templele mele, pe altarele mele înălțate să consacre pîinea și vinul și unde mă ofer din dragoste pentru poporul meu; în aceeași transsubstanțiere a mea altarele mele sunt profanate, cu permisiunea celor care mă reprezintă pe pămînt…Oh, durerea atroce care distruge inima mea și mă încununează din nou…Unde este ierarhia care mă reprezintă? Unde este autoritatea acestui Cristos în propria voastră casă, cînd muzica stridentă și cuvintele obscene sînt binevenite în templele mele, pentru a denumi modernă Biserica mea, ea care n-are început și sfîrșit?

Poporul meu, ce-ai deveni tu dacă te-aș lăsa complet departe de Cuvîntul meu pe care ți-l explic în acest moment?

Eu sunt un Dumnezeu al Iubirii, al păcii, al fericirii, al bucuriei ; nu sînt un Dumnezeu al show-ului, nici al spectacolului. Acesta este satana, nu eu.

Vă explic Cuvîntul meu pentru ca Poporul meu să înțeleagă momentul în care trăiește și gravitatea acestuia, dar chiar și așa sînt ignorat și respins. Uitați că eu văd ceea ce se întîmplă în viața fiecăruia dintre voi și în fața umanității voi numi blasfemiator pe cel care pierde Oile mele și le duce către o altă pășune otrăvită de ură, indiferență, aroganță, imoralitate, lipsă a justiției, opoziție la Cuvîntul meu și la persecutarea profeților mei de către cei pe care i-am trimis să salveze sufletele și de către cei pe care Mama mea i-a pus în gardă în toate aparițiile sale, pentru ca voi să aveți din timp posibilitatea de a discerne binele și răul.

Poporul meu preaiubit, ați pierdut capacitatea de a discerne, luați decizii cu ușurință, măturate de valuri mai puternice decît credința pe care pretindeți că o aveți, de forța cu care răul este îmbrățișat de poporul meu prin ignorarea adevărului meu. În consecință îl veți primi pe dușmanul poporului meu ca pe mine însumi și îi veți da cinstea pe care creaturile mi-o dăruiesc Mie, provocînd cea mai sîngeroasă persecuție a credincioșilor mei și a copiilor Mamei mele, împotriva celor puternici și fermi, împotriva celor care vor să ajungă la sfințenie.

Copii, atît de multă tăinuire a Revelațiilor, pe care Mama mea le-a lăsat moștenire umanității pentru ca ea să se pregătească, este cauzată de fumul infernului care a ajuns în Biserica mea, unde francmasoneria a fost depășită de satanism.

O imensă durere îi provoacă omul Dumnezeului său, îngerilor mei care plîng pentru ofensele poporului meu, împotriva mea și a Mamei mele!

Răul este perseverent, se apropie încet de ai mei deghizîndu-se și luînd locul binelui; dar nu este ceea ce cer Eu poporului meu și nu este împlinirea Legii mele, pentru aceasta poporul meu trebuie să mă cunoască în întregime și nu în mod superficial.

Eu sînt iubire și Îndurare, Eu îl iert pe cel care vine căit și cu intenția de îndreptare, deci Eu sunt un Judecător Drept în fața căruia un păcătos nu trece fără ca el să nu se căiască suficient pentru răul comis.

Acest moment este decisiv pentru copiii mei, decisiv pentru unirea lor CU MINE, astfel încît utilizînd liberul arbitru, să mă accepte ca Dumnezeul și Mîntuitorul lor. Îi tratez pe copiii mei cu mare prudență; știu bine că dacă îi numesc „preferații mei“ în fața fraților lor, lipsa lor de umilință va pătrunde și va lua locul meu. În consecință, cel care este cel mai respectuos față de mine, îl voi lăsa ca pe ultimul dintre slujitorii mei și nu-l voi lăuda în fața fraților săi.

În viață toate trec și premiul final îl veți primi înaintea Sfintei Noastre Treimi. Cît valorează onorurile în fața oamenilor dacă nu sînteți conștienți de fidelitatea omului față de om și nu sunteți fideli față de mine Dumnezeul vostru? „Dați Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.‟ (Luca 20:25)

Nu vreau să-mi oferiți sacrificii pe care nu puteți să le îndepliniți; nu vreau copii muribunzi din cauza unui post prelungit cînd sufletul a luat cu sine inima să stea departe de mine. Nu vreau rugăciuni goale, nici discursuri lungi cu un conținut gol și o lipsă de educație pentru poporul meu.

Poporul meu preaiubit,

Pămîntul și-a schimbat mișcarea sa constantă și aceasta conduce la activarea marilor falii tectonice de jur împrejurul globului terestru. Creația se cutremură cu putere din cauza păcatului omului.

Rugați-vă, copiii mei, rugați-vă pentru Indonezia, ea va fi zguduită.

Rugați-vă, copiii mei, rugați-vă pentru Statele Unite, omul o va biciui și natura îl va purifica.

Rugați-vă, copiii mei pentru Rusia, rugați-vă, ea va aduce durere copiilor mei.

Rugați-vă copii, rugați-vă pentru Chile și Brazilia; omul și natura își vor vorbi cu putere.

Poporul meu preaiubit,

Dumnezeul umanității va înceta să fie un dumnezeu în fața privirii uimite a copiilor mei. Ei se vor panica și vor fi în nesiguranță pentru că nu și-au pus încrederea în mine.

Moneda universală sosește rapid împreună cu guvernele care vor implanta cipul locuitorilor lor. Copiii mei suferă din această cauză. Ei nu trebuie să uite că eu hrănesc păsările; la fel pentru poporul meu, hrana va ajunge la el din aceeași Mînă a mea.

Copii, omul a intrat pe calea insultelor și provocărilor. În curînd acestea nu vor mai fi insulte sau provocări și umanitatea în general va afla cu amărăciune că același om îi poate lua în propriile mîini pe propriii săi frați.

Ca pe pupila ochilor mei, nu vă voi abandona; în fiecare Euharistie vă voi îmbrăca cu credință, în fiecare rugăciune Mama mea vă va dărui consolarea Iubirii sale și frații voștri de drum vă vor ajuta atunci cînd este nevoie de protecția Casei mele.

Pentru tine, Poporul meu preaiubit, care te convertești, care abandonezi mondenitățile, care iei decizia de a fi mai mult al meu decît al lumii, care cauți neobosit cum să fii mai mult al Casei mele și un fiu mai bun, tu care mă disprețuiești și nesocotești Chemările mele, care nu crezi, care ești copleșit de ură, care nu mă accepți și o disprețuiești pe Mama mea, tu…care citești acest Cuvînt care vine de la mine, Eu îți dau, te binecuvîntez și-ți ofer Îndurarea mea.

Al tău Isus

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Bucură-te, imaculată Marie, concepută fără păcat.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Coborîrea Spiritului Sfînt

PENTECOSTES

O, Spirite al Iubirii veșnice, vino în inima mea, reînnoiește-o și fă-o tot mai asemănătoare cu inima Mariei, astfel încît să pot deveni acum și pentru totdeauna tabernacolul prezenței tale divine.

Sursa: Carte de rugăciuni tradiționale și biblice, Serafica, Roman, 2007, p.190

Cererea mea de la Fatima nu a fost îndeplinită…

Mesajul Sfintei Fecioare Maria către fiica sa preaiubită Luz de María

13 mai 2016

Sfînta Maria

Fragmente

                  Copii preaiubiți ai Inimii mele imaculate, este necesar ca fiecare să solicite îndeosebi ajutorul meu, astfel încît, ca Mamă, să vă iau de mînă și să vă conduc la Fiul meu.

Copii, nu vă voi abandona, nu vă voi lăsa singuri în fața dușmanului infernal, care în acest moment, prin intermediul organizațiilor create pentru binele omului, a creat moartea și voi ignorați aceasta, avînd încredere în protecția umană, iar aceste organizații s-au abandonat demonului.Tehnologia a avansat și în același timp a creat oameni care nu gîndesc, care acționează ca majoritatea. Știința rău utilizată creată de om este arma cu care omul se biciuiește pe sine.

Nu există cale de mijloc pentru suflet: aparține fie lui Dumnezeu, fie demonului.

Copiii mei, spectrul războiului a încetat să mai fie un spectru, deoarece trăiți atacul, doar tăcut, prin intermediul unui război al cuvintelor și amenințărilor care vor deveni acțiune: temutul și anunțatul al treilea război mondial.

Nu trebuie să permiteți ca microcipul să fie implantat în corpul uman, aveți încredere, deoarece nici Fiul meu, nici Eu nu vom permite ca Poporul credincios să meargă după iluziile acoliților lui anticrist care se plimbă nestingheriți prin Europa, îndrăznind să intre chiar și în Casa Fiului Meu.

O armă superioară celorlalte pe care le cunoașteți este în mîinile unei puteri și nu va ezita să o folosească dacă se simte amenințată. Marea nebunie a omului a creat arma care poate provoca cea mai mare distrugere de pe pămînt.

Ajunge! Nu continuați să contestați apelurile Fiului meu și ale mele. Nu înțelegeți că oferiți mai multă putere diavolului?

Poporul Fiului meu trebuie să reia rugăciunea către Arhanghelul Mihail, apărătorul Bisericii Fiului meu.

Cererea mea de la Fatima nu a fost îndeplinită…

Copii ai Inimii mele imaculate, ca Mamă vă cer să vă consfințiți Inimilor noastre sfinte, o consacrare personală precum și pentru întreaga lume.

Revărs haruri abundente pentru cei care îndeplinesc cererea mea în această zi.

Am făcut o mare cerere care ar fi oprit necazurile pe care umanitatea le va întîmpina.

Nu am fost ascultată…

Răul nu va învinge; îl voi zdrobi pe tiranicul asupritor al umanității și îl voi lega astfel încît el nu va fi capabil să batjocorească poporul meu.

Ați întrat în timpul timpurilor, timpul purificării și copiii mei știu aceasta.

 Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Torino va fi atins de suferință

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.303 din 10 mai 2016

         Dragi copii, curaj. Cînd  simțiți greutatea crucii, chemați-l pe Isus. El este Marele vostru Prieten și nu vă va abandona. Îngenuncheați în rugăciune. Trăiți într-un timp al încercărilor și numai prin rugăciune puteți suporta ceea ce va veni. Căutați putere în cuvintele lui Isus al meu și în Euharistie. Eu sunt Mama voastră și am venit din cer să vă conduc în cer. Cunosc nevoile voastre și voi pleda la Isus pentru voi. Torino va fi atins de suferință, iar bărbații și femeile de credință vor plînge și se vor lamenta. Nu lăsați ca flacăra credinței să se stingă în voi. Orice s-ar întîmpla, nu cedați. Victoria voastră este în Domnul.

Acesta este mesajul pe care vi-l transmit astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Ziua Regalității – 10 mai 2016

 Stema Regală

                  După 69 de ani, ziua de 10 mai a redevenit sărbătoare națională.

  „Consacrată în constituția națiunii române ca Zi Națională, 10 mai glorifică, așadar, trei momente istorice diferite – începutul domniei lui Carol I, Independența de Stat și încoronarea primului rege al țării -, toate trei legate indisolubil de instituția monarhiei. (…) De peste două decenii, România, republică democratică și europeană, își celebrează, prin dispoziție constituțională, Ziua Natională la 1 decembrie, data menită a eterniza amintirea Marii Uniri de la 1918, înfăptuită sub sceptrul regelui Ferdinand. Cu toate acestea și în ciuda multor avataruri trăite de societatea românească în cei 23 de ani scurși de la momentul de răscruce din decembrie 1989, semnificațiile adînci ale lui 10 mai nu s-au stins nicicînd. Este, credem, momentul de a-i da acestei zile strălucirea oficială meritată, conferindu-i statutul de Sărbătoare Națională, pentru ca românii de azi și din viitorime să nu uite niciodată marile servicii făcute națiunii de monarhia constituțională”, scria senatorul Puiu Hașotti, inițiatorul proiectului.

Proiectul legislativ privind instituirea acestei sărbători a fost adoptat de Camera Deputaților, for decizional în acest caz,  în data de 22 aprilie 2015, iar legea pentru declararea zilei de 10 Mai ca zi de sărbătoare națională a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 336 din 18 mai 2015. (Legea nr.103 din 2015)

Surse: http://www.romaniatv.net/zile-libere_291086.html#n

http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2016/05/10/10-mai-zi-de-sarbatoare-nationala-07-04-36

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Seară cubaneză

Roberto-Fonseca

             În a treia decadă a lunii aprilie, a avut loc la Cluj concertul Trioului Roberto Fonseca, ca parte a turneului internațional de promovare a ultimului album al pianistului, intitulat „At Home“ („Acasă“). Alături de el au concertat Ramsés „Dynamite“ Rodriguez la percuție și Yandi „Pretty boy“ Martinez la bas.

Născut în 1975 la Havana, într-o familie de muzicieni, Roberto Fonseca a absolvit Institutul Superior de Artă din capitala Cubei, specialitatea compoziție.

„La școală obișnuiam să privim jazzul american ca punct de referință; am simțit că muzica mea ar trebui să fie o fuziune a ambelor genuri…Îmi plac mulți muzicieni de jazz, ca Herbie Hancock și Keith Jarrett, dar și funk-ul vechi american și clasicii soul-ului.“ mărturisea artistul.

Într-o manieră personală, elegantă și rafinată, în care a îmbinat ritmuri și sonorități diverse, a interpretat mai multe piese ale noului album, precum și celebra melodie „Bésame mucho“.

Cu adevărat, o seară cubaneză de neuitat.

Surse: http://www.sagegateshead.com/event/roberto-fonseca39495/

http://www.iconcert.ro/

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Casa lui Dumnezeu va fi surprinsă de acțiunile rele ale dușmanilor

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.301 din 3 mai 2016

            Dragi copii, îngenuncheați în rugăciune. Casa lui Dumnezeu va fi surprinsă de acțiunile rele ale dușmanilor. Eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Căutați forța în Isus. Trăiți un timp al durerilor, dar calea spre calvar va fi lungă. Rugați-vă pentru ca puterea rugăciunii să vă susțină în vremurile dificile. Deschideți-vă inimile și ascultați de ceea ce v-am adus la cunoștință de-a lungul anilor. Vă cer să fiți blînzi și smeriți cu inima. Dumnezeu mai întîi de toate.

Acesta este mesajul pe care vi-l transmit astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

 

Cu bicicleta prin catedrală

     Lorefice 2

Lorefice1

          În 27 aprilie 2016, cu ocazia Jubileului sportivilor, înveșmîntat în ornate, Corrado Lorefice, arhiepiscopul de Palermo a ajuns cu bicicleta în altarul Sfintei Fecioare Maria din Catedrala Adormirii Maicii Domnului din localitate.

Surse:http://rorate-caeli.blogspot.com/2016/04/a-vatican-ii-moment-true-liturgical.html

http://blog.messainlatino.it/2016/04/palermo-larcivescovo-in-bici-nel.html

Copyright© 2013-2016 Revelații ale cerului

Cruciada specială de rugăciune din 7 mai 2016

Sigillum Dei vivi

       În ziua de 7 mai 2016, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: laude, ofrande și discipoli

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele 3 Mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine*;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 5, 9, 10, 34, 35, 48, 51, 69, 72, 75, 91, 92, 93, 94, 95, 97,101, 103, 108, 109, 115, 119, 121, 123, 145 , 163,168, 96.
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihai;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/fr/