Daily Archives: 17 martie 2017

Acceptați Imaginea Inimilor noastre unite ca reprezentare vizuală a Voinței Divine a Tatălui meu

Mesajul lui Isus către Holy Love

12 martie 2017

„Sînt Isus al vostru, născut întrupat.“

              „Fraților și surorilor mele, acceptați Imaginea Inimilor noastre unite ca reprezentare vizuală a Voinței Divine a Tatălui meu. El este cel care m-a trimis să vă spun aceasta și să vă dăruiesc această imagine. Camerele sfinte ale Inimilor noastre unite conduc sufletul în călătoria de unire și cufundare în Voința Divină. Tot ceea ce este necesar este „da“-ul sufletului. Acest „da“ semnifică încredințarea voastră Inimilor noastre unite. Încredințarea voastră este apărarea voastră împotriva răului acestor timpuri.“

„Cu curaj și îndrăzneală sfîntă trebuie să fiți dispuși să alegeți această cale – această încredințare. A nu proceda astfel este a respinge încă un har. În aceste zile, atît de multe [haruri] au fost respinse.“

„Această Revelare a Inimilor noastre unite reprezintă intervenția Cerului în aceste vremuri tulburi, cînd atît de mulți nu pot discerne între bine și rău și cei mai mulți nu pot să aleagă. Trebuie să vă revizuiți zilnic călătoria prin Camere, ca o rememorare a modului în care ar trebui să fie folosite eforturile voastre.“

Prima cameră- Mîntuirea-Iubirea sfîntă a Inimii Imaculate a Mariei

A doua cameră – Sfințenia

A treia cameră – Perfecțiunea în virtute

A patra cameră – Sanctificarea -Concordanța cu Voința Divină

A cincea cameră – Unirea cu Voința Divină

A șasea cameră – Cufundarea în Voința Divină

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului