Monthly Archives: martie 2017

Dozulé 45

         

               În dimineața zilei de 28 martie 1972, prin fereastra camerei sale, Madeleine Aumont a văzut o cruce „imensă, minunat de frumoasă și mai strălucitoare decît ziua“, iar din Cer a auzit o voce care a spus: „Ecce Crucem Domini“, „Iată Crucea Domnului“.

În mesajele care au urmat acestei apariții, Isus i-a cerut vizionarei să transmită preotului, episcopului şi apoi Papei cererea lui de a ridica pe Colina Înaltă din Dozulé o Cruce Glorioasă de 738 de metri (înălţimea Golgotei), de a construi la picioarele ei un sanctuar şi un bazin de purificare.

Au trecut de atunci 45 de ani, vizionara s-a stins din viață (în 27 ianuarie 2016), iar cererea Mîntuitorului nu a fost dusă la îndeplinire.

„Trăiţi timpul supremului efort al răului împotriva lui Cristos. Satana este eliberat din închisoarea sa. El ocupă întreaga suprafaţă a pămîntului.“ (Apariţia nr.12 din 2 noiembrie 1973)

„Fiţi mereu bucuroşi, nu vă plîngeţi de cataclismul general al acestei generaţii, fiindcă toate acestea trebuie să se împlinească. Dar iată că apare pe cer Semnul Fiului Omului. Şi acum trebuie să se împlinească timpul naţiunilor. Toţi îşi vor lovi pieptul. După evanghelizarea lumii întregi, atunci voi reveni în Glorie.“ (Apariţia nr.11 din 5 octombrie 1973)

„Cînd această Cruce va fi înălţată de la pămînt, voi atrage totul la mine.“ (Apariţia nr. 8 din 12 iunie 1973)

Prin Crucea Glorioasă Dumnezeu a dorit să unească toate naţiunile aşteptîndu-le la picioarele ei pentru căinţa mondială şi pentru a primi iertarea lui Dumnezeu.

„Adevărat vă spun, Tatăl Meu m-a trimis pentru a vă mîntui şi a vă da Pacea şi Bucuria. Să ştiţi că Eu sînt Iubire şi Compasiune.“ (Apariţia nr.17 din 31 mai 1974) 

Rugăciunea zilnică de la Dozulé

 „Doresc ca ei să spună în fiecare zi rugăciunea urmată de o decadă de rozar. Fiecare familie care o va spune cu mare încredere va fi protejată de orice nenorocire, apoi voi revărsa în inimile lor Îndurarea Mea.“ (Apariţia nr.28 din 28 martie l975)

Rugăciunea i-a fost dictată Madeleinei în cea de-a zecea apariţie din 7 septembrie 1973.

Isus din Nazaret a triumfat asupra morţii. Împărăţia Sa este veşnică. El vine să învingă lumea şi timpul.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te hulesc, iartă-i că nu ştiu ce fac.

Ai milă Dumnezeul meu, de scandalul lumii, eliberează-i de spiritul satanei.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care Te evită, dă-le gustul Sfintei Euharistii.

Ai milă Dumnezeul meu, de cei care vor veni să se căiască la picioarele Crucii Glorioase, fă ca ei să găsească aici Pacea şi Bucuria în Dumnezeu, Mîntuitorul nostru.

Ai milă Dumnezeul meu, pentru ca Împărăţia Ta să vină, dar salvează-i, mai este încă timp… Iar timpul se apropie şi iată că Eu vin. Amin. Vino, Doamne Isuse.

Se recită o decadă de rozar (1 Tatăl nostru, 10 Bucură-te, Maria, Mărire Tatălui), iar la sfîrşit invocaţia:

„Doamne, revarsă asupra lumii întregi comorile nesfîrşitei Tale Îndurări.”

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/tag/dozule/

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Acesta este timpul alegerii voastre: Pe cine vreți să slujiți?

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.437 din 4 martie 2017

               Dragi copii, nu vă îndepărtați de Fiul meu Isus. El este totul vostru și fără el nu puteți face nimic. Voi aparțineți Domnului și numai pe El trebuie să-l urmați și să-l slujiți. Dacă veți trăi conform dorinței lui Isus al meu, veți ajunge la mîntuire. Spuneți Nu lucrurilor din lume. Despărțiți-vă de tot ceea ce este împotriva credinței și dovediți pretutindeni că sînteți în lume, dar că nu sînteți ai lumii. Vă îndreptați spre un viitor dureros. Demonul va răspîndi confuzia în Casa lui Dumnezeu și sărmanii mei fii vor fi cuprinși de îndoială și incertitudine. Fiți apărători ai adevărului. Imitați-l pe Timotei, care a primit Adevărata Doctrină și nu a permis ca învățăturile păgîne să influențeze comunitatea sa. Acesta este timpul alegerii voastre: Pe cine vreți să slujiți? Da-ul vostru să fie întotdeauna în favoarea adevărului. Ascultați de adevăratul magisteriu al Bisericii lui Isus al meu și veți fi mari în credință. Curaj.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

 

Investițiile publice: pretenții tot de la cel devalizat?

           Menestrelii Komisariatului de tip sovietic de la Bruxelles critică asiduu programul de guvernare al PSD, în frunte cu bugetul stabilit de acesta, îndeosebi pentru dimensiunea redusă a alocațiilor pentru investițiile publice (se spune, cele mai mici din anii de la aderarea la UE), și deplîng soarta României în asemenea condiții, prevăzînd nu numai eșecul programului respectiv (ceea ce nu le-ar putea decît conveni), dar și încheierea ciclului de creștere pe care l-ar fi cunoscut de cîțiva ani România. Cei mai înverșunați dintre acești menestreli, la care se adaugă fără ezitări reprezentanții direcți ai capitalului străin din România, sunt mai puțin absconși, punînd la zid ceea ce de fapt îi deranjează în menționatul program: creșterea salariilor, îndeosebi a salariului minim, care obligă la majorarea cîștigurilor celor mai năpăstuiți, dar și mai mulți dintre angajații din economie, precum și a salariilor bugetarilor, care indirect fac presiune asupra salariilor de la privat. Salariul mic este cheia exploatării coloniale și de aceea capitalul străin ține cu dinții de el, în timp ce toți trădătorii de neam și țară nu încetează să-l fundamenteze ca emblemă a atractivității pentru așa-numitele „investiții străine“. Împotriva acestui instrument colonial se luptă pe cît poate programul Dragnea și, de aceea, este desființat și hulit.

S-ar putea, pe linia logicii economice înseși, ca programul Dragnea să se blocheze, căutînd a da la săraci, fără a lua de la bogați, și acordînd salarii mai mari, fără o contribuție investițională corespunzătoare, dar o va face sigur cu concursul desfășurat al capitalului străin (care are interese majore în a-i pune bețe-n roate) și al trădătorilor de neam și țară din diverse sectoare de activitate (care nu se vor da la o parte de la diversiuni și chiar sabotaje)! Este o miză majoră ca programul Dragnea să eșueze. Este miza colonială! Komisariatul de tip sovietic de la Bruxelles are, cred, pregătit un scenariu detaliat.

Chiar dacă, în logica unei economii normale, programul Dragnea este construit problematic, acesta constituie, într-o țară care nu este normală, ci o biată colonie, singurul cu tentă anticolonialistă posibil în actuala fază a lucrurilor din România și deci cel mai bun care putea exista! Forțarea creșterii salariilor este unica supapă prin care mai poate rămîne ceva și în țară din jefuirea „tout azimut“ a acesteia de către capitalul străin. Mai mult de atît nu se poate obține în actuala fază a lucrurilor, cînd capitalul străin este atotstăpînitor, cînd deține toate pozițiile strategice și pîrghiile, cînd este de fapt proprietarul țării. Și în capitalism proprietarul decide!

Ca singură modalitate, creșterea salariilor nu are preț: ea trebuie forțată chiar și fără aparente resurse, mai precis pe seama altor resurse, în ciuda unor posibile evaziuni investiționale străine și în ciuda unor dificultăți financiare din partea firmelor romînești. În poziția de departe cea mai critică se află tocmai alocațiile pentru investiții publice. Nu doar pentru că sunt singurele reglabile într-un buget cu 85% obligații fixe, dar, în cazul României, au ajuns, din fosta fală a statului român, expresia disoluției acestuia. Doar într-un sfert de veac activele publice au devenit, prin comandă politică, private și, să fim realiști, în proporție de cel puțin 80% printr-un transfer ilegal, prin furt! Prin comparație cu ceea ce erau odată, alocațiile pentru investițiile publice au devenit, în mod obiectiv, atît de puține, încît nici nu mai au ce corecta, necum să mai poată ascunde distrugerea domeniului public.

Dar, mai grav, statul român, atît de derizoriu, cît mai există, nu mai are, după ce a fost practic desființat, vreo obligație față de cei care l-au desființat: nici față de privații români, care l-au devalizat sistematic, și, oricum, nici față de capitalul străin, care l-a deposedat, l-a culpabilizat permanent și l-a batjocorit! Nu încerci mai bine, în asemenea condiții, să dai doar salarii mai mari la oameni?! Care n-au nici o vină! Decît aceea că se întîmplă să trăiască în era colonialismului bruxellez!

Articolul a apărut în ediția online a Cotidianului din 20 martie 2017 sub semnătura lui Ilie Șerbănescu.

Sursa: http://www.cotidianul.ro/investitiile-publice-pretentii-tot-de-la-cel-devalizat-297975/

Cei aleși să apere adevărul îl vor nega și vor cauza o mare confuzie

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.435 din 28 februarie 2017

               Dragi copii, rugăciunea, pocăința și operele de caritate reprezintă calea care vă conduce la adevărata convertire. Îngenuncheați în rugăciune în fața crucii contemplîndu-l pe Fiul meu Isus, pentru că numai astfel puteți înțelege marea sa iubire pentru voi. Nu dați înapoi. Acum este timpul durerilor pentru cei care iubesc și apără adevărul. Căutați forță în sacramentul mărturisirii și în Euharistie. Veți mai vedea orori în Casa lui Dumnezeu. Cei aleși să apere adevărul îl vor nega și vor cauza o mare confuzie. Sufăr cu voi și mă voi ruga la Isus al meu pentru voi. Curaj. Îmbrățișați învățăturile Fiului meu Isus și apărați Evanghelia sa. Nu vă fie teamă. Răsplata voastră va veni de la Domnul. Sînteți în lume, dar nu sînteți ai lumii. Înaintați în adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Cu pîra la Înalta Poartă

           

            Spectacolul de la Bruxelles a fost unul jenant și dezgustător în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European pe tema problemelor apărute în justiția din România dupa emiterea Ordonanței 13/2017.

Nu insist asupra desfășurării evenimentului, ci doresc să amintesc faptul că aceeași procuroare Monica Macovei care a luat cuvîntul acum, a fost cea care, în 2012, a dezinformat Uniunea Europeană, cu o nerușinată nonșalanță, în privința celor 1,5 milioane de voturi fraudate la referendumul de demitere a lui Traian Băsescu. Evident acest lucru nu a fost probat cu documente, dar nici Macovei nu a fost anchetată pentru afirmație mincinoasă.

La fel s-a întîmplat și ieri. Mai mult, ei i s-a alăturat și Gabriel Liiceanu care, ca opozant al actualei puteri, a afirmat că Liviu Dragnea a spus la un post de televiziune că „Trebuie să ne concentrăm pe demiterea procurorului șef al DNA, pe demiterea doamnei Kovesi“, afirmație dezmințită de șeful Camerei Deputaților.

Este rușinos și inacceptabil, ca persoane ca Liiceanu și Macovei să terfelească și ceea ce a mai rămas pozitiv din imaginea țării. Îi va trage cineva la răspundere pentru răul pe care l-au făcut?

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Veți fi persecutați din cauza credinței voastre

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.434 din 25 februarie 2017

           Dragi copii, Fiul meu Isus are nevoie de voi. Spuneți Da chemării sale și apărați pretutindeni Evanghelia sa. Veți fi persecutați din cauza credinței voastre, dar nu dați înapoi. Ca și în trecut, bărbații și femeile de credință vor fi arestați și aduși în fața justiției. Chiar și în fața amenințărilor, Petru și Ioan nu au tăcut și au mărturisit Adevărul lui Isus al meu. Fiți curajoși. Cei care vor rămîne credincioși chiar și în fața persecuțiilor vor primi marea răsplată. Mergeți înainte pe calea pe care v-am indicat-o. În mîini cu sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimă cu iubirea pentru adevăr. Cînd vă simțiți slabi, chemați-l pe Isus. În El rezidă forța voastră și victoria voastră. Eu sînt Mama voastră îndurerată și sufăr din cauza durerilor voastre.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Voi, păstori ai Bisericii lui Isus al meu, predicați poporului Adevăratele Învățături

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.332 din 20 februarie 2017

              Dragi copii, Isus al meu are nevoie de mărturia voastră publică și curajoasă. Nu vă descurajați. Nu sînteți singuri. Dați-mi mîinile voastre și eu vă voi conduce la Acela care este Singurul și Adevăratul vostru Mîntuitor. Asemenea lui Moise care a condus poporul prin deșert supunîndu-se poruncii lui Dumnezeu, Isus al meu are nevoie de oameni curajoși în Biserica sa pentru a conduce poporul pe Calea Adevărului. Moise a fost credincios și loialitatea sa a condus poporul spre libertate. Voi, păstori ai Bisericii lui Isus al meu, predicați poporului Adevăratele Învățături. Nu îndepărtați poporul de Calea Mîntuirii. Voi nu puteți fi agreați de oameni ascunzînd adevărul. Vă încurajez. Imitați-l pe Ioan Botezătorul și nu vă fie frică. În Dumnezeu nu există jumătate de adevăr. Eu sînt Mama voastră și vin din cer ca să vă duc în cer. Fiți blînzi și umili cu inima. Cei care rămîn credincioși vor fi declarați binecuvîntați de către Tatăl. Rămîneți fermi în rugăciune. Eu voi pleda la Isus al meu pentru voi. Deschideți-vă inimile și acceptați Voința lui Dumnezeu în viețile voastre. Îndepărtați-vă de lume și slujiți-l pe Domnul cu credință. După toate nenorocirile, Domnul va șterge lacrimile voastre și veți vedea minunile lucrărilor sale. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Acceptați Imaginea Inimilor noastre unite ca reprezentare vizuală a Voinței Divine a Tatălui meu

Mesajul lui Isus către Holy Love

12 martie 2017

„Sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

              „Fraților și surorilor mele, acceptați Imaginea Inimilor noastre unite ca reprezentare vizuală a Voinței Divine a Tatălui meu. El este cel care m-a trimis să vă spun aceasta și să vă dăruiesc această imagine. Camerele sfinte ale Inimilor noastre unite conduc sufletul în călătoria de unire și cufundare în Voința Divină. Tot ceea ce este necesar este „da“-ul sufletului. Acest „da“ semnifică încredințarea voastră Inimilor noastre unite. Încredințarea voastră este apărarea voastră împotriva răului acestor timpuri.“

„Cu curaj și îndrăzneală sfîntă trebuie să fiți dispuși să alegeți această cale – această încredințare. A nu proceda astfel este a respinge încă un har. În aceste zile, atît de multe [haruri] au fost respinse.“

„Această Revelare a Inimilor noastre unite reprezintă intervenția Cerului în aceste vremuri tulburi, cînd atît de mulți nu pot discerne între bine și rău și cei mai mulți nu pot să aleagă. Trebuie să vă revizuiți zilnic călătoria prin Camere, ca o rememorare a modului în care ar trebui să fie folosite eforturile voastre.“

Prima cameră- Mîntuirea-Iubirea sfîntă a Inimii Imaculate a Mariei

A doua cameră – Sfințenia

A treia cameră – Perfecțiunea în virtute

A patra cameră – Sanctificarea -Concordanța cu Voința Divină

A cincea cameră – Unirea cu Voința Divină

A șasea cameră – Cufundarea în Voința Divină

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

A fondat Biserica sa ca Arcă a Noii Alianțe

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.430 din 17 februarie 2017

               Dragi copii, auziți glasul Domnului și ascultați îndemnurile sale. Calea Domnului duce la mîntuire. Aveți grijă de viața voastră spirituală și nu permiteți ca întunericul păcatului să vă despartă de Calea Harului. Nu uitați: în timp ce Noe, supunîndu-se Domnului, a construit arca, oamenii l-au batjocorit și i-au persecutat familia. Cînd arca a fost gata și a venit marele potop, toți au pierit și mare a fost suferința tuturor necredincioșilor.

Fiul meu Isus a venit în lume pentru a vă aduce mîntuirea. Umanitatea a trăit în întuneric și Tatăl a putut-o salva trimițîndu-l pe Fiul preaiubit. Isus al meu a venit să deschidă cerul pentru voi. A fondat Biserica sa ca Arcă a Noii Alianțe și i-a încredințat-o lui Petru. În această arcă, care este Biserica lui Isus al meu, puteți găsi toate mijloacele necesare pentru mîntuirea voastră. Intrați în ea și nu plecați nicidată. Dușmanii sînt în jurul marii ambarcațiuni, dar nici o putere umană nu va distruge adevărata arcă a lui Isus. După cum v-am spus în trecut, adevărul este păstrat pe deplin numai în Biserica catolică. Rămîneți cu adevăratul magisteriu și nu-i urmați pe aceia care, deși se află în interiorul bisericii, se împotrivesc credinței și adevărului. Marea furtună va veni, dar adevărata Biserică va rămîne credincioasă Fiului meu Isus. Înfrîngerea va veni pentru falsa biserică și pentru toți trădătorii credinței. Acestora Isus al meu le va spune: Plecați de la mine, pentru că v-am vestit adevărul și voi ați învățat  minciuni.

La fel ca în timpul lui Noe, ei vor fi lăsați afară. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Căutați forță în Cuvintele Fiului meu Isus și în Euharistie. Cu rozarul în mînă, mergeți cu mine și eu vă voi conduce le Acela care este Singura Cale, Adevărul și Viața. Înaintați spre adevăr.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Profituri mai mari pe seama unor clienți mai săraci

                    Cum naiba se face că tocmai statisticile cele reci sunt cele mai incendiare?! Potrivit EBA (Autoritatea Bancară Europeană), băncile din România sunt, ce să vezi?!, pe podiumul european al profitabilității, și anume nu oricum, ci fiind de peste trei ori mai profitabile decît media europeană, iar față de cele din Occidentul european, unde se află grosul băncilor și care influențează determinant media, sunt de și mai multe ori mai profitabile (de pildă, de vreo 8 ori decît cele din Germania)! Să nu zicem că nu-i și România în frunte, și nu doar la coada tuturor clasamentelor europene!

Ca să fim mai preciși: indicatorul ROE (rentabilitatea capitalurilor) a atins în România (pentru primele nouă luni din 2016) 17,3%, față de 5,4% media europeană, iar indicatorul ROA (rentabilitatea activelor) a fost de 2%, de peste 6 ori mai mare decît media europeană de 0,3%. Iar la reperul credite/depozite, cu excepția Maltei, îi spulberăm pe toți: doar 70,5%, adică nici nu sunt împrumutați atîția bani pe cît ajung să se strîngă în depozite, în timp ce media europeană, influențată masiv de situația din țările vestice, este 120%, respectiv nu ajunge banul din depozite pentru acoperirea creditelor oferite clienților (populație și economie).

Dar, ca în povestea „afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul“, să vedem cum stau de fapt lucrurile dacă deschidem cît de puțin ușa! Să vezi drăcie în aceste statistici: aceleași bănci – dar absolut aceleași bănci – se află pe podiumul rentabilității în România și la coada rentabilității în Vestul Europei! Că sunt aceleași bănci știe și Grivei, nu de alta, dar bănci românești nu prea există! În România, activează de fapt bănci cu capital străin, unele în regim de subsidiare, altele chiar în regim de sucursale ale grupurilor străine. În esență, pe la ele pe acasă, aceste aceleași bănci trag din greu, unele chiar abia răsuflă, dar pe aici, pe la noi, duduie de prosperitate (și anume, de o prosperitate de cîteva ori mai minunată!). Cum se face treaba? Măcar s-o știm și noi!

Dacă nu suntem cumva idioți, atunci totul este clar de la bun început: aceleași bănci, aceleași operațiuni, același gen de credite, același gen de depozite, același management, păi, de unde să vină diferența, și încă una de cîteva ori, decît de pe spinarea clienților?! Altfel spus, o subsidiară nu poate fi mult mai profitabilă decît o alta a aceleiași bănci, decît dacă își jecmănește mai tare clienții! Nu sunt greu de depistat detaliile rentabilității superioare a subsidiarelor din România ale băncilor occidentale. Sediile bancare în România costă mai puțin (taxele pe proprietăți sunt derizorii, iar chiriile sunt mai mici). Nu există, practic, piață bursieră în România care să concureze băncile în materie de economisire. Monopolul bancar fiind total, se pot practica dobînzi la depozite și mai scăzute, iar comisioanele bancare ajung la nivel de jaf (nici prin gînd nu le-ar trece responsabililor bancari occidentali să le practice la ei acasă). Iar un adevărat dezmăț există în zona creditului: nu numai că acesta nu este promovat pentru investiții și creare de locuri de muncă (de unde rolul nestimulativ economic al activității bancare în România), ci cu predilecție pentru consum, dar este impus cu dobînzi generale prohibitive. Să nu ne facem a uita că, exploatînd monopolul deținut, subsidiarele din România ale băncilor din Vestul Europei practică marje de dobînzi inadmisibile și fără egal în Europa, încărcînd creditele cu o penalitate de „risc de țară“ de 3-4 puncte procentuale, deși acționează din interiorul țării, semn sfidător ce ilustrează însă statutul colonial pe care îl atribuie României. Cum dracu’ să nu fie mai profitabilă o bancă occidentală la București decît la München? Repudiatul Marx ne-ar spune direct cum stă treaba: în subsidiara din România a unei bănci vest-europene, exploatarea omului de către om este mult mai mare decît acasă la mama ei! Ceea ce Marx nu prea avea cum să precizeze la vremea sa este că-i vorba, anume, de subsidiara dintr-o țară colonială a sistemului centru-periferie, pe care îl constituie acum orice bancă transnațională devenită placă turnantă a transferurilor dinspre săraci spre bogați.

Articolul a apărut în ediția online a Cotidianului din 13 martie 2017 sub semnătura lui Ilie Șerbănescu.

Sursa: http://www.cotidianul.ro/profituri-mai-mari-pe-seama-unor-clienti-mai-saraci-297618/

Trădătorii credinței se vor uni și vor schimba multe adevăruri

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regis

Mesajul nr. 4.427 din 10 februarie 2017

                 Dragi copii, mărturisiți-l pe Isus înaintea oamenilor și veți fi mari în ochii Tatălui. Va veni ziua în care mulți dintre cei cu credința arzătoare vor fi înșelați și induși în eroare. Învățăturile false îi vor îndruma pe oameni să se îndoiască de dogme și va exista o mare criză a credinței. Mulți dintre cei aleși să apere adevărul vor acționa ca Pilat: vor vedea nedreptățile comise împotriva Fiului meu Isus și, de frică că vor pierde în ceea ce se întîmplă, se vor spăla pe mîini. Trădătorii credinței se vor uni și vor schimba multe adevăruri. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Acum este timpul durerilor pentru cei drepți. Iubiți și apărați adevărul. Nu uitați lecțiile trecutului, deoarece acestea vă vor permite să umblați în adevăr. Curaj. Stați alături de Isus. Căutați-l întotdeauna în Euharistie și lăsați-vă conduși de El cu ajutorul Evangheliei. Înaintați pe calea pe care v-am indicat-o.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Păstorii cei răi vor acționa fără milă și adevărații apărători ai credinței vor fi disprețuiți

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regis

Mesajul nr. 4.426 din 7 februarie 2017

                Dragi copii, curaj. Dumnezeu este de partea voastră. Nu dați înapoi. Trăiți în timpul marii și dureroasei nenorociri spirituale. Îngenuncheați în rugăciune. Vă îndreptați spre un viitor dureros. Biserica lui Isus al meu va fi slăbită și credincioșii vor bea potirul amar al suferinței. Păstorii cei răi vor acționa fără milă și adevărații apărători ai credinței vor fi disprețuiți. Mărturisiți-l pe Isus și nu permiteți ca demonul să învingă. După toate nenorocirile, Biserica lui Isus al meu va reveni la ceea ce era atunci cînd Isus i-a încredințat-o lui Petru. Falsa biserică va răspîndi erorile ei și pe mulți îi va contamina, dar harul Domnului meu va fi cu Biserica sa adevărată și ea va fi victorioasă. Nu vă descurajați. Eu voi fi cu voi și mă voi ruga la Isus pentru voi. Căutați forță în rugăciune și în ascultarea Evengheliei. Împăcați-vă cu Dumnezeu prin sacramentul mărturisirii și hrăniți-vă cu hrana prețioasă a Euharistiei. Iubiți și apărați adevărul. Cei care rămîn credincioși pînă la sfîrșit vor experimenta victoria lui Dumnezeu. Înaintați fără teamă.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Tocmai cînd ne pregăteam să urcăm în Mercedes, UE ne-a trimis iar în Trabant

Puţini sînt azi cei care ştiu că a existat cîndva o maşină de carton, numită „Trabant”, care, la fel ca şi „Mercedes“, se fabrica tot în Germania. Prima în Germania Democrată, a doua în Germania Federală. În 1991, fabrica „VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau“ s-a închis pentru că toţi cei din ţările socialiste doreau să se plimbe cu maşinile fabricate de „Mercedes“.

Nu întîmplător am adus vorba despre cele două maşini, una de lux, alta „populară“, căci „Carta Albă“ anunţată miercuri de Jean Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, cu varianta aproape sigură a Uniunii Europene în două viteze, ne avertizează, cel puţin pe noi, românii, că visul „Mercedesului“ s-ar putea spulbera, urmînd să ne pregătim pentru întoarcearea la „Trabant“-ul destinat ţărilor europene de mîna a doua!

Întreaga şedinţă în care a fost anunţată această cartă poate fi urmărită în întregime pe site-ul euractiv.ro, în care, de la minutul 1:55:23 puteţi vedea şi auzi intervenţia excepţională a eurodeputatului român Victor Boştinaru, trecută sub tăcere în mod inexplicabil de aproape toată presa din România. O reproducem integral:

„Domnule Preşedinte, vorbesc în numele delegaţiilor social-democrate ale statelor deja vechi noi membre ale Uniunii Europene. Evaluarea Comisiei, chiar dacă poate fi tehnic corectă, mă îngrijorează. Responsabilitatea primordială a Comisiei, aceea de a asigura leadership şi direcţia evoluţiei Uniunii Europene, nu aceea de a fi un singtank, într-unul dintre cele mai dramatice momente ale Uniunii Europene, reafirmarea solidarităţii între toate statele membre reprezintă un imperativ. Da, solidaritate, inclusiv prin prezervarea unei politici de coeziune solide. Noi ne opunem ideii unei Europe cu două sau mai multe viteze, care este periculoasă, iar momentul ales pentru prezentarea ei este cel mai nepotrivit cu putinţă. Această propunere nu poate decît să genereze noi diviziuni, îngrijorare, frustrări şi chiar umilinţă! Inclusiv în societăţi profund convinse de importanţa proiectului european şi dispuse să coopereze loial şi în toate formele pentru consolidarea Uniunii Europene, aşa cum este cea din ţara mea! Aşa că, domnule Preşedinte, nu vă asumaţi această direcţie de acţiune! Ea nu poate decît să creeze noi disensiuni şi tensiuni între statele membre şi va avea cu siguranţă un impact negativ asupra alegerilor europene din 2019, care ar putea să devină o ameninţare pentru proiectul european! Mulţumesc!“

Vizibil iritat de poziţia celor care l-au criticat pentru acest Proiect, mai ales cei din grupul socialist al Parlamentului European, Jean Claude Juncker a luat cuvîntul în finalul şedinţei şi a spus: „A fost criticată metoda din trecut, aceea a fostei Comisii, aceea de a propune fără a discuta nici un moment cu publicul. Ei, bine, acum Comisia propune altceva. Supunem atenţiei şi meditaţiei fiecăruia, inclusiv aici, în acest Parlament, mai multe scenarii care, cum aţi înţeles, nu toate întrunesc preferinţa mea. Aţi înţeles, în subtext, că este una pe care o prefer faţă de celelalte patru, dar, dacă aş impune-o, atunci ucidem dezbaterea! Or, eu cred că absolut peste tot în Europa trebuie să discutăm, să găsim calea către cetăţenii noştri, către electorii noştri, care sînt şi cetăţeni, nu doar alegători, şi, cînd facem acest gest de deschidere, sîntem criticaţi! Ce vreţi altceva să facem? Aş vrea, totuşi, cu prietenie, să spun grupului socialist ca, peste două săptămîni, să identifice pe care dintre cele cinci opţiuni le preferă şi să mi le transmită. Nu uitaţi să vă adresaţi şi Primilor miniştri din ţările voastre, care au probabil poziţia opusă celei pe care aţi prezentat-o“!

Ce spune, de fapt, Jean Claude Juncker? Că acest Proiect nou pentru Uniunea Europeană trebuie să fie discutat în fiecare ţară, de către politicieni şi cetăţeni, urmînd ca toate propunerile să ajungă la Comisia Europeană înainte de a se lua decizia finală. Cu alte cuvinte, şi în România, în aceste două săptămîni, dezbaterea ar trebui să aibă un cadru larg, în care să se implice preşedintele, Guvernul, partidele şi cetăţenii! Trebuie să precizăm că România este repreznetată la Consiliul European de către preşedinte, aşa cum a decis CCR, deci cel cu care Juncker sugerează să se consulte eurodeputaţii români este Klaus Iohannis!

Liviu Dragnea, preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, a lansat invitaţia către preşedintele Klaus Iohannis de a iniţia această dezbatere, astfel încît la viitorul Consiliu European să aibă un mandat cît mai larg, însă acesta se pare că are cu totul alte preocupări!

La doar cîteva zile de la această şedinţă a Parlamentului European, cînd toţi românii aşteptau poziţia preşedintelui ţării faţă de aceast nou proiect al unei Europe în două viteze, în care România va fi trecută în planul doi, am fost surprinşi cu toţii să aflăm de la un oarecare Dan Croitoru, #rezist-ent din Piaţa Victoriei, că Iohannis se afla pe pîrtia de schi din Muntii Şureanu! Iată postarea acestuia pe Facebook, însoţită şi de o fotografie care probează întîlnirea sa cu Klaus Iohannis pe pîrtie:

„A fost o zi frumoasă. Vă mulţumesc pentru urări şi gînduri bune. [It was a good day. Thank you for your wishes and good thoughts]

O urare neaşteptată astăzi:

– Dl. Iohannis, felicitări pentru intervenţia de la guvern.

– A fost bună, aşa-i?

– Da. Şi aţi văzut cîţi ne-am strîns în Piaţa Victoriei apoi.

– Şi-au dat seama (guvernanţii) că nu pot face chiar ce vor.

– Iar noi ne-am dat seama că suntem mulţi. #Rezist

– Şi asta este foarte bine… este o zi frumoasă.

– Să ştiti că aşa este. Mai ales că este ziua mea.

– (Zîmbind larg) La mulţi ani şi o zi cît mai bună.

– Mulţumesc. Zi bună. #Rezistăm”.

Nici cînd a fost prezent la Summit-ul din Malta, din 3 februarie 2017, Iohannis nu a fost preocupat de ce plan se pregăteşte pentru o nouă configurare a Europei, ci tot deromânii mei“ cei din stradă: „Situația din România este destul de complicată și am sute de mii de români de-ai mei în stradă, trebuie să găsim o soluție la această problemă și cred că vom găsi una. Statul de drept trebuie să primeze, valorile europene trebuie să primeze şi asta este ceea ce cred că se va întâmpla. Am încredere în oamenii mei“.

Este absolut incredibil acest dezinteres al preşedintelui Klaus Iohannis faţă de marile provocări ale Uniunii Europene din acest moment, mai ales că, în acest Proiect, România va avea un statut care să ne liniştească! Nici măcar în aceste două săptămîni Iohannis nu renunţă la vizitarea soţiei şi la programul de schi, cînd ar fi trebuit să organizeze o consultare cu toate partidele şi cu adevărata societate civilă, nu numai cu Poliţeanu sau Bădiţă!

Gîndul său este tot la „românii mei“ din Piaţa Victoriei, la planul altui „Guvern al Meu“, adică la propria agendă politică, dublată de agenda relaxării pe pîrtiile de schi, alături de soţie şi de SPP-işti, unde cheltuieşte sume uriaşe doar pentru întreţinerea lui fizică! Din păcate, în emisiunile TV apar mereu ţuţerii care-i spun că aşa e bine, că preşedintele are dreptul să se distreze şi că banii cheltuiţi ar trebui să ne facă pe toţi mîndri, iar Iohannis are pentru toţi acelaşi răspuns pe care l-a dat şi lui Dan Croitoru pe pîrtie: „A fost bună, aşa-i?

N-a fost bună, domnule preşedinte! N-a fost bună deloc! După cum vedeţi, Europa are alte preocupări, alte planuri, iar pe dumneavoastră nu vă interesează nimic din ceea ce ţine de viitorul ţării şi al tuturor românilor, nu numai al celor din Piaţa Victoriei! Chiar nu înţelegeţi ce înseamnă o „Europă în două viteze“ pentru ţara pe care o conduceţi?

Dar de unde să ştie Klaus Iohannis toate aceste lucruri, din moment ce, cînd era primar la Sibiu, primise spre folosinţă un „BMW seria 7“, iar acum are cîteva „Mercedes“-uri blindate la îndemînă? Pentru că Europa ne trimite pe noi, milioane de români, din nou la „Trabant“, Klaus Iohannis are acelaşi răspuns invariabil: „Ghinion“!

Articolul a apărut în ediția online a Cotidianului din 6 martie 2017 sub semnătura lui Ion Spânu.

Sursa: http://www.cotidianul.ro/tocmai-cind-ne-pregateam-sa-urcam-in-mercedes-ue-ne-a-trimis-iar-in-trabant-297159/

Nu trageți în pianist!

                   Fără îndoială, prin concursul dat de clasa politică românească şi administraţia legată de aceasta, „partea română“ are o vină uriaşă la preluarea economiei sub control străin. Suntem însă în 2017. Şi ce constatăm?! Că, deşi ne aflăm sub control străin de peste un deceniu, România se găseşte economic tot în subdezvoltare şi tot în coada Europei, că încasările la buget sunt tot la 30% din PIB, faţă de peste 40%, în medie, în UE, că evaziunea fiscală este comparativ tot cea mai fabuloasă, că salariile sunt în România tot cele mai mici şi nivelul de trai tot cel mai scăzut din sistemul UE. Acum, cui îi aparţine vina? Tot „părţii române“?! Bietul stat, acela arhihulit în toată perioada postdecembristă şi considerat cel mai prost administrator, s-a sfrijit într-atît, încît mai deţine doar 4% din PIB. În mod caraghios, FMI îl face tot pe el principalul vinovat în toate referirile la România, făcîndu-se a nu vedea ce se întîmplă în minunatul şi copleşitor preponderentul sector privat. Despre capitalul străin care a preluat peste jumătate din cifra de afaceri pe economie – şi anume, mult mai important, acea jumătate în care se află sectoarele strategice şi poziţiile de monopol – numai de bine! DNA pune umărul descoperind doar hoţi români, în timp ce străinii sunt bibelou de porţelan. Una peste alta, hoţii români fură milioane, iar străinii miliarde! Asta-i situaţia în 2017! Pentru ce a fost mai de mult sau mai recent, vina aparţine fără tăgadă „părţii române“. Pentru ce este astăzi, vina se împarte exact în proporţia menţionată: cea aparţinînd „părţii române“ este de milioane, cea aparţinînd străinilor este de miliarde!

Pentru ce va fi mîine, va fi greu să se arunce vina asupra „părţii române“, pentru că aceasta nu mai este proprietarul ţării. Fără control asupra resurselor, băncilor, distribuţiilor de energie, utilităţilor, industriilor, cîte mai există, pădurilor, pămînturilor, „partea română“ – înţelegînd prin aceasta capitalul privat autohton slab şi nefinanţat, statul în disoluţie, clasa politică şi administraţia puse la colţ şi timorate – nu va putea în mod obiectiv greşi, căci, în calitate de chiriaş, nu poţi face decît ce vrea şi dictează proprietarul. Să fim realişti, în capitalism proprietarul decide, şi de acum proprietarul în România este străin. Oricum, „partea română“ nu mai are vreo pîrghie să mai facă ceva, nici bine, dar nici rău!

În plus, exonerarea de vină a „factorului extern“ prin exacerbarea vinovăţiei „părţii române“ nu corespunde deloc, dar chiar deloc, realităţii. Să amintim că întreaga negociere a admiterii în UE s-a desfăşurat sub semnul devizei „vreţi aderarea, daţi economia!“; în urma aplicării acestei formule, România a intrat în UE fără economie, neputînd să valorifice nimic din potenţialele avantaje presupuse de apartenenţa la o piaţă neîngrădită de jumătate miliard de consumatori, căci, vai, nu poţi juca fotbal fără să ai măcar o echipă! Să adăugăm noianul de condiţionalităţi impuse de FMI şi Banca Mondială privind: liberalizarea contului de capital (care a lăsat cu totul prematur fără mîini şi fără picioare o ţară subdezvoltată în bătaia fluxurilor speculative de capital); liberalizarea totală a preţurilor (care a generalizat pe piaţa românească preţurile mai înalte din Vest fără mişcarea în sens similar a salariilor); privatizările obligatorii ale monopolurilor din utilităţile publice sau falsele privatizări către companii de stat din alte ţări (precum OMV, Enel, CEZ, GDF); externalizarea sistemului bancar sau dezmembrarea terminătoare a companiilor integrate din domeniul energiei electrice şi căilor ferate.

Să nu uităm că de cînd s-a instalat la cîrma economiei şi a ţării, capitalul străin n-a fost cumva un capital „bun“, ci unul rău, practicînd un jaf sistematic, bazat în esenţă pe exploatarea salariilor mici. Mii de firme străine lucrează de ani de zile cu pierderi programate, pentru a nu plăti impozite şi a-şi degaja capitaluri suplimentare spre repatriere. Capitalul străin raportează în mod caraghios profituri mult mai mici decît capitalul autohton (acela hoţoman şi corupt!), prezentîndu-se paradoxal mai puţin eficient decît acesta din urmă! Totul pentru a evaziona fiscal plata impozitelor pe profituri, îndeosebi pe calea externalizării înainte de fiscalizare a fabuloaselor cîştiguri realizate aici.

Articolul a apărut în ediția online a Cotidianului din 5 martie 2017 sub semnătura lui Ilie Șerbănescu.

Sursa: http://www.cotidianul.ro/nu-trageti-in-pianist-297154/

Rugați-vă pentru ocrotirea țării voastre și a președintelui vostru

Mesajul Mariei, Mama noastră Cerească către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

„Rugați-vă pentru ocrotirea țării voastre și a președintelui vostru“

13 februarie 2017

Green scapular

Anna Marie: Sfîntă Fecioară, mă chemați?

Mama Maria: Da, draga mea.

Anna Marie: Sfîntă Fecioară, vă rog, pot să întreb? Vă prosternați și-l adorați pe Isus Cristos, preaiubitul și divinul vostru Fiu, care este Mîntuitorul lumii, care s-a născut în Betleem, a suferit, a murit și a fost îngropat, apoi Isus a înviat din morți, s-a înălțat la cer și acum șade în dreapta Tatălui pentru a-i judeca pe cei vii și pe cei morți?

Mama Maria: Draga mea, eu, Mama voastră cerească, acum și întotdeauna, mă voi prosterna și-l voi adora pe preaiubitul meu fiu, Isus Cristos, care este Fiul lui Dumnezeu cel viu, care s-a născut în Betleem, a suferit și a murit. A coborît între cei morți și a înviat, apoi s-a înălțat la cer unde Isus acum șade în dreapta Tatălui pentru a judeca pe cei vii și pe cei morți.

Anna Marie: Da, Mamă Sfîntă, vă rog, vorbiți slujitoarei voastre păcătoase care ascultă.

Mama Maria: Draga mea, te-am chemat să iei la cunoștință despre cererea mea de rugăciune pentru oricine care va asculta de Mama lor divină. Eu cer tuturor să se roage pentru ocrotirea țării voastre și a președintelui vostru. Multor dictatori răi nu le place de noul vostru președinte, dar Fiul meu l-a ales pe el datorită dragostei lui pentru poporul țării voastre. Președintele vostru a fost ales în funcție cu ajutorul harului divin, dar multe persoane răuvoitoare din țara voastră îi doresc răul. Mulțumită rugăciunilor continue, el își va îndeplini misiunea pe care Fiul meu i-a încredințat-o: SĂ CONDUCĂ NAȚIUNEA VOASTRĂ ÎNAPOI SPRE O ȚARĂ A LEGII ȘI ORDINII ȘI A HARULUI.

Mama Maria :Te rog cere micuților mei să se roage zilnic pentru ocrotirea lui Donald Trump și a tuturor membrilor familiei sale și a administrației. A servi poporul acestei mari națiuni nu este ușor atunci cînd forțele răului sînt atît de puternice! Dar Fiul meu Isus, vede tot și știe tot. Din voința lui am venit să vorbesc cu tine. Îi rog pe toți apostolii mei din întreaga lume să-l includă pe Donald Trump și cabinetul său, precum și pe toți membrii familiilor lor în rugăciunile lor zilnice pentru a-l ajuta să lupte în bătălia dintre bine și rău. Mîna mea iubitoare și maternă este deasupra lui, dar vă cer mai multe rugăciuni zilnice pentru a-l ajuta, cu harul potrivit, să slujească dreptatea în toate domeniile vieții din țara voastră. Vă rog, copiii mei, rugați-vă! Rugați-vă ca națiunea voastră să învingă răul prin intermediul rugăciunii. Aceasta este tot.

Anna Marie: Mamă, te iubim.

Mama Maria: Și eu vă iubesc pe fiecare dintre voi.

Maria, Mama voastră cerească, Regina Preasfîntului Rozar

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Cruciada specială de rugăciune din 7 martie 2017

             Sigillum Dei vivi

              În ziua de 7 martie 2017, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: Pentru conducătorii lumii, națiuni și evitarea războiului

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare Maria (dacă este posibil cele trei Mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine*;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 2, 14, 27, 31, 32, 42, 54, 61, 77, 83, 84, 85, 87, 98, 99, 120,162,164, 96
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Surse:  http://www.internetgebetskreis.com/en/

revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/