Monthly Archives: mai 2017

Cruciada specială de rugăciune din 7 iunie 2017

          În ziua de 7 iunie 2017, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: ajută-mă, eliberează-mă, pregătește-mă

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele 4 Mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine*;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr: 96 – 10, 12, 36, 39, 44, 45, 46, 47, 50, 62, 63, 74, 76, 89, 116, 127, 128, 129,134, 136, 137, 139, 142, 148, 149, 151, 152, 159, 160, 161, 163, 165 – 96
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Surse: : http://www.internetgebetskreis.com/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/

Disidenta

         Cine își mai amintește astăzi de doamna Doina Cornea?

Înainte de ’89, o națiune întreagă asculta la postul de Radio Europa Liberă scrisorile pe care domnia sa le trimitea redactorilor de la München prin intermediul fiicei sale, Ariadna Combes.

La începutul anilor ’90 am avut plăcerea să o cunosc. Am fost impresionată de fragilitatea persoanei sale care contrasta izbitor cu extraordinara sa tărie de caracter.

Hărțuită, anchetată și destituită din funcția pe care o avea în cadrul Facultății de Filologie a Universității Babeș-Bolyai, doamna Cornea și-a păstrat verticalitatea și nu a făcut nici o concesie de la valorile morale și creștine.

A fost o voce unică a mișcării de rezistență împotriva regimului ceaușist și prin atitudinea sa, a „spălat“, în mare măsură, comportamentul slugarnic al poporului față de regimul de tristă amintire.

Astăzi, doamna Cornea împlinește 88 de ani, ocazie cu care îi dorim sănătate și liniște sufletească.

La mulți ani!

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Investițiile străine: în cea mai pură matrice colonială

       

        Există trei instituţii în România care evaluează ceea ce atît de des, dar, din păcate, atît de imprecis poartă denumirea de „investiţii străine“ şi care, urmărind aspecte diferite, obţin estimări complet disjuncte.

Institutul Naţional de Statistică (INS) urmăreşte contribuţia capitalului fix la formarea PIB. Din anul 2000, de cînd capitalul străin a început practic să conteze cît de cît în domeniu, reiese din anuarele statistice că s-au efectuat în România aproximativ 400 miliarde de euro (în echivalent) investiţii, revenind unei rate medii de circa 16,5% în PIB. Participarea cumulată a capitalului străin este de puţin peste 1% (unu la sută!), în anii în care acesta s-a dovedit cel mai „generos“, participarea depăşind 3% din totalul capitalului fix investit. Asta apropo de elucubraţia dezvoltării prin investiţii străine!

A doua instituţie este Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), care nu face altceva decît să consemneze participarea oficială (parafată de decizii judecătoreşti) la capitalul companiilor. Din date reiese o participare oficială în valoare de aproape 43 miliarde de euro a capitalului străin la capitalul companiilor din România în 2015, cu care capitalul străin a obţinut jumătate din cifra de afaceri realizată pe ansamblul companiilor din România şi peste jumătate din valoarea adăugată. Și cifrele de ansamblu nu ne spun nimic despre importanța sectoarelor și segmentelor de piață, care se agregă sub egida capitalului străin.

Banca Naţională a României (BNR) estimează şi ea investiţiile străine şi, adăugînd capitalurilor proprii şi împrumuturile luate de subsidiarele din România de la corporaţiile-mamă occidentale, evaluează stocul de investiţii străine la peste 60 miliarde euro în 2015. Relevanţa acestui cuantum substanţial mai mare păcătuieşte prin faptul obiectiv că, luînd în considerare fluxurile pe termen lung din relațiile subsidiarelor cu societățile-mamă, nu amendează stocul net al investiţiilor străine cu ieşirile în timp sub formă de profituri repatriate. Ieşiri care sunt imense şi – obligatoriu de subliniat – în mod halucinant camuflate!

Concluziile sunt nete şi dramatice. Angajamentele financiare ale capitalului străin în România sunt derizorii. La un asemenea nivel, indiferent de calitatea angajamentelor, aceste participaţii nu pot aduce decît contribuţii tot derizorii la dezvoltarea României, oricare ar fi aportul la creşterea economică sau ocuparea forţei de muncă.

De fapt, capitalul străin urmează în România cea mai pură matrice colonială, obţinînd rezultate maxime cu cheltuieli minime din unghiul său de interes: 1) foloseşte capital ridicol de mic; 2) îşi realizează cîștigurile amețitoare prin exploatarea salariilor mici de tip colonial din România și prin acces la resurse și active la costuri reduse; 3) își sporeşte cu asupra (de măsură) rezultatele financiare prin mascarea adevăratei rentabilităţi obţinute, îndeosebi prin externalizarea înainte de fiscalizare a grosului profiturilor (probabil, în proporție de 80-90%). Cele circa 45 miliarde de euro participaţii la capital în România – singura cifră cu un anumit suport obiectiv în aprecierea plasamentelor străine reale în economia din România (pentru că, pe lîngă investiţii propriu-zise include şi fondurile pentru achiziţii de active) – reprezintă doar 12-14% din efortul investiţional făcut în ţară în perioada 2000-2014. Cu această participaţie investiţională rizibil de mică pentru dimensiunea capitalurilor străine implicate s-a ajuns să se deţină jumătatea de control a economiei din România şi să se obţină peste jumătate din cifra de afaceri pe ansamblu. Nici în termenii PIB-ului situaţia nu este mai onorabilă: cu un capital de circa un sfert în echivalent PIB se realizează peste jumătate din PIB. Sunt rate nu din zona afacerilor, ci din zona furtului!

Prin afaceri legale şi concurenţial-capitaliste nu se pot obţine asemenea rate. De aceea, răspunsul oferit de aceste date oficiale la tulburatoarea întrebare „cum se face că România furată de români se află de fapt la străini?“ este, fără ezitări: România furată de români este un episod depăşit, de acum România este furată de străini! Şi încă la rate de jaf!

Articolul a apărut în ediția online a Cotidianului din 29 mai 2017 sub semnătura lui Ilie Șerbănescu.

Sursa: http://www.cotidianul.ro/investitiile-straine-in-cea-mai-pura-matrice-coloniala-301527/

 

Vor găsi ajutor în casele credincioșilor și acolo vor celebra sfînta liturghie

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.473 din 23 mai 2017

        Dragi copii, vor veni zilele în care bărbații și femeile de credință vor găsi Euharistia numai în locuri secrete. Va fi o mare persecuție a creștinilor și totul va fi ca în zilele în care Fiul meu Isus a încredințat biserica sa lui Petru. Astăzi aveți masa plină, dar va veni ziua în care nu veți găsi hrana prețioasă. Cei consacrați vor bea potirul amar al durerii. Miniștrii lui Isus al meu, care vor rămîne credincioși, vor acționa ca la începuturile creștinismului. Vor găsi ajutor în casele credincioșilor și acolo vor celebra sfînta liturghie. Dumnezeu va face să apară femei evlavioase, ca de exemplu, Nimfa*, femeie de credință, care i-a primit pe oamenii lui Dumnezeu și a contribuit la dezvoltarea comunității sale. Curaj. Nu dați înapoi. Nu aruncați afară comorile pe care Domnul vi le-a dăruit. Îngenuncheați în rugăciune. Deschideți-vă inimile voastre la cuvintele lui Isus al meu și lăsați ca iubirea sa să pătrundă în viețile voastre. Prin exemplele și cuvintele voastre, arătați tuturor că sînteți în lume, dar că nu sînteți ai lumii. Mergeți înaine pe drumul pe care vi l-am indicat.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

*„Salutaţi-i pe fraţii din Laodiceea, pe Nimfas şi Biserica ce se află în casa lui.“ (Scrisoarea Sfîntului Apostol Pavel către Coloseni, capitolul 4, versetul 15)

În nota de subsol aferentă acestui verset se face următoarea observație: „Este incertă forma numelui propriu în privinţa genului. În unele manuscrise apare forma de masculin: Nymphos, în altele, forma de feminin: Nympha. La acuzativ, ambele genuri au aceeaşi formă, deosebirea de gen făcîndu-se după pronumele posesiv.“ (Sursa: http://biblia.cateheza.ro/cat/coloseni/4/)

În acest mesaj Sfînta Fecioară Maria a clarificat dilema, precizînd că Nimfa a fost o femeie credincioasă care a ajutat comunitatea în drumul ei spre creștinism.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Novena în cinstea Sfintelor Rusalii

       În mesajul din 22 aprilie 2017 adresat vizionarei Luz de María, Domnul nostru Isus Cristos ne invită să recităm novena închinată Spiritului Sfînt.

„Voi dărui poporului meu harul fermității în credință dacă nouă zile înaintea Rusaliilor, vă rugați și-mi oferiți toate zilele acestei novene, cu trupul, sufletul și spiritul unite în iubire, cu devoțiune și devotament, cu conștiință și departe de mondenități. Este necesar să rămîneți în această stare de pace, har și iubire, nu numai în timpul acestor nouă zile ci și în restul vieții voastre.“

Poporul lui Dumnezeu este invitat să ofere novena către Spiritul Sfînt care începe în 26 mai și se termină în 3 iunie, deoarece sărbătoarea Rusaliilor este celebrată duminică 4 iunie 2017.

În acest an Rusaliile coincid cu sărbătoarea Mamei Mîntuirii.

Novena o găsiți la adresa: http://www.novena.ro/Novena-in-cinstea-Duhului-Sfant-7p.html

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Cine conduce România?

          Tot mai ades este întîlnită în spațiul interuman întrebarea „cine conduce România?“. Din motive bănuibile, întrebarea ajunge rar în spațiul public. În general, nu se răspunde în mod semnificativ și lămuritor la această problemă.

În practică, lucrurile se desfășoară aparent în tipare asociate țărilor cu etichetă de democrație. Se organizează alegeri. Pe baza rezultatelor acestora, partide politice constituie alianțe. Se alcătuiesc guverne și consilii locale. Se aleg primari. Dar, cînd să se continue în normalitatea lăudată, începe circul. Manevre de culise sunt derulate pentru înlocuirea structurilor alese cu structuri numite. Mase de oameni complet neinformate, sau mai precis dezinformate, sunt scoase în stradă. Diferite mașinațiuni politice sau parlamentare sunt inițiate spre a împiedica îndeplinirea programelor guvernamentale, bune sau rele, după cum se întîmplă să fie. Justiția intervine masiv. Se spune, împotriva corupților! Un fel de luptă surdă se desfășoară de fapt între justiție și politică. Mai nou, însă, conflicte vizibile au loc între procurori și judecători! Un întreg arsenal de încălcări reale, presupuse sau inventate, între atributele și domeniile de competență ale instituțiilor statului ajung în judecarea Curții Constituționale, care a devenit un fel de arbitru în probleme normale, dar și dincolo de normalitate. În spatele tuturor acestor încurcături și mișculații se simte răsuflarea grea a serviciilor secrete, care sunt și puternice și foarte multe și care, în plus, se mai calcă în picioare și între ele. O încercare apăsătoare de repudiere a structurilor alese și de înlocuire a lor cu unele numite este sesizabilă la tot pasul. Oricum, se vede de la o poștă că cineva acționează sistematic pentru a-și impune voința, recurgînd la orice mijloc, inclusiv la ignorarea sau anularea indirectă a scrutinurilor electorale, cînd rezultatele nu-i convin.

Unde merge România? Senzația este că spre neant! Cine o conduce înspre acolo? Aceasta este întrebarea!

Logica, standardele capitaliste în care se află România ne spun clar și răspicat că o țară nu poate fi condusă decît de proprietarii ei. Ca în orice structură politică și economică din aproape orice orînduire socială, darămite în capitalism, unde proprietatea este sfîntă! Răspunsul net este că România este condusă de capitalul străin. Deoarece acesta este proprietarul actual al României. Acesta deține majoritatea activelor, realizează peste jumătate din cifra de afaceri și, mult mai important, reprezintă jumătatea care înglobează toate punctele strategice și de decizie, în timp ce capitalul românesc constituie jumătatea care pune pingele în economie și deci, în politică.

Din motive pe care nu le face publice, capitalul străin nu vrea să recunoască deschis acest fapt și de aici încurcăturile! Probabil că nu se dorește a se învedera că România nu mai este o țară suverană, că a devenit o biată colonie la dispoziția străinilor și că, dacă s-ar recunoaște statutul ei de colonie, responsabilitățile ar trebui asumate de proprietar, în timp ce, lăsate în seama fostului proprietar devenit acum chiriaș, toate relele pămîntului pot fi puse în continuare în cîrca românilor! Vai, vai de mama noastră!

Asta este situația în privința conducerii României. Trăim în capitalism, și în capitalism proprietarul decide. Iar proprietarul României este acum străin. Nu poate fi altfel, chiar dacă se dorește a se prezenta situația altfel! Din cînd în cînd, dar mereu mai ades, situația își arată adevărata față, oricît ar ascunde-o unii sau alții! De îndată ce proprietarului străin nu-i convine ceva, atunci inventează dușmani, rezultate ale alegerilor sunt ignorate, cîștigători ai acestora sunt făcuți vinovați de te miri ce, structuri ale procuraturii, care și așa nu descoperă vreun străin corupt, ci numai români corupți, intervin spre a-i delegitima pe nefericiții victorioși, demonstranți apar ca la un semn în stradă etc. etc. Și toate cele asemenea sunt puse în mișcare atunci cînd salariile sunt într-un fel sau altul crescute, căci instrumentul principal de împilare a României de către stăpînul străin este salariul colonial, unul de multe ori mai mic decît în țările de origine ale respectivului capital străin la productivități ale muncii egale sau chiar superioare în subsidiarele din România.

Articolul a apărut în ediția online a Cotidianului din 23 mai 2017 sub semnătura lui Ilie Șerbănescu.

Sursa: http://www.cotidianul.ro/cine-conduce-romania-301215/

 

Preoților, ați fost aleși de Fiul meu Isus și nu de oameni

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.468 din 13 mai 2017

           Dragi copii, amintiți-vă astăzi de prezența mea la Cova da Iria și de apelurile mele date umanității. Vă rog să păstrați aprinsă flacăra credinței voastre. Dacă oamenii ar fi ascultat apelurile mele, omenirea ar fi fost vindecată spiritual. Oamenii s-au îndepărtat de harul lui Dumnezeu și au devenit orbi spiritual. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Îngenuncheați în rugăciune. Practicați rugăciunea în familie. Rugați-vă rozarul. Voi, preoți ai Fiului meu Isus, fiți atenți. Ați fost aleși de Fiul meu Isus și nu de oameni. Asumați-vă responsabilitatea de salvare a sufletelor. Faceți cunoscut adevărul, corectați erorile. În viața și misiunea voastră, Dumnezeu trebuie să ocupe primul loc. Îndepărtați-i pe sărmanii mei copii de întunericul falselor doctrine. Iubiți și apărați adevărul. Dacă vreți să vă mîntuiți, trebuie să ascultați de Dumnezeu și nu de oameni. Nu acceptați jumătate de adevăr. Nu uitați: aceluia căruia i s-a dat mult, i se va cere mult. Curaj. Luați exemplul lui Natan și lăsați-vă conduși de lucrarea lui Dumnezeu. Umanitatea a devenit săracă spiritual, deoarece oamenii s-au îndepărtat de adevăr. Mergeți înainte. Eu sînt Mama voastră și vin din cer pentru a-l revendica pe cel care aparține lui Dumnezeu. Nu dați înapoi. Mă voi ruga lui Isus al meu pentru fiecare dintre voi. Fugiți de păcat și fiți ai Domnului. Prin exemplele și cuvintele voastre, arătați lumii că aparțineți Domnului. Porțile se vor închide pentru toți cei care apără adevărul, dar Domnul nu-i va abandona pe aleșii săi. Mulți aleși să apere adevărul vor fi contaminați de ideologiile false, iar durerea va fi mare pentru bărbații și femeile de credință. Întoarceți-vă. Acum este timpul de har pentru viețile voastre.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Voi veni din nou să binecuvîntez pîinea și apa

Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

„Pregătiți-vă, deoarece trebuie să aibă loc un război înaintea întoarcerii mele“ (fragment)

21 martie 2017

        Isus: Draga mea, o furtună se apropie – un război primejdios. Fii liniștită, încearcă să-ți completezi planurile de pregătire. Te voi întîlni în vremuri grele. Nu-ți pierde speranța. Pregătește-te, deoarece trebuie să aibă loc un război înaintea întoarcerii mele.

Isus: Preaiubiții mei copii să știe că trebuie să se pregătească repede acum. Nu uitați să faceți o listă a lucrurilor de care familia voastră va avea nevoie în timpul zilelor întunecate ale războiului din țara voastră. Îi voi trimite pe îngerii mei să-i ajute pe iubiții mei copii care vor suporta acest ultim eveniment devastator. Unii vor pieri, dar mulți vor supraviețui. Cel mai bine este ca toți oamenii să aibă patru scapulare verzi în cele patru colțuri ale casei lor. Pentru cei care fac astfel, îi voi proteja pe ei și pe cei din interiorul acestor case binecuvîntate și consacrate. Pentru cei care au obiecte binecuvîntate în curțile lor și ei vor vedea atotputernicia și măreția mîinii lui Dumnezeu, Tatăl nostru care va apăra pămîntul lor. Pentru toți, fii liniștită, aceasta trebuie să aibă loc.

Isus: Eu sînt Mîntuitorul vostru, apărătorul vostru și îi voi îndruma și apăra pe iubiții mei slujitori. Nu vă fie frică, eu sînt întotdeauna cu voi, iubiții mei copii.

*

Mesajul Preasfintei noastre Mame Maria către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

„Să pună încă o dată pîine și apă pe altarul casei lor“ (fragment)

8 aprilie 2017

        Mama Maria: Fiul meu dorește ca toți apostolii care citesc aceste mesaje să mai pună încă o dată pîinea lor și apa pe altarul casei lor, ca Fiul meu să poată veni să le binecuvînteze. Timpul este scurt. În curînd va fi război și doresc ca toți iubiții mei copii să se pregătească acum. Planificați-vă să supraviețuiți fără electricitate. Pregătiți-vă să-i întrețineți pe membrii familiei voastre, cu obiecte de prim ajutor, medicamente, săpunuri, detergenți, ustensile de gătit sau încălzit. Pregătiți-vă acum, deoarece ziua și ora nu se cunosc acum, dar va fi curînd.

*

Mesajul Divinului nostru Mîntuitor, Isus Cristos către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde

„Voi veni din nou să le binecuvîntez tuturor apostolilor pîinea și apa“ (fragment)

4 mai 2017

        Isus: Draga mea, voi veni din nou (la Înălțare) să binecuvîntez pîinea și apa care vor fi depuse pe altarul casei tuturor apostolilor mei. Iubiții mei apostoli m-au chemat, prin rugăciunile lor, să mă reîntorc în casele lor. Voi veni și voi binecuvînta fiecare casă care a pus deoparte pîinea și apa ca să le binecuvîntez. Voi binecuvînta de asemenea toate rozarele, bibliile și alte obiecte religioase pe care doresc să le binecuvîntez. Spiritul meu se va revărsa asupra tuturor copiilor mei, a tuturor apostolilor mei care mă cheamă în casele lor cu inimile lor iubitoare și prin rugăciunile lor.

Isus: Eu sînt Mîntuitorul vostru. Sînt divinul vostru Domn. Eu sînt Răscumpărătorul vostru. Eu sînt Fiul lui Dumnezeu. Eu sînt cel care ia asupra sa păcatele lumii. Eu sînt cel care aude strigătele voastre de ajutor. Eu sînt cel care nu vă va părăsi niciodată și sînt cel care vă iubește pentru totdeauna.

Înălțarea Mîntuitorului nostru va fi joi, 25 mai 2017.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

 

Poate ne alegem și noi cu un pupic de la dl Juncker!

          Spectacol mirobolant la parlament și Cotroceni cînd s-au aniversat 60 de ani de la lansarea proiectului european și 10 ani de la asocierea României la acesta, devenit între timp Uniunea Europeană. Dl Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, un fel de prim-ministru al UE, l-a pupat pe frunte pe dl Traian Băsescu, președinte al României la momentul intrării în UE, și nu mai puțin călduros a fost cu dl Adrian Năstase, prim-ministru în vremea încheierii negocierilor de aderare. Prescure peste colac, domnii Traian Băsescu și Adrian Năstase s-au întreținut tot călduros, de s-au întrebat ziariștii bătrîni dacă această convorbire amicală între călău și victimă nu inaugurează cumva vreo nouă eră în politica românească, desigur, spre binele popular și de dragul solidarității pentru cauza europeană. Mai ales că adormitoare fraze frumoase au venit de la dl Iohannis, președinte al României actuale, dar și al aceleia fără MCV și admisă în spațiul Schengen, dacă ne luăm după promisiunile dlui Juncker.

Mirobolant spectacol! Se prea poate însă ca preaînalții străini și români să nu fi fost tocmai în clar cu ceea ce sărbătoreau. La 60 de ani de la lansarea probabil a celui mai frumos proiect din istoria omenirii, ca popoare ce se înfruntaseră de veacuri să pună în comun, pe bază de liber consimțămînt, idei și resurse spre un bine mai prosper al tuturora, acest proiect s-a articulat concret într-un imperiu de tip vechi, organizat în cea mai clasică matrice centru-periferie! Chestia asta cu mai multe viteze este nimic altceva decît fațeta „political correctness“, adică pentru fraieri, a actualei organizări centru-periferie! Dacă la aceasta crede că au aspirat un Schumann sau un Monet, și nu la o cooperare între egali, atunci dl Juncker are acum a se bucura de realizările UE, căci s-a obținut stăpînirea pentru cei puternici din Vest și vasalitatea pentru cei slabi din Est sau viteza auto pentru cei dintîi și viteza căruței pentru cei din urmă. Dacă dl Năstase a crezut cumva că România își va găsi mîntuirea în UE, indiferent cum avea să ajungă acolo, numai să fie acolo, nu are, după rezultatele concrete realizate de România în UE, de ce să joace aria reconcilierii de dragul UE. Dacă dl Băsescu a crezut cumva că face vreun bine României înregimentînd-o, pe vremea sa, în mod aproape caraghios în UE, ar fi nimerit s-o sucească așa cum o face astăzi cu justiția, constatînd că au fost alții pe la Bruxelles sau Berlin mai șireți sau mai puternici decît dînsul, care s-au folosit de domnia sa pentru a îngropa de fapt România, în schimbul unui pupic pe frunte. Mai simple sunt lucrurile în ceea ce-l privește pe dl Iohannis: unde spune dna Merkel, merge și dl Iohannis! Personal, cred că dl Iohannis n-are angoase că resursele românești de petrol și gaze nu mai aparțin României, că băncile din România nu sunt românești sau că pădurile și pămînturile agricole trec cu viteză în mîna străinilor.

Toate acestea sunt în legătură, de vrem, de nu vrem, cu apartenența României la UE, dacă nu cumva decurg pur și simplu din ea. Bilanțul aderării la UE este pentru România un dezastru național, pentru că înseamnă dispariția în sine a României, aceea bună sau rea!, înlocuirea economiei naționale cu o combinație bizară între o economie străină, ce deține controlul, și o economie subalternă derulată de capitalul românesc, care dă de la an la an înapoi, pierderea proprietății românești asupra țării, românii devenind chiriași pe pămînturile strămoșești, transformarea României într-o colonie în sistemul centru-periferie pe care îl constituie UE, lichidarea deciziei naționale în plan politic, depopularea țării, tragedia bejeniei naționale! Cît despre mitologia fondurile europene: ei ne dau anual vreo 4 miliarde de euro din cele peste 40 miliarde de euro pe care tot anual ni le iau din economie, îndeosebi prin repatrierea fără fiscalizare a 80-90% din profiturile pe care companiile, în special vest-europene, le realizează efectiv în România.

Ce s-a sărbătorit zilele trecute la parlament și Cotroceni? S-a făcut cumva haz de necaz, cum fac românii la durere?! Sau s-a depășit faza aceasta și s-a intrat în faza „political correctness“, varianta UE: cîntăm Oda Bucuriei la dezastrul național?! Poate așa ne alegem și noi cu un pupic de la dl Juncker!

Articolul a apărut în ediția online a Cotidianului din 16 mai 2017 sub semnătura lui Ilie Șerbănescu.

Sursa: http://www.cotidianul.ro/poate-ne-alegem-si-noi-cu-un-pupic-de-la-dl-juncker-300816/

Fiul meu nu v-a încredințat un simbol ci însăși ființa sa

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.455 din 13 aprilie 2017

           Dragi copii, iubiți și apărați adevărul. Astăzi ne amintim de instituția sacerdoțiului și de Euharistie, cei doi piloni ai bisericii lui Isus al meu fără de care sufletele ar trăi într-un întuneric spiritual constant. Marea victorie a bisericii rezidă în devotamentul și ardoarea miniștrilor săi pentru Euharistie. Aleși de Isus drept continuatori ai misiunii sale, ei trebuie să-și păstreze credința în Isus, în cel care i-a chemat și i-a trimis. Cuvintele lui Isus al meu sînt clare în privința acestui adevăr care nu poate fi negociat: el este cu adevărat prezent cu trupul, sîngele, sufletul și divinitatea în Euharistie. Cei care aparțin lui Isus al meu trebuie întotdeauna să facă cunoscut fără teamă acest adevăr. Fiul meu nu v-a încredințat un simbol ci însăși ființa sa. El a încredințat bisericii sale apărarea întregului adevăr. Spuneți tuturor că pîinea dușmanului este numai pîine. Fiul meu Isus s-a dăruit pe sine vouă din iubire și a promis să fie cu voi în toate zilele pînă la întoarcerea sa, cînd îi va recompensa pentru credință pe cei care au apărat adevărul său. Curaj, voi aparțineți Domnului. Nu permiteți ca dușmanul lui Dumnezeu să cîștige. Vor veni zile de întuneric pentru biserica lui Isus al meu. Va veni o zi în care credincioșii vor căuta hrana prețioasă și în puține locuri o vor găsi. Sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Fiți puternici, nu cedați. În mîini cu sfîntul rozar și Sfînta Scriptură, în inimi cu iubirea de adevăr. Nu vă fie frică. Apărați-l pe Acela care pe cruce a deschis cerul pentru voi. Dacă lumea vă persecută din cauza lui Isus, puteți fi siguri că ați ales partea cea mai bună. Pe pămînt veți fi aruncați afară, în cer veți primi răsplata cea mare. Îngenuncheați în rugăciune. După toate durerile, va veni victoria pentru cei drepți. Vă iubesc și voi fi mereu aproape de voi.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Fatima 13 mai 2017-100 de ani de la prima apariție

      Poporul Fiului meu trebuie să reia rugăciunea către Arhanghelul Mihail, apărătorul Bisericii Fiului meu.

Cererea mea de la Fatima nu a fost îndeplinită…

Copii ai Inimii mele imaculate, ca Mamă vă cer să vă consfințiți Inimilor noastre sfinte, o consacrare personală precum și pentru întreaga lume.

Revărs haruri abundente pentru cei care îndeplinesc cererea mea în această zi. (Mesajul Sfintei Fecioare Maria către  Luz de María din 13 mai 2016)

Sursa: https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/05/13/cererea-mea-de-la-fatima-nu-a-fost-indeplinita/

 

Românii au ignorat Ziua Independenţei, de la care s-au împlinit anul acesta 140 de ani

          În Statele Unite ale Americii, la 4 iulie este Ziua Independenţei, care este şi Ziua Naţională a SUA. La noi, pe 9 mai anul acesta, s-au împlinit 140 de ani de la Independenţei României şi autorităţile statului au uitat complet de semnificaţia actului citit de Mihai Kogălniceanu! Au sărbătorit însă Ziua Regalităţii şi Ziua Europei, ca şi cum ziua de 9 mai 1877 n-ar fi existat.

Această situaţie reprezintă o gravă jignire la adresa istoriei ţării noastre, căci fără actul de la 9 mai 1877 n-ar fi existat nici celelalte evenimente istorice pe care le-am sărbătorit în acest an.

Făurirea statului naţional român, în 1859, prin Unirea Moldovei cu Ţara Românească într-o singură ţară, numită România, a dus la înfăptuirea unor reforme moderne, însă ţara a rămas vasală Imperiului Otoman, plătind tribut anual către Poartă. Abia în 1875, Carol I a pus în discuţia guvernului problema independenţei ţării, profitînd de răscoalele ţărilor din jur împotriva Imperiului Otoman. Cărţile de istorie relatează aceste evenimente astfel:

„La 4 aprilie 1877 a fost semnată o convenţie între România şi Rusia, prin care armatele ruseşti erau libere să treacă prin ţara noastră spre Balcani. Convenţia a fost semnată de M. Kogălniceanu. În convenţie se preciza că guvernul rus va «respecta drepturile politice ale statului român». În acelaşi timp, statul român a luat măsuri de mobilizare şi de pregătire a armatei. La 11 aprilie 1877, armatele ruse au trecut frontiera României, iar la 12 aprilie, Rusia a declarat război Turciei. Această convenţie dintre Rusia şi România a reprezentat un eveniment important pe calea afirmării independenţei de stat a României. Forţele armate ale României numărau atunci circa o sută de mii de militari. Unităţile militare au fost dispuse în sudul ţării, pentru a putea preveni orice incursiune turcească peste Dunăre. Turcii au început să bombardeze localităţile Calafat, Bechet, Islaz, Corabia, Giurgiu. Românii au ripostat, bombardînd Turtucaia şi Vidinul. La 29 aprilie, Adunarea Deputaţilor a declarat stare de război între România şi Poarta Otomană, iar la 30 aprilie, şi Senatul a votat starea de război. Ambele Camere au cerut ruperea legăturilor de dependenţă faţă de Imperiul Otoman. La 9 Mai 1877, Adunarea Deputaţilor a proclamat independenţa de stat a ţării. În faţa Adunării, M. Kogălniceanu, ministrul de Externe declara: «Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare…, suntem o naţiune liberă şi independent㻓!

Pînă acum cîţiva ani, ziua de 9 mai 1877 era sărbătorită ca una dintre cele mai importante date ale istoriei României. Actul Independenţei a fost recunoscut mai întîi în Congresul de la Berlin, din 1878, în care s-au reunit Marile Puteri. Rusia, Austro-Ungaria şi Turcia au făcut acelaşi lucru în toamna aceluiaşi an, totul fiind definitiv încheiat în 1880, cînd şi Germania, Franţa şi Anglia au recunoscut Independenţa României.

Au fost ani grei, în care politicienii români au dus o campanie diplomatică extraordinară, în numele numeroaselor victime din acest război purtat în 1877-1878. Independenţa României nu a fost un act de generozitate al Marilor Puteri, ci un eveniment istoric realizat prin numeroase jertfe.

Nici o ţară din lume nu ignoră Ziua Independenţei sale, aşa cum au făcut în acest an autorităţile din România! Motivul este cît se poate de transparent şi de ridicol: Independenţa României s-a realizat printr-un război în care armata română a luptat cot la cot cu armata Rusiei!

Cu alte cuvinte, toate autorităţile din România au crezut că vor supăra Occidentul dacă vor sărbători cum se cuvinte un eveniment istoric în care n-ar fi putut evita rolul Rusiei! O idee cît se poate de trăsnită, căci falsificarea istoriei propriei ţări este ceva mult mai grav decît trădarea.

Astfel, am putut constata că Primăria Capitalei, condusă de Gabriela Vrânceanu Firea Pandele, a organizat un mare spectacol în ziua de 9 mai 2017, în care a fost sărbătorită „Ziua Europei”:

Nici măcar în Ziua Regalităţii, sărbătorită pe 10 mai, Ziua Independenţei României nu a fost invocată în mod primordial, deşi regele Carol I a avut un rol decisiv. La fel s-a întîmplat şi la Cotroceni, unde invitaţii preşedintelui Iohannis au sărbătorit tot „Ziua Europei“, în prezenţa luxemburghezului Jean-Claude Juncker, actualul preşedinte al Comisiei Europene. Absolut nimeni nu s-a gîndit să spună un cuvînt măcar despre Ziua Independenţei şi nici să invite la această sărbătoare un reprezentant al Rusiei, căci şi în Războiul nostru de Independenţă, dar şi în victoria asupra Germaniei naziste, Rusia a avut un rol însemnat, care nu poate fi şters prin ignoranţa celor care raportează totul la relaţiile din acest moment cu ţara lui Dostoievski!

Slugărnicii de acest fel, în care este ignorată istoria ţării, nu folosesc, pe termen mediu şi lung, la nimic. Poate doar la destinul unor politicieni mărunţi care cred că istoria ţării a început odată cu naşterea lor!

Indiferent de interesele politicienilor noştri de azi, noi, oamenii simpli ai acestei ţări, nu avem voie să uităm că ziua de 9 mai este şi Ziua Independenţei României, zi în care Mihail Kogălniceanu a spus în plenul Parlamentului: „Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare…, suntem o naţiune liberă şi independentă“!

Articolul a apărut în ediția online a Cotidianului din 11 mai 2017 sub semnătura lui Ion Spânu.

Sursa: http://www.cotidianul.ro/romanii-au-ignorat-ziua-independentei-de-la-care-s-au-implinit-anul-acesta-140-de-ani-300673/

Statul român este creștin sau cretin?

     

          În Predica de pe munte, Iisus Hristos a rostit cu totul și cu totul revoluționara povață „iar cui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt“ (Matei 5.39), care a bulversat pur și simplu lumea. De veacuri, învățații s-au întrebat ce a vrut de fapt să spună Hristos, chemînd aparent la o defensivă necondiționată în fața celui rău. Sigur, a opus-o vestitului „ochi pentru ochi și dinte pentru dinte“ (Matei 5.38), care era, dimpotrivă, o chemare la răzbunare și provocare. Povața „întoarcerii celuilalt obraz“ n-a prea fost urmată nici pe verticala istoriei, nici pe orizontala lumii creștine, tocmai de către cei care s-au afișat că reprezintă creștinismul, dar povața cu pricina a fost și a rămas cel mai minunat îndemn împotriva provocărilor și ciclului neîntrerupt al răzbunării.

Problema este ce te faci tu, creștin, cu cei care te lovesc sistematic și permanent peste obraz, iar tu n-ai decît un singur „celălalt obraz“?! Și dacă cei ce te lovesc sunt „comuniștii“, n-ar fi o problemă, căci n-ai nici o pretenție de la ei, declarîndu-se deschis atei, dar ce te faci că cei ce te tot lovesc peste obraz, și în ochi, și în nas, și la gioale se dau creștini nevoie mare. Sunt mai răi decît inchizitorii. Măcar inchizitorii erau cu Dumnezeu în gură și cu Satan în suflet, ca și komisarii de tip sovietic de la Bruxelles, dar nu făceau caz și de democrație, cum fac vajnicii komisari.

Fapt este că statul român a dat atît de mult pe deasupra de presupus creștinism, încît, după ce komisarii de la Bruxelles i-au luat resursele de petrol și gaze, le-a „întors și celălalt obraz“ și le-a mai dat și băncile și piesa economică strategică a distribuțiilor de energie (căci, indiferent cine produce energia, toată lumea o consumă și banul este strîns de distribuții, de aceea devenind în mod obiectiv interesul numărul 1 al preluărilor sub control). Iar cine are în mînă resursele, băncile și distribuțiile de energie deține întregul rulaj al banului, restul (adică industrii, servicii și comerț) căzîndu-i la picioare de la sine, precum popicele. Nici nu mai este nevoie să ți se întoarcă și celălalt obraz, întrucît, ca stăpîn al rulajului banului preiei automat decizia! Pe cînd tu, creștin de rînd, rămîi chiriaș în țara ta, doar cu credința în mîntuirea cea de pe urmă.

Pînă la mîntuirea cea de pe urmă vin însă vremuri grele. Satan de la Bruxelles sau de fapt, de la Berlin, îți mai pregătește una. Cu două viteze. Ei, corifeii, cu viteza rezervată stăpînului, tu cu viteza prostului! Dar lucrurile nu se opresc aici: de fapt, ideea este ca prostul să nu împiedice cumva cu ceva, efectiv sau formal-decizional, înaintarea și propășirea stăpînului. Altfel spus, prostul, lovit și mai tare la gioale, să întoarcă din nou celălalt obraz, recunoscîndu-și de data aceasta oficial condiția de vasal și urmînd a-i face și mai abitir ghetele stăpînului, doar așa, de drag, și nu dintr-o postură, chiar dacă falsă, de membru cu drepturi egale.

Prin așa-numita „Europă cu două viteze“, Satan de la Bruxelles sau mai bine zis de la Berlin cere supușilor o predare necondiționată, consfințită și parafată în acte. Numai proștii pot accepta așa ceva! Satan de la Bruxelles încearcă să vîndă proștilor absurditatea că nici măcar perspectiva mîntuirii nu mai vine de la Dumnezeu și că pînă și aceasta le este oferită tot de Satan, dacă sunt cuminți și îi cîntă acestuia psalmi, satanici bineînțeles!

Problema este că pilda revoluționară a „întoarcerii celuilalt obraz“ a fost adresată de Hristos preamăritorilor creștini cu referire la semenii lor și nu cu referire la Satan, în timp ce komisarii de la Bruxelles și regulile lor îl reprezintă pe Satan însuși. Confundînd probabil ca păcat al său cel mai de seamă, Komisarii de la Bruxelles cu preamăritorii întru credința în Dumnezeu, bietul stat român, în loc de a fi creștin, a rămas de cretin, indiferent de celelalte multe păcate ale sale, cele de voie sau fără de voie!

Articolul a apărut în ediția online a Cotidianului din 8 mai 2017 sub semnătura lui Ilie Șerbănescu.

Sursa: http://www.cotidianul.ro/statul-roman-este-crestin-sau-cretin-300468/

Urîciunea va intra în Templul Sfînt al lui Dumnezeu

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr.4.452 din 6 aprilie 2017

          Dragi copii, iubiți și apărați adevărul. Isus al meu are nevoie de oameni curajoși asemenea lui Ilie care să apere Sacrul și să-i îndepărteze pe oameni de orbirea spirituală. Numai Isus este demn de toată cinstea și lauda. Numai în Euharistie veți găsi prezența vie a lui Isus. Nu uitați: pîinea dușmanului este doar pîine. Viitorul vostru va fi marcat de o mare scindare în rîndul celor aleși să apere adevărul. Mulți vor fi îndrumați să adore ceea ce este fals. Rămîneți cu Isus. El este totul vostru și numai în El este adevărata eliberare și mîntuire. Urîciunea va intra în Templul Sfînt al lui Dumnezeu. Va fi o perioadă de durere pentru cei care iubesc adevărul și care doresc să aparțină Adevăratului Dumnezeu. Voi, oameni aleși ai Domnului, fiți prudenți. Isus al meu are nevoie de voi. După exemplul lui Ilie, arătați că puterea voastră vine de la Dumnezeu și Dumnezeu nu vă va părăsi. Victoria voastră va fi mare dacă rămîneți în adevăr. Curaj. Eu sînt Mama voastră Îndurerată și sufăr pentru ceea ce vine peste voi. Acceptați Evanghelia lui Isus al meu și căutați forța în Euharistie. Mergeți înainte în apărarea adevărului.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

Este imposibil de conciliat o viață creștină cu practicile magice (declarație CER)

           Conferința Episcopilor Catolici din România dorește să atragă atenția credincioșilor catolici asupra pericolului reprezentat de proliferarea sectelor și grupurilor spirituale ce fac parte, în cele mai multe cazuri, din bine-cunoscutul curent New Age. Folosind concepte cu rezonanțe creștine (de ex: „energie cristică”), și în același timp practici tipice magiei și spiritismului, acestea dezvoltă o spiritualitate confuză și egocentrică, prin recursul la așa-zișii „îngeri” sau „ghizi spirituali”, ce ar trebui să dăruiască o iluminare și o vindecare prin intermediul unor vag definite „forțe universale”. Respectivele grupări manipulează de fapt conceptele cheie ale creștinismului, într-un sincretism fără consistență.

Spre exemplu, una dintre aceste erori este dată de confuzia dintre natură și har divin, confuzie recurentă în contextul naturalist în care își au originea aceste practici. Negînd transcendența unui Dumnezeu personal iudeo-creștin, se divinizează de fapt energiile create, imanente în această lume, și se ignoră totul despre harul supranatural cu adevărat divin.

Impunerea mîinilor, invocarea energiilor sau a spiritelor, asociate cu o remunerație în bani deloc neglijabilă, pe care adeptul trebuie să o plătească în urma acestor repetate inițieri, sunt elementele ce caracterizează o astfel de spiritualitate confuză.

Între curentele mai des întîlnite, Reiki merită o atenție specială, deoarece proliferează în mod special în societatea românească de astăzi, prezentîndu-se cîteodată ca o formare anexă sau complementară medicinei, alteori ca și o metodă la îndemîna oricui pentru obținerea vindecării și a fericirii. De fapt, Reiki este o practică ocultă, care se bazează pe principiile-cheie ale magiei:

  • invocarea spiritelor lumii astrale, așa-numitele „ființe spirituale” (pe care tradiția creștină le clasează printre spiritele diabolice), în scopul de a exercita alături de acestea puteri de vindecare;
  • se susține că omul este o emanație a energiei divine omniprezente, pe orizontul unui misticism naturalist;
  • fiind o emanație, omul poate pretinde omnisciența și omnipotența lui Dumnezeu; este suficient să dobîndim stăpînirea energiei în care suntem cufundați și de care inițierile succesive ne fac să devenim conștienți.

Suntem, de fapt, în fața unor practici care: a) neagă transcendența divină; b) afirmă divinitatea naturală a omului și, prin urmare, face inutilă recurgerea la un Mîntuitor; c) eficacitatea se bazează în întregime pe o alianță cu entități dubioase din lumea astrală, contactate în timpul unui ritual de inițiere ocult.

Pentru binele spiritual al tuturor credincioșilor atragem atenția asupra faptului că este imposibil de conciliat o viață creștină, care se dorește a fi fidelă Revelației (Scriptură, Tradiție și Magisteriu) cu astfel de practici magice.

Sursa: http://www.catholica.ro/2017/05/06/este-imposibil-de-conciliat-o-viata-crestina-cu-practicile-magice-declaratie-cer/

Vor veni zilele în care sărmanii mei copii vor fi martirizați

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Regís

Mesajul nr. 4.447 din 25 martie 2017

          Dragi copii, deschideți-vă inimile Fiului meu Isus și lăsați-l să schimbe viețile voastre. Vă încurajez să fiți în toate asemenea lui Isus. Nu permiteți ca demonul să vă subjuge. Îndepărtați-vă de păcat, deoarece păcatul duce la moarte spirituală. Mărturisiți-vă credința și duceți speranța tuturor acelora care sînt departe de Fiul meu Isus. Spuneți-le tuturor că Dumnezeu se grăbește. Nu vă fie frică. Viața voastră aparține Domnului. Vă îndreptați spre un viitor dureros. Sărmanii mei copii vor purta o cruce grea și numai aceia care se roagă vor suporta încercările care vor veni. Îngenuncheați în rugăciune. Nu lăsați ca flacăra credinței să se stingă în voi. Veți fi persecutați din pricina credinței voastre, dar nu dați înapoi. Luați exemplul lui Ștefan, care și-a dat viața din iubire pentru adevăr. Vor veni zilele în care sărmanii mei copii vor fi martirizați, dar cei care rămîn credincioși pînă la sfîrșit vor face parte din marea mulțime a acelora care vor fi proclamați fericiți de către Tatăl. Curaj. Nimic nu este piedut. Eu sînt Mama voastră și voi fi mereu lîngă voi. Mergeți înainte.

Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Copyright © 2013-2017 Revelații ale cerului

O aiureală fără fisuri

         

          Dincolo de componenta de înăsprire a supravegherii de tip Big Brother a populației, ceea ce o face probabil purtătoarea unei blagosloviri din partea serviciilor secrete, introducerea impozitului pe venitul global al gospodăriilor, inițiativă a PSD, este economic o aiureală fără fisuri! Logistic, n-are nici o bază de implementare. Cînd ai sisteme multiple de evidență a populației – unul la primărie, altul la poliție, altul la sănătate, altul la finanțe ș.a.m.d. – și nu un sistem unic, nu există nici o șansă reală de aplicare a unei impozitări funcționale și echitabile bazate pe agregarea populației după criterii declarative și nu instituționale, așa cum este cel propus de inițiativa PSD.

Nu întîmplător, lipsa certă de logistică este principala critică la adresa proiectului PSD din partea noianului de adversari ai acestuia. Mărunți, dar mulți, adversarii PSD se agață de această hibă reală pentru a-și îndeplini programul lor de viață: tot ce vine de la PSD este rău! Numai că nu bat prea tare tobele, pentru că le pun surdină probabilele blagosloviri ale serviciilor pentru tenta polițienească a proiectului și, de asemenea, realitatea că aplicarea acestuia ar însemna un pas înainte către procedurile de impozitare din țările occidentale, transformate în icoane de servilismul politic de la București. Da, așa este: procedura impozitării pe venitul global există în toate țările occidentale, dar pe cu totul alte coordonate economice. Și a copia procedura fără a avea aceleași coordonate economice și fără a merge măcar în direcția acestora, ci dimpotrivă, în direcția inversă, este o pură idioțenie, putîndu-se băga mîna în foc că se face doar rău, și nicidecum bine. Din păcate, adversarii PSD nici nu se gîndesc să atace această problemă, care este de fapt cea de fond, pentru că nu cutează să combată teza, niciodată și niciunde verificată de practică, a dezvoltării prin reducerea fiscalității, teză pe care PSD o promovează în propusa impozitare pe venitul global și cu care închide din start gura adversarilor. Procentul de impozitare ar urma să scadă de la 16% la 10%, iar multe deduceri fiscale sunt prevăzute să opereze. Și, vai, cum să fie criticată o astfel de binefacere! Mai vine cîte unul rătăcit să spună că nu vor ajunge banii la buget! Dar este greu să critici canalizarea banului către privatul „performant“ și nu către statul „neperformant“, cînd această idioțenie este preceptul sfînt în periferiile coloniale!

Problema este de fapt alta. Nemaiavînd acces la adevăratele resurse și pîrghii ale dezvoltării, întrucît acestea au fost cedate străinilor, partidele politice din România s-au năpustit toate pe fiscalitate ca presupus izvor de dezvoltare și o siluiesc de-a binelea spre a încerca s-o împingă să fie ceea ce nu este. Ieșirea din subdezvoltare este o treabă la care degeaba înhami fiscalitatea. Mai ales într-o țară unde fiscalitatea culege doar vreo 30% din PIB, față de peste 40% în medie, în UE, și chiar peste 50% în țările nordice. Reducerea fiscalității – trebuie spus clar și apăsat – nu duce la dezvoltare. Nici o țară nu s-a dezvoltat prin reducerea fiscalității și nici o țară dezvoltată nu are o fiscalitate redusă, ci dimpotrivă, una foarte înaltă. Cu fiscalitate redusă se laudă numai țările primitive și, în modul cel mai sigur, cu o fiscalitate redusă vor rămîne primitive pe scara dezvoltării. Ce face fiscalitatea din România prin prezenta ei configurație? Nu doar că nu combate, dar și contribuie la promovarea actualei împărțiri odioase a PIB-ului între muncă și capital. Ca să-și facă rost de minime fonduri, suprataxează tocmai componenta minoritară. Adică munca, și o face într-o proporție de peste 3,4 ori mai mare decît în cazul capitalului, adîncind incalificabila menționată împărțire, respectiv tocmai osatura colonialismului din România. Ce face noua inițiativă în impozitarea pe venitul global al gospodăriilor? Cu momeala reducerii procentuale a impozitării pe venit caută cu disperare noi contribuabili printre amărășteni, în timp ce marii evazioniști fiscali, binecunoscuți de altfel, sunt nederanjați, în frunte cu capitalul străin care, știe și Grivei, externalizează fără fiscalizare 80-90% din profiturile efectiv realizate în România! Fără alte comentarii!

Articolul a apărut în ediția online a Cotidianului din 3 mai 2017 sub semnătura lui Ilie Șerbănescu.

Sursa: http://www.cotidianul.ro/o-aiureala-fara-fisuri-300196/

Cruciada specială de rugăciune din 7 mai 2017

  

        În ziua de 7 mai 2016, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: laude, ofrande și discipoli

Se vor recita:

1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele 4 Mistere tradiţionale);

2. Rozarul Îndurării Divine*;

3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 5, 9, 10, 34, 35, 48, 51, 69, 72, 75, 91, 92, 93, 94, 95, 97,101, 103, 108, 109, 115, 119, 121, 123, 145, 163, 168, 96.

4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;

5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;

6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihail;

7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr. 96) „Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

*În anul 2011 Isus ne-a transmis, prin intermediul Mariei Îndurării Divine, următoarea rugăciune pe care să o recităm la sfîrşitul rozarului:

„«O Doamne, umple-mă cu darul Spiritului Sfînt, pentru a putea duce Preasfîntul Tău Cuvînt păcătoşilor, pe care trebuie să-i ajut să se mîntuie în Numele Tău. Prin rugăciunile mele, ajută-mă să-i acopăr cu preţiosul Tău Sînge, ca să poată fi atraşi la Inima Ta Sfîntă. Dăruiește-mi darul Spiritului Sfînt, pentru ca aceste sărmane suflete  să se poată bucura în Noul Tău Paradis.»

Să spuneţi această rugăciune în fiecare zi după ce ați recitat Rozarul Îndurării Divine şi, prin fidelitatea voastră față de Mine, veţi ajuta să-i mîntui pe copiii Mei.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 10 mai 2011)

În mesajul din 11 mai 2016 comunicat Annei Marie, Isus cere ca, înainte de a începe recitarea rozarului, să spunem următoarea rugăciune:

„Prin mijlocirea Mamei noastre cerești, Mama lui Dumnezeu, prin viața, moartea și învierea lui Isus Cristos, Mîntuitorul și Răscumpărătorul sufletelor, îți cerem, Părinte Ceresc, să oprești orice complot terorist planificat și îndeplinit de păcătoșii posedați care îi urăsc pe copiii lui Dumnezeu. În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.“

Isus: „Aceasta este ceea ce ei ar trebui să se roage. Îi rog pe preaiubiții mei copii, apostolii să publice și să recite această rugăciune înainte de a începe Sfîntul lor Rozar. Dacă nu înaintea lui, atunci înaintea Rozarului Îndurării Divine.“(Mesajul lui Isus către Anna Marie, Apostol al Scapularului Verde din 11 mai 2016)

Surse: : http://www.internetgebetskreis.com/

https://revelatiialecerului.wordpress.com/2016/07/01/minia-tatalui-meu-se-revarsa/